Структура

Катедра "Предприемачество"

в.и.д. ръководител катедра
Научен секретар

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Административен секретар

Роза Николова

Телефон: (02) 8195 541
Кабинет: 1090

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели: