Обновено: четвъртък, 18 ноември 2021 13:54

Кандидатстудентски състезания и конкурси за приемане на студенти през учебната 2022/2023 година

На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС, съгласно регламентите на състезанията.