Структура

Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Соня Александрова

Соня Александрова

Телефон: (02) 8195 434
Кабинет: 3014

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Биляна Митова
Форма на обучение: редовно
Ваня Кръстева
Форма на обучение: редовно
Венелина Атанасова
Форма на обучение: редовно
Галя Гогова
Форма на обучение: редовно
Горица Саид
Форма на обучение: редовно
Даниел Любенов
Форма на обучение: редовно
Десислава Русенова-Величкова
Форма на обучение: редовно
Димчо Иванов
Форма на обучение: редовно
Екатерина Златева
Форма на обучение: редовно
Елена Терзиева
Форма на обучение: редовно
Кристиян Маджуров
Форма на обучение: редовно
Марина Тодорова
Форма на обучение: редовно
Надя Станоева
Форма на обучение: редовно
Павлина Евтимова
Форма на обучение: редовно
Радостин Еленков
Форма на обучение: редовно
Симона Иванова
Форма на обучение: редовно
Спасимир Цветанов
Форма на обучение: редовно
Християна Бодева
Форма на обучение: редовно
Христомир Куцаров
Форма на обучение: редовно
Цветелина Цветанова
Форма на обучение: редовно
Цветелина Владимирова
Форма на обучение: редовно
Ивайло Димитров
Форма на обучение: задочно
Николай Иванов
Форма на обучение: задочно
Пламен Петков
Форма на обучение: задочно
Снежана Върбова
Форма на обучение: задочно
София Попова-Груева
Форма на обучение: задочно
Станимира Ковачева
Форма на обучение: задочно
Теодора Чанева-Павлова
Форма на обучение: задочно
Теодора Мачканова
Форма на обучение: задочно
Христо Медаров
Форма на обучение: задочно
Янко Янков
Форма на обучение: задочно
Елица Сиракова-Данева
Форма на обучение: самостоятелно
Люлзим Рашити
Форма на обучение: самостоятелно
Светослав Стоянов
Форма на обучение: самостоятелно