Структура

Катедра "Недвижима собственост"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Милена Петрова

Телефон: (02) 8195 269
Кабинет: 1096

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Антон Праматаров
Форма на обучение: задочно
Георги Янков
Форма на обучение: задочно
Димитър Георгиев
Форма на обучение: задочно
Доротея Томова
Форма на обучение: задочно
Ели Павлова-Трайкова
Форма на обучение: задочно
Емил Мечикян
Форма на обучение: задочно
Енчо Енчевски
Форма на обучение: задочно
Живко Темелков
Форма на обучение: задочно
Златан Енчев
Форма на обучение: задочно
Изабела Клисарска
Форма на обучение: задочно
Любомир Цветанов
Форма на обучение: задочно
Огнян Ганев
Форма на обучение: задочно
Петър Иванов
Форма на обучение: задочно
Марина Маринова
Форма на обучение: самостоятелно