Резултати от търсене за университет

Университетски подсайтове

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели
Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели
Университетски център за логистични изследвания и обучение при УНСС
Университетски център за логистични изследвания и обучение при УНСС

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

306 results found
Жива памет 6.11.2021 г. ... през 1987 г. Специализира в Аризонския университет, САЩ през 1993. Член е на Испанската кралска академия на докторите на науките, Международното общество по използване на размити множества в икономиката, Международната инженерна академия. Бил е декан на Общоикономическия факултет ...
Начало 5.11.2021 г. ... ИНОВАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ“   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   11 февруари 2022 г., УНСС, София, ...
“Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosova (ResearchCult)” 19.10.2021 г. ... на научните изследвания чрез създаване на университетски офиси/центрове и разработване на стратегически планове за подкрепа на постоянни изследователски дейности във висшите учени заведения (университети)) в ...
ИЗИСКВАНИЯ 5.11.2021 г. ... , научна степен на автора (съавторите), катедра, университет, имейл: Size: 12 pt; Font Style: Bold& Italic; Alignment: Centered (следва 1 празен ред) • Заглавие на английски език: Size: 14 pt; Font Style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters • Име и фамилия на автора ...
Поздравителни адреси 29.9.2021 г. ... . д.ф.н. Анастас Герджиков ректор на Софийския университет Чл.-кор. д.н. Иван Илиев ректор на Лесотехническия университет – София Акад. Лъчезар Трайков, дмн ректор на Медицинския университет – София  Проф. д-р инж. Ивайло Копрев ректор на ...
Съобщение на катедра „Физическо възпитание и спорт“ за студентите с отклонения в здравословното състояние 23.9.2021 г. ... УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ Катедра “ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ” E-mail: unss_sport@abv.bg; тел.: 862-88-92; 02/960 90 74 Уважаеми колеги, медицинските документи, свързани с вашето здравословно състояние, които служат за освобождаване ...
Публикации и проекти на докторантите 14.10.2021 г. ... в дигиталната конкурентоспособност на фирмата“, Университет за национално и световно стопанство – Базова организация по административен договор 35/3 по конкурс на ФНИ на МОН за финансиране на ФНИ – 2019 г. Научноизследователското задание на Института по интелектуална собственост и ...
Изследователски и образователни проекти 12.10.2021 г. ... на знанията по интелектуална собственост в университетите, 2010 г. Европейско патентно ведомство – координатор за България „Приложни аспекти на знанията по ИС в унив. Среда“, 2011 г. „20 години обучение по интелектуална собственост  в УНСС“, 2011 г ...
Научни публикации в периодика 28.10.2021 г. ... , благоденствието на нациите и нашите задачи като университетски учени", сп. "Икономически и социални алтернативи", бр.4/2012 "История на патентите в България", сп. "Интелектуална собственост", бр.6/2003 г. "Академична автономия? Няма такова нещо!", в.Капитал, бр.37/15-21 септември 2001 г ...
Допълнителен прием - магистри 2021/2022 17.9.2021 г. ... .  През учебната 2021-2022 г. университетът предлага специалности в 5 професионални направления Икономика, Администрация и управление, Политически науки, Обществени комуникации и информационни науки, Социология, антропология и науки за културата. Отворени ...
Партньори 16.9.2021 г. ... , Руска Федерация > Киевски университет по право към Националната академия на науките – Киев, Украйна > Университет “Св.св. Кирил и Методий” – Скопие, Република Македония > Дирекция Интелектуална собственост ...
Жива памет 30.10.2021 г. ... 1987 г. Специализира в Аризонския университет, САЩ през 1993. Член е на Испанската кралска академия на докторите на науките, Международното общество по използване на размити множества в икономиката, Международната инженерна академия. Бил е декан на Общоикономическия ...
Жива памет 30.10.2021 г. ... , за сътрудничество с Аризонския университет по програмите за обучение по мениджмънт и икономика. Удостоен е с  почетния знак на ректора на УНСС за неговия огромен принос за развитието на УНСС и вярност към неговите академични традиции. Проф. Радулов е един от ...
Магистърски специалности 17.9.2021 г. ... интелектуална собственост в Университета в Торино, Италия (University of Turin) или в Африканския университет в Мутаре, Зимбабве (Africa University).      Студентите, завършили магистърска специалност на катедра ИСТТ, могат да се реализират ...
Конференции и семинари 17.9.2021 г. ... Алумни Асоциация, НБУ, ЕГОИСТ.БГ АД, Университет Туриба, Латвия и Университет Микола Ромерис, Литва, На 18 октомври 2018 г. Кръгла маса на тема „Международен ден на интелектуалната собственост в България”, организирана от катедра „Творчески ...
Организационен Комитет 5.11.2021 г. ... по счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Луцк, Украйна Prof. Vesna Bucevska, PhD ...
Програмен Комитет 5.11.2021 г. ... – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия Проф. д-р Мая Фредотович – Декан на Факултета по икономика, туризъм и бизнес, Университет на гр. Сплит, Хърватия Проф. д-р Марио Печарич – Факултет по икономика, бизнес и туризъм, ...
За конференцията 5.11.2021 г. ... И ТРАНСФОРМАЦИЯ“   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   11 февруари 2022 г., УНСС, София, България    Уважаеми дами и господа,   От името на Организационния комитет имам ...
Международен бизнес и управление с преподаване на английски език - дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ 2.8.2021 г. ... , УНСС и  Шанхайския университет „Джао Тонг“, Китай, сe обучават бакалаври с образователно-квалификационна степен от различни професионални направления. Тя подготвя магистри със знания и практически умения в международния бизнес и публичната ...
Направление „Икономика“ 16.9.2021 г. ... между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ Специалност „Международни финанси и бизнес“ Специалност „Дигитален маркетинг“  Специалност „Дигитален маркетинг“ ...
Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики: Осигуряваме стажантски програми във водещи компании и открити лекции с лидери от практиката 29.7.2021 г. ... мога да кажа, че като бизнес университет №1 УНСС има установени партньорски отношения с над 250 институции и водещи бизнес организации. Само в последната една година сключихме над 80 нови меморандума за сътрудничество. Завършващите УНСС студенти са предпочитани ...
Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество: Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото 29.7.2021 г. ... , и приоритетно финансира университетски проекти за научни изследвания, в чиито екипи участват студенти. Насърчава се участието на студентите в научните форуми, организирани от университета, и се осигурява възможност за публикуване на тяхното творчество. ...
Проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност: Предимства на обучението в УНСС са съвременните учебни програми и методи на преподаване 29.7.2021 г. ... университет има вековна традиция и опит в обучението на магистри. За да отговорим на предизвикателствата на времето ние непрекъснато модернизираме учебните програми и разкриваме съвременни, иновативни специалности съобразени с променящата се ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС: Най-големият бизнес университет в България ви очаква присъствено наесен 29.7.2021 г. ... УНСС, като най-големия бизнес университет в България, е да осигури на студентите си подходяща среда, за да преминат успешно през промените и да са в унисон с динамиката на пазара на труда. Университетът развива дългосрочни партньорства с бизнеса и с организации, ...
Магистри УНСС 2021/2022 24.9.2021 г. ... учебната 2021-2022 г. университетът предлага специалности в 5 професионални направления Икономика, Администрация и управление, Политически науки, Обществени комуникации и информационни науки, Социология, антропология и науки за културата ...
Контакти 14.7.2021 г. ... се с нас Адрес: Университет за национално и световно стопанство, София, България Email: alumni@unwe.bg Телефон: +359 2 8195 ...
ЧЗВ 30.11.2021 г. ... да подпомогнете своя любим университет, като подкрепите кауза, която считате за важна. Кой определя каузите и темите, които се подкрепят? Тъй като сме в началния етап на изграждане на алумни общност каузите и годишните теми са определени от ...
Павлова 16.6.2021 г. ... "F+U", Берлин, Германия (2005); Университета на Барселона, Испания (2006); Торино, Италия (2006); Университет на Евора, Португалия (2007); Сорбоната 3 - Париж, Франция (2008); Университет на Гранада, Испания (2008). Владее английски и руски език. Придобива научна ...
ПРИЕМ 2021-2022 14.6.2021 г. ... виртуално университета, запознайте се с ръководството на Университета, с деканите, с ръководителите на катедри и с преподавателите, за да научите от първо лице предимствата на обучението в нашия университет ...
#ИзбирамУНСС 21.6.2021 г. ... дигитално първата си символична крачка в новото столетие с виртуална кандидатстудентска кампания под мотото #ИзбирамУНСС. Приветстваме всички кандидат-студенти с добре дошли в най-големия бизнес университет в Югоизточна ...
ЖИВА ПАМЕТ 20.10.2021 г. ... и първи ректор на Свободния университет за политически и стопански науки - днешният Университет за национално и световно стопанство, е проф. Стефан Бобчев. Той е юрист, преподавател, депутат, министър, дипломат, писател, етнограф, преводач, журналист.  Роден е през ...
#СедмицаНаУНСС #ИзбирамУНСС 2.6.2021 г. ... виртуалната #СедмицаНаУНСС нашият Университет прави дигитално първата си символична крачка в новото столетие под мотото #ИзбирамУНСС. Приветстваме всички кандидат-студенти с добре дошли в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа! Предлагаме Ви виртуално да се ...
За конференцията 24.10.2021 г. ... И МАРКЕТИНГ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ"   Университет за национално и световно стопанство Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 26 ноември 2021 г. 10:00 ч. Голяма конферентна зала на УНСС и онлайн в MS Teams         Уважаеми дами и ...
Специалност Икономика с преподаване на английски език по Dual Bachelor Programme for students of Tianjin Foreign Studies University 23.4.2021 г. ... година, преподавателите от нашия университет ще осигуряват онлайн обучение по осем от дисциплините през първите три години. Дуалната програма предвижда още осъществяването на мобилност на студентите, участие в научни семинари и др. В кратко изложение доц. д-р Ивайло Беев, ...
Dual Bachelor Programme for students of Tianjin Foreign Studies University 23.4.2021 г. ... година, преподавателите от нашия университет ще осигуряват онлайн обучение по осем от дисциплините през първите три години. Дуалната програма предвижда още осъществяването на мобилност на студентите, участие в научни семинари и др. В кратко изложение доц. д-р Ивайло Беев, ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... с участието на гражданите. УНСС е университет №1 в това да осигурява на студентите добра връзка с бизнеса. На какво могат да се надяват студентите, които се запишат във вашата специалност? Полагаме сериозни усилия бизнесът активно да участва в обучението на нашите ...
#ИзбирамУНСС #ТвоятУниверситет 28.5.2021 г. ... 2021/2022 УНСС - бизнес университет със 100-годишна традиция, най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, Ви очаква!  Вижте ...
Online Learning Agreement (OLA) 3.11.2021 г. ... , които ще се изучават в приемащия университет и се подписва от всички страни преди началото на мобилността. При изготвянето на OLA е задължително да се използва онлайн платформата на Европейската комисия https://www.learning-agreement.eu/ или мобилното ...
20 години специалност "Публична администрация" 28.1.2021 г. ... в зала „Тържествена“ на университета. Честването даде началото на Четвъртата есенна академия под надслов „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“. На откриването на форума присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ...
Виртуална мобилност 15.1.2021 г. ... мобилност, не се посещава приемащия университет. При мобилност с цел преподаване лекциите се провеждат онлайн, съответно при мобилност с цел обучение се провеждат онлайн семинари, уъркшопове и т.н. За провеждането на виртуалните мобилности не се предвижда финансиране ...
Публикации, свързани с проекта 31.12.2020 г. ... , организиран съвместно с Университета на Валенсия и проведен на 27 септември 2017 г. във Валенсия, Испания. - Международната научна конференция на тема „Икономическо развитие и политики: реалност и перспективи”, специален панел „Завръщащите се ...
Публикации и проекти на докторантите 24.9.2021 г. ... конкурентоспособност на фирмата“, Университет за национално и световно стопанство – Базова организация по административен договор 35/3 по конкурс на ФНИ на МОН за финансиране на ФНИ – 2019 г. Научноизследователското задание на Института по интелектуална собственост и ...
Информационен бюлетин „IP NEWS“ 26.11.2021 г. ... , 2 декември 2021 г., в Технически университет, гр. София За повече информация:  https://www.infobusiness.bcci.bg/event-22-11-2021.html   Студенти и ученици мериха сили с преподаватели и експерти в търсене на иновации За повече информация:  ...
Юбилеен сборник "100 години УНСС" 29.10.2020 г. ... юбилей на нашия Университет даде повод на Катедра „МИО и бизнес“ да инициира издаването на електронен сборник с избрани публикации на преподавателите от нашата катедра. Вярваме, че сборникът ще е полезен за всички с интереси в областта на ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ 3.8.2020 г. ... . Обучението в УНСС и в Шанхайския университет „Джао Тонг“ се провежда на английски език ...
Доц. д-р Михаил Мусов, УНСС: Изграждане на общ виртуален кампус е една от целите на университетите на бъдещето 17.7.2020 г. ... на общ, за всички 7 участващи университета, виртуален кампус. Това каза за предаването „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“ доц. д-р Михаил Мусов, координатор по проекта Европейски университет ENGAGE.EU и преподавател в УНСС. Кампусът ще ...
TOC - Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 22.12.2020 г. ... КВАЛИФИКАЦИЯ – ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (България The Institute of Postgraduate Studies (IPS) operates as a division at the largest Bulgarian university - University of National and World Economy with more than 20 thousand ...
НАЧАЛНА СТРАНИЦА - ТЕКСТ ГОРЕ ЛЯВО 17.11.2021 г. ... – ПРИЕМ 2022#ТвоятУниверситет Приемът на студенти в Университета за национално и световно стопанство за учебната 2022/2023 година е по СПЕЦИАЛНОСТИ от шест професионални направления Уважаеми кандидат-студенти, Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е ...
РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 4.2.2021 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ФАКУЛТЕТ „УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“ КАТЕДРА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“   ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – редовна форма ОКС ...
Министерство на туризма 13.4.2020 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СЪВЕТИ И КОМИСИИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА  с участие на членове от катедра “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”   1. Съвет по законодателство: Представител: доц. д-р Николай Георгиев Цонев.   2. Междуведомствения ...
Конференция Return Migration 4.3.2020 г. ... и изпълняван от преподаватели от Университета за национално и световно стопанство, в партньорство с Институт за икономически изследвания към БАН. В работата на форума участваха учени, преподаватели, изследователи, млади учени от УНСС, Университет на Женева, Университет „Св. ...
Програмен комитет 27.7.2021 г. ... . д-р Ваня Банабакова - Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново  Проф. д-р Мирјана Секуловска - Университет „Св. Климент Охридски“, Битоля   Доц. д-р Иванка Корбанколева - катедра „Логистика и вериги на ...
ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките" 20.9.2021 г. ... в Голяма конферентна зала на  Университет за национално и световно стопанство. Събитието се организира от Катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС съвместно с Българска асоциация по логистика (Национален сертификационен център за България на Европейската ...
Проф. д-р Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова 26.11.2021 г. ... в страната и в чужбина. Специализирала е в Университета „Екол Политехник”, Университета на Кеймбридж, Атинския Университет, Института за световен икономикс в Кил, и др. Член е на Съвета на настоятелите на Фондация „Атанас Буров”, на УС на Българската макроикономическа ...
доц. д-р Иван Цветанов Иванов 24.2.2020 г. ... и в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”. Работил е и в Комисията за защита на конкуренцията, както и в Министерството на търговията и външноикономическото сътрудничество (Министерство на търговията и туризма) на Република България. Доц. Цветанов е ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... знак за високата социална отговорност на нашия университет пред обществото. Днешният Ден на доброволеца в/от УНСС ще остане паметен с това, че се провежда на 21 ноември - Деня на християнското семейство и на младежта, и е посветен на две забележителни годишнини: приемането на нашия университет ...
Класиране 18.10.2019 г. ... място:Икономическия университет - ВарнаТеодор Димитров, Милен Чернев и Стефан Иванов  Академичен ментор доц. д-р Владимир Жечев вфЕГ Допълнителна награда за оригинална идея: Стопанска академия "Димитър А. Ценов"Виолета Колева, Ивета Костадинова ...
Такса за участие 30.9.2019 г. ... на УНСС: Получател: Университет за национално и световно стопанство Банка: БНБ BIC на БНБ: BNBGBGSD IBAN: BG03BNBG96613100174601. Основание на плащането: “Такса за правоучастие в конференция "100 години катедра Счетоводство и анализ” ...
Контакт и заявка за участие 15.1.2021 г. ... и енергетиката” Университет за национално и световно стопанство бул. „8-ми декември“ 1700 София тел.: 02 8195 292; 02 8195 611 e-mail: transport_unwe@abv ...
Начало 24.10.2019 г. ... НАУКА“ Университет за национално и световно стопанство (УНСС)  Финансово-счетоводен факултет 20 февруари 2020 г ...
Такса за участие 30.9.2019 г. ... на УНСС: Получател: Университет за национално и световно стопанство Банка: БНБ BIC на БНБ: BNBGBGSD IBAN: BG03BNBG96613100174601. Основание на плащането: “Такса за правоучастие в конференция "100 години катедра Счетоводство и анализ” ...
За конференцията 30.10.2019 г. ... на конференцията: Университет за национално и световно стопанство (УНСС) Голяма конферентна зала Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември” София 1700 България Желая Ви активно и ползотворно участие в ...
Георги Ескидаров, Зимен семестър на 2018/2019, Икономически университет, Братислава, Словакия 11.4.2019 г. ... семестър в Икономическия университет, по програма Еразъм. Решението да замина на Еразъм не беше спонтанно. Напротив – добре бях премислил опциите си. Исках да се впусна в приключение, в което мога да пътувам; да опозная чужди култури; да опитам от ...
Участници 7.5.2019 г. ... от студенти на следните университети: Икономически университет – гр. Варна, www.ue-varna.bg Нов български университет – гр. София, www.nbu.bg Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, ...
Контакти 7.4.2019 г. ... ас. д-р Борислава Стоименова Университет за национално и световно стопанствоКатедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 1700 София, Студентски град,ул. „Осми декември“, кабинет ...
Рамкови споразумения 22.7.2020 г. ... Силвия Трифонова Университета на Сплит, Факултет по икономика Доц. д-р Силвия Трифонова Университета в Риека, Факултет по икономика Доц. д-р Силвия Трифонова Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на ...
Сътрудничество със Световната организация по интелектуална собственост 2.9.2021 г. ... собственост в Университета в Торино, Италия (University of Turin) или в Африканския университет в Мутаре, Зимбабве (Africa University). Обучението в катедра ИСТТ е обезпечено с учебни материали, включително и разработени съвместно с Академията ...
Центрове за трансфер на технологии 4.10.2019 г. ... . Русенски университет “Ангел Кънчев”- Дунавски трансферен център    Technology Transfer Centre at University of Ruse   3. Център за трансфер на технологии към Лесотехнически университет – ...
България 8.9.2020 г. ... . Искането за него нашият университет подаде през декември 2015 г., като той беше издаден от Патентното ведомство на Република България през април т.г. Днес адвокат Васил Павлов, съдействал за издаването му, връчи на ректора проф. д-р Димитър Димитров ...
Изследователски и образователни проекти 14.10.2021 г. ... на знанията по интелектуална собственост в университетите, 2010 г. Европейско патентно ведомство – координатор за България „Приложни аспекти на знанията по ИС в унив. Среда“, 2011 г. „20 години обучение по интелектуална собственост  в УНСС“, 2011 г.  „Традиционни храни и здравето на ...
Партньори 17.9.2021 г. ... – Москва, Руска Федерация > Киевски университет по право към Националната академия на науките – Киев, Украйна > Университет “Св.св. Кирил и Методий” – Скопие, Република Македония > Дирекция Интелектуална собственост „Софарма“ АД ...
Научни публикации в периодика 1.7.2021 г. ... , благоденствието на нациите и нашите задачи като университетски учени", сп. "Икономически и социални алтернативи", бр.4/2012 "История на патентите в България", сп. "Интелектуална собственост", бр.6/2003 г. "Академична автономия? Няма такова нещо!", в ...
Магистри 17.9.2021 г. ... степен по интелектуална собственост в Университета в Торино, Италия (University of Turin) или в Африканския университет в Мутаре, Зимбабве (Africa University).      Студентите, завършили магистърска специалност на катедра ИСТТ, могат да се реализират професионално ...
Специалности в ОКС "Магистър" 21.8.2020 г. ... УНСС и се преподава от представители на пет катедри в университета. Обучаващите се в нея придобиват необходимите компетентности за инвестиране на международните валутни пазари и за хеджиране на валутния риск. Целта на обучението е подготовката на специалисти по валутна търговия, които да бъдат ...
Ванеса Червенкова, Бакалавър, Университет Коимбра, Португалия 30.1.2019 г. ... По време на семестъра в университета на Коимбра имахме да правим много проекти и практически задачи, като бяхме разделени по групи. За мен беше много интересно да работя по тях с португалци. Учехме много интересни предмети. Преподавателите обясняваха доста ...
Добри практики в областта на ученето през целия живот 30.1.2019 г. ... за “Обединение на технически университети за икономическа трансформация в Западна Фландрия”. (Technical University Alliance for economic transformation in West Flanders). TUA West е външна агенция на провинция Западна Фландрия и изпълнява функциите да ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... експерти, работодатели и университетски изследователи за подготовката и разпространението на оценките на уменията им за пазара на труда. Ефективността на НМОК зависи от сътрудничеството на заинтересованите страни в това отношение. Дейностите на НМОК са ...
Национална партньорска мрежа 17.2.2019 г. ... за национално и световно стопанство Уебсайт: https://www.unwe.bg/ Контакти: https://www.unwe.bg/bg/pages/read/3451 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Уебсайт: https://www.uni-sofia ...
Органи за управление на качеството 5.4.2021 г. ... на качеството (КООК) на ниво университет. Зам.-председателят на Съвета по качеството е председател на КООК. В комисията участват зам.-деканите по качеството и международното сътрудничество на всички факултети,  представители на студентите и на ...
Система за управление на качеството 9.3.2021 г. ... дейност в университета и в неговите основни и обслужващи звена. В документите й са идентифицирани заинтересованите страни и техните изисквания. Детайлно са описани основните процеси на: обучение на студенти, докторанти и ...
Методически семинар 6.12.2018 г. ... Научни трудове на Русенския университет. 2009. Михайлова, Катя. Какво й трябва на една НЕука, за да стане Наука? Достъпно на: http://blogs.unwe.bg/kmihailova/2016/11/16/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/ Михайлова, Катя. Методически и методологически стъпки ...
Правила 20.11.2018 г. ... такса за обучение в приемащия университет, такса за регистрация, такса за полагане на изпити, достъп до лаборатории и ползване на библиотеки. Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... съорганизатори Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България Участници В конкурса участват ученици от ХІІ клас на професионалните гимназии по икономика от цялата ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър” и допълнително класиране на всички студенти в ОКС „бакалавър“ през учебната 2018/2019 година 16.10.2018 г. ... разменни писма за легловата база на друг университет. Настанителните заповеди и разменните писма на класираните студенти ще се получават в П‘ССО при УНСС (блок 23А, ниско тяло). ВАЖНО! Настаняването на студентите е от 17.10. до 26.10.2018 г.  ...
Балообразуване 17.9.2021 г. ... в общообразователно училище или университет с интензивно изучаване на английски език; 5. сертификат за владеене на английски език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна езикова рамка (CEFR). Получената положителна оценка от електронния тест по ...
Мариела Кацарова, магистър, специалност “Финанси“, летен семестър 2017-2018 г. “ във VIA University College в Хорсенс, Дания 26.7.2018 г. ... в Хорсенс, Дания е сравнително голям университет, с модерна материална база и с 24/7 свободен достъп в библиотеката (чрез специална студентска карта). Разстоянието от общежитието до университета е около 2 км., затова си наех колело, с което се придвижвах из града.  ...
Институт за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство (ИСК при УНСС) 5.11.2018 г. ... квалификация (ИСК) е отделение при Университета за национално и световно стопанство и има 45 години традиции и опит в професионалната квалификация и ученето през целия живот. От 2016 г. ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от „Интертек“ със сертификат ...
Контакти 5.11.2018 г. ... за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство (ИСК при УНСС): Ръководител на проекта: доц. д-р Тодор Тодоров, todorov_t@unwe.bg Адрес: бул. „Климент Охридски № 2, 1797, София Телефон: + 359 2 862 10 69   Департамент ...
Информационни събития 27.1.2019 г. ... 2017 г., в Малка конферентна зала на Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София, Студентски град, се проведе Информационен ден за представяне на проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната” ...
Начало 26.1.2019 г. ... за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство (ИСК при УНСС) – Бенефициент; Департамент „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия – Партньор ...
Периодични издания 28.6.2019 г. ...  CEEOL Годишник на Икономически университет - Варна   CEEOL Годишник на СА „Д. А. Ценов”   CEEOL Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“   CEEOL ЕЖЕДНЕВНИЦИ 24 часа България ...
Защита на личните данни 5.7.2021 г. ... защита на личните данни на студентите на Университет за национално и световно стопанство 3. Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни за кандидати за работа и партньори 4. Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни на ...
Научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 22.5.2018 г. ... от практиката, преподаватели от различни университети, докторанти и студенти. Във форума участваха и ръководителите на катедри „Икономика и управление на търговията“ в Икономическия университет – Варна и „Търговски бизнес“ в СА „Д. А. Ценов“ – ...
Акценти 30.11.2021 г. ... участие на студенти и преподаватели от Икономически университет, гр. Варна и Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, гр. Свищов, с които УНСС участва в общ клъстър “Счетоводство и финанси”. В началото на майсторския клас Галена Жеркова – специалист Човешки ресурси в ...
Стоян Гигов, отдел "финансово-счетоводен", административна мобилност в Автономен университет, гр. Лисабон, Португалия 15.5.2018 г. ... май 2018 г. осъществих обмен с цел обучение в Автономния университет в гр. Лисабон, Португалия. Университетът се помещава в няколко административни сгради, като тази, предвидена за обучение е снабдена с модерни и практически зали от различен характер: радио и тв студио, библиотека, галерия и др., с което се ...
Мобилност с цел преподаване в Университет на Долна Силезия, гр. Вроцлав, Полша 22.1.2019 г. ... месец декември 2017 г. посетихме „Университет на Долна Силезия“ във Вроцлав, Полша за преподавателски обмен по програма „Еразъм+“ в първото ни пътуване по обмен. Впечатленията, с които се прибрахме в България, са изцяло положителни – както от организацията на обмените, така и от ...
Мобилност с цел преподаване в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва 4.5.2018 г. ... директор на УЦМСП реализира преподавателска мобилност в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва (SMK - https://www.smk.lt/en/). SMK е частен университет с над 20 годишна история. Университетът има над 2400 студенти, като от тях близо сто са чуждестранни. Обучението се осъществява в два кампуса ...
Проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 7.7.2021 г. ... . от 10:00 ч в Преподавателска читалня на Библиотеката на Университета за национално и световно стопанство, София ще се състои официалното събитие за стартиране на модернизация на съществуваща научна инфраструктура по проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 02 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни ...
Контакти 12.2.2018 г. ... Ботев“, ул. „8-ми декември“, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, e-mail: clr@unwe.bg Директор: доц. д-р Гергана ...
Контакти 28.1.2021 г. ... „Икономика на инфраструктурата“ Университет за национално и световно стопанство (УНСС) Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... за национално и световно стопанство Факултет „Международна икономика и политика“ Катедра “Политология”   Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС “Бакалавър”, специалност “Политология“ Настоящите правила се ...
Нотингам Трент - Университет на годината за 2017 (Великобритания) – Ивелина Кирова - зимен семестър 2017-2018 12.1.2018 г. ... на учебната 2017/2018 имах удоволствиет да уча в университета Нотингам Трент в Нотингам, Великобритания.     Обучението ми беше част от двустранната магистърска програма по  "Европейски бизнес и финанси" между УНСС и Бизнес училището на Нотингам Трент.   Трите месеца ...
Тотев 14.12.2017 г. ... (1934) и икономически науки в Корнуелския и Харвардския университет в САЩ (1939) с магистратура по науките и докторат по философия. Бил е преподавател в СУ (1940) - Юридически факултет. Избран за доцент (1940), за извънреден професор (1947), за редовен професор (1950). Завеждал е катедра "Статистика" във ВИИ "К. ...
Сугарев 14.12.2017 г. ... е статистика в Статистическия институт при Парижкия университет (1937), математическа икономия и демография в институт "Анри Поанкаре" към Парижкия университет (1937 - 1939), приложение на математическите методи в икономиката и демографията в Института за световно стопанство - гр. Кил, в Московския ...
Стефанов 24.12.2017 г. ... в Германия (1924) - философския факултет на Берлинския университет, където е защитил докторат по обществено-политически науки. Специализирал е статистика в Берлин и Париж. Постъпил е във Висшето търговско училище "Д. А. Ценов" - Свищов (1938) като извънреден професор по статистика. Избран е за редовен професор ...
Станев 14.12.2017 г. ... е статистика в Института по статистика към Виенския университет. Владеел е френски, немски, английски, испански и руски език. Бил е избран за стажант-асистент в същия институт (1944), редовен асистент (1945), доцент (1948), професор (1950). Ректор на Висшия финансово- стопански институт в Свищов (1950 - 1955) ...
Мишев 20.6.2018 г. ... институт ”Карл Маркс” в гр. София (Университет за национално и световно стопанство). Доктор (Кандидат на икономическите науки) от 1986 г., по научна специалност”Статистика и демография” – 05.02.06.   Професионална реализация  Университет за национално и ...
Величкова 24.12.2017 г. ... , специалност Статистика. Специализира в Хумболтовия университет, Берлин (1967) и Университета в Осло, Норвегия (1970 - 1971). Владее руски, ползва немски и английски език. Придобива научна степен "доктор" (1970) с дисертация на тема: "Проблеми на статистическото изучаване на потреблението и потребителското ...
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА” КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” Приет с решение на ФС на факултет                ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 24.10.2017 г. ... отношения”   Официални съорганизатори Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България Участници В конкурса участват ученици от ХІІ клас на професионалните гимназии по икономика от цялата страна, както и от други ...
Контакти 19.7.2017 г. ... за национално и световно стопанство, Център за устойчиво развитие, Кабинет 1006, Студентски град, 1700 София Тел/Факс: 02 8195646 E-mail: ucsd@unwe ...
Новини по проект "Завръщащите се мигранти..." 31.12.2020 г. ... мобилност: политики и пътища. София: Нов български университет Специален борй на списание Икономически изследвания на БАН посветен на резултатите от проекта Списанието се индексира и реферира от Journal of Economic Literature/EconLit, както и RePEc, EBSCO, SCOPUS. Списанието се ...
Доктор хонорис кауза 1.8.2017 г. ... . ХАНС АНКУМ - ХОЛАНДИЯ УНИВЕРСИТЕТ НА АМСТЕРДАМ 2015 ИРИНА БОКОВА - БЪЛГАРИЯ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ЮНЕСКО 2015 ПРОФ. ТАЛЕБ РИФАЙ – ЙОРДАНИЯ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ ООН 2014 Д-Р ЛАСЛО АНДОР ...
НАЧАЛО 17.11.2020 г. ... СЪЮЗ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО COVID-19“   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   12 февруари 2021 г., УНСС, София, ...
НАЧАЛО 29.7.2019 г. ... И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   22 ноември 2019 г., УНСС, София, ...
Организационен Комитет 26.7.2019 г. ... на Катедрата по счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Луцк, Украйна Prof. Vesna Bucevska, PhD – Vice-Dean on ...
Организационен Комитет 13.2.2021 г. ... на Катедрата по счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Луцк, Украйна Prof. Vesna Bucevska, PhD – Vice-Dean on ...
Програмен комитет 13.2.2021 г. ... Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия Проф. д-р Мая Фредотович – Декан на Факултета по икономика, туризъм и бизнес, Университет на гр. Сплит, Хърватия Проф. д-р Марио Печарич – Факултет по икономика, бизнес и туризъм, Университет на гр. Сплит, ...
Програмен съвет 26.7.2019 г. ... Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия Проф. д-р Мая Фредотович – Декан на Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Хърватия Проф. д-р Марио Печарич – Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Хърватия и Факултет по икономика, ...
За конференцията 29.7.2019 г. ... И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   22 ноември 2019 г., УНСС, София, България       Уважаеми дами и господа,   От името на Организационния комитет имам честта и ...
За конференцията 6.1.2021 г. ... проф. д-р Димитър Димитров Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   12 февруари 2021 г. 10 часа Голяма конферентна зала на УНСС и онлайн   Уважаеми дами и господа,   От името на ...
one 20.6.2017 г. ... В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет по повод 65 години от своето създаване   16 ноември 2017 г., София, ...
Контакти 15.6.2017 г. ... Университет за национално и световно стопанство   кабинет 5020   Адрес: гр. София, Студентски град, бул. "8-ми Декември"   email: cspr@unwe ...
За програмата 14.6.2017 г. ... програма между УНСС и Университета Нотингам Трент – Великобритания “Европейски бизнес и финанси”   Joint Master Degree of Sciences between the UNWE and the Nottingham Trent University – United Kingdom “European ...
ОКС Бакалавър 24.4.2017 г. ... в бакалавърска степен от целия университет ...
ас. д-р Иван Стойчев ВИНАРОВ 14.6.2018 г. ... „Политология“ при Университета за национално и световно стопанство. През 2004 г. завършва средното си образование в Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – гр. Силистра. Придобива ...
Партньори 14.4.2017 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО   INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES (ICAEW)   ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ ...
Новини 22.5.2017 г. ... писмо до Ректора на университета - проф. д.ик.н. Стати Статев, и до Декана на ФСФ - проф. д-р Снежана Башева, за положените усилия по акредитирането на модулите от първото сертификационно ниво на ICAEW ACA qualification. В писмото се казва, че пова ...
проф. д.с.н. Михаил МИРЧЕВ 5.4.2017 г. ... в Бургаски свободен университет (2000-2002) а също и член на Научна комисия по обществени науки, ВАК към МС (2006 – 2009). Бил е член на Борда на Българската социологическа асоциация (БСА), а също и неин председател (2012-2015). Член е и на ...
проф. д.и.н. Трендафил МИТЕВ 5.4.2017 г. ... университет. Негови са трудовете „Налагането на личния режим на княз Фердинанд и социалдемокрацията в България“ от 1981 година, „Генерал Георги Вазов: Военно-политическа биография“ и „Генерал Никола ...
гл. ас. д-р Николай КРЪСТЕВ 30.3.2017 г. ... в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1999). Притежава магистърска степен по „История” и докторска степен по „Политология“, придобита със защитена дисертация  на тема: “Спорът между Гърция ...
проф. д-р Георги ЯНКОВ 30.3.2017 г. ... във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (1971 г.). Академичната му кариера като университетски преподавател започва през 1977 г. във Висшия икономически институт – София (сега Университет за национално и световно ...
доц. д-р Блага БЛАГОЕВА 30.3.2017 г. ... ( PhD) в Московския държавен университет „М. Ломоносов“, Руска федерация на тема „Политическата култура в условията на демократизация“. Специализирала е политически науки във Виенския университет, Австрия (Съвременни политически системи и ...
Почетен професор 7.10.2019 г. ... на Икономическия университет в Братислава 2018 ПРОФ. ГОТФРИ ПИРОТА 2018 ПОСЛАНИК ДЖАН БАТИСТА КАМПАНЬОЛА 2014 ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ 2013 ПРОФ. Д-Р БЛАГОЙ ...
Нашият Университет 14.7.2017 г. ... ...
Акценти 26.5.2021 г. ... факултет на УНСС и екипът по Университетския проект "Изследване на възможностите за адаптиране на учебни програми към изискванията на Association of Chartered Certified Accountants (АССА)  - доц.д-р Румяна Пожаревска, доц.д-р Силвия Трифонова, гл.ас.д-р ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 3.12.2016 г. ... съорганизатори Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България Участници В конкурса участват ученици от ХІІ клас на професионалните гимназии по икономика от цялата страна, както и ...
Студентски практики – фаза 2 - 2020-2023 г. 29.11.2021 г. ... , жк. Студентски град, бул. "8-ми декември", Университет за национално и световно стопанство, кабинет 1011, за проект "Студентски практики - фаза 2". 2.Ако поради някакви причини за обучаващите организации и менторите е по-удобно да представят договорите си лично в УНСС, с оглед ...
Организационен комитет 26.9.2016 г. ... , доктор на техническите науки, Полтавски университет по икономика и търговия, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Украйна Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан ...
Начало 13.7.2016 г. ... СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   11 ноември 2016 г., София, ...
Програмен съвет 13.7.2016 г. ... Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия Проф. д-р Марио Печарич - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република Хърватска Проф. д-р А.А. Нестуля – Ректор на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна Проф. д.е.н. ...
За конференцията 13.7.2016 г. ... следните водещи международни и национални университети: -          Университет на гр. Болоня, Италия; -          Университет на гр. Сплит, Факултет по икономика, Република ...
Програмен комитет 28.2.2020 г. ... . д-р Ваня Банабакова - Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново Доц. д-р Силвия Благоева - Икономически Университет – Варна Доц. д-р Благо Благоев – Икономически Университет – Варна Проф. д-р Мирјана Секуловска - Университет ...
Въпросник за държавен изпит 6.4.2017 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ФАКУЛТЕТ “МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА” КАТЕДРА “ПОЛИТОЛОГИЯ”   Утвърдил: доц. д-р Миланка Славова, Зам-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо ...
Научни проекти 16.4.2016 г. ... Гочев. (2010) Турция и Европейския съюз. Университет Еди тепе, Истанбул. Участници: Д. Динков.   (2013-2014) EU External Borders and the Immediate Neighbours. Analysing Regional Development Options through Policies and Practices of Cross-Border Cooperation. FP7-SSH-2010-2.2-1- ...
Международни отношения 6.8.2018 г. ... богатото наследство на Свободния университет в подготовката на български кадри за нуждите на страната и четиридесетилетната традиция на преподаването и изследванията в УНСС; отчита се опита на най-добрите европейски и американски университети. В специалността "Международни ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 15.2.2021 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СПОПАНСТВО КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА" Приет с решение на ФС на факултет                                       ...
проф. д-р Галина Пенчева Младенова 24.2.2020 г. ... . Преподава и в Руския икономически университет „Г. В. Плеханов“, Москва. Преподавателската и научноизследователската й дейност са в областта на управлението на маркетинга (маркетингови анализи, маркетингово планиране, секторен маркетингов анализ, бранд одит) и ...
Становише ЕК 11.2014 г. - Поведение на служител 15.2.2016 г. ... студентите, и уронва доброто име на университета. Оценява като тревожно писмото в подкрепа на г-жа Будинова от нейните колежки, защото то показва, че колегията няма адекватна чувствителност за сериозността на провинението й, както и за значимостта на етичните стандарти в ...
Контакти 25.2.2020 г. ... на инфраструктурата“ Университет за национално и световно стопанство (УНСС) Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември” София ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ 8.6.2021 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА” КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА” Приет с решение на ФС на ...
Етичен кодекс на УНСС 29.1.2016 г. ... автономия, Общото събрание на Университета за национално и световно стопанство приема следния       ЕТИЧЕН КОДЕКС   на   УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО     ПРЕАМБЮЛ Етичният кодекс определя основните ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 18.1.2016 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВОФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА”КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА”   Приет с решение на ФС на ...
УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО   УКАЗАНИЯ   ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕСЕ НА ТЕМА "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ"ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ...
ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ за техническо оформление на дисертационни трудове 13.11.2018 г. ... за национално и световно стопанство Катедра „Икономическа социология” University of National and World Economy Department Economic Sociology       ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ за техническо оформление на дисертационни трудове към ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 5.11.2015 г. ... съорганизатори Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България  Участници В конкурса участват ученици от ХІІ клас на професионалните гимназии по икономика от цялата ...
Контакти 10.2.2021 г. ... .com 0879069801 21 Университет за национално и световно стопанство София skostadinova@unwe.bg (02) 962 34 73; (02) 8195 406 Сирма Костадинова Кабинет: 1021 22 Национална търговско-банкова гимназия София tbg1@abv ...
Членове 16.6.2020 г. ... . Университет за национално и световно стопанство – София 2. ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград 3. ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна 4. Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“ – Варна 5. Старопрестолна професионална гимназия по икономика ...
Контакти 17.7.2015 г. ... факултет, кабинет 2026 Университет за национално и световно стопанство (УНСС) Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември” София ...
Организационен комитет 17.7.2015 г. ... работа и международните отношения на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Украйна Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на ...
Програмен комитет 17.7.2015 г. ... . Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия Проф. Марио Печарич - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република Хърватска Проф. А.А. Нестуля – Ректор на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна Проф. д.е.н. Божидарник Тарас ...
За конференцията 17.7.2015 г. ... СЪЮЗ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   15 декември 2015 г., София, УНСС Конференцията се провежда от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... към представителите на това поколение от нашия университет и от Института по социология при БАН, които приемаме за основатели на катедрата и на специалността:  Акад. Жак Натан - ръководителят на катедра Политическа икономия, в която се създава профил „Социология” ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... състав на УНСС, вътрешните нормативни актове на университета, законосъобразността на актове и/или действия на органите за управление на университета и на негови структурни звена, законосъобразността на действия или бездействия на студенти и докторанти на УНСС, както и по други въпроси на ...
Документи архив 7.4.2015 г. ... на ръководни органи на УНСС.  УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО  КОНТРОЛЕН СЪВЕТ ________________________________________________________________________________________________________________________________ Примерен образец!   УНИВЕРСИТЕТ ЗА ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... се определя лице от академичния състав на университета или външен специалист. Едно лице не може да бъде научен ръководител на повече от 5 (пет) дипломанти в една дипломна сесия.             9. Неодобрените заявления се връщат на ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... икономия”, Общоикономически факултет УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ул. „8-ми декември”, Студентски град „Христо Ботев”, София 1710 П Р А В И Л А  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ  НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС ...
Проекти 9.6.2021 г. ... BG/05/A/EX-166225 "Партньорството университет - бизнес и професионалното обучение по икономика и мениджмънт", Торино, Италия "University - business partnership and professional training in Economics and Management", Torino, Italy (01.12.2005 - 30.11 ...
Партньори на УНСС в България 22.10.2021 г. ... Би Ем България ЕООДАмарант България ООДАмерикански университет в България Асоциация за одит и контрол на информационни системиАсоциация на българските градове и региони Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България Асоциация на индустриалния капитал в БългарияАсоциация за ...
Социален капитал и индивидуално кариерно развитие на учителите 4.4.2014 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ      Социален капитал и индивидуално кариерно развитие на учителите -Програма за ЕСИ-          Изготвили:    ...
„ПОЛИТИКОНОМИЯТА Е НОВАТА МОДА В СВЕТОВНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ” 1.4.2014 г. ... по политикономия в докторската програма на Харвардския университет. В нея се подчертава, че тази специалност дава възможност да се обучават високоспециализирани системни аналитици, способни да работят в правителството, междунаровните организации или на висши постове в транснационалните корпорации. В една ...
За Специалността 28.1.2021 г. ... и популярни специалности във всички водещи световни университети. Различни курсове, дисциплини, бакалавърски, магистърски и докторски програми по политическа икономия могат да се открият в университета Джонс Хопкинс в САЩ, в университета в Цюрих, в Лондонското училище по икономика, в университета в Сидни ...
Интервю на член кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов за в. “ИКОНОМИСТ” 26.3.2014 г. ... Е НОВАТА МОДА В СВЕТОВНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ”     Интервю на член кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов за в. “ИКОНОМИСТ”     1. Говори се за триумфално завръщане на политикономията днес? Дали е така? Да, така е. Известно е, че промените у нас през 1989 г. съвпаднаха с появата ...
Документи се приемат: 27.11.2014 г. ... . „Цанко Дюстабанов” 25 (сградата на Технически университет - филиал Пловдив) тел. 0888 645 158, 032/659 502 понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч. сряда от 14.00 ч. до 16.00 ч. четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. Разград ул. „Н ...
Професонален стаж 9.6.2017 г. ... благодарност за оказаната помощ от студентите на нашия университет при извършване на изследването (виж писмото тук) ...
Европейска мрежа за мобилност на учените EURAXESS 19.3.2014 г. ... 3 координиращи центъра към Софийски университет, Институт за технологии и развитие и Нов български университет. Контактни лица за обслужване на изследователи има към УНСС, ТУ София, ТУ Варна, РУ Русе, Тр.У Ст.Загора, ПУ Пловдив, БАН-ЦУ, МФ”Св.Св.Кирил и Методий”, БСУ ...
доктор 15.1.2015 г. ... е единственият университет в България, който предлага обучение в ОНС „доктор“ в областта на логистиката  (докторска програма „Икономика и управление (Стопанска логистика)“ в лицето на обучаващото си звено – катедра „Стопанска логистика“, което ...
Юбилейна научна конференция 14.11.2013 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КАТЕДРА „МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ” ПОКАНА за юбилейна научна конференция на тема: „МЕДИИТЕ МЕЖДУ МИСИЯТА И БИЗНЕСА” 29 октомври 2013 г., гр. София, Студентски град, УНСС, Голяма конферентна зала ТЕМАТИЧНИ ...
Направления и специалности 17.5.2018 г. ... НАЙ-ПРЕСТИЖНИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ: С най-висока оценка от НАОА сред българските университети за професионално направление „Икономика“ и професионално направление „Администрация и управление“ На първо място в България и ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... . Психология. София: Нов български университет Съйкова, Св. и кол. 2014. Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти. София: Академично издателство  „Проф. М. Дринов” Фотев Г. 1993. История на социологията. София: Университетско ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 22.12.2018 г. ... за национално и световно стопанство Общоикономически факултет   Катедра "Икономическа социология"   Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър", специалност "Социология” и “Икономическа социология ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... за национално и световно стопанство Общоикономически факултет   Катедра “Икономическа социология”   Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС “бакалавър”, специалност “Социология” и “Икономическа ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... за национално и световно стопанство Общоикономически факултет     Катедра “Икономическа социология”      Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” ...
„Приложна икономика и финанси“ 19.5.2020 г. ... програми в престижни световни университети: Харвардски университет, Университета на Барселона, Лондонското училище по икономика и политически науки. Предлагането на тази програма на потенциални студенти в УНСС дава възможност на един от най-големите икономически ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... , свързани с ръководството на университета, на Общоикономическия факултет и на редица университетски институции. Най-големите авторитети на катедрата в лицето на акад. Жак Натан, проф. Кирил Григоров, проф. Лалю Радулов, проф. Стоядин Савов, проф. Камен Миркович, ...
OKS 28.2.2013 г. ... , свързани с ръководството на университета, на Общоикономическия факултет и на редица университетски институции. Най-големите авторитети на катедрата акад. Жак Натан, проф. Кирил Григоров, проф. Лалю Радулов, проф. Стоядин Савов, проф. Камен Миркович са заемали ...
Правилник на КС 7.4.2014 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО             ПРАВИЛНИК   ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. Този ...
Специалности 2.7.2021 г. ... в общообразователно училище или университет с интензивно изучаване на ан­глийски език - сертификат за владеене на английски език, съответстващ минимум на ниво В2. При липса на такъв се полага изпит – тест по ан­­глийски език Международен бизнес  с ...
Прием 26.5.2021 г. ... В Университета за национално и световно стопанство – София (УНСС),  могат да кандидатстват и да се обучават в образователно-квалификационна степен „магистър“ на собствени разноски чуждестранни граждани от държави извън ...
Прием 12.3.2021 г. ... В Университета за национално и световно стопанство – София (УНСС),  могат да кандидатстват и да се обучават в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ на собствени разноски чуждестранни граждани от държави извън ...
Изберете УНСС 6.3.2019 г. ... ви, че избрахте Университета за национално и световно стопанство, който е авторитетно висше икономическо училище, предлагащо модерно образование, признато в бизнес средите по целия свят. Процесът на обучение стимулира независимостта, ...
ДДВУ 02/70 11.12.2012 г. ... подразделение Университет за национално и световно стопанство, катедра „Политология“ Информация за партньорите по проекта Агенция „ОТ ДО Консулт” ООД е създадена през 2005 г. като агенция за ПР, реклама, организация на ...
ДКТ 02/55 11.12.2012 г. ... . д.ик.н. Пламен Мишев, Университет за национално и световно стопанство (УНСС) Доц. д-р Недка Иванова, УНСС Гл. ас. д-р Мария Пенева, УНСС Гл. ас. д-р Зорница Стоянова, УНСС Ас. Христина Харизанова, УНСС Д-р Антоанета Големанова, Университет Любляна, ...
Проект BG051PO001-3.3.06-0032 5.12.2012 г. ... фондове на европейски университети, да се включат в международни изследователски екипи и да получат международно признание на своя труд;  - Осигуряване на възможност за публикуване на резултатите от изследванията на докторантите в реферирани ...
Проект FOLPSEC bg 5.12.2012 г. ... на проекта – Университет за национално и световно стопанство, България Информация за партньорите по проекта Университет в Лодз (Полша), Университет „Матей Бел“, Банска Бистрица (Словакия), Институт по икономика и индустриално ...
доц. д-р Румен Йорданов Брусарски 20.11.2012 г. ... в катедра “Финанси” на Университета за национално и световно стопанство – София и хоноруван лектор в Нов български университет и Института по публична администрация. Води лекции по Публични финанси, Анализ “разходи – ползи” и Оценка на въздействието. ...
доц. д-р Емил Асенов Атанасов 20.11.2012 г. ... си образование в Софийския университет, специалност „Право“.  В катедра „Финансов контрол“ води учебни курсове по дисциплините „Теория на финансовия контрол“, “Контрол във финансовия сектор“, “Банков контрол“, “Контрол в капиталовите пазари“. Бил е ...
доц. д-р Емил Асенов Атанасов 20.11.2012 г. ... си образование в Софийския университет, специалност „Право“.  В катедра „Финансов контрол“ води учебни курсове по дисциплините „Теория на финансовия контрол“, “Контрол във финансовия сектор“, “Банков контрол“, “Контрол в капиталовите пазари“. Бил е ...
<span style="display:none">ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 14.6.2021 г. ... на студентите и докторантите в университета, предложени от Студентския съвет. Всички работни комисии на Общото събрание – Мандатна комисия, Комисия по предложенията и Комисията по изборите (тайните), да се избират със статут на постоянни за срока на ...
<span style="display:none">ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... за избор на ръководни органи на университета и неговите факултети. Разработените критерии да се обсъдят от академичната общност и след приемането им, да бъдат огласени по начин, който позволява безпрепятствен достъп до тях. Контролният съвет препоръчва ...
ДОКУМЕНТИ 14.6.2021 г. ... на ръководни органи на факултет.  УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО  КОНТРОЛЕН СЪВЕТ _________________________________________________________________________________________________________________________ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ за организиране на ...
Проф. д-р Борислав Борисов удостоен с почетната титла „доктор хонорис кауза” на Киевския университет по право към Украинската академия на науките 8.11.2012 г. ... заседание Академичният съвет на Киевския университет по право към Украинската академия на науките удостои проф. д-р Борислав Борисов с почетната титла „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА”. Събитието се състоя на 26.10.2012 г. в представителната зала “Атриум” на университета в присъствието на ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО   UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY       Приета с решение на АС на УНСС №: ...
Нобелова награда по икономика 13.10.2020 г. ... Фриш (1895-1973)Университета на Осло - Норвегия  Ян Тинберген (1903-1994)Училище по икономика - Ротердам, Холандия 1970 г. За изследователска дейност, допринесла за развитието на статичната и динамичната икономическа теория и за активен ...
Изисквания към авторите на студии в Научните трудове на УНСС 18.1.2013 г. ... скоби в лявата част на страницата! Университет за национално и световно стопанство Дирекция „Наука” Редакционен съвет на „Годишник  на УНСС и Научни трудове на УНСС” ........................................................................................................ ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... магистърска програма между УНСС и университета Нотингам Трент (Великобритания), доказват владеене на английски език с TOEFEL 560 и IELTS 6.5; 5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване, и заверено от съответните органи, в страната, ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.             Чуждестранните граждани, приети за студенти в УНСС, могат да продължат обучението си в първи курс в ОКС „бакалавър”, съответно: - след ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... магистърска програма между УНСС и университета Нотингам Трент (Великобритания), доказват владеене на английски език с TOEFEL 560 и IELTS 6.5; 5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване, и заверено от съответните органи, в страната ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.             Чуждестранните граждани, приети за студенти в УНСС, могат да продължат обучението си в първи курс в ОКС „бакалавър”, съответно: - след ...
За нас 17.12.2020 г. ... библиотека получи статут на „библиотека - депозитар“ на Световната организация по интелектуална собственост. Началото на библиотеката при УНСС е поставено през 1923 г. като библиотека при Свободен университет за политически и стопански науки. Развитието й ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... тенденции и практиката на водещите  университети в развитите страни.  Проучването на международния опит показа възроден интерес към политическата икономия в последните години. Във водещите университети на Запад и на Изток се изучава политическа икономия и различни ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... по установен ред от Правилника на Университета за национално и световно стопанство. Полага се писмен или устен изпит на определената от университета дата в УНСС. Въпрос: При невзет 1 изпит мога ли да запиша следващата година на обучение? Отговор: Да Въпрос: Тъй ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... по проекта са: Германия – Университет на Бундесвера, Мюнхен, Институт за интелигентни информационни системи (ITIS); България – Българска академия на науките, София, Институт за паралелна обработка на информацията (ИПОИ); Румъния – Национален военен ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 31.5.2012 г. ... магистратура по „Маркетинг” в УНСС - университет номер едно, който обучава лидерита на страната“, са обсъдили провеждането в близко време на среща-дискусия със студенти и преподаватели от нашия университет.   Румен Петков, проф. д-р Борислав Борисов, проф. д-р ...
Необходими документи за кандидатстване на общежитие по критерии, различни от „общо основание” 22.5.2012 г. ... градина или училище или уверение от университет).   5.      Студенти с намалена трудоспособност над 70% /ТЕЛК/: Експертно решение на ТЕЛК.   6.     Български докторанти: Копие от заповед за ...
Договор № 256216 MyUniversity 22.4.2012 г. ... проектът “Моят университет” (MyUniversity) Университетът за национално и световно стопанство спечели участие в международния проект “Моят университет” (MyUniversity), частично финансиран от  Европейската комисия по програма за подкрепа на информационните и ...
Проект PROMISE 21.4.2012 г. ... община, София – България 9) Университет на Тирана – Албания 10) Община Тирана – Албания 11) Градско бюро за правни връзки и градска собственост, Загреб – Хърватска 12) Община Белград - Сърбия Ръководител на проекта Научен ръководител на ...
Договор № 279081 EU-WISE 6.4.2012 г. ... заболявания. Наши партньори са: 1. Университет Манчестър (UNIMAN), Великобритания - Проф. Ан Роджърс, водещ партньор. 2. Университет за национално и световно стопанство (УНСС), България – Проф. Елка Тодорова. 3. Университет Навара (UNAV), Испания – д-р Мария Кармен ...
ЛИНКОВЕ НА ONLINE РЕСУРСИ СЪС СЧЕТОВОДНА И ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 6.4.2012 г. ... .ue-varna.bg – Икономически Университет Варна www.uni-svishtov.bg – Стопанска Академия “Д. Ценов” Свищов http://www.bia-bg.com/ - Българска Стопанска Камара http://www.bcci.bg – Българска търговско-промишлена палата http://www.bse-sofia.bg – ...
Събития 2.4.2012 г. ... .  Наши партньори са: Университет Манчестър (UNIMAN), Великобритания  - Проф. Ан Роджърс, водещ партньор. Университет за национално и световно стопанство (УНСС), България – Проф. Елка Тодорова. Университет Навара (UNAV), Испания – д-р Мария Кармен ...
Начало 2.4.2012 г. ... партньори са:   Университет Манчестър (UNIMAN), Великобритания  - Проф. Ан Роджърс, водещ партньор. Университет за национално и световно стопанство (УНСС), България – Проф. Елка Тодорова. Университет Навара (UNAV), Испания – д-р Мария Кармен ...
Многостранни проекти 5.1.2015 г. ... по проекта Университета в Алто за изкуство и дизайн - Алто, Финландия Aalto University School of Art and Design, Finland   Университета във Вааса по приложни науки - Вааса, Финландия  Vaasa University of Applied ...
Международна научна конференция „Икономиката на България - пътят към еврото" 24.2.2012 г. ... . Стати Статев, първи зам.-ректор на университета, с аргументацията, че „форумът се прави в университет № 1 от младите хора на университет № 1". Той изтъкна, че организаторът - Финансово-счетоводният факултет, притежава мощта и качествата, които трябва да се носят ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... се оформя по следния начин: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Факултет: Приложна информатика и статистика Катедра: Статистика и иконометрия         Дипломна работа   На тема: .......................................... ...
Развитие на иновациите 8.2.2017 г. ... ейч Йоанеум – Университет за приложни науки, Грац, Австрия  Fn Joanneum Gesellschaft mfH.    Фондация за развитие и иновации в технологията – Тераса, Испания  Fondation Para el disarollo yla innovacion ...
Трансфер на иновации 18.4.2012 г. ... по проекта Университет за приложни науки, Грац, Австрия  FH Joanneum GmbH (University of Applied Sciences) GmbH, Graz, Austria    Европейски център за качество - София, България  European Center ...
Архив на лекции с чуждестранно участие 9.2.2012 г. ... за международна сигурност и право към Тексаския университет в Остин по въпросите на американската външна политика – 15.05.2008 г. Лекция на Н.Пр. Робърт Гелбърд и Браян Дженкинс, представяща политиката на Барак Обама – 16.10.2008 г. Публична лекция на Н.Пр. Вацлав Клаус, президент на Чешката ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... в областта на индустриалната собственост в университетите” – 08.10.2008 г.; Състезание – регионален финал на международното състезание по право на Европейския съюз, което се организира от Центъра за юридически науки към университета в Кеймбридж, Великобритания, и е под егидата на Съда на ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... за езиково обучение (ИЧС) към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Чуждестранните граждани, приети за студенти в УНСС, могат да продължат обучението си в първи курс в образователно-квалификационна степен "бакалавър", съответно: - след успешно положени ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... за езиково обучение (ИЧС) към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Чуждестранните граждани, приети за студенти в УНСС, могат да продължат обучението си в първи курс в образователно-квалификационна степен "бакалавър", съответно: - след успешно положени ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... за езиково обучение (ИЧС) към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Чуждестранните граждани, приети за студенти в УНСС, могат да продължат обучението си в първи курс в образователно-квалификационна степен "бакалавър", съответно: - след успешно положени ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... за езиково обучение (ИЧС) към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Чуждестранните граждани, приети за студенти в УНСС, могат да продължат обучението си в първи курс в образователно-квалификационна степен "бакалавър", съответно: - след успешно положени ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... за езиково обучение (ИЧС) към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Чуждестранните граждани, приети за студенти в УНСС, могат да продължат обучението си в първи курс в образователно-квалификационна степен "бакалавър", съответно: - след успешно положени ...
Контакти 1.6.2012 г. ... Работното време е от 8 до 16.30 ч.   Университет за национално и световно стопанство гр. София, п.код 1700, Студентски град "Христо Ботев"  автобуси №280 и ...
Контакти 26.8.2020 г. ... на транспорта и енергетиката” Университет за национално и световно стопанство Студентски град "Христо Ботев" бул. „8 декември“ 1 700 София кабинет 3054 Величка Спасова – административен секретар Телефон: 02 81 95  292 Email: ...
История 22.3.2016 г. ... , специализират в авторитетни чуждестранни университети.      През 90-те години на изминалото столетие катедра “Международни отношения” продължи своето успешно развитие, което в голяма степен се благоприятства от протичащите процеси на демократизация на ...
История 7.11.2012 г. ... е основан предшественикът му - Свободният университет за политически и стопански науки - София. През 1922 г. западните езици са включени в учебните планове на специалностите от трите отдела на СУПСН (дипломатическо-консулски, административно-финансов и търговско-стопански). През 1952 г. ...
История 22.12.2018 г. ... предпоставки за развитието и за напредъка на университетската социология се отнасят до следното: През 1959 г. се създава Българската социологическа асоциация; Разработват се първите мащабни социологически проекти под ръководството на проф.д.ф.н. Живко Ошавков, които се превръщат в ...
История 31.3.2021 г. ... към Отделението за следдипломна квалификация на университета катедра “Общ и специализиран контрол”. От 1982 год. катедрата е в структурата на факултет “Икономическа информация” на университета, а през 1990 год. се преобразува в департамент “Финансов контрол”. ...
История 3.10.2017 г. ... и практика, както и достиженията на водещите университети в областта на обучението по логистика. В годините непосредствено след основаването на специалността действащите през този период учебни планове и програми са разработени в тясно сътрудничество с два от най-изявените центрове за обучение ...
История 26.8.2020 г. ... към Стопанския факултет на Софийския университет. Катедрата измина дълъг път на развитие, устоя на историческите превратности и предизвикателства на времето, с някои допълнения през годините запази своето първоначално наименование и се утвърди като едно от най-старите и авторитетни ...
История 28.4.2021 г. ... през 2021 г. Агрономически факултет в Софийския университет. Неин основател и пръв ръководител е известния български учен и общественик проф. Янаки Моллов. През почти вековното си съществуване тя е едно от основните средища на изследователска и преподавателска дейност на няколко поколения научни ...
История 3.2.2012 г. ... .acad.bg msp@unwe.acad.bg Като поделение на Университета за национално и световно стопанство катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” е наследник на традициите на създадения през 1920 г. Свободен университет за политически и социални науки (Балкански близкоизточен институт). През 1940 ...
Още история 16.6.2021 г. ... част от УНСС, се явява приемник на Свободния университет за политически и стопански науки/Балкански близкоизточен институт/, основан в София през 1920 г., на Държавното висше училище за финансови и административни науки /1938г./, на Факултета за стопански и социални науки на Софийския държавен ...
Партньори 26.1.2021 г. ... организации в България: Варненски икономически университет; Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов, Нов български университет, СУ, ТУ и др. Международни организации: фондация "Отворено общество"; Мисията на Европейската комисия и др. Сродни висши училища, институти и катедри от европейски ...
Партньори 28.9.2012 г. ... (FOWI) към Икономическия университет, Виена, Австрия. Разработват се съвместни публикации и участие в международни проекти. От учебната 2011/2012 г. преподаватели от FOWI изнасят лекции по дисциплината "Австрийско право" ...
Партньори 1.10.2012 г. ... училището на Кингстънския университет в Лондон (Small Business Research Centre (SBRC),  Kingston Business School, Kingston University, London) Бизнес училището при Университета на Ълстър (Ulster Business School, University of Ulster) Бизнес ...
Партньори 22.3.2016 г. ... И ЗВЕНА КЪМ ТЯХ, ПАРТНЬОРИ С ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ“    Университет в Баня Лука – Република Босна и Херцеговина  (2008 г. – интервю с проф. В.Войнович – декан на ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... практиката на водещите  университети в развитите страни.  Проучването на международния опит показа възроден интерес към политическата икономия в последните години. Във водещите университети на Запад и на Изток се изучава политическа икономия и ...
За института 6.5.2020 г. ... с други водещи европейски университети. Признанието е получено от EFMD (European Foundation for Management Development) – Брюксел, основната международна акредитираща организация в областта на бизнес образованието. До интеграцията си ИРП и катедрата ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... поделение на Университета за национално и световно стопанство катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” е наследник на традициите на създадения през 1920 г. Свободен университет за политически и социални науки (Балкански близкоизточен ...
За катедрата 26.5.2021 г. ... факултет на Софийския университет катедра по “Земеделска икономика”. Неин основател и пръв ръководител е известния български учен и общественик проф. Янаки Моллов. През повече от 100-годишния период на своето съществуване тя е едно от ...
За катедрата 14.5.2021 г. ... нас – „Свободен университет за политически и стопански науки“, създадено през 1920 г. В учебните планове на отдел „Административно-финансов“ са включени дисциплини като митническа политика, пари-банки-кооперации, ...
Конференции и семинари 12.4.2016 г. ... .н. Стати Статев, ректор на университета, проф. д-р Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС, основател и дългогодишен ръководител на катедрата, председател на ...
Научни форуми 11.10.2017 г. ... семинар в Университета на Валенсия по проект "Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност" . сряда, 11 октомври 2017 12:01 Edit На 27 септември генералният консул на България във Валенсия откри ...
Конференции и семинари 5.11.2020 г. ... Охридски", Югозападния университет - Благоевград, Пловдивския университет    "Паисий Хилендарски" ;  - конференции на Международната асоциация на преподавателите по руски език - МАПРЯЛ - октомври 2012; -  iii ...
Проекти 22.12.2018 г. ... Централноевропейския университет в Будапеща (Унгария); Гръцката фондация за европейска и международна политика Оценка на мерките за интеграция на уязвими групи мигранти“ (Assessing Integration Measures for Vulnerable Migrants Groups, ...
Проекти 12.3.2014 г. ... и функциониране на обучаващи социални мрежи в университет" УНСС проект по НИД - НИ 1-2/2011 "Web базирана онлайн система ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО УЧАСТИЕ  при управлението на УНСС" „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”,  Трансфер на иновативни модели за изграждане на свързани МСП-та в ...
Проекти 9.2.2016 г. ... „Партньорство между българските икономически университети в разработването на междууниверситетска бакалавърска степен по Стопанска логистика“ - TEMPUS JEP – 11347/96. Проектът е реализиран съвместно с преподаватели от Университета на Савоа (Франция) и Университета на Хъдърсфийлд ...
Наука 22.12.2018 г. ... е съобразена както с целите за развитие на УНСС като университет – лидер в областта на икономическата и други сродни обществени науки, така и с потребностите на обществото от социологическо и икономическо изследване, анализ и прогнозиране на нови явления, процеси, тенденции. Целта ни е да създаваме и ...
Специалности 21.4.2019 г. ... пред студентите в бакалавърска степен от целия университет ...
Трансфер на иновации 18.6.2014 г. ... Център за качество - София, България Университет за приложни науки в Гелзенкирхен, Германия Дида , Рим, Италия Конфедерация Бизнесмените работодатели на Арагон, Сарагоса, Испания Словашки аграрен университет, Факултет по икономика и управление , Нитра, Словакия Бит ООД , Прага, ...
Мярка мобилност 9.5.2012 г. ... изследвания - София, България ESPACE EUROPE Университет "Пиер Мендес Франс Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria ESPACE EUROPE University "Pierre Mendes France" - Grenoble, France Описание       Специфичните цели на проекта по ...
Партньори 6.3.2012 г. ... Департамент „Политически науки” при НБУ; Междууниверситетски център за развитие на кариерата; Център за мобилност на студенти и преподаватели. Факултет „Международна икономика и политика“ поддържа традиционно широки международни контакти, в т. ч. с Асоциацията на университетите с професионално ...
История 11.4.2012 г. ... е приемник на основания през 1920 г. Свободен университет за политически и стопански науки с три отдела: Дипломатически-консулски, Административно-финансов и Търговско-стопански. В трите факултета широко се застъпва езиковото обучение. Наред със задължителните френски, английски и немски език, е ...
Международни проекти 27.2.2012 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, първи зам.-ректор на университета, с аргументацията, че „форумът се прави в университет № 1 от младите хора на университет № 1". Той изтъкна, че организаторът - Финансово-счетоводният факултет, притежава мощта и качествата, които трябва да се носят като знаме от ...
Партньори 24.2.2021 г. ... Трент Юнивърсити - ВеликобританияПолтавски университет по икономика и търговия - УкрайнаЛуцкий национален технически университет - УкрайнаКомисия за публичен надзор над регистрираните одиториИнститут на вътрешните одитори в БългарияИНВЕСТОР.БГАсоциация на сертифицираните експерти по разкриване на ...
История 25.2.2021 г. ... един от първите два факултета на тогавашния Свободен университет за политически и стопански науки. Двадесет години по-късно се обособява във финансов отдел (в Държавното висше училище за финансови и административни науки), а през 1947 г. се създава Факултет за стопански и социални науки (при Софийския ...
За факултета 24.2.2021 г. ... един от първите два факултета на тогавашния Свободен университет за политически и стопански науки. Двадесет години по-късно се обособява във финансов отдел (в Държавното висше училище за финансови и административни науки), а през 1947 г. се създава Факултет за стопански и социални науки (при Софийския ...
В медиите 16.5.2017 г. ... Катерина Ковачева 14.01.2017 • 09:30 Университетите не трябва самоцелно да решават какви специалности да развиват – Проф. Статев, според рейтинговата система на университетите за 2016 г. най-много студенти се обучават по направление “Икономика” в страната – те са 52 ...
Партньори 12.5.2017 г. ... камара - http://www.bia-bg.com/ Бургаски свободен университет -  https://www.bfu.bg/ Българска народна банка - www.bnb.bg/ Варненски свободен университет „Черноризец Храбър  -  www.vfu.bg/ Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий  -  www.uni-vt ...
История 25.1.2018 г. ... сектор, в контекста на преобразуването на института в университет, в Общоикономическия факултет се осъществява преустройство в специалностите, учебните планове и учебните програми.  Най-старата катедра – „Политическа икономия“ (създадена през 1948 г.) след 1990 г. се преименува на ...
Начало 30.1.2018 г. ... сектор, в контекста на преобразуването на института в университет, в Общоикономическия факултет се осъществява преустройство в специалностите, учебните планове и учебните програми.  Най-старата катедра – „Политическа икономия“ (създадена през 1948 г.) след 1990 г. се преименува на ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... работа се оформя по следния начин:   УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Факултет: Приложна информатика и статистика Катедра: Статистика и иконометрия         Дипломна работа   На тема: ........................................................... ...
Документи 3.11.2021 г. ... , подписан от студента, изпращащия и приемащия университет - learning-agreement.eu - Learning Agreement - изтегли - индивидуален договор между студента и УНСС - изготвя се от УНСС; - декларация за защита на личните данни на студента (по образец); - банкова сметка в евро (оригинал на номера на ...
Подготовка 14.4.2021 г. ... писма до всички европейски университети, в които ще се обучават студенти от УНСС. Приемащият университет осъществява контакт с номинирания студент по имейл и му предоставя информация относно необходимите за регистрация документи, предлаганите учебни дисциплини, ...
Условия за участие 2.2.2017 г. ... извършва обучението им в приемащия университет;                                   За степента на ...
Правила 12.1.2017 г. ... такса за обучение в приемащия университет, такса за регистрация, такса за полагане на изпити, достъп до лаборатории и ползване на библиотеки. Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в ...
За библиотеката 8.10.2012 г. ... библиотека получи статут на „библиотека - депозитар“ на Световната организация по интелектуална собственост. Началото на библиотеката при УНСС е поставено през 1923 г. като библиотека при Свободен университет за политически и стопански науки. ...
Преподаватели и служители 1.12.2011 г. ... от УНСС да гостуват в европейски университети за изнасяне на кратки лекционни курсове. Чуждестранни преподаватели от университетите-партньори гостуват и изнасят кратки курсове от лекции пред студенти и докторанти на УНСС. На преподавателите, участващи в мобилност по ...
Дейности 1.12.2011 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели осъществява сътрудничество с европейски и други чуждестранни университети, свързано с възможности за международна мобилност на студенти, докторанти и преподаватели от УНСС за участие в учебния процес ...
Контакти 13.10.2016 г. ... . Ботев", УНСС View Larger Map Университет за национално и световно стопанство Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е създаден през 1920 г. и е най-старото, най-престижното и най-голямото висше икономическо училище в Югоизточна Европа, лидер в ...
Успехи 14.12.2011 г. ... спортната слава на своя университет и да премерят сили в оспорвани състезания. Под аплодисментите на своите колеги почетни места в голямата баскетболна зала заеха шампионите – мъжките и женските волейболните и баскетболните отбори, тенисистите, световният ...
Отбори 4.4.2012 г. ... на студенти от икономическите университети (Икономиади) на ГДР, Полша, Чехословакия, СССР (Киев, Ленинград), България и др. страни от източния блок. В състезанията по волейбол, баскетбол, футбол активно се включват студенти и от нашия университет. Баскетболния ...
Членство в организации 4.4.2013 г. ... катедри от престижни чуждестранни университети и членуват в международни професионални организации. Международното сътрудничество на УНСС с чуждестранни университети се осъществява чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни ...
Международни организации 15.7.2019 г. ... – координиращ университет за България в Централноевропейскатаинициатива за междууниверситетски връзки - Знание чрез мобилност (CEI UniNet) Европейска университетска асоциация (EUA) Асоциация на Югоизточните европейски икономически ...
Международна дейност 30.11.2011 г. ... на УНСС с водещи чуждестранни университети. Да проучва, анализира и прилага положителния опит в учебния процес и научноизследователската дейност в съответствие с утвърдените световни и европейски стандарти и практики. Да утвърждава позициите на УНСС като водещ ...
Съвместни магистърски програми 30.7.2020 г. ... на английски език между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT)  Дуална магистърска програма по международен бизнес и управление с преподаване на английски език между УНСС и Шанхайски университет "Джао ...
Документи 25.9.2020 г. ... of Stay) подписан от приемащия университет, удостоверяващ продължителността на престоя - образец; - ксерокопие от международния паспорт – титулна страница, дати на влизане и излизане от страната-домакин или ксерокопие на друг документ, съдържащ тази ...
Реализиране и отчитане 25.9.2020 г. ... на УНСС и на приемащия университет (изтегли); 2.      Декларация по мобилност по чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (изтегли); 3.      Заявление за превеждане на финансовата помощ (грант) ...
Правила 3.8.2021 г. ... на период на обучение в европейски университет, с който УНСС има сключено двустранно ЕРАЗЪМ споразумение и в него има предвиден двустранен обмен на административния състав. Обучението е предназначено за обмяна на опит, запознаване с добрите практики на ...
Документи 25.9.2020 г. ... stay/, подписан от приемащия университет, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския хорариум - образец; - ксерокопие от международния паспорт – титулна страница, дати на влизане и излизане от страната-домакин или ксерокопие на друг документ, ...
Реализиране и отчитане 25.9.2020 г. ... , преди заминаване за приемащия университет и държава, всеки преподавател представя в УЦМСП следните документи: 1.    Mobility Agreement  – Индивидуален план за провеждането на лекционния курс в приемащия университет, подписан от ...
Правила 7.2.2017 г. ... от УНСС да гостуват в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни споразумения по програма ЕРАЗЪМ, за изнасяне на кратки лекционни курсове. Продължителността на мобилността с цел преподаване е една седмица (7 календарни или 5 поредни работни дни), в ...
Признаване 14.4.2021 г. ... престой за обучение в приемащия университет  от минимум 90 дни и при успешно положени изпити по изучавани учебни дисциплини, осигуряващи  успешно полагане на същия брой изпити, колкото трябва да положи в УНСС, според учебния план на съответната специалност ...
Реализиране и отчитане 21.11.2017 г. ... на обучението в приемащия университет. След указания срок други промени в Learning Agreement не се допускат. Промените в Learning Agreement се нанасят на втора страница на формуляра (During the mobility). В определените за тази цел полета се попълват учебните ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... писма до всички европейски университети, в които ще се обучават студенти от УНСС. Приемащият университет осъществява контакт с всеки студент и му предоставя информация относно необходимите за регистрация документи, предлаганите учебни дисциплини, условията за ...
За студенти и докторанти 15.10.2019 г. ... такса за обучение в приемащия университет, такса за регистрация, такса за полагане на изпити, достъп до лаборатории, ползване на библиотеки. Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в ...
Университети 25.10.2021 г. ... на университетите, с които УНСС има сключени двустранни споразумения по програма Еразъм+  УНИВЕРСИТЕТ / UNIVERSITY (ЕРАЗЪМ код)   АВСТРИЯ / AUSTRIA        University of Vienna (A WIEN01) University of Economics and Business ...
Дарители 21.9.2021 г. ... своя принос за знанието в Университета за национално и световно стопанство.     Дарители на Библиотеката на Университета за национално и световно стопанство   I. Физически лица Адела Бозмарова - Петрова Аделина Михайлова Алека ...
УНСС №1 12.7.2021 г. ... за национално и световно стопанство е най-старият, най-ав­торитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа. Усилията на академичното ръководство са насочени към големите цели - университетът, както винаги от ...
История 18.5.2021 г. ... за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, със 100-годишна история. УНСС води началото си от Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН), ...

Новини

1719 results found
Учете в шест елитни европейски университета чрез онлайн обмена на ENGAGE.EU 30.11.2021 г. ... от онлайн обмена на ENGAGE.EU – европейската университетска мрежа, от която УНСС е част. През летния семестър на учебната 2021/22 г. студентите на УНСС ще имат възможност да избират от общо 50 дисциплини в бакалавърска 34 в магистърска степен на английски език, в които да се обучават. Сроковете за ...
УНСС открива втора магистърска програма на руски език съвместно със Сибирския държавен университет по телекомуникации и информатика 30.11.2021 г. ... 22 ноември 2021 г. Сибирският държавен университет по телекомуникации и информатика (СибГУТИ) – Новосибирск и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) подписаха споразумение за сътрудничество. Университетите планират да укрепят връзките между двете държави чрез ...
Официална церемония „Студент на годината 2021“ 26.11.2021 г. ... , реализирала редица инициативи за нашия университет. Поздравявам номинираните и им пожелавам да покорят всички върхове“, отбеляза д-р Илия Гътовски. Гл. ас. д-р Илия Гътовски и Ангел Стойков „Уважаеми млади хора, винаги правя това, което правя със ...
19 университета от 7 страни на международната конференция „Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят“ 27.11.2021 г. ... - гуманитарный факультет - Университет Григория; Сковородіь в Переяслаяве – Украйна; Taras Shevchenko National University of Kyiv – Украйна; Академию управления при Президенте Республики Беларусь – Беларус; Кафедра национальной экономики ...
Дни на кариерата в икономическия сектор за 12-и път събира топ работодатели и студенти 26.11.2021 г. ... се организира от Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) и JobTiger. Ректорът проф. Димитров във видеообръщение подчерта, че „вече 12 години, и за втори път виртуално, Дни на кариерата дават възможност да покажем сериозната ...
Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с лекция на тема „Културната война“ на д-р Любомир Талев 24.11.2021 г. ... право от Софийския университет и по конкурентно право на City University London, специализант по право на George Washington University. Той е уважаван обществено-политически анализатор, автор в платформите „Консерваторъ” и ...
Доайените в счетоводната наука проф. Коста Пергелов и проф. Тотю Тотев почетени с международна конференция по повод 100-годишнината от рождението им 23.11.2021 г. ... на Общото събрание на университета от 2011 до  2015 г., заслужил професор на УНСС, близки родственици на проф. Коста Пергелов - Зоя Пергелова, Ангелина Мушкова, неговата дъщеря, Вяра Мушкова, внучка и Константина Пергелова, също внучка, а онлайн ...
Доайените в счетоводната наука проф. Коста Пергелов и проф. Тотю Тотев почетени с международна конференция по повод 100-годишнината от рождението им 23.11.2021 г. ... на Общото събрание на университета от 2011 до  2015 г., заслужил професор на УНСС, близки родственици на проф. Коста Пергелов - Зоя Пергелова, Ангелина Мушкова, неговата дъщеря, Вяра Мушкова, внучка и Константина Пергелова, също внучка, а онлайн ...
Двама наши професори поканени за гост-редактори в авторитетно международно списание по история на икономическата мисъл 23.11.2021 г. ... , по който може да се издигне престижа на нашия университет и да се достигнат високи академични стандарти ...
Катедра „Икономикс“ представи годишната си конференция: „Икономически предизвикателства: криза, възстановяване, устойчивост“ 19.11.2021 г. ... форум е да запазим водещата позиция на катедрата и университета в развитието на икономическата наука.“ Ректорът проф. Димитър Димитров в своето поздравление подчерта, че конференцията е много навременна. „Темата на форума е определена още миналата година, което показва прогностични ...
In memoriam-Проф. д.ик.н. Камен Миркович - ректор на УНСС в периода 1993-2003 г. 19.11.2021 г. ... г. и професор през 1987 г. Специализира в Аризонския университет, САЩ през 1993. Член е на Испанската кралска академия на докторите на науките, Международното общество по използване на размити множества в икономиката, Международната инженерна академия. Бил е декан на Общоикономическия факултет (1987), зам ...
Седмица на юриста 16.11.2021 г. ... е да съдейства на бъдещите юристи, обучаващи се в университета, да формират посоката на своето бъдещо професионално развитие. Тържественото откриване се състоя в Голямата конферентна зала на УНСС, а участниците се включиха онлайн през платформата MS Teams. Съдия Филип Владимиров от ...
Меморандум за сътрудничество с Химикотехнологичния и металургичен университет 16.11.2021 г. ... , ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ), подписаха меморандум за сътрудничество. Проф. д-р Димитър Димитров и проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова (от дясно наляво) „Партньорството ни с колегите от ХТМУ ще е взаимнополезно не само за нас като ...
УНСС ще си партнира с Тракийския университет, Русенския университет и БСК в изграждане на нов интегриран модел за предоставяне на съвременно и модерно висше образование 15.11.2021 г. ... на Университета за национално и световно стопанство, Тракийския университет – Стара Загора и Русенския университет „Ангел Кънчев“ проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Добри Ярков и акад. Христо Белоев, както и Българска стопанска камара започват съвместна работа по проект ...
Катедра „Икономикс“ представи годишната си конференция: „Икономически предизвикателства: криза, възстановяване, устойчивост“ 17.11.2021 г. ... форум е да запазим водещата позиция на катедрата и университета в развитието на икономическата наука.“ Ректорът проф. Димитър Димитров в своето поздравление подчерта, че конференцията е много навременна. „Темата на форума е определена още миналата година, което показва прогностични ...
УНСС със зам.-ректор по дигитализация и киберсигурност 13.11.2021 г. ... .-ректор по дигитализация и киберсигурност. Досега в университета не е имало зам.-ректор с такъв ресор. Доц. д-р Росен Кирилов „Проблемът със сигурността стана много сериозен в последните години, тъй като публичните институции, както в цялата държава, така и във висшето ...
На 08.11.2021 Deloitte България проведе майсторски клас на тема МСФО 16 „Лизинг“. 9.11.2021 г. ... участие на студенти и преподаватели от Икономически университет, гр. Варна и Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, гр. Свищов, с които УНСС участва в общ клъстър “Счетоводство и финанси”. В началото на майсторския клас Галена Жеркова – специалист Човешки ресурси в Deloitte ...
МИФ 2021: Икономическият преход в България – уроците, които взехме. Ден първи 9.11.2021 г. ... и на живо в социалните мрежи на университета. Темата на тазгодишният форум е „Икономическият преход в България – уроците, които взехме“. В първия ден гост-лектор беше доц. д-р Пламен Орешарски, политик, финансист, преподавател в УНСС и НБУ и бивш ...
Студентският съвет отбеляза с тържествена церемония своята 30-годишнина 5.11.2021 г. ... Съвета на ректорите и ректор на Университета за национално и световно стопанство, доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на Национален браншов синдикат ВОН-КНСБ, г-н Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети в Република ...
С юбилейна конференция продължават тържествата, посветени на 30-годишнината от създаването на Юридическия факултет на УНСС 5.11.2021 г. ... и практика” се проведе в университета. Форумът, организиран под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров, e част от събитията, посветени на годишнината от създаването на Юридическия факултет в УНСС. Специален гост беше министърът на правосъдието Иван ...
С юбилейна конференция продължават тържествата, посветени на 30-годишнината от създаването на Юридическия факултет на УНСС 5.11.2021 г. ... и практика” се проведе в университета. Форумът, организиран под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров, e част от събитията, посветени на годишнината от създаването на Юридическия факултет в УНСС. Специален гост беше министърът на правосъдието Иван ...
Сътрудничеството между УНСС и Kaufland обсъдиха ректорът и главният изпълнителен директор на веригата за България 4.11.2021 г. ... , развитие на връзката университет–бизнес и бъдещи съвместни инициативи обсъдиха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и главният изпълнителен директор на „Kaufland България“ Иван Чернев. На срещата беше дискутирано задълбочаване на ...
DIGI WOMEN - втора среща на партньорите по проекта 3.11.2021 г. ... на Националния технически университет „Харковски политехнически институт“, Украйна; д-р Мирела Алпеза и Даница Етерович от ЦЕПОР – Център за политика за МСП и предприемачество, Хърватска; Хервиг Симонер от „бит мениджмънт ...
УНСС получи почетния знак на столицата от кмета Йорданка Фандъкова 2.11.2021 г. ... 100-годишния юбилей, който университетът отбеляза през 2020 година. „Има много смисъл и символика, в това, че почетният знак на Вас, заслужилите граждани на София, връчваме точно днес в Деня на народните будители. Ден, в който почитаме ...
Още четирима ректори на УНСС влизат в рубриката „Жива памет“ в Деня на будителите 15.11.2021 г. ... още четирима ректори на нашия университет стават част от рубриката „Жива памет“. УНСС има славна история и живата памет за своите създатели и личности, които с делото си са помогнали да пребъде в своето столетие. „Важно за нашите студенти е ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2021-2022 година по проект №2020-1-BG01-KA103-078067 8.11.2021 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за ...
Конкурс за участие на преподаватели в преподавателска мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2021-2022 година по проект №2020-1-BG01-KA103-078067 3.11.2021 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в преподавателска мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2021-2022 година по ...
Вицепремиерът Атанас Пеканов представи възможностите на образователния обмен по програма „Фулбрайт“ 29.10.2021 г. ... . „Като ръководство на университета ние насърчаваме усилията на хората, които искат да извършат този образователен, академичен и научен обмен. УНСС е в мрежата от европейски университети, но се стремим да станем и световен университет. Искам да пожелая ...
Онлайн лекция на г-н Масахико Уотани, президент и гл. изп. директор на Shiseido Co., Ltd. 27.10.2021 г. ... беше организирано от нашия университет, посолството на Япония в Република България и Японско-българската бизнес асоциация (JBBA). На живо от Голямата конферентна зала в откриването се включиха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, Н. Пр. Хироши ...
Ректорът награди преподаватели и служители за подкрепа на дарителството 27.10.2021 г. ... награди преподаватели и служители на университета. Отличията са по повод активната им дейност за подкрепа на дарителството и принос в подобряване на учебната среда и повишаване качеството на обучителния процес. Ректорът връчи почетна грамота и юбилейна монета „100 години ...
Студентска научна конференция на тема “Пост-ковид трансформация на икономиките и обществата” 28.10.2021 г. ... и конференциите и събитията в нашия университет  продължават да се провеждат. Темата е изключително актуална, защото сме изправени пред много предизвикателства. Въпросът, който искам да поставя аз към участниците, наред с всички поставени теми, е какво трябва да се случи ...
Първа годишна конференция на ENGAGE.EU 25.10.2021 г. ... годишна конференция на Европейския университет ENGAGE.EU. Домакин беше University of Mannheim – координатор на алианса. Събитието имаше за цел да отбележи една година от началото на съвместния проект (ENGAGE.EU, финансиран по Erasmus+) и да даде старт на новата проектна ...
Излезе новият брой на „Вестник на УНСС“ 25.10.2021 г. ... всички актуални новини от живота на университета, както и интересни статии, интервюта и нови рубрики. С интервю на страниците е представен и главният редактор на изданието Анна-Мария Балабанова. Анна-Мария е 4-ти курс в специалност „Медии и журналистика” в УНСС и ...
Новата научна програма на МОН „Сигурност и отбрана“ разработена с помощта на екип на катедра „Национална и регионална сигурност“ 25.10.2021 г. ... не само за катедрата, но и за целия университет“, коментира проф. д-р Димитър Димитров, ръководител-катедра и ректор на УНСС. Според него в условията на бързо развиващата се и динамична промяна в сектора за сигурност и отбрана, сътрудничеството и съвместните действия ...
Новата научна програма на МОН „Сигурност и отбрана“ разработена с помощта на екип на катедра „Национална и регионална сигурност“ 22.10.2021 г. ... не само за катедрата, но и за целия университет“, коментира проф. д-р Димитър Димитров, ръководител-катедра и ректор на УНСС. Според него в условията на бързо развиващата се и динамична промяна в сектора за сигурност и отбрана, сътрудничеството и съвместните действия ...
УНСС и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ подписаха меморандум за сътрудничество 20.10.2021 г. ... . св. Кирил и Методий“ (НБКМ) и Университетът за национално и световно стопанство подписаха меморандум за сътрудничество. Подписите си под документа положиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и директорът на библиотеката доц. д-р Красимира Александрова. Доц. ...
Кръгла маса „Възможности за актуализиране и въвеждането на нови учебни програми в професионалното направление „Администрация и управление“ и адаптирането им с пазара на труда“ 20.10.2021 г. ... направлението да бъде водещо сред университетите в България.  Проф. Стоянова пожела от тази кръгла маса да произтекат добри идеи, които да бъдат въведени в учебния процес Доц. д-р Камен Петров, зам.-декан по учебната работа на факултет ...
УНСС и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ подписаха меморандум за сътрудничество 19.10.2021 г. ... . св. Кирил и Методий“ (НБКМ) и Университетът за национално и световно стопанство подписаха меморандум за сътрудничество. Подписите си под документа положиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и директорът на библиотеката доц. д-р Красимира Александрова. Доц. ...
УНСС и Московският технически университет по комуникации и информатика откриват съвместна магистърска програма 18.10.2021 г. ... от Н. Пр. Атанас Кръстин Московският технически университет по комуникации и информатика (МТУСИ) и Университетът за национално и световно стопанство се договориха да стартират дуална магистърски програма „Бизнес иновации и мениджмънт“. Ректорът на руския университет проф. ...
XX международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: четиринадесет години по-късно“ 20.10.2021 г. ... степен, участват в дуални програми със световни университети, създават нови специалности, за последните 6 години имат над 75 докторанти. Проф. д-р Миланка Славова На откриването ректорът проф. д-р Димитър Димитров във видео обръщение подчерта значимостта на събитието. Той ...
УНСС е сред седемте университета в първата платена стажантска програма на БТА 16.10.2021 г. ... от седем университета, сред които и Университетът за национално и световно стопанство, започват платени стажове в Българската телеграфна агенция по програмата на Министерството на образованието и науката (МОН) „Студентски практики - фаза 2“. Официално представяне на ...
ResearchCult Project Erasmus + Programme, European Commission 15.10.2021 г. ... на научните изследвания чрез създаване на университетски офиси/центрове и разработване на стратегически планове за подкрепа на постоянни изследователски дейности във висшите учени заведения (университети)) в Косово •             ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2021-2022 ГОДИНА 14.10.2021 г. ... година.   Вх.№ Университет Държава 001 HELMo Белгия 002 Университет за приложни науки Прага Чехия 003 Автономен университет Барселона Испания 004 Икономически университет Виена Австрия 005 Университет ...
Заключителна конференция с международно участи по проект IIoTNET 13.10.2021 г. ... мрежата и провеждане на обучения. Проф. Джанлука Роси от Университета по електроника и проф. Лука Росели от Техническия университет в Перуджа  споделиха своя опит за успешното изпълнение на проекта в Италия ...
Меморандум за сътрудничество с община Белоградчик 13.10.2021 г. ... . Проф. Димитров подчерта колко е важно за университета да се търси и намира връзка с различни партньори. Израз на този приоритет е и фактът, че УНСС е първият университет, който има заместник-ректор с ресор институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, управляван от проф. д-р ...
Юбилейна научна и бизнес конференция по повод 30 години от създаването на специалност „Бизнес логистика" и катедра „Логистика и вериги на доставките" 12.10.2021 г. ... е за мен да присъствам тук сред вас. Уроците в университета са ми помогнали да изградя професионалния си път. Учете, мечтайте, откривайте и работете здраво.“     Ангел Стойков председател на Студентския съвет в УНСС се обърна към участниците и гостите с пожелание  ...
Първата публикация на проф. Стефан Бобчев в изложба за създателя на университета 19.10.2021 г. ... , експерт в кариерния център на университета и изследовател на делото на проф. Бобчев. В събитието се включи и правнукът на първия ректор д-р Константин Бобчев. Ректорът проф. Димитров заедно с Петър Петров и Константин Бобчев Д-р Константин ...
Форумът на Европейското дружество за история на икономическата мисъл обсъди и икономическата регулация в тридневната конференция 11.10.2021 г. ... , че организаторите от нашия университет са успели да проведат конференция при най-сложните обстоятелства, с които се е сблъсквал всеки организатор на конференция на ESHET. „Наистина оценявам колегиалния начин, по който проведохме дискусиите си преди ...
Заключителна научна конференция с международно участие „Мултифункционални устойчиви селски райони чрез адаптиране на моделите и системите на земеделие“ 11.10.2021 г. ... към Икономическия университет Варна, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ на Тракийския университет и Националната служба за съвети в земеделието. Заместник-ректорът на УНСС по научноизследователската дейност и международното ...
На 07.10.2021 г. се проведе работна среща на представители на Клъстерния съвет в областта на финансите и счетоводството, съгласно подписан мемерондум за сътрудничество между УНСС - гр. София, Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов и Икономически университет - Варна 11.10.2021 г. ... се проведе в Икономически университет-Варна, на която присъстваха следните представители от: I. Икономически университет - Варна: 1. Доц. д-р Божидар Чапаров - зам.-ректор по финанси и проектна дейност, ръководител на Клъстерния съвет в областта на ...
Отбелязваме 150 години публицистична, научна, обществена и държавническа дейност на проф. Стефан Бобчев 10.10.2021 г. ... академична година в Свободния университет за политически и стопански науки (Балкански близкоизточен институт), дн. УНСС. Проф. Стефан Бобчев е инициатор за създаване на университета, чиято цел е била да обезпечи с подготвени кадри, практическите нужди на ...
Проф. д.ик.н. Николай Неновски: Годишната конференция на ESHET е първата такава инициатива на Балканите 22.11.2021 г. ... народна банка, преподавател в Университета на Пикардия  „Жул Верн“ в гр. Амиен, Франция, директор на Научноизследователския център за парични и икономически изследвания на УНСС, разговаряме за годишната конференция на Европейското дружество за ...
24-та международна конференция „Развитие и недоразвитие в историята на икономическата мисъл“ 9.10.2021 г. ... за национално и световно стопанство е домакин на най-значимото годишно събитие на Европейското дружество за история на икономическата мисъл (ESHET). 24-тата конференция на тема „Развитие и недоразвитие в историята на икономическата мисъл“ ...
Студентският съвет отбеляза с тържествена церемония своята 30-годишнина 8.10.2021 г. ... Съвета на ректорите и ректор на Университета за национално и световно стопанство, доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на Национален браншов синдикат ВОН-КНСБ, г-н Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети в Република ...
Юбилейна конференция по логистика и управление на веригата на доставките 8.10.2021 г. ... обърна внимание, че университетът през годините е показвал иновативност и гъвкавост и е реагирал навременно с нови специалности, не само с промени в наименованията, но и съдържателно – с нови учебни планове и материали. „Около нас има много ...
Доц. д-р Екатерина Тошева: Новият „Еразъм+“ предоставя повече възможности за избор на студентите 9.10.2021 г. ... Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) и институционален „ЕРАЗЪМ+“ координатор в УНСС, разговаряме за новия програмен период и възможностите, които програмата ще предостави на студентите ...
Юбилейна конференция по логистика и управление на веригата на доставките 8.10.2021 г. ... юбилея и обърна внимание, че университетът през годините е показвал иновативност и гъвкавост и е реагирал навременно с нови специалности, не само с промени в наименованията, но и съдържателно – с нови учебни планове и материали. „Около нас има много ...
Проф. д.н. Пенчо Пенчев: УНСС е домакин на най-големия международен форум за история на икономическата мисъл за последното десетилетие 6.10.2021 г. ... , освен УНСС: Нов български университет, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Американския университет в Благоевград, Икономически университет - Варна и др., а също така и българи, които преподават в университети във Франция, Германия и ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с община Тетевен 5.10.2021 г. ... развитие и реализация на студенти от нашия университет чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи от взаимен интерес. Двете страни ще си партнират и в подпомагане на качеството на обучението на ...
Второ за годината издание на „Кариера УНСС 2021“ 5.10.2021 г. ... УНСС 2021“ срещна студентите от Университета за национално и световно стопанство с представители на над 25 големи български компании, които предлагат стажантски и работни позиции в различни бизнес сектори – ИТ, телекомуникации, консултантски и търговски фирми, банки, ...
Проф. Иванка Съйкова и доц. Тодор Къналиев с юбилейни плакети за изключителен принос към столетието на УНСС 5.10.2021 г. ... в зала „Тържествена“ на университета. На честването, организирано от катедра "Статистика и иконометрия", ректорът проф. д-р Димитър Димитров връчи юбилейни плакети и почетни грамоти за изключителен принос към забележителната история и успешното настояще на УНСС. ...
Ангел Стойков, председател на Студентския съвет: Организацията за мен е кауза и отговорност 1.10.2021 г. ... работя в полза на студентите, избрали нашия университет. Няма да бъде преувеличено, ако Студентският съвет бъде определен като кауза. Това е една ковачница, която успява да ни научи на много и да доразвие нашите собствени качества. Студентският съвет за мен е отговорност към студентите ...
Дисертационният труд на проф. д-р Димитър Добрев вече е в Музея на УНСС 1.10.2021 г. ... дисертация на един от създателите на нашия университет и основател на катедра „Счетоводство“ - проф. д-р Димитър Добрев. Проф. Димитров и главният уредник на музея Илиана Драганова с труда на проф. д-р Димитър Добрев пред неговия портрет „Това е ...
УНСС получи ценен научен труд на патриарха на счетоводната наука проф. д-р Димитър Добрев 29.9.2021 г. ... на единия от създателите на нашия университет и основател на катедра „Счетоводство“ проф. д-р Димитър Добрев. Дисертацията е на тема „Земеделските кредитни кооперации в България“ и е защитена през 1911 г. във Фридрих-Александър-Университет Ерланген ...
УНСС получи ценен научен труд на патриарха на счетоводната наука проф. д-р Димитър Добрев 29.9.2021 г. ... на единия от създателите на нашия университет и основател на катедра „Счетоводство“ проф. д-р Димитър Добрев. Дисертацията е на тема „Земеделските кредитни кооперации в България“ и е защитена през 1911 г. във Фридрих-Александър-Университет Ерланген ...
Ректорът връчи награда на Иван Кожухаров 27.9.2021 г. ... , така и за студентите от нашия университет. Сигурен съм, че всички присъствали на вашите лекции са си тръгнали с много нови знания, които ще допринесат за личното и професионалното им развитие“, коментира проф. д-р Димитър Димитров. „Благодаря за признанието, то ...
Доц. д-р Ивайло Беев: Бягането е безпощаден учител 27.9.2021 г. ... част от времето на преподавателите в университета минава на бюрото, работейки над поредната статия, монография или учебник. Съвсем естествен е стремежът човек да се пораздвижи след много часове пред монитора. Да потича в кварталния парк – това е възможно най-достъпната ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 23.9.2021 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за Летен семестър на учебната 2021 – 2022 година УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат ...
Първи семинар на ENGAGE.EU със зам.-ректорите по научноизследователската дейност 23.9.2021 г. ... на седемте университета-партньори в алианса. Семинарът беше организиран от „Офиса по иновации“ на Vienna University of Economics and Business със съдействието на офиса на ENGAGE.EU в University of Mannheim. Неговата цел бе да фокусира ...
Кубрат Пулев записа магистратура „Политика и бизнес“ в УНСС 17.11.2021 г. ... издадена по случай 100-годишнината на нашия университет - „Министър-председатели, министри и висши представители на законодателната власт - преподаватели и випускници на УНСС“ ...
Седма международна научна конференция по икономически и парични проблеми 21.9.2021 г. ... , защото за първи път от много време нашият университет е пълен със студенти. Хората вече се умориха от различните методи за справяне с пандемията. Време е да помислим за бъдещето си и да погледнем върху аспектите на новото време. Поздравления за интересните теми. Пожелавам успех на ...
Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес 24.9.2021 г. ... . Предстоят няколко основни дейности в университета, включително и инфраструктурна подкрепа на тази дигитализация. Дейностите са обвързани с приоритетите. В рамките на проекта са възложени изграждането на девет дигитални класни стаи и три лаборатории, като по-специално в УНСС ще ...
УНСС откри новата академична 2021/2022 година 29.9.2021 г. ... студентите, преподавателите и гостите на университета ректорът проф. д-р Димитър Димитров. Националният, европейският и студентският химн "Gaudeamus igitur" дадоха началото на тържествената церемония за Новата академична 2021/2022 година в най-големия икономически университет в ...
Проект „Икономическо образование в България 2030“ 21.9.2021 г. ... е на стойност 5 млн. лв. Като водещ университет в България УНСС следва да модифицира своето обучение, респективно учебните програми по Икономика и управление, по начин, който позволява те да бъдат сходни с програми в Европейски университети и приложими в съвременните ...
Тържествено откриване на новата учебна година 2021/2022г. - катедра "Икономикс" 20.9.2021 г. ... , основател и първи ректор на нашия университет ...
ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2021/2022 ГОДИНА 17.9.2021 г. ... името на академичното ръководство на Университета за национално и световно стопанство и лично от свое име, искам да Ви пожелая успешно начало на новата учебна 2021/2022 година. Откриването ще се състои на: 20.09.2021 г. (понеделник) от 10:00 часа в аула „Максима“ ...
Кръгла маса „Устойчивото потребление на храни в България” 17.9.2021 г. ... в Икономическия университет – Варна обърна внимание, че тази кръгла маса дава възможност да бъдат дискутирани основните проблеми, възможностите за решаване и налагането на устойчиви модели за потребление на храни и намаляване на хранителните ...
Още двама възпитаници на УНСС са министри в кабинета „Янев 2“ 16.9.2021 г. ... нови министри са възпитаници на нашия университет, катедра „.Международни икономически отношения“. Валери Белчев – служебен министър на финансите е магистър по „Международни икономически отношения“ и доктор в УНСС. Докторатът му е с ...
Ректорът беше гост на 96. СУ „Л. Н. Толстой" за откриването на учебната година 15.9.2021 г. ... по учебната дейност в Нов български университет, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ на УНСС и др. (на снимката долу). „Честит празник на всички! Ученици, очакват ви много интересни неща, които ще отварят нови врати за вас всеки ...
Кръгла маса за подпомагане на социалното предприемачество 15.9.2021 г. ... на проект Elanet-SE, в който нашият университет си партнира със Свободния университет на Брюксел. Целта на проекта е да изгради модел на инфраструктура – мрежа за социално предприемачество и да предаде своя опит и добри практики в тази област в развиващите се страни от ...
УНСС участва в европейския дебат за бъдещото оценяване на научните резултати 10.9.2021 г. ... участва от името на Европейския университет ENGAGE.EU в двудневен семинар, посветен на създаването на Методология от индикатори за мониторинг на процеса на трансформация на европейските висши училища в областта на науката и иновациите. В началото на 2022 г. ...
Летен университет 2021 8.9.2021 г. ... 19-тото издание на Летен  университет 2021. Той представлява проект на Националното представителство на студентските съвети, стартиращ като „Национални студентски игри", които тази година се провеждат в Китен. Студенти от различни висши учебния заведения ще ...
“Economic Alternatives” е индексирано в Scopus 23.8.2021 г. ... за научноизследователската дейност на университета, с които е работил, са създали среда на академична толерантност и спокойствие да се преследват големи цели. „Своята положителна роля имат рецензентите на статии, които вършат работата си анонимно, без заплащане, ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започна приема на магистри 16.8.2021 г. ... за магистърските специалности в нашия университет. Какви са сроковете за кандидатстване за магистърските специалности? Срокът за подаване на документи е до 9 септември. Приемът на документи за предварителна онлайн и редовна електронна сесия е от 16 август до 2 септември, а ...
Проф. д-р Цветана Стоянова: Модернизираме студентските общежития и подобряваме обслужването на живущите 3.8.2021 г. ... – ние, заедно със Софийския университет, сме единствените университети, които все още извършват класиране за желаещите да бъдат настанени на общежитие, защото имаме повече кандидати от места. Търсим решения на проблема в две направления – от една страна, ще се ...
Главният турски омбудсман посети УНСС 30.7.2021 г. ... посети УНСС и се срещна с ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров в зала „Тържествена“. Визитата е по покана на доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, с която г-н Малкоч подписа двустранно споразумение за ...
От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС 27.7.2021 г. ... август 2021 година започва приемът на магистри в Университета за национално и световно стопанство. Срокът за подаване на документи за всички специалности в ОКС „магистър“ чрез конкурс по документи е от 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г. Прием на документи за предварителна онлайн и редовна ...
Още една придобивка за студентите със специални потребности 26.7.2021 г. ... за достъпно и безпроблемно придвижване в университета. Това e мобилно устройство с платформа (т.н. верижен асансьор) за придвижване по стълби и неравни повърхности. Устройството за изкачване на стълби за инвалидни колички се управлява от придружител и е предназначено да се ...
Споразумение за сътрудничество с Тракийския университет 21.7.2021 г. ... и доц. д-р Добри Ярков, ректор на Тракийския университет - Стара Загора, сключиха споразумение за сътрудничество. Проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Добри Ярков „Убеден съм, че партньорството ни с колегите от Тракийския университет ще отвори нови възможности за ...
УНСС подписа рамков договор за сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика 15.7.2021 г. ... ме познават, знаят че съм завършил два пъти този университет - веднъж бизнес и мениджмънт и веднъж финанси. Също така преподавах известно време като хоноруван преподавател. Срещата ми със студентите винаги е била изключително плодотворна за професионалното ми развитие, защото младите хора са тези, ...
Ректорът се срещна с олимпийския златен медалист Таню Киряков 15.7.2021 г. ... посещение в Университета за национално и световно стопанство беше една от легендарните личности на българския спорт Таню Киряков - единственият състезател, спечелил олимпийски златни медали в 50-метровата и в 10-метровата стрелба с пистолет. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров връчи ...
Випуск 2021 на специалност „Право“ дари книги на библиотеката 13.7.2021 г. ... „Право“ дариха правна литература на университетската библиотека. „Това е една прекрасна традиция на Юридическия факултет. Нашите студенти са възпитани по този начин, да се грижат за следващите поколения и едновременно с това да оставят нещо след себе си“, ...
Преподавател от УНСС цитиран в годишния доклад на ООН за публичния сектор 16.7.2021 г. ... на преподавател от нашия университет е високо признание, тъй като от целия свят са цитирани само 11 научни изследователи. „За мен е чест, че успявам да прославя името на нашия университет на световно ниво. Оценката на научния потенциал в университетите ...
На 10 и 11 юли УНСС ще издава уверения на студенти, които няма да гласуват по местоживеене 9.7.2021 г. ... 19:00 часа. УНСС е единственият университет, който предоставя на студентите си електронна студентска книжка. Действащият Изборен кодекс не предвижда възможност за гласуване с иновативния дигитален документ и затова, съгласувано с ЦИК, на студентите, които няма да гласуват по ...
Преподавател на ИИСТТ-гл. ас. д-р Силвия Тодорова с презентация по Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот 10.7.2021 г. ... , 3 института на БАН и на 3-те ВУЗ-а: Аграрен университет (АУ) - Пловдив, Тракийски университет - Стара Загора и Университет по хранителни технологии – Пловдив вече трета година изпълнява дейности по Компонент 1 на Националната научна програма „Здравословни храни за силна ...
Японско-българската бизнес асоциация ще си партнира с нашия университет 2.7.2021 г. ... сътрудничество между български и японски университети, защото това ще допринесе за бъдещото развитие на нашите студенти. Надявам се, че сътрудничеството ни ще бъде на много високо ниво, защото имаме солидна база за това. Г-н Владислав Михов коментира, че целта на подписването на това ...
Кръгла маса на тема „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“ 2.7.2021 г. ... нашия потенциал,  като най-голям бизнес университет, със 100-годишната си история и с дейността на  ИИСТТ, успешно можем да развиваме това направление, така че то да стане двигател за икономическия растеж на България. Въпросите на интелектуалната собственост са важна тема от гледна ...
УНСС в топ 3 на най-желаните университети в България 1.7.2021 г. ... университет е в челната тройка на най-желаните висши учебни заведения в страната. След изтичането на срока за подаване на документи, става ясно, че 3-ма души ще се борят за едно място при класирането по специалности. Самото класиране ще стане ясно на 8-ми юли. От дирекция ...
Кръгла маса „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“ 30.6.2021 г. ... нашия потенциал,  като най-голям бизнес университет, със 100-годишната си история и с дейността на  ИИСТТ, успешно можем да развиваме това направление, така че то да стане двигател за икономическия растеж на България. Въпросите на интелектуалната собственост са важна тема от гледна ...
УНСС ще си сътрудничи с Националния военен университет „Васил Левски” 28.6.2021 г. ... Иван Маламов, началник на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски”, подписаха рамков договор за сътрудничество. „От всяко сътрудничество излиза по нещо полезно, което можем да използваме в бъдеще. УНСС вече има над 200 такива споразумения за ...
УНСС и в. „Стандарт“ дадоха старт на проекта „Чудесата на България – дигитални маршрути“ 28.6.2021 г. ... , 25 юни 2021 20:48 УНСС, университетът номер едно по дигитализация, заедно с най-голямата национална кампания за популяризиране на културното наследство и туризма - „Чудесата на България“ - обявиха началото на съвместен проект: „Чудесата на България - ...
#СедмицаНаУНСС 27.6.2021 г. ... на живо всички факултети и катедри на университета, както и два от институтите, които извършват кандидатстудентски прием.    Facebook събитието #СедмицаНаУНСС бе реализирано в ко-хост с 18 от Facebook страниците на катедри и достигна до над 55 хилядна аудитория, ...
УНСС и в. „Стандарт“ дадоха старт на проекта „Чудесата на България – дигитални маршрути“ 29.6.2021 г. ... , университетът номер едно по дигитализация, заедно с най-голямата национална кампания за популяризиране на културното наследство и туризма - „Чудесата на България“ - обявиха началото на съвместен проект: „Чудесата на България - дигитални маршрути“ ...
Онлайн обучение за развитие на изследователските умения за докторанти и учени 25.6.2021 г. ... докторантите и младите учени, но и за целия университет. Научните публикациите в Scopus и Web of Science са във всяка критериална система. С всяка една подобна публикация нашият университет повишава своя рейтинг и акнедитационни оценки. Силно се надяваме това обучение да бъде полезно за ...
Стартира Академия „Стомана“ 25.6.2021 г. ... мениджъри. „Ние сме водещ бизнес университет и винаги сме се стремели да развиваме връзките с бизнеса, за да осигурим на нашите студенти знания за това, което се случва в реалността - както в бизнеса, така и в държавната ...
УНСС и „Стомана Индъстри“ започват общ проект - Академия „Стомана“ 25.6.2021 г. ... мениджъри. „Ние сме водещ бизнес университет и винаги сме се стремели да развиваме връзките с бизнеса, за да осигурим на нашите студенти знания за това, което се случва в реалността, както в бизнеса, така и в държавната администрация“, отбеляза той. Проф. ...
Приемът в УНСС продължава 24.6.2021 г. ... три начина - електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС, в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково, както и Регионалните бюра по градове на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация ...
Магистърски програми в катедра "Индустриален бизнес" 23.6.2021 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ   КАТЕДРА „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС“ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА КАТЕДРА „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС“ – учебна 2021-2022г.   АНОТАЦИЯ   МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БИЗНЕС ...
Елин Топузаков подаде документи за кандидатстване в УНСС 14.7.2021 г. ... , подаде документи за кандидатстване в нашия университет. Той беше посрещнат от директора на Кабинета на ректора - Гергана Кирилова и представителя на алумни общността и футболен общественик - Кирил Евтимов. Придружен от тях, Елин Топузаков премина през всички стъпки за ...
УНСС на първо място от българските научни институции в международния индекс IDEAS-RePEc 15.6.2021 г. ... университет зае първо място в международния индекс IDEAS-RePEc по брой публикувани и регистрирани автори от българските научни организации. 28 са институциите от страната, включени в класацията. 66 са регистрираните учени от УНСС в най-големия индекс за икономическа литература от общо 210 ...
Започна приемът в УНСС 14.6.2021 г. ... до 29 юни по три начина - електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС, в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково, както и Регионалните бюра по градове на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация. Сред първите, които ...
Партньорство със Загребския университет 14.6.2021 г. ... и Загребския университет, Хърватия разшириха сътрудничеството си в учебната, изследователската и проектната дейност с поредица от срещи в края на месец май 2021 година. Нашият университет представиха доц. д-р Георги Николов, ръковидтел на катедра "Регионално развитие" и проф. д-р Диана Копева от катедра ...
Поздравления за нашите студенти Василена Василава, Илианна Костадинова, Райна Тодорова, Георги Ескидаров 11.6.2021 г. ... за сътрудничество между организацията и нашия университет, сключено през м. декември 2020 г. Срещата беше открита от председателя на Българската стартъп асоциация Добромир Иванов и от изпълнителният й директор Недялко Дервенков, а от страна на УНСС от проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври 11.6.2021 г. ... става по три начина - електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС, в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково, както и Регионалните бюра по градове на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация. Цялата необходима информация е ...
УНСС шампион по футзал 23.6.2021 г. ... на УНСС по футзал е големият шампион на Националния университетски шампионат по футзал за 2021 г. Мъжкият представителен отбор спечели и квота за участие на Европейските студентски игри в Лодз – Полша през 2022 г., а женският представителен отбор зае 3-то място в шампионата. На официална церемония в ...
Споразумение с Асоциацията на полицейските началници 11.6.2021 г. ... сътрудничество.  „Нашият университет е много подходящ за сътрудничества от този тип, защото обхващаме широк профил от направления. Имаме 43 бакалавърски специалности и 88 магистърски специалности, с което разполагаме и с огромен набор от студенти за стаж и практически занятия. ...
Меморандум за сътрудничество с Асоциацията на българските градове и региони 10.6.2021 г. ... , но това е първият договор, който подписваме с университет. УНСС е силно дигитализиран и вярвам, че с това споразумение ще имаме много допирни точки, тъй като ние работим върху дигитализация и модернизация на градовете. С вашия университет начело, ще изпълним целите си и скоро всички ще могат да видят ...
Разширена дискусия на УНСС, БАН и СУ с бизнеса в областта на използване на Изкуствения интелект в Системи за големи данни и Системи за високопроизводителни изчисления 10.6.2021 г. ... информационни системи. УНСС, като единственият университет в България, внедрил в управлението си изкуствения интелект, представи обобщено виждане и добри световни практики за интегриране на изкуствения интелект в Системи за големи данни и в Системи за високопроизводителни изчисления, насочени към ...
Младежи от фондация „Арете“ посетиха УНСС 9.6.2021 г. ... добрите взаимоотношения между фондацията и нашия университет. Младежка фондация “Арете” е организация, подпомагаща младежи с висок потенциал, които са ограничени от социални и икономически бариери в България и на Балканите. Фондацията работи за развитието на ангажирано гражданско общество и ...
Драган Колев, студент: ENGAGE.EU изисква от нас да анализираме, да разсъждаваме и да критикуваме 8.6.2021 г. ... програма за онлайн обмен в рамките на Европейския университет ENGAGE.EU Как избрахте да се включите в проекта ENGAGE.EU? Всичко започна през декември 2020, когато се интересувах от „Еразъм“, но разбрах, че доста съм закъснял със сроковете за записване в програмата. Предстоеше ...
УНСС в сътрудничество с Career Transition Bulgaria 7.6.2021 г. ... област. Той разясни, че УНСС, като най-големия бизнес университет в България, залага на сътрудничество с различни институции и организации за провеждане на стажове, отпускане на стипендии, както и включване на хора от практиката в обучението. Проф. Димитров допълни, че се развиват дългосрочни партньорства с ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България 7.6.2021 г. ... максимално да се възползват от научния потенциал на университетите при реализирането на своите програми за местно самоуправление и развитие на персонала. Проф. д-р Димитър Димитров „УНСС, като най-големия бизнес университет, провежда научни изследвания и обучава студенти във всички ...
Международна конференция „Европейският съюз след Брекзит“ 4.6.2021 г. ... и Асоциацията на икономическите университети в Южна и Източна Европа и Черноморския регион (ASECU). Конференцията откри ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. С приветствени слова към участниците се обърнаха  доц. д-р Мария Бакалова, декан на факултет ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България 14.6.2021 г. ... възползват от научния потенциал на университетите при реализирането на своите програми за местно самоуправление и развитие на персонала. Проф. д-р Димитър Димитров „УНСС, като най-големия бизнес университет, провежда научни изследвания и обучава ...
Наши студенти с висока оценка от Българската стартъп асоциация 2.6.2021 г. ... между организацията и нашия университет, сключено през м. декември 2020 г. Срещата беше открита от председателя на Българската стартъп асоциация Добромир Иванов и от изпълнителният й директор Недялко Дервенков, а от страна на УНСС от проф. д-р Цветана Стоянова, ...
Над 100 отличия за студентите спортисти от УНСС 3.6.2021 г. ... отбори в Националните университетски шампионати и в Националната Универсиада, която се проведе в Стара Загора тази година. Студентите от нашия университет имат спечелени над 100 отличния в различните спортни направления през изминалата академична година ...
Проф. д-р Владя Борисова, директор на ИИСТТ-УНСС ще бъде един от новите лектори на Предприемачи в науката. 2.6.2021 г. ... и студенти. УНСС стана първият университет, партньор на програмата.               ...
Над 50 Live Streams в #СедмицаНаУНСС 31.5.2021 г. ... живо всички факултети и катедри на университета, както и два от институтите, които извършват кандидатстудентски прием.    Facebook събитието #СедмицаНаУНСС бе реализирано в ко-хост с 18 от Facebook страниците на катедри и достигна до над 55 хилядна ...
В периода 25-28.05.2021 г. проф. д-р Снежана Башева и проф. д-р Румяна Пожаревска посетиха I.U.T- Montpellier , France по програмата Еразъм. 1.6.2021 г. ... програмата Еразъм. Университетът е част от структурата на  University of Montpellier, университет с осем вековна годишна история. В хода на обсъжданията колегите от I.U.T- Montpellier изразиха своето огромно желание ...
Академичен клъстер за сътрудничество между УНСС, СА „Д. А. Ценов” - Свищов и ИУ Варна 27.5.2021 г. ... Станимиров, ректор на Икономическия университет – Варна и проф. д-р Марияна Божинова, ректор на Стопанската академия „Д. А. Ценов” - Свищов, подписаха меморандум за сътрудничество. Проф. Димитров коментира идеята за работа в мрежа и ...
Споразумение насърчава стартъпите в областта на изкуствения интелект 27.5.2021 г. ... и  припомни, че нашият университет вече е прилагал изкуствен интелект по време на кандидатстудентските изпити и има планове за още по-сериозно развитие в тази област: „На първо място мислим за нашите студенти и възможността те да участват практически в ...
Наши преподаватели представиха опита си за обучение по време на COVID-19 на международен форум за Деня на франкофонията 26.5.2021 г. ... (CIRPEC) на Университета Мохамед V в Рабат, Мароко, Изследователската лаборатория за управление (LAREQUOI) на Университета във Версай, Сен-Куентен-ен-Ивелин, Франция и Обсерваторията за икономическа франкофония на Университета в Монреал, Канада ...
Проф. д-р Надя Миронова: РЦДО – Хасково е център за дистанционно обучение от най-висок клас, който поддържа добрия имидж на УНСС 25.5.2021 г. ... амбициозната програма: Хасково-университетски център или Хасково-университетски  град? Центърът реално изпълнява ролята на местен ВУЗ за гр. Хасково. Имаме удобна и добре поддържана база, където има истински студентски живот. Подкрепяме и насърчаваме ...
Тържествено обръщение на ректора по случай 101 години от създаването на нашия университет 21.5.2021 г. ... 101-ия рожден ден на Нашия Университет. В новия век на УНСС ще влезем с дигитален багаж. Ние държим на традициите, държим на нашата история, държим на съграденото през годините, но в същото време се развиваме и уверено гледаме напред. Пандемията даде мощен ...
#СедмицаНаУНСС. Ден четвърти 21.5.2021 г. ... , правнук на създателя на нашия университет - проф. Стефан Бобчев. Ас. Бобчев представи спортния комплекс на университета - „Бонсист“, където заедно с Гергана Цанкова – докторант, професионален съдия и капитан на отбора по футбол на УНСС, ...
Тържествено представяне на Юбилеен алманах по случай празника на УНСС 26.5.2021 г. ... , обхващащ първото столетие на университета. Изданието съдържа биографични данни за преподавателския състав и отразява най-значимите публикации. Съставител на алманаха е почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов, а отговорен редактор на изданието е проф. д-р ...
Посланикът на Руската федерация Елеонора Митрофанова посети УНСС 20.5.2021 г. ... дуална програма между нашия университет и две руски висши учебни заведения. Ректорът сподели, че УНСС вече си партнира с много международни университети и обмена на студенти по сключени програми е приоритет в подобни договори. В момента се ...
Победителите от CFA Institute Research Challenge и Националната студентска олимпиада по математика с награди от ректора 20.5.2021 г. ... за 101-та годишнина на нашия университет. Искаме да стимулираме още подобни състезания, за да демонстрираме подкрепа и благодарност към усилията на студентите“, поздрави присъстващите проф. Димитров. Проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор ...
#СедмицаНаУНСС. Ден трети 20.5.2021 г. ... част на виртуалната разходка в университета, с гид ас. д-р Константин Бобчев, правнук на проф. Стефан Бобчев - създателят на Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН), днешен УНСС. Ас. Бобчев разходи зрителите из музея на университета, като ...
Стратегическо партньорство с Фондация Карол Знание 19.5.2021 г. ... обърна внимание, че нашият университет стимулира развитието на младите учени в различни насоки и с подобни договори винаги могат да се отворят много нови възможности за студентите. УНСС се стреми да бъде лидер в българското висше образование и предлага ...
Магистрите от специалност „Право“ получиха своите дипломи 19.5.2021 г. ... се справихте! Тръгвате си от университета със солидна подготовка, която да ви помага в професионалното развитие. Сигурен съм, че ще ни дадете още много поводи да се гордеем!“ Официално приветствие към абсолвентите отправи ректорът проф. ...
#СедмицаНаУНСС. Ден втори 19.5.2021 г. ... представя ректора на университета, ректорското ръководство и Студентския съвет при УНСС.            Първата среща беше с ректора проф. д-р Димитър Димитров. „УНСС навлиза във второто си столетие със значителен ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и Университета „Фан С. Ноли“ - Албания 18.5.2021 г. ... . д-р Димитри Бело, ректор на Университета „Фан С. Ноли“ в Корча, Албания, се срещнаха за първи път на живо, след като в края на миналата година, в условията на пандемия, договорът за сътрудничество между двете институции бе подписан ...
Участие в експертна конференция в Порто 17.5.2021 г. ... конференция, организирана от Университет Порто, Португалия на 12 май 2021 г. Събитието се проведе онлайн и включваше теми, свързани с доброволчеството, възможностите за въвеждане му в учебния процес, мотивация на студентите и преподавателите от висшите учебни ...
Започва #СедмицаНаУНСС 17.5.2021 г. ... виртуална #СедмицаНаУНСС. Нашият столетен университет отбелязва първата си крачка в новия век с дигитална кампания. Чрез live stream срещи кандидат-студентите ще се срещнат с преподаватели, настоящи и бивши студенти и ще научат за предимствата на най-големия бизнес университет в ...
Д-р Константин Бобчев: Останах изумен от високото ниво на преподаване и общуване в УНСС 17.5.2021 г. ... да си потомък на създателя на нашия Университет разговаряме с ас. д-р Константин Бобчев, правнук на проф. Стефан Бобчев. Д-р Бобчев, потомствената традиция имаше ли влияние върху решението да се насочите към научноизследователска преподавателска ...
Юбилеен форум, посветен на 20-годишнината от създаването на Синдикална организация ВОН-КНСБ при УНСС 19.5.2021 г. ... на ВОН-КНСБ при Технически университет – София, доц. д-р Николай Ненков – председател на ВОН-КНСБ при Лесотехнически университет, проф. д-р Катерина Илкова – председател ВОН-КНСБ при НАТФИЗ, доц. д-р Христо Беров – председател на ВОН-КНСБ при СУ ...
Седма международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 2021 14.5.2021 г. ... дейности и функции, а точно нашият университет подготвя специалисти с необходимите качества и умения за всяка една от тези дейности. Радвам се, че днешната конференция е не само успешно организирана онлайн, но вече е и международна“. „Въпреки че ...
ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС 13.5.2021 г. ... нов етап на партньорство между нашия университет и ICAEW, което носи изключително висока добавена стойност за студентите. Доверието на международните партньори към УНСС непрекъснато нараства“, заяви доц. Мусов след срещата и допълни: „Ясно е, че когато ...
Четирима преподаватели и възпитаници на УНСС са министри в служебното правителство 11.5.2021 г. ... са преподаватели и възпитаници на нашия университет. Гълъб Донев - служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика. Придобива магистърска степен по финанси в УНСС и по право в Русенския университет ...
ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС 11.5.2021 г. ... нов етап на партньорство между нашия университет и ICAEW, което носи изключително висока добавена стойност за студентите. Доверието на международните партньори към УНСС непрекъснато нараства“, заяви доц. Мусов след срещата и допълни: „Ясно е, че когато ...
УНСС спечели европейско финансиране за проект „Икономическо образование в България 2030“ 10.5.2021 г. ... за национално и световно стопанство спечели 4 993 047 лв. европейско финансиране за проекта „Икономическо образование в България 2030“ по процедура „Модернизация на висшите училища“ на ЕС. В проекта участват още 3 университета – Стопанската ...
Нашият университет взе участие в кандидатстудентското изложение „Училището свърши, сега накъде?” 8.5.2021 г. ... за кандидатстудентските кампании на университетите в България. Предвид епидемиологичната обстановка в страната, проектът се състоя на открито в парк „Рила“ в Дупница. Участваха 18 университета. Всеки университет имаше възможност да представи своите специалности и ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... да бъдат студенти в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа. Поради големия интерес, последното за годината национално състезание се организира на два етапа. Въпреки сложната епидемиологична обстановка, от началото на годината АИУБ успя да проведе присъствено всичките ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... да бъдат студенти в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа. Поради големия интерес, последното за годината национално състезание се организира на два етапа. Въпреки сложната епидемиологична обстановка, от началото на годината АИУБ успя да проведе присъствено всичките ...
Научна конференция с международно участие на тема „Иновативно развитие на бизнеса и селските райони“. 28.4.2021 г. ... на природните ресурси“ на Университета за национално и световно стопанство проведоха национална научна конференция с международно участие на тема „Иновативно развитие на бизнеса и селските райони“. Конференцията беше открита от Ректора на УНСС проф. д-р ...
Ректорът представлява ENGAGE.EU на консултационната среща на ЕК с ректорите на Европейските университети 28.4.2021 г. ... с ректорите на всички Европейски университети. Дискутирани бяха въпроси, свързани с разработването на европейска стратегия за университетите, препоръка на Съвета относно микрокредитите в областта на образованието (micro-credentials) и препоръка на Съвета относно ...
Участие на преподавател от УНСС в международна професионално-обществена акредитация на образователни програми 28.4.2021 г. ... на Санк-Петербургския политехнически университет „Петър Велики“, заседаваха външни експертни комисии на Националния център за професионална и обществена акредитация в рамките на международната акредитация на образователните програми на Института по индустриален ...
Участие на преподавател от УНСС в международна професионално-обществена акредитация на образователни програми 28.4.2021 г. ... на Санк-Петербургския политехнически университет „Петър Велики“, заседаваха външни експертни комисии на Националния център за професионална и обществена акредитация в рамките на международната акредитация на образователните програми на Института по индустриален ...
Доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите: АЛИАНС ENGAGE.EU - забележителен пример за синергия на европейското образование 26.4.2021 г. ... на сайта и прочита на университетските изданията, ми дават основание уверено да кажа, че тук има атмосфера, академична и социална среда, отбелязва доц. д-р Лиляна Вълчева. С председателя на Съвета на настоятелите на УНСС разговаряме за предизвикателствата, ...
Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители 26.4.2021 г. ... дял на завършилите нашия университет е най-висок. „Институтът е и наш дългогодишен и авторитетен партньор, с който работим в дух на уважение, разбирателство и колегиалност“, завърши проф. Димитров. Проф. Димитров получи ...
ИЗЯВЛЕНИЕ на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров 25.4.2021 г. ... негативни публикации за нашия Университет. За мен тези обвинения са много сериозни и аз не мога да остана безучастен – както и доц. Осиковски казва: „законите на Съвестта не ми позволяват да подмина това с невнимание – другояче не мога“ ...
Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители 24.4.2021 г. ... дял на завършилите нашия университет е най-висок. „Институтът е и наш дългогодишен и авторитетен партньор, с който работим в дух на уважение, разбирателство и колегиалност“, завърши проф. Димитров. Проф. Димитров получи ...
61 компании със сертификати от ИИСТТ за успешно завършени обучения по интелектуална собственост 23.4.2021 г. ... удовлетворени, защото в нашия университет са най-добрите специалисти по интелектуална собственост“. Тя припомни, че УНСС има много добри взаимоотношения с Изпълнителната агенция, които намират израз в реализирането на различни проекти и днешното събитие е ...
Национална научна конференция „Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони“ 23.4.2021 г. ... събития, които се провеждат в университета и показват пълния спектър на сферите, с които УНСС се занимава като бизнес университет вече 101 години. „Нашият университет показва устойчиво присъствие във всички важни сфери, затова сме горди с това, ...
Осма годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ 20.4.2021 г. ... , защото УНСС не е само икономически университет, а в него от самото му създаване се преподават и стопански, и политически науки. Модераторът на събитието проф. д-р Динко Динков, директор на Центъра за балкански изследвания и преподавател във факултета по ...
Елин Топузаков ще вземе участие в организацията на приятелски мач с отбор на УНСС 19.4.2021 г. ... на звездите по случай празника на Университета и 30-годишнината на Студентски съвет. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров се срещна с бившия треньор на „Левски“ Елин Топузаков и се разбраха той да вземе участие в събирането на екип срещу сборен отбор на УНСС ...
Честването на 30-годишнината на Юридическия факултет започна със засаждане на 33 дръвчета 19.5.2021 г. ... 100 години със създаването на Свободния университет за политически и стопански науки, предшественик на УНСС, голяма част от учредителите са били юристи. Тяхната цел е била да създават висококвалифицирани кадри за държавната администрация и бизнеса, а нещата не са се променили и днес. На ...
Честването на 30-годишнината на Юридическия факултет започна със засаждане на 33 дръвчета 17.4.2021 г. ... 100 години със създаването на Свободния университет за политически и стопански науки, предшественик на УНСС, голяма част от учредителите са били юристи. Тяхната цел е била да създават висококвалифицирани кадри за държавната администрация и бизнеса, а нещата не са се променили и днес. На ...
Честването на 30-годишнината на Юридическия факултет започна със засаждане на 33 дръвчета 19.4.2021 г. ... 100 години със създаването на Свободния университет за политически и стопански науки, предшественик на УНСС, голяма част от учредителите са били юристи. Тяхната цел е била да създават висококвалифицирани кадри за държавната администрация и бизнеса, а нещата не са се променили и днес. На ...
Доц. д-р Захари Торманов: Преподаването на правни дисциплини в нашия университет има столетна традиция 19.5.2021 г. ... на правни дисциплини в нашия университет наистина има столетна традиция. За създаването на Свободния университет за политически и стопански науки решаващ принос имат редица бележити юристи, включително и първият ректор академик Стефан Бобчев. Още със създаването на ...
Доц. д-р Захари Торманов: Преподаването на правни дисциплини в нашия университет има столетна традиция 19.4.2021 г. ... на правни дисциплини в нашия университет наистина има столетна традиция. За създаването на Свободния университет за политически и стопански науки решаващ принос имат редица бележити юристи, включително и първият ректор академик Стефан Бобчев. Още със създаването на ...
УНСС дари над 300 заглавия икономическа литература на StudyHub 15.4.2021 г. ... в района.  Като най-големия университет в страната и на територията на Студентски град, ръководството на УНСС припозна инициативата като високо значима за студентската общност. Университетът предоставя на читателите на младежкото пространство научна литература в областите: ...
Преподавател от УНСС проведе уебинар пред Международната асоциация на преподавателите по английски като чужд език 15.4.2021 г. ... в областта на чуждоезиковото обучение в университетите от цял свят. Ст. пр. д-р Калина Ишпекова-Братанова, научен секретар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ в нашия университет, проведе уебинар на тема „Критическият жанрови подход към академичното ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... с участието на гражданите. УНСС е университет №1 в това да осигурява на студентите добра връзка с бизнеса. На какво могат да се надяват студентите, които се запишат във вашата специалност? Полагаме сериозни усилия бизнесът активно да участва в обучението на нашите студенти. ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 13.4.2021 г. ... с участието на гражданите. УНСС е университет №1 в това да осигурява на студентите добра връзка с бизнеса. На какво могат да се надяват студентите, които се запишат във вашата специалност? Полагаме сериозни усилия бизнесът активно да участва в обучението на нашите студенти. ...
УНСС – съорганизатор на международна научна конференция 9.4.2021 г. ... регионален технологичен университет „А.А. Леонов“, УНСС и Беларуският държавен университет по информатика и радиоелектроника организираха Деветата международна научна конференция на тема „Бъдещи тенденции, организационни форми и ефективност в развитието на ...
“Economic Alternatives” ще бъде индексирано в Scopus 5.4.2021 г. ... капацитет на академичния състав на нашия университет. Дължим този успех преди всичко на главния редактор на „Economic Alternatives“ – проф. д.н. Пенчо Пенчев, на неговите системни усилия и вяра в крайния резултат. Поздравления и за всички останали колеги, допринесли за ...
Двама представители на УНСС в студентския борд на ENGAGE.EU 5.4.2021 г. ... на над 100 000 обучаващи се в Европейския университет ENGAGE.EU, от който УНСС е част. Всеки един университет-партньор има по двама представители в BoL и така се формира студентско представителство от общо 14 члена. Един от тях има място в Управителния съвет на ENGAGE.EU, а двама други ...
Студентите от УНСС гласуват с уверение 2.4.2021 г. ... е единственият университет, който предоставя на студентите си електронна студентска книжка. Действащият Изборен кодекс не предвижда възможност за гласуване с иновативния дигитален документ и затова, съгласувано с ЦИК, на студентите, които няма да гласуват по местоживеене, ще бъде издавано ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с община Бургас 30.3.2021 г. ... за национално и световно стопанство подписа меморандум за сътрудничество с община Бургас. С това споразуменията за сътрудничество между университета и стратегически важни за развитието му градове стават над десет. Кметът на общината Димитър Николов посети УНСС, като ...
С тържествена церемония ръководството на университета засвидетелства уважението си към председателите на Общото събрание 25.3.2021 г. ... бяха поставени редом с имената на ректорите на Университета за национално и световно стопанство. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри почетно пано „Председатели на Общото събрание на УНСС“ с имената на проф. д-р Любен Караниколов, председател на Общото събрание на УНСС от 1999 ...
ENGAGE.EU сформира Студентски кръг за общественото въздействие на университетите 22.3.2021 г. ... от силно позиционирани университети, сертификат, описващ ангажираността на студентите и стратегическата работа в международен контекст, както и участие в иновативен формат за сътрудничество, даващ възможност за творческа свобода. Всичко това можете да ...
Проф. д-р Димитър Ненков: Оценка на публично акционерно дружество донесе първото място на отбора по финанси на УНСС 22.3.2021 г. ... спечели първото място в междууниверситетското студентско състезание CFA Institute Research Challenge 2021 за България. Отборът-победител на УНСС е от студенти в специалностите „Финансов мениджмънт“ и „Счетоводство, финансов контрол и ...
В отговор на пандемията – УНСС провежда активна дигитална кандидатстудентска кампания 19.3.2021 г. ... , които предлага Бизнес университет №1 в България и Югоизточна Европа. Анета Христова, пиар на Студентски съвет (вдясно) разказа на съучениците си от Априловската гимназия в Габрово за предимствата на обучението в УНСС В проведените ...
Студенти от УНСС ще работят по бизнес казус, предоставен от Българската стартъп асоциация 19.3.2021 г. ... между асоциацията и нашия университет, което беше подписано през м. декември 2020 г. На откриващата среща проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество в УНСС, изрази своето удовлетворение от стартирането на ...
Наши студенти ще работят по бизнес казус, предоставен от Българската стартъп асоциация 20.4.2021 г. ... между асоциацията и нашия университет, което беше подписано през м. декември 2020 г. Сред тях има и студенти от специалност "Международни икономически отношения".  Повече прочетете тук: http://unwe ...
УНСС участва в изграждането на център за компетентност в областта на високопроизводителните изчисления, анализа на големи данни и изкуствен интелект 17.3.2021 г. ... технологии към БАН, Университета за национално и световно стопанство и Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Целите на този екип са ориентирани към установяването на Българския национален център за компетентност по ...
Публикувана е съвместна монография на катедрата с Икономическия университет в Краков. Тема на книгата са интелигентните градове 16.3.2021 г. ... издателство на Икономическия университет в Краков. Колектвиния труд е посветен на развитието на интелигентните градове в Европа - теоретично, методологично и приложно. Състои се от 11 глави, като 3 от тях са на автори и авторски колективи от катедра ...
Четвърта международна научна конференция "Регионално развитие и трансгранично сътрудничество" 17.3.2021 г. ...       Нашият университет е част от организационния комитет на конференцията от създаването на инициативата. Форумът се утвърди с приложния си характер и с широкото участие на изследователи от региона. Преподаватели от катедрата се включиха с ...
Уъркшоп "Интелигентната специализация в Адриатическо-йонийската макрорегионална стратегия" 16.3.2021 г. ... от Политехническия университет Марке в Анкона, Италия (Università Politecnica delle Marche). Целта на срещата беше обмяна на опит за изграждане на партньорства в областта на темите от средиземноморското регионално развитие. Обсъдиха се ...
Доц. д-р Ивайло Беев, като ръководител на катедра „Икономикс“ - най-уважаваната и престижна катедра в УНСС, участва в официалната церемония, проведена на 1 март 2021г. в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на която бяха наградени най-успешните студенти в България в ХIV-тото издание на Националния приз „Студент на годината" за 2020 г. 11.3.2021 г. ... 2021г. в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на която бяха наградени най-успешните студенти в България в ХIV-тото издание на Националния приз „Студент на годината" за 2020 г. Събитието беше организирано от Националното ...
Поредно международно признание за професор от УНСС 10.3.2021 г. ... степен, предлагани от университети и институции в цял свят. Въпреки че на национално и регионално ниво има и други акредитиращи органи, Комисията е единственият международен акредитиращ орган, който в своята работа прилага стандартите за върхови ...
Поредно международно признание за професор от УНСС 10.3.2021 г. ... степен, предлагани от университети и институции в цял свят. Въпреки че на национално и регионално ниво има и други акредитиращи органи, Комисията е единственият международен акредитиращ орган, който в своята работа прилага стандартите за върхови ...
Иновации от УНСС: Доц. д-р Пламен Милев създава умни дигитални модели за пресклипинг 9.3.2021 г. ... информационна система за университетски научноизследователски проекти. Тя дигитализира конкурса за финансиране на университетски научноизследователски проекти от целева субсидия за НИД. Кандидатстването с проектни предложения приключи на 15.02.2021 г. и ...
Учащи в УНСС с награди от националния конкурс „Студент на годината" 2020 4.3.2021 г. ... в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха наградени най-успешните студенти в България в ХIV-тото издание на Националния приз „Студент на годината" за 2020 г., организирано от Националното представителство на ...
Наш студент спечели приза "Студент на годината" 20.4.2021 г. ... в нашата катедра, освен на университетско, вече е носител и на националното отличие "Студент на годината". Той е победителят в конкурса в категория „Стопански науки“. Повече за наградата прочетете тук: http://sc.unwe ...
30 години от създаването на катедра "Логистика и вериги на доставките" 2.3.2021 г. ... решение, УНСС става първият университет в България и Източна Европа, който предоставя специализирано обучение на специалисти с логистичен профил! Очаквайте рубриките ни „30 г. в лица“ и „30 г. в събития“, с които ще припомним ...
Нова съмвестна магистърска програма по „Количествени финанси“ 1.3.2021 г. ... се предлага в редица водещи университети в света като Baruch College, City University of New York, Princeton University, Columbia University, University of Washington, University of Strathclyde, UK, Glasgow. УНСС ще е първият университет в България, който ...
УНСС и УниКредит Булбанк сключват рамково споразумение за създаването на нова магистърска програма по „Количествени финанси“ 1.3.2021 г. ... финанси“ се предлага в редица водещи университети в света като Baruch College, City University of New York, Princeton University, Columbia University, University of Washington, University of Strathclyde, UK, Glasgow. УНСС ще е първият университет в България, който съвместно с УниКредит ...
Настоятелите на УНСС: Максим Бехар и петте минути до утре на университета 25.2.2021 г. ... пред която е изправен бизнесът, как това се отнася за университетите? Промянаната е радикална, неочаквана и - според мен - необратима. В целия ни живот, личен и професионален. Някак си не се усеща толкова драстично, защото все пак няма дълбока икономическа криза, но след година-две, като се обърнем назад, ...
Стартира дуалната бакалавърска програма с Университета за чуждестранни изследвания в Тиендзин, Китай 24.2.2021 г. ... през четвъртата година, преподавателите от нашия университет ще осигуряват онлайн обучение по осем от дисциплините през първите три години. Дуалната програма предвижда още осъществяването на мобилност на студентите, участие в научни семинари и др. В кратко изложение доц. д-р Ивайло Беев, ...
Ново поколение европейци с помощта на ENGAGE.EU 4.3.2021 г. ... програми и студентските въпроси във Виенския университет по икономика и бизнес (на снимката долу), разказа за потенциала на ENGAGE.EU, надеждите и пътя, по който ще поеме Виенският университет. Проф. Рамерсторфер, какъв потенциал виждате в ENGAGE.EU и защо? Европейските ...
Успешно стартира онлайн обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“, водена от катедра „Икономикс“ при УНСС съвместно с Университет за чуждестранни изследвания в Тиендзин (Tianjin Foreign Studies University – TFSU, Китай) 23.2.2021 г. ... през четвъртата година, преподаватели от нашия университет ще осигуряват онлайн обучението по осем от дисциплините през първите три години. Дуалната програма предвижда още осъществяването на мобилност на студентите, участие в научни семинари и др. В кратко изложение доц. д-р Ивайло Беев – ...
Завърши XXIV турнир по тенис за „Купата на ректора на УНСС“ 2020 29.3.2021 г. ... точно този турнир, точно на 100-годишнината на университета. Никога не съм мислил, че ще държа тази купа. Това, че съм шампион, трябва да даде кураж на всички участници, защото няма невъзможни неща!“, добави доц. д-р Драгомир Стефанов. Двамата изразиха благодарността си един към друг за ...
Завърши XXIV турнир по тенис за „Купата на ректора на УНСС“ 2020 29.3.2021 г. ... точно този турнир, точно на 100-годишнината на университета. Никога не съм мислил, че ще държа тази купа. Това, че съм шампион, трябва да даде кураж на всички участници, защото няма невъзможни неща!“, добави доц. д-р Драгомир Стефанов. Двамата изразиха благодарността си един към друг за ...
Шестнадесетата международна научна конференция на младите учени обръща лице към предизвикателството COVID-19 12.2.2021 г. ... са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Университета на Болоня, Университета на Сплит, Университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, Университета на Риека, Полтавския университет по икономика и търговия, Луцкия национален технически университет, Техническия университет в Лодз и ...
Шестнадесета международна научна конференция на младите учени - 12 февруари 2021 година 13.2.2021 г. ... COVID-19“. Конференцията е авторитетен университетски форум, който традиционно се организира под патронажа на ректора на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Организатор на конференцията е Финансово-счетоводният факултет на УНСС. Шестнадесетата международна научна ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и 96. СУ „Лев Николаевич Толстой” 10.2.2021 г. ... образование, повишаване на разпознаваемостта на нашия университет и експертна помощ към училищата. Надяваме се на много общи ползи“, коментира проф. Димитров. Директорът г-жа Цветелина Вълчева изрази своята радост от сътрудничеството с УНСС, което ще обхваща множество проекти, кариерно ориентиране на ...
Националното състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища за шести пореден път събра младите таланти на България 6.2.2021 г. ... икономикс. В тестовия център и компютърните зали на университетската библиотека се състезаваха, за достойното си място в УНСС, средношколци от училищата членове от Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ).    Председателят на АИУБ проф. д-р Даниела Фесчиян откри ...
Националното състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища за шести пореден път събра младите таланти на България 6.2.2021 г. ... център и компютърните зали на Университетската библиотека се състезаваха за достойното си място в УНСС средношколци от училищата-членове на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ). Председателят на АИУБ проф. д-р Даниела Фесчиян ...
13 години #unwemedia! 6.2.2021 г. ... на ?? журналистиката в нашия университет започва от самото му основаване, но... със сегашното си име катедра "... Posted by Катедра "Медии и обществени комуникации" - УНСС on Saturday, February 6, ...
Проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на АИУБ: Чрез Националните състезания мотивираме най-добрите да изберат УНСС 5.2.2021 г. ... . УНСС е единственият български университет, към който е изградена такава Асоциация и при това с впечатляващ брой членове – 36 икономически училища от цялата страна. И в това си начинание УНСС доказва лидерското си място в сферата на икономическото образование ...
Дигиталната кандидатстудентска кампания 2021 на УНСС започна от Казанлък 5.2.2021 г. ... съвет онлайн „Изложение на университетите и колежите“ в България в помощ на кандидат-студентите. Университетът за национално и световно стопанство се включи в събитието като бе представен от доц. д-р Драгомир Стефанов, главен секретар по ...
Защита на албански докторант, обучаван по програма на Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” на английски език 5.2.2021 г. ... завършва в Селскостопанския университет на Тирана (Agricultural University of Tirana), Факултет по икономика и агробизнес (Faculty of Economy and Agro Business). Бакалавърската й степен е по „Икономика и селскостопански политики“ (Economy and ...
Доц. д-р Михаил Мусов: Предстои много работа, но вярвам, че заедно ще направим голяма крачка напред 4.2.2021 г. ... на плагиатство и създаване на Университетска информационна система „НИД“. Тя ще има многоцелеви характер и ще служи за автоматично подаване на данни за публикационната активност към МОН, НАЦИД и Българския портал за отворена наука, както и за валидиране ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри кандидатстудентската кампания в УНСС 2.2.2021 г. ... УНСС подготвя елита на нацията. Университетът предлага модерно образование в 43 бакалавърски специалности търсени от бизнеса. При нас ще откриете съвременни учебни планове, модерна учебна база, програми и методи на преподаване в съответствие със световните стандарти ...
Ректорът се срещна с легендата на българския футбол Валентин Михов 16.3.2021 г. ... посещение в Университета за национално и световно стопанство беше една от легендарните личности на българския футбол Валентин Михов, дългогодишен президент на Българския футболен съюз, Професионалната футболна лига и бивш възпитаник на УНСС. Той връчи на ректора проф ...
Ректорът се срещна с легендата на българския футбол Валентин Михов 29.3.2021 г. ... посещение в Университета за национално и световно стопанство беше една от легендарните личности на българския футбол Валентин Михов, дългогодишен президент на Българския футболен съюз, Професионалната футболна лига и бивш възпитаник на УНСС. Той връчи на ректора проф ...
Четвърти форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия 22.1.2021 г. ... . Събитието се организира от Университет за национално и световно стопанство – Център за аудиовизуална политика и медийни изследвания и Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ в партньорство с Българска национална ...
Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет 25.1.2021 г. ... „бакалавър“ в  Университета за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ от шест професионални направления с обучение на български или английски език: „Икономика“; „Администрация и ...
Доц. д-р Екатерина Тошева взе участие като съавтор на доклад на международна конференция 16.1.2021 г. ... times”, организирана от Университета Талин, Естония. Съорганизатори на проявата са Център за Миграционни изследвания, Съсекс (Sussex Centre for Migration Research), Университет Роскилде, Дания (University of Roskilde ) и Университет Тампере, Финландия ...
Доц. Росен Кирилов: УНСС реализира над 1000 платени стажа по програмата за студентски практики през 2020 г. 11.11.2021 г. ... Росен Кирилов, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) в УНСС. Кариерният център е създаден през 2002 година и среща всекидневно студентите с бизнеса, като осигурява стотици стипендии и платени стажове.   – Какво според ...
Студенти от УНСС са част от университетската мрежа ENGAGE.EU 4.3.2021 г. ... записаха курсове като част от университетската мрежа ENGAGE.EU, успешно завършиха първия семестър. Съвместните дейности по проекта стартираха в началото на тази учебна година с онлайн обмен на студенти. „Европейски университети“ е водеща инициатива на ...
УНСС-Хасково - партньор по проект „Интелигентни градове“ 13.1.2021 г. ... . УНСС беше представен като водещ университет в тази област, предлагащ магистратури „Развитие на интелигентни градове“, „Регионален бизнес и мениджмънт“, следдипломни квалификации по заявка и курсове. На срещата бяха идентифицирани печелившите ...
Колективна монография "Завръщащите се мигранти" 21.12.2020 г. ... и пътища. София: Нов български ...
Юридическият факултет събра елита на трудовоправната наука у нас на конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев 20.12.2020 г. ... , НБУ, Икономическия университет - Варна, ЮЗУ „Неофит Рилски“, БАН,  БТПП и др. Конференцията беше открита от председателя на Организационния комитет доц. д-р Райна Койчева и от декана на Юридическия факултет доц. ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и BESCO – Българската стартъп асоциация 19.12.2020 г. ... студенти и завършващи нашия университет. На подписването присъства и проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. В документа двете страни потвърждават готовност да обединят своите ...
Годишна научна сесия на УНСС 2020 18.12.2020 г. ... научна сесия на нашия университет, която беше открита от проф. д-р Диана Копева, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Сесията се проведе в  две секции за паралелно представяне на научните резултати от завършени проекти за ...
УНСС проведе първото си онлайн Общо събрание 16.12.2020 г. ... със 100-годишнината на нашия университет, но и защото беше година на предизвикателства и изпитания. Извънредните обстоятелства, породени от пандемията, наложиха да направим бързи и решителни крачки, за да не бъдат нарушени учебният процес, ...
Aс. д-р Маргарита Петкова е един от победителите на деветите годишни награди в академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“ 5.1.2021 г. ... преподавател в Техническия университет, София, Висшето училище по застраховане и финанси, София и Универститета за национално и световно стопанство, София; автор на десетки статии и научни доклади в областта на финансовите пазари, банковото дело и ...
Нашият университет е големият победител на деветите годишни награди в академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“ 14.12.2020 г. ... преподавател в Техническия университет, София, Висшето училище по застраховане и финанси - София и УНСС; автор на десетки статии и научни доклади в областта на финансовите пазари, банковото дело и икономическата политика. В периода 1997 - 2001 г. д-р ...
DIGI WOMEN: инструменти за цифрово предприемачество и подкрепа за жени предприемачи 8.12.2020 г. ... , Национален технически университет „Харковски политехнически институт“, Украйна Мирела Алпеза и Даница Етерович от ЦЕПОР – Център за политика за МСП и предприемачество, Хърватия Костадин Коларов, Николай Ванков и Силвия Георгиева от ...
Проведе се първата онлайн церемония по връчване на дипломи организирана от катедра „Управление“ 16.12.2020 г. ... страна на ръководството на университета приветствие отправи заместник-ректорът проф. д-р Цветана Стоянова, която заяви: “За мен е чест и удоволствие да ви поздравя в този тържествен ден не само като заместник-ректор на УНСС, а и като преподавател в ...
Стартира проект DIGI WOMEN 8.12.2020 г. ... , Национален технически университет „Харковски политехнически институт“, Украйна Мирела Алпеза и Даница Етерович от ЦЕПОР – Център за политика за МСП и предприемачество, Хърватия Костадин Коларов, Николай Ванков и Силвия Георгиева от ...
Народното събрание избра възпитаничка на УНСС за председател на ИСС 7.12.2020 г. ... , възпитаничка на нашия университет (магистър по международни икономически отношения), беше избрана от Народното събрание за председател на Икономическия и социален съвет (ИСС). Тя беше зам.-министър и министър на труда и социалната политика ...
Първа среща със студентите в дуалната бакалавърска специалност „Икономикс“ между УНСС и Tianjin Foreign Studies University 30.11.2020 г. ... , преподаватели от нашия университет ще осигуряват онлайн обучението по осем от дисциплините в първите три години. Споразумението предвижда още наши преподаватели ежегодно да посещават китайския университет с цел осигуряване на качеството на обучението, ...
Национална кръгла маса „100 години УНСС - развитие и състояние на физическото възпитание и спорт в българските университети, световния опит и перспективи пред студентския спорт“ 16.3.2021 г. ... и спорт в българските университети, световният опит и перспективи пред студентския спорт“ беше темата на националната кръгла маса, организирана от катедра „Физическо възпитание и спорт“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър ...
Национална кръгла маса „100 години УНСС - развитие и състояние на физическото възпитание и спорт в българските университети, световния опит и перспективи пред студентския спорт“ 16.3.2021 г. ... и спорт в българските университети, световният опит и перспективи пред студентския спорт“ беше темата на националната кръгла маса, организирана от катедра „Физическо възпитание и спорт“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър ...
Поздравителните адреси до юбилейната научно-практическа конференция на катедра „ЧЕПЛ“ бяха връчени на ректора 27.11.2020 г. ... с наши и чуждестранни университети, български и чуждестранни образователни институции, посолства и др. Поздравителен адрес от проф. А.Д. Гуляков, ректор на  Държавния университет в гр. Пенза, Русия Сред поздравителните ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ организира първата си онлайн церемония за дипломиране 20.11.2020 г. ... на колегите, че патронът на нашия университет проф. Стефан Бобчев, освен авторитетен учен, е блестящ журналист и публицист и първият историк на българската журналистика и пожела на абсолвентите винаги да търсят истината и да служат с чест и достойнство на журналистическата ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ организира първата си онлайн церемония за дипломиране 19.11.2020 г. ... на колегите, че патронът на нашия университет проф. Стефан Бобчев, освен авторитетен учен, е блестящ журналист и публицист и първият историк на българската журналистика и пожела на абсолвентите винаги да търсят истината и да служат с чест и достойнство на журналистическата ...
Шеста научна конференция на тема „Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики“ 20.11.2020 г. ... , организирана от катедра Икономикс към Университета за национално и световно стопанство. Тазгодишното издание беше на тема „Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики“ и за първи път се проведе изцяло в дигитална среда ...
УНСС и Шанхайският университет „Джао Тонг“ със съвместен научен форум 19.11.2020 г. ... Българо-китайския център на Шанхайския университет в УНСС. Домакини на събитието, което се проведе онлайн, бяха двата университета. Участниците бяха приветствани от ректора на УНСС проф. Димитър Димитров. Той заяви, че партньорството на УНСС с Шанхайския университет е ...
Продължава работата по съвместен проект на УНСС и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ - Скопие 18.11.2020 г. ... на Университета „Св. св. Кирил и Методий“ – Скопие беше на посещение в нашия университет във връзка с реализацията на проекта „Подпомагане на развитието на институционалния и бизнес капацитет за работа на малки и средни предприятия на ...
Наш преподавател участва в онлайн обучение на студенти от университета CETYS, Мексико 16.11.2020 г. ... в онлайн обучение на студенти от университета CETYS, Мексико - част от цикъла Global Program Series Lecture: International Leadership in a Challenging world. Лекцията на доц. д-р Емил Папазов, изнесена съвместно с доц. д-р Людмила Михайлова от Русенския университет ...
Катедра „ЧЕПЛ” проведе в хибриден формат, с помощта на платформата MS Teams, юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100г чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 12.4.2021 г. ... звена от български и чуждестранни университети. С приветствие към катедра се обърна и доц. д-р Пламен Ралчев, който посочи, че обучението по чужди езици и култури е неизменна и съществена част от цялостната подготовка на студентите от факултет „Международна икономика ...
Научна конференция „100 години УНСС – 100 години право в УНСС“ 13.11.2020 г. ... при УНСС и посветена на юбилея на нашия университет, се проведе под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров на 12 ноември т.г. Доц. д-р Захари Торманов, декан на ЮФ, ректорът проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Иван Цветанов,  проф. д-р Златка ...
Пълната отличничка по счетоводство Габриела Димчева получи дипломата си от ректора 12.11.2020 г. ... пълно 6.00 от четири години следване в Университета за национално и световно стопанство е много сериозно постижение“. Това каза ректорът проф. д-р Димитър Димитров на тържественото връчване на дипломата на Габриела Радкова Димчева, специалност “Счетоводство”, ...
УНСС е шампион по шах 11.11.2020 г. ... се представиха блестящо на Националния университетски шампионат по шах, който се проведе на 6, 7 и 8 ноември т.г. в София. Водени от треньорите си хон. преп. Стефан Добрев и хон. преп. Иво Христов нашите състезатели завоюваха златните медали в индивидуалното (Петър Тодоров) и ...
Ректорът връчи почетни грамоти на победителите в юбилейния конкурс „100 години УНСС“ 12.11.2020 г. ... , посветен на 100-годишнината на нашия университет, което показва не само Вашата привързаност и уважение към забележителната история и успешното настояще на УНСС, но свидетелства за творческата атмосфера и таланта на нашите преподаватели, студенти и възпитаници. С тези думи ...
Учени и експерти обсъдиха на национална работна среща Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г. 11.11.2020 г. ... Попов, зам.-ректор на Аграрния университет, проф. д-р Ирена Атанасова, директор на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров", доц.д-р Росен Цонев, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“, Ваня Тодорова, главен секретар на ...
Проф. д-р Владя Борисова: Трябва да помогнем националната икономика да се развие в иновативна 9.11.2020 г. ... на Министерски съвет в ПМС№ 54/2017 към Университета за национално и световно стопанство (УНСС).   Промяната на наименованието на ИИСТТ е свързана и с тясното и дългогодишно ползотворно сътрудничество между Института и Световната организация за интелектуална собственост ...
Проф. Димитър Димитров участва в първата работна среща на ректорите в рамките на инициативата „Европейски университети“ 6.11.2020 г. ... на Борда на ректорите на Eвропейския университет ENGAGE.EU, от който УНСС е част, участва в първата онлайн работна среща на ректорите по инициативата „Европейски университети“ на Европейската комисия. Събитието се състоя в две части – първата беше ...
МИФ 2020. Ден втори: „Бизнес лидерите – сега и след това, в „новата нормалност“ и „Светът и ние – какво следва за икономиката“ 5.11.2020 г. ... на УС на Еврохолд и възпитаник на нашия университет, че е приел поканата да сподели своите възгледи с участниците в МИФ. Г-н Бехар и г-н Бошов са лидери в областите, които представляват. И двамата са членовете на Съвета на настоятелите на УНСС, каза тя. Зам.-ректорът поздрави Студентския ...
Юбилеен сборник на Катедра "МИО и бизнес" 4.11.2020 г. ... приятели, 100-годишният юбилей на нашия Университет даде повод на Катедра „МИО и бизнес“ да инициира издаването на електронен сборник с избрани научни публикации (23 на брой) на преподавателите от нашата катедра Вярваме, че сборникът ще е полезен за всички с интереси в ...
Катедра „МИО и бизнес“ предлага две съвместни магистърски програми с престижни чуждестранни университети 4.11.2020 г. ... програми съвместно с престижни чуждестранни университети: Дуалната програма по „Международен бизнес“ на английски език в сътрудничество с Университета по международни науки в Рим (Università degli studi Internazionali di Roma - UNINT). Магистърската програма ...
Катедра „ЧЕПЛ“ проведе в хибриден формат юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 4.11.2020 г. ... академични звена от български и чуждестранни университети. С приветствие към катедра се обърна и доц. д-р Пламен Ралчев, който посочи, че обучението по чужди езици и култури е неизменна и съществена част от цялостната подготовка на студентите от факултет „Международна икономика и ...
Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" 3.11.2020 г. ... . Тя благодари на ректорското ръководство, че университетът дава възможности за академично и професионално развитие. В Голямата конферентна зала Ректорът проф. Димитров прочете поздравителен адрес и се обърна към участниците в конференцията. 70 години за една катедра са време ...
Юбилейни плакети „100 години УНСС“ за изтъкнати представители на академичната ни общност в навечерието на Деня на народните будители 30.10.2020 г. ... за заслуги към утвърждаването на авторитета на Университета за национално и световно стопанство и по случай неговия славен юбилей. Поради извънредните мерки ректорът проф. д-р Димитър Димитров връчи лично само част от юбилейните плакети и отправи своите сърдечни благодарности на наградените за ...
Катедра „Политология“ отбеляза своята 30-годишнина с юбилейна международна научна конференция 30.10.2020 г. ... изследвания, но и към общия образ на университета. Само 6 години след нейното основаване тя става първата българска катедра по политология, член на Европейския консорциум по политически изследвания, отбеляза ректорът проф. д-р Димитър Димитров. Изминалите три десетилетия са период на ...
Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" 30.10.2020 г. ... . Тя благодари на ректорското ръководство, че университетът дава възможности за академично и професионално развитие. В Голямата конферентна зала Ректорът проф. Димитров прочете поздравителен адрес и се обърна към участниците в конференцията. 70 години за една катедра са ...
ENGAGE.EU стартира 28.10.2020 г. ... по проекта за създаване на Европейския университет ENGAGE.EU, в който УНСС си партнира с още шест водещи европейски висши училища. Договорът с продължителност три години беше подписан с Европейската комисия (ЕК).  Ректорът на УНСС  проф. Димитър Димитров ...
Конференция на млади предприемачи представи успехите на възпитаници на специалност „Предприемачество“ на УНСС 26.10.2020 г. ... на студентите и докторантите в дейностите на университета. „Присъствието на толкова заинтересовани хора днес доказва, че Институтът по предприемачество върви по правилен път и има огромен потенциал за развитие. Знаете, че УНСС чества своята 100-годишнина в една по-особена атмосфера, но ...
Конференция на млади предприемачи представи успехите на възпитаници на специалност „Предприемачество“ на УНСС 27.10.2020 г. ... на студентите и докторантите в дейностите на университета. „Присъствието на толкова заинтересовани хора днес доказва, че Институтът по предприемачество върви по правилен път и има огромен потенциал за развитие. Знаете, че УНСС чества своята 100-годишнина в една по-особена атмосфера, но ...
Ректорът проф. Димитров: Подписахме споразумение между най-големия университет и най-голямата работодателска организация 23.10.2020 г. ... споразумение за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) подписаха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и г-н Кирил Домусчиев, председател на УС на КРИБ. На официалната церемония присъства ...
Успешен старт на обучението на служители на EVN България в магистърска програма по "Енергиен бизнес" 22.10.2020 г. ... и ги поздрави с техния избор на специалност и университет като част от 100-тния випуск. Тя подчерта важното значение на сътрудничеството на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ с компанията EVN при разработването на магистърската програма по „Енергиен ...
Приключи Спортният турнир 2020, посветен на 100-годишния юбилей на УНСС 16.3.2021 г. ... издание, посветено на 100-годишния юбилей на университета, нашите студенти се състезаваха в пет дисциплини: футбол, баскетбол, тенис на маса, стрийт фитнес и маратон. На церемонията по награждаването присъстваха зам.-ректорът проф. д-р Цветана Стоянова, Даниел Парушев председател на ...
Приключи Спортният турнир 2020, посветен на 100-годишния юбилей на УНСС 16.3.2021 г. ... издание, посветено на 100-годишния юбилей на университета, нашите студенти се състезаваха в пет дисциплини: футбол, баскетбол, тенис на маса, стрийт фитнес и маратон. На церемонията по награждаването присъстваха зам.-ректорът проф. д-р Цветана Стоянова, Даниел Парушев председател на ...
Международна конференция „България в Еврозоната – възможности и предизвикателства“ 16.10.2020 г. ... на УНСС и дългогодишен преподавател в нашия университет. Ректорът определи темата на конференцията като изключително актуална и важна за България в настоящия исторически момент, когато страната ни напредва усилено към членството си Еврозоната. Приемането на еврото е сложен ...
Премиера на енциклопедията „Министър-председатели, министри и висши представители на законодателната власт - преподаватели и випускници на УНСС“ 15.10.2020 г. ... , посветено на 100-годишнината на нашия университет. Много хора се изненадват, когато погледнат имената на личностите, свързали съдбата си, живота си, труда си и резултатите от своята работа с нашия университет. Мисля, че това е едно достойно признание за тях, каза ректорът проф. ...
Меморандум за сътрудничество и създаване на клъстер в областта на финансите и счетоводството подписаха ректорите на УНСС, ИУ – Варна и СА „Д. А. Ценов“ - Свищов 14.10.2020 г. ... на финансите и счетоводството беше сключен днес между Университета за национално и световно стопанство, Икономическия университет – Варна и Стопанската академия „Д.А. Ценов“ - Свищов. Документът беше подписан в УНСС от ректорите на трите академични институции: проф. д-р Димитър Димитров, проф ...
ПСР ковид тестове на преференциални цени за преподавателите, студентите и служителите 14.10.2020 г. ... , студентите и служителите от нашия университет ще могат да се изследват (ако желаят това) за коронавирус COVID – 19 чрез ПСР на преференциални цени. Това предвижда рамковият договор  между УНСС и СМДЛ „Сити Лаб“ ЕООД, подписан от ректора проф. д-р Димитър Димитров и г-жа Нора ...
40 студенти от УНСС се включиха в телевизионната академия на БНТ 13.10.2020 г. ... „Връзки с обществеността“ в нашия университет До края на ноември нашите студенти ще изучават тънкостите на телевизионното производство в дирекциите „Програмно съдържание” – „Програма БНТ 1”, „Програмно съдържание” – „Свят и ...
40 студенти от УНСС се включиха в телевизионната академия на БНТ 11.10.2020 г. ... „Връзки с обществеността“ в нашия университет До края на ноември нашите студенти ще изучават тънкостите на телевизионното производство в дирекциите „Програмно съдържание” – „Програма БНТ 1”, „Програмно съдържание” – „Свят и ...
Ректорът се срещна с почетния консул на Кралство Йордания 9.10.2020 г. ... проф. Димитров по случай 100-годишния юбилей на нашия университет и пожела нови успехи на академичната общност. По време на разговора д-р Бармауи сподели своите спомени за студентските си години и изрази своята увереност, че УНСС ще продължи да бъде лидер в българското висше образование и наука. Бяха обсъдени ...
Официално беше открита реновирана учебна зала на катедра „Логистика и вериги на доставките“ 8.10.2020 г. ... възпитаник на УНСС. Чувството да принадлежиш към този университет е изключителна привилегия! "  - заяви по време на откриването и  г-н Емил Димитров. "Оборудването на залата за нас беше емоционална тема, защото знаем, че тя ще допринесе за качеството на образованието. Това е доказателство, че ...
Продължава успешното сътрудничество на УНСС с „Крестън БулМар“ ООД 8.10.2020 г. ... ректорът проф. д-р Димитър Димитров и директорът на Муждууниверситетския център за развитие на кариерата доц. д-р Росен Кирилов се срещнаха с г-н Емил Попов, управляващ съдружник на „Крестън БулМар“ ООД. По време на разговора беше обсъдено изпълнението на споразумението за сътрудничество между нашия ...
„Кариера УНСС 2020“ 6.10.2020 г. ... да се срещнат с представители на бизнеса във фоайето на университета. Част от фирмите ще изнесат презентации, а студентите ще имат възможност за среща с HR-рите на компаниите, които ще им дадат информация за стажантски програми, свободни позиции, ще се запознаят с естеството на работата в съответната фирма, ...
Официално беше открит реновираният блок 61А на студентските общежития на УНСС 5.10.2020 г. ... блок 61А на студентските общежития на нашия университет. Тържествената част уважиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров, зам.-ректорът проф. д-р Цветана Стоянова, помощник-ректорът проф. д.ик.н. Кирил Стойчев, Христо Шопов, изпълнителен директор на П „ССО”, Ангел Стойков, председател на ...
Участие в международна конференция 5.10.2020 г. ... за научно развитие и международни отношения на Ви Ес Би университет, както и с водещи учени в областта на трансграничното сътрудничество, на които се обсъдиха идеи  за бъдещи съвместни изследователски и образователни проекти, включително в областта на трансграничното предприемачество и развитието на МСП. ...
Официално беше открита реновирана учебна зала на катедра „Логистика и вериги на доставките“ 2.10.2020 г. ... възпитаник на УНСС. Чувството да принадлежиш към този университет е уникално, каза г-н Емил Димитров. Проф. Раковска съобщи, че Kaufland България ще подари сърце за събиране на капачки. На откриването присъстваха и преподавателите и служителите от катедра „Логистика и верига на доставките ...
Наши студенти ще стажуват по програма на „Академия Антикорупция“ 1.10.2020 г. ... в стажантска програма след предварителен подбор в университета по инициативата „Академия Антикорупция“. Това предвижда подписаното днес споразумение за стартиране на програма за студентски стажове от ректора на нашия университет проф. д-р Димитър Димитров, председателя на Комисията за борба с ...
Юбилеен концерт „100 години УНСС“ 1.10.2020 г. ... , защото нашият университет, условията, които ние създаваме, и преподавателите, които ви обучават, ви дават възможност да мечтаете още повече, да се развивате и да се чувствате европейци. С тези думи ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров откри юбилейния концерт „100 години УНСС. Събитието беше ...
Сертификати за завършилите курса по китайски език 25.9.2020 г. ... . Helen e в България за две години по покана на нашия университет, за да проведе курса и да съдейства за развитие на сътрудничеството между двата университета.   Церемонията откри проф. Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност. Тя поздрави завършилите курса за постигнатия успех и подчерта ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и НСА „Васил Левски“ 23.9.2020 г. ... . Това предвижда споразумението за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Националната спортна академия „Васил Левски“, подписано днес от ректорите на двете академични институции – проф. д-р Димитър Димитров и проф. д-р Николай Изов (на снимката долу) ...
Тържествено беше открита юбилейната стотна учебна година 15.9.2020 г. ... Бобчев, заедно със свои съмишленици, създават Свободния университет за политически и стопански науки – предтечата на УНСС. Освен обновените образователни идеи на своето време, те вграждат в него Паисиевия патриотизъм и възрожденската си страст, за да подготвят висококултурни и трезви граждани. С тези думи ...
ПРИВЕТСТВИЕ НА ДЕКАНА НА ЮФ НА УНСС ПО СЛУЧАЙ НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 19.5.2021 г. ... знака на два юбилея - 100 години от създаването на Университета и 30-тата учебна година за Юридическия ни факултет.         Пожелавам на всички успешна учебна година, воля и енергия заедно да преодоляваме сполетелите ни трудности и в края й да се поздравим с добре свършена работа в ...
ПРИВЕТСТВИЕ НА ДЕКАНА НА ЮФ НА УНСС ПО СЛУЧАЙ НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 14.9.2020 г. ... знака на два юбилея - 100 години от създаването на Университета и 30-тата учебна година за Юридическия ни факултет.           Пожелавам на всички успешна учебна година, воля и енергия заедно да преодоляваме сполетелите ни трудности и в края й да се поздравим с ...
УВАЖАЕМИ ПЪРВОКУРСНИЦИ, 14.9.2020 г. ... на Финансово-счетоводния факултет на 100-годишния Университет за национално и световно стопанство. Поздравявам Ви с направения избор! Бъдете здрави! Успешна учебна 2020 – 2021 година!   Декан на ФСФ Проф. д-р Румен ...
80 години от смъртта на академик СТЕФАН БОБЧЕВ 19.5.2021 г. ... Юридическия факултет на Московския Императорски университет. Завръщайки се в България се установява в Пловдив, където става съдия и достига до поста председател на Върховния административен съд на Източна Румелия. След това е депутат (1883 – 1884) и директор (министър) на правосъдието (1884 ...
80 години от смъртта на академик СТЕФАН БОБЧЕВ 10.9.2020 г. ... Юридическия факултет на Московския Императорски университет.         Завръщайки се в България се установява в Пловдив, където става съдия и достига до поста председател на Върховния административен съд на Източна Румелия. След това е депутат (1883 – 1884) и ...
Нашите студенти с едно първо и две втори места на Летен университет 2020 9.9.2020 г. ... студентите от УНСС в 18-тото издание на Летен университет 2020, организиран от Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в курортния комплекс „Китен“. Тази година в него участваха рекорден брой участници – над 400 студенти от висшите училища в страната ...
УНСС и PwC ще си партнират 2.9.2020 г. ... инициативи, които УНСС - най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа, предприема, за да поддържа ползотворни връзки с бизнеса, допринасящи за по-доброто обучение и реализация на студентите. От своя страна г-н Нюнан изтъкна, че PwC е компания, която отлично познава качеството на нашите ...
Магистри 2020: инвестиция, която се изплаща 14.8.2020 г. ... на УНСС. ЗАЩО ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ? Нашият университет е институция със 100-годишна история, в която опитът и традицията се преплитат с модерното и новаторското в обучението и научните изследвания. А с присъединяването си към магистърските програми на нашата катедра, вие правите инвестиция в ...
Ректорът се срещна с посланика на Азербайджан 30.7.2020 г. ... изтъкна водещите позиции на нашия университет в българското и европейското образователно пространство и запозна посланика с проекта за европейски университет ENGAGE.EU с участието на УНСС и шест престижни университета. Н. Пр. г-жа Гурбанова се ангажира да съдейства за ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Горди с миналото си и отговорни към бъдещето, заедно ще преодолеем трудностите и ще се справим с предизвикателствата 30.7.2020 г. ... дейност и академичното израстване, на работата на университета, на администрацията и пр. В условията на пандемия заедно организирахме и отбелязахме нашия 100-годишен юбилей. Благодаря Ви, че при решаването на всички тези въпроси, срещнахме разбиране и получихме подкрепа от всички вас. В резултат на ...
Уебинар в рамките на международното лятно училище „Гърция – Русия – България“ 27.7.2020 г. ... лятно училище, организирано от УНСС, Солунския университет „Аристотел“ (AUTh) и Финансовия университет при правителството на Руската федерация (FinU). Домакин на събитието и на предстоящото петдневно лятно училище на п-в Халкиди през 2021 г. е гръцкият университет-партньор ...
Виртуална мобилност по проект ENGAGE.EU 22.7.2020 г. ... проект ENGAGE.EU, в който УНСС е партньор, университетите участници в проекта:   Университет на Манхайм, Германия (свали информационен лист – factsheet); Норвежко бизнес училище – Берген, Норвегия (свали информационен лист – factsheet); Университет на Тилбург, ...
Първа среща по проект ENGAGE.EU 14.7.2020 г. ... снимката долу). „Европейските университети са не само бъдещето на европейското висше образование, но и бъдещето на Европа и УНСС зае своето достойно място сред тях. Това не е подарък за 100-годишнината на университета ни, а резултат от усилената екипна работа и оправданото доверие. ...
ОФИЦИАЛНО: УНСС е част от Европейския университет ENGAGE.EU 21.1.2021 г. ... предложения „Европейски университети“ – водеща инициатива на ЕС за изграждане на университетите на бъдещето. Заедно с други водещи европейски университети в областта на икономиката и социалните науки УНСС създаде ENGAGE.EU – една от ...
УНСС и ССИ ще си сътрудничат 8.7.2020 г. ... на ССИ и възпитаничка на нашия университет (на снимките долу). Този меморандум е поредната стъпка и част от визията ни за развитие на УНСС в полза на нашите студенти и на научните ни изследвания, заяви ректорът проф. Димитров. Документът ...
Ректорът на УНСС е новият главен секретар на Съвета на ректорите 21.7.2020 г. ... са ректорът на Русенския университет проф. Христо Белоев и ректорът на Бургаския свободен университет проф. Галя Христозова. Съветът на ректорите обединява ректорите на всички български висши училища. Сред неговите цели са: да подпомага своите членове и да ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и ОГФМСП 7.7.2020 г. ... е поредната стъпка на нашия университет към задълбочаване на практическата подготовка на студентите. Ще продължим да прилагаме добрите практики на водещите висши училища по света“, заяви ректорът проф. Димитров. Проф. д-р Цветана Стоянова подчерта ...
Остани в България и кандидатствай в УНСС – заслужава си! 26.6.2020 г. ... на второто столетие като Университет 2.0. Ако станеш студент в УНСС, ти ще бъдеш част от стотния юбилеен випуск на нашия университет. Имаш богат избор от 43 специалности, ще се обучаваш в модерна учебна среда, ще учиш един или два семестъра в ...
Успешен финал на онлайн предварителните приемни изпити 24.6.2020 г. ... на ИТ екипа на УНСС, нашият университет завърши пълното 360-градусово дигитално покритие на учебния процес – от входа до изхода на обучението. Това е отлична основа, върху която онлайн облачното обучение може да намери своето постоянно място като ...
Първа среща на ректорското ръководство с новия Съвет на настоятелите 6.7.2020 г. ... ще работим за доброто на нашия университет. С тези думи ректорът проф. Димитър Димитров приветства членовете на новоизбрания Съвет на настоятелите по време на първата им среща с ректорското ръководство. Ректорът посочи, че според промените в Закона ...
Докторантът от нашата катедра Мартин Петков беше избран за представител на Студентския съвет в новия Съвет на настоятелите на УНСС 4.11.2020 г. ... Съвет на настоятелите на нашия университет. Другите членове на Съвета на настоятелите са:- Г-жа Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК;- Г-н Петър Андронов, председател на УС, главен изпълнителен директор на ОББ и ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... успехите в електронизацията на университета и запозна участниците с уникалната за България система за провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити, с условията за прием в УНСС, специалностите, които нашият университет предлага, и пр.   Проф. Мирослава ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... оказват на Асоциацията. Университетските преподаватели надграждат знанията, които вие, учителите, давате на учениците, каза ректорът. Проф. Димитров изрази убедеността си, че и в бъдеще АИУБ ще работи успешно и ще продължи да разширява и обогатява своята ...
Ректорът връчи юбилеен плакет „100 години УНСС“ на доц. Валентин Радев 18.6.2020 г. ... случай 100-годишнината на нашия университет и прие поканата на ректора да изнесе публична лекция в УНСС. Проф. Димитров връчи на доц. Радев юбилеен плакет „100 години УНСС“ Доц. д-р Валентин Радев е възпитаник на УНСС, министър на ...
Ректорът получи официалния документ, удостоверяващ издаването на патент за електронната студентска книжка на УНСС 13.6.2020 г. ... на УНСС. Искането за него нашият университет подаде през декември 2015 г., като той беше издаден от Патентното ведомство на Република България през април т.г. Днес адвокат Васил Павлов, съдействал за издаването му, връчи на ректора проф. д-р Димитър Димитров ...
Министърът на образованието и науката се срещна с ръководството на УНСС 10.6.2020 г. ... – на министерството и на университетите – е да работим заедно и да постигнем съгласие накъде трябва да вървим, посочи министърът. В Голямата конферентна зала След успешно осъщественото дистанционно онлайн обучение по време на ...
Кръгла маса „Макроикономика, бизнес среда и финанси“ 28.7.2020 г. ... се утвърждава като водещ университет в дигитализацията на учебния процес, но не трябва да се пренебрегва и научната страна. Настоящата кръгла маса е добър пример в това отношение. Ролята на институтите в УНСС е да са естествена среда за подобни ...
Платен стаж по проект „Студентски практики – Фаза 2” започнаха първите 110 студенти от УНСС 7.7.2020 г. ... договора на студенти от нашия университет по проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2”, финансиран от ОП НОИР. Те започват практическо обучение в реална работна среда през тази седмица и при успешното му приключване ще ...
Платен стаж по проект „Студентски практики – Фаза 2” започнаха първите 110 студенти от УНСС 8.6.2020 г. ... първите 110 договора на студенти от нашия университет по проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2”, финансиран от ОП НОИР. Те започват практическо обучение в реална работна среда през тази седмица и при успешното му приключване ще получат ...
Ректорът се срещна с директора на дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР 3.6.2020 г. ... Димитров да изнесе публична лекция в нашия университет. Проф. Димитров връчи на д-р Банков юбилеен комплект „100 години УНСС“ ...
Възможностите за разширяване на сътрудничеството обсъдиха ректорът и председателят на парламентарната антикорупционна комисия 3.6.2020 г. ... си от досегашното сътрудничество с нашия университет и дейността на академия „Антикорупция“ и изрази увереността си, че съвместните усилия за развитие на антикорупционно образование, което УНСС стартира, трябва да продължат в бъдеще. Проф. Димитров подкрепи продължаването ...
Ректорът се срещна с председателя на ВОН – КНСБ 31.5.2020 г. ... КНСБ доказа, че е лоялен партньор на нашия университет“, посочи проф. Димитров. Доц. Вълчева връчи на проф. Димитров поздравителен адрес по случай 100-годишнината на нашия университет, в който се посочва: „На цялата академична общност на УНСС – носител на вековни ...
Меморандум за разбирателство между УНСС и PRS GROUP 29.5.2020 г. ... , Принстън, Джон Хопкинс и Колумбийския университет, като партньор на PRS Group – една от най-големите световни консултантски компании в областта на политическия риск. В документа двете страни изразяват съгласието си да развият взаимноизгодно сътрудничество като обединят своя ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и община Самоков 1.6.2020 г. ... развитие и реализация на студенти от нашия университет чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи от взаимен интерес. Това предвижда меморандумът за сътрудничество между УНСС и община Самоков, ...
Ректорът и главният прокурор обсъдиха възможностите за сътрудничество между УНСС и Прокуратурата на Р България 26.5.2020 г. ... си обучението на студентите от нашия университет все повече да се доближава до практиката. В този контекст ректорът определи като изключително полезно споразумението за стажантска програма в Прокуратурата, подписано от декана на Юридическия факултет доц. д-р Захари Торманов и ...
Ново признание за УНСС от CIMA 28.10.2021 г. ... си позиции като остава единствения университет в България, чиито финансово-счетоводни специалности са едновременно акредитирани от трите водещи в света професионални организации – Асоциацията на сертифицираните експерт-счетоводителите (ACCA), Института на дипломираните ...
УНСС с почетния знак на президента на Република България 22.5.2020 г. ... навърши един век от създаването на нашия университет, държавният глава Румен Радев постанови на УНСС да бъде връчен почетният знак на президента на Република България. Високото отличие се дава на Университета за национално и световно стопанство „по повод 100-годишнината от ...
Дарение в навечерието на юбилея 25.5.2020 г. ... за кабинета „Русский мир“ и университетската библиотека. Ректорът благодари за поздравленията и за дарението и връчи на ръководителя на РКИЦ юбилеен плакет „100 години УНСС“ (на снимката долу). Проф. Димитров и г-жа Широкова ...
Шеста научно-практическа конференция с международно участие „Недвижими имоти & Бизнес“ 25.5.2020 г. ... , посветена на 100-годишния юбилей на университета. Форумът ежегодно събира специалисти от научните среди и бизнеса с недвижими имоти, които дискутират по актуалните проблеми, свързани със създаването и управлението на недвижимата собственост. Форумът беше открит от доц. д-р ...
Професор от УНСС участва във форум на ASECU на тема „Системните кризи, предизвикани от съвременната пандемия, и прогресивни начини за изход от тях” 25.5.2020 г. ... от Асоциацията на икономическите университети в Южна и Източна Европа и Черноморския регион (ASECU), беше открит от нейния президент доц. Григорис Заротиадис, декан на Факултета по икономика и политически науки на Солунския университет „Аристотел“. В конференцията ...
Международен конкурс за статистически плакат 2020-2021 20.5.2020 г. ... 2002 и 2004 г. включително; и студенти в университет/колеж - без възрастови ограничения. Конкурсът се състои от два кръга: национален и международен. Националният кръг ще се проведе през учебната 2020/2021 година, а международният - през март - юли 2021 година. Финалистите в ...
Започва санирането на блок 61 „А“ от общежитията на УНСС 14.5.2020 г. ... от студентските общежития на нашия университет. Блокът ще бъде с изцяло обновена визия, съобщи председателят на Студентския съвет Ангел Стойков. „Една от целите, които заложи Студентският съвет за мандат 2019 – 2021 г., е подобряването на условията в студентските ...
Сътрудничеството „университет-бизнес“ в обучението по логистика и управление на веригата на доставките продължава и в онлайн среда 12.5.2020 г. ... 11.05.2020 г. катедра „Логистика и вериги на доставките“ беше домакин на практическа лекция на тема „Проектиране на логистични системи – казуси и добри практики в хранителната верига на доставките“, която се проведе онлайн. Гост-лектор на събитието беше ...
Създава се Съвместен консултативен съвет на УНСС и Министерството на икономиката 12.5.2020 г. ... Караниколов, който е възпитаник на нашия университет. Това е поредната стъпка в развитието и обогатяването на дългогодишното ползотворно взаимноизгодно сътрудничество между двете институции. Ректорът проф. Димитров и министър Караниколов Съветът ще изготвя анализи, ...
Професор от УНСС е новият член на УС на БНБ 22.4.2020 г. ... в катедра „Финанси“ на нашия университет, е назначен с указ на президента за член на Управителния съвет на Българската народна банка. Той ще встъпи в длъжност на 13 юни т.г. на мястото на друг преподавател от УНСС - доц. д-р Лена Русенова от катедра „Финанси“, ...
Студентският съвет раздаде защитни маски на студенти, служители и възрастни хора 29.4.2020 г. ... блока на студентските общежития на нашия университет. „В дни на изпитания за всички хора, ние от Студентския съвет на УНСС вярваме, че сега повече от всякога е необходимо да проявим единодействие, солидарност, съпричастност и грижа към ближния. Вярвам, че заедно, с общи усилия, ...
100 години от рождението на академик Евгени Матеев 9.8.2020 г. ... и утвърждаването на авторитета на Университета за национално и световно стопанство. Личността на акад. Матеев е гордост за нас. Неговото име завинаги ще остане свързано с нашия университет. Повече за акад. ...
100 години от рождението на академик Евгени Матеев 1.4.2020 г. ... и утвърждаването на авторитета на Университета за национално и световно стопанство. Личността на акад. Матеев е гордост за нас. Неговото име завинаги ще остане свързано с нашия университет. Повече за акад. Матеев: ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректорът на УНСС, пред в. „Труд“: „Мислим за онлайн изпити и кандидатстудентска кампания“ 25.3.2020 г. ... от ефекта, който се получи. Нашият университет от много години инвестира в електронизацията или по-точно в дигитализацията на обучението и на всички административни услуги, които предоставя на студентите и кандидат-студентите. Извънредната ситуация беше импулсът, който ни накара ...
20 000 студенти на УНСС вече могат да учат онлайн 16.3.2020 г. ... университет в страната внедри дигитална обучителна платформа за 48 часа След двудневна денонощна работа на своя ИТ екип, УНСС успя да премине към онлайн обучение за всичките си близо 20 хиляди студенти. Това стана часове след като на 13 март беше въведено ...
Кметът на Кърджали защити докторска дисертация в УНСС 13.3.2020 г. ... пример за успешната работа между университета и институциите, изтъкна проф. Димитър Димитров. Проф. Стоян Денчев пожела успех на докторанта и посочи, че именно в УНСС – университет № 1 се случва това събитие. По време на защитата в зала „Научни ...
Победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха своите сертификати 6.3.2020 г. ... да учите в УНСС, който е най-големият университет в България, единственият с над 20 000 студенти, и най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа. Вие ще бъдете част от юбилейния стотен випуск на нашия университет“. Ректорът проф. д-р Димитър ...
Тържествено връчване на сертификатите победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров 5.3.2020 г. ... да учите в УНСС, който е най-големият университет в България, единственият с над 20 000 студенти, и най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа. Вие ще бъдете част от юбилейния стотен випуск на нашия университет“.     Ректорът проф. д-р Димитър ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 5.3.2020 г. ... да учите в УНСС, който е най-големият университет в България, единственият с над 20 000 студенти, и най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа. Вие ще бъдете част от юбилейния стотен випуск на нашия университет“. Ректорът проф. д-р Димитър ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и община Елин Пелин 4.3.2020 г. ... на студенти и докторанти в нашия университет чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от взаимен интерес; осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление и други в подкрепа на ...
Студентите финансисти от УНСС първи в състезанието CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE 2019-2020 9.9.2020 г. ... Ненков, спечели първото място в междууниверситетското студентско състезание CFA Institute Research Challenge 2019 - 2020 за България. Отборът-победител на УНСС е от студенти в специалностите „Финансов мениджмънт“ и „Финанси“, ОКС „магистър“ ...
Мартеници за академичната общност от Студентския съвет 2.3.2020 г. ... за Първи март. В централното фоайе на университета студентите изненадаха своите колеги, преподаватели и служители със специално изработени за тях мартенички. „Традицията гласи, че щастие и късмет носи мартеницата, която ти е подарена. С тази инициатива ...
Международна научна конференция „Завръщащите се мигранти: европейски и български перспективи“ 2.3.2020 г. ... и изпълняван от преподаватели от Университета за национално и световно стопанство, в партньорство с Институт за икономически изследвания към БАН. В работата на форума участваха учени, преподаватели, изследователи, млади учени от УНСС, Университет на Женева, Университет ...
Международна научна конференция „Завръщащите се мигранти: европейски и български перспективи“ 2.3.2020 г. ... , изследователи, млади учени от УНСС, Университета на Женева, Университета „Св. св. Кирил и Методий“ (Скопие), Университета на Валенсия, Техническия университет на Бурса, Университета на Брайтън, Института за икономически изследвания към БАН, Института за етнология ...
Нов рекорд по брой на участниците в Националното състезание по приложна информатика и статистика 29.2.2020 г. ... възможности за обучение, които нашият университет предлага като лидер в българското образователно пространство. Ректорът проф. Димитров поздравява участниците в състезанието Състезателите бяха приветствани и от проф. Стефанова. Сертификатите на ...
Продължава успешното сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд 24.2.2020 г. ... да се обучават в България в различни университети, малко остават в Ниш, което е хубаво. Лошото е, че не се връщат, защото няма къде да работят. Населените места се обезлюдяват. Радостни сме, че УНСС ни протегна ръка за сътрудничество. Да си пожелаем успешна ...
Дипломираха се магистрите по право 23.2.2020 г. ... „24 часа“ за най-престижен университет в България според работодателите и преподавателите от висшите училища в страната. Затова гледайте положително на вашето бъдещо развитие“, обърна се към дипломантите ректорът проф. д-р Димитър Димитров. Проф. ...
БНТ: УНСС чества 100 години катедра "Счетоводство" 21.2.2020 г. ... счетоводна катедра в България - тази в Университета за национално и световно стопанство. Тя е създадена през 1920 г. от "Патриарха" на счетоводната наука у нас - проф. Димитър Добрев. Само след три месеца, своя вековен юбилей ще чества и самият университет, който е първото Висше ...
Юбилейна международна научна конференция, посветена на 100-годишнината на катедра „Счетоводство и анализ" 21.2.2020 г. ... от събитията, посветени на 100-годишнината на университета. Катедра „Счетоводство и анализ" „Честването на годишнината ни съвпада с юбилея на УНСС и с честването на рождението на проф. Тотю Тотев - един от най-значимите учени в областта на счетоводството. В ...
Лекция-семинар на тема Global Value Chains 13.2.2020 г. ... изследвания посрещна доц. д-р Емил Хелиенек от Университета Нотингам Трент, който изнесе лекция-семинар на тема Global Value Chains. Доц. д-р Емил Хелиенек Лекцията, която се проведе със съдействието на проф. д.ик.н. Бистра Боева, беше пред студентите от специалност ...
УНСС с награда за най-престижно висше икономическо училище в страната 12.2.2020 г. ... на бизнеса към преподавателите и завършващите университета“. Това заяви ректорът проф. д-р Димитър Димитров при получаването на специалната награда за най-престижно висше икономическо училище в страната според работодателите и преподавателите във висшите училища, с която беше удостоен УНСС ...
Представител на УНСС начело на НПСС 10.2.2020 г. ... Парушев, представител на нашия университет, е избран за председател на Националното представителство на студентските съвети (НПСС), което ще ръководи от 2020 г. до 2022 г. Подкрепата си за него дадоха 32 делегати на отчетно-изборното събрание на НПСС, в което взеха участие представители на 50 ...
Продължава партньорството на нашия университет с Министерството на икономиката 5.2.2020 г. ... на обучението на студентите от нашия университет до реалната работна среда. Ректорът проф. Димитров Искаме да излезем от рамките на традиционното обучение в академичните зали и студентските практики. Нашата идея е стажовете да бъдат по-тясно свързани с обучението и ...
Предстои подписване на споразумение за сътрудничество между УНСС и „Аксион Груп Тотал Фасилити Мениджмънт“ 4.2.2020 г. ... , председател на компанията и възпитаник на нашия университет. Проф. Димитров и проф. Каламарис по време на срещата Доближаване на обучението до реалната работна среда и осигуряването на стажантски програми с цел професионална реализация на студенти от УНСС бяха основните акценти ...
Осма международна конференция в Македония с партньори на катедрата 3.2.2020 г. ... осма поредна година от "Първи частен македонски университет" (Скопие) с подкрепата на Македонския институт по социална и културна антропология, MIRAS - Азърбейджанска социална организация, подкрепяща изучаването на културното наследство (Баку), Колежа по туризъм и мениджмънт в Босна и Херцеговина, ...
Нови форми на партньорство между УНСС и Банка ДСК 30.1.2020 г. ... ДСК и Университетът за национално и световно стопанство имат дългогодишно успешно сътрудничество както по отношение на академичната дейност, така и впоследствие при бъдещата реализация на младите хора, които завършват университета. При нас са намерили своя професионален път много ...
УНСС разширява връзките си със Съдърланд Глобъл Сървисиз България 30.1.2020 г. ... компания за България, възпитаник на нашия университет. На срещата присъстваха доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“, и представителите на компанията: г-н Стефан Стояновски, директор Привличане на таланти за Европа, и г-жа Ирина ...
УНСС ще си партнира с в. „Телеграф“ 28.1.2020 г. ... и доближаването на учебните програми на нашия университет до реалната работна среда обсъдиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и г-н Васил Захариев, главен редактор на в. „Телеграф“, възпитаник на УНСС (на снимките долу). Според г-н Захариев сътрудничеството ...
Ректорът и изпълнителният директор на института „Отворено общество“ обсъдиха Рейтинговата система на висшите училища 28.1.2020 г. ... часа“, показателите, по които нашият университет се представя най-добре в Рейтинговата система на висшите училища в България (РСВУ), както и идеи за нейното усъвършенстване. В срещата участва и доц.   д-р Мартин Осиковски от катедра “Медии и обществени ...
Сътрудничеството между УНСС и Виваком обсъдиха ректорът и главният изпълнителен директор на телекомуникационната компания 28.1.2020 г. ... съвместни активности и развитие на връзката университет - бизнес обсъдиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и главният изпълнителен директор на Виваком г-н Атанас Добрев, възпитаник на УНСС. На срещата присъстваха г-жа Веселка Вуткова, директор „Корпоративни комуникации“ в ...
УНСС участва в „ICAEW – Partner in Learning Conference, 2020“ 3.2.2020 г. ... in Learning” за сътрудничество с водещи университети по света. Г-н Mark Protherough открива форума Проф. Башева и доц. Мусов взеха участие в дискусиите на форума и проведоха работна среща с г-н Mark Protherough – изпълнителен директор ...
Представяне на социално-икономически анализ на развитието на селските райони и напредък по дебата за ОСП 2021 - 2027 26.1.2020 г. ... селските райони е направен от най-големия бизнес университет в България. Тя посочи, че целта на SWOT-анализа е да подпомогне определянето на основните проблеми, потребности и възможности за развитие на селските райони като основа за разработване на следващия стратегически документ ...
УНСС, УНИЦЕФ и АЕЖ ще работят заедно за етичното отразяване на деца в медиите 24.1.2020 г. ... , който ще обхване всички дейности на нашия университет”, сподели доц. Ангова. „Щастливи сме да дадем официален старт на тази инициатива с най-големия бизнес университет в страната”, каза Иван Радев, член на УС на АЕЖ - България ...
УНСС, УНИЦЕФ и АЕЖ ще работят заедно за етичното отразяване на деца в медиите 23.1.2020 г. ... , който ще обхване всички дейности на нашия университет”, сподели доц. Ангова. „Щастливи сме да дадем официален старт на тази инициатива с най-големия бизнес университет в страната”, каза Иван Радев, член на УС на АЕЖ - България ...
гл ас Йорданова - координатор между УНСС и София Тех Парк 21.1.2020 г. ... и участие в бизнес проекти на студенти от нашия университет, както и възможностите за съвместно участие в национални и международни проекти, в иновативни услуги и научен трансфер от научни и изследователски лаборатории към бизнеса. В срещата участваха председателят на Управителния ...
уикенд „Тийноватор“ 21.1.2020 г. ... на основата на успешни практики на Станфордския университет и се прилага в девет страни на три континента. България се включи в нея от учебната 2018/2019 г. В събитието, което се проведе в София Тех Парк, участваха близо 250 ученици от стартъп клубове от 17 училища в София, Варна и ...
Наш преподавател беше единственият гост-ментор от академичните среди в стартъп уикенд „Тийноватор“ 15.1.2020 г. ... на успешни практики на Станфордския университет и се прилага в девет страни на три континента. България се включи в нея от учебната 2018/2019 г. В събитието, което се проведе в София Тех Парк, участваха близо 250 ученици от стартъп клубове от 17 училища в София, ...
Предстои подписването на меморандум за сътрудничество между УНСС и София Тех Парк 10.1.2020 г. ... в бизнес проекти на студенти от нашия университет, както и възможностите за съвместно участие в национални и международни проекти, в иновативни услуги и научен трансфер от научни и изследователски лаборатории към бизнеса. В срещата участваха председателят на ...
Посланикът на Малта проф. Лино Бианко с лекция пред студенти от катедра "Регионално развитие" 6.1.2020 г. ... Бианко Проф. Лино Бианко от Малтийския университет, който е познат у нас и от мандата му на пълномощен посланик на Малта в България, изнесе лекция пред студентите от катедра "Регионално развитие" през зимния семестър на учебната 2019/2020 година. Проф. Бианко работи активно с ...
Представители на УНСС на посещение в КИЦ - Цариброд 31.12.2019 г. ... е, че стана възможно водещият икономически университет в България да осъществи по-тесни контакти с КИЦ и общината и да оказва интелектуална помощ на пограничните райони при кандидатстване по европейски проекти с цел усвояване на средства от ЕС и повишаване стандарта на живот на хората, ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 20.12.2019 г. ... навечерието на стогодишния юбилей на нашия университет. През новата календарна година нашата катедра ще навърши 45 години от своето създаване. Тези факти са повод за гордост и уважение за всички нас. Днес не се разделяме, а поставяме ново начало. Ние гледаме в бъдещето заедно с ...
Ново международно признание за качеството на обучение в УНСС 20.12.2019 г. ... ни получи акредитация от Института на сертифицираните управленски счетоводители (CIMA). На студентите, обучаващи се в ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Финанси и счетоводство с ...
Наш преподавател на 3-месечна специализация в Китай 9.2.2020 г. ... Fellowship 2019“ в Шанхайския университет „Джао Тонг“ (SJTU). В периода 10 септември – 10 декември 2019г. той изнесе серия от публични лекции по „Глобална икономика“ за магистри и изследователи от School of International and Public Affairs ...
Проф. д-р Димитър Димитров е новият ректор на УНСС 23.12.2019 г. ... и да продължим да работим нататък като университет номер едно", каза новият ректор. Проф. Статев пожела на проф. Димитров както е управлявал катедрата и факултета, два пъти по-успешно да управлява университета. Новият ректор проф. Димитров и досегашният ректор проф. ...
Сертификати и награди за отличниците в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2019 г. ... може да действат заедно средните училища, университетът и бизнесът. Тази година доказахте изключителното си доверие в нашия университет и това, че УНСС е на първо място в България, заяви проф. д-р Даниела Фесчиян, заместник-председател на Асоциацията и заместник-ръководител катедра ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2019 г. ... навечерието на 100-годишния юбилей на Университета за национално и световно стопанство поставяме нов рекорд по брой на участници в национално състезание - 600 ученици от 40-те средни училища-членове на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) и четирите водещи езикови ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство. 600 средношколци се борят за достойното си място в УНСС 14.12.2019 г. ... навечерието на 100-годишния юбилей на Университета за национално и световно стопанство поставяме нов рекорд по брой на участници в национално състезание. През целия ден Тестовият център и библиотеките на УНСС ще посрещат състезатели от 40-те средни училища-членове на АИУБ и 4-те ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ получиха дипломите си 13.12.2019 г. ... да завършите тази специалност в този университет. Всички възможности и перспективи са пред вас. Продължавайте да се развивате“, заяви проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата". Проф. Димитър Димитров Гост на церемонията ...
Дипломите си получиха бакалаврите от специалност „Застраховане и социално дело“ 12.12.2019 г. ... , че той завърши успешно именно в нашия университет. Продължавайте да се учите и да поддържате добра комуникация с УНСС. Най-голямата награда за нас ще бъде, ако през следващите години чуваме за вашите успешни резултати“. Проф. Маргарита Атанасова „Не ...
Бакалаврите, магистрите и докторантите от катедра „Политология“ получиха дипломите си 11.12.2019 г. ... свърши. Не забравяйте, че в този университет има хора, които ви обичат и винаги ще бъдат готови да ви подадат ръка“, заяви проф. д.и.н. Трендафил Митев. Проф. Трендафил Митев Церемонията продължи с връчването на дипломите ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“ 11.12.2019 г. ... в една от най-предпочитаните специалности в нашия университет. Никога не забравяйте, че сте завършили УНСС“. Това заяви доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита" на церемонията по връчването на дипломите на бакалаврите от ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“ 11.12.2019 г. ... в една от най-предпочитаните специалности в нашия университет. Никога не забравяйте, че сте завършили УНСС“. Това заяви доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита" на церемонията по връчването на дипломите на бакалаврите от ...
Дипломираха се магистрите от специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд" 11.12.2019 г. ... години да бъдат част от Стената на славата на нашия университет и заяви: „Ние вярваме във вас и се надяваме, че ще бъдете достойни възпитаници на нашата катедра. Пожелаваме ви много здраве, лично щастие и успехи във всички начинания. Винаги сте добре дошли в УНСС.“ Доц. Галина ...
Дипломираха се магистрите от специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд 10.12.2019 г. ... години да бъдат част от Стената на славата на нашия университет и заяви: „Ние вярваме във вас и се надяваме, че ще бъдете достойни възпитаници на нашата катедра. Пожелаваме ви много здраве, лично щастие и успехи във всички начинания. Винаги сте добре дошли в УНСС.“ Доц. Галина ...
УНСС с награда за проекта „Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry“ 9.12.2019 г. ... . Като ректор на УНСС, който е най-големият бизнес университет не само в България, но и в Югоизточна Европа, приемам част от тази награда „на кредит“ за бъдещото ни още по-ползотворно и задълбочено сътрудничество в третото десетилетие на дейността на ЦРЧР.“ Това заяви проф. д.ик.н. Стати ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 6.12.2019 г. ... стойностно партньорството, което имаме с вашия университет. Тази година именно ваш студентски отбор спечели първата златна награда в конкурса на БАР. Надяваме се тази тенденция да се развива. Бизнесът и България ви очакват и това е истината. Помислете преди да тръгнете към Терминал 2. Тук има ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 5.12.2019 г. ... стойностно партньорството, което имаме с вашия университет. Тази година именно ваш студентски отбор спечели първата златна награда в конкурса на БАР. Надяваме се тази тенденция да се развива. Бизнесът и България ви очакват и това е истината. Помислете преди да тръгнете към Терминал 2. Тук има ...
Дипломите си получиха и бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“ (дистанционно обучение) 5.12.2019 г. ... съществува от сто години в катедра на сто години в университет, който навършва сто години. Бъдете достойни представители на нашия университет и специалността ни в бизнеса, науката и обществото. Бъдете достойни и почтени хора. Правете горди родителите си“, посочи проф. д-р Даниела Фесчиян, ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ 5.12.2019 г. ... си в една от най-престижните специалности в нашия университет. Тя ще ви даде възможност за реализация в много различни области, заяви проф. д-р Маргарита Александрова, преподавател в катедра „Финанси“ и директор на Центъра за дистанционно обучение. Проф. д-р Маргарита ...
Осмодекемврийски спортен празник на УНСС 16.3.2021 г. ... Осмодекемврийски спортен празник на нашия университет. Под аплодисментите на присъстващите бяха посрещнати спортистите и представителните отбори на УНСС, които и тази година са сред най-добрите в националните състезания и универсиади. Препълнената спортна зала Особено е ...
Бакалаврите и магистрите от „Икономика на търговията“ и магистрите от „Управление на търговски вериги“ получиха дипломите си 27.1.2020 г. ... в най-големия и стар бизнес университет в България и Югоизточна Европа, който скоро ще отбележи своя 100-годишен юбилей. Убеден съм, че те ще бъдат ключ за успешната ви професионална реализация. Получените знания са добра основа, върху която можете да надграждате. ...
Първи уебинар между УНСС и Финансовия университет – Москва 2.12.2019 г. ... , организирана от УНСС и Финансовия университет – Москва, се проведе чрез видеовръзка. Целта на уебинара беше да осигури на студентите платформа за споделяне на разработените от тях иновативни проекти по актуални проблеми на социално-икономическото развитие. ...
Дипломираха се магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ 2.12.2019 г. ... сте придобили в този прекрасен университет“, обърна се към абсолвентите Слав Монов, изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт“ и възпитаник на УНСС. Г-н Слав Монов Церемонията продължи с връчване на дипломи ...
Бакалаврите и магистрите от „Икономика на търговията“ и магистрите от „Управление на търговски вериги“ получиха дипломите си 2.12.2019 г. ... в най-големия и стар бизнес университет в България и Югоизточна Европа, който скоро ще отбележи своя 100-годишен юбилей. Убеден съм, че те ще бъдат ключ за успешната ви професионална реализация. Получените знания са добра основа, върху която можете да надграждате. ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 19.12.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност с цел практика по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в ...
Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си 29.11.2019 г. ... съм, че времето, прекарано в нашия университет, е бил пълноценен и щастлив етап от вашия живот, защото през годините не само придобихте знания от сферата на финансите, но и открихте по нещо ново за себе си, израснахте личностно и се научихте да се справяте сами в трудни ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 29.11.2019 г. ... на академичната общност от водещи университети в България, Русия, Беларус, Албания, Украйна, Косово и др. Проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе лекция по маркетинг в областта на спорта по програма „Еразъм+“ 29.11.2019 г. ... Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе по програма „Еразъм+“, обедини катедра „Физическо възпитание и спорт“ и катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ при УНСС. Към студентите от специалност „Маркетинг и ...
90 фирми със 100 щанда на Дните на кариерата 29.11.2019 г. ... се провежда всяка година в нашия университет в партньорство с JobTiger и е добър начин студентите да намерят своята връзка с бизнеса и реализация.“ С тези думи доц. д-р Росен Кирилов, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК), откри ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд 29.11.2019 г. ... за национално и световно стопанство и Културно-информационният център (КИЦ) - Цариброд ще си сътрудничат в разработването на проекти, целящи развитието и утвърждаването на духовните ценности, езика, образованието, науката и културата, ще обменят информация за ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 28.11.2019 г. ... на академичната общност от водещи университети в България, Русия, Беларус, Албания, Украйна, Косово и др. Проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по ...
Д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе лекция по маркетинг в областта на спорта по програма „Еразъм+“ 26.11.2019 г. ... от Свободния лисабонски университет изнесе по програма „Еразъм+“, обедини катедра „Физическо възпитание и спорт“ и катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ при УНСС. Към студентите от специалност „Маркетинг и ...
Петнадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: Кръгова икономика и корпоративна социална отговорност“ 26.11.2019 г. ... застраховане и финанси (ВУЗФ), Университета на Болоня, Университета на Сплит, Университета на Риека, Полтавския университет по икономика и търговия, Луцкия национален технически университет, Техническия университет в Лодз и Университета „Св. св. Кирил и ...
Наша студентка спечели Националния конкурс за проучване на живота и делото на Петър Увалиев 26.11.2019 г. ... – в аулата на Софийския университет Антонина Лозанова, студентка в първи курс, специалност "Медии и журналистика" на УНСС, беше отличена като победител в националния конкурс за проучване на живота и делото на Петър Увалиев, организиран от СУ и фондация ...
И бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си 13.1.2020 г. ... , че времето, прекарано в нашия университет, е бил пълноценен и щастлив етап от вашия живот, защото през годините не само придобихте знания от сферата на финансите, но и открихте по нещо ново за себе си, израснахте личностно и се научихте да се справяте сами в ...
Четвърта международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища“ 16.3.2021 г. ... възпитание и спорта от водещи университети в България, Албания, Португалия, Испания и др., както и много гости. Доц. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 13.1.2020 г. ... социална отговорност на нашия университет пред обществото. Днешният Ден на доброволеца в/от УНСС ще остане паметен с това, че се провежда на 21 ноември - Деня на християнското семейство и на младежта, и е посветен на две забележителни годишнини: приемането на ...
Бакалаврите и магистрите от специалностите „Аграрен бизнес“ и „Агробизнес и управление на територията“ получиха дипломите си 13.1.2020 г. ... на катедрата, така и на целия университет ще бъдат отворени за вас“, посочи проф. д.ик.н. Пламен Мишев, ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, по време на връчването на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалностите ...
Випуск 2019 24.11.2019 г. ... „Спомняйте си с добро за университетските си години. Вие сте най-добрите студенти в това направление. За това говори класирането ви с най-висок успех след втори курс, както и успехът ви при завършването“, посочи той. Доц. Благоев пожела на ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Индустриален бизнес“ получиха дипломите си 26.11.2019 г. ... „Спомняйте си с добро за университетските си години. Вие сте най-добрите студенти в това направление. За това говори класирането ви с най-висок успех след втори курс, както и успехът ви при завършването“, посочи той. Доц. Благоев пожела на ...
Асистент от катедрата на 32 лятно училище на ERSA 22.11.2019 г. ... се проведе от 16 до 22 юни в Университета в Катовице, Полша. Тази година участие взе ас. д-р Веселина Любомирова от катедрата. Домакин беше катедрата по Стратегически регионални политики в същия университет. Интересното е, че това е един от малкото ...
Договор за обмен по програма Еразъм+ с университета в Щип, Македония 22.11.2019 г. ... "Регионално развитие" и университета „Гоце Делчев“ в Щип, Македония. Съгласно договора наши студенти, обучаващи се в областта на икономиката, бизнеса и управлението, имат възможност да учат до 5 месеца в македонския университет. Тази мобилност ...
Представители на катедрата на първа международна конференция „Градове и периферни райони“ в Краков 16.3.2021 г. ... в Краковския икономически университет се проведе на 16 и 17 май тази година. Три доклада от катедра Регионално развитие бяха включени в програмата на форума. Над 40 представители на университети от различни европейски университети взеха участие. ...
Делойт България дари на УНСС учебници на английски език 20.11.2019 г. ... ,  фирмата дари на нашия университет 44 учебника на английски език. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев благодари на г-жа Силвия Пенева, управляващ съдружник Делойт България, за дарението, което ще бъде предоставено на университетската библиотека за ...
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Противодействието на корупцията - модерният подход“ 20.11.2019 г. ... в различните специалности на нашия университет. Старши комисар д-р Румен Ганев Традиционните ни подходи са успешни и дават резултат за подобряване на средата, но не са достатъчни, необходими са иновативни методи. Затова през последните две-три години ...
Как да се представим успешно на интервю за работа: презентация на IBM CV CLINIC 19.11.2019 г. ... с немски език. Възпитаниците на нашия университет показаха как трябва да се подходи при подготовката за интервю, какво трябва и какво не трябва да включва една кандидатура за работа и на какво да се обърне допълнително внимание. На базата на  личния си опит като интервюиращи ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ получиха дипломите си 19.11.2019 г. ... ви легитимира като посланици на нашия университет. Във всичко, което правите, ще бъдете представители на УНСС, ще черпите от неговата сила, ще умножавате престижа му. Университетът ще се съизмерва с вашите успехи, каза доц. Вълков. Той предупреди абсолвентите, че истинските ...
Годишна научна конференция „Интереси, ценности, легитимност: международни, европейски и национални измерения“ 14.11.2019 г. ... – Свищов, Нов български университет, Института за държавата и правото при БАН и др. Конференцията започна с едноминутно мълчание в памет на доц. д-р Игор Дамянов. Доц. д-р Мария Бакалова, декан на факултет "Международна икономика и политика", доц. д-р ...
МИФ 2019. Ден втори. Калин Христов: Натрупвайте знание за света. Поставяйте под съмнение това знание. Търсете нови решения 13.11.2019 г. ... Калин Христов, възпитаник на нашия университет, ще ни запознае с политиката на Централната банка на България през последните 30 години. Сигурен съм, че това ще бъде изключително полезно, особено за колегите от Финансово-счетоводния факултет, каза при откриването на втория ден ...
КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 13.11.2019 г. ... УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване между програмни и партниращи държави по програма ...
МИФ 2019. Ден първи. Министър Красимир Вълчев: Перспективите и предизвикателствата пред висшето образование 13.11.2019 г. ... е последният МИФ преди стогодишнината на университета. Ние запазихме призива на нашите основатели да сме бизнес университет, който обучава кадри за практиката. Единственият шанс България да заеме по-високо място в европейското семейство е икономиката на знанието, посочи ректорът ...
Преподаватели и докторанти от УНСС участваха в мобилности по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 13.11.2019 г. ... и докторанти от нашия университет участваха в мобилности по проектна дейност № 2, включена в проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА 12.11.2019 г. ... ИНФОРМАЦИЯ!!! Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от извънредния конкурс за участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ през летния семестър на 2019-2020 учебна година. Класираните студенти да се обадят в офиса на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ 6.11.2019 г. ... . Вие завършвате най-големия и най-елитен университет в България и Югоизточна Европа. В навечерието на нашия стогодишен юбилей завършвате една елитна катедра, известна с комуникациите си с бизнеса и администрацията. Запазете позитивната емоция, която струи от вас в момента, и ...
Наши преподаватели и докторанти на конференция на БАЕИ 6.11.2019 г. ... , която се проведе във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в началото на ноември. С презентации участваха: проф. Димитър Хаджиниколов, председател на БАЕИ, доц. Георги Чанков, доц. Елизабет Йонева, доц. Емилия Георгиева, гл. ас. Моника Моралийска, ...
Студент на годината 2019 5.11.2019 г. ... студентското самоуправление както в нашия университет, така и в страната. Пожелавам на всички следващата година да бъдат на сцената като номинирани и победители“, каза Даниел Йорданов. Гл. ас. д-р Даниел Йорданов Голямата награда „Студент на годината ...
Доклад на доц. д-р Силвия Трифонова с международна награда на конференция в Малайзия 5.11.2019 г. ... 28 септември 2019 г. в Технологичния университет MARA (Universiti Teknologi MARA, UiTM), град Сунгай Петани (Sungai Petani), област Кеда (Kedah), Малайзия. Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е съорганизатор на тази престижна международна научна ...
Наши преподаватели с международна награда за най-добър доклад на научен форум в Малайзия 4.11.2019 г. ... в края на септември в Технологичния университет MARA (Universiti Teknologi MARA, UiTM), град Сунгай Петани Малайзия. Проф. д-р Николай Щерев, ръководител на катедра „Индустриален бизнес“, беше член на Програмния комитет на конференцията. Доц. ...
Възпитаничка на УНСС е новият вицепрезидент на ЕИБ 4.11.2019 г. ... Тя е поредната възпитаничка на нашия университет, която заема висок пост в международна институция. През септември доц. д-р Кристалина Георгиева беше избрана за управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ). Павлова е бакалавър по международни икономически ...
Професор от УНСС с доклад на международна конференция по публична администрация 28.10.2019 г. ... Communication Sciences, FSPAC) на Университета „Бабеш-Боляи“ (Babes-Bolyai University), Румъния. Престижният международен научен форум се проведе в Клуж-Напока, Румъния, от 24 до 26 октомври т.г. Темата на конференцията беше „Съвместно управление, ...
Наши преподаватели участваха в Шестия международен конгрес по счетоводство и финанси 28.10.2019 г. ... , Турция. Домакин на събитието беше Университетът в гр. Нигде, Турция. В десетте секции на форума бяха представени 145 доклада с резултати от изследвания на преподаватели от водещи университети от повече от 10 държави, сред които Англия, Франция, Италия, България, Турция, ...
Мирослав Лайчак беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ 27.10.2019 г. ... на латински език и почетния знак на университета (на снимките долу). В началото на академичното си слово, което г-н Лайчак произнесе на български език, той изтъкна важната роля на образованието като път за преодоляване на предразсъдъците и ...
ИЗВЪНРЕДЕН КОНКУРС ЗА МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 25.10.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти-магистри и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА ...
Лекции по продуктова политика на проф. Росано Еузебио от Автономния университет в Барселона 24.10.2019 г. ... . д-р Росано Еузебио от Автономния университет в Барселона пред студентите от трети курс от специалност "Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ Проф. Еузебио обясни защо и как потребителското поведение влияе на решенията за продуктови ...
Преподаватели от катедра „Публична администрация“ участваха в мобилност по програма „Еразъм+” в ИУ - Братислава 22.10.2019 г. ... , организирана от Икономическия университет (ИУ) - Братислава, Словакия. Доц. д-р Деница Горчилова и ас. д-р Виолета Тончева-Златкова (отдясно на ляво) По време на срещата си с бакалаври и магистри от близо 20 страни, които се обучават през ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Регионално развитие“ в РЦДО – Пловдив 21.10.2019 г. ... си от най-стария икономически университет у нас и това е сериозна заявка за успешната ви реализация. Помнете, че и вие сте част от стогодишната традиция и успехи на УНСС. С тези думи доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и ...
Проф. д-р Росано Еузебио от Автономния университет в Барселона изнесе лекции по проблемите на продуктовата политика 21.10.2019 г. ... . д-р Росано Еузебио от Автономния университет в Барселона представи пред студентите от трети курс на специалност "Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ цикъл от лекции по проблемите на продуктовата политика: "Стандартизация или ...
Гл. ас. д-р Васил Бозев посети бизнес университет номер едно в Полша 18.10.2019 г. ... през 1926 г. и е един от най-старите университети за икономика в Полша. Системата им на обучение обхваща 3 години бакалавър, 2 години магистър и 3 години доктор. Университета се състои се от около 500 преподавателя от които 50 професора и 80 доценти. Студентите в ...
Първа Международна научно-практическа конференция SOVA’19 14.10.2019 г. ... , който беше организиран от нашия университет, Икономическия университет в Братислава (ИУБ) и посолството на Словашката република в България, се проведе в рамките на честванията на 100-годишнината на УНСС и 80-годишнината на ИУБ. В откриването на ...
Кръгла маса „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“ 10.10.2019 г. ... на честванията на 100-годишнината на университета и под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев се проведе кръгла маса на тема: „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“ (стратегии, стандарти, трудови ...
Проф. Стати Статев се срещна с посланика на Иран 9.10.2019 г. ... университет е един от най-добрите в Европа. В УНСС съм за втори път и отново имам честта да се срещна с Вас. Политиците идват и си отиват, но това, което остава, е науката. Институция като Вашата има огромна роля в това отношение, заяви Н. Пр. Сейед Мохаммад Джавад ...
Проф. Димитър Хаджиниколов беше гост-лектор в Държавния университет на Къзълорда в Казахстан 8.12.2019 г. ... беше гост-лектор в Държавния университет на Къзълорда в Казахстан.Той участва като съорганизатор и главен докладчик на семинар за преподавателите от Икономическия факултет на университета. Пред своите академични колеги той анализира новите иновационни задачи пред ...
Наш професор беше гост-лектор в казахстански университет 1.10.2019 г. ... и бизнес“ беше гост-лектор в Държавния университет  на Къзълорда, който носи името на древния философ Коркът Ата. Нашият преподавател беше съорганизатор и главен докладчик на семинар за преподавателите от Икономическия факултет на университета. Пред своите академични колеги той ...
Тържествено беше открита 99-ата учебна година 30.9.2019 г. ... , омбудсман на Р България и преподавател в нашия университет. По традиция тържеството в аула „Максима“ започна  с химните на България, ЕС и Gaudeamus igitur Проф. Статев изтъкна, че УНСС е лидер в българското висше образование и наука. Неговите ...
Докторанти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Гърция 20.11.2019 г. ... в научноизследователска мобилност в Солунския университет „Аристотел“ по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“, финансиран ...
УНСС беше домакин и организатор на XV Международна научна конференция на ASECU 29.9.2019 г. ... университет беше домакин и организатор на XV Международна научна конференция на Асоциацията на икономическите университети от Югоизточна Европа и Черноморския регион (ASECU) на тема „Цели на устойчивото развитие 2030: предизвикателства през държавите от Югоизточна Европа и ...
Възпитаничка на УНСС е новият управляващ директор на МВФ 26.9.2019 г. ... в продължение на една година е гост-професор в Университета на Южния Пасифик във Фиджи и Австралийския национален университет. Доктор по икономика (1986) с дисертация на тема „Екологическа политика и икономически растеж в САЩ през 70-те и началото на 80-те години“. Доцент от 1991 г. ...
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“ в Република Северна Македония 20.11.2020 г. ... 12.00 ч. в залите на Икономическия факултет на Университет "Св.Кирил и Методий", Скопие се проведе церемонията за официалното откриване на обучението по проект "Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес в Република Северна Македония. Японският и българският опит за ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 2.10.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ...
Студенти и преподаватели от 13 университета участваха в VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно училище 25.9.2019 г. ... конференция и лятно училище, на които университетът ни беше домакин. В продължение на пет дни (от 15 до 20 септември) 50 студенти и преподаватели от 13 университета от Албания, България, Гърция, Китай, Румъния, Русия, Турция и Унгария дискутираха проблемите на устойчивото развитие, ...
Успешно защитен дисертационен труд на тема: "Управление на рисковете в глобалните вериги за доставка" 8.12.2019 г. ... , проф. Лилия Каракашева от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, проф. Емил Панушев от Института за икономически изследвания на БАН, доц. Марин Тодоров от УНСС и доц. Доброслав Моллов от УНСС ...
Доц. Паскал Желев участва в програмата „Топ Мениджмънт“ на Министерството на образованието и науката на Република Казахстан 9.2.2020 г. ... позицията зам.-ректор в Къзълордински държавен университет „Коркут Ата“ (КДУ). В периода февруари – септември 2019г. той отговаряше за международната дейност и провеждането на политиката по интернационализация на КДУ. В допълнение на административните задължения, по време на ...
Три сребърни медала за УНСС от Летен университет 2019 2.9.2019 г. ... на студентските съвети (НПСС) - Летен университет 2019, в който участваха повече от 200 студенти от над 20 висши училища. Нашите момичета и момчета при откриването на Летен университет 2019 Студентите от УНСС се включиха активно в надпреварата за отличия в 8 вида ...
Докторантка от УНСС с престижна награда в областта на изграждането на работодателска марка 31.8.2019 г. ... от България и той е възпитаник на нашия университет. Наградата беше връчена по време на международната конференция за специалисти в областта (World Employer Branding Day) в Лисабон. Конференцията традиционно се провежда три дни като кулминацията e връчването на голямата награда и коктейл ...
Докторантка от УНСС с престижна награда в областта на изграждането на работодателска марка 30.8.2019 г. ... от България и той е възпитаник на нашия университет. Наградата беше връчена по време на международната конференция за специалисти в областта (World Employer Branding Day) в Лисабон. Конференцията традиционно се провежда три дни като кулминацията e връчването на голямата награда и коктейл ...
Наши студенти участваха в Международна лятна обучителна програма в Китай 26.8.2019 г. ... програма в Китай, организирана от партниращия университет на УНСС - Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Петимата възпитаници на УНСС се включиха в програмата със специалност “China’s Public Policy & City Governance”, където сред участници от над 15 държави представиха ...
Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием 20.8.2019 г. ... поръчка? Стела Ралева: Да, нашият университет и през тази година запази традициите да предлага обучение в магистратура и по държавна поръчка. По около 50% от специалностите предлагаме такова обучение по държавна поръчка. При това бих искала да отбележа, че с цел осигуряване на ...
Доц. Тошева участва като лектор в двудневно специализирано обучение по SPSS за напреднали „Приложение на логистични вероятностни модели и възможностите им за анализ на данни от SHARE” 8.8.2019 г. ... човека при БАН, преподаватели от Софийския и Югозападния университет и Академията на МВР, експерт-социолог от Фибанк, които оцениха като много полезна възможността да научат и изпробват по-сложни статистически обработки на големи масиви от данни с SPSS, а също така и да се запознаят и работят със самата база данни ...
Докторант от катедра „Икономическа социология” взе участие в международен семинар в Китай 20.11.2019 г. ... социални работници, разработена и водена от Хуманитарния университет на Пекин, като бяха обсъдени възможни връзки между академичните институции от различните страни ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 16.7.2019 г. ... е първият български университет, сключил меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център (СИЦ) на Европейската комисия. Документът беше подписан от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и зам.-генералния директор на СИЦ на ЕК г-жа Чарлина Вичева, възпитаник на УНСС (на ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 15.7.2019 г. ... е първият български университет, сключил меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център (СИЦ) на Европейската комисия. Документът беше подписан от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и зам.-генералния директор на СИЦ на ЕК г-жа Чарлина Вичева, възпитаник на УНСС (на снимката долу) ...
Международна мобилност на наш докторант 11.7.2019 г. ... към катедра Икономика на търговията, посети Икономическия университет в Прага, Чехия, където проведе проучване, свързано с темата на дисертационния й труд. Осъществената международната мобилност е част от проект № BG05M2OP001-2.009-0012  „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на ...
X-та международна конференция "Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще", 10 - 13 юни 2019 г., Варна 13.7.2019 г. ... по предприемачество, УНСС, проф. Кен О’Нийл, Университет на Ълстър, Северна Ирландия, и проф. Дейвид Стори, кавалер на Ордена на Британската империя (OBE), Университет на Съсекс, Великобритания Проф. Дейвид Стори представя своя доклад на тема „Теория на предприемачеството, базирана на шанса: ...
Ректорът връчи наградата „Банка на годината“ 4.7.2019 г. ... на Банка ДСК, член на Съвета на настоятелите на нашия университет (на снимките долу). Връчването на приза стана по време на церемония, организирана от Асоциацията „Банка на годината“, която раздаде своите годишни банкови награди за 27-и път. На събитието присъстваха водещи ...
Дипломира се третият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 4.7.2019 г. ... , че УНСС е не само най-големият, но и най-старият бизнес университет в България и Югоизточна Европа – през май 2020 г. университетът ще чества своята 100-годишнина и може да се похвали с това, че е създател на българския държавен елит. Затова бъдете горди, че сте завършили УНСС и прославяйте името му по света ...
Националният статистически институт отбеляза 139 години от създаването си 26.6.2019 г. ... две места в  Категория 3 „Студенти в университет/колеж“ в Международния конкурс за статистически плакат бяха спечелени от отбори, чиито ментори са преподаватели от катедрата. Доц. д-р Александър Найденов, заедно със своя отбор “Evergreen”, получиха награда за класирането си на ...
Десета юбилейна конференция по предприемачество „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“ 26.6.2019 г. ... предприемачество, УНСС, проф. Кен О’Нийл, Ълстърски университет, Северна Ирландия, и проф. Дейвид Стори, офицер на Ордена на Британската империя (OBE), Университет на Съсекс, Великобритания Проф. Кен О’Нийл, носител на почетното звание „доктор хонорис кауза на ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 28.6.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да ...
Международна конференция „140 години от установяването на дипломатически отношения между Русия и България“ 17.6.2019 г. ... ни в Москва Н. Пр. Атанас Кръстин, възпитаник на нашия университет и на МГИМО, учени. В зала „Научни съвети“ В приветствието си към форума проф. Анатолий Торкунов, ректор на МГИМО и академик на Руската академия на науките (РАН), отбеляза, че двустранните отношения са преминали през ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 17.6.2019 г. ... събра в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и университети в страната, докторанти и студенти, представители на бизнеса. Организатори на събитието, посветено на 100-годишнината от създаването на УНСС, бяха факултет „Приложна информатика и статистика“ и катедра „Статистика и ...
УНСС беше домакин на среща на Борда на ЕЛФА 20.6.2019 г. ... факултети (ЕЛФА) се проведе на 13 юни т.г. в нашия университет. В нея участваха президентът на ЕЛФА проф. Марек Гржибовски от Юридическия факултет на Университета във Варшава, първият вицепрезидент проф. Андреас Зиглер от Университета в Лозана, проф. Микеле Гразиадей от Университета в Торино, проф. Хема Томас ...
Завърши 23-ият турнир по тенис на корт за „Купата на ректора“ 16.3.2021 г. ... „Св. Георги Победоносец“. УНСС не е спортен университет, но трябва да продължи да се развива в тази насока. Надявам се, че следващото ръководство ще продължи тази традиция, заяви ректорът проф. д.ик.н Стати Статев по време на награждаването на победителите и обеща догодина участва в турнира ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 12.6.2019 г. ... в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и университети в страната, докторанти и студенти, представители на бизнеса. Организатори на събитието, посветено на 100-годишнината от създаването на УНСС, бяха факултет „Приложна информатика и статистика“ и катедра „Статистика и ...
Престижни награди за наши студенти по медии и журналистика и за УНСС 4.6.2019 г. ... по „Медии и журналистика“ от нашия университет спечелиха първите две места на престижния журналистически конкурс, организиран от фондация „Димитър Цонев“. Второто издание на студентското състезание за кратко видео беше на тема „Покажи българската мечта“ ...
Ректорът връчи на двама възпитаници на УНСС националния приз на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ 3.6.2019 г. ... „Счетоводство и контрол“ в нашия университет (на снимката долу). Ректорът връчи и националния приз „За принос в развитието на посредничеството в застраховането“ на г-н Стефан Енчев, собственик и управител на „Брокер инс“ ООД, който е завършил ...
Престижни награди за наши студенти по медии и журналистика и за УНСС 3.6.2019 г. ... по „Медии и журналистика“ от нашия университет спечелиха първите две места на престижния журналистически конкурс, организиран от фондация „Димитър Цонев“. Второто издание на студентското състезание за кратко видео беше на тема „Покажи българската мечта“ ...
Благороден жест на незрящ студент от УНСС към неговите „колеги по съдба“ 30.5.2019 г. ... помагат с лекциите и придвижването по коридорите на университета. Мечтае след като завърши, да стане юрисконсулт в община или учреждение, за да помага на хората с проблеми. Не смята, че в България е лесно да живееш с увреждане, но е убеден, че „когато имаш желание, ще намериш начин“ ...
Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт 28.5.2019 г. ... форума, организиран от Политехническия университет на Валенсия и EUROKD, участваха изследователи и преподаватели от водещи университети и изследователски центрове в САЩ, Япония, Финландия, Португалия, Италия, ОАЕ, Малта, Индонезия, Пакистан, Германия, Турция и др., както и  представители ...
Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт 27.5.2019 г. ... форума, организиран от Политехническия университет на Валенсия и EUROKD, участваха изследователи и преподаватели от водещи университети и изследователски центрове в САЩ, Япония, Финландия, Португалия, Италия, ОАЕ, Малта, Индонезия, Пакистан, Германия, Турция и др., както и  представители ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 23.5.2019 г. ... преподаватели от УНСС, български и чуждестранни университети, студенти, докторанти и представители на бизнеса. Форумът е посветен на 100-годишнината от създаването на УНСС и се проведе в Деня на кариерата в логистиката и управлението на веригата на доставките. Организатори на събитието бяха катедра ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 27.5.2019 г. ... преподаватели от УНСС, български и чуждестранни университети, студенти, докторанти и представители на бизнеса. Форумът е посветен на 100-годишнината от създаването на УНСС и се проведе в Деня на кариерата в логистиката и управлението на веригата на доставките. Организатори на събитието бяха катедра ...
Венци на признателност 22.5.2019 г. ... случай 99 години от създаването на нашия университет членовете на Ректорския съвет поднесоха венец на паметника на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС (на снимката долу). Венец на паметника на проф. Стефан Бобчев поднесоха и членовете на Студентския съвет при УНСС ...
Програма за сътрудничество между УНСС и Финансовия университет - Москва 22.5.2019 г. ... програма за сътрудничество между УНСС и Финансовия университет при правителството на Руската Федерация. Във връзка с тяхното финализиране по покана на ректора на УНСС – проф. д.ик.н. Стати Статев, на посещение в нашия университет беше г-н Пьотр Куприков – съветник на ректора на Финансовия ...
УНСС беше домакин и партньор на „Women in Entrepreneurship“ 22.5.2019 г. ... университет беше домакин и партньор на софийското издание на пътуващия семинар „Women in Entrepreneurship“ Roadshow – проект на European Young Innovators Forum, подкрепен от Мисията на САЩ към ЕС, Startup Europe, Европейската комисия и Amazon. В зала ...
Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“ 20.5.2019 г. ... катедра, част от УНСС, който се утвърди не само като университет, а и като национална академична институция, подчерта ръководителят на катедра. Той отправи специална благодарност към проф. д-р Йорданка Йовкова, основател на катедрата, дългогодишен неин ръководител и преподавател. Недвижимата собственост ...
Майсторски клас на професор от Тракийския университет в Одрин 23.5.2019 г. ... икономически и административни науки при Тракийския университет в Одрин (Турция). Участие взеха студенти и докторанти от Финансово-счетоводния факултет и представители на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО). По време на лекциите Дискутирани бяха ...
Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“ 20.5.2019 г. ... , който се утвърди не само като университет, а и като национална академична институция, подчерта ръководителят на катедра. Той отправи специална благодарност към проф. д-р Йорданка Йовкова, основател на катедрата, дългогодишен неин ръководител и преподавател ...
Два отбора на УНСС на финалите на Националното състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“ 20.5.2019 г. ... тях бяха и двата отбора на нашия университет. По този начин единствено УНСС постигна стопроцентова успеваемост на класиране за финалния кръг. По време на финалите студентите разиграваха симулиран съдебен процес пред тричленен съдебен състав върху казус от областта на ...
Благотворителен концерт „Аз помогнах“ в подкрепа на Даниел Маринов 16.5.2019 г. ... не само защото сме най-големият университет в България, но и защото вие доказвате, че освен знанието и науката, притежавате топли и чисти сърца. Адмирирам поведението ви. Запазете топлината в сърцата, усещането за съпричастност, за състрадание, взаимопомощ и ...
Българската наука: между количеството и качеството 15.5.2019 г. ... от преподаватели на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на Университета за национално и световно стопанство (на снимката долу). Кръглата маса е първото от поредица събития във връзка с констатирани проблеми в методиката за оценяване на ...
Първо място за УНСС в Национална олимпиада по маркетинг 2019 14.5.2019 г. ... отбора от шест университета участваха в тазгодишното издание на студентската Националната олимпиада по маркетинг, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ с подкрепата на А1 България. На откриването присъстваха  зам ...
Сертификати за победителите в Националния конкурс за написване на есе на чужд език 16.5.2019 г. ... в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа. Проф. д-р Йорданка Статева Гл. ас. д-р Силвия Кирова Победителите и бъдещите им ...
Първо място за УНСС в Национална олимпиада по маркетинг 2019 14.5.2019 г. ... отбора от шест университета участваха в тазгодишното издание на студентската Националната олимпиада по маркетинг, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ с подкрепата на А1 България. На откриването присъстваха  зам ...
Отбор „Астрея“ от УНСС спечели трето място на националното състезание по решаване на наказателноправни казуси 14.5.2019 г. ... отбор „Primus“ на университета не се класира за полуфиналите. Отборът в зала на Върховния касационен съд Състезанието, организирано от Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, се проведе за втора поредна година. В ...
Българската наука: между количеството и качеството 14.5.2019 г. ... от преподаватели на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на Университета за национално и световно стопанство (на снимката долу). Кръглата маса е първото от поредица събития във връзка с констатирани проблеми в методиката за оценяване на ...
Студенти от УНСС на посещение в Народното събрание 13.5.2019 г. ... от нашия университет, заедно с преподавателите доц. д-р Георги Петрунов, доц. д-р Ивайло Беев и доц. д-р Нончо Димитров, посетиха Народното събрание по покана на г-н Борис Ячев, председател на парламентарната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 13.5.2019 г. ... знания, натрупани в нашия университет, ще ви се отплатят. Пожелавам ви успех, изтъкна проф. Атанасова ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 9.5.2019 г. ... знания, натрупани в нашия университет, ще ви се отплатят. Пожелавам ви успех, изтъкна проф. Атанасова ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Delta State University 10.5.2019 г. ... за сътрудничество между двата университета (на снимката долу). Документът предвижда разширяване на образователните, културните и научните връзки между двете академични институции чрез споделяне и трансфер на учебна литература, публикации и др.; обмен ...
Публична лекция „Работа в европейските институции: как да постигнем това“ 9.5.2019 г. ... Лектор беше възпитаникът на нашия университет Кръстьо Преславски, зам.-началник на отдел „Наблюдение и анализ на медиите и Евробарометър“ в Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия. Събитието, организирано от катедра ...
Публична лекция „Бъдещето на пластмасата: ограничения, алтернативи и възможности“ 9.5.2019 г. ... зелена седмица, с което нашият университет се включва в най-голямото ежегодно дискусионно събитие, свързано с европейската политика за околната среда. Инициативата „Европейска зелена седмица“ се организира от Генерална дирекция „Околна среда“ ...
Публична лекция на посланика на Гърция Н. Пр. Григориос Василоконстандакис 9.5.2019 г. ... в Атина и Харвардския университет. Участвал е в дипломатически мисии в Истанбул, Париж, Прищина, Брюксел, Кайро, бил е извънреден и пълномощен посланик в Румъния, носител е на много ордени и награди, посочи проф. Кох-Кожухарова. Проф. д-р ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... мениджмънт“ в Университета в гр. Хайлброн, Германия, и в него вземат участие студенти от този университет, както и от Университета в гр. Бреда, Холандия, и УНСС. През тази година в семинара участваха 56 студенти (37 от Германия,  12 от ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... мениджмънт“ в Университета в гр. Хайлброн, Германия, и в него вземат участие студенти от този университет, както и от Университета в гр. Бреда, Холандия, и УНСС. През тази година в семинара участваха 56 студенти (37 от Германия,  12 от ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 30.4.2019 г. ... мениджмънт“ в Университета в гр. Хайлброн, Германия, и в него вземат участие студенти от този университет, както и от Университета в гр. Бреда, Холандия, и УНСС. През тази година в семинара участваха 56 студенти (37 от Германия,  12 от ...
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МЕДИИТЕ относно обещано, но неполучено финансиране на строителството на нов учебен корпус на УНСС 23.4.2019 г. ... на най-големия български университет с близо 22 хиляди студенти, и то в навечерието на неговия 100-годишен юбилей.“ В писмото се посочва: „Необходимо е финансирането да се осигури в най-кратки срокове, за да се удължи срокът на проекта. В ...
Защо спря строителството на новия учебен корпус на УНСС? Студентският съвет и синдикатите настояват пред отговорните държавни институции да осигурят обещаното, но неполучено финансиране 19.4.2019 г. ... 97-годишнината на нашия университет, тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Празникът мина. Започна строителството, но финансирането – европейско и национално, спря. Въпреки поетите ангажименти от страна ...
УНСС беше домакин на международен бизнес проект за студенти 23.4.2019 г. ... университет беше домакин на българо-холандския проект “RBS/UNWE International Business Project 2019” за обмяна на опит между студенти. Неговата цел е чрез смесени екипи от български и холандски студенти да се направи проучване на нагласите ...
Гост-лектор от Медицинския университет Варна представя „Веригата на доставките при въвеждането на новите лекарствени продукти в България“ пред студентите от специалност Бизнес логистика 19.4.2019 г. ... 17 април доц. маг. фарм. Евгени Григоров, д.м. бе гост-лектор по дисциплината „Управление на качеството в логистиката“. Темата на неговата лекция  „Веригата на доставките при въвеждането на новите лекарствени продукти в ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 17.4.2019 г. ... висши училища в страната, от университети от страни-членки на Европейския съюз, както и от Азия и Африка. Това е ценен опит за бъдещата изследователска работа. На конференция бяха представени 44 разработки по широк спектър проблеми на студенти и докторанти ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 16.4.2019 г. ... висши училища в страната, от университети от страни-членки на Европейския съюз, както и от Азия и Африка. Това е ценен опит за бъдещата изследователска работа. На конференция бяха представени 44 разработки по широк спектър проблеми на студенти и докторанти ...
Екип на УНСС участва в международна конференция по медиация 15.4.2019 г. ... проведе на 11 април т.г. в Университета Туриба, Латвия, беше заключителната проява по проект за стратегическо партньорство Еразъм+ „Онлайн обучителна платформа по медиация“. В конференцията представителите на УНСС участваха заедно със свои ...
Публична лекция „Кризата във Венецуела. Латинска Америка и международната обстановка“ 11.4.2019 г. ... Икономова, преподавател в университета Екстернадо де Коломбия в Богота, изнесе публична лекция на тема „Кризата във Венецуела. Латинска Америка и международната обстановка“. Ръководителят на катедрата проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова ...
Френски правни дни 5.4.2019 г. ... наука от френски и български университети, Френския институт в България, посолството на Франция, Института за държавата и правото при БАН и др. Доц. д-р Диана Маринова, зам.-декан на Юридическия факултет и научен секретар на катедра "Международно право и ...
Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС 5.4.2019 г. ... срещи, защото в нашия университет преди 30 години, благодарение на търпението и упоритостта на проф. Борислав Борисов, започна обучението по интелектуална собственост. И досега ние сме не само пионери, но и единствената университетска структура в ...
Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България 5.4.2019 г. ... Дискусионни срещи, защото в нашия университет преди 30 години, благодарение на търпението и упоритостта на проф. Борислав Борисов, започна обучението по интелектуална собственост. И досега ние сме не само пионери, но и единствената университетска структура в нашата страна, ...
Публична лекция на Чарлина Вичева, зам. генерален директор на Съвместния изследователски център към ЕК 2.4.2019 г. ... в университета“ беше темата на публичната лекция на Чарлина Вичева, заместник генерален директор на Съвместния изследователски център (СИЦ) към Европейската комисия, която тя изнесе пред студенти и преподаватели от катедра „Национална и регионална ...
Седма младежка конференция „Балканите в ХХI век – българският поглед“ 28.3.2019 г. ... възраждане към рецидив“. Нашият университет беше домакин на форума, организиран от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и Студентския дипломатически клуб (СДК) с любезното партньорство на катедра „Международни отношения“, ...
Студенти от УНСС с бронзов медал на Зимен университет 2019 26.3.2019 г. ... от нашия университет за единадесета поредна година взеха участие в Националните зимни студентски игри „Зимен университет 2019“, организирани от Националното представителство на студентските съвети и Асоциацията за университетски спорт „Академик“. В ...
Публична лекция на тема „Персоналният мъжки стил: ключ към успеха в бизнеса“ 22.3.2019 г. ... с „Добре дошъл!“ в нашия университет, обърна се към госта зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев. От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев той връчи на г-н Веделаго статуетка на създателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев и сертификат в знак на ...
Кръгла маса „Бъдещето на медиацията – роля на технологиите за придобиване на практически умения“ 21.3.2019 г. ... , в който УНСС участва заедно с Университета на Генуа (Италия), Университета „Turiba” (Латвия), Университета Грац (Австрия), Университета „Mykolas Romeris” (Литва) и Университета по икономика в Прага (Чехия). Представена беше и интерактивна онлайн ...
Форум клуб УНСС 2019 20.3.2019 г. ... организации и клубове от нашия университет, сред които Студентският съвет, Младежкият бизнес клуб, САИМО, Клуб на либертарианците, клуб „Дебати“, „Его политико“, Еразмус Стюдънт Нетуърк УНСС, Youth Talents, „Заедно в час“ и литературен ...
Наш докторант осъществи мобилност по Erasmus в Чехия 16.3.2019 г. ... през учебната 2018/2019 г. Приемащ бе Университетът Томаш Бата в град Злин, Чехия. Нашият възпитаник бе приет топло от колегите си от катедра „Информатика и изкуствен интелект“, факултет „Приложна информатика“. За временен научен ръководител му бе ...
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Антикорупционно законодателство в България“ 13.3.2019 г. ... и парламентарна етика, изнесе в нашия университет, беше поредната проява в рамките на Академия „Антикорупция“. Доц. д-р Георги Петрунов, научен секретар на Академия „Антикорупция“, ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Борис ...
Среща-дискусия на тема „България в еврозоната – факти и митове“ 11.3.2019 г. ... университет беше домакин на среща-дискусия с българския евродепутат Ева Майдел на тема „България в еврозоната – факти и митове“, на която присъстваха ректори, преподаватели и студенти, депутати и др. Форумът беше открит от Димитър Дилчев, кмет на район ...
Възможности за участие в програмата за „Езикови и културни асистенти в Испания” с английски език 11.3.2019 г. ... Мариньо, който е за трети път в нашия университет, е бивш сенатор, кмет, общински съветник, депутат, човек с богат политически опит, полиглот, а г-н Монтеро е изследовател в областта на английския език и култура. Г-н Сесар Аха Мариньо, проф. д-р Даниела ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БЧК 6.3.2019 г. ... за образователните програми в нашия университет и придобиваните от студентите квалификации; ще съдейства и организира разпространението на информационни материали за предлагани от БЧК обучения, семинари, проекти, конкурси и възможности за доброволчески дейности; ще провежда ...
Среща-разговор „Европейският парламент и възможностите да участваме при вземането на решения“ 6.3.2019 г. ... . Преподаватели и ректори на нашия университет са възпитаници  на Сорбоната, на немски, френски и други университети в Европа. Това заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на срещата-разговор „Европейският парламент и възможностите да участваме ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... да учите в УНСС, който е най-големият университет в България, единственият с над 20 000 студенти, и най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа. Познанието е непрекъснат процес, в който човек надгражда, посочи ректорът проф. д.ик. н. Стати Статев. Той цитира Айнщайн ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... да учите в УНСС, който е най-големият университет в България, единственият с над 20 000 студенти, и най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа. Познанието е непрекъснат процес, в който човек надгражда". Той цитира Айнщайн, че наученото трябва да се превърне в ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... да учите в УНСС, който е най-големият университет в България, единственият с над 20 000 студенти, и най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа. Познанието е непрекъснат процес, в който човек надгражда, посочи ректорът проф. д.ик. н. Стати Статев. Той цитира Айнщайн ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД 27.2.2019 г. ... , а преподаватели и други представители на нашия университет ще участват в експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от „ДСК Транс Секюрити“. На подписването на рамковия договор присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА 7.3.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в ...
Ректорът посети двадесетия юбилеен панаир на НТБГ 22.2.2019 г. ... ни елит, а много от тях и випускници на нашия университет. Отношенията между УНСС и НТБГ са прекрасен пример за изключително добро сътрудничество между елитен университет и елитна гимназия, между най-големия български университет и най-голямото българско училище, образец за връзката между ...
Информационна среща по програма „Еразъм+“ 21.2.2019 г. ... студенти доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП). По време на информационната среща те се запознаха с програмата за академичната 2019/2020 година. В „Еразъм+“ участват 35 държави, от които 28 са членки на ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Фискалния съвет на Република България 20.2.2019 г. ... .   УНСС е първият български университет, с който Фискалният съвет подписва меморандум за сътрудничество. Приоритетите, които двете страни ще следват, са: повишаване на качеството на фискалните анализи чрез насърчаване на сътрудничество между научната общност на УНСС и ...
УНСС с отличие за най-добър ИТ проект на годината 20.2.2019 г. ... университет получи наградата за най-добър ИТ проект на годината в категория „Образование“ за проекта „Електронна студентска книжка“. Отличието беше връчено на проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, от г-н Огнян Траянов, ...
Връзката висше образование – практика обсъдиха ректорът проф. Стати Статев и вицепремиерът Марияна Николова 19.2.2019 г. ... живот, развитието на сътрудничеството между нашия университет и държавните институции и др. Ректорът покани вицепремиера да изнесе публична лекция в УНСС ...
И тази година рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 17.2.2019 г. ... университет и Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) затвърдиха поставените рекорди по брой участници на национални конкурси с нови 400 участници в Националното състезание по икономикс, проведено на 16 февруари т.г. Поради изключителния интерес състезанието премина на два етапа ...
Второ споразумение за сътрудничество между УНСС и МААЕ 20.2.2019 г. ... споразумение за практическо сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) подписаха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и г-н Раджа Аднан, и.д. заместник-генерален директор на МААЕ, на 15 февруари т.г. в седалището на ...
УНСС със специална награда за най-висока програмна акредитация в България за професионално направление „Икономика“ 14.2.2019 г. ... направление „Икономика“ получи нашият университет. Отличието беше връчено на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев по време на третата годишна церемония по награждаване на най-добрите университети в рейтинговата система на висшите училища в България, организирана от в. „24 часа“ ...
УНСС с отличие от МОН 7.2.2019 г. ... университет получи от Министерството на образованието и науката сертификат „Партньор в образованието“ на Световната мрежа на учебните предприятия (EUROPEN-PEN International). Сертификатът се дава на УНСС за принос в обучението чрез учебно-тренировъчни фирми и за ...
Договор за обмен по програма Еразъм+ с Университета в Ниш 5.2.2019 г. ... сключиха УНСС чрез катедра "Регионално развитие" и университета в Ниш, Сърбия. Съгласно договора наши студенти, обучаващи се в областта на икономиката, бизнеса и управлението, имат възможност да учат до 5 месеца в Нишкия университет. Тази мобилност ще могат да ползват 5 студенти годишно, ...
Възпитаник на УНСС начело на Световната банка 5.2.2019 г. ... . д-р Кристалина Георгиева - възпитаник на нашия университет - от 1 февруари т.г. заема поста временно изпълняващ длъжността президент на Световната банка (СБ). Така тя стана първият българин начело на авторитетната международна институция. Доц. Георгиева ще продължи да бъде и главен изпълнителен ...
УНСС и ICAEW продължават партньорството си и през 2019 г. 30.1.2019 г. ... на студенти (Partners in Learning). Нашият университет за поредна година покри високите изисквания и основните принципи на международното сътрудничество. Допълнителна информация относно акредитираните от ICAEW специалности и признатите изпити можете да откриете в раздел "Международни ...
Младежкият бизнес клуб дари книги на университетската библиотека 14.11.2019 г. ... от УНСС, изразява и своята признателност към нашия университет за сътрудничеството през годините. Днес поставяме началото на една традиция - поне веднъж годишно да даряваме книги за студентите, които да им помагат в обучението. Очакваме и други възпитаници на УНСС да се включат в ...
Доц. Тошева реализира успешно мобилност на персонал с цел преподаване в Университет Брайтън 28.1.2019 г. ... успешно мобилност на персонал с цел преподаване в Университет Брайтън, Великобритания.  В рамките на мобилността тя изнесе лекции и води семинарни занятия пред студенти от бакалавърските програми по „Икономика“ и по „Финанси“ към Бизнес училището в този университет. Доц. ...
Конференция в Македония с участие на преподаватели от катедрата 1.2.2019 г. ... 2019 г. в Струга, Македония от Евро-балканския университет-Скопие, с подкрепата на Института за социокултурна антропология, азърбейджански, унгарски и турски изследователски институции. . Официалното откриване събра участници от 11 държави, сред които Индонезия, Азърбейджан, Унгария, Словакия, ...
Преподавател от катедрата посети университет в Солун 14.2.2019 г. ... гл. ас. д-р Васил Бозев посети държавния университет в Солун - Аристотел. Посещението се осъществява в периода 16.01.2019 - 22.01.2019 г. в рамките на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", проект № BG05M2OP001-2.009-0012 с цел научно изследвателска ...
Катедра „Регионално развитие“ на втора международна конференция в Пирот 28.1.2019 г. ... на науката и изкуствата – секция Ниш, Университет Метрополитан – Белград, Факултета по приложна екология в Белград, Факултета по мениджмънт в Зайчар и Oбщина Пирот, която беше и домакин на събитието.   Откриване на форума и участниците от катедрата.   Програмният ...
Публична лекция „Предизвикателства пред външната политика на Р България“ 14.1.2019 г. ... политика е сериозно застъпена в нашия университет - имаме специалност „Международни отношения“, много хора в Министерството на външните работи (МВнР) са завършили нашата специалност „Национална и регионална сигурност“, имаме стажантска програма „Кариера ...
Публична лекция „Предизвикателства пред външната политика на Р България“ 11.1.2019 г. ... политика е сериозно застъпена в нашия университет - имаме специалност „Международни отношения“, много хора в Министерството на външните работи (МВнР) са завършили нашата специалност „Национална и регионална сигурност“, имаме стажантска програма „Кариера ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство 14.1.2019 г. ... , заяви проф. Статев. УНСС е най-големият университет в България, в който се обучават повече от 22 000 студенти и най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа. Ще бъдете студенти в един от емблематичните факултети на нашия университет – Финансово-счетоводния, който е ...
ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291 20.11.2020 г. ... умения за студентите от европейските университети-партньори, полезни за популяризиране и достъп до културни ценности, търговски марки, маркетингови решения с експериментално съдържание, както и най-модерни технологии, като иновационни катализатори за подкрепа на цифровите услуги и ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... на Общото събрание (ОС) на нашия университет се превърнаха не само в отчет на свършеното, но и в анализ на настоящето и поглед в бъдещето. Това е добро съчетание на традициите на УНСС и настоящите и бъдещите надежди, а присъствието на бивши ректори и преподаватели, които днес са ...
Обучителен семинар по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“ 18.12.2018 г. ... политики“ е отправил покана към нашия университет да се проведе съвместно изследване за обучението през целия живот. Проектът за нас е изключително добър, заяви доц. Стойчев. Доц. д-р Иван Стойчев Доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 18.12.2018 г. ... най-големия и най-авторитетния икономически университет в България и Югоизточна Европа, който скоро ще отбележи своя вековен юбилей. С тези думи доц. д-р Стела Ралева, заместник-ръководител на катедра „Икономикс“ и зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и ...
ОТКРИВАЩА СРЕЩА по Проект S.M.I.Le № 2018-1-IT01-KA202-006854 "Управление на продажбите в междукултурна среда" 20.11.2020 г. ... академични институции Политехнически университет дел Марче (Италия) Институт за следдипломна квалификация - отдел към Университета за национално и световно стопанство (България) Икономически и бизнес университет в Познан (Полша) б) обучителни и консултантски ...
УНСС изгражда Център за компетентност 17.12.2018 г. ... преподавателската читалня на университетската библиотека се проведе официалното събитие за стартиране на модернизацията на съществуваща научна инфраструктура по проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 02 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“ ...
Отворен семестър на тема: "Дигиталната трансформация на публичната администрация" 2.1.2019 г. ... . Климент Охридски“ и в Нов български университет. Специализирал е информационни технологии и икономика във Великобритания, Франция, Холандия, Корея, Япония и Тайван. Работил е като консултант и експерт по Електронно управление към UNDP (ПРООН), БСК, БАИТ и по проекти на МФ, МИ, МРРБ ...
Ректорът на Икономическия университет в Братислава беше удостоен със званието „почетен професор на УНСС“ 20.12.2018 г. ... инж. Фердинанд Даньо, ректор на Икономическия университет в Братислава, със званието „почетен професор на УНСС по маркетинг и търговия“ и връчи почетния плакет на новия носител на високото отличие. Това стана по време на научно-практическата конференция на тема „Стратегията ...
Научно-практическа конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможности и предизвикателства“ 17.12.2018 г. ... членове на БАРИ, и от Икономическия университет в Братислава. Във форума участва и президентът на Европейската асоциация за регионални изследвания (ERSA) Ян ван Дайк. Гостите бяха представени от проф.д.ик.н. Станка Тонкова, директор на Центъра за изследователски и образователни ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 17.12.2018 г. ... с мисъл на Уинстън Чърчил: „Мисията на университета е не толкова да ти дава мъдрост, не толкова да ти дава технически подходи, колкото да ти дава характер.“ Проф. д-р Маргарита Атанасова Вие се дипломирате в престижен университет, който има почти вековна ...
Обръщение на проф. д-р Мария Стоянова към абсолвентите от випуск 2017-2018 г. 18.12.2018 г. ... настояще е, че се дипломирате в престижен университет с почти вековна история; факултет на 60 години; катедра на 40 години; специалност „Икономическа социология и психология” на 28 години и специалност „Социология” на 20 години. Тази истина е впечатляваща и ...
Годишна научна сесия на УНСС - 2018 13.12.2018 г. ... и дистанционно обучение Сега университетската научна общност работи по 100 проекта,  по-голямата част от които са финансирани от държавната целева субсидия за НИД. Редица проекти са по оперативните програми на ЕС, има международни проекти по други програми и по Фонд ...
Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония 13.12.2018 г. ... съвет (СС) под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Водещи бяха Гери Дончева и Владо Димов (на снимката долу). В тазгодишното издание на конкурса бяха връчени отличия в четири категории - „Студент на годината“ с подкатегории  ...
УНСС разширява академичното си сътрудничество с руски университети 11.12.2018 г. ... за академичен обмен и меморандум за разбирателство между Университета за национално и световно стопанство и Финансовия университет при правителството на Руската федерация – Москва, подписаха ректорите на двете академични институции проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д.ик.н. Михаил Ескиндаров на 28 ноември т ...
Българо-китайски център на Шанхайския университет в УНСС 12.12.2018 г. ... открит офис на Българо-китайския център на Шанхайския университет „Джао Тонг“ за страната ни. Центърът се открива в изпълнение на рамковия договор за сътрудничество на УНСС с Шанхайския университет и е част от инициативата "Един път - един пояс".  От българска страна в него са включени УНСС, ...
Академия „Антикорупция": публична лекция „Противодействие на корупцията и защита правата на човека“ 10.12.2018 г. ... , с която УНСС има сериозно взаимодействие. Нашият университет разработи и магистърска програма по антикорупция, която започна успешно тази есен, посочи ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев преди началото на лекцията. През лятото лектор на академията беше председателят на КПКОНПИ г-н Пламен Георгиев. ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ 7.12.2018 г. ... випуските е достойна част от най-новата история на нашия университет, чиято мисия е чрез образование и наука да създава националните лидери на България, посочи доц. Вълков. Доц. Александър Вълков Днес вие не просто взимате атестат за професионална подготовка, а се легитимирате като посланиците ...
ТРАНСГЕНЕРАЦИОНЕН СЕМИНАР по Проект FABUSS „Успешна приемственост в семейния бизнес” 20.11.2020 г. ... 30 ноември 2018 г., в зала „Тържествена“ на Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София, Студентски град, Институтът за следдипломна квалификация при УНСС (ИСК при УНСС) организира Трансгенерационен семинар по проект „Успешна приемственост в семейния бизнес” (FAmily ...
Университетската библиотека получи подарък: специализирана литература 14.12.2018 г. ... библиотека получи предколеден подарък: книги от специализирана литература от оператора А1 със съдействието и партньорството на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) и Студентския съвет. Подарените книги са от 15 автори, сред които Радослав Благоев, Георги Христулев, Мирослава ...
Студенти от УНСС на финала на програмата „Моята банка на бъдещето“ 6.12.2018 г. ... (u2b) и координатор от страна на нашия университет по изпълнение на меморандума за сътрудничество между УНСС и УниКредит Булбанк, и Атанас Димитров, кариерен консултант в Междууниверситетския център за развитие на кариерата ...
Уъркшоп „Дигитални финансови услуги“ 4.12.2018 г. ... нашия университет му отива да прави уъркшоп на тема „Дигитални финансови услуги“, защото дигитализацията на процесите му е присъща. Студентите възприемат изключително добре този тип услуги и очакват да получат още дигитални активности, каза при откриването на форума доц. д-р Росен Кирилов, директор ...
Осмодекемврийски спортен празник на УНСС 16.3.2021 г. ... спортистите и представителните отбори на нашия университет, които през 2018 г. отново са сред най-добрите в националната студентска универсиада. Така беше дадено началото на традиционния осмодекемврийски празник на УНСС. В СК „Бонсист“ Шампионите на УНСС От ...
Бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“ - дистанционно обучение, се дипломираха 3.12.2018 г. ... ви с енергията на младостта да защитавате името на нашия университет и да бъдете достойни продължители на това, което с много труд и себеотрицание са създали нашите предшественици, каза проф. д-р Даниела Фесчиян, заместник-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Проф. д-р Даниела ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... доц. д-р Александър Вълков. УНСС - най-големият бизнес университет у нас и в Югоизточна Европа, трябва да е център за решаване на важни икономически теми в съвременния динамичен живот, допълни доц. Вълков (на снимката долу). Срещите с университетски преподаватели и представители на СО са ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... доц. д-р Александър Вълков. УНСС - най-големият бизнес университет у нас и в Югоизточна Европа, трябва да е център за решаване на важни икономически теми в съвременния динамичен живот, допълни доц. Вълков (на снимката долу). Срещите с университетски преподаватели и представители на СО са ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 30.11.2018 г. ... доц. д-р Александър Вълков. УНСС - най-големият бизнес университет у нас и в Югоизточна Европа, трябва да е център за решаване на важни икономически теми в съвременния динамичен живот, допълни доц. Вълков (на снимката долу). Срещите с университетски преподаватели и представители на СО са ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Финансов контрол“ 30.11.2018 г. ... , но вие сте се учили в един много добър европейски университет. Нека това ви дава самочувствие. Благодарим ви, че бяхте част от УНСС, каза проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“. Проф. д-р Огнян Симеонов Доц. д-р Даниела Въткова-Милушева ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... Вълков поздрави госта за неговите лекции в нашия университет, които вече са традиция. Той ги определи като поредното доказателство, че пред прага на своята 100-годишнина УНСС, като най-големия бизнес университет в България и в Югоизточна Европа, продължава да поддържа предприемаческия дух и да ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... Вълков поздрави госта за неговите лекции в нашия университет, които вече са традиция. Той ги определи като поредното доказателство, че пред прага на своята 100-годишнина УНСС, като най-големия бизнес университет в България и в Югоизточна Европа, продължава да поддържа предприемаческия дух и да ...
Рекорден брой фирми на Дните на кариерата 2018 30.11.2018 г. ... в УНСС, организирани от JobTiger, съвместно с Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) и Студентския съвет, под патронажа на ректора проф. д.ик.н Стати Статев. Събитието събра 83 от най-големите държавни и частни работодатели в България в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси ...
Наша преподавателка води семинар в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт 5.12.2018 г. ... планиране“ изнесе серия лекции в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт по програма „Еразъм+“. По покана на Университетския център за изследвания в мениджмънта „Advance“ д-р Костадинова води семинар на тема „Ценови промоции и потребителско поведение“ ...
Наша преподавателка води семинар в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт 29.11.2018 г. ... планиране“ изнесе серия лекции в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт по програма „Еразъм+“. По покана на Университетския център за изследвания в мениджмънта „Advance“ д-р Костадинова води семинар на тема „Ценови промоции и потребителско ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... Вълков поздрави госта за неговите лекции в нашия университет, които вече са традиция. Той ги определи като поредното доказателство, че пред прага на своята 100-годишнина УНСС, като най-големия бизнес университет в България и в Югоизточна Европа, продължава да поддържа предприемаческия дух и да ...
Кръгла маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“ 28.11.2018 г. ... , преподаватели и студенти от нашия университет. Ректорите Комисар Явор Колев, началник отдел „Компютърни престъпления“ в ГДБОП – МВР (първият от ляво надясно) Проблемът с езика на омразата е свързан с националната сигурност, ...
Кръгла маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“ 28.11.2018 г. ... , преподаватели и студенти от нашия университет. Ректорите Комисар Явор Колев, началник отдел „Компютърни престъпления“ в ГДБОП – МВР (първият от ляво надясно) Проблемът с езика на омразата е свързан с националната сигурност, ...
Семинар „Възможности за бизнес на младите хора по линия на ОСП“ 28.11.2018 г. ... възпитаници на най-големия бизнес университет в България и Югоизточна Европа вие сте заинтересовани да научите повече за възможностите за бизнес в селското стопанство. С тези думи проф. д. ик. н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета и ръководител на катедра „Икономика на природните ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.1.2019 г. ... ми да поздравя завършващите най-големия университет в България и Югоизточна Европа. Получавате дипломите си от най-стария икономически университет у нас и това е сериозна заявка за успешната ви реализация. Приемете с гордост вашите дипломи, които се уважават не само у нас, но и по целия свят. С ...
Катедрата Регионално развитие започва партньорство с Европейската академия на регионите 28.11.2018 г. ... и България, изнасял е лекции и е работил с нашия университет. Европейската академия на регионите (ЕАР) е неправителствена организация, работеща в Брюксел, с партньори и членове от различни европейски държави. Организацията се стреми да събира заедно всички заинтересовани страни (академични ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Недвижима собственост“ 26.11.2018 г. ... имоти“. Мисията на нашия университет е чрез образование и наука да създава националните лидери на България. УНСС ще се съизмерва с вашите успехи. С тези дипломи ще доказвате, че сте част от голямото академично семейство на нашия университет. Ако искате да бъдете част от ...
Четиринадесета международна конференция на младите учени 27.11.2018 г. ... и финанси (ВУЗФ) и няколко чуждестранни университета – Университета на Болоня, Италия, Университета на Сплит, Хърватия, Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна, Луцкия национален технически университет, Украйна, Лодзкия технологичен университет, Полша, Университета в ...
Четиринадесета международна научна конференция на младите учени 26.11.2018 г. ... с Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Университета на Болоня, Италия, Университета на Сплит, Република Хърватска, Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна, Луцкия национален технически университет, Украйна, Лодзкия технологичен университет, Полша, Университета в Риека, ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.11.2018 г. ... ми да поздравя завършващите най-големия университет в България и Югоизточна Европа. Получавате дипломите си от най-стария икономически университет у нас и това е сериозна заявка за успешната ви реализация. Приемете с гордост вашите дипломи, които се уважават не само у нас, но и по целия свят. С ...
Международна научна конференция „Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система“ 23.11.2018 г. ... , че подходът на ръководството на университета да търси връзката между икономиката и правото дава плодотворни резултати. Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д.н. Живко Драганов, доц. д-р Диана Маринова, зам ...
Банка ДСК търси таланти 21.11.2018 г. ... със съдействието на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) и Студентския съвет, ще се запознаете с успели в кариерата си в банката възпитаници на нашия университет. Удоволствие е да се срещна с наши бивши студенти на високи постове, ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... факултет и за нашия университет, защото нейната 70-годишнина е достоен и респектиращ юбилей на катедра с огромен принос и безспорни заслуги за развитието на УНСС, пазител на неговите близо едновековни академични традиции и на ценностите на висшето ...
Дипломира се десетият випуск магистри по "Европейски бизнес и финанси" 20.11.2018 г. ... програма между УНСС и Университета Нотингам Трент,  гл. ас. д-р Дияна Митева от катедра „Финанси“, директор и координатор на програмата. При откриването на церемонията  в зала ...
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от РЦДО – Пловдив 19.11.2018 г. ...  и най-престижния бизнес университет в България и Югоизточна Европа, който подготвя елита на страната ни, лидер е в българското висше образование и предпочитано място за младите хора, които искат да получат модерно образование. Проф. д-р Емилия ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... факултет и за нашия университет, защото нейната 70-годишнина е достоен и респектиращ юбилей на катедра с огромен принос и безспорни заслуги за развитието на УНСС, пазител на неговите близо едновековни академични традиции и на ценностите на висшето ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“ 19.11.2018 г. ... на 100-годишнината на нашия университет. Това сътрудничество трябва да продължи да се обогатява и разширява, да се привлекат млади учени и изследователи, институции като БАН, икономическите и техническите университети, а конференцията да се утвърди като ...
Информационна среща по проект „Насърчаване на предприемаческата инициатива“ 16.11.2018 г. ... . Срещата бе инициирана от Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК), Студентския съвет и фондацията. Г-н Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската стартъп асоциация, доц. д-р Росен Кирилов, директор на МЦРК, г-н Николай ...
Публични лекции на Вадим Титов, директор на „Росатом Централна Европа“, и доц. к.т.н. Виктор Слободчук, МИФИ 14.11.2018 г. ... изследователски ядрен университет, изнесоха публични лекции в зала „Тържествена“. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност" и директор на Центъра ...
Студенти се обучаваха как да бъдат добри презентатори 14.11.2018 г. ... студенти от УНСС и други университети в рамките на обучението, организирано от „Заедно в час“ съвместно с Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) и Студентския съвет. Лектор беше Петър Пройков от неправителствената организация ...
Публични лекции на Вадим Титов, директор на „Росатом Централна Европа“, и доц. к.т.н. Виктор Слободчук, МИФИ 14.11.2018 г. ... изследователски ядрен университет, изнесоха публични лекции в зала „Тържествена“. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност" и директор на Центъра ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“ 7.12.2018 г. ... част от най-новата история на нашия университет, чиято мисия е да създава националните лидери на България, обърна се към дипломантите доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Той изтъкна, че ключът към успеха е ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“ 14.11.2018 г. ... част от най-новата история на нашия университет, чиято мисия е да създава националните лидери на България, обърна се към дипломантите доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Той изтъкна, че ключът към успеха е ...
Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“ 14.11.2018 г. ... на Академията ще допринесе за това нашият университет да продължи да бъде лидер в електронното обучение, допълни научният секретар. Трудно се съхраняват традиции, още по-трудно е да ги създадеш, затова хората, които го правят, заслужават уважение, заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати ...
Студентски форум „Балкани – ЕС – Русия“ 12.11.2018 г. ... отношения (МГИМО), Московския държавен университет (МГУ), Скопския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Института за политически науки в Париж (Sciences Po) и Института за европейски изследвания в Белград, се проведе в нашия университет. По време на форума ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ получиха своите дипломи 7.11.2018 г. ... и им пожела да се гордеят със своя университет и специалност и да не прекъсват връзката с тях. Доц. д-р Миланка Славова Дипломите бяха връчени от всички преподаватели от катедра „МИО и бизнес“, присъствали на тържеството. С бурни овации бяха ...
Лекция „Европейското социално изследване в България – ползи и предизвикателства“ 9.11.2018 г. ... сме, че нашият университет е водещ партньор в Европейското социално изследване (ESS), в което България участва в четири проучвания. С тези думи доц. д-р Георги Петрунов от катедра „Икономическа социология“ откри лекцията „Европейското социално изследване в ...
Възпитаничка на УНСС ще ръководи УниКредит Булбанк 6.11.2018 г. ... Петкова, магистър по финанси от нашия университет, е новият председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. Промяната, която е по решение на Надзорния съвет на банката, ще влезе в силa на 1 май 2019 г. след  получаване на необходимите ...
Публична лекция „Превенция и противодействие на корупцията – опитът на Германия“ 30.10.2018 г. ... зимния семестър публични лекции в нашия университет ще изнесат съдия Георги Ушев, председател на Апелативния специализиран наказателен съд, и омбудсманът на Република България Мая Манолова, възпитаничка на УНСС. Предстои и подписване на меморандум за сътрудничество между УНСС, ...
Публична лекция „Превенция и противодействие на корупцията – опитът на Германия“ 14.11.2018 г. ... зимния семестър публични лекции в нашия университет ще изнесат съдия Георги Ушев, председател на Апелативния специализиран наказателен съд, и омбудсманът на Република България Мая Манолова, възпитаничка на УНСС. Предстои и подписване на меморандум за сътрудничество между УНСС, ...