Резултати от търсене за счетоводство

Университетски подсайтове

Катедра "Счетоводство и анализ"
Катедра "Счетоводство и анализ"
Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят
Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят
Конференция, организирана по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"
Конференция, организирана по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

454 results found
Счетоводство и контрол 6.8.2021 г. ... теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол; развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения ...
Счетоводство, финансов контрол и финанси“ с преподаване на англ. език 2.8.2021 г. ... в света, предлагаща квалификации в областта на счетоводството, одита и финансите. Специалността е създадена в сътрудничество с АССА, за да бъдат признати за успешно положени изпитите за модули F5: Performance Management, F6: Taxation, F7: Financial Reporting, F9: Financial Management. В ...
Счетоводство със специализация „Счетоводство и бизнес анализ" 2.8.2021 г. ... . Професионална реализация Магистрите по счетоводство със специализация в бизнес анализа имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят във: финансово-счетоводните подразделения на предприятията и корпоративните структури, банковата система, капиталовите ...
Счетоводство със специализация „Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" 2.8.2021 г. ... и практически знания в областта на счетоводството и стандартизацията в публичния сектор; развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на ...
Счетоводство със специализация „Финансова отчетност" 2.8.2021 г. ... и практически знания в областта на счетоводството и финансовата отчетност, придобити от студентите в бакалавърската степен на обучение; разширяване и задълбочаване на практическите и познавателните умения и подходи, необходими за разбиране и диагностициране на ...
Счетоводство 2.8.2021 г. ... и практически знания в областта на счетоводството; развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в ...
Направление „Икономика“ 16.9.2021 г. ... със специализация „Финансова отчетност" Специалност „Счетоводство със специализация „Счетоводство и бизнес ...
Структура на ИСК при УНСС 27.7.2021 г. ... и управление, Център по финанси и счетоводство, Център за факултативно обучение, Школа за чуждоезиково обучение, Център за управление на качеството и международни проекти са подкрепени и биват развивани от много и различни преподаватели, специалисти в областите си ...
План за действие за 2021/2022 г. 21.6.2021 г. ... състезание по финанси и счетоводство – декември 2021 г. Национално състезание по икономикс – февруари 2022 г. Национално състезание по приложна информатика и статистика – февруари 2022 г. Национално състезание по икономика и управление ...
Национално състезание по финанси и счетоводство 08.05.2021 г. 7.5.2021 г. ... състезание по финанси и счетоводство ще се проведе на 08.05.2021 г ...
Балообразуване 26.2.2021 г. ... контрол“ „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“ „Бизнес информатика и комуникации“ Български език и езикова култура Математика – ...
ФКНОНИД 24.2.2021 г. ... научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ” Гл. ас. д-р Милена Миодраг Ковачевич – научен секретар на катедра „Финанси” Гл. ас. д-р Тома Дончев – научен секретар на катедра „Финансов контрол” Камелия ...
ФКООПО 24.2.2021 г. ... представител на катедра "Счетоводство и анализ" Доц. д-р Гергана Михайлова – представител на катедра "Финанси" Доц. д-р Даниела Петрова – представител на катедра "Финансов контрол" Николай Танчев – студент, спец. ...
ФКООК 14.7.2021 г. ... преподавател в катедра „Счетоводство и анализ” Доц. д-р Атанаска Ивова Филипова-Сланчева – синдикален член на НБС „ВОН-КНСБ” Робърт Галинов Ананиев – студент, специалност „Финанси” Габриела Радкова ...
За кандидат-студентите 24.6.2021 г. ... , счетоводство и контрол ОКС „Бакалавър“ Форма и продължителност на обучението редовна и дистанционна форма, 4 години (8 семестъра) Форма на дипломиране Държавен изпит Семестриална такса за ...
За студентите в Първи курс на специалност "Финанси" 23.1.2021 г. ... , счетоводство и контрол ОКС „бакалавър“ Форма и продължителност на обучението редовна и дистанционна форма, 4 години (8 семестъра) Форма на дипломиране държавен изпит Семестриална такса за ...
Национално състезание по финанси и счетоводство - 8 май 2021 г. 31.3.2021 г. ... състезание по финанси и счетоводство за 2020/2021 уч. г.     Тематичен въпросник за Националното състезание по финанси и счетоводство     Заявка за участие в Националното състезание по финанси и счетоводство   ...
Нашата история 8.6.2021 г. ... и право; Център по финанси, счетоводство и контрол, Център за развитие на управленски умения; Център по управление на качеството; Център за международни проекти; Център по професионално обучение. Броят на лекторите надхвърля 280 човека, като повече от две ...
Следдипломни специализации 9.9.2021 г. ... , финанси и контрол" "Търговска медиация" "Работа в дигитална образователна среда" за педагогически специалисти "Съдебно-счетоводни ...
Прием 16.9.2021 г. ... и архитектурата Психология Счетоводство, финанси и контрол Финансов контрольор Финансов мениджмънт * Тук може да се запишете в желаното от Вас ДЪЛГОСРОЧНО обучение, като долу ще откриете повече информация за необходимите документи ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство за 2020/2021 уч.г. 7.5.2021 г. ... учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в ...
Национално състезание по финанси и счетоводство – 3 април 2021 г. 1.12.2020 г. ... състезание по финанси и счетоводство Тематичен въпросник за националното състезание по финанси и счетоводство Примерен тест Заявка за ...
Физкултура и спорт - Финанси, счетоводство и контрол, II курс 29.9.2020 г. ... 10.10.2020 г. - Физкултура и спорт 13:00 часа - зала Аула (204) - лекция 15:00 часа - практическа част, входът на парк "Кенана", до ...
Физкултура и спорт - Финанси, счетоводство и контрол, I курс 29.9.2020 г. ... 10.10.2020 г. - Физкултура и спорт 11:45 часа - зала Аула (204) - лекция 13:00 часа - практическа част, входът на парк "Кенана", до ...
Изисквания за оформяне на научните разработки 30.6.2021 г. ... „България и ЕС: Финанси, Счетоводство, Финансов контрол“, 2021 г.  може да видите в прикачения файл ...
Колективна монография 2021 „България и ЕС: Финанси, Счетоводство, Финансов контрол“ 30.7.2021 г. ... направления: 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. 3. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол.   Краен срок за подаване на ...
Дати за провеждане на условни изпити и дисциплини 2.6.2020 г. ... - 11.00 Международен туризъм Счетоводство редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Международен туризъм Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Туристически ...
Специалности 1.6.2020 г. ... същевременно допълва познанията по счетоводство и финанси. Магистърската програма е насочена към: Актуални и задълбочени знания в областта на вътрешния одит, независимия финансов одит, одита в публичния сектор; Придобиване на познания и умения за планиране и ...
TOC - Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 22.12.2020 г. ... , услуги (транспорт, логистика, счетоводство, социални услуги), опазване на околната среда и стартъпи. 2.       employed people, unemployed and YOUTH drop outs from public school system and registered in the local JOB centres 2. ...
Администрация и управление - I курс, 2 семестър 28.2.2020 г. ... Соня Чипева 406 733 04.04.2020 г. 9:00-16:45 Счетоводство Л гл.ас. д-р Борислав Боянов 505 733 05.04.2020 г. 9:00-16:45 Счетоводство Л гл.ас. д-р Борислав Боянов 505 733 11.04.2020 г. 9:00-16:45 Физкултура и спорт У х.преп. Елена Попова   733 25.04.2020 г ...
Счетоводство и контрол - 2 сем. на обучение, семестър 2 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 11:00-18:45 Магистърски спецсеминар по САБНФИ Л проф. д-р Даниела Фесчиян 304   22.03.2020 г. 9:00-16:45 Магистърски спецсеминар по САБНФИ Л проф. д-р Даниела Фесчиян 304   28.03.2020 ...
Счетоводство и контрол - 3 сем. на обучение, семестър 3 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 11:00-18:45 Магистърски спецсеминар по САБНФИ Л проф. д-р Даниела Фесчиян 304   22.03.2020 г. 9:00-16:45 Магистърски спецсеминар по САБНФИ Л проф. д-р Даниела Фесчиян 304   28.03.2020 ...
Счетоводство и контрол - 3 сем. на обучение, семестър 2 9.2.2020 г. ... .04.2020 г. 9:00-17:30 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф. д-р Даниела Фесчиян 405   05.04.2020 г. 9:00-9:45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф. д-р Даниела Фесчиян 405   02.05.2020 г. 9:00-15:45 Спецкурс по финансово ...
Счетоводство и контрол - 3 сем. на обучение, семестър 1 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 9:00-17:30 Управленско счетоводство Л доц. д-р Теодора Рупска 504   28.03.2020 г. 9:00-17:30 Счетоводство на банките Л проф. д-р Даниела Фесчиян 305   29.03.2020 г. 9:00-13:00 Счетоводство на банките Л проф. д-р Даниела ...
Счетоводство и контрол - 4 сем. на обучение, семестър 4 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 11:00-18:45 Магистърски спецсеминар по САБНФИ Л проф. д-р Даниела Фесчиян 304   22.03.2020 г. 9:00-16:45 Магистърски спецсеминар по САБНФИ Л проф. д-р Даниела Фесчиян 304   28.03.2020 ...
Счетоводство и контрол - 4 сем. на обучение, семестър 3 9.2.2020 г. ... .04.2020 г. 9:00-17:30 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф. д-р Даниела Фесчиян 405   05.04.2020 г. 9:00-9:45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф. д-р Даниела Фесчиян 405   02.05.2020 г. 9:00-15:45 Спецкурс по финансово ...
Счетоводство и контрол - 4 сем. на обучение, семестър 2 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 9:00-17:30 Управленско счетоводство Л доц. д-р Теодора Рупска 504   28.03.2020 г. 9:00-17:30 Счетоводство на банките Л проф. д-р Даниела Фесчиян 305   29.03.2020 г. 9:00-13:00 Счетоводство на банките Л проф. д-р Даниела ...
Счетоводство и контрол след проф. бакалавър 4 сем. - семестър 4 9.2.2020 г. ... Фесчиян 304   04.04.2020 г. 9:00-13:15 Счетоводство на застрахователите и осигурителите Л доц. д-р Мариана Михайлова 306   05.04.2020 г. 10:00-12:15 Финансиране на политически партии и НПО Л проф. д-р Даниела ...
Счетоводство и контрол след проф. бакалавър 4 сем. - семестър 2 9.2.2020 г. ... .04.2020 г. 9:00-17:30 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф. д-р Даниела Фесчиян 405   05.04.2020 г. 9:00-9:45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф. д-р Даниела Фесчиян 405   05.04.2020 г. 14:15-17:30 Анализ на ФО на нефинансовите ...
Администрация и управление - I курс, 2 семестър 9.2.2020 г. ... Соня Чипева 406 733 04.04.2020 г. 9:00-16:45 Счетоводство Л гл.ас. д-р Борислав Боянов 505 733 05.04.2020 г. 9:00-16:45 Счетоводство Л гл.ас. д-р Борислав Боянов 505 733 25.04.2020 г. 9:00-15:00 Основи на правото Л проф. д-р Христина Балабанова 505 733 26.04.2020 г ...
Финанси, счетоводство и контрол - II курс, 4 семестър 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 9:00-15:00 Интелектуална собственост Л проф. д-р Владя Борисова 501 725 15.03.2020 г. 9:00-14:00 Интелектуална собственост Л х. преп. И. Пейчева 501 725 21.03.2020 г. 9:00-16:45 Европейска ...
Финанси, счетоводство и контрол - I курс, 2 семестър 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 9:00-16:45 История на икономическите теории Л доц. д-р Румен Андреев 505 726 29.03.2020 г. 9:00-16:45 История на икономическите теории Л доц. д-р Румен Андреев 505 726 04.04.2020 г ...
Счетоводство и контрол - 4 сем. на обучение, семестър 3, зимна поправителна сесия 5.2.2020 г. ... по финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов   08.02.2020 г. 12:00-14:00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф. д-р Даниела Фесчиян 303 08.02.2020 г. 12:00-14:00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор ас. д-р ...
Счетоводство и контрол - 4 сем. на обучение, семестър 1, зимна поправителна сесия 29.1.2020 г. ... .02.2020 г. 9:00-11:00 Основи на счетоводството доц. д-р Мария Маркова 305     Статистика доц. д-р Соня ...
Счетоводство и контрол - 3 сем. на обучение, семестър 1, зимна поправителна сесия 5.2.2020 г. ... .02.2020 г. 9:00-11:00 Финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов 404 08.02.2020 г. 12:00-14:00 Счетоводство на банките проф. д-р Даниела Фесчиян 303     Управленско счетоводство доц. д-р Теодора Рупска   09.02.2020 г ...
Счетоводство и контрол - 2 сем. на обучение, семестър 1, зимна поправителна сесия 5.2.2020 г. ... по финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов   08.02.2020 г. 12:00-14:00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф. д-р Даниела Фесчиян 303 08.02.2020 г. 12:00-14:00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор ас. д-р ...
Счетоводство и контрол - 2 сем. на обучение, семестър 1 12.1.2020 г. ... г. 11:00-13:00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов 406   12.01.2020 г. 13:00-15:00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф. д-р Даниела Фесчиян 505   12.01.2020 г. 13:00-15:00 Спецкурс по счетоводство в публичния ...
Счетоводство и контрол - 4 сем. на обучение, семестър 1 4.12.2019 г. ... .01.2020 11:00-13:00 Основи на счетоводството доц. д-р Мария Маркова 404   26.01.2020 9:00-11:00 Статистика доц. д-р Соня ...
Счетоводство и контрол след проф. бакалавър - семестър 3 16.1.2020 г. ... г. 11:00-13:00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов 406   12.01.2020 г. 11:00-13:00 Финансово-счетоводен мениджмънт в банките проф. д-р Даниела Фесчиян 403   18.01.2020 г. 09:00-11:00 Финансов контрол и одиторски ...
Счетоводство и контрол след проф. бакалавър - семестър 1 4.12.2019 г. ... .01.2020 г. 13:00-15:00 Финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов 406   12.01.2020 г. 9:00-11:00 Счетоводство на банките проф. д-р Даниела Фесчиян 403   18.01.2020 г. 15:15-16:15 Управленско счетоводство доц. д-р Теодора ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство за 2019/2020 уч.г. 3.10.2019 г. ... усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на ...
Счетоводство и контрол след проф.бак.- семестър 1 23.10.2019 г. ... .10.2019 г. 9:00-12:15 Управленско счетоводство Л доц. д-р Т.Рупска 405   20.10.2019 г. 9:00-12:15 Система и контрол на данъци и осигуровки Л доц. д-р Т.Атанасова- Дренска 405   02.11.2019 г. 11:00-18:45 Счетоводство на банките Л проф. д-р Д ...
Счетоводство и контрол- 4 сем., семестър 1 23.10.2019 г. ... .10.2019 9.00-17.30 Основи на счетоводството Л Доц.д-р М.Маркова 504   2.11.2019 9.00-16.45 Макроикономика Л Гл.ас.д-р Д.Дамянов 305   9.11.2019 9.00-16.45 Микроикономика Л Доц.д-р Л.Йотова 405   10.11.2019 9 ...
Счетоводство и контрол- 3 сем., семестър 1 23.10.2019 г. ... .10.2019 г. 9:00-12:15 Управленско счетоводство Л доц. д-р Т.Рупска 405   20.10.2019 г. 9:00-12:15 Система и контрол на данъци и осигуровки Л доц. д-р Т.Атанасова- Дренска 405   02.11.2019 г. 11:00-18:45 Счетоводство на банките Л проф. д-р Д ...
Счетоводство и контрол- 2 сем., семестър 1 4.11.2019 г. ... .2019 9.00-16.45 Спецкурс по управленско счетоводство Л Доц.д-р Т.Рупска 302   3.11.2019 9.00-16.45 Спецкурс по управленско счетоводство Л Доц.д-р Т.Рупска 302   9.11.2019 11.00-18.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л Проф.д-р Д ...
Такса за участие 30.9.2019 г. ... в конференция "100 години катедра Счетоводство и анализ” ...
Програма 13.2.2020 г. ... КОНФЕРЕНЦИЯ на тема "ПРИНОСИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА“ КОНФЕРЕНЦИЯТА Е  ПОСВЕТЕНА НА 100-НАТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" 20 февруари 2020 г. Програмата на Конференцията можете да свалите от ...
Начало 24.10.2019 г. ... по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ" на тема "ПРИНОСИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА“ Университет за национално и световно стопанство (УНСС)  Финансово-счетоводен факултет 20 февруари 2020 г ...
Счетоводство и контрол- Хасково, 4 сем.на обучение, семестър 3 4.11.2019 г. ... .11.2019 г. 9.00-16.45 Спецкурс по управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 302   03.11.2019 г. 9.00-16.45 Спецкурс по управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 302   09.11.2019 г. 11.00-18.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол- Хасково, 3 сем.на обучение, семестър 3 13.11.2019 г. ... .2019  9.00-13.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 306   20.10.2019  9.00-11.30 Анализ на финансовите отчети на предприятието Л проф.д-р Д.Фесчиян 306   09.11.2019  9.00-13 ...
Счетоводство и контрол- Хасково, 3 сем.на обучение, семестър 2 4.11.2019 г. ... .11.2019 г. 9.00-16.45 Спецкурс по управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 302   03.11.2019 г. 9.00-16.45 Спецкурс по управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 302   09.11.2019 г. 11.00-18.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 3 13.11.2019 г. ... .2019  9.00-16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Л гл.ас.д-р Б.Боянов 302   15.12.2019  9.00-16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Л гл.ас.д-р Б ...
Счетоводство и контрол IV курс 4.11.2019 г. ... .10.2019 11.00-18.45 Счетоводство в публичния сектор Л ас.д-р Я.Даскалов 303 723 13.10.2019  9.00-16.45 Счетоводство в публичния сектор Л ас.д-р Я.Даскалов 303 723 19.10.2019  11.00-18.45 Счетоводство на банките Л ас.д-р Я ...
Счетоводство и контрол III курс 13.11.2019 г. ... .11.2019  9.00-15.00 Финансово счетоводство Л гл.ас.д-р Б.Боянов 303 724 10.11.2019  9.00-14.00 Финансово счетоводство Л гл.ас.д-р Б.Боянов 303 724 16.11.2019  9.00-16.45 Финансово счетоводство У гл.ас.д-р Б.Боянов 303 724 23.11 ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс 13.11.2019 г. ... .10.2019  11.00-18.45 Основи на счетоводството Л ас.д-р Я.Даскалов 403 725 06.10.2019  9.00-16.45 Основи на счетоводството Л ас.д-р Я.Даскалов 403 725 19.10.2019  9.00-16.45 Финансов контрол Л доц.д-р Кр.Йорданов 404 725 20.10.2019  9 ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс 13.11.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 726 30.11.2019 от 11:00 Физкултура и спорт - 1 курс У преп.д-р В.Йорданов аула 726 05.10.2019  11.00-18.45 Основи на икономическата теория Л доц.д-р М.Марикина аула 726 12.10.2019  9.00-16 ...
Такса за участие 30.9.2019 г. ... правоучастие в конференция "100 години катедра Счетоводство и анализ” ...
Програма 20.9.2019 г. ... КОНФЕРЕНЦИЯ на тема "ПРИНОСИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА“ КОНФЕРЕНЦИЯТА Е  ПОСВЕТЕНА НА 100-НАТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" от 9.30 ч. до 10.00 ч. - Регистрация на участниците от 10.00 ч. до 11.00 ч. - Откриване на ...
Организационен съвет 24.10.2019 г. ... Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС; доц. д-р Мария Маркова, УНСС; доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, УНСС; гл. ас. д-р Радка Андасарова, УНСС; гл. ас. д-р Николина Николова, УНСС; гл. ас. д-р Лиляна Камбурова, УНСС; гл. ас. д-р Борислав ...
Програмен съвет 30.8.2019 г. ... председател, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” и декан на Финансово-счетоводния факултет, УНСС; Проф. д-р Даниела Фесчиян – член, заместник-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС; Проф. д-р Румяна Пожаревска – член, заместник ...
Програмен съвет 13.2.2020 г. ... ръководител на ръководител на катедра „Счетоводство и анализ”, заслужил професор на УНСС; Проф. д-р Снежана Башева – председател, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” и декан на Финансово-счетоводния факултет, УНСС; Проф. д-р Даниела Фесчиян ...
За конференцията 30.10.2019 г. ... КОНФЕРЕНЦИЯ на тема "ПРИНОСИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА“ КОНФЕРЕНЦИЯТА Е  ПОСВЕТЕНА НА 100-НАТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" Тематични направления на конференцията: 1. Възникване и развитие на счетоводната наука и ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение, семестър 4, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 13.00-15.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" проф.д-р Д.Фесчиян 503 78/ 16.6.2019 9.00-11.00 Количествени методи и модели в бизнеса доц.д-р С ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение, семестър 2, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 13.00-15.00 Счетоводство на банките проф.д-р Д.Фесчиян 503 78/ 15.6.2019 16.00-17.00 Управленско счетоводство доц.д-р Т.Рупска 401 78/ 16.6.2019 9.00-11.00 Финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 502 78/ 16.6.2019 11 ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение след проф.бакалавър, семестър 4 4.5.2019 г. ... .6.2019 9.00-11.00 Счетоводство на застрахователите и осигурителите доц.д-р М ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение след проф.бакалавър, семестър 2 4.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-12.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 503 78/ 15.6.2019 12.00-13.00 Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия проф.д-р Д.Фесчиян 503 78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Контрол в капиталовия пазар доц ...
Счетоводство и контрол 3 сем.на обучение, семестър 3, лятна сесия 4.5.2019 г. ... .00-15.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" проф.д-р Д.Фесчиян 503 78/ 16.6.2019 9.00-11.00 Количествени методи и модели в бизнеса доц.д-р С ...
Счетоводство и контрол 3 сем.на обучение, семестър 2, лятна сесия 4.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 503 78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Контрол в капиталовия пазар доц.д-р Е.Асенов 303 78/ 15.6.2019 16.00-17.00 Спецкурс по управленско счетоводство  доц.д-р Т ...
Счетоводство и контрол 2 сем.на обучение, семестър 2, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .00-15.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" проф.д-р Д.Фесчиян 503 78/ 16.6.2019 9.00-11.00 Количествени методи и модели в бизнеса доц.д-р С ...
Администрация и управление 1 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 13.00-15.00 Счетоводство доц.д-р М ...
Счетоводство и контрол 4 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 9.00-11.00 Спецсеминар по счетоводство и анализ в публичния сектор ас.д-р Я.Даскалов 403 722 22.6.2019 11.00-12.00 Практика преди дипломиране ас.д-р Я.Даскалов 403 722 22.6.2019 12.00-14.00 Надзор и управление на риска проф.д-р Е ...
Счетоводство и контрол 3 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 9.00-11.00 Счетоводство на застрахователите доц.д-р М.Начкова аула 723 22.6.2019 11.00-13.00 Счетоводство на осигурителите доц.д-р М.Начкова аула 723 22.6.2019 14.00-15.00 Управленско счетоводство доц.д-р Т ...
Счетоводство и контрол 2 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 724 22.6.2019 9.30-10.45 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 106 724 22.6.2019 11.00-12.15 Европейска интеграция доц.д-р Е.Георгиева 106 724 22.6.2019 13.45-15.15 Иконометрия доц.д-р ...
Счетоводство и контрол 1 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 725 22.6.2019 9.30-10.45 Микроикономика гл.ас.д-р Кр.Мархолева 401 725 22.6.2019 11.00-11.40 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 401 725 22.6.2019 12.00-14.00 Математика II ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение, семестър 4 1.5.2019 г. ... .00-11.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 1.6.2019 9.00-11.00 Финансов контрол и одиторски стандарти доц.д-р Д.Въткова 502 78/ 9.6.2019 9.00-11.00 Количествени методи и ...
Счетовоство и контрол 4 сем.на обучение, семестър 2 1.5.2019 г. ... .5.2019 13.00-15.00 Счетоводство на банките проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 1.6.2019 11.00-13.00 Система и контрол на данъци и социални осигуровки доц.д-р Т.Атанасова-Дренска 406 78/ 2.6.2019 9.00-11.00 Финансово счетоводство гл.ас.д-р Б ...
Счетоводство и контрол след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4 1.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Счетоводство на застрахователите и осигурителите доц.д-р М ...
Счетоводство и контрол след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 2 1.5.2019 г. ... .5.2019 13.00-15.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 26.5.2019 9.00-11.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 1.6.2019 9.00-11.00 Контрол в капиталовия пазар доц.д-р Е ...
Счетоводство и контрол 3 сем.на обучение, семестър 3 1.5.2019 г. ... .00-11.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 1.6.2019 9.00-11.00 Финансов контрол и одиторски стандарти доц.д-р Д.Въткова 502 78/ 9.6.2019 9.00-11.00 Количествени методи и ...
Счетоводство и контрол 3 сем.на обучение, семестър 2 1.5.2019 г. ... .5.2019 13.00-15.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 26.5.2019 11.00-13.00 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети  доц.д-р М.Маркова 406 78/ 1.6.2019 9.00-11.00 Контрол в капиталовия ...
Счетоводство и контрол 2 сем.на обучение, семестър 2 1.5.2019 г. ... .00-11.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 1.6.2019 9.00-11.00 Финансов контрол и одиторски стандарти доц.д-р Д.Въткова 502 78/ 9.6.2019 9.00-11.00 Количествени методи и ...
Администрация и управление 1 курс 1.5.2019 г. ... .5.2019 9.00-11.00 Счетоводство доц.д-р М.Маркова 406 732 26.5.2019 14.00-16.00 Физкултура и спорт 1 курс х.преп.Е.Попова   732 1.6.2019 9.00-11.00 Приложен мениджмънт проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 732 1.6.2019 9.00-11 ...
Счетоводство и контрол 4 курс 1.5.2019 г. ... .5.2019 9.00-11.00 Спецсеминар по счетоводство и анализ в публичния сектор ас.д-р Я.Даскалов 505 722 25.5.2019 11.00-12.00 Практика преди дипломиране ас.д-р Я.Даскалов 505 722 1.6.2019 9.00-11.00 Контрол във финансовия сектор доц.д-р Е ...
Счетоводство и контрол 3 курс 1.5.2019 г. ... .6.2019 14.45-15.45 Управленско счетоводство доц.д-р Т.Рупска 401 723 15.6.2019 11.00-13.00 Счетоводство на застрахователите доц.д-р М.Начкова 406 723 16.6.2019 11.00-13.00 Счетоводство на осигурителите доц.д-р М ...
Счетоводство и контрол 2 курс 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 724 25.5.2019 13.45-15.00 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 401 724 26.5.2019 9.00-11.00 Въведение в инвестициите гл.ас.д-р М.Главева 404 724 26.5.2019 9.00-11.00 Въведение в ...
Счетоводство и контрол 1 курс 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 725 26.5.2019 11.00-13.00 Икономика на труда доц.д-р Т.Тодоров 501 725 26.5.2019 14.00-16.00 Физкултура и спорт 1 курс преп.д-р В.Йорданов   725 1.6.2019 11.00-12.15 Микроикономика гл.ас ...
Студентите за нас 2.4.2021 г. ... надградиха моите знания по финансово счетоводство.  Преподавателската професия изисква специални качества, които по моите лични наблюдения проф. Башева притежава - не само познания по дисциплината, но и метод на преподаване, комуникация със студентите и желание да ни ...
Благодарствено писмо 27.2.2019 г. ... . д-р Снежана Александрова Башева Катедра "Счетоводство и анализ" Финансово-счетоводен факултет   Искам да поднеса искрени благодарности на всички преподаватели от Катедра "Счетоводство и анализ" и Финансово-счетоводен факултет, за положените усилия, професионализъм и ...
Счетоводство и контрол - 4 сем., семестър 4 6.2.2019 г. ... .00-16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 304   05.05.2019  9.00-16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол - 4 сем., семестър 2 15.2.2019 г. ... .05.2019 9.00-16.45 Финансово счетоводство Л гл.ас.д-р Б.Боянов 306 5.05.2019 9.00-16.45 Финансово счетоводство Л гл.ас.д-р Б.Боянов 306   11.05.2019  9.00-16.45 Счетоводство на банките Л проф.д-р Д.Фесчиян 503   12.05 ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 4 6.2.2019 г. ... .4.2019 9.00-12.15 Счетоводство на застрахователите и осигурителите Л доц.д-р М.Михайлова 405   21.04.2019  10.45-14.00 Финансиране на политически партии и неправителствени организации Л проф.д-р Д.Фесчиян 304   04.05 ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 2 15.2.2019 г. ... .4.2019 очаквайте инф. Стандартизация в счетоводството Л гл.ас.д-р Б.Боянов 306   204.2019 9.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 304   21.4.2019 9.00-10.30 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р ...
Счетоводство и контрол, 3 сем., семестър 3 6.2.2019 г. ... .00-16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 304   05.05.2019 9.00-16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол 3 сем., семестър 2 15.2.2019 г. ... .2019 9.00-13.00 Спецкурс по управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 304   13.4.2019 от 13.30 ч. Спецкурс по финансово счетоводство Л гл.ас.д-р Б.Боянов 306   20.4.2019 10.30-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол, 2 сем., семестър 2 6.2.2019 г. ... .00-16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 304   05.05.2019  9.00-16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д ...
Администрация и управление I курс 3.4.2019 г. ... .04.2019  от 10.00 ч. Счетоводство Л доц.д-р М.Маркова 502 732 07.04.2019  9.00-16.45 Счетоводство Л доц.д-р М.Маркова 502 732 13.04.2019  9.00-15.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 406 732 14.04.2019  9.00-14 ...
Счетоводство и контрол IV курс 6.2.2019 г. ... .00-15.00 Спецсеминар по счетоводство и анализ в публичния сектор Л ас.д-р Я.Даскалов 403 722 10.03.2019  9.00-14.00 Спецсеминар по счетоводство и анализ в публичния сектор Л ас.д-р Я.Даскалов 403 722 20.4.2019 9.00-15.00 Надзор и ...
Счетоводство и контрол III курс 3.4.2019 г. ... .04.2019  от 10.00 ч. Счетоводство на застрахователите Л доц.д-р М.Начкова 404 723 07.04.2019  от 10.00 ч. Счетоводство на застрахователите Л доц.д-р М.Начкова 404 723 13.04.2019  9.00-16.45 Счетоводство на ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс 12.3.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 724 10.03.2019 9.30 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л преп.д-р В.Йорданов 501 724 10.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л х.преп.Е.Попова РЦДО 724 23 ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс 13.3.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 725 9.03.2019 11.00 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л преп.д-р В.Йорданов 501 725 9.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л х.преп.Е.Попова РЦДО 725 23 ...
Счетоводство и контрол 3 сем., 3-ти 29.1.2019 г. ... семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" проф.д-р Д.Фесчиян Финансов контрол и одиторски стандарти доц.д-р Кр ...
Счетоводство и контрол 4 сем., 3-ти 28.1.2019 г. ... .2019 11.00-12.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 306 3.2.2019 11.00-12.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор ас.д-р Я ...
Счетоводство и контрол 4 сем., 1-ви 29.1.2019 г. ... на счетоводството доц.д-р М ...
Счетоводство и контрол 3 сем., 1-ви 30.1.2019 г. ... .2019 13.00-14.00 Управленско счетоводство доц.д-р Т.Рупска 402 3.2.2019 12.00-13.00 Счетоводство на банките проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол 2 сем., 1-ви 29.1.2019 г. ... .00-11.00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 305 2.2.2019 9.00-11.00 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети доц.д-р М.Маркова 302 3.2.2019 11.00-12.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол IV курс, зимна поправителна сесия 8.2.2019 г. ... .2.2019 11.00-12.00 Счетоводство в публичния сектор ас.д-р Я.Даскалов 403 722 9.2.2019 12.00-14.00 Счетоводство на банките ас.д-р Я.Даскалов 403 722 10.2.2019 9.00-11.00 Информационни системи в счетоводството доц.д-р В ...
Счетоводство и контрол III курс, зимна поправителна сесия 15.2.2019 г. ... .2.2019 9.00-11.00 Финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 505 723 10.2.2019 9.00-11.00 Търговско право доц.д-р З.Торманов 502 723 16.2.2019 от 11 ч. Одитинг доц.д-р Кр.Йорданов 502 723 16.2.2019 11.00-13.00 Теория на финансовия ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс, зимна поправителна сесия 6.2.2019 г. ... .2.2019 14.00-16.00 Основи на счетоводството ас.д-р Я.Даскалов 403 724 10.2.2019 9.00-11.00 Политология проф.д-р Г.Янков 502 724 16.2.2019 9.15-10.30 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401 724 16.2.2019 13.00-15.00 Финансов ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс, зимна поправителна сесия 8.1.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 725 9.2.2019 12.15-14.45 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401 725 9.2.2019 15.00-17.00 Математика I-ва част доц.д-р М.Микренска 501 725 10.2.2019 11.00-13 ...
Зимна условна сесия 22.1.2019 г. ... .45 ТЦ /София/ Катедра Счетоводство и анализ 1. Финансово счетоводство ДО Хасково 1 4.2.2019 10.00-12.00 1039 /София/ 2. Счетоводство ДО Хасково 1 4.2.2019 10.00-12.00 1039 /София/ 3. Управленско счетоводство ДО Хасково 2 6.2 ...
Международно акредитирани специалности в ОКС "Магистър" 14.10.2019 г. ... специалност "Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език" Признати 8 изпита от ACCA qualification         Признати 5 изпита от ICAEW qualifications  Източник: https://apps.icaew ...
Връчване на сертификатите на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2018 г. ... на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 9 януари 2019 г. от 13 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Счетоводство и контрол, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 10.1.2019 г. ... .1.2019 11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 303 78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Управление на риска и вътрешен одит доц.д-р Д.Въткова 306 78/ 20.1.2019 9.00-11.00 Финансово-счетоводен мениджмънт в банките проф.д-р Д.Фесчиян 403 78/ 26.1 ...
Счетоводтво и контрол, 4 сем., семестър 3 21.1.2019 г. ... .1.2019 17.00-18.00 Спецкурс по управленско счетоводство доц.д-р Т.Рупска 401 78/ 13.1.2019 11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство  гл.ас.д-р Б.Боянов 303 78/ 19.1.2019 13.00-15.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 404 78/ 19 ...
Счетоводство и контрол, 4 сем., семестър 1 17.1.2019 г. ... .1.2019 11.00-13.00 Основи на счетоводството доц.д-р М.Маркова 303 78/ 27.1.2019 9.00-11.00 Статистика доц.д-р С ...
Счетоводство и контрол, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 17.11.2018 г. ... .1.2019 11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 304 78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Управление на риска и вътрешен одит доц.д-р Д.Въткова 306 78/ 20.1.2019 9.00-11.00 Финансово-счетоводен мениджмънт в банките проф.д-р Д.Фесчиян 403 78/ 26.1 ...
Счетоводство и контрол, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 17.11.2018 г. ... .1.2019 11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 304 78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Управление на риска и вътрешен одит доц.д-р Д.Въткова 306 78/ 20.1.2019 9.00-11.00 Финансово-счетоводен мениджмънт в банките проф.д-р Д.Фесчиян 403 78/ 26.1 ...
Счетоводство и контрол, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 1 10.1.2019 г. ... .1.2019 18.00-19.00 Управленско счетоводство доц.д-р Т.Рупска 401 78/ 13.1.2019 13.00-15.00 Финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 303 78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Счетоводство на банките проф.д-р Д.Фесчиян 403 78/ 26.1.2019 11.00-13.00 Икономически ...
Счетоводство и контрол, 3 сем., семестър 3 17.11.2018 г. ... .1.2019 11.00-13.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" проф.д-р Д.Фесчиян 403 78/ 20.1.2019 11.00-13.00 Анализ на финансови отчети на предприятието ас.д-р Я.Даскалов 403 78/ 20.1.2019 11.00-13.00 Анализ на финансови ...
Счетоводство и контрол, 3 сем., семестър 2 21.1.2019 г. ... .1.2019 17.00-18.00 Спецкурс по управленско счетоводство доц.д-р Т.Рупска 401 78/ 13.1.2019 11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 303 78/ 19.1.2019 13.00-15.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 404 78/ 19.1 ...
Счетоводство и контрол, 3 сем., семестър 1 10.1.2019 г. ... .1.2019 18.00-19.00 Управленско счетоводство доц.д-р Т.Рупска 401 78/ 13.1.2019 13.00-15.00 Финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 303 78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Счетоводство на банките проф.д-р Д.Фесчиян 403 78/ 26.1.2019 11.00-13.00 Икономически ...
Счетоводство и контрол, 2 сем., семестър 1 17.11.2018 г. ... .1.2019 17.00-18.00 Спецкурс по управленско счетоводство доц.д-р Т.Рупска 401 78/ 13.1.2019 11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 304 78/ 19.1.2019 13.00-15.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 404 78/ 19.1 ...
Счетоводство и контрол, 2 сем., семестър 1 21.1.2019 г. ... .1.2019 17.00-18.00 Спецкурс по управленско счетоводство доц.д-р Т.Рупска 401 78/ 13.1.2019 11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 303 78/ 19.1.2019 13.00-15.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 404 78/ 19.1 ...
Счетоводство и контрол, семестър 7, зимна редовна сесия 28.1.2019 г. ... .1.2019 9.00-11.00 Счетоводство в публичния сектор ас.д-р Я.Даскалов 404 722 20.1.2019 9.00-11.00 Счетоводство на банките ас.д-р Я.Даскалов 501 722 26.1.2019 9.00-11.00 Финансово стопански анализ доц.д-р Р.Иванова 505 722 2.2.2019 9.00-11 ...
Счетоводство и контрол, семестър 5, зимна редовна сесия 23.1.2019 г. ... .1.2019 14.00-16.00 Финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 505 723 13.1.2019 9.00-11.00 Търговско право доц.д-р З.Торманов 505 723 19.1.2019 9.00-11.00 Корпоративни финанси гл.ас.д-р К.Войческа 505 723 26.1.2019 от 10.00 ч. Одитинг доц.д-р Кр ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 3, зимна редовна сесия 23.1.2019 г. ... .1.2019 11.00-13.00 Основи на счетоводството ас.д-р Я.Даскалов 404 724 26.1.2019 10.00-12.00 Статистика доц.д-р С.Чипева 401 724 26.1.2019 от 12.00 ч. Финансов контрол доц.д-р Кр.Йорданов 403 724 2.2.2019 9.00-11.00 Прогнозиране и планиране гл.ас.д-р ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 1, зимна редовна сесия 12.12.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 725 12.1.2019 10.30-12.00 Стопанска история гл.ас.д-р П.Стоянов 401 725 19.1.2019 9.00-11.00 Основи на управлението гл.ас.д-р Ив.Илиев 501 725 19.1.2019 9.00-11.00 Основи на управлението доц.д-р Цв ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство за 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... пълноценно усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на счетоводството и ...
Национален конкурс по счетоводство - 1 декември 2018 г. 7.11.2018 г. ... за провеждане на Националния конкурс по счетоводство Правила и процедура за провеждане на Националния конкурс по счетоводство /заключителен ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... на конкурса Историята на Националния конкурс по счетоводство за средношколци започва от 1998 г., когато се организира за първи път от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”. В продължение на 20 години тази ...
Счетоводство и контрол - 4 сем., семестър 1 10.11.2018 г. ... .11.2018  9.00-16.45 Основи на счетоводството Л гл.ас.д-р М.Маркова 504   04.11.2018  9.00-15.45 Основи на счетоводството Л гл.ас.д-р М.Маркова 504   10.11.2018  9.00-16.45 Търговско право Л доц.д-р З.Торманов 504   11.11 ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 1 10.10.2018 г. ... .10.2018 9.00-14.00 Счетоводство на банките Л проф.д-р Д.Фесчиян 504   20.10.2018 9.00-14.00 Управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 305   21.10.2018 9.00-14.00 Финансово счетоводство Л гл.ас.д-р Б.Боянов 305 27.10.2018 от 10:00 ...
Счетоводство и контрол - 3 сем.на обучение, семестър 1 10.10.2018 г. ... .10.2018 9.00-14.00 Счетоводство на банките Л проф.д-р Д.Фесчиян 504   20.10.2018 9.00-14.00 Управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 305   21.10.2018 9.00-14.00 Финансово счетоводство Л гл.ас.д-р Б.Боянов 305 27.10.2018 от 10:00 ...
Счетоводство и контрол - Хасково, 2 сем.на обуч., семестър 1 29.10.2018 г. ... .10.2018  9.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 306   07.10.2018  9.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л ас.д-р Я.Даскалов 306   13.10.2018  9.00-16.45 Спецкурс по управленско ...
Счетоводство и контрол - Хасково, 4 сем. на обучение, сем. 3 29.10.2018 г. ... .10.2018  09.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 306   07.10.2018  09.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор У ас.д-р Я.Даскалов 306   13.10.2018  09.00-16.45 Спецкурс по управленско ...
Счетоводство и контрол - Хасково, 4 сем.на обучение (проф.бак.), сем.3 2.10.2018 г. ... .11.2018  09.00-16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Л ас.д-р Б.Боянов 306   25.11.2018  09.00-16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Л ас.д-р Б ...
Счетоводство и контрол - Хасково, 3 сем. на обучение, сем.3 26.9.2018 г. ... .10.2018  9.00-15.45 Магистърски семинар "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 305   27.10.2018  09.00-16.45 Количествени методи и модели в бизнеса Л доц.д-р С.Чипева 305   28.10.2018  09.00-10 ...
Счетоводство и контрол - Хасково, 3 сем. на обучение, сем.2 29.10.2018 г. ... .10.2018  09.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 306   07.10.2018  09.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л ас.д-р Я.Даскалов 306   13.10.2018  09.00-16.45 Спецкурс по управленско ...
Счетоводство и контрол - Хасково, семестър 7 16.10.2018 г. ... .10.2018  09.00-16.45 Информационни системи в счетоводството Л доц.д-р В.Лазарова 503 722 14.10.2018 09.00-16.45 Информационни системи в счетоводството Л доц.д-р В.Лазарова 503 722 27.10.2018 11.00-18.45 Счетоводство на банките Л ас.д-р Я.Даскалов 502 722 28.10 ...
Счетоводство и контрол - Хасково, семестър 5 25.9.2018 г. ... .11.2018 09.00-15.00 Финансово счетоводство Л ас.д-р Б.Боянов 403 723 11.11.2018 09.00-14.00 Финансово счетоводство Л ас.д-р Б.Боянов 403 723 17.11.2018 09.00-16.45 Финансово счетоводство У ас.д-р Б ...
Финанси, счетоводство и контрол - Хасково, семестър 3 6.11.2018 г. ... .11.2018  11.00-18.45 Основи на счетоводството Л ас.д-р Я.Даскалов 502 724 11.11.2018  09.00-16.45 Основи на счетоводството Л ас.д-р Я.Даскалов 502 724 24.11.2018  09.00-16.45 Прогнозиране и планиране Л доц.д-р И.Славова 502 724 25.11 ...
Финанси, счетоводство и контрол - Хасково, семестър 1 6.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 725 06.10.2018  11.00-18.45 Основи на икономическата теория Л доц.д-р М.Марикина аула 204 725 20.10.2018  09.00-16.45 Основи на управлението Л доц.д-р Цв.Стоянова 406 725 21.10 ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5.9.2018 г. ... , ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ФИНАНСИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Магистърската специалност е официално акредитирана и e създадена в сътрудничество с Association of Chartered Certified Accountants (АССА) - най-голямата професионална организация в света, предлагаща квалификации в ...
Важно за кандидат-студентите!<br/> Прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 г. 2.9.2019 г. ... .7 Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ 629,00 лв. 2 Професионално направление „Администрация и управление“ 629,00 лв. 3 Професионално направление „Политически науки“ 976,00 лв. 3 ...
Рени Монева, бакалавър, специалност Финанси и счетоводство, летен семестър 2017-2018 г. в Ковиля, Португалия 26.7.2018 г. ... да учите в чужбина за един семестър или за една година? Имате желания да се запознаете с хора от цял свят? Търсите начин да станете по-самостоятелни и отговорни за себе си? Искате да разширите мирогледа си, общата култура и познанията? Еразъм е програмата, която вие трябва да запишете ...
Администрация и управление I курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .Вълков 404 731 1.7.2018 17.00-18.30 Счетоводство проф.д-р Сн.Башева 403 731 1.7.2018 17.00-18.30 Счетоводство гл.ас.д-р М ...
Счетоводство и контрол IV курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .06.2018 г. 11.30-12.30 Спецсеминар по счетоводство и анализ в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 304 721 30.06.2018 г. 11.30-12.30 Практика преди дипломиране проф.д-р Д.Фесчиян 304 721 30.06.2018 г. 13.00-14.30 Счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол III курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .6.2018 9.00-10.30 Счетоводство на застрахователите доц.д-р М.Михайлова 502 722 30.6.2018 11.00-12.30 Счетоводство на осигурителите доц.д-р М.Михайлова 502 722 30.6.2018 13.00-14.30 Търговско право доц.д-р Ж.Драганов 403 722 30.6 ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .6.2018 11.30-12.30 Основи на счетоводството проф.д-р Д.Фесчиян 304 723 30.6.2018 13.00-14.30 Маркетинг проф.д-р С.Класова 303 723 30.6.2018 15.00-16.30 Прогнозиране и планиране доц.д-р И.Славова 505 723 30.6.2018 17.15-18.00 Интелектуална ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 723 30.6.2018 9.00-10.30 Математика I част доц.д-р М.Микренска 501 723 30.6.2018 11.00-12.30 Микроикономика доц.д-р Л.Йотова 406 723 30.6.2018 15.00 ч. Икономика на предприятието гл.ас.д-р И ...
Периодични издания 28.6.2019 г. ... мисъл   CEEOL Собственост и право Счетоводство, данъци и право Съвременно право Труд и здраве Труд и осигуряване Труд и право Търговско и облигационно право Търговско право Юридически сборник CEEOL Юридически свят СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ЖИВОТНОВЪДСТВО Агробизнесът Български ...
Администрация и управление, семестър 2, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  11.00-13.00 Счетоводство проф.д-р Сн.Башева 505 731 23.06.2018  11.00-13.00 Счетоводство гл.ас.д-р М.Маркова 505 731 24.06.2018  15.00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е.Попова РЦДО 731 24.06.2018  9.00-11 ...
Счетоводство и контрол, семестър 8, лятна поправителна сесия 22.5.2018 г. ... .06.2018  11.00-13.00 Спецсеминар по счетоводство и анализ в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 404 721 23.06.2018  13.00-14.00 Практика преди дипломиране проф.д-р Д.Фесчиян 404 721 24.06.2018  9.00-11.00 Контрол във финансовия сектор доц.д-р Е ...
Счетоводство и контрол, семестър 6, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  13.00-15.00 Счетоводство на застрахователите доц.д-р М.Михайлова 303 722 23.06.2018  13.00-15.00 Счетоводство на осигурителите доц.д-р М.Михайлова 303 722 23.06.2018  19.30-20.30 Управленско счетоводство доц.д-р Т ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 4, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  9.00-11.00 Основи на счетоводството проф.д-р Д.Фесчиян 404 723 23.06.2018  13.15-14.30 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 401 723 23.06.2018  15.45-17.00 Европейска интеграция доц.д-р Е.Георгиева 401 732 24.06.2018  9.00-11 ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 2, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 723 23.06.2018  9.30-10.45 Микроикономика доц.д-р Л.Йотова 401 723 23.06.2018  11.00-13.00 Математика II част доц.д-р М.Микренска 501 723 23.06.2018  от 13.30 ч ...
Акценти 1.6.2021 г. ... от магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ – общо 5 изпита. Съществува и възможност за придобиване на Сертификата за професионална квалификация в областта на финансите, счетоводството и ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 4 27.3.2018 г. ... .06.2018  11.00-13.00 Счетоводство на застрахователите и осигурителите доц.д-р М ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 2 27.3.2018 г. ... .5.2018 14.00-16.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 303 27.5.2018 9.00-11.00 Анализ на фин.отчети на предпр. проф.д-р Д.Фесчиян 304 02.06.2018  15.00-17.00 Контрол в капиталовия пазар доц.д-р Е.Асенов 505 03.06 ...
Счетоводство и контрол 4 сем., 4-ти 29.5.2018 г. ... .00-16.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" проф.д-р Д.Фесчиян 303 27.05.2018  9.00-11.00 Анализ на фин.отчети на предпр. проф.д-р Д.Фесчиян 304 09.06.2018  от 11.00 ч. Финансов контрол и ...
Счетоводство и контрол 4 сем., 2-ри 27.3.2018 г. ... .5.2018 16.00-18.00 Счетоводство на банките проф.д-р Д.Фесчиян 303 27.05.2018  11.00-13.00 Управленско счетоводство доц.д-р Н.Орешаров 404 02.06.2018  11.00-13.00 Сист.и контрол на данъци и соц.осиг. доц.д-р Т ...
Счетоводство и контрол 3 сем., 2-ри 27.3.2018 г. ... .2018  14.00-16.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 303 27.05.2018  13.00-15.00 Спецкурс по управленско счетоводство доц.д-р Н.Орешаров 404 02.06.2018 15.00-17.00 Контрол в капиталовия пазар доц.д-р Е ...
Счетоводство и контрол 3 сем., 1-ви 27.3.2018 г. ... .5.2018 16.00-18.00 Счетоводство на банките проф.д-р Д.Фесчиян 303 27.05.2018  11.00-13.00 Управленско счетоводство доц.д-р Н.Орешаров 404 02.06.2018  11.00-13.00 Сист.и контрол на данъци и соц.осиг. доц.д-р Т ...
Счетоводство и контрол 2 сем., 2-ри 29.5.2018 г. ... .00-16.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" проф.д-р Д.Фесчиян 303 27.05.2018  9.00-11.00 Анализ на фин.отчети на предпр. проф.д-р Д.Фесчиян 304 09.06.2018  от 11.00 ч. Финансов контрол и ...
Администрация и управление I курс, сем.2 7.6.2018 г. ... .05.2018  9.00-11.00 Счетоводство проф.д-р Сн.Башева 404 731 26.05.2018  9.00-11.00 Счетоводство гл.ас.д-р М.Маркова 404 731 27.05.2018  от 8.00 ч. Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 501 731 03.06.2018  9.00-11 ...
Счетоводство и контрол IV курс, сем.8 29.5.2018 г. ... .5.2018 11.00-13.00 Спецсеминар по счетоводство и анализ в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 303 721 26.5.2018 13.00-14.00 Практика преди дипломиране проф.д-р Д.Фесчиян 303 721 27.5.2018 9.00-11.00 Счетоводна политика и финансови отчети доц.д-р Н ...
Счетоводство и контрол III курс, сем.6 27.3.2018 г. ... .5.2018 12.15-14.15 Управленско счетоводство доц.д-р Т.Рупска 401 722 27.05.2018  9.00-11.00 Митнически контрол доц.д-р О.Димов 403 722 02.06.2018  9.00-11.00 Данъчно облагане и контрол доц.д-р Т.Атанасова-Дренска 403 722 09.06 ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс, сем.4 7.6.2018 г. ... .05.2018  9.00-11.00 Основи на счетоводството проф.д-р Д.Фесчиян 303 723 27.05.2018  12.00-15.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501 723 3.6.2018  11.00-13.00 Прогнозиране и планиране доц.д-р И.Славова 501 723 9.6 ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс, 2 сем. 7.6.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 723 26.5.2018 11.00-13.00 Икономическа социология х.доц.д-р Ст.Влайков 406 723 27.5.2018 8.00-12.00 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 501 723 02.06.2018  11.00-13 ...
Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" 2.3.2018 г. ... икономикс, основи на правото, финанси, счетоводство и статистика. За кандидатите от други направления, въпросите от теста проверяват тяхната обща икономическа и правна култура. Примерни тестове може да откриете на сайта на УНСС.Какви знания и умения ще придобиете?Специалността ...
Счетоводство и контрол 4 сем., семестър 4 8.2.2018 г. ... .00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 302 18.03.2018  9.00-16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р ...
Счетоводство и контрол 4 сем., семестър 2 20.3.2018 г. ... .00-16.45 Управленско счетоводство Л доц.д-р Н.Орешаров 301 01.04.2018  9.00-16.45 Управленско счетоводство Л доц.д-р Н.Орешаров 301 21.04.2018  9.00-16.45 Сист.и контрол на данъци и соц.осиг. Л доц.д-р Т ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 4 8.2.2018 г. ... .05.2018  9.00-15.45 Счетоводство на застрахователите и осигурителите Л доц.д-р М.Михайлова 305 20.05.2018  9.00-15.45 Финансиране на политически партии и неправителствени организации Л проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 2 8.2.2018 г. ... .00-12.15 Стандартизация в счетоводството Л ас.д-р Б.Боянов 306 21.04.2018  9.00-16.45 Анализ на фин.отчети на предпр. Л проф.д-р Д.Фесчиян 302 22.04.2018 9.00-16.45 Анализ на фин.отчети на предпр. Л проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол 3 сем., семестър 2 8.2.2018 г. ... .45 Спецкурс по управленско счетоводство Л проф.д-р Ст.Стоянов 305 28.04.2018  9.00-17.30 Контролинг системи Л проф.д-р О.Симеонов 302 12.05.2018  9.00-15.45 Спецкурс по финансово счетоводство Л ас.д-р Б.Боянов 302 13.05 ...
Счетоводство и контрол 3 сем., семестър 1 20.3.2018 г. ... .00-16.45 Управленско счетоводство Л доц.д-р Н.Орешаров 301 01.04.2018  9.00-16.45 Управленско счетоводство Л доц.д-р Н.Орешаров 301 21.04.2018  9.00-16.45 Сист.и контрол на данъци и соц.осиг. Л доц.д-р Т ...
Счетоводство и контрол 2 сем., семестър 2 8.2.2018 г. ... .00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 302 18.03.2018  9.00-16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д ...
Администрация и управление I курс, сем.2 13.4.2018 г. ... .03.2018  10.30-16.45 Счетоводство Л гл.ас.д-р М.Маркова 303 731 17.03.2018  9.00-10.30 Счетоводство Л проф.д-р Сн.Башева 303 731 18.03.2018  9.00-16.45 Счетоводство Л гл.ас.д-р М.Маркова 303 731 31.03.2018  9 ...
Счетоводство и контрол IV курс, сем.8 17.3.2018 г. ... .2018 9.00-15.00 Спецсеминар по счетоводство и анализ в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 503 721 25.3.2018 9.00-14.00 Спецсеминар по счетоводство и анализ в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 503 721 31.3.2018 9.00-15.00 Надзор и ...
Счетоводство и контрол III курс, сем.6 11.4.2018 г. ... .03.2018  10.00-16.45 Счетоводство на осигурителите Л доц.д-р М.Михайлова 502 722 11.03.2018  9.00-16.45 Счетоводство на осигурителите Л доц.д-р М.Михайлова 502 722 17.03.2018  09.00-16.45 Счетоводство на ...
Счетоводство и контрол II курс, сем.4 13.4.2018 г. ... .00-15.00 Основи на счетоводството Л проф.д-р Д.Фесчиян 404 723 15.04.2018  9.00-14.00 Основи на счетоводството Л проф.д-р Д.Фесчиян 404 7204 21.4.2018  9.00-16.45 Основи на счетоводството У ас.д-р Я ...
Счетоводство и контрол I курс, сем.2 13.4.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 723 24.02.2018  09.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров 501 723 25.02.2018  09.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров 501 723 17.03 ...
Българска периодика 15.2.2019 г. ... и право Счетоводство, данъци и право Съвременно право Труд и здраве Труд и осигуряване Труд и право Търговско и облигационно право Търговско право Юридически ...
Състав 9.3.2021 г. ... Стоянов Заслужил професор на УНСС Катедра "Счетоводство и анализ" Финансово-счетоводен факултет  Служебен E-mail: ssrisodit@abv.bg  Телефон: (02) 8195 612  Кабинет: 1040 Проф. д-р Стоян Петров Цветков Катедра "Статистика и иконометрия" Факултет ...
Сесия за Счетоводство и контрол, семестър 7, зимна поправителна сесия 5.1.2018 г. ... .2.2018 9.00-11.00 Счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 403 721 10.2.2018 11.00-13.00 Счетоводство на банките проф.д-р Д.Фесчиян 403 721 10.2.2018 11.00-13.00 Счетоводство на банките ас.д-р Я.Даскалов 403 721 11.2.2018 9.00-11 ...
Сесия за Счетоводство и контрол, семестър 5, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... .2.2018 oт 10.00ч. Финансово счетоводство ас.д-р Б.Боянов 502 722 11.2.2018 11.00-13.00 Финансово счетоводство проф.д-р Сн.Башева 502 722 17.2.2018 12.00-14.00 Одитинг х.проф.д-р Кр.Йорданов 505 722 17.2.2018 от 10:30 Теория на финансовия контрол х ...
Сесия за Финанси, счетоводство и контрол, семестър 3, зимна поправителна сесия 5.1.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   10.2.2018 11.30-14.45 Статистика доц.д-р С.Чипева 401   11.2.2018 9.00-12.00 Маркетинг х.проф.д-р С.Класова 501   11.2.2018 12.00-14.00 Публични финанси проф.д-р Р.Брусарски 501   17.2 ...
Сесия за Финанси, счетоводство и контрол, семестър 1, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 723 10.2.2018 9.00-12.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501 723 10.2.2018 14.00-16.00 Математика I-ва част доц.д-р М.Микренска 501 723 11.2.2018 12.00-15.00 Стопанска история доц.д-р М ...
Мишев 20.6.2018 г. ... научен съвет по “Стопанска информация, счетоводство и финанси” при Висшата атестационна комисия към Министерски съвет 2004 – 2007 г. Секретар на .Специализирания научен съвет по “Икономическа информация и стопанско управление” при Висшата атестационна комисия към ...
Връчване на сертификатите на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 11.12.2017 г. ... на сертификатите на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 15 декември 2017 г. от 12 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Важно за участниците в Националното състезание по финанси и счетоводство на 9 декември 2017 г.! 5.12.2017 г. ... големия интерес към Националното състезание по финанси и счетоводство, същото ще се проведе на два етапа. За участниците от Националната търговско-банкова гимназия-София и Националната финансово-стопанска гимназия-София състезанието ще започне в 9 ч. в Тестовия център на УНСС. За участниците от всички останали ...
Счетоводство и контрол - 4 сем., семестър 4, зимна редовна сесия 22.1.2018 г. ... .1.2018 11.00-13.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" проф.д-р Д.Фесчиян 404   21.1.2018 11.00-13.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието проф.д-р Д.Фесчиян 404   27.1.2018 от 11:00 ч. Финансов контрол и ...
Счетоводство и контрол - 4 сем., семестър 3, зимна редовна сесия 24.1.2018 г. ... .1.2018 9.00-11.00 Спецкурс по финансово счетоводство ас.д-р Б.Боянов 302   13.1.2018 9.00-11.00 Спецкурс по финансово счетоводство проф.д-р Сн.Башева 302   14.1.2018 9.00-11.00 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети проф.д-р Сн ...
Счетоводство и контрол - 4 сем., семестър 1, зимна редовна сесия 17.1.2018 г. ... .1.2018 13.00-15.00 Основи на счетоводството проф.д-р Сн.Башева 403   13.1.2018 13.00-15.00 Основи на счетоводството ас.д-р Б.Боянов 403   14.1.2018 9.00-11.00 Статистика доц.д-р С.Чипева 404   20.1.2018 12.00-14.00 Макроикономика гл.ас.д-р Д ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 3, зимна редовна сесия 22.1.2018 г. ... .1.2018 9.00-11.00 Спецкурс по финансово счетоводство ас.д-р Б.Боянов 302   13.1.2018 9.00-11.00 Спецкурс по финансово счетоводство проф.д-р Сн.Башева 302   14.1.2018 9.00-11.00 Количествени методи и модели доц.д-р С.Чипева 404   20.1.2018 11.00-13 ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 1 22.1.2018 г. ... .1.2018 13.00-15.00 Финансови счетоводство проф.д-р Сн.Башева 403   13.1.2018 13.00-15.00 Финансови счетоводство ас.д-р Б.Боянов 403   14.1.2018 9.00-11.00 Икономически анализ доц.д-р Л.Тодоров 303   20.1.2018 15.00-17.00 Счетоводство на ...
Счетоводство и контрол - 3 сем., семестър 3, зимна редовна сесия 22.1.2018 г. ... .1.2018 11.00-13.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" проф.д-р Д.Фесчиян 404   21.1.2018 11.00-13.00 Анализ на фин.отчети на предпр. проф.д-р Д.Фесчиян 404   27.1.2018 от 11:00 ч. Финансов контрол и одиторски ...
Счетоводство и контрол - 3 сем., семестър 1, зимна редовна сесия 22.1.2018 г. ... .1.2018 13.00-15.00 Финансово счетоводство проф.д-р Сн.Башева 403   13.1.2018 13.00-15.00 Финансово счетоводство ас.д-р Б.Боянов 403   14.1.2018 9.00-11.00 Икономически анализ доц.д-р Л.Тодоров 303   20.1.2018 15.00-17.00 Счетоводство на ...
Счетоводство и контрол - 2 сем., семестър 1, зимна редовна сесия 24.1.2018 г. ... .1.2018 9.00-11.00 Спецкурс по финансово счетоводство проф.д-р Сн.Башева 302   13.1.2018 9.00-11.00 Спецкурс по финансово счетоводство ас.д-р Б.Боянов 302   14.1.2018 9.00-11.00 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети проф.д-р Сн ...
Счетоводство и контрол, семестър 7, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .д-р Х.Балабанова 403 721 20.1.2018 9.00-11.00 Счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 404 721 21.1.2018 9.00-11.00 Счетоводство на банките проф.д-р Д.Фесчиян 404 721 21.1.2018 9.00-11.00 Счетоводство на банките ас.д-р Я.Даскалов 404 721 27.1.2018 11.00-13 ...
Счетоводство и контрол, семестър 5, зимна редовна сесия 22.1.2018 г. ... .1.2018 11.00-13.00 Финансово счетоводство ас.д-р Б.Боянов 403 722 13.1.2018 11.00-13.00 Финансово счетоводство проф.д-р Сн.Башева 403 722 20.1.2018 11.00-13.00 Корпоративни финанси гл.ас.д-р К.Войческа 406 722 21.1.2018 12.00-14.00 Търговско право доц.д.ю ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 3, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   13.1.2018 12.00-14.45 Интелектуална собственост ас.д-р Х.Стрижлев 401   13.1.2018 12.00-14.45 Интелектуална собственост проф.д-р Б.Борисов 401   14.1.2018 11.00-13.00 Маркетинг х.проф.д-р С ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 1, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 723 14.1.2018 15.00-17.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501 723 20.1.2018 11.30-14.15 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401 723 21.1.2018 9.00-12.00 Стопанска история доц.д-р М ...
Национален конкурс по счетоводство - 2 демекври 2017 г. 11.1.2021 г. ... допълнителна информация ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 24.10.2017 г. ... значение на конкурса Историята на Националния конкурс по счетоводство за средношколци започва от 1998 г., когато се организира за първи път от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”. В продължение на 19 години тази ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 5.12.2017 г. ... за пълноценно усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на счетоводството и ...
Счетоводство и контрол - 4 сем., семестър 4 4.10.2017 г. ... .10.2017  09.00-16.45 Магистърски семинар "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 301   08.10.2017  09.00-16.45 Магистърски семинар "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол - 4 сем., семестър 1 20.10.2017 г. ... .12.2017  09.00-16.45 Основи на счетоводството Л проф.д-р Сн.Башева 301   09.12.2017  09.00-16.45 Основи на счетоводството Л ас.д-р Б.Боянов 301   10.12.2017  09.00-16.45 Основи на счетоводството Л проф.д-р Сн.Башева 301   10.12 ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 3 4.10.2017 г. ... .11.2017-19.11.2017 09.00-16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Л проф.д-р Сн.Башева 301   18.11.2017-19.11.2017 09.00-16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Л ас.д-р Б.Боянов 301   25.11.2017  09.00-16.45 Количествени методи и модели Л доц.д-р С ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 1 20.10.2017 г. ... .11.2017  09.00-15.45 Управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 305   19.11.2017  09.00-15.00 Управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 305   02.12.2017  09.00-15.45 Финансово счетоводство Л проф.д-р Сн.Башева 305   02.12 ...
Счетоводство и контрол - 3 сем., семестър 1 20.10.2017 г. ... .11.2017  09.00-15.45 Управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 305   19.11.2017  09.00-15.00 Управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 305   02.12.2017  09.00-15.45 Финансово счетоводство Л проф.д-р Сн.Башева 305   02.12 ...
Счетоводство и контрол - 2 сем., семестър 1 2.1.2018 г. ... .10.2017  09.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 301   15.10.2017  09.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 301   21.10.2017  09.00-16.45 Контрол в капиталовия ...
Счетоводство и контрол - 4 сем., семестър 3 20.10.2017 г. ... .10.2017  09.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 301   15.10.2017  09.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор У проф.д-р Д.Фесчиян 301   21.10.2017  09.00-16.45 Контрол в капиталовия ...
Счетоводство и контрол - 3 сем., семестър 3 4.10.2017 г. ... .2017  09.00-16.45 Магистърски семинар "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 301   08.10.2017  09.00-16.45 Магистърски семинар "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол IV курс 26.9.2017 г. ... .11.2017  09.00-17.30 Счетоводство на банките Л проф.д-р Д.Фесчиян 406 721 5.11.2017 09.00-16.00 Счетоводство на банките Л ас.д-р Я.Даскалов 406 721 11.11.2017 09.00-17.30 Счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 406 721 12.11 ...
Счетоводство и контрол III курс 2.11.2017 г. ... .11.2017  11.00-15.00 Финансово счетоводство Л ас.д-р Б.Боянов 502 722 04.11.2017  09.00-11.00 Финансово счетоводство Л проф.д-р Сн.Башева 502 722 5.11.2017 09.00-14.00 Финансово счетоводство Л ас.д-р Б.Боянов 502 7203 11.11.2017 09.00-16 ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс 11.12.2017 г. ... .12.2017 09.00-Танци 10.00-Туризъм Физкултура и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова РЦДО-Хасково  732 07.10.2017  09.00-15.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501 732 08 ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс 11.12.2017 г. ... .12.2017 09.00-Танци 10.00-Туризъм Физкултура и спорт - 1 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково 723 07.10.2017  11.00-18.45 Основи на управлението Л доц.д-р Цв ...
Акредитация ICAEW 6.1.2020 г. ... (3-5 години). Сертификатът по „финанси, счетоводство и бизнес“ (ICAEW CFAB) е частична, но самостоятелна квалификация на ICAEW, която се състои от шестте изпита от първо сертификационно ниво. Акредитацията от страна на ICAEW осигурява възможност на студентите на УНСС да бъдат ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ...   ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Магистърската специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ е логическо продължение на бакалавърските специалности  „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... се световна икономика. ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Магистърската специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ е логическо продължение на бакалавърските специалности  „Финанси и счетоводство с преподаване ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... английски език Х Х Финанси, счетоводство и контрол   Х Приложна информатика, комуникации и иконометрия   Х Икономика, общество и човешки ресурси Х Х Икономика и ...
Годишна поправителна сесия - Счетоводство и контрол IV курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 9.00-10.30 Информационни системи в счетоводството проф.Е.Денчев 406 1.7.2017 16.30-18.00 Контрол във финансовия сектор доц.Е.Асенов 303 2.7.2017 13.30-15.00 Надзор и управление на риска проф.Е.Миланова 304 1.7.2017 13.30-15.00 Практика преди ...
Годишна поправителна сесия - Счетоводство и контрол III курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 15.00-16.30 Счетоводство на застрахователите доц.М.Михайлова 403 2.7.2017 16.30-18.00 Счетоводство на осигурителите доц.М.Михайлова 403 2.7.2017 12.00-13.30 Теория на финансовия контрол х.проф.Кр.Йорданов 404 2.7.2017 13 ...
Годишна поправителна сесия - Счетоводство и контрол II курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 13.30-15.00 Основи на счетоводството проф.Д.Фесчиян 303 1.7.2017 15.00-16.00 ПТПП доц.Г.Михайлова-Борисова 403 1.7.2017 8.30-9.30 Политология проф.Г.Янков 403 2.7.2017 13.30-15.00 Прогнозиране и планиране доц.И.Славова (гл.ас.М ...
Годишна поправителна сесия - Счетоводство и контрол I курс 30.6.2017 г. ... Дата Час Дисциплина Преподавател Зала 2.7.2017 16.30-18.00 Икономика на труда доц.Т.Тодоров 501 2.7.2017 15.00-16.30 Икономическа социология х.доц.Ст.Влайков 404 2.7.2017 9.00-10.30 Информатика х.ас.Д.Дановски 406 1.7.2017 12 ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация I курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 10.30-12.00 Счетоводство гл.ас.Камбурова 404 1.7.2017 18.00-19.00 Физкултура х.преп.А ...
Организационен Комитет 13.2.2021 г. ... – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Луцк, ...
Организационен Комитет 26.7.2019 г. ... – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Луцк, ...
Програмен съвет 26.7.2019 г. ... и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС, София, България Проф. д-р Румяна Пожаревска – Зам.-председател на Организационния комитет и Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България Проф. д-р Джанфранко ...
Програмен комитет 13.2.2021 г. ... - Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС, София, България Проф. д-р Румяна Пожаревска - Председател на Общото събрание на ФСФ Доц. д-р Пресияна Ненкова – Ръководител на катедра „Финанси”, УНСС, София, България Доц. ...
Организационен Комитет 21.6.2017 г. ... . д-р Диана Петрова – катедра "Счетоводство и анализ" Доц. д-р Димитър Ненков – катедра "Финанси" Доц. д-р Бойка Брезоева – катедра "Счетоводство и анализ" Доц. д-р Гергана Михайлова – катедра "Финанси" Доц. д-р Теодора Рупска – катедра ...
Програмен комитет 20.6.2017 г. ... и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” Проф. д-р Стоян Стоянов – Заслужил професор на УНСС Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет Проф. д-р Огнян Симеонов – Ръководител на катедра ...
За програмата 14.6.2017 г. ... , Специализиран курс по управленско счетоводство, Международно търговско право, Методи за изследване в международния бизнес и формиране на екипи, Бизнес английски.   Втора учебна година 3-ти семестър (Нотингам бизнес скул) През първия семестър на втората ...
Акредитация 19.2.2021 г. ... преподавател в катедра „Счетоводство и анализ” Доц. д-р Атанаска Ивова Филипова-Сланчева – синдикален член на НБС „ВОН-КНСБ” Робърт Галинов Ананиев – студент, специалност „Финанси” Габриела Радкова Димчева – ...
спец."Счетоводство и контрол" 3 курс, 6-ти семестър 22.5.2017 г. ... .06.2017 г. 12-14 Счетоводство на затраховат. доц.М.Михайлова 406 721 04.06.2017 г. 11-14 Счетоводство на осигурителите доц.М.Михайлова 403 721 10.06.2017 г. 14-17.30 Управленско счетоводство доц.Т ...
ОКС Бакалавър 24.4.2017 г. ... в специалност "Финанси" и"Финанси и счетоводство с преподаване на английски език", редовно обучение, както и в поднаправление" Финанси, счетоводство и контрол", дистанционно обучение. Обучението по дисцплините „Основи на финансите” и „Корпоративни ...
Контакти 13.4.2017 г. ... секретар катедра "Счетоводство и анализ"  гл.ас. д-р Михаил Мусов, е-mail: mihailmusov@abv.bg Телефон: (02) 8195 612 Кабинет: 1040                       ...
Новини 22.5.2017 г. ... ICAEW и научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", който представи гостите: Йоанна Сзичовска, мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в ICAEW, Марина Апостолова от BDO България, Зорница Джамбазка  и Георги Стоянов от Grant ...
Международно акредитирани специалности в ОКС "Бакалавър" 18.11.2020 г. ... "Счетоводство" Признати 4 изпита от ACCA qualification         Признати до 6 изпита от ICAEW qualifications  * Признава се за ICAEW ACA qualification, но не и за ICAEW CFAB. Източник: https://apps.icaew ...
Защита на магистърски тези за студентите от специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" 21.9.2021 г. ... редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" 1 г. , 1.5 г. и специалност "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност" , "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор"  и "Счетоводство и бизнес анализ", ще се проведе присъствено на 11 октомври ...
Обучение 4.12.2018 г. ... дисциплини за специалност „Счетоводство“ (1 г.) – редовно обучение, прием м. СЕПТЕМВРИ 2018 г.: Всички студенти от спец. "Счетоводство" (1 г.), ще изучават следните дисциплини: I семестър (зимен)  АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ...
Кандидат-магистърски изпити 13.4.2017 г. ... , специалност „Счетоводство“ и специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ могат да се явят на предварителните сесии под формата на кандидат-магистърски изпит (електронен или на хартиен носител) за академичната ...
Специалности 18.6.2021 г. ... "100 години УНСС"   Катедра "Счетоводство и анализ" предлага обучение в следните специалности в ОКС "магистър" през учебната 2021/2022: 1. Специалност "Счетоводство" (2 сем. и 3 сем. - редовно обучение) 2. Специалност "Счетоводство" със специализация ...
Държавен изпит 6.7.2021 г. ... държавен изпит на спец. "Счетоводство" ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ въпроси за държавен изпит на спец. "Счетоводство" ПРАВИЛА за организиране и провеждане на държавен изпит за спец. "Счетоводство" КОНСПЕКТ (ВЪПРОСНИК) за държавен изпит на спец. "Финанси и счетоводство ...
Учебна практика 5.4.2021 г. ... "Счетоводство", редовна форма на обучение Указания за провеждане на учебната практика на студентите от спец. "Счетоводство" Образци на документи за отчитане и защита на учебната практика за студентите от спец." Счетоводство". Уважаеми студенти ...
Обучение 22.4.2021 г. ... , които се изучават в специалност "Счетоводство", 3-ти курс, V и VI семестър за академичната 2021/2022 г.:  V СЕМЕСТЪР (зимен)     ДАНЪЦИ И ДАНЪЧЕН ...
Специалности 16.12.2020 г. ... "Счетоводство", редовна форма на обучение Счетоводството е първата официално обособена икономико-аналитична специалност в света. Нейното многовековно развитие е доказателство за научно-познавателния и практико-приложния й характер, който се проявява в изключително ...
ОНС "Доктор" 30.7.2021 г. ... по дисциплината "Теория и организация на счетоводството" Учебна програма по дисциплината "Финансово отчитане и счетоводен анализ" Учебна програма по дисциплината "Методология на счетоводството" Учебна програма по дисциплината "Философия и история на счетоводството" Учебна ...
Международни акредитации 18.11.2020 г. ... „Счетоводство и анализ“ води и участва в редица специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, които са акредитирани от най-големите професионални организации в областта на счетоводството и одита в света, в т.ч.: The Association of ...
Финанси, счетоводство и контрол 25.6.2019 г. ... „Финанси“ Катедра „Счетоводство и анализ" Катедра „Финансов контрол“ СЪОБЩЕНИЕ   За студентите четвърти курс специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ – дистанционно обучение, РЦДО – Пловдив Във връзка с ...
Държавни изпити 25.6.2019 г. ... .00 ч.- 1 ауд. Финанси, счетоводство и контрол от 10 ч.- 2 ауд.    На Държавен изпит се явяват само студенти положили всички семестриални изпити!!! На студентите, които ще се явявят на Държавен изпит през месец юли 2019 г. трябва да: 1, ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (4-ти сем.) 27.3.2017 г. ... .05.2017 г. 9.00-17.30 Счетоводство на застрахователите и осигурителите Л доц.д-р М ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (2-ри сем.) 2.5.2017 г. ... г. 9.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 301 03.06.2017 г. 9.00-17.30 Стандартизация в счетоводството ас.д-р Б ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение (4-ти сем.) 27.3.2017 г. ... .45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 504 30.4.2017 г. 9.00-16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение (3-ти сем.) 4.4.2017 г. ... .45 Спецкурс по финансово счетоводство Л проф.Сн.Башева 301   13.5.2017 г. - 14.5.2017 г. 9.00-16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Л гл.ас.д-р Л.Камбурова 301   20.5.2017 г. - 21.5.2017 г. 9.00-16.45 Контрол в ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение (2-ри сем.) 27.3.2017 г. ... г. 9.00-16.45 Управленско счетоводство Л проф.д-р Ст.Стоянов 504   13.05.2017 г. 9.00-16.45 Икономически анализ Л доц.д-р Р.Иванова 306   14.05.2017 г. 9.00-16.45 Счетоводство на банките Л проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол, 3 сем.на обучение (2-ри сем.) 4.4.2017 г. ... .45 Спецкурс по финансово счетоводство Л проф.д-р Сн.Башева 301   13.5.2017 г. - 14.5.2017 г. 9.00-16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Л гл.ас.Л.Камбурова 301   20.5.2017 г. - 21.5.2017 г. 9.00-16.45 Контрол в ...
Счетоводство и контрол, 3 сем.на обучение (3-ти сем.) 27.3.2017 г. ... .45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 504 30.04.2017 г. 9.00-16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол, 2 сем.на обучение (2-ри сем.) 27.3.2017 г. ... .45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 504 30.04.2017 г. 9.00-16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д ...
Публични финанси, 4 сем.на обучение (4-ти сем.) 1.3.2017 г. ... .2017 г. 9.00-12.50 Бюджетно счетоводство Л проф.д-р Д ...
Публични финанси, 3 сем.на обучение (3-ти сем.) 1.3.2017 г. ... .2017 г. 9.00-12.50 Бюджетно счетоводство Л проф.д-р Д ...
Летен семестър, Счетоводство и контрол III курс 25.4.2017 г. ... .03.2017 г. 10.00-16.45 Счетоводство на осигурителите Л доц.д-р М.Михайлова 502 721 12.03.2017 г. 10.00-16.45 Счетоводство на осигурителите Л доц.д-р М.Михайлова 502 721 18.03.2017 г. 10.00-16.45 Счетоводство на застрахователите Л доц ...
Летен семестър, Счетоводство и контрол II курс 26.5.2017 г. ... .03.2017 г. 12.30-19.15 Основи на счетоводството Л проф.д-р Д.Фесчиян 304 722 26.03.2017 г. 9.00-13.00 Основи на счетоводството Л проф.д-р Д.Фесчиян 304 7203 01.04.2017 г. 11.00-18.45 Парична теория и парична политика (ПТПП) - I ниво У доц.д-р Г ...
Летен семестър, Счетоводство и контрол I курс 11.5.2017 г. ... Всеки студент от специалност "Счетоводство и контрол" I курс трябва да избере една от следните дисциплини за трети семестър: Екология  Политология  До 20 юни 2017 г. да се заяви съответната дисциплина в Учебен отдел на РЦДО-Хасково. ...
Летен семестър, Бизнес администрация I курс 28.2.2017 г. ... .04.2017 г. 9.00-16.45 Счетоводство Л гл.ас.д-р Л.Камбурова 503 7301 09.04.2017 г. 9.00-16.45 Счетоводство У гл.ас.д-р Л.Камбурова 503 730 29.04.2017 г. 9.00-14.00 Стратегии за е-бизнес Л доц.д-р Цв.Стоянова 302 7301 30.04.2017 ...
Акценти 26.5.2021 г. ... на нормативната уредба на счетоводството в Република България“ Лектори от Министерство на финансите, ИДЕС, КПНРО, Съюз на счетоводителите, Асоциация на счетоводителите   2014 Публична лекция относно актуални проблеми на МСС и ...
Летен семестър, Счетоводство и контрол IV курс 18.5.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 720 − − Практика преди дипломиране Л проф.д-р Д.Фесчиян   720 18.02.2017 г. 9.00-17.30 Спецсеминар и анализ в публичния сектор (само от фак.номер 13115102 до 13115126) Л проф.д-р Д ...
Поправителна зимна сесия, Счет. и контрол IV курс 10.1.2017 г. ... .02.2017 г. 9-10 Счетоводство в публичния сектор проф.Д.Фесчиян 406 720 04.02.2017 г. 10-11 Счетоводство на банките проф.Д.Фесчиян 406 720 05.02.2017 г. 9-11 Информационни системи в счетоводството проф.Е.Денчев 304 720 11.02.2017 г ...
Поправителна зимна сесия, Счет. и контрол III курс 10.1.2017 г. ... .02.2017 г. 13-15 Финансово счетоводство гл.ас.Л.Камбурова 403 721 11.02.2017 г. 11-13 Търговско право доц.Ж.Драганов 303 721 12.02.2017 г. 9-11 Корпоративни финанси гл.ас.К ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър), 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 9 - 11 Количествени методи и модели Проф. В.ПАВЛОВА 403 5.02.2017 11 - 13 СПЕЦКУРС ПО ФИНАНСОВО СЧЕТ-ВО Проф. СН. ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър), 1-ви семестър 3.2.2017 г. ... .01.2017 13 - 14 СЧЕТОВОДСТВО НА БАНКИТЕ Проф. Д. ФЕСЧИЯН 404 12.02.2017 11 - 13 УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО Проф. СТ. СТОЯНОВ 301 4.02.2017 11 - 13 ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО Проф. СН ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение, 4-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 9 - 11 АНАЛИЗ НА ФИН.ОТЧ.НА НЕФИН.ПР. Доц. Р.ИВАНОВА 403 28.01.2017 9 - 11 Количествени методи и модели Проф. В ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение, 3-ти семестър 3.2.2017 г. ... .01.2017 12 - 13 Спецкурс по счетоводство в пуб Проф. Д. ФЕСЧИЯН 404 12.02.2017 11 - 13 СПЕЦКУРС ПО УПРАВЛ.СЧЕТ-ВО Проф. СТ. СТОЯНОВ 301 5.02.2017 11 - 13 СПЕЦКУРС ПО ФИНАНСОВО СЧЕТ-ВО Проф ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение, 2-ри семестър 3.2.2017 г. ... .01.2017 13 - 14 СЧЕТОВОДСТВО НА БАНКИТЕ Проф. Д. ФЕСЧИЯН 404 12.02.2017 11 - 13 УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО Проф. СТ. СТОЯНОВ 301 4.02.2017 11 - 13 ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО Проф. СН ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение, 1-ви семестър 28.11.2016 г. ... .02.2017 13 - 15 Основи на счетоводството Проф. СН. БАШЕВА 403 4.02.2017 13 - 15 Основи на счетоводството Ас. Б.БОЯНОВ 403 28.01.2017 9 - 11 СТАТИСТИКА Проф. В ...
Магистри, специалност 'Счетоводство и контрол", 3 сем.на обучение, 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 9 - 11 АФП Проф. СТ. СТОЯНОВ 306 28.01.2017 9 - 11 КОЛИЧ.МЕТОДИ И МОДЕЛИ В БИЗН. Проф. В.ПАВЛОВА 403 29.01 ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 3 сем.на обучение, 2-ри семестър 3.2.2017 г. ... .01.2017 12 - 13 Спецкурс по счетоводство в пуб Проф. Д. ФЕСЧИЯН 404 12.02.2017 11 - 13 СПЕЦКУРС ПО УПРАВЛ.СЧЕТ-ВО Проф. СТ. СТОЯНОВ 301 5.02.2017 11 - 13 СПЕЦКУРС ПО ФИНАНСОВО СЧЕТ-ВО Проф ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 3 сем.на обучение, 1-ви семестър 3.2.2017 г. ... .01.2017 13 - 14 СЧЕТОВОДСТВО НА БАНКИТЕ Проф. Д. ФЕСЧИЯН 404 12.02.2017 11 - 13 УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО Проф. СТ. СТОЯНОВ 301 4.02.2017 11 - 13 ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО Проф. СН ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 2 сем.на обучение, 2-ри семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 9 - 11 КОЛИЧ.МЕТОДИ И МОДЕЛИ В БИЗН. Проф. В.ПАВЛОВА 403 22.01.2017 9 - 11 АФП Проф. СТ. ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 2 сем.на обучение, 1-ви семестър 3.2.2017 г. ... .01.2017 12 - 13 Спецкурс по счетоводство в пуб Проф. Д. ФЕСЧИЯН 404 12.02.2017 11 - 13 СПЕЦКУРС ПО УПРАВЛ.СЧЕТ-ВО Проф. СТ. СТОЯНОВ 301 5.02.2017 11 - 13 СПЕЦКУРС ПО ФИНАНСОВО ...
Магистри, специалност "Публични финанси"-Хасково, 4 сем.на обучение, 4-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 13 - 14 Бюджетно счетоводство Проф. Д. ФЕСЧИЯН 404 21.01.2017 11 - 13 Метод-я на бюдж. планиране Проф. Р. БРУСАРСКИ 406 21.01.2017 11 - 13 Метод-я на бюдж. ...
Магистри, специалност "Публични финанси"-Хасково, 3 сем.на обучение, 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 13 - 14 Бюджетно счетоводство Проф. Д. ФЕСЧИЯН 404 21.01.2017 11 - 13 Метод-я на бюдж. планиране Проф. Р. БРУСАРСКИ 406 21.01.2017 11 - 13 Метод-я на бюдж. ...
Зимна сесия, специалност Счетоводство и контрол 4 курс 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 12 СЧЕТОВОДСТВО В ПУБЛ. СЕКТОР Проф. Д. ФЕСЧИЯН 404 720 29.01.2017 9 - 10 Счетоводство на банките Проф. Д. ФЕСЧИЯН 404 720 14.01.2017 11 - 13 ФИНАНСОВО ...
Зимна сесия, специалност Счетоводство и контрол 3 курс 20.1.2017 г. ... .01.2017 11 - 13 ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО Гл.ас. Л ...
Зимна сесия, специалност Счетоводство и контрол 2 курс 17.1.2017 г. ... .01.2017 9 - 12 ЕКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Доц. Н.НАЙДЕНОВ 501 722 15.01.2017 11 - 14 ИНТЕЛЕКТУАЛНА ...
Зимна сесия, специалност Счетоводство и контрол 1 курс 22.1.2017 г. ... .01.2017 09 - 11 ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ Х.доц. СТ. ВЛАЙКОВ 501 723 07.01.2017 10.30 - 11.30 ИСТОРИЯ HА ИК ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 4-ти сем. 21.11.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 4 - ти сем. (зимен) Анализ на финансовите отчети на нефинансовите ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 - ти сем. (зимен) Спецкурс по финансово счетоводство Л проф. д-р Сн.Башева 29.10.- 30 ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци и соц. осиг. Л доц. д-р Т ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 - ви сем. (зимен) Микроикономика Л доц. д-р Л.Йотова 29.10.2016 09.00 - 16 ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  3 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 - ти сем. (зимен) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  3 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри сем. (зимен) Спецкурс по финансово счетоводство Л проф. д-р Сн.Башева 29.10.- 30 ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол"  3 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци и соц. осиг. Л доц. д-р ...
Счетоводство и контрол 2 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри сем. (зимен) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на ...
Счетоводство и контрол 2 сем. на обучение - 1 сем. 30.11.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 - ви сем. - зимен Спецкурс по финансово счетоводство Л проф. д-р ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 -ти сем. (зимен) Финансово-счетоводен мениджмънт в ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци и соц. осиг. Л доц. ...
Публични финанси 4 семестъра на обучение - 4-ти сем. 30.10.2016 г. ... .11.2016 Бюджетно счетоводство 09.00 - 12.55 Л проф. д-р Д.Фесчиян                   306    12.11.2016 Методология на бюджетното планиране 09.00 - 16.45 Л проф. д-р Р ...
Публични финанси 3 семестъра на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... .11.2016 г. Бюджетно счетоводство 09.00 - 12.55 Л проф. д-р Д.Фесчиян                   306    12.11.2016 г. Методология на бюджетното планиране 09.00 - 16.45 Л проф. д-р Р ...
Национален конкурс по счетоводство - 3 декември 2016 г. 27.10.2016 г. ... провеждане на националния конкурс по счетоводство Правила и процедура за провеждане на националния конкурс по счетоводство /заключителен ...
Национално състезание по финанси и счетоводство - 10 декември 2016 г. 24.10.2016 г. ... националното състезание по финанси и счетоводство Тематичен въпросник за националното състезание по финанси и счетоводство Примерен тест Заявка за ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2016 г. ... на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на ...
Правила и процедура за провеждане на националния конкурс по счетоводство /заключителен етап/ 24.10.2017 г. ... на участниците Участниците в конкурса се допускат от квесторите в залата за провеждане на конкурса с документ за самоличност – лична карта, по предварително изготвен от организаторите списък. В залата за провеждане на конкурса не се допускат други лица, освен самите ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 3.12.2016 г. ... на Националния конкурс по счетоводство за средношколци започва от 1998 г., когато се организира за първи път от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”. В продължение на 18 ...
Финанси счетоводство и контрол - 4 курс 25.9.2018 г. ... за Финанси,счетоводство и контрол- сп. Пловдив, семестър 7 П/Гдата (от-до)часседмицадисциплинатиппреподавателзала Занятия, които се провеждат модулно: 812 6.10.2018 г. 11.00 - 18.45 Информационни системи в счетоводството и финансите Л Доц. д-р В ...
Допълнителен прием - септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... обучение Икономика 4 5 Счетоводство и контрол 3 5 Бизнес ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... "Финанси, счетоводство и контрол" 40 Дистанционно обучение: Поднаправление"Икономика, общество и човешки ресурси" - София 10 Поднаправление "Икономика и инфраструктура" - ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... "Финанси, счетоводство и контрол"   40             Дистанционно обучение:     Поднаправление"Икономика, общество и човешки ресурси" - ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... .2 Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ 20  ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ     ...
Организационен комитет 26.9.2016 г. ... – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Украйна Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС Доц.д-р Олег Димов – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на ...
Програмен съвет 13.7.2016 г. ... на УНСС и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС Проф. д-р Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия Проф. д-р Марио Печарич - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република Хърватска Проф. д-р А ...
План за действие за 2020/2021 г. 4.2.2021 г. ... г. Национално състезание по финанси и счетоводство – м. април 2021 г.   2. НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАРИ Провеждане на национални семинари през месец април 2021 г. по заявена дисциплина от членовете на Асоциацията на икономическите училища в България.   3. РАБОТНИ ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... of taxation”) и «Счетоводство» (“Accounting”).  Освен за квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител” (ICAEW ACA qualification)  пет от защитените модули (без този по счетоводство) са приложими и за самостоятелната ...
Конспекти за студенти от икономически специалности 26.11.2019 г. ... право" за специалностите "Счетоводство" и "Одитинг" конспект "Търговско право" за специалностите "Счетоводство" и "Финанси" за 2016 г. конспект "Principles of law" конспект "Основи на правото" конспект "Търговско право" (доц. Захари Торманов) конспект ...
СК2 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 2 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 2 - ри семестър Количествени методи и модели И проф ...
Резултати от заключителния етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2015 г. ... конкурс по счетоводство за средношколци – заключителен етап   На 5 декември 2015 г. в  Голяма конферентна зала на УНСС се проведе заключителният етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци. Г-н Бъчваров от Обединена ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .57 Счетоводство Х Х   Х Х             2.58 Счетоводство специализация Финансова ...
Национален семинар по счетоводство - 01.02.2016г. 20.1.2016 г. ... на националния семинар по счетоводство е обсъждане на предложения за усъвършенстване на учебни програми и изготвяне на учебни материали по "Счетоводство" - 01-02 февруари 2016 г. Националният семинар по Счетоводство ще започне на 01.02.2016 г. от 14 часа в Голяма конферентна зала на ...
Национално състезание по финанси и счетоводство – 12-ти декември 2015 г. 19.12.2015 г. ... на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство Резултати от проведеното Национално състезание по финанси и счетоводство Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство Тематичен въпросник за ...
Национален конкурс по счетоводство 19.12.2015 г. ... на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство Резултати от заключителния етап на Националния конкурс по счетоводство Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство Правила и процедура за провеждане на ...
Тематичен въпросник за националното състезание по финанси и счетоводство 17.7.2015 г. ... .       ПРОГРАМА ПО СЧЕТОВОДСТВО   Обща теория на счетоводната отчетност 1.      Обекти на счетоводството Имуществото на предприятието като обект на счетоводството. Нормативна уредба на счетоводството. Съдържание, състав и структура ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2015 г. ... усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на ...
Правила и процедура за провеждане на националния конкурс по счетоводство /заключителен етап/ 17.7.2015 г. ... на участниците Участниците в конкурса се допускат от квесторите в залата за провеждане на конкурса с документ за самоличност – лична карта, по предварително изготвен от организаторите списък. В залата за провеждане на конкурса не се допускат други лица, освен самите участници ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 5.11.2015 г. ... на Националния конкурс по счетоводство за средношколци започва от 1998 г., когато се организира за първи път от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”. В продължение на 16 години ...
Национални състезания и конкурси 31.3.2021 г. ... състезание по финанси и счетоводство – 08 май 2021 г. Национално състезание по икономикс – 6 февруари 2021 г. Национално състезание по приложна информатика и статистика – 20 февруари 2021 г. Национално състезание по икономика и ...
Организационен комитет 17.7.2015 г. ... Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Украйна Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС Доц.д-р Олег Димов – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС Доц. д-р Росица ...
Програмен комитет 17.7.2015 г. ... . д-р Стоян Стоянов – Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС Доц. д-р Стоян Александров – Ръководител на катедра „Финанси”, ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 9.6.2021 г. ... самоуправление - 2 семестъра  НОВА 4. Счетоводство и контрол - 2 сем., 3 сем., 4 сем. 5. Управление на маркетинга с преподаване на английски език - 2 сем.   НОВА 6. Бизнес администрация със специализация "Социална отговорност" - 4 сем., след ОКС "Професионален бакалавър" 7. ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 7.5.2021 г. ... приема студенти в специалностите: Икономика Счетоводство и контрол Мениджмънт и администрация Приемни изпити или ДЗИ (матура) КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ? С ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (МАТУРА) за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: български език и ...
Интелектуална собственост и бизнес 23.2.2018 г. ... , „Нелоялна конкуренция“, „Счетоводство на нематериалните активи“, „Управление на човешките ресурси“, „Иновации в бизнеса“, „Маркетингови изследвания“, „Бизнес преговори“ и „Бизнес предприемачество“.   ...
ПФ4 - 4 сем., заедно с ПФ3 - 3 сем. 10.6.2016 г. ... сесия 4 - ти семестър Бюджетно счетоводство ПИ проф. Даниела Фесчиян 04.06.2016 11:00 - - 303 Маркетинг в публичния сектор ПИ проф. Цветка Стоенчева 19.06.2016 09:00 - - 404 Дипломиране 4 - ти семестър Краен срок ...
СКПБ - 4 сем. 9.6.2016 г. ... след ПБ', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2014 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 4 - ти семестър Магистърски спецсеминар И проф. Даниела Фесчиян 28.05 ...
СКПБ - 2 сем. 12.6.2016 г. ... , Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 2 - ри семестър Спецкурс по счетоводство в И проф. Даниела ...
СК3 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... , Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 3 семестъра 2014 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 3 - ти семестър Количествени методи и модели И проф. ...
СК3 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... , Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 3 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри семестър Спецкурс по счетоводство в К проф. Даниела Фесчиян 28.05.2016 ...
СК4 - 4 сем. 9.6.2016 г. ... 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2014 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 4 - ти семестър Количествени методи и ...
СК4 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2014 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 - ти семестър Спецкурс по счетоводство в К проф. Даниела Фесчиян 28 ...
СК4 - 2 сем. 15.5.2016 г. ... 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри семестър Финансово счетоводство К гл.ас. Лиляна Камбурова 06.02.2016 ...
СK4 - 1 сем. 9.6.2016 г. ... 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2015 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 1 - ви семестър Основи на счетоводството И гл.ас. Мария Маркова 29.05.2016 ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър", за летен семестър на учебната 2017/2018 г. 5.2.2018 г. ... .02.2018 г. „Счетоводство и контрол“ 15.02.2018 г. 2.   за всички специалности 19.02. - 20.02 2018 г. четвърти курс 3.    „Финанси, счетоводство и контрол“ 21.02.2018 г. втори ...
ПИ- Финанси, счетоводство и контрол 7 сем. 5.2.2018 г. ... за Финанси,счетоводство и контрол- сп. Пловдив, семестър 7 ,зимна поправителна сесия ден час дисциплина    преподавател зала   - Вътрешен контрол и вътрешен одит Проф. д-р О. СИМЕОНОВ    11,02,2018 г. -11,00-12 ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... .02.2015г. 09:00ч. 2064 Счетоводство и анализ Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор), (Счетоводна отчетност във финансовия сектор), (Анализ на стопанската дейност) 04.02.2015г. 09:00ч ...
Регионален център за дистанционно обучение - гр. Хасково 14.12.2020 г. ... 664 557    tanya581@abv.bg СЧЕТОВОДСТВО Кичка Стаменова +359 38 665 320  kichka.stamenova@unwe.bg Мариана Миличевич +359 38 665 320  mmilichevich@unwe.bg КООРДИНАТОР Даниела Стоянова +359 38 620 759 daniela.stoyanova@unwe ...
Държавни изпити и защити 4.8.2021 г. ... e-mail на студента. специалност "Счетоводство и контрол": Молба за допускане до защита (в прикачения по-долу файл) Краен срок за предаване на магистърската теза - 2 броя на хартиен носител и CD с надписани 3 имена, факултетен номери тема, и копие от кореспонденция с ...
Лятна редовна сесия 2020/2021 г. 2.6.2021 г. ... - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем. Счетоводство и контрол 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем.  Счетоводство и контрол 3 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем., 3 сем. Счетоводство и контрол 4 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем. ...
График зимен семестър 2021/2022 г. 3.9.2021 г. ... . бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем. Счетоводство и контрол 4 сем. след проф. бакалавър  - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем. Счетоводство и контрол 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем. Счетоводство и контрол 3 семестъра на обучение - 1 сем., 2 ...
Такси за обучение 13.7.2021 г. ...           Счетоводство и контрол   850 лв. Местно самоуправление  850 лв. Комуникационен мениджмънт 850 лв. Управление на маркетинга с преподаване на англ. език 1700 лв. *в семестриалните такси са ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 13.7.2021 г. ... направление "Икономика": 2.1. Счетоводство и контрол х х х 2 2.2. Управление на маркетинга с преподаване на английски език х  Специалности за завършили ОКС  "професионален бакалавър": № по ...
Държавни изпити - поправителна сесия 4.8.2021 г. ... г. от 10:30 часа, ОНЛАЙН специалност "Счетоводство и контрол": 25.09.2021 г. от ... часа, присъствен, в сградата на РЦДО Хасково Заявления за явяване на държавните изпити и две снимки паспортен формат се подават в Учебен отдел на РЦДО-Хасково, след успешно положени ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 14.5.2018 г. ... .1. Икономика 2.2. Счетоводство и контрол Сфери за реализация  Специалност ИКОНОМИКА: В тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката. Завършилите студенти могат да работят като специалисти в стопански ...
ЛЯТНА СЕСИЯ сесия 2020/2021 г.: 7.6.2021 г. ... курс IV курс Финанси, счетоводство и контрол спец. "Счетоводство и контрол"                         I курс II курс III курс IV курс Администрация и управление спец. ...
Такси за обучение ОКС "Бакалавър" в РЦДО Хасково 13.7.2021 г. ... и човешки ресурси", "Финанси,счетоводство и контрол")                                                   250.00 лв ...
Зимен семестър 2021/2022 г. 2.9.2021 г. ...      Счетоводство и контрол                                   ...
Регионален център за дистанционно обучение 14.5.2018 г. ... и администрация” и „Счетоводство и контрол“. Освен в бакалавърска, РЦДО – Хасково приема студенти и в няколко специалности от магистърска форма на обучение. РЦДО  разполага с аула със 120 места, 15 учебни зали с общо 674 места, библиотека ...
Разписание - Финанси, счетоводство и контрол-3 курс 29.1.2018 г. ... Икономика Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Степен на обучение: ...
График за записване за летния семестър на бакалаври 27.1.2017 г. ... , счетоводство и контрол“ 15.02.2017 г. 2.  „Икономика,общество и човешки ресурси“  „Икономика и инфраструктура“ 16.02.2017 г. втори ...
Обосновка на учебния план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество` 12.6.2014 г. ... развитие”,  „Политология”, „Счетоводство и контрол”, „Медии  и обществени комуникации” и др ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 2.9.2021 г. ... , счетоводство и контрол“ и поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ 13.09, 14.09. 4. Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, поднаправление ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 2.4.2021 г. ... . Поднаправление“Финанси, счетоводство и контрол“ и поднаправление“Икономика, общество и човешки ресурси“ 13.09, 14.09. 4. Поднаправление„Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, поднаправление ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на гражданското общество” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... развитие”,  „Политология”, „Счетоводство и контрол”, „Медии  и обществени комуникации” и др ...
ПИ- Финанси, счетоводство и контрол- 5 сем. 12.2.2018 г. ... .  Сесия за Финанси, счетоводство и контрол- сп. Пловдив, семестър 5 ,зимна поправителна сесия ден час дисциплина      преподавател зала  10.2.2018 г. 12,30- 14,00 Теория на финансовия ...
Бакалаври ПИ 29.1.2018 г. ... 3 курс, 4 курс Финанси, счетоводство и контрол- 3 курс, 4 ...
Поправителна сесия 3.6.2019 г. ... развитие Финанси, счетоводство и ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... .2014г. 09:00ч. 2064 Счетоводство и анализ Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор), (Счетоводна отчетност във финансовия сектор), (Анализ на стопанската дейност) 04.02.2014г. 08:30ч ...
Изпити бакалаври 29.6.2015 г. ... , счетоводство и  контрол- 2 семестър Финанси, счетоводство и контрол- 4 семестър Регионално развитие- 2 семестър  Регионално развитие- 4 семестър   ГОДИШНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ -  ИНФОРМИРАЙТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, ЧЕ СТЕ ...
Разписание - Финаси,счетоводство и контрол- 3 курс 9.7.2016 г. ... Икономика Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Степен на обучение: Бакалавър   Курс: 3 Семестър ...
Бакалаври 24.3.2019 г. ... . Финанси, счетоводство и контрол- 4 курс    Администрация и управление  спец. Регионално развитие- 4 ...
Направления и специалности 17.5.2018 г. ... , специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ Професионално направление „Администрация и управление“, специалност „Регионално развитие“    ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПРЕСТИЖНИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ: С най-висока оценка от ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... , специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ Професионално направление „Администрация и управление“, специалност „Регионално развитие“  Паралелно с това, Регионалният център за дистанционно обучение, следвайки ...
Учебен график - Пловдив 10.9.2013 г. ... и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Документ за платена такса: Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС: BG03 ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 25.8.2016 г. ... . Поднаправление “Финанси, счетоводство и контрол“ и поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“ 10, 11/09 5. Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, поднаправление „Икономика и ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... . Поднаправление “Финанси, счетоводство и контрол“ и поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“ 10, 11/09 5. Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, поднаправление „Икономика и бизнес“, поднаправление ...
Такси за обучение 8.4.2017 г. ... .00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Таксата за обучение се внася по банков път - в Банка "ТЕКСИМ-БАНК" АД Хасково по банкова ...
Информационно табло 2.7.2020 г. ... . Защита на спец. "Счетоводство и контрол" - 04.07.2020 г. от 10:00 часа ОНЛАЙН линк за Защита на магистърски тези, спец. "Счетоводство и контрол", РЦДО Хасково: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7293256f125446b2a599c1666c1958a3%40thread ...
Специалности 2.7.2021 г. ... – тест по ан­­глийски език Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език - 2 сем.   Завършили специалност от всички професионални направления, владеещи английски език. Изисква се един от следните документи: - успешно положен ...
Специалности 12.3.2021 г. ... 3. Финанси и счетоводство с преподаване на английски език             4. Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език ...
доц. д-р Даниела Милчова Фесчиян 20.11.2012 г. ... Фесчиян е доцент в катедра “Счетоводство и анализ” на УНСС.От 2000 година е доктор по икономика. Доц. д-р Даниела Фесчиян  има три специализации във водещи Английски университети по проблемите на Счетоводството и анализа в банките , Счетоводството в ...
проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян 27.2.2020 г. ... . Преподавател e в катедра "Счетоводство и анализ" от 1992 г. Била е научен секретар (2002 -2015), зам.-декан на ФСФ (2006-2010), зам.-директор на РЦДО (от 2015), член на Контролния съвет (2011-2015), зам.-председател на Контролния съвет (2015-2019), зам ...
Изпитни програми 16.11.2020 г. ... отчетност и анализ) Счетоводство и анализ 24 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол) Финансов контрол 25 Приложение на изчислителната техника в икономиката Информационни ...
Докторски програми за учебната 2020/2021 г. 25.9.2020 г. ... и анализ Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност и анализ) 3 3 Финансов контрол Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... развитие” 432 Счетоводство               311 312 Наименование на специалността и направлението Редовна форма на обучение срещу ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... “Финанси, счетоводство и контрол”: Финансово-счетоводен факултет: Поток 197         -     зала 2005    -  проф. д-р Снежана Башева Поток ...
Обявено е класирането по специалности след 2-ри курс 12.9.2013 г. ... . Поднаправление“Финанси, счетоводство и контрол“ 05/09 5. Поднаправление „Икономика и бизнес“ 09, 10 и 11/09 6. Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени ...
Специалности 28.8.2012 г. ... и ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 3. Финанси и счетоводство с преподаване на английски език (Finance and Accounting)             4. Бизнес информатика с преподаване на английски език  (Business ...
Специалности 11.12.2012 г. ... специалност Финанси и завършилите в УНСС специалност Счетоводство, Счетоводство и контрол и Финансов контрол Финанси – 3 сем.        Завършилите специалност от направление Икономика /без специалност Финанси и завършилите в УНСС специалност Счетоводство, ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 3. Финанси и счетоводство с преподаване на английски език (Finance and Accounting)             4. Бизнес информатика с преподаване на английски език  (Business ...
Електронни ресурси 17.12.2020 г. ... тенденции, конкурентна среда и продуктова информация, счетоводство, финанси и др.  https://search.proquest.com/abicomplete/business/fromDatabasesLayer?accountid=49796 • Ebrary’s ebook Business Collection - колекцията  включва  над  20 хил. електронни книги на теми като: ...
Център по финанси и счетоводство 20.11.2020 г. ... Педагогика Психология СПЕЦИАЛИЗАЦИИ Счетоводство, финанси и контрол Съдебно-счетоводни експертизи Експерт-проверител на измами КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ  Международни счетоводни ...
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 19.11.2020 г. ... СРЕДА“ за педагогически специалисти Счетоводство, финанси и контрол Съдебно-счетоводни експертизи Търговска ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... международна научнопрактическа конференция на тема: „Счетоводството – наука, практика, независимост”, под патронажа на ректора на УНСС, посветена на 90-годишнината от основаване на катедра „Счетоводство и анализ” и двадесет години от основаването на Съюза на счетоводителите в България, 20.04. 2010 г.; ...
Структура на ИСК при УНСС 7.12.2020 г. ... . д-р Ина Лечева ръководител на Център по финанси и счетоводство Соня Димитрова главен счетоводител ЦЕНТРОВЕ Център по икономика и управление Център по финанси и счетоводство Център за професионално обучение  Център за факултативно обучение Школа ...
Изпити 6.7.2015 г. ... на микроикономиката), Право, Финанси, Счетоводство и Статистика. • При подготовката за конкурсния изпит могат да се използват всички учебници и учебни помагала, които са валидни за обучението в образователно-квалификационна степен “бакалавър” по изброените фундаментални учебни ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... ,10 Счетоводство и контрол Х Х Х Х Х 2,11 Счетоводство и контрол - Хасково Х Х Х Х Х 2,12 Публични финанси Х Х Х Х Х 2,13 Публични финанси - Хасково Х Х Х Х Х 2,14 Финансов ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... .4. Поднаправ­ление "Финанси, счетоводство и контрол" Български език и  езикова култура Математика - основи Математика или География на България,  или Български език и литература, или История на България, ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... и поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол". (3) На четвърти етап се извършва класиране за попълване на отделни незаети места с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 и следващи години. За целта се подават допълнително документи в ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... .8.3.3. "Финанси и  счетоводство с преподаване  на английски език"       3.8.3.4. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"       3.8.3.5. "Маркетинг и ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... факултет Катедра "Финанси" Катедра "Счетоводство и анализ" Катедра "Финансов контрол" Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на търговията" Катедра "Медии и обществени комуникации" Катедра "Логистика" Катедра "Икономика на транспорта и ...
Информация 14.12.2020 г. ... "Счетоводство и анализ" е наследник и продължител на постиженията на плеяда известни учени в областта на счетоводството от създаването й през 1920 г. до настоящия момент. В различните исторически периоди в катедреният колектив са творили и преподавали учени, известни не само у нас, но и в ...
История 31.3.2021 г. ... на корупцията“, “Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“. От учебната 2019/2020 г. се предлага и обучение в магистърска програма „Вътрешен одит с преподаване на английски език“ ...
История 3.2.2012 г. ... , Международни икономически отношения, Финанси, Счетоводство и контрол, Икономика на отбраната и сигурността, Отбранително-икономически анализ, Мениджмънт на отбраната и сигурността, Стратегически маркетинг в отбраната и сигурността, Информационни технологии в отбраната и сигурността, Развитие ...
Проекти 30.7.2021 г. ... на преподавателите и докторантите към катедра "Счетоводство и анализ" с Решение на АС № 4 / 07.07.2021 г. са приети: Политика за почтеност в академичното творчество и Правила за електронна проверка на оригиналността на академичното творчество ...
На вниманието на всички преподаватели от кат. "Счетоводство и анализ" . 30.7.2021 г. ... на преподавателите и докторантите към катедра "Счетоводство и анализ" с Решение на АС № 4 / 07.07.2021 г. са приети: Политика за почтеност в академичното творчество и Правила за електронна проверка на оригиналността на академичното творчество ...
Обучение 17.9.2016 г. ... (например "Публична администрациа", "Финанси", "Счетоводство", "Финансов контрол"), където водят занятия по "Основи на правото", "Административно право и административен процес", "Административно и финансово пхраво", "Финансово право", "Борсово право" и др. Брошура за професионално направление ...
Обучение 17.9.2016 г. ... поднаправление "ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ". Специалност “Финансов контрол” е насочена към подготовка на високо квалифицирани специали­сти за нуждите на контролните институции и звена в публичния сектор. Основните предимства на обучението в ...
Кандидат - студенти 26.5.2021 г. ... по микро и макроикономика, основи на финансите, счетоводство, статистика, икономика на предприятието, икономика на човешките ресурси и др. На тази основа ще надградите знанията си за аграрната икономика и политика, аграрен маркетинг и мениджмънт, развитие на селските райони, технологиите и ...
История 25.2.2021 г. ... и анализ”; “Финансов контрол”. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен ...
За факултета 24.2.2021 г. ... и анализ”; “Финансов контрол”. Финансово-счетоводен факултет обучава студенти в образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... Публична администрация; Финанси; Счетоводство; и др. ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... , счетоводство и контрол" 3.8.3.1. "Счетоводство и контрол"   СПИСЪК  НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР  ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - гр. Хасково   ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ ...
Такси за обучение 2.7.2021 г. ... на инфраструктурата", "Финанси, счетоводство и контрол") 804.00 лв. Администрация и управление 804.00 лв. Политически науки(специалности "Политология", "Европеистика", "Европейска политика и икономика" и "Международни отношения") 1043.00 лв ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... .8.5.3. „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“       3.8.5.4. „Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език“       3.8.5.5. „Маркетинг  ...
График 17.12.2019 г. ... г. 09:00 ч. 2064 Счетоводство и анализ Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор), (Счетоводна отчетност във финансовия сектор), (Анализ на стопанската дейност) 03.02.2016 г ...
Дарители 21.9.2021 г. ... Атанасов, специалност "Счетоводство" Мина Кирова Михаил Гочев, издателство "Сиела" Михо Костов Червенков Младен Велев и Сия Атанасова Момчил Маринов, директор на Исторически музей "Искра" - Казанлък Мохаммад А. Ал-Ауади, посланик на Кувейт Надежда ...

Новини

391 results found
20 септември - откриване на академичната учебна 2021/2022 година 17.9.2021 г. ... Пресияна Ненкова Специалности „Счетоводство” и  „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език” -  зала 102К -  проф. д-р Снежана Башева Специалност „Финансов контрол” - зала 3048 - доц. д-р Даниела ...
Консултантска компания АФА обявява свободни позиции за: Младши одитор 13.9.2021 г. ... бакалавър/магистър по одит, счетоводство, финанси или друга икономическа специалност, * Ви е приятно да работите в екип, * с лекота комуникирате с различни хора, * притежавате умения за работа с MS Excel & Word, * английският не е проблем за Вас, то ...
Генералният директор на БТА посети университета 1.9.2021 г. ... области – маркетинг, счетоводство, право и др.  Беше отчетена добрата реализация на информационната рубрика „Знание и култура“ на БТА, в която всяка седмица чрез видео и текст по достъпен за по-широка аудитория начин се представят ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започна приема на магистри 16.8.2021 г. ... . Такива са например „Счетоводство“, „Финанси“, „Бизнес администрация“ със специализация "Висш мениджмънт“, „Здравен мениджмънт“, „Икономика на човешките ресурси“ със специализация ...
Студенти от катедрата са одобрени за участие в програма на „Заедно в час“ 23.7.2021 г. ... информатика“, „Счетоводство и контрол“ и „Застраховане и социално дело“. Интересът към програмата тази година е много голям с подадени над 3000 кандидатури. Повече информация можете да откриете на сайта на УНСС. За ...
Наши студенти с участие в програма на „Заедно в час“ 23.7.2021 г. ... информатика“, „Счетоводство и контрол“, „Застраховане и социално дело“. Интересът към програмата тази година е много голям Има над 3000 подадени кандидатури. Участниците в програмата за професионално и лидерско ...
Победителите от CFA Institute Research Challenge и Националната студентска олимпиада по математика с награди от ректора 20.5.2021 г. ... Корманова, спец. „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ и Радостина Чаушева, спец. „Финансов мениджмънт“ (на снимките долу). Те получиха грамоти за участието си и плакети. Награда получи и проф. Ненков ...
Държавни изпити по чужд език - м.юни 2021г. 25.6.2021 г. ... на английски език, Финанси и счетоводство с преподаване на английски език, Бизнес икономика с преподаване на английски език, Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език, МИО, МИО с преподаване на английски език, Бизнес информатика и ...
ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС 13.5.2021 г. ... специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ – общо 5 изпита. Съществува и възможност за придобиване на Сертификата за професионална квалификация в областта на финансите, ...
ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС 11.5.2021 г. ... специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ – общо 5 изпита. Съществува и възможност за придобиване на Сертификата за професионална квалификация в областта на финансите, счетоводството и ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... състезание по финанси и счетоводство, организирано от Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), се проведе при рекорден брой участници. Близо 400 средношколци се включиха в надпреварата за правото да бъдат студенти в най-големия бизнес ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... състезание по финанси и счетоводство, организирано от Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), се проведе при рекорден брой участници. Близо 400 средношколци се включиха в надпреварата за правото да бъдат студенти в най-големия бизнес ...
УНСС и CIMA с практически семинар за студенти и докторанти 27.4.2021 г. ... 20 април т.г. катедра „Счетоводство и анализ“ съвместно с Института на сертифицираните управленски счетоводители (CIMA) проведе семинар за студенти и докторанти на УНСС на тема “Management Accounting: Future Professionals” ...
Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители 26.4.2021 г. ... , ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ Проф. Димитров подчерта, че за УНСС е чест да си сътрудничи с такъв престижен и отговорен партньор като ИДЕС. Ректорът припомни, че Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е ...
В УНСС се проведе първото Национално състезание по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България 24.4.2021 г. ... дисциплини - икономика, теория на счетоводството, бизнес комуникации, предприемачество, маркетинг, мениджъмнт. И тук комплиментът към вас е, че предпоставка да се явиш на национално състезание, което обхваща базови дисциплини, проектирани в хода на цялостното обучение ...
В УНСС се проведе първото Национално състезание по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България 24.4.2021 г. ... дисциплини - икономика, теория на счетоводството, бизнес комуникации, предприемачество, маркетинг, мениджъмнт. И тук комплиментът към Вас е, че предпоставка да се явиш на национално състезание, което обхваща базови дисциплини, проектирани в хода на цялостното обучение ...
Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители 24.4.2021 г. ... , ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ Проф. Димитров подчерта, че за УНСС е чест да си сътрудничи с такъв престижен и отговорен партньор като ИДЕС. Ректорът припомни, че Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е ...
УНСС и Прокуратурата на Република България сключиха меморандум за сътрудничество 21.4.2021 г. ... на катедра  ”Счетоводство и анализ” и координатор по споразумението. Документът предвижда Прокуратурата на Република България (ПРБ) и УНСС да си сътрудничат за подобряване на информираността на органите на досъдебното производство по ...
УНСС и Прокуратурата на Република България сключиха меморандум за сътрудничество 21.4.2021 г. ... на катедра  ”Счетоводство и анализ” и координатор по споразумението. Документът предвижда Прокуратурата на Република България (ПРБ) и УНСС да си сътрудничат за подобряване на информираността на органите на досъдебното производство по ...
На 20.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха майсторски клас пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 9 „Финансови инструменти” 23.4.2021 г. ... д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на ...
УНСС дари над 300 заглавия икономическа литература на StudyHub 15.4.2021 г. ... в областите: икономика, финанси, счетоводство, управление, право, мениджмънт, комуникации, политика и др. “Това е една прекрасна инициатива от студенти за студенти. Това дарение отразява желанието на ръководството на университета колкото може ...
На 13.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха майсторски клас пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти" 23.4.2021 г. ... ръководител катедра ”Счетоводство и анализ” и доц. Мария Маркова - координатор по меморандума за сътрудничество между Deloitte и УНСС. В началото на лекцията студентите бяха приветствани от Милка Дамянова – Одит Директор и Галена Жеркова ...
На 12.04.2021 Партньорите от КПМГ България запознаха студенти с нова инициатива, насочена към студенти , които искат да се развиват в сферата на одита – Триатлон за таланти за младши одитори. 15.4.2021 г. ... преподавател от катедра “Счетоводство и анализ”. Регламентът и условията за участие в триатлона, бяха представени от Валерия Бочева и Милена Клисарска от КПМГ България.   Събитиeтo се организира в рамките на договора за сътрудничество между ...
УНСС – съорганизатор на международна научна конференция 9.4.2021 г. ... , преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“ и д-р Виолина Ненчева от катедра „Индустриален бизнес“. Доклади по темата изнесоха водещи специалисти от Русия и чужбина, представители на държавни структури, културни и образователни ...
На 6.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха майсторски клас пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 16 „Лизинг – Основни ефекти“ 23.4.2021 г. ... , ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и доц. д-р Мария Маркова - координатор по меморандума. В началото на лекцията студентите бяха запознати с възможностите за кариерно развитие в компанията. Лектори на Deloitte бяха Милка Дамянова – ...
На 16.03. 2021 Deloitte България представи пред студенти от ОКС Бакалавър, специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие 8.4.2021 г. ... от ОКС Бакалавър, специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие Тема: „Възможности за кариерно развитие в Deloitte България“; Събитието започна с приветствие на Росица Ботева – Одит Съдружник и Росица Бъчварова ...
Поредната успешна защита на докторска степен към катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" 23.3.2021 г. ... , катедра “Икономика и счетоводство в транспорта”, ВТУ “Тодор Каблешков”иПроф. д-р Христина Николова , Ръководител на катедра “ИТЕ” при УНСС и научен ръководител на докторантката,единодушно гласува “ЗА” присъждането ...
С тържествена церемония ръководството на университета засвидетелства уважението си към председателите на Общото събрание 25.3.2021 г. ... . д-р Стоян Стоянов - почетен ръководител на катедра "Счетоводство и анализ". "УНСС е моят университет. Той е най-дългата, най-интересната и най-ползотворната част от моя живот", допълни проф. Стоянов. На церемонията присъстваха и проф. д-р Мирослава Раковска, заместник-ректор по учебната ...
Проф. д-р Димитър Ненков: Оценка на публично акционерно дружество донесе първото място на отбора по финанси на УНСС 22.3.2021 г. ... „Финансов мениджмънт“ и „Счетоводство, финансов контрол и финанси“, ОКС „магистър“. Пореден успех за вашите студенти.  На какво се дължи това?  Състезанието е в областта на финансовия анализ и оценката на компании и техните акции. ...
В отговор на пандемията – УНСС провежда активна дигитална кандидатстудентска кампания 19.3.2021 г. ... студент в магистърската специалност „Финанси, счетоводство и финансов контрол с преподаване на английски език“. Тя е единият от двамата български младежки делегати към ООН с мандат 2019-2020 г. Била е стажант в Посолството на САЩ и Националния осигурителен институт (на снимката ...
Курсовете на Института за следдипломна квалификация – с преференциална цена за преподаватели, служители и обучаващи се 1.9.2021 г. ... „Риск-мениджър“; Специализация „Счетоводство, финанси и контрол“; Специализация „Търговска медиация“; Специализация „Финансов контрольор“. Краткосрочните обучения са: Акценти в Закона за корпоративното подоходно облагане през 2021 ...
Студентите финансисти от УНСС отново първи в състезанието CFA Institute Research Challenge 5.3.2021 г. ... „Финансов мениджмънт“ и „Счетоводство, финансов контрол и финанси“, ОКС „магистър“. В състава на отбора-победител влизат: Христина Вардева, спец. „Финансов мениджмънт“, Радостина Чаушева, спец. „Финансов мениджмънт“ и Богомила ...
Студентите финансисти от УНСС отново първи в състезанието CFA Institute Research Challenge 4.3.2021 г. ... „Финансов мениджмънт“ и „Счетоводство, финансов контрол и финанси“, ОКС „магистър“. В състава на отбора-победител влизат: Христина Вардева, спец. „Финансов мениджмънт“, Богомила Корманова, спец. „Счетоводство, финансов контрол и ...
Доц. д-р Михаил Мусов: Предстои много работа, но вярвам, че заедно ще направим голяма крачка напред 4.2.2021 г. ... * * Михаил Мусов е доцент в УНСС, катедра „Счетоводство и анализ“. От 2010 г. има докторска степен по икономика, придобита с дисертационен труд в областта на управленското счетоводство. Води лекции и семинарни занятия по дисциплините „Principles of Accounting“, ...
Ректорът се срещна с легендата на българския футбол Валентин Михов 16.3.2021 г. ... , също възпитаник на УНСС в специалност „Счетоводство и контрол“. Той подари на проф. Димитров бутилка „Бургонзоне“ от специална селекция, подарявана на футболистите от висшата лига на Англия.  „Обсъдихме възможни съвместни проекти. УНСС отдава ...
Ректорът се срещна с легендата на българския футбол Валентин Михов 29.3.2021 г. ... , също възпитаник на УНСС в специалност „Счетоводство и контрол“. Той подари на проф. Димитров бутилка „Бургонзоне“ от специална селекция, подарявана на футболистите от висшата лига на Англия.  „Обсъдихме възможни съвместни проекти. УНСС отдава ...
На вниманието на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" 26.1.2021 г. ... преподаватели,   Катедрата не носи отговорност за документи,които не са  били обект на санкция от страна на административните секретари. Преподавателите,които по своя инициатива са поискали издаването на  документи ( служебни бележки,удостоверения и др.  ) от различните ...
На 14.12.2020 г., в Голяма конферентна зала и онлайн се проведе кръгла маса на тема: Изследване възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство и контрол", ОКС "Бакалавър", дистанционна форма на обучение 18.12.2020 г. ... на електронен държавен изпит за специалност „Счетоводство и контрол“, ОКС Бакалавър, дистанционна форма на обучение. Кръглата маса е научна проява по проект № НИД НП-4/2020, с ръководител доц. д-р Теодора Рупска. В научната проява взеха участие 27 души онлайн и пет души ...
УНСС проведе първото си онлайн Общо събрание 16.12.2020 г. ... . д-р Снежана Башева, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", даде висока оценка за работата на ректорското ръководство в условията на пандемия, намалена субсидия и нови регулации. Тя посочи, че ръководството е успяло да изготви успешна политика за преодоляване на всички предизвикателства и за ...
УНСС с отличието “CIMA Excellence Award” 16.12.2020 г. ... . д-р Михаил Мусов – преподавател от катедра „Счетоводство и анализ“ за „отлична ангажираност със студентите в областта на управленското счетоводство и ефективен принос за по-доброто разбиране на преподаваното знание“. Посланието на доц. Михаил Мусов, излъчено по време на ...
Ernst & Young представи пред студенти от специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие 5.12.2020 г. ... на проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ бяха поканени г-н Найден Костадинов, съдружник и г-жа Надя Михова, HR мениджър да запознаят студентите със стажантските програми EY. Гостите бяха приветствани от гл. ас. д-р Лили Джонева „Благодаря, че се отзовахте на ...
Майсторски клас по стандартизация в счетоводството с гост – лектори от Ernst & Young 5.12.2020 г. ... от проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и инициатор на лекцията. „Г-н Костадинов е възпитаник на нашата катедра, което за нас е повод за гордост. Благодаря на гост – лекторите, които отделят от времето си да споделят с нас ценния си практически опит“, ...
Ernst & Young сподели със студентите на УНСС новия счетоводен стандарт за отчитане на лизинговите договори 5.12.2020 г. ... на проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ се проведе поредния майсторски клас. Темата на публичната онлайн лекция, която лекторът на ЕY изнесе пред студентите на УНСС, беше „Новият стандарт за отчитане на лизингови договори МСФО 16 „Лизинг“. Гост ...
Ernst & Young сподели със студентите на УНСС новия счетоводен стандарт за признаване на приходи 5.12.2020 г. ... от проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и инициатор на лекцията. „Партньорството с ЕY e чест и отговорност. За нашите студенти прекият контакт с бизнеса е безценен и стимулиращ. Зад всеки успех стои много труд и упорита работа“, заяви проф. Башева при ...
Ernst & Young сподели със студентите на УНСС основните изисквания и организация на счетоводната отчетност на мултинационални компании 26.11.2020 г. ... от проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и инициатор на лекцията. „Партньорството с (ЕY)  e чест и отговорност. За нашите студенти прекият контакт с бизнеса е безценен. Благодарим, че споделяте с нас практическия си опит“, заяви проф. Башева. Лектори ...
CIMA препотвърди нашата международна акредитация 18.11.2020 г. ... се в ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, се признават общо осем от всички 16 изпита от престижната международно призната професионална квалификация Chartered Global Management ...
Пълната отличничка по счетоводство Габриела Димчева получи дипломата си от ректора 12.11.2020 г. ... дипломата на Габриела Радкова Димчева, специалност “Счетоводство”, ОКС “бакалавър”, редовно обучение, пълната отличника на випуска, който се дипломира през тази година (на снимката долу).   Дипломантката получи и грамота за отличен успех, както и парична награда в размер ...
KPMG споделя със студентите на УНСС: Влиянието на COVID-19 върху бизнеса и икономиката 9.11.2020 г. ... от проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и инициатор на лекцията. „Партньорството с KPMG e чест и отговорност. За нашите студенти прекият контакт с бизнеса е безценен. Това е един от основните начини те да се информират за настъпилите и предстоящите промени в ...
Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" 3.11.2020 г. ... Станева, ръководител на катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“ на ВТУ „Тодор Каблешков“, доц. д-р Николай Цонев, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, ...
Споразумение за партньорство между УНСС и PwC 30.10.2020 г. ... – научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, и г-жа Гергана Парушева – HR специалист в PwC ...
Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" 30.10.2020 г. ... , ръководител на катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“ на ВТУ „Тодор Каблешков“, доц. д-р Николай Цонев, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо ...
Наш преподавател с номинация за CIMA Excellence Award 2020 15.10.2020 г. ... със студентите в областта на управленското счетоводство и ефективно им помагат да подобрят разбирането си за преподавания предмет“. Доц. Мусов е единственият номиниран преподавател от Източна Европа ...
Меморандум за сътрудничество и създаване на клъстер в областта на финансите и счетоводството подписаха ректорите на УНСС, ИУ – Варна и СА „Д. А. Ценов“ - Свищов 14.10.2020 г. ... създаване на клъстер в областта на финансите и счетоводството беше сключен днес между Университета за национално и световно стопанство, Икономическия университет – Варна и Стопанската академия „Д.А. Ценов“ - Свищов. Документът беше подписан в УНСС от ректорите на трите ...
Цикъл лекции на експерти от големи одиторски компании пред магистрите от специалност „Счетоводство“ 8.10.2020 г. ... организиран от ръководството на катедра „Счетоводство и анализ“. Първата лекция пред магистрите от специалност „Счетоводство“ със специализация „Финансова отчетност“ изнесоха д-р Кирил Башикаров и г-н Георги Стоянов от GRANT THORNTON. Обсъдени бяха въпроси, ...
Продължава успешното сътрудничество на УНСС с „Крестън БулМар“ ООД 8.10.2020 г. ... , което включва практически обучения по счетоводство, провеждането на студентски практики и стажове, майсторски класове, лекции, конференции и др. с цел популяризиране на счетоводната професия, сътрудничество в изследователски проекти и пр. Ректорът проф. Димитров, г-н Попов ...
Тържествено беше открита новата учебна година в РЦДО Хасково 12.5.2021 г. ... и администрация“, „Счетоводство и контрол“ и „Икономика“, и в ОКС „магистър“ в специалностите „Счетоводство и контрол“, „Бизнес администрация“ и „Икономика на човешките ресурси“. Проф. Миронова съобщи ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО – Хасково 18.9.2020 г. ... и администрация“, „Счетоводство и контрол“ и „Икономика“, и в ОКС „магистър“ в специалностите „Счетоводство и контрол“, „Бизнес администрация“ и „Икономика на човешките ресурси“. Проф. Миронова съобщи ...
На вниманието на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" които водят занятия в ОКС "магистър" - редовно обучение за уч. 2020/2021 г. зимен семестър 8.10.2020 г. ... преподаватели, Преподавателите, които имат лекции в ОКС "магистър" - редовно обучение следва да имат предвид, че първите 2 /два/ месеца  или 2/3 от лекционния курс провеждането на занятията ще бъдат ПРИСЪСТВЕНО. Последният месец от семестъра или 1/3 от лекционния курс ще ...
ИДЕС ще проведе в УНСС електронни изпити за дипломирани експерт-счетоводители 20.7.2020 г. ... , което научих за вашата професия, е, че счетоводството е симфония от цифри“, каза той. „Счетоводството е симфония от цифри, в която главният счетоводител е диригентът“, допълни г-н Костов.   На подписването присъстваха проф. д-р Цветана Стоянова ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и АДВИБ 13.7.2020 г. ... Филипова – Сланчева от катедра „Счетоводство и анализ“. На подписването на присъстваха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество, проф. д-р Силвия Трифонова, зам.-декан на ФСФ, проф. д-р Снежана Башева, ръководител на ...
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г.-инструкции 2.7.2020 г. ... с преподаване на английски език, Финанси и счетоводство с преподаване на английски език, Бизнес икономика с преподаване на английски език, Политически науки, МО, Европеистика, Политология, МИО, МИО с преподаване на английски език, Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски ...
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г. 23.6.2020 г. ... с преподаване на английски език, Финанси и счетоводство с преподаване на английски език, Бизнес икономика с преподаване на английски език, МИО, МИО с преподаване на английски език, Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език, Маркетинг и стратегическо планиране с ...
Ново признание за УНСС от CIMA 26.5.2020 г. ... „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, вече се признават общо осем изпита от квалификацията.  Акредитацията е постигната в рамките на проект НИ-1-2019 с ръководител ...
Accounting Career Speed Dating за студенти и докторанти на УНСС 9.9.2020 г. ... „Счетоводство и анализ“, съвместно с Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW), проведе семинар на тема “ICAEW University Student Scheme and Accounting Career Speed Dating” за студенти и докторанти на УНСС. Работодатели партньори на ...
Инструктаж за провеждане на учебната практика за студентите от специалност „Счетоводство“, IV-ти курс, поток 118 27.2.2020 г. ... за студентите от специалност „Счетоводство“, IV-ти курс, поток 118   През учебната 2019/2020 г. от преподавателите-отговорници по учебната практика се проведе инструктаж на студентите от IV-ти курс, специалност „Счетоводство“, както ...
24 часа: УНСС отбеляза 100 г. катедра “Счетоводство” 21.2.2020 г. ... "Счетоводство и анализ" учи своите възпитаници да вземат смели решения и да се справят с предизвикателствата, пред които е поставена българската икономика. Това каза председателят на Сметната палата Цветан Цветков, възпитаник на катедрата в УНСС, на ...
БНТ: УНСС чества 100 години катедра "Счетоводство" 21.2.2020 г. ... години от основаването си отбелязва днес най-старата счетоводна катедра в България - тази в Университета за национално и световно стопанство. Тя е създадена през 1920 г. от "Патриарха" на счетоводната наука у нас - проф. Димитър Добрев. Само след три месеца, ...
Юбилейна международна научна конференция, посветена на 100-годишнината на катедра „Счетоводство и анализ" 21.2.2020 г. ... на тема „Приносите на счетоводството в икономическата наука” катедра „Счетоводство и анализ" отбеляза своя 100-годишен юбилей. Форумът се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и е част от събитията, посветени на ...
Катедра "Счетоводство и анализ" участва в Международна оценителска конференция 13.2.2020 г. ... - ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл.ас д-р Калина Кавалджиева - преподавател в катедрата,  взеха участие в Международна оценителска конференция на тема "Предизвикателства и добри практики при оценки за финансовата сфера". Проф. ...
Продължава успешното сътрудничество между УНСС и ЧЕЗ България ЕАД 31.1.2020 г. ... , търговия, маркетинг, човешки ресурси, счетоводство и др.“, посочи г-н Карел Крал. Г-н Карел Крал Ректорът проф. Димитров акцентира на връзката между УНСС и бизнеса, като отбеляза, че тя трябва да включва и част от занятията на студентите да се ...
УНСС участва в „ICAEW – Partner in Learning Conference, 2020“ 3.2.2020 г. ... – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и доц. Михаил Мусов – главен секретар по международно сътрудничество, представиха УНСС на конференцията „ICAEW – Partner in Learning Conference, 2020”. Форумът се проведе на 24 януари т.г. ...
Ново международно признание за качеството на обучение в УНСС 20.12.2019 г. ... , специалности „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ вече се признават първите четири изпита от престижната международно призната професионална ...
Сертификати и награди за отличниците в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2019 г. ... от Националното състезание по финанси и счетоводство, в което през тази година имаше рекорден брой участници - 600 ученици от 40-те средни училища-членове на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) и четирите водещи езикови гимназии в страната (на снимката долу) ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2019 г. ... и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, откри Националното състезание по финанси и счетоводство. Проф. Фесчиян с участници в състезанието „Броят и подготовката на участниците в днешното състезание са безспорно признание за ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство. 600 средношколци се борят за достойното си място в УНСС 14.12.2019 г. ... и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ откри Националното състезание по финанси и счетоводство пред развълнуваните 600 състезатели-средношколци. „Броят и подготовката на участниците в днешното състезание са безспорно признание за интереса към ...
Дискусия на тема “Възможности за кариерно развитие” 14.12.2019 г. ... на дискусията, която катедра „Счетоводство и анализ“ и счетоводна кантора „Zara Consult“ организираха за студенти и докторанти. Гостите бяха представени от доц. д-р Михаил Мусов – научен секретар на катедрата, който подчерта, че сътрудничеството ...
Бъдещето на одиторската професия: KPMG споделя със студентите на УНСС 7.12.2019 г. ... – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, която подчерта, че сътрудничеството с големи компании и работодатели е от изключителна важност за успешното професионално и личностно развитие на студентите. Проф. д-р Снежана ...
Бъдещето на одиторската професия: KPMG споделя със студентите на УНСС 6.12.2019 г. ... – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, която подчерта, че сътрудничеството с големи компании и работодатели е от изключителна важност за успешното професионално и личностно развитие на студентите. Проф. д-р Снежана ...
Дипломите си получиха и бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“ (дистанционно обучение) 5.12.2019 г. ... за бакалавър по специалност „Счетоводство и контрол“ в УНСС е нещо изключително. То е престижност и отговорност. Вие завършвате специалност, която съществува от сто години в катедра на сто години в университет, който навършва сто години. Бъдете достойни ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ 5.12.2019 г. ... от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“. Днес се разделяме, но не си казваме сбогом. Гордеем се, че бяхте наши студенти. Имахте късмета по време на обучението си да се докоснете до елита на финансовия и счетоводен ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Счетоводство“ 5.12.2019 г. ... на бакалаврите от специалност „Счетоводство“. „За нас, преподавателите, днешната раздяла с вас е само символична. Тя няма да сложи край на прекрасните отношения, които се изградиха между нас. Гордеем се, че бяхте наши студенти. Имахте късмета да ...
Дипломираха се 191 бакалаври и магистри в РЦДО - Хасково 13.1.2020 г. ... и 38 магистри от специалност „Счетоводство и контрол“ и 46 бакалаври от специалност „Икономика“ получиха дипломите си (на снимките долу) ...
ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА ТЕМА „ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“ 21.1.2021 г. ... работната сила в България, дигиталните счетоводство, безработица, образование, право и мн. др. Очаква се в перспектива докладите да бъдат публикувани в сборник, а най-добрите от тях да намерят място в „Научните трудове“ на УНСС. Всеки от участниците внесе своя ...
Договор за сътрудничество между УНСС и КПМГ България 13.1.2020 г. ... ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на ФСФ и доц. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ (от ляво надясно) Практиките и стажовете на студентите от УНСС ...
Делойт България дари на УНСС учебници на английски език 20.11.2019 г. ... обучение по финанси, счетоводство и одит BPP professional education. Доставката бе осъществена и с любезното съдействие на MDV България, изключителен представител на BPP за България и партньор по меморандум за сътрудничество с УНСС. Дарените учебници ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Финансов контрол“ получиха дипломите си 18.11.2019 г. ... и „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“. Човек трябва да се държи с другите така, както би искал те да се държат с него. Оттук нататък имате право на избор. Не се отказвайте от ...
УНСС със световен рекорд по посещаемост на “Without Question” 15.11.2019 г. ... ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Тя благодари на студентите за огромния интерес и заяви, че партньорството с международни професионални организации като ICAEW добавя голяма стойност за тяхното израстване като бъдещи професионалисти. ...
Студент на годината 2019 5.11.2019 г. ... специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ от проф. Стати Статев и Росица Радоева (на снимката долу). Знам от личен опит, че организацията на подобно събитие не е лека задача. Трудно е, но си заслужава. ...
Наши преподаватели участваха в Шестия международен конгрес по счетоводство и финанси 28.10.2019 г. ... на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. д-р Радка Андасарова, преподавател в същата катедра, за втори път участваха в Международния конгрес по счетоводство и финанси, който се проведе в периода 23 - 25 октомври т.г. в Кападокия, ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Регионално развитие“ в РЦДО – Пловдив 21.10.2019 г. ... „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Регионално развитие“, които получиха дипломите си на официална церемония в РЦДО - Пловдив. Гордейте се, че завършвате най-големия икономически университет в България и Югоизточна Европа ...
Наши преподаватели с доклади на международна конференция на EBES 21.10.2019 г. ... от катедра „Счетоводство и анализ“, участваха в 29-ата международна конференция на EBES (Eurasia Business and Economic Society), която се проведе в Лисабон в началото на октомври в Insituto Universitario de Lisboa – ISCTE/IUL ...
Преподаватели от катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС на международна конференция 21.10.2019 г. ... от катедра „Счетоводство и анализ“, участваха в 29 - та международна конференция на EBES (the 29th Eurasia Business and Economic Society Conference) в град Лисабон, Република Португалия, която се проведе през периода 10-12 октомври 2019 ...
Участие на наш преподавател в международни форуми 17.10.2019 г. ... Кавалджиева от катедра „Счетоводство и анализ“ представи доклад на тема „Оценка на договора за концесия - справедлива/пазарна стойност на примера на предоставяне на концесионни права на минерална вода (в т.ч. хотел и басейн)“ на ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО - Хасково 7.10.2019 г. ... , „Счетоводство и контрол“ и „Мениджмънт и администрация“. Тържеството откриха зам.-ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева, директорът на РЦДО доц. д.н. ...
Пробен достъп до база данни Emerald Insight 3.10.2019 г. ... области, сред които: Счетоводство & икономика                                          Research zone Бизнес & стратегии    ...
Тържествено откриване на новата учебна година 2019/2020 1.10.2019 г. ... ръководител на катедра “Счетоводство и анализ” проф. д-р Снежана Башева откри новата академична година. На тържественото откриване поздрав към новоприетите студенти отправиха проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-ръководител на катедрата и зам ...
Наши преподаватели представиха резултати от изследване по научен проект на научна конференция в Берлин 15.10.2019 г. ... .-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и гл. ас.  д-р Радка Андасарова представиха доклад, посветен на необходимостта от адаптиране на финансовите отчети в публичния сектор към изискванията на МССПС . Докладът включваше резултати от ...
Тържествено беше открита 99-ата учебна година 30.9.2019 г. ... от поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“. Радина Елчинова „Както всяка приказка, така и нашата си има своето начало. Начало, което ще ни предостави безброй страници на щастие, букви любов, съдби на герои и път към самите ...
Тъжна вест 17.7.2019 г. ... „Счетоводство и анализ“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 15.07.2019 г. след кратко боледуване почина ПРОФ. Д.ИК.Н ИВАН ДУШАНОВ. ПРОФ. Д.ИК.Н. ИВАН ДУШАНОВ /1928 – 2019/ Проф. д.ик. н. Иван Душанов е роден на 27.07.1928 г. в с. Калтинец, ...
Преподаватели от ФСФ взеха участие в Кръгла маса на тема "Ефективност на публичните разходи", организирана от Фискалния съвет на България 27.6.2019 г. ... - зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", проф. д-р Румен Брусарски, доц. д-р Петър Чобанов и доц.д-р Теодора Рупска. Проф. д-р Румен Брусарски представи доклад на тема "За по-ефективни и ефикасни инвестиции в публичния сектор" ...
Ръководителят, зам.ръководителят и преподавател от катедра "Счетоводство и анализ", взеха участие в кръгла маса "Ефективност на публичните разходи" 15.7.2019 г. ... Башева - ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и декан на "Финансово-счетоводен факултет", проф.д-р Даниела Фесчиян - зам.ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и доц.д-р Теодора ...
Проф.д-р Даниела Фесчиян - зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България беше наградена с плакет по случай 50-годишнината на гимназия "Ген.Владимир Заимов" - гр. Сопот 15.7.2019 г. ... - зам.ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" към ФСФ и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, беше наградена с почетен плакет от директора на Професионалната гимназия "Ген. Владимир Заимов" - гр. Сопот - инж. Катя ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 17.6.2019 г. ... и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ проф. д-р Снежана Башева беше прочетен от проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на факултета. В него беше отбелязано, че ръководството на факултета изразява най-топлите си чувства към участниците в ...
Наши професори с публикация в най-престижното и най-старото италианско списание в областта на счетоводството и бизнес икономиката 14.6.2019 г. ... италианско списание в областта на счетоводството и бизнес икономиката „Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale“ публикува статия на двама преподаватели от УНСС – проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) и ...
Четвъртокурсничка от УНСС е избрана за български младежки делегат към ООН 12.6.2019 г. ... курс, специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, УНСС. Тя е била стажант в посолството на САЩ, а в момента работи във финансовия сектор. Тази година селекционната кампания за младежки делегати към ООН отново се ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 12.6.2019 г. ... и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ проф. д-р Снежана Башева беше прочетен от проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на факултета. В него беше отбелязано, че ръководството на факултета изразява най-топлите си чувства към участниците в ...
Ректорът връчи на двама възпитаници на УНСС националния приз на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ 3.6.2019 г. ... с отличие специалност „Счетоводство и контрол“ в нашия университет (на снимката долу). Ректорът връчи и националния приз „За принос в развитието на посредничеството в застраховането“ на г-н Стефан Енчев, собственик и ...
Наш професор участва във форум на CIMA 3.6.2019 г. ... и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, участва във форума „Constitution of Science in Poland and Reinventing Finance in a Digital World“, който се проведе във Варшава, Република Полша. Проф. Снежана Башева ...
Научен семинар за представяне на резултати от проект на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... се в специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език”, редовно обучение, ОКС „Бакалавър”, 3-ти курс, УНСС – Богомила Корманова, Стоян Тушинов и Божидар Димитров. Всички изнесени доклади бяха свързани с представяне на ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Делойт България ЕООД 30.5.2019 г. ... на УНСС - доц. д-р Мария Маркова от катедра „Счетоводство и анализ“ и ас. д-р Валентин Билянски от катедра „МИО и бизнес“, и от страна на Делойт България ЕООД – г-жа София Лазарова, мениджър Човешки ресурси (на снимката долу) ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... студенти, обучаващи се в специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език”, редовно обучение, ОКС „Бакалавър”, 3-ти курс, УНСС – Богомила Корманова, Стоян Тушинов и Божидар Димитров. Всички изнесени доклади са посветени на изключително актуалната тема на ...
Наш преподавател е избран за член на Комитета по EBVSC 28.5.2019 г. ... . д-р Калина Кавалджиева, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“, беше избрана за член на Комитета по EBVSC (Европейски бизнес оценителски стандарти) по време на Генерална асамблея на TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations), която се проведе в Дубровник (на снимката долу) ...
Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт 28.5.2019 г. ... Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. Радка Андасарова от същата катедра участваха в Петата международна научна конференция по мениджмънт на 24 май в Истанбул. Проф. д-р Фесчиян и гл. ас. д-р Радка Андасарова с участници в ...
Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт 27.5.2019 г. ... Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. Радка Андасарова от същата катедра участваха в Петата международна научна конференция по мениджмънт на 24 май в Истанбул. Проф. д-р Фесчиян и гл. ас. д-р Радка Андасарова с участници в ...
Майсторски клас на професор от Тракийския университет в Одрин 23.5.2019 г. ... за съвместна магистърска програма в областта на счетоводството, финансите и финансовия контрол между УНСС и Тракийския университет в Одрин. В тях участваха и доц. д-р Михаил Мусов, главен секретар по международното сътрудничество на УНСС, доц. д-р Мария Маркова, преподавател в катедра ...
Университетската библиотека получи дарение от книги по счетоводство 13.5.2019 г. ... Consult“ ценно дарение - 30 книги от областта на счетоводството. Трогнати сме от отношението на бизнеса към Университета за национално и световно стопанство. Знаем, че бизнесът е този, който оценява нашия продукт и е атестат за свършената от нас работа. Без него сме като кормчия без кораб ...
Публична лекция „Бъдещето на пластмасата: ограничения, алтернативи и възможности“ 9.5.2019 г. ... УНСС, третокурсничка в специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“. Богомила Корманова Гост-лектори от неправителствени организации и бизнеса говориха пред студентите за европейската политика в областта на опазването на околната среда ...
От 9 до 14 април проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и гл. ас. д-р Радка Андасарова взеха участие в Петия Международен конгрес по икономика и бизнес в гр. Бурса, Турция. 19.4.2019 г. ... беше проведен в Конгресния център на университета Улудаг, с широко международно присъствие на учени в областта на икономиката и представители на транснационални корпорации. Проф. д-р Даниела Фесчиян и гл. ас. д-р Радка Андасарова представиха доклад на тема „Comparative Analysis of the ...
Наши преподаватели с доклад на Международен конгрес по икономика и бизнес 18.4.2019 г. ... Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. д-р Радка Андасарова участваха в Петия международен конгрес по икономика и бизнес в гр. Бурса, Турция. Участници в престижния форум, който се проведе в Конгресния център на университета Улудаг, бяха известни учени ...
Лекции на йордански преподаватели 5.4.2019 г. ... информатика и комуникации“, „Финанси и счетоводство“ и „Маркетинг и стратегическо планиране“ . По време на кръглата маса Факултет „Приложна информатика и статистика“ организира кръгла маса, на която се дискутираха възможностите за ...
ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС 15.3.2019 г. ... посетете уебстраницата на катедра  „Счетоводство и анализ“ ...
И тази година рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 17.2.2019 г. ... . д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на АИУБ. Тя изрази увереност в мотивацията и знанията на участниците и ги поздрави за куража „да се явят на този сериозен конкурс в необятната област на икономикса“. При откриване на ...
Национално състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... . д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, гл. ас.д-р Димитър Дамянов, член на Организационния комитет на състезанието и представител на катедра „Икономикс“, г-н Валери Дикльовски, ...
Събитие в рамките на Меморандума за сътрудничество между УНСС (ФСФ) и MDV Professional Education 7.3.2019 г. ... Мария Маркова – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“, взе участие в церемонията по завършване на възпитаници на професионалната организация. Доц. д-р Маркова запозна учениците с възможностите за продължаващо обучение в УНСС и връчи сертификати на отличниците. Събитието е ...
УНСС с отличие от МОН 7.2.2019 г. ... през 2014 г. от преподаватели в катедра „Счетоводство и анализ“ и функционира под патронажа на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет. Всяка година нови 5000 ученици и студенти преминават обучение в учебното предприятие, където усвояват нови знания и ...
Дарение за катедра "Счетоводство и анализ" 2.2.2019 г. ... на студентите и преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" комплект от учебните материали на ICAEW 2019 (Study Manual + Question Bank) по всички осем акредитирани модула, както следва:  Accounting  Management Information Principles of Taxation Assurance Business, ...
Дарение за финансово-счетоводен факултет 30.1.2019 г. ... в методичния кабинет на катедра "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" и могат да бъдат ползвани на място ...
Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2019“ 22.1.2019 г. ... подходи в обучението по „Основи на счетоводството“; промените в изискванията на работодателите към дипломантите в сферата на финансите, счетоводството и финансовия контрол и др. Проф. Снежана Башева, г-жа Judy Dimmock, Head of Accreditation at ICAEW, и ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство 14.1.2019 г. ... 378, в Националното състезание по финанси и счетоводство и 24 в Националния конкурс по счетоводство – от над 600 средношколци, допуснати до участие, получиха сертификати за отлично представяне. По решение на Академичния съвет на всички се признава оценка "Отличен" 6 за ...
Дарение за Финансово-счетоводен факултет 3.1.2019 г. ... в Методичния кабинет на катедра "Счетоводство и анализ" и могат да бъдат ползвани на място ...
28 преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 14.1.2019 г. ... , доц. д-р Мария Маркова (катедра „Счетоводство и анализ“), доц. д-р Мария Воденичарова (катедра „Логистика и вериги на доставките“), доц. д-р Атанас Атанасов (катедра „Икономикс“), доц. д-р Антонина Хабова (катедра „Международни ...
АИУБ обедини средните училища, УНСС и бизнеса в търсенето и подкрепата на таланти 21.12.2018 г. ... и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, откри Националното състезание по финанси и счетоводство, в което участваха 460 средношколци. Тя подчерта, че това е нов рекорд по брой на участниците в национално състезание. Проф. д-р Даниела ...
С Националното състезание по финанси и счетоводство АИУБ постави ново начало в търсенето на таланти като обедини средните училища, университета и бизнеса 21.12.2018 г. ... на АИУБ и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" откри Националното състезание по финанси и счетоводство пред развълнуваните 460 състезатели-средношколци. Проф. Даниела Фесчиян с участници в състезанието "Това е нов рекорд по брой на участниците в национално ...
Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония 13.12.2018 г. ... Джеймс Йоловски от специалност „Счетоводство и анализ“. Наградата му беше връчена от Ася Пеева и Николай Цонков. Докторантът на годината Джеймс Йоловски Това е конкурс между най-добрите, най-амбициозните и смелите. Смелост е да мечтаеш, да бъдеш ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Счетоводство“ 7.12.2018 г. ... на бакалаврите от специалност „Счетоводство“. През последните четири години имахте късмета да се докоснете до счетоводния елит на България. От днес навлизате в света на бизнеса, където действат други морални норми и ценности. Свят, в който победител не е ...
Бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“ - дистанционно обучение, се дипломираха 3.12.2018 г. ... , заместник-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Проф. д-р Даниела Фесчиян Не спирайте да учите и да вървите напред. Не съжалявайте за това, което е минало, а се радвайте, че се е случило. Преследвайте целите си, но никога за сметка на другите ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци 4.12.2018 г. ... етап на  XX Национален конкурс по счетоводство за средношколци се проведе на 1 декември т.г. в Голямата конферентна зала. Участниците в конкурса с проф. д-р Снежана Башева, проф. д-р Даниела Фесчиян и доц. д-р Атанаска Филипова Националният конкурс се ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 3.12.2018 г. ... етап на  XX-я Национален конкурс по счетоводство за средношколци. Участниците в Националния конкурс по счетоводство с проф. д-р Даниела Фесчиян Участниците в Националния конкурс по счетоводство с проф. д-р Снежана Башева, проф. д-р Даниела Фесчиян и дац. д-р Атанаска ...
Как да стана успешен професионалист 30.11.2018 г. ... – Сланчева, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“. Г-н Любомир Иванов, старши софтуерен инженер,  г-н Мирослав Вълчев, старши финансов контрольор, г-н Константин Гогов, младши бизнес партньор – финанси, доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, г-жа ...
Бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ се дипломираха 29.11.2018 г. ... на бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“. Проф. Маргарита Александрова Поздравявам ви, че сте избрали една от най-хубавите специалност в УНСС, която ви предлага много обширни знания, дава ви възможност да се ...
Финансово – счетоводен факултет, съвместно с АСЕРИ-България (Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами), проведе събитие "Как да стана успешен професионалист", със съдействието на „Пейсейф - България“ – един от лидерите в света на дигиталните портфейли и онлайн разплащанията 30.11.2018 г. ... Сланчева – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“. При откриването на събитието (отдясно наляво) г-н Любомир Иванов, старши софтуерен инженер,  г-н Мирослав Вълчев, старши Финансов контрольор, г-н Константин Гогов, младши бизнес партньор – Финанси, доц. ...
Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 27.11.2018 г. ... на човешките ресурси“: „Счетоводство“; „Счетоводство и контрол“; „Финанси“; „Маркетинг“ със спец. „Бранд мениджмънт“; „Финансов мениджмънт“. Размерът на стипендията е: за редовна форма на обучение ...
Четиринадесета международна конференция на младите учени 27.11.2018 г. ... на катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС бе връчена почетна грамота за нейния принос за утвърждаването на Финансово-счетоводния факултет като водеща структура в университета.    На проф. Башева бе връчен почетния знак за заслуги в ...
Employability Skills Session за студенти на ФСФ 22.11.2018 г. ... и ICAEW и научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ". Той заяви, че това партньорство е плод на много усилия от страна на ръководството на Финансово-счетоводния факултет и че то е важно за студентите, защото им дава свободата на избор измежду многото професионални ...
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от РЦДО – Пловдив 19.11.2018 г. ... със специалности „Финанси, счетоводство и контрол” и „Регионално развитие“. На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Емилия Миланова, директор на ...
Срещи на наши студенти, обучаващи се на английски език, с партньорите ни от АССА 21.11.2018 г. ... от новата магистратура „Счетоводство, финансов контрол и финанси(на английски език)“, изцяло акредитирана от АССА. По-важни резултати от срещата са: -           беше препотвърдено от АССА, че дипломиралите ...
Наш преподавател беше Keynote speaker на Петия международен конгрес по финанси и счетоводство 22.10.2018 г. ... , зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, беше официален гост и главен оратор (Keynote speaker) на Петия Международен конгрес по финанси и счетоводство. Във форума, който се проведе от 17 до 20 октомври в град Измир, Турция, участваха ...
ПРОФ.Д-Р ДАНИЕЛА ФЕСЧИЯН БЕШЕ ОФИЦИАЛЕН ГОСТ И ГЛАВЕН ОРАТОР НА ПЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО В ГРАД ИЗМИР ТУРЦИЯ 22.10.2018 г. ... и зам. ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“/ беше официален гост и главен оратор на Петия Международен конгрес по финанси и счетоводство в град Измир Турция /17-20 октомври 2018 г./ В конгреса участваха изявени изследователи от водещи университети и ...
Преподаватели от ФСФ участваха в международна конференция „Behavioural Accounting, Auditing, Finance“ 9.10.2018 г. ... , „Финанси“ и „Счетоводство”). Проф. д-р Снежана Башева, Prof. Dr. Kiymet Cailyrt,       доц. д-р Михаил Мусов, гл. ас. д-р Атанаска Филипова-Сланчева и гл.ас. д-р Мария Маркова Доц. д-р Михаил Мусов, ...
Преподаватели от Финансово-счетоводния факултет на УНСС участваха в международна конференция на тема „Behavioural Accounting, Auditing, Finance“ 8.10.2018 г. ... Икономика, Управление, Финанси и Счетоводство”. Проф. д-р Снежана Башева, Prof. Dr. Kiymet Cailyrt, доц. д-р Михаил Мусов, гл. ас.д-р Атанаска Филипова-Сланчева и гл.ас.д-р Мария Маркова Доц. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и ...
Тържествено беше открита 98-ата академична учебна година 2.10.2018 г. ... учи в поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“, заяви, че за нея е чест да бъде на трибуната от името на всички новоприети студенти за учебната 2018/2019 г. в най-елитното българско висше училище. Започваме един нов етап в нашия съзнателен живот, ...
Проф. Иван Душанов – методолог на Сметната палата, пазител на законността, учител и законотворец 6.10.2018 г. ... от институцията и катедра „Счетоводство и анализи“ при УНСС по случай 90-та годишнина на професора. Професорът с всепризната титла „счетоводител № 1 на България“ е член на Върховната одитна институция от първия й мандат – 1995-2005 г. ...
Започна провеждането на защити на дипломни работи ОКС "Магистър" в присъствието на г-жа Росица Тричкова - р.о. 3.7.2018 г. ... на катедра "Счетоводство и анализ" пожелава успех на всички дипломанти ...
Наш докторант с приз за най-добър доклад 13.6.2018 г. ... в XIX годишна конференция по финанси и счетоводство (19th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA), организирана от Факултета по финанси и счетоводство на Икономическия университет - Прага. Свилен Колев Нашият докторант беше отличен за разработката си ...
Проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от университета в Гранада: Младите хора трябва да са гъвкави 5.6.2018 г. ... Сеута, катедра „Икономика, финанси и счетоводство“, изнесе публична лекция на тема „Икономическото развитие от гледна точка на предприемачеството. Испания\България - съпоставки и възможности“ по програма „Еразъм“. Модератор на събитието беше ...
Катедра „Финансов контрол” представи две нови магистърски програми 30.5.2018 г. ... магистърски програми. Две от тях - „Счетоводство, финансов контрол и финанси“, акредитирана от ACCA, и „Противодействие на корупцията“ – са нови и обучението в тях ще започне през есента. Доц. д-р Даниела Въткова, гл. ас. д-р Георги Ранчев, ...
Проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от университета в Гранада: Младите хора трябва да са гъвкави 15.6.2018 г. ... Сеута, катедра „Икономика, финанси и счетоводство“, изнесе публична лекция на тема „Икономическото развитие от гледна точка на предприемачеството. Испания\България - съпоставки и възможности“ по програма „Еразъм“. Модератор на събитието беше ...
Ректорът връчи на 12 преподаватели свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 23.5.2018 г. ... Пожаревска, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“ и зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, и проф. д-р Николай Щерев, ръководител на катедра „Индустриален бизнес“. Проф. д-р Мария Стоянова Проф. д-р Румяна ...
Публични лекции 23.5.2018 г. ... Мусов на тема "Висшето образование по счетоводство - проблеми и перспективи". На събитието присъстваха колеги, гости и приятели на лекторите, а негов модератор бе доц. д-р Камелия Савова ...
С конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ беше отбелязана 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев 18.5.2018 г. ... на УНСС се проведе конференция на тема "Счетоводството - наука, образование, практика", посветена на 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев, основател и първи председател на Института на заклетите експерт-счетоводители в България. Много е трудно ...
С конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ беше отбелязана 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев 17.5.2018 г. ... на УНСС се проведе конференция на тема "Счетоводството - наука, образование, практика", посветена на 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев, основател и първи председател на Института на заклетите експерт-счетоводители в България. Много е трудно ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и МДВ 17.5.2018 г. ... специалисти в областта на счетоводството, финансите, финансовия контрол, икономиката и управлението чрез повишаване на техните теоретични знания и развиване на практически умения. Това е записано в споразумението за сътрудничество между двете институции, подписано от ...
Employability Skills Workshop за студенти на УНСС 17.5.2018 г. ... УНСС и ICAEW и научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ". Той заяви, че това партньорство е плод на много усилия от страна на ръководството на Финансово-счетоводния факултет и че то е важно за студентите, защото им дава свобода; свободата да избират между многото професионални ...
„Кариера УНСС 2018“ 11.5.2018 г. ... изключително интересни – аутсорсинг, счетоводство, места от сферата на туризма и пр. След официалното откриване на форума топ компании като М-tel, Lufthansa, Deloitte, застрахователно дружество „Армеец“, KPMG, P&G,ОББ, Райфайзен банк и пр. направиха презентации ...
Договор за сътрудничество между УНСС и „Крестън БулМар“ ООД 30.4.2018 г. ... в УНСС, на практически обучения по счетоводство, на студентски практики и стажове. С подписването на този договор за сътрудничество УНСС продължава политиката  си за разширяване на контактите с авторитетни бизнес институции. С този документ техният диапазон още повече се ...
Студентите от Финансово-счетоводния факултет се срещнаха с бъдещи работодатели 24.4.2018 г. ... , зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, доц. д-р М. Мусов, научен секретар на катедрата, доц. д-р Брезоева, доц. д-р Рупска, Д. Парушев, председател на Студентския сенат, и студенти  от факултета. Н. Гърнев  разказа за ...
УНСС и ICAEW продължават да си партнират в обучението на студенти 27.3.2018 г. ... акредитира специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ и признава 1 изпит на ...
Огромен интерес на студентите към False Assurance 27.3.2018 г. ... факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, и Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет. Проф. Башева припомни, че в резултат на успешното партньорство с ФСФ, ICAEW признава на студентите на ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Ърнст и Янг България ЕООД 9.3.2018 г. ... факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, а от страна на Ърнст и Янг България – Надя Михова, мениджър Човешки ресурси. Проф. Снежана Башева и г-жа Надя Михова В меморандума е записано още, че УНСС и Ърнст и Янг България ЕООД ще ...
ИВОБ дари книги на университетската библиотека 8.3.2018 г. ... факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д.ик.н. Михаил Динев, ректор на УНСС от 1989 г. до 1990 г. и дългогодишен ръководител на катедра „Финансов контрол“, Денислав Соколов, член на УС на ИВОБ и директор на дирекция „Вътрешен ...
Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и ЦУТФ 12.3.2018 г. ... (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, зам.-деканите на ФСФ – проф. д-р Румяна Пожаревска и доц. д-р Олег Димов, гл. ас. д-р Христо Маврудиев, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“ и координатор на договора от страна на УНСС ...
Рекорден брой участници и в Националното състезание по икономикс 28.2.2018 г. ... през тази година - след това по финанси и счетоводство, на което се явиха 400 средношколци - с рекорден брой участници. Състезанието беше открито от проф. д-р Даниела Фесчиян (на снимката долу). Успех на средношколците пожелаха доц. д-р Миланка Славова, ...
Майсторски клас по счетоводство 22.1.2018 г. ... беше организиран майсторски клас по счетоводство в рамките на сключения през 2012 г. меморандум за сътрудничество между УНСС и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.  В голяма конферентна зала Форумът  беше посветен на актуална ...
И катедра „Финанси” връчи дипломи на своите бакалаври 19.12.2017 г. ... факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Маргарита Александрова, зам.-декан на факултета, доц. д-р Гергана Борисова, зам.-ръководител на катедра „Финанси”, преподавателите в катедрата доц. д-р Пламен Орешарски и доц. д-р Силвия ...
Победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство получиха сертификати на тържествена церемония 15.12.2017 г. ... състезание по финанси и счетоводство, което се проведе на 9 декември т.г. в Тестовия център и беше организирано от УНСС и Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ). В него участваха рекорден брой средношколци – 400 - от цялата страна ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2017 г. ... в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство. На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и ...
Абсолвентите от „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ вече с дипломи 12.12.2017 г. ... випуск на „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“. Бъдете горди, че сте завършили тази специалност, поздрави абсолвентите проф. д-р Маргарита Александрова, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет и директор на Центъра по ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство 11.12.2017 г. ... състезание по финанси и счетоводство за средношколци. В Тестовия център В надпреварата участваха рекорден брой ученици – 400 от 20 професионални гимназии - членове на АИУБ. Тази година състезанието се проведе в два тура. В ...
Випуск 2017 на специалност „Счетоводство“ също се дипломира 11.12.2017 г. ... бакалаври от специалност "Счетоводство“ получи дипломите си на тържествена церемония в аула „Максима“. Преподаватели, близки и приятели на абсолвентите се присъединиха към празника. Абсолвенти На тържеството ...
Национално състезание по финанси и счетоводство 9.12.2017 г. ... състезание по финанси и счетоводство за средношколци. Участниците в Националното състезание заеха местата си В Националното състезание взеха участие 400 ученици от 20 професионални гимназии - членове на Асоциацията на икономическите училища в България. ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... „Икономика“, „Счетоводство и контрол“, „Бизнес администрация“ и на магистрите от специалностите „Счетоводство и контрол“, „Публични финанси“ и „Бизнес администрация“ в Регионалния център за ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... „Икономика“, „Счетоводство и контрол“, „Бизнес администрация“ и на магистрите от специалностите „Счетоводство и контрол“, „Публични финанси“ и „Бизнес администрация“ в Регионалния център за ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2017 г. ... Национален конкурс по счетоводство за средношколци. Най-нетърпеливите заеха местата си още в 8.30 ч. Състезателите заеха местата си Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на ...
Дипломираха се абсолвентите от Финансово-счетоводния факултет 23.11.2017 г. ... от специалност „Счетоводство и контрол”, дистанционна форма на обучение. В зала „Тържествена“ На събитието присъстваха проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“ 17.11.2017 г. ... , ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и председател на Програмния комитет на конференцията. Проф. Башева благодари на ректорското ръководство на УНСС, на чуждестранните партньори на форума и ВУЗФ за успешните научни издания. Надяваме се чрез ...
Юбилейна научно-практическа конференция "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят" 17.11.2017 г. ... финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят“. На форума в голямата конферентна зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на факултета и ръководител на ...
И абсолвентите от РЦДО - Пловдив се дипломираха 7.11.2017 г. ... и  „Финанси, счетоводство и контрол”. На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Емилия Миланова,  директор на РЦДО –  Пловдив, доц. ...
Дипломиране на студентите от ОКС " Бакалавър" 7.11.2017 г. ... и „ Финанси, счетоводство и контрол” На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева  заместник- ректор по обучението ОКС "Магистър" и дистанционно обучение , проф. д-р Емилия Миланова  директор на РЦДО – гр. Пловдив ...
Семинар на тема „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance” 2.11.2017 г. ... , научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ". Доц. Пожаревска отрива семинара   Целта на семинара е представяне на възможностите всички студенти от направление „Финанси, счетоводство и контрол“ и специалностите ...
Нови перспективи за сътрудничеството на Финансово-счетоводния факултет с АССА 26.10.2017 г. ... лекция пред студентите от специалност "Финанси и счетоводство" с преподаване на английски език. Основен акцент в нея бяха предимствата, които дава професионалната квалификация експерт-счетоводител за бъдещото  кариерно израстване на младите икономисти. По време на публичната ...
Среща на ръководството на ФСФ с регионалния директор за Югоизточна Европа на АССА г-жа Роксана Джордже и финансовия директор на БТВ медия груп г-н Дейвид Стефан 23.10.2017 г. ... пред студентите  от специалност "Финанси и счетоводство"  с преподаване на английски език. Основен акцент на неговата лекцията бяха предимствата, които дава професионалната квалификация  експерт -счетоводител за бъдещото  кариерно израстване на младите икономисти ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година в РЦДО-Хасково 9.10.2017 г. ... , „Икономика“ и „Счетоводство и контрол“ в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) в Хасково през новата академична учебна година, която беше открита на 7 октомври. На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година в РЦДО-Хасково 9.10.2017 г. ... , „Икономика“ и „Счетоводство и контрол“ в РЦДО-Хасково през новата академична учебна година, която беше открита на 7 октомври. На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС “магистър“ и дистанционно обучение, ...
Международна конференция на тема „Приложен бизнес и икономика“ (ICABE 2017) 4.10.2017 г. ... и конкурентоспособност“, „Счетоводство и финанси“, „Бизнес и икономика“, „Международни финанси“, „Европейски икономически растеж“ и др. Част от изнесените доклади ще бъдат публикувани в едно от деветте списания, подкрепили ...
Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС 17.10.2017 г. ... квалификации пряко свързани с бизнеса в областите счетоводство, финанси и мениджмънт. ACCA е основана през 1904 г. и към 2016 г. има 162 000 членове и 428 000 ученици в 173 страни, работи чрез мрежа от 91 офиса и центрове по целия свят. Преминали квалификационните изпити на АССА, студентите на ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... Михаела Драганова, бакалавър в специалност „Счетоводство“, получи специална награда 25% отстъпка от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език. Наградата беше връчена от доц. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... Михаела Драганова, бакалавър в специалност „Счетоводство“, получи специална награда 25% отстъпка от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език. Наградата беше връчена от доц. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ ...
Преподаватели от факултета взеха участие в конференция на тема "Образование и обучение" 26.6.2017 г. ... на тема „ Проблеми на висшето образование по счетоводство.Перспективи за развитие“. В трите работни сесии участие взеха представители на ИДЕС, които са членове на изпитни комисии и съставители на казуси, преподаватели от УНСС, Икономически университет, Варна и ВУЗФ.Катедрите "Счетоводство ...
Деканът на Финансово-счетоводния факултет на УНСС проф.Снежана Башева участва на тържествената церемония по награждаването на победителите в конкурса "Млад икономист-2017 г." на Съюза на икономистите в България. 13.6.2017 г. ... бе връчена на докторанта към катедра „Счетоводство и анализ“ на УНСС Николай Кацарски.  На снимката -  проф.д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и награденият със Специална награда в категория "Докторанти",  докторант от катедра ...
Мастър клас "Forensic Accounting" с професор от Университета Юнион в Джаксън, САЩ 5.6.2017 г. ... , воден от д-р Дейвид Аустил, професор по счетоводство и бизнес право към Union University, Jackson, Tennessee, USA. Събитието бе организирано със съдействието на проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното ...
Студенти спортисти връчиха на университетското ръководство отличията си от Националната универсиада 2017 16.3.2021 г. ... , Иван Дерменджийски, IV курс, „Счетоводство“, Йордан Андреев, II курс, поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“, Александър Лебешковски, II курс, поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“. (на снимките ...
Започна курсът "Forensic Accounting" с лектор Prof. David Austill, Union University, Jackson, Tennessee, USA 22.5.2017 г. ... .ас. д-р Михаил Мусов - научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ". Лекциите продължават на 27 и 28 май, както следва: 27 май (събота) 09:00 – 10:30 Зала “Научни съвети“   10:45 – 12:15 Зала “Научни ...
Майсторски клас с PROF. DR HAB. ZBIGNIEW W LESZCZYNSKI, Dean of the Faculty of Organization and Mamagement Lodz University of Technology 18.5.2017 г. ... г.  със студентите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" в ОКС "Бакалавър" се проведе Майсторски клас с PROF. DR HAB. ZBIGNIEW W LESZCZYNSKI, Dean of the Faculty of Organization and Mamagement Lodz University of Technology ...
Дни на отворените врати, организирани от катедра "Счетоводство и анализ" 18.5.2017 г. ... 9 и 16 май 2017 г. в организираните от катедра "Счетоводство и анализ" Дни на отворените врати, студентите от Финансово-счетоводен факултет имаха възможност да се запознаят с учебните планове и учебните програми на дисциплините, които се изучават в  3 курс на ОКС "Бакалавър" и в ОКС "Магистър" ...
Commercial Awareness Session за студенти на УНСС 16.5.2017 г. ... между УНСС и ICAEW и научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", който представи гостите: Йоанна Сзичовска, мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в ICAEW, Марина Апостолова от BDO България, Зорница Джамбазка  и Георги Стоянов от Grant Thornton България ...
Ректорът награди с грамоти студенти от Учебно-тренировъчната счетоводна къща „ФСФ“ ООД - УНСС 11.5.2017 г. ... Христина-Йовена Златева, 2 курс „Финанси, счетоводство и контрол“, Александър Маринов, 2 курс „Финанси, счетоводство и контрол“, Иванка Попова, 3 курс „Счетоводство“, Деница Милева, 3 курс „Счетоводство“, Симона Новакова, 3 курс „Международни ...
Повечето министри в новото правителство са преподаватели и възпитаници на УНСС 4.5.2017 г. ... , министър на енергетиката. Магистър по „Счетоводство и контрол“ на УНСС. Теменужка Петкова Николина Ангелкова, министър на туризма. Магистър по право на УНСС.  Николина ...
Наши преподаватели в ръководството на ИДЕС 25.4.2017 г. ... факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, бе избрана в Съвета по контрол върху качеството на одиторските услуги. Проф. д-р Снежана Башева Доц. д-р Мариана Михайлова от катедра „Счетоводство и анализ“ бе избрана в Дисциплинарния ...
Уъркшоп на тема „Игра на рискове: лятото идва“ 21.4.2017 г. ... от специалностите „Финанси“ и „Счетоводство и контрол“. Събитието, част от поредица практически лекции на Бизнес мастър клас, бе организирано от УниКредит Булбанк и Центъра за развитие на бизнес компетентности „Иновации и конкурентоспособност“ (U2b) при УНСС ...
Шеста студентска кръгла маса на тема „Концептуална структура – същност и перспективи на развитие“ 3.4.2017 г. ... факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, при откриването на студентската кръгла маса на тема „Концептуална структура – същност и перспективи на развитие“. На форума  тридесет и двама студенти от поток 111, четвъртокурсници от ...
Студенти от Финансово-счетоводния факултет участваха в кариерния форум „Професии на бъдещето“ 2017 3.4.2017 г. ... професионална реализация в сферата на финансите, счетоводството и финансовия контрол в личен контакт с участниците в панелните дискусии.  Докторант Джеймс Йоловски Съорганизатор на инициативата и един от модераторите на панелните дискусии бе Джеймс Йоловски, докторант към ...
Нашият университет е сред най-успешните партньори на ICAEW 28.3.2017 г. ... Михаил Мусов – научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“ и координатор по партньорското споразумение между УНСС и ICAEW. Публикувано е на официалната страница на Института - виж тук. УНСС е партньор на ICAEW по програмата “Partner in Learning” от края на 2014 г. ...
В изпълнение на Решение на АС на УНСС от 25 януари т.г., Факултетният съвет на Финансово-счетоводен факултет избра факултетна Комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК), факултетна Комисия по оценяване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО) и факултетна Комисия по насърчаване и оценяване на научноизследователската дейност (ФКНОНИД) 15.5.2017 г. ... Иванова – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ”; Доц.д-р Даниела Петрова Въткова-Милушева – зам.-ръководител на катедра „Финансов контрол”; Доц.д-р Жеко Николаев  Милев – Преподавател в катедра „Финанси”; Доц.д-р Силвия ...
Ново признание за академичния състав на ФСФ. На 09.02.2017 г. беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2017 година 20.2.2017 г. ... профил на образованието в УНСС в областта на финансите, счетоводството и финансовия контрол. Стратегическата цел беше да бъдат признати от  най-голямата световна професионална организация обучението и положените по време на образованието изпити във ФСФ при кандидатстване за придобиване на международно ...
Обучение на преподаватели, участващи в съвместната акредитирана програма по счетоводство, финанси и финансов контрол 4.4.2017 г. ... „Съвместната акредитирана магистърска програма по счетоводство, финанси и финансов контрол“ между УНСС, Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) и Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), Dr David Brookfield – главен модератор на ...
Завърши випуск 2016 на специалността "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 21.12.2016 г. ... випуск 2016 г., завършили специалност  "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език". Вече с диплома Бакалаврите Дипломирането ви е успешна крачка по пътя на вашето развитие, приветства абсолвентите проф. д-р Маргарита Александрова-Борисова, директор на ...
Обучение на преподаватели, участващи в съвместната акредитирана програма по счетоводство, финанси и финансов контрол 21.12.2016 г. ... „Съвместната акредитирана магистърска програма по счетоводство, финанси и финансов контрол“ между УНСС, Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) и Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), Dr David Brookfield – главен модератор на ...
Ректорът връчи сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 19.12.2016 г. ... сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство. Присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев, под чийто патронаж бе събитието, зам.-ректорът и председател на Асоциацията на икономическите училища в България доц. д-р Миланка ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2016 г. ... бяха наградени победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство. На събитието присъстваха Ректорът на УНСС проф д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията ...
Дипломираха се бакалаврите от Випуск 2016 на специалност „Счетоводство“ 13.12.2016 г. ... се дипломира випуск 2016 на специалността „Счетоводство“. Седемнадесет отличници-бакалаври получиха и грамоти, а имената им бяха вписани в Книгата на декана на Финансово-счетоводния факултет, оставящи в историята му поредната забележителна страница. Бакалаврите На събитието ...
Национално състезание по финанси и счетоводство 10.12.2016 г. ... в България – Националното състезание по финанси и счетоводство за средношколци. Участниците в Националното състезание заеха местата си На събитието присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите ...
Дипломи получиха абсолвентите от специалност "Финансов контрол" 6.12.2016 г. ... проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-директор на Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение, родители, гости. В аула "Максима" Началото на ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 10.12.2016 г. ... проведе заключителният етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци. Най-нетърпеливите заеха местата си още в 8.30 ч. Състезателите заеха местата си Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... и 45 магистри в „Публични финанси“, Счетоводство и контрол“ и „Бизнес администрация“. Абсолвентите хвърлят шапките си На добър час пожела на студентите директорът на РЦДО-Хасково доц. д.ю.н. Живко Драганов, като ги насърчи да не губят връзката и ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... и 45 магистри в „Публични финанси“, Счетоводство и контрол“ и „Бизнес администрация“.  Абсолвентите хвърлят шапките си На добър час пожела на студентите директорът на РЦДО-Хасково доц.д.ю.н. Живко Драганов, като ги насърчи да не губят връзката и  отношението си ...
Дванадесета международна научна конференция на младите учени 11.11.2016 г. ... факултет, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и председател на Програмния комитет на форума, доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ, доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет и председател на Организационния комитет на ...
Съвместната акредитирана програма в медиите 20.12.2018 г. ... се открива пред студентите в сферата на счетоводството, финансите и финансовия контрол. Университетът за национално и световно стопанство представи проект за тристранно сътрудничество с Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс и българските им колеги от ИДЕС. ...
УНСС, ICAEW и ИДЕС обявиха съвместна акредитирана програма 15.11.2016 г. ... открива нова магистърска програма „Счетоводство, финанси и финансов контрол“, в която съдържанието и оценяването по определени дисциплини са базирани на изискванията на ICAEW. Ректорът на УНСС – проф. д.ик.н. Стати Статев, заяви по време на официалното събитие, че ...
На 27 октомври 2016 г. се проведе семинар-дискусия на тема "Бъдещите професионалисти и бъдещият професионализъм" 28.10.2016 г. ... акредитирана магистърска програма по счетоводство, финанси и финансов контрол между УНСС, ИДЕС и ICAEW. Към момента, участие в събитието са потвърдили посланикът на Великобритания – Н.Пр. Ема Хопкинс, представители на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, ...
Кандидат-студентски изпит в РЦДО-Хасково 7.7.2016 г. ... „Икономика“ и специалност „Счетоводство и контрол“ ...
Публична лекция на тема „Бъдещето на счетоводната професия“ 28.6.2016 г. ... Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, преподаватели и гости. Проф. Снежана Башева, Бойко Костов, проф. Стати Статев, Мартин Мануци,     д-р Михаил Мусов, доц. Силвия Трифонова (отляво надясно) Проф. ...
Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... избран Ясен Даскалов, докторант в катедра "Счетоводство и анализ". Членовете на Асоциацията възложиха на Координационния съвет на АИУБ да оформи предложенията от Националното съвещание, които да бъдат внесени за разглеждане от Академичния съвет на УНСС. Участниците във ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... избран Ясен Даскалов - докторант в катедра "Счетоводство и анализ" на УНСС. Членовете на Асоциацията възложиха на Координационния съвет на АИУБ да оформи предложенията от Националното съвещание, които да бъдат внесени за разглеждане от Академичния съвет на УНСС. Закриване на ...
Наши студенти с призови места от Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор - 2016" 10.6.2016 г. ... Ботев, бакалавър в специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език", който получи право за едномесечен стаж и парична награда от 500 лв. Третата поощрителна награда, отличаваща участниците с най-оригинални идеи, бе определена за Мария Атанасова, магистър в ...
Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър" 9.6.2016 г. ... „Счетоводство и анализ” към Финансово-счетоводния факултет организира кръгла маса на тема "Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър". Събитието се проведе в малката конферентна зала с участието на ...
Публична лекция и дискусия на тема "Новият Закон за счетоводството - нормативна рамка и предизвикателства" 19.5.2016 г. ... и дискусия на тема „Новият Закон за счетоводството - нормативна рамка и предизвикателства". Лектор беше Велин Филипов, зам.-председател на УС на ИДЕС, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. На събитието присъстваха проф. д-р Снежана Башева, декан на ...
Поредно високо международно признание за Финансово-счетоводния факултет 19.5.2016 г. ... квалификация по „финанси, счетоводство и бизнес” - ICAEW CFAB qualification (на снимката долу). Проф. Статев и проф. Башева Това е поредното високо международно признание за високото качество на обучение във факултета. Ръководството на ФСФ ...
Ново признание на академичния състав на ФСФ. Преди броени дни беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2016 година 18.5.2016 г. ... в УНСС в областта на финансите, счетоводството и финансовия контрол. Стратегическата цел беше да бъдат признати от  най-голямата световна професионална организация обучението и положените по време на образованието изпити във ФСФ при кандидатстване за придобиване на ...
Учебно-тренировъчната счетоводна къща „ФСФ“ ООД на УНСС с приза „Най-добър екип и професионално обслужване“ 18.5.2016 г. ... 2014 г. от преподаватели от катедра „Счетоводство и анализ“ и функционира под патронажа на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет при УНСС с директор проф. д-р Стоян Стоянов. Целта на дейността на Учебно-тренировъчната счетоводна къща ...
Ден на отворените врати за съвместна магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ между УНСС и Университета Нотингам Трент 17.5.2016 г. ... . д-р Светла Бонева, Европейско управленско счетоводство - съвременни проблеми, гл. ас. д-р Михаил Мусов, Бизнес английски, ст. пр. Калина Братанова. През третия семестър в Нотингам Трент дисциплините са Финанси и счетоводство за стратегическо управление на бизнеса, Приложен консултантски ...
Публична лекция на тема "Възможности за инвестиции в България" 12.5.2016 г. ... факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, доц. д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси“, а в публичната лекция се включиха и Любомир Дацов, бивш зам.-министър на финансите в две правителства,  Любомир Леков, основател на Investor.bg, Георги ...
Студентска кръгла маса на тема „Новият закон за счетоводството – съдържателни аспекти и проблемни тези“ 11.4.2016 г. ... факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, при откриването на студентска кръгла маса. Форумът на тема „Новият закон за счетоводството – съдържателни аспекти и проблемни тези“ се проведе в малката конферентна зала. Тридесет студенти от поток ...
Лекция-презентация на ICAEW и бизнес игра със студенти 7.4.2016 г. ... дейността си под патронажа на катедра „Счетоводство и анализ“. Лектори бяха Джъстин Уест, ръководител на отдел „Нови бизнес възможности“ на ICAEW, и Джейн Скот, маркетингов експерт по подбор на студенти на ICAEW. При откриването на срещата в голямата ...
Кръгла маса на тема ”Предизвикателства пред одита в публичния сектор” 31.3.2016 г. ... от студентите специалности – счетоводство, финансов контрол, одитинг и финанси. Възпитаниците на този факултет заемат своето достойно място сред икономическия елит на нацията - в държавните институции, неправителствения сектор, бизнеса, а някои от тях ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... УНСС бяха проведени Националният семинар по Счетоводство и Националният семинар по Икономикс. Съорганизатори на националните семинари са: Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), катедра "Счетоводство и анализ" при УНСС и катедра "Икономикс" при УНСС. На националните ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... наградени победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство, в зала "Тържествена" на УНСС. На церемонията присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Огнян Симеонов - първи зам.-ректор на УНСС и Председател на Асоциацията ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... в Националното състезание по финанси и счетоводство, което се проведе на 12 декември в Тестовия център на УНСС. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“,  проф. д-р ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени 15.12.2015 г. ... на УНСС и в.и.д. ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Същия приз проф. Башева връчи и на доайените в науката проф. д.ик.н. Иван Душанов и проф. д.ик.н. Велчо Стоянов, както и на проф. д.ик.н. Данаил Данаилов, ректор на УНСС от 1980 до 1987 г. Почетен плакет за ...
Тържествено бе чествана 80-годишнината на проф. д.ик.н. Михаил Динев 15.12.2015 г. ... на финансовия контрол, одитинга, финансовото счетоводство, контрола във финансова сфера и др. Спечелихте си уважението на академичната колегия с висок морал, отдаденост на каузата на УНСС, с усилията си за издигането на неговия авторитет, с присъщите Ви доброта и човещина, посочи проф. Статев ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... получиха и 52 магистри от специалностите „Счетоводство и контрол”, „Публични финанси” и „Бизнес администрация”. Абсолвенти Дипломите бяха връчени от проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционното и ...
Национално състезание по финанси и счетоводство 14.12.2015 г. ... се проведе Националното състезание по финанси и счетоводство за средношколци. Проф. д-р Даниела Фесчиян - зам. председател на Асоциацията на икономическите училища в България откри Националното състезание и поздрави участниците в конкурса от името на Ректорското ръководство на УНСС. „И никога ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... получиха и 52 магистри от специалностите „Счетоводство и контрол”, „Публични финанси” и „Бизнес администрация”. Абсолвенти Дипломите бяха връчени от проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционното и ...
Национално състезание по финанси и счетоводство 14.12.2015 г. ... се проведе национално състезание по финанси и счетоводство. В него участваха дванадесетокласници от професионалните гимназии по икономика в цялата страна. Съорганизатор на УНСС в състезанието бе Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ).  Минути преди началото на ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2015 г. ... конкурс по счетоводство за средношколци – заключителен етап   На 5 декември 2015 г. в  Голяма конферентна зала на УНСС се проведе заключителният етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци. Г-н Бъчваров от Обединена редакция за книги и периодика ...
Банков празник в НТБГ 5.12.2015 г. ... Фесчиян – научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС и заместник-председател на Асоциацията на икономическите училища в България; Г-жа Емилия Вълчовска – началник отдел Професионално образование в МОН; Експерти от РИО София-град; Представители на медиите ...
Проф.д-р Огнян Симеонов - първи зам.-ректор и ръководител на катедра "Финансов контрол", проф.д-р Снежана Башева - декан на Финансово-счетоводния факултет и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и проф.д.ик.н. Михаил Динев участваха в конференция "Ролята на външния одит за ефективното управление в публичния сектор" 20.11.2015 г. ... .д-р Огнян Симеонов - първи зам.-ректор на УНСС, проф.д.ик.н. Михаил Динев и проф.д-р Снежана Башева - декан на ФСФ  участваха в конференция  на тема "Ролята на външния одит за ефективното управление в публичния сектор", която се проведе на 19 ноември 2015 г. Събитието е във връзка с две ...
Колективна монография в топ 10 на Social Science Research Network (SSRN) за последните 60 дни 19.11.2015 г. ... от гл.ас. д-р Михаил Мусов от катедра „Счетоводство и анализ” на университета. Тя е достъпна на адрес: http://ssrn.com/abstract=2666125. Колективната монография „Икономиката на България и Европейския съюз – съвременни предизвикателства и подходи за решения” е ...
Най-голямата професионална организация на счетоводители в света признава изпити на студентите от ФСФ 19.11.2015 г. ... (“Principles of taxation”) и «Счетоводство» (“Accounting”).  Освен за квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител” (ICAEW ACA qualification)  пет от защитените модули (без този по счетоводство) са приложими и за ...
Представяне на квалификациите на международната организация АССА 5.11.2015 г. ... организация АССА в областта на финансите, счетоводството и одита. Гост-лекторите Михаела Робу, временно изпълняваща длъжността ръководител на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители за Югоизточна Европа, и Роксана Георге, мениджър бизнес отношения на АССА за Югоизточна Европа, ...
Бакалаврите от „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ получиха дипломи 3.11.2015 г. ... бакалаврите от специалност  „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Счетоводство“ 2.10.2015 г. ... . д-р Стоян Стоянов, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. На събитието по връчването на дипломите на бакалаврите от випуск 2015, специалност „Счетоводство“, присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета, проф. д-р Снежана Башева, декан на ...
Открита бе новата учебна година в РЦДО-Хасково 27.9.2016 г. ... „Икономика”, „Счетоводство и контрол” и „Бизнес администрация”.  Студентите Първокурсниците бяха приветствани от проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС ”бакалавър”, който ги ...
Открита бе новата учебна година в РЦДО-Хасково 28.9.2015 г. ... „Икономика”, „Счетоводство и контрол” и „Бизнес администрация”.  Студентите Първокурсниците бяха приветствани от проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Тържествено беше открита 95-ата академична учебна година 24.9.2015 г. ... от поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ Петра Фотева, възпитаничка на Търговската гимназия в Бургас, приета с най-висок успех в УНСС, поздрави преподавателите и колегите си. Предстои ни да реализираме мечтите си и затова трябва да бъдем много ...
УНСС стана учредител на първата Асоциация на икономическите училища в България 22.6.2015 г. ... Фесчиян, научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", а членове -  Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия, Славейка Иванова, директор на Националната търговска гимназия в Пловдив, Таня Благова, директор на Професионалната гимназия по ...
Създадена бе Асоциация на икономическите училища в България и бе приет план за действие за учебната 2015/2016 г. 17.7.2015 г. ... , научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", гл. ас. д-р Николай Ванков, секретар на Университетски център по маркетинг, г-жа Лидия Велчева, директор на кабинета на ректора на УНСС, г-жа Виолет Маринова, ръководител на отдел "Кандидат-студенти" ...
Дeн на отворените врати в хотел „Хилтън” за студентите от „Икономика на туризма“ 22.5.2015 г. ... ресурси“, Кристина Богомилова, отдел „Счетоводство“, и Яна Баронова, администратор „Човешки ресурси“. Посещението бе осъществено в рамките на глобалното събитие „Кариери в Хилтън“, организирано за пета поредна година във всички хотели „Хилтън” в света ...
Наш студент стана шампион на шахматния турнир в Истанбул 13.5.2015 г. ... курс, поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“. С престижното отличие В отборното класиране студентите ни заеха престижното пето място между 32 участвали университета и бяха наградени с купа, медали и плакет. Отборът на ...
Проф. Васил Проданов - СТУДЕНТИ, ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ, УЧЕТЕ ФИЛОСОФИЯ! 5.5.2015 г. ... – 71-во, политически науки – 72-ро, счетоводство – 80-то, бизнес-администрация – 93-то, екология – 95-то, публична администрация – 117-то, социология – 148-мо. В практична Америка се оказва, че с философия можеш да спечелиш повече отколкото с куп други специалности, които ...
Първата тренировъчна фирма на УНСС със специалната награда на международния панаир “ТФ ФЕСТ 2015” 30.4.2015 г. ... факултет и катедра “Счетоводство и анализ” при УНСС. Мотивът е да се осигури възможност на  студентите от специалностите от поднаправление «Финанси, счетоводство и контрол» в университета за придобиване на умения, съобразно изискванията ...
Ректорът връчи свидетелства за академична длъжност на трима преподаватели от Финансово-счетоводния факултет 12.3.2015 г. ... Стоянов, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, Бойко Костов, председател на УС на ИДЕС, преподаватели, докторанти, студенти. Отляво надясно: проф. Веселка Павлова, проф. Огнян Симеонов, проф. Стати Статев, проф. Снежана Башева, проф. Стоян ...
Ректорът връчи сертификати на победителите от второто Национално състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... в Националното състезание по финанси и счетоводство, което се проведе на 14 декември в Тестовия център на УНСС. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“, ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност “Финанси” 16.12.2014 г. ... от магистърските програми: “Финанси”, “Счетоводство”, “Финансов контрол”, “МИО” и други. Доц. Александров напомни на възпитаниците си, че завършвайки УНСС те могат да потърсят реализация както в страната, така и в чужбина и им пожела с постиженията си да изпреварят своите ...
Обучение за работа с базите-данни на издателство "Емералд" 15.12.2014 г. ... маркетинг, информационен мениджмънт, счетоводство, финанси и икономика, бизнес управление и стратегии и други, които „покриват“ профила на образователната и научната дейност в УНСС. В Читалня 1 на библиотеката Представителят на издателството за България ...
Второ национално състезание по финанси и счетоводство в УНСС 15.12.2014 г. ... национално състезание по финанси и счетоводство. В него участваха 150 ученици от 17 училища в страната. Съорганизатор на УНСС в състезанието бе Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ). На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по ...
Кръгла маса "Европейското законодателство за независим финансов одит" 10.12.2014 г. ... Маврудиев,  член на катедра „Счетоводство и анализ“. Участници в кръглата маса Обсъден бе и университетският проект „Адаптиране на учебни програми към изискванията на  Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)" ...
Приключи анализа на нуждите от обучение по проект FIERE 30.4.2015 г. ... на МСП (обща подкрепа, финанси, счетоводство, правни услуги), консултантски дейности, подкрепа на младежите, висше образование, обучение на възрастни, обществени услуги, информационни и комуникационни технологии, местно развитие, местни власти и др ...
Лекция на ICAEW и бизнес игра със студенти 11.11.2014 г. ... световна организация в областта на счетоводството и финансите, изтъкна проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет. Тя посочи, че по проект № НИД НИ 1–1/2013 г "Адаптиране на учебни програми към изискванията на Institute of Chartered Accountants ...
Седем възпитаници на УНСС в новия кабинет 14.11.2014 г. ... на енергетиката. Завършила „Счетоводство и контрол“. Николина Ангелкова – министър на туризма. Завършила „Право“. Има специализация по фирмено управление в Института за следдипломна квалификация.   На добър ...
На добър час на бакалаврите от специалност „Счетоводство"! 30.10.2014 г. ... от специалност „Счетоводство“ - първата официално обособена икономико-аналитична специалност в света - получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“. На празничното събитие присъстваха преподаватели, близки и приятели на абсолвентите ...
Ежегодна информационна среща „Заедно по-информирани от днес“ 7.10.2014 г. ... по икономика и управление, по финанси и счетоводство, по управление на качеството и международни проекти, по факултативно обучение, по професионално обучение, както и Школата по чуждоезиково обучение. Институтът за следдипломна квалификация е мястото, където студентите могат да ...
РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници 18.9.2014 г. ... и „Счетоводство и контрол“. Първокурсниците са 166 души, като най-много от тях са възпитаниците на Финансово-стопанската гимназия в града. Всички те  получиха студентските книжки и комплект учебници и учебни материали за ...
РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници 30.9.2015 г. ... и „Счетоводство и контрол“. Първокурсниците са 166 души, като най-много от тях са възпитаниците на Финансово-стопанската гимназия в града. Всички те  получиха студентските книжки и комплект учебници и учебни материали за ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... „Финанси, счетоводство и контрол“, сподели, че е чест да учи в най-престижния университет в страната. Ученето е като гребане срещу течението, затова не спирайте да гребете напред, обърна се тя към своите колеги в залата. ...
Ректорът връчи възпоменателен медал на директора на НТБГ 9.7.2014 г. ... състезание по финанси и счетоводство, получиха сертификат от УНСС, с който им се признава оценка „отличен“ 6 за кандидатстудентския изпит в поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ за учебната 2014/2015 г. „Задълбочаването на връзките между ...
Магистърска програма „Политическа икономия на гражданското общество” 25.6.2014 г. ... , „Счетоводство и контрол”, „Медии  и обществени комуникации” и др. Учебен ...
Подписан Меморандум за сътрудничество между УНСС и Университета в Болоня, Италия 24.2.2014 г. ... преподавател в катедра "Счетоводство и анализ" на УНСС ...
Първи съвместен семинар на УНСС, Конфиндустрия България и Болонския университет 4.2.2014 г. ... Михайлова от катедра „Счетоводство и анализ“ представи УНСС пред италианските и българските участници като най-добрия икономически университет в страната. Представен бе филм за УНСС За доброволното разкриване на информация и ...
Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 30.1.2014 г. ... учебници – „Бюджетно счетоводство“ на доц. д-р Даниела Фесчиян от катедра „Счетоводство и анализ“ и „Дистрибуционна политика“ от доц. д-р Христо Катранджиев от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ ...
Вторият випуск бакалаври от "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" се дипломира 21.12.2013 г. ... специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“. Официалната церемония събра в зала „Тържествена“ абсолвенти, преподаватели, роднини и близки на завършилите. Абсолвентите С приветствие от името ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... състезание по финанси и счетоводство, което се проведе на 14 декември в Тестовия център на УНСС. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Спортен празник 2013 г. 18.12.2013 г. ... Мартин Желев, бакалавър по счетоводство и магистър по търговия, а в момента – първокурсник в специалност „Право“ отново в нашия университет. Плувецът, спечелил над 100 златни медала в различни турнири, европейски и световни първенства, е ...
И финансистите получиха дипломи 17.12.2013 г. ... да станат магистри и по счетоводство, и в областта на финансовия контрол. От тази година стартира и най-новата магистърска програма „Банки и международни финанси”, както и „Публични финанси”, „Финансов мениджмънт”, посочи той ...
Ректорът връчи почетни грамоти на двама студенти 16.12.2013 г. ... , поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол”. Тя бе присъдена на студента за достойната гражданска позиция, за проявената силна воля при отстояването на благородната социална кауза – възстановяването на влака Добринище-Якоруда, и за ...
Национално състезание по финанси и счетоводство в УНСС 14.12.2013 г. ... състезание по финанси и счетоводство. В него участваха над 300 ученици от цялата страна, разделени в две групи по 150 души. Съорганизатор на УНСС в състезанието бе Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ). В тестовия център На ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... администрация“, „Счетоводство и контрол“ и „Публична администрация“ в дистанционната форма на обучение, присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 10.12.2013 г. ... администрация“, „Счетоводство и контрол“ и „Публична администрация“ в дистанционната форма на обучение, присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно ...
УНСС бе домакин на националния конкурс по счетоводство за средношколци 9.12.2013 г. ... от XV национален конкурс по счетоводство за средношколци. В състезанието, което се проведе в зала 2023, взеха участие дванадесетокласници от цялата страна. Регламента и условията на задачите представи пред участниците Димитрана Христова, регистриран одитор ...
Наши студенти сред първите в националния конкурс на Софийския форум за сигурност 9.12.2013 г. ... от „Финанси, счетоводство и контрол” в Регионалния център за дистанционно обучение – Пловдив Димитър Стоянов. Участниците получиха грамота и удостоверение за публикация. Конкурсът цели да стимулира младите хора да анализират ...
Нови възможности за магистрите по счетоводство 26.11.2013 г. ... от най-високото ниво на счетоводството, финансите и бизнеса. Г-н Робъртсън подчерта също, че за да стане човек експерт-счетоводител са необходими знания,  умения и опит. Отдясно наляво:  Шон Робъртсън, Лаура Къртис и Кирстен ...
Дипломира се и випуск 2013 на специалност "Счетоводство" 25.11.2013 г. ... от специалност „Счетоводство“ випуск 2013 г.  Абсолвентите в аула "Максима" Проф. д-р Стоян Стоянов, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, поздрави абсолвентите с постигнатите добри резултати. ...
Отличие за наш асистент от международната научна конференция на младите учени 15.11.2013 г. ... , му бе дадена от сп. „Счетоводство плюс данъци, социални отношения“. Хон. Ас. д-р Михаил Кончев получи и годишен абонамент за списанието ...
Отличие за наш асистент от международната научна конференция на младите учени 7.11.2013 г. ... , му бе дадена от сп. „Счетоводство плюс данъци, социални отношения“. Ас. д-р Михаил Кончев получи и годишен абонамент за списанието. Ас. д-р Михаил Кончев (вляво), доц.д-р Силвия Трифонова, председател на организационния комитет на ...
Девета международна научна конференция на младите учени 6.11.2013 г. ... , издател на сп. "Счетоводство плюс данъци, социални отношения". Доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор на УНСС (вляво), и Виктор Трифонов, главен секретар на КПНРО Встъпителен пленарен доклад изнесе проф. д.ик.н. Иван Душанов, „доктор ...
Подписано бе Рамково споразумение за сътрудничество с Института на дипломираните експерт-счетоводители 24.10.2013 г. ... - преподавател в катедра "Счетоводство и анализ". Подписаният документ за сътрудничество предвижда размяна на лектори, консултантско и експертно участие на представители на двете институции, както и съдействие за кариерно развитие на студентите от УНСС ...
Тържествено честване на 85-годишнината на проф. д.ик.н. Иван Душанов 17.10.2013 г. ... Стоянов, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и председател на Общото събрание, който открои върховете в академичната, преподавателската и обществената дейност на проф. д.ик.н. Иван Душанов. На първия ред на президиума (отдясно наляво) Проф. ...
Открита бе новата учебна година и в РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... , научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", доц. д-р Надя Миронова, научен секретар на катедра „Управление“, доц. д-р Матилда Александрова от катедра „Управление“, както и депутатът Жара Пенева,  областният управител ...
Открита бе новата учебна година и в РЦДО-Хасково 8.10.2013 г. ... , научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", доц. д-р Надя Миронова, научен секретар на катедра „Управление“, доц. д-р Матилда Александрова от катедра „Управление“, както и депутатът Жара Пенева,  областният управител ...
Информационна среща със студентите от І курс - поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" 19.9.2013 г. ... курс на поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" ...
Среща с представители на BPP Profesional образование България (Център за обучение за АССА и др.дипломи) и представител на АССА за България 30.5.2013 г. ... основно в областта на финансовото счетоводство, одита и данъците. Абревиатурата е съкращение от Association of Chartered Certified Accountants. Презентация с подробности за института пред студентите представи г-жа Андреа Станциу, която отговаря за представителството ...
Тържествена церемония по награждаването на "Студент на годината на УНСС 2013" 17.5.2013 г. ... по “Икономика”, магистър по “Счетоводство”, а сега - докторант в катедра “Счетоводство”. Нейната награда бе връчена от Лилия Еленкова, мениджър образователни проекти в ISIC България. Любка Камбурова (вляво) получава наградата си от Лилия ...
Инициатива „Кариери Хилтън“ за специалност „Икономика на туризма" 25.4.2013 г. ... Кристина Богомилова, отдел „Счетоводство“, Антония Червенакова, координатор Обучения, Яна Баронова, администратор ЧР, Яна Петкова,  Супервайзор Бар.  Студентите от специалността "Икономика на туризма" Екипът на хотел ...
Ден на отворените врати в РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... , "Икономика" и за първа година - "Счетоводство и контрол". За кандидатстване е необходима или оценка от матурата (положена след 2008 г.), или добро представяне в предварителните или редовни кандидатстудентски изпити в УНСС. Бъдещите възпитаници на университета и ...
Ден на отворените врати в РЦДО - Хасково 19.4.2013 г. ... и за първа година - "Счетоводство и контрол". За кандидатстване е необходима или оценка от матурата (положена след 2008 г.), или добро представяне в предварителните или редовни кандидатстудентски изпити в УНСС. Бъдещите възпитаници на университета ...
Трима студенти станаха "мениджъри за един ден" на УниКредит Булбанк 9.4.2013 г. ... . Ангел Петров, „Финанси, счетоводство и контрол“, Габриела Асенова, „Администрация и управление“, и Симона Димитрова, „Финанси“, бяха посрещнати в банката от главния изпълнителен директор Левон Хампарцумян и главния оперативен ...
Пролетна студентска научна сесия 27.3.2013 г. ... и „Финанси, счетоводство и контрол“, „Политически науки“, „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Право“. Доклади за отражението на икономическата криза върху продажбите на жилища, за ...
Новият випуск на специалността "Счетоводство" получи адмирации за правилния избор 29.11.2012 г. ... бакалаврите от специалност „Счетоводство“. С „Това е правилният избор“ поздрави абсолвентите проф. д-р Стоян Стоянов, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и конкретизира: „Ние не готвим счетоводители, ние даваме ...
Двама второкурсници с почетни грамоти на ректора 22.11.2012 г. ... второкурсници във „Финанси, счетоводство и контрол“, за спечелените от тях индивидуални бронзови медали на националната студентска олимпиада по математика 2012 и за утвърждаване на доброто име на УНСС. Грамотите бяха връчени на заседание на Ректорския ...
Дарение от 130 тома направи РЦДО - Хасково на две гимназии в града 30.9.2015 г. ... , статистика, финанси и счетоводство, дарени на училищната библиотека от доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО. Доц. д-р Живко Драганов (в средата) с дарението за Финансово-стопанската гимнация      Пред учениците ...
Дарение от 130 тома направи РЦДО - Хасково на две гимназии в града 21.11.2012 г. ... , статистика, финанси и счетоводство, дарени на училищната библиотека от доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО. Доц. д-р Живко Драганов (в средата) с дарението за Финансово-стопанската гимнация Пред учениците от випуск 2013 доц. ...
Кариерна възможност за младите счетоводители на университета 9.11.2012 г. ... е алтернатива на оперативното счетоводство с рутинни операции. Студентската аудитория На събитието, организирано от Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС, присъства и Марина Апостолова, представител на отдел ...
Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ 1.11.2012 г. ... академичната дейност на катедра „Счетоводство и анализ“ изнесе нейният ръководител проф. д-р Стоян Стоянов, председател на Общото събрание на УНСС. За катедра „Финансов контрол“ говори ръководителят й проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и заместник-ректор ...
Първи в първото издание на „Млад одитор“ 18.6.2012 г. ... третокурсник  в специалност „Счетоводство“, на второ - Биляна Драмлийска от магистърската програма „Финансов мениджмънт“, а на трето - Радко Ковачев, третокурсник от „Счетоводство“. Награди за креативно мислене и оригинален подход получиха Донита Панайотова и ...
Факултет "Финансово-счетоводен" за поредна година информира студентите си 16.5.2012 г. ... в Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“. В препълнената аула Максима те се запознаха с подробностите около избора, който трябва да направят след  II курс. Тогава се провежда класиране и студентите трябва да решат коя от трите специалности да ...
Международен форум обсъжда икономиките на балканските и източноевропейските страни 15.5.2012 г. ... , декан на департамента по счетоводство в Технологичния институт в Кавала и на проф. д-р Георги Чобанов от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Водещ лектор бе Антъни Барцокас, директор на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), ...
На кръгла маса бяха обсъдени перспективите в развитието на счетоводството и анализа 15.5.2012 г. ... маса на тема: “Перспективи в развитието на счетоводството и анализа“ присъства и ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, който открои мястото на факултета-юбиляр и провеждания форум, като изтъкна, че „финансово-счетоводната мисъл е най-голяма концентрация на интелектуалната мощ“. На ...
Висока оценка за тригодишен проект под ръководството на проф. Стати Статев 14.5.2012 г. ... , „Публична администрация и регионално развитие” и „Счетоводство и анализ”. Нашите представители имаха водеща роля при изготвянето на цялостен инструментариум и методика за прилагане на комплексна система за ефективно управление на общинската собственост. Ръководителите на проекта: Проф. ...
Международен форум обсъжда икономиките на балканските и източноевропейските страни 14.5.2012 г. ... Анастасиос Карасавоглу, декан на департамента по счетоводство в Технологичния институт в Кавала и на проф. д-р Георги Чобанов от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Водещ лектор бе Антъни Барцокас, директор на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Великобритания, ...
Пет най-високи отличия в церемонията „Студент на годината на УНСС 2012“ 4.5.2012 г. ... , четвъртокурсничка в специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“. През последните пет години Магдалена е била финалист в редица конкурси за есета. През 2010 г. е селектирана по програма ,,Младите лидери на България” и благодарение на това прекарва летните месеци в ...
Експерти дискутираха по актуалните проблеми на счетоводната професия 26.4.2012 г. ... , проф. д-р Стоян Стоянов-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“,  както и деканът на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева. Два основни доклада очертаха дискусионните проблеми на кръглата маса и конкретизираха посоките на дебата. „Предложенията на Европейската комисия, ...
Експерти дискутираха по актуалните проблеми на счетоводната професия 1.11.2012 г. ... , проф. д-р Стоян Стоянов, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“,  както и деканът на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева. Два основни доклада очертаха дискусионните проблеми на кръглата маса и конкретизираха посоките на дебата. „Предложенията на Европейската ...
И „коронованата кралица“ на специалностите изпрати своя випуск 8.12.2011 г. ... и многолюдни специалности в университета – Счетоводство, събра своите дипломанти в аула „Максима“. За да изпратят абсолвентите дойдоха всички преподаватели от катедрата, роднини и приятели на бъдещите счетоводители. Поздрави не само към дипломантите, но и „за близките им ...

Предстоящо

234 results found
Откриване на новата академична учебна година 20.9.2021 г. ... Ненкова Специалности „Счетоводство” и  „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език” -  зала 102К -  проф. д-р Снежана Башева Специалност „Финансов контрол” - зала 3048 - доц. д-р Даниела ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, М. 10`2021 г. за специалност "Счетоводство, финансов контрол и финанси" с преподаване на английски език 16.9.2021 г. ... студентите от специалност "Счетоводство, финансов контрол и финанси" с преподаване на английски език -1 год.     Защитата на дипломни работи ще се проведе на 25.10.2021 г. от 10.00 часа в сградата на УНСС. Залите ще бъдат уточнени в деня на защитата. ...
ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ 9.9.2021 г. ... се дисциплини от областта на финансите, счетоводството, бизнес администрацията и правото, за да се обхване в цялост проблематиката на финансовия мениджмънт. Обучението е практически ориентирано. Учебен план Първи семестър: 1.Търговско право 2.Корпоративни финанси 3 ...
СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСИ И КОНТРОЛ 9.9.2021 г. ... ПРИ УНСС организира Специализация "Счетоводство, финанси и контрол" Дата на започване: 9 октомври 2021г. Продължителност: 2 семестъра Форма на обучение: съботно-неделна Цена: 1290 лева с ДДС Желаещите да участват могат да се запишат най-късно ...
ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС. КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - 14 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА 30.6.2021 г. ... от магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ – общо 5 изпита. Съществува и възможност за придобиване на Сертификата за професионална квалификация в областта на финансите, счетоводството и бизнеса ...
СЪОБЩЕНИЕ относно избор на гост-преподаватели за учебната 2021/2022 година 14.6.2021 г. ... в катедра „Счетоводство и анализ“ и катедра "Финансов контрол" ще се осъществи с процедура на тайно гласуване на 15 юни 2021 г. от 10,00 до 16,00 ч. във зала „Главни книги“ на УНСС. С уважение, проф. д-р Румен ...
Държавен изпит на спец. "Счетоводство и контрол" гр. Хасково 6.7.2021 г. ... изпит на специалност "Счетоводство и контрол" гр. Хасково в компютърни зали: 107,301,401 и 402 изпита ще бъде присъствено за студентите. ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С ПРЕДПАЗНИ МАСКИ ...
АКТУАЛНО ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЮНИ 2021 18.5.2021 г. ... работи на специалност "Счетоводство, финансов контрол и финанси" с преподаване на английски език -1 год. ще бъде присъствено на 29.06.2021 г. от 10,00 часа.  Конкретното разпределение на дипломантите и залите ще се обявят преди защитата ...
На вниманието на студентите от трети курс на спец. "Счеоводство" ОКС "Бакалавър" - редовно обучение 22.4.2021 г. ... секретар на кат. "Счетоводство и анализ", а именно: schetovianaliz@unwe ...
На 20.04. 2021 от 17:45 ще се проведе Майсторски клас на Deloitte България 15.4.2021 г. ... Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по ...
На вниманието на студентитe от спец. "Счетоводство" от Трети и Четвърти курс ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" 15.4.2021 г. ... студенти, Уведомявам Ви, че на 22 април 2021 година (четвъртък) от 11,00 ч., в онлайн платформата MS Teams, Банка ДСК ЕАД ще представи своята годишна кампания за подбор на стажанти по програма „ДСК Старт в кариерата“ сред студентите ...
На 13.04 и 20.04. 2021 от 17:45 ще се проведат Майсторски класове на Deloitte България 8.4.2021 г. ... Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление ...
Майсторски клас на Deloitte България Линк за достъп 2.4.2021 г. ... Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение, спец. "Счетоводство и контрол" РЦДО гр. Хасково на 16.10.2021 г. 6.7.2021 г. ... на магистърските тези за ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение РЦДО гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 16 октомври 2021 г. от 10.00 ч ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър", спец. "Счетоводство и контрол" дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София ще се проведе на 13 и 14 октомври 2021 г. 6.7.2021 г. ... тези за специалност "Счетоводство и контрол" - ЦДО гр. София, ще се проведе присъствено на 13 и 14 октомври 2021 г. от 10.00 ч. в зала 1039-А ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" редовна форма на обучение ще се проведе на 11 октомври 2021 г. 21.9.2021 г. ... магистърските тези за спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, ще се проведе ...
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСИ И КОНТРОЛ 7.4.2021 г. ... СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСИ И КОНТРОЛ Начало: 24 април 2021 г. В съвременния свят счетоводно-познавателният процес се утвърди като логично единство на базовото икономическо изследване, фактологичното отчетно отразяване, вътрешно-финансовия контрол над операциите ...
Важно! Защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, спец. "Счетоводство" 1г.,1.5 г. и спец. "Счетоводсво" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" ще се проведе присъствено на 22 и 23 февруари 2021 г. Ето и разпределението по дати: 11.2.2021 г. ... ОКС "Магистър", специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1 г. и 1.5 г. и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ". Защитите ще се проведат присъствено ...
Държавни изпити по чужд език - м.февруари - март 2021г. 16.3.2021 г. ... език,   Финанси и счетоводство с преподаване на английски език, Бизнес икономика с преподаване на   английски език, Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език, МИО, МИО с   преподаване на английски език, Бизнес ...
Държавни изпити по чужд език - м.февруари - март 2021г. 29.1.2021 г. ... на английски език, Финанси и счетоводство с преподаване на английски език, Бизнес икономика с преподаване на английски език, Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език, МИО, МИО с преподаване на английски език, Бизнес информатика и комуникации с ...
МАСТЕР КЛАС КОНТРОЛИНГ – ИСТОРИЯ, СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КОНТРОЛИНГА. 27.1.2021 г. ... с интерес към управленското счетоводство, както и за обучаващи се студенти и ученици в икономически специалности. ЦЕЛИ НА КУРСА: Обучението е насочено към усвояване на специфични знания и умения, свързани с основните етапи в годишната дейност на контролинга в ...
Докторантски изпити 8.1.2021 г. ... "ТЕОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО" на докторант Димитринка Кирилома Урумова-Лунин с научен ръководител доц. д-р Диана Димитрова Петрова.   На 25.01.2021 г. /понеделник/ от 12.00 ч. в зала 1039А ще се проведе докторански изпит ПРИСЪСТВЕНО по ...
Защита на магистърски тези за спец. "Счетоводство и контрол" ЦДО г. София, ще се проведе присъствено на 24 февруари 2021 г. от 13.00 ч.(в зависимост от броя на студентите защита може да се проведе и на 25.02.2021 г. 18.1.2021 г. ... тези за студентите от спец. "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София, ще се проведе присъствено на 24 февруари 2021 г. от 13.00 ч.  (в зависимост от броя на студентите, защита може да се проведе и на 25.02 ...
Онлайн защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение, специалност "Счетоводство и контрол" РЦДО гр. Хасково 27.02.2021 г. от 10.00 ч. 12.2.2021 г. ... тези за студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - РЦДО - гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 27.02.2021 г. от 10.00 ч ...
Национално състезание по финанси и счетоводство - 8 май 2021 г. 7.5.2021 г. ... състезание по финанси и счетоводство ще бъде проведено на 8.05.2021 г. Поради големия интерес към Националното състезание, то ще се проведе на два етапа: от 9,00 ч. до 11,30 ч. и от 12,30 ч. до 15,00 ч. Моля следете входящите номера и началния час, който е ...
ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ 23.11.2020 г. ... от УНСС, специалност „Счетоводство и контрол“ (1999) и „Публични финанси“ (2004). Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор (СВОПС) от 2011 г. и доктор по икономика от 2013 г. Професионалният й опит обхваща различни сфери на контрола ...
Покана за кръгла маса 24.11.2020 г. ... изпит за специалност „Счетоводство и контрол“, ОКС „Бакалавър“, дистанционна форма на обучение“, по проект НП-4-2020, с ръководител доц. д-р Теодора Рупска, ще бъде издаден сборник от научни доклади със заглавие СЧЕТОВОДСТВО И ...
На Вниманието на студентите от ОКС "Магистър", специалност "Счетоводство" 1г. и 1.5 г. и специалност "Счетоводство" със спец. "Финансова отчетност" относно студентските книжки 2.10.2020 г. ... ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1 г. и 1.5 г. и специалност "Счетоводство" със специализация "Финансова отчетност", прием м. септември 2020 г. Моля заповядайте да си ги вземете студентските книжки в кабинет 1040 - катедра "Счетоводство и анализ" от ...
Държавни изпити по чужд език - м.септември - октомври 2020г. 25.9.2020 г. ... и бизнес с преподаване на английски език, Финанси и счетоводство с преподаване на английски език, Бизнес икономика с преподаване на английски език, Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език, МИО, МИО с преподаване на английски език, Бизнес информатика и комуникации с преподаване на ...
На вниманието на студентите от ОКС "Магистър" - Дистанционно обучение гр. София специалност "Счетоводство и контрол" 21.10.2020 г. ... дипломните работи /магистърските тези/ за специалност "Счетоводство и контрол“, ще се проведе на 28 октомври 2020 г. Защитата ще се проведе онлайн от 10.00 ч. Моля да се включите поне 15 минути преди определения час. Моля, използвайте следния линк за включване в защитата: Join Microsoft Teams ...
На Вниманието на студентите от ОКС "Магистър" специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1.5 г. , които през зимния семестър на учебната 2020/2021 г. ще бъдат 3-ти /последен/ семестър 9.9.2020 г. ... студенти, Заповядайте в кабинет 1040 за да попълните заявление за избираеми дисциплини.   Подаването на заявление за избираеми дисциплини е задължително. На база на избраните дисциплини ще бъдете включени и в изпитните протоколи ...
Прием за учебната 2020/2021 г. 20.11.2020 г. ... мениджмънт СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: Счетоводство, финанси и контрол Съдебно-счетоводни експертизи КРАТКОСРОЧНИ ОБУЧЕНИЯ: Web комуникация, онлайн обучение Авторски права при обучението в онлайн среда Новите моменти при годишното докладване на състоянието на СФУК и за ...
Защита на дипломни работи /магистърски тези/ на студентите от специалност "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - РЦДО гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 29 октомври 2020 г. 30.9.2020 г. ... /магистърските тези/ на студентите от специалност "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - РЦДО гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 29 октомври 2020 г. от 9.00 ч ...
Защита на дипломни работи /магистърски тези/ ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение, специалност "Счетоводство и контрол" - ЦДО гр. София, ще се проведе на 28 октомври 2020 г. 30.9.2020 г. ... дипломните работи /магистърските тези/ за специалност "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София, ще се проведе на 28 октомври 2020 г. от 9.00 ч. присъствено. Допълнително ще бъде качена информация за залата в която ще се проведе защитата, съобразно броя на ...
Онлайн защита на магистърски тези на студентите от спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" редовна форма на обучение през м. октомври 2020 г. 20.10.2020 г. ... защитата на магистърските тези за специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" ще се проведе на 26 и 27 октомври 2020 г. Срок за предаване на магистърските ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 2.7.2020 г. ... . Защита на спец. "Счетоводство и контрол" - 04.07.2020 г. от 10:00 часа ОНЛАЙН линк за Защита на магистърски тези, спец. "Счетоводство и контрол", РЦДО Хасково: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7293256f125446b2a599c1666c1958a3%40thread ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 2.7.2020 г. ... . Държавен изпит на специалност "Счетоводство и контрол" - 04.07.2020 г. от 8:30 часа, В РЦДО ХАСКОВО, зала: 501 Уважаеми студенти, трябва да сте в сградата на РЦДО Хасково в 8:00 часа. Носете студентските си книжки, документ за самоличност, син химикал, маска (и 2 бр. снимки). 2. Държавен изпит на ...
Държавен изпит на специалност "Счетоводство и контрол" гр. Хасково 26.2.2021 г. ... вниванието на студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - гр. Хасково .  На 06.03.2021  г. /събота/ от 10.00 ч. ще се проведе Държавен  изпит на спец. "Счетоводство и контрол" - гр. Хасково .Изпита ще се проведе  присъствен за всички студенти, които ще ...
Държавен изпит на спец. "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение 6.7.2021 г. ... вниманието на  всички студенти от специалност "Счетоводство" ОКС "Бакалавър" - Редовно обучение! Държавният изпит ще се проведе на 21.09.2021 г./вторник/ от 8.30 ч. в Тестовия център на УНСС. Всички студенти в деня на държавния изпит трябва ДА НОСЯТ ЗАЩИТНИ МАСКИ ЗА ЛИЦЕ.   За подаване ...
ДИПЛОМИРАНЕ МАГИСТРИ 2020 6.7.2020 г. ... на всички студенти.   II. СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ФИНАНСИ“ С ПРЕПOДАВАНЕ  НА АНГЛ. ЕЗИК Защитите на дипломните работи  ще се проведат онлайн на 9 юли 2020г. /четвъртък/ от 16.00 ч. Всички останали условия са идентични с тези за спец. „Финансов ...
Държавен изпит на специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 6.7.2021 г. ... вниманието на студентите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език"!     На 21.09.2021 г. от 9.00 ч. ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ.  Изпитът ще се проведе присъствено в зала 1039 За подаване на заявления и проверка на студенско положение от 13.09.2021 г. ...
Държавен изпит на специалност "Счетоводство и контрол" ОКС "Бакалавър" - дистанционно обучение гр. София 6.7.2021 г. ... 13.00 ч. ще се проведе Държавен изпит на специалност "Счетоводство и контрол" ОКС "Бакалавър" - дистанционно обучение гр. София. Изпитът ще бъде присъствен. НОВО: допълнителна  информация може да намерите на сайта на дистанционно обучение ОКС "Бакалавър" - телефон: 02/81-95-343 ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ...
Защита на магистърски тези на студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - ЦДО - гр. София. Защитата ще се проведе на 8 и 9 юли. Внимание! На 8 юли защитата ще се проведе от 8.30 ч. На 9 юли от 10.00 ч. 3.7.2020 г. ... на магистърски тези на студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение: На 8 юли 2020 г. защитата на магистърските тези ще се проведе от 8.30 ч. , за целта трябва да се включите в 8.00 ч. На 9 юли 2020 г. защитата на магистърските тези ще се проведе от ...
Защита на магистърски тези на студентите от спец. "Счетоводство и контрол" - РЦДО гр. Хасково 3.7.2020 г. ... на магистърските тези на студентите от спец. "Счетоводство и контрол" - РЦДО гр. Хасково , ще се проведе онлайн на 04.07.2020 г. от 10.00 ч. Желателно е студентите да се включат в системата чрез линковете преди 10.00 ч. Правила за провеждане на онлайн ащита  1. След като комисията и студентите ...
Защити на магистърски тези спец. "Счетоводство" , спец. "Счетоводство" със специализации "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" 24.6.2020 г. ... защита на магистърски тези на студентите от спец. "Счетоводство" със срок на обучение 1 г. и 1.5 г. На 02.07.2020 г. от 10.00 ч. , ще се проведе онлайн защита на магистърски тези на студентите от спец. "Счетоводство" със специализации "Финансова отчетност" и "Счетоводство и стандартизация в публичния ...
На вниманието на всички докторанти от катедра "Счетоводство и анализ" 28.4.2020 г. ... изпита. За изпита "Теория и организация на счетоводството" не се изисква предварително ...
Онлайн защита на дипломни работи /магистърски тези/ за спец. "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение 28.4.2020 г. ... работи /магистърските тези/ за спец. "Счетоводство и контрол", ще се проведе на 20 май 2020 г. от 10.00 ч. Допълнително ще се качи линк от който да се включите в онлайн защитата на магистърските тези. Ето и правила за провеждане на онлайн защитите. Провеждане на защитата ...
Онлайн защита на дипломни работи /магистърски тези" за спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със спец. "Финансова отчетност" и "ССПС" - ОКС "Магистър" редовна форма на обучение 28.4.2020 г. ... . На 18 май 2020 г. от 10.00 ч. - спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със спец. "Финансова отчетност" с научен ръководител: проф.д-р Снежана Башева. 2. На 19 май 2020 г. от 10.00 ч. - спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със спец. "ССПС" с научен ръководител: проф.д-р ...
На вниманието на студентите от спец. "Счетоводство", ОКС "бакалавър", III-ти курс, относно избираеми дисциплини 21.4.2020 г. ... студенти от спец. „Счетоводство“, поток 101, Молим всеки от вас в срок до 12.06.2020 г. да посочи избираемите дисциплини, които желае да изучава в IV курс през новата 2020/2021 г., като подаде електронна заявка (молба), достъпна тук. Удовлетворяването на ...
На Вниманието на студентите от спец. "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение, които трябваше да се явят на защита през м. март 2020 г. 15.4.2020 г. ... на провеждане ще качим на сайта на катедра "Счетоводство и анализ" , след 23.04.2020 г. След тази дата търсете подробна информация на сайта на дистанционно обучение - ЦДО гр. София ...
На вниманието на студентите от спец. "Счетоводство", ОКС "бакалавър", IV-ти курс, относно учебната практика 28.4.2020 г. ... с Ръководителя на катедра „Счетоводство и анализ“, Представяме на вашето внимание следната информация за предстоящата защита на учебната практика: 1.     Студентите, провели учебната практика и имащи готовност да се явят на изпита ...
Обучение в електронна среда – вашите въпроси и препоръки 15.4.2020 г. ... и академичният състав на катедра „Счетоводство и анализ“ полагат всички усилия, за да гарантират високото качество на вашето обучение в електронна среда. Изпълнението на тази мисия е ангажиментът ни към вас и нашата отговорност към обществото. Ето защо, мнението ви е ...
Важно съобщение за защитата на магистърските тези през м. март 2020 г. за специалност "Счетоводство" и спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" 16.3.2020 г. ... тези определени за специалност "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност" и "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" определени за 18 и 19 март 2020 г. се отменят съгласно заповед № 631 от 13.03.2020 г. на Ректора на УНСС. ...
Майсторски клас по мениджмънт 20.3.2020 г. ... Калистратов - магистър по право и счетоводство. В приходната администрация работи от 2001г. Занимава се с обжалване на ревизионни актове. Заемал е различни длъжности, като от три години е директор на дирекция ОДОП (Обжалване и данъчно-осигурителна практика) при централно ...
Семинар за студенти и докторанти, организиран от катедра „Счетоводство и анализ“ и ICAEW 2.3.2020 г. ... „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“ иINSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES (ICAEW) организират WORKSHOP ICAEW UNIVERSITY STUDENT SCHEME (USS) andEMPLOYERS SPEED DATING 5 март 12.30 - 14.00 ч. Голяма конферентна зала Семинарът ...
СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“ И ICAEW 2.3.2020 г. ...   КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“ към УНСС и INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES (ICAEW) организират WORKSHOP ICAEW UNIVERSITY STUDENT SCHEME (USS) and EMPLOYERS SPEED DATING   Семинарът има за цел да подпомогне ...
Държавен изпит на специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 4.2.2020 г. ... Държавен изпит на специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" - редовно обучение. Заявление за допускане до държавен изпит през м. март 2020 г. се приемат на гише 13 - отдел "Студенти"  до 02.03.2020 г ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство". 27.2.2020 г. ... ОБУЧЕНИЕ,    СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“ И СПЕЦ. „СЧЕТОВОДСТВО“ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: „ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ“, „СЧЕТОВОДСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“ И „СЧЕТОВОДСТВО И БИЗНЕС АНАЛИЗ“   ЗАЩИТАТА НА ...
Връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 12.12.2019 г. ... състезание по финанси и счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 17 декември 2019 г. от 15.30 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаври и магистри от РЦДО Хасково - 30.11.2019 г. 30.11.2019 г. ... "Икономика" - от 13:00 часа. Специалност "Счетоводство и контрол" (бакалаври) - от 14:00 часа. Специалност "Бизнес администрация" (бакалаври и магистри) - от 15:00 часа. Специалност "Счетоводство и контрол" (магистри) - от 16:00 часа. Дипломатите е задължително да се явят в отдел ...
Международна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ" 15.2.2020 г. ... КОНФЕРЕНЦИЯ на тема "ПРИНОСИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА“ КОНФЕРЕНЦИЯТА Е  ПОСВЕТЕНА НА 100-НАТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" Тематични направления на конференцията: 1. Възникване и развитие на счетоводната наука и ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ 12.11.2019 г. ... на випуск 2019 на специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение. ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите да се явят  в отдел „Студенти“, гише № 14 и да представят бележка от библиотеката на УНСС, че не ...
Връчване на дипломи на специалност "Финанси и Счетоводство с преподаване на английски език" 12.11.2019 г. ... 2019 г.  на специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ – ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение. ЗАБЕЛЕЖКА:  Дипломантите да се явят  в отдел „Студенти“ гише № 14 и да представят бележка от библиотеката на ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалностите „Финансов контрол”, „Финансов контрол и финансово право“, „Одитинг“ и „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ 30.10.2019 г. ... ,  „Одитинг” и „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ - ОКС „магистър”. Дипломантите трябва да бъдат пред залата 30 минути по-рано, за да облекат тържествените тоги и да заемат местата си. За да получат ...
Връчване на дипломи на специалност "Счетоводство и Контрол"дистанционно обучение 18.10.2019 г. ... връчване на дипломите на специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС бакалавър -дистанционно обучение випуск 2019 г ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“, дистанционно обучение 17.10.2019 г. ... на дипломите на завършилите специалност „Счетоводство и контрол“, ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение, випуск 2019 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Счетоводство“, редовно обучение 17.10.2019 г. ... на дипломите на завършилите специалност „Счетоводство“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение, випуск 2019. ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите в срок от 27 ноември до 02 декември е необходимо да представят в отдел „Студенти“, гише № 14, бележка от библиотеката на УНСС, ...
Връчване на дипломи на специалност "Счетоводство" 12.11.2019 г. ... връчване на дипломите на специалност "Счетоводство" ОКС "Бакалавър" - редовно обучение випуск 2019 г. ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите в срок от 27.11.2019 г. до 02.12.2019 г. е необходимо да представят в отдел "Студенти" гише № 14 бележка от библиотеката на УНСС, че не дължат учебници и да ...
4-та Международна конференция за счетоводство, финанси и одит - Тракийски университет, гр. Одрин, Турция 14.10.2019 г. ... ще се проведе 4-та Международна конференция за счетоводство, финанси и одит.  Моля, изпратете  по пощата удобната за Вас дата, час и заглавие на вашия доклад.  Организационният комитет ще се свърже с вас относно програмата и настаняването. С Най-Добри Пожелания, Проф. Д-р ...
Национално състезание по финанси и счетоводство 14.12.2019 г. 10.12.2019 г. ... състезание по финанси и счетоводство ще се проведе на 14 декември 2019 г. в Тестовия център на УНСС. Разпределението на учениците в националното състезание е както следва: от 9 ч. до 11.30 ч. за учениците от София от 13 ч. до 15.30 ч. за учениците от всички останали ...
Информация за удължена сесия 7.10.2019 г. ... с удължена сесия Преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" ще изпитват на следните ...
Тържествено откриване на новата учебна година 30.9.2019 г. ... “Финанси, счетоводство и контрол”: Финансово-счетоводен факултет: Поток 106 - зала 2007 - проф. д-р Снежана Башева Поток 107 - зала 2009 - проф. д-р Маргарита Александрова Поток 108 - зала  П035 - доц. д-р Олег Димов Поток 927 - дистанционно - ...
Обучителен курс за придобиване на Certified Fraud Examiner (CFE) сертификация 25.10.2019 г. ... Филипова-Сланчева, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“ ...
Траурната церемония по погребението на проф.д.ик.н. Иван Душанов Иванов, ще се проведе на 19.07.2019 г. /петък/ от 13.30 ч. в Ритуалната зала на Централните Софийски гробища 17.7.2019 г. ... "К. Маркс" (1989-1990), ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" (1991-1995), Председател на общото събрание (1993), директор на следдипломната школа на УНСС (1993-1995). Зам.-началник на ГУ на ДФК при МФ, началник управление Счетоводна отчетност и съдебно-счетоводни експертизи при МФ, член ...
Държавен изпит на спец. "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение 27.6.2019 г. ... изпит на специалност "Счетоводство" ОКС Бакалавър - редовно обучение ще се проведе на 10.07.2019 г. /сряда/от 9.00 ч. в Тестовия център на УНСС . Всички студенти, които ще се явяват на държавен изпит трябва задължително да отидат на гише 14 в Отдел студенти и да проверят своето студенско ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност" и "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор", ще се проведе на 29.10.2019 г. от 9.00 ч. в зала 1039-а 18.10.2019 г. ... редовна форма на обучение , специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации : "Финансова отчетност" и "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор", ще се проведе на 29.10.2019 г. от 9.00 ч. в зала 1039-а ...
Подбор на ползватели по проект „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение“ – опитът на Португалия 5.6.2019 г. ... и информационни технологии, финанси и счетоводство, статистика и иконометрия. При избора на участници ще бъдат взети под внимание следните критерии: Мотивация за използване на информационни технологии по предметите, преподавани от кандидатите Мотивация за участие в ...
Лекция на проф. Kiymet Tunca CALIYURT пред студенти от магистърската програма „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ 18.5.2019 г. ... пред студенти от магистърската програма “Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език" лекция ще изнесе проф. Kiymet Tunca CALIYURT. Prof. Dr. Kiymet Tunca Caliyurt, CPA, CFE, graduated from the Faculty of Business Administration at Marmara University, Istanbul ...
Майсторски клас за студенти и докторанти на тема „Голямата промяна – МСФО 16 Лизинги“ 27.3.2019 г. ... Тодорова е магистър по счетоводство и контрол и почетен член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители, Великобритания (FCCA). Професионален опит Индустриите, в които Боряна Тодорова има значително участие, са  публичният сектор, енергетиката, ...
МАЙСТОРСКИ КЛАС ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА ТЕМА: "ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА-МСФО 16 ЛИЗИНГИ" 27.3.2019 г. ... Тодорова е магистър, счетоводство и контрол и почетен член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители, Великобритания (FCCA).   Професионален опит Индустриите, в които Боряна Тодорова има значително участие включват опит в сферата на публичния сектор, ...
МАЙСТОРСКИ КЛАС ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА ТЕМА:„ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА – МСФО 16 ЛИЗИНГИ" 30.4.2019 г. ... Тодорова е магистър, счетоводство и контрол и почетен член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители, Великобритания (FCCA).   Професионален опит Индустриите, в които Боряна Тодорова има значително участие включват опит в сферата на публичния сектор, ...
Студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, спец. "Счетоводство" 1.5 г. прием м. IX.2018 г. и 1 г. прием м.I.2019 г. могат да подават заявления за избираемите дисциплини за трети семестър 11.3.2019 г. ... редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1.5 г. /прием м.септември 2018 г./ и 1 г. /прием м. януари 2019 г./, могат да подават заявления за избираеми дисциплини за трети /последен/ семестър - зимен на учебната 2019/2020 г ...
В периода 17-19 май 2019 г. пред студентите от магистърската програма по “Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език" лекция ще изнесе проф. Kiymet Tunca CALIYURT 18.4.2019 г. ... от  магистърската програма по “Счетоводство,финансов контрол и финанси с преподаване на английски език"  лекция ще изнесе проф. Kiymet Tunca CALIYURT На  17 май 2019 г. - начало 18.30 ч. 18 май 2019 г. - начало 10.00 ч. 19 май 2019 г. - край 16.00 ч. Prof. Dr. ...
В периода 17-19 май 2019 г. пред студентите от магистърската програма по “Счетоводство,финансов контрол и финанси с преподаване на английски език" лекция ще изнесе проф. Kiymet Tunca CALIYURT . 30.4.2019 г. ... от  магистърската програма по “Счетоводство,финансов контрол и финанси с преподаване на английски език"  лекция ще изнесе проф. Kiymet Tunca CALIYURT . Prof. Dr. Kiymet Tunca Caliyurt, CPA, CFE, graduated from the Faculty of Business Administration at Marmara University, ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" редовна форма на обучение през м. юли 2019 г. - разпределение по дати и зали : на 8.07.2019 г. от 10.00 ч. за студентите с научен ръковододител проф.д-р Стоян Стоянов; На 09.07.2019 г. от 9.00 ч. за студентите с научни ръководители: проф.д-р Снежана Башева и проф.д-р Даниела Фесчиян; На 10.07.2019 г. от 9.00 ч. за студентите с научен ръководител проф.д-р Емилия Миланова 4.7.2019 г. ... редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1 г. и 1.5 г. с научен ръководител: проф.д-р Стоян Стоянов. На 09.07.2019 г. от 9.00 ч. в зала 1039-а, ще се проведе защита на магистърски тези на студентите завършили ОКС "Магистър" редовна форма на обучение ...
Защита на дипломни работи /магистърски тези/ ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение ще се проведе на 18 и 19 март 2019 г. 2.1.2019 г. ... дистанционна форма на обучение , специалност "Счетоводство и контрол" ще се проведе на 18 и 19 март 2019 г ...
Връчване на сертификатите на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2018 г. ... на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 9 януари 2019 г. от 13 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Уоркшоп за студенти на ФСФ съвместно с ABLE Activator 5.12.2018 г. ... уоркшоп, организиран от ФСФ (катедра „Счетоводство и анализ“) и ABLE Activator. Г-жа Венеция Нецова – президент на ABLE, ще представи на студентите възможности за развитие на  техните личностни и лидерски умения (в т.ч. креативност, критично мислене и решаване на ...
Академични лекции на преподаватели от катедра "Счетоводство и анализ" 2.1.2019 г. ... лекции на преподаватели от катедра "Счетоводство и анализ" : 1. Академична лекция на тема: "Предизвикателства пред счетоводството и анализа в банките от промени в приложимата правна рамка" с лектор доц.д-р Атанаска Ивова Филипова - Сланчева. 2. Академична лекция на тема: ...
Как да стана успешен професионалист 26.11.2018 г. ... & Accounting - специалист „Финанси и счетоводство“ - Legal - специалист „Право“ - Sales - специалист „Продажби и работа с търговци“ - IT - специалист „Информационни технологии“ Ако се стремите към успешна реализация в тази сфера, ще имате ...
Национално състезание по финанси и счетоводство - 15 декември 2018 г. 11.12.2018 г. ... състезание по финанси и счетоводство ще се проведе на 15 декември 2018 г. в Тестовия център на УНСС от 9ч. до 16 ч.     Разпределението на участниците по часове е както следва: от 9 ч. до 11.30 ч. за учениците от Национална търговско-банкова гимназия и Национална ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство - 1 декември 2018 г. 7.11.2018 г. ... етап на Националния конкурс по счетоводство ще се проведе на 1 декември 2018 г. в Голяма конферентна зала на УНСС от 9 ч. Национален конкурс по ...
Двадесети национален конкурс по счетоводство за средношколци 14.11.2018 г. ... Двадесети национален конкурс по счетоводство за средношколци, организиран от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс данъци, социални отношения” съвместно с УНСС – София, и Институтът на дипломираните ...
ХX Национален конкурс по счетоводство за средношколци 5.11.2018 г. ... на ХX Национален конкурс по счетоводство за средношколци Дата на провеждане:           1 декември 2018 г. (събота) Място на провеждане:         Голяма конферентна зала на УНСС, гр. ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“, дистанционно обучение 29.11.2018 г. ... от випуск 2018, специалност „Счетоводство и контрол“, дистанционно обучение. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на бакалавърска степен на 29 ноември от 09.00 до 15.00 ч. преди официалното връчване за подписи в дипломната книга и печат от ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Счетоводство“ 5.12.2018 г. ... октомври 2018 г., специалност „Счетоводство“, редовно обучение. ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите да се явят в отдел „Студенти“, гише № 14 до края на м. ноември или не по-късно от 6 декември от 11.00 до 13.00 ч. за подпис на дипломите си и дипломната книга. ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство“ с преподаване на английски език 20.11.2018 г. ... 2018, специалност „Финанси и счетоводство“ с преподаване на английски език, редовно обучение. ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите да се явят в отдел „Студенти“, гише № 14, за подписване на дипломите на 29 ноември от 13.00 до 13.30 ч. като представят бележка, че ...
Връчване на дипломи на специалност "Финанси и Счетоводство с преподаване на английски език" 23.10.2018 г. ... , на специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" - Редовно обучение. ЗАБЕЛЕЖКА:  Дипломантите да се явят в отдел "Студенти" гише № 14 за подписване на дипломите на 29.11.2018 г. /четвъртък/ от 13.00 до 13.30 ч. както и бележка , че ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 1.10.2018 г. ... “Финанси, счетоводство и контрол”: Финансово-счетоводен факултет: Поток 103 - зала 2007 - проф. д-р Снежана Башева Поток 104 - зала 2009 - проф. д-р Маргарита Александрова Поток 105 - зала П035 - доц. д-р Олег Димов Поток 926 - ...
Защита на дипломни работи /магистърски тези/ ОКС "Магистър" редовна форма на обучение ще се проведе в периода 11-13 март 2019 г. 26.2.2019 г. ... студентите от специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации "Финансова отчетност" и "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор". С научни ръководители: проф.д-р Снежана Башева и проф.д-р Даниела Фесчиян   На 12 март 2019 г. ...
Публична лекция на проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от Университета на Гранада 22.5.2018 г. ... , катедра „Икономика, финанси и счетоводство”. Модератор на срещата: проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова, ръководител на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика”. Лекцията ще бъде изнесена на испански език. Ще бъде осигурен консекутивен превод ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 26.4.2018 г. ... асистент“ към катедра „Счетоводство и анализ“ Докторантски въпроси         Избор на НЖ по чл. 99 от ПУД на УНСС  Текущи ...
Държавен изпит на специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 25.9.2019 г. ... изпит на специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" ще се проведе на 15.10.2019 г. /вторник/ от 13.00 ч в зала П045. Всички студенти трябва да се явят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в "Отдел студенти" гише №14 за проверка на студенското им положение в периода 01 ...
Публична лекция на Димитър Деков, бизнес интелиджънс експерт, на тема „Революция на данните в модерната икономика“ 4.5.2018 г. ... . Завършил е УНСС и е специализирал счетоводство, финансов контрол и одит. От 2012г. помага на бизнес организации да оптимизират процесите си чрез детайлно анализиране на данни и използване на едно от най-гъвкавите бизнес интелиджънс решения – QlikView ...
Държавен изпит на спец. "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение 27.6.2019 г. ... изпит на специалност "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение ще се проведе на 08.10.2019 г. от 9.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Всички студенти трябва да отидат задължително в "Отдел студенти" гише № 14  за проверка на студенското им положение ...
Избираеми дисциплини за трети семестър на студентите от ОКС "Магистър"; спец. "Счетоводство" със срок на обучение 1.5 г. 3.4.2018 г. ... студенти  от 10 април 2018 г. може да подавате заявленията за избираемите дисциплини за 3-ти семестър, /зимен/ на учебната 2018/2019 г. Заявленията може да получите в кабинет 1040 ...
Покана - Национален конкурс за студенти „Млад одитор“ – 2018 г. 13.3.2018 г. ... се в област  финанси, счетоводство и контрол от всички университети и колежи в България и чужбина, независимо от образователно-квалификационната степен и формата, в която се обучават. Конкурсът се провежда на български език. Повече информация за ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - редовно обучение уточнени дати за защита 22.6.2018 г. ... редовно обучение - спец. "Счетоводство" и спец."Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ", ще се проведат в следния ред: На 9.07.2018 г. от 10.00 ч. в зала 1039 - А, ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 23.02.2018 г. 22.2.2018 г. ... и счетоводство с преподаване на англ. език зала 3061 ПИСМЕН -  23.02.2018           09.00  часа   КОМИСИЯ: ...
Удължен прием на магистри за м.януари 2018 6.2.2018 г. ... е обявен за специалност "Счетоводство и контрол" 2 и 3 сем.на обучение ...
Майсторски клас по счетоводство - МСФО 9 и МСФО 15 с лектор доц. д-р Б. Брезоева 19.1.2018 г. ... ще се проведе Майсторски клас по счетоводство - МСФО 9 и МСФО 15 с лектор доц. д-р Б. Брезоева ...
Държавен изпит на специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 17.1.2018 г. ... изпит на специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" - ОКС "Бакалавър" - редовно ...
Майсторски клас по счетоводство - МСФО 9 и МСФО 15 с лектор доц.д-р Б.Брезоева 15.1.2018 г. ... т.г. ще се проведе Майсторски клас по счетоводство - МСФО 9 и МСФО 15 с лектор доц.д-р Б.Брезоева ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 15.1.2018 г. ... към катедра „Счетоводство и анализ“ и „доцент“ към катедра „Финанси“ и катедра „Счетоводство и анализ“  (гласуване);  Учебна работа; Докторантски въпроси; Доклад на председателя на Атестационната ...
Връчване на сертификатите на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 11.12.2017 г. ... победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 15 декември 2017 г. от 12 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Държавен ипит за спец. "Счетоводство и контрол" - ОКС "Бакалавър" - ДО - София 9.2.2018 г. ... 15 март 2018 г. от 8.30 ч. в зала 1039 , ще се проведе държавен изпит за завършилите ОКС "Бакалавър" - дистанционно обучение гр. София ...
Защита на магистърски тези за специалност "Счетоводство и контрол"- ДО-София 9.2.2018 г. ... тези на завършилите специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционно обучение гр. София както следва: На 15 март 2018 г. от 9.00 ч. в зала 1039-А На 16 март 2018 г. от 9.00 ч. в зала ...
Държавен изпит за завършилите ОКС "Бакалавър" редовно обучение - специалност "Счетоводство" 24.11.2017 г. ... изпит за специалност "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" редовно обучение, ще се проведе на 14 март 2018 г. от 13.00 ч.в "Тестови център" на УНСС Моля студентите да се явят за регистрация в 12.30 ч ...
Защита на магистърски тези за спец. "Счетоводство и контрол" 27.11.2017 г. ... на магистърски тези за спец. "Счетоводство и контрол" Хасково ще се проведе на 17-ти март 2018 г. в РЦДО ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 27.10.2017 г. ... , специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ – редовно обучение. ЗАБЕЛЕЖКА:  Дипломантите да се явят  в отдел „Студенти“ гише № 14 за подписване в дипломната книга на  4.12.2017 г.  до 8 ...
Връчване на дипломи на специалност "Финанси и Счетоводство с преподаване на английски език" 26.10.2017 г. ... на дипломи на специалност "Финанси и Счетоводство с преподаване на английски език" - ОКС "Бакалавър"  - редовно обучение  завършили месец юли 2017 г ...
Дипломиране на бакалаврите от специалностите "Финансов контрол" и "Счетоводство и контрол" и магистрите от "Финансов контрол и финансово право" и "Одитинг" 10.11.2017 г. ... “бакалавър”, специалност Счетоводство и контрол“, дистанционно обучение. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на бакалавърската и магистърската степен на 22.ХІ.2017 г. от 09,00 до 15,00 ч. за подписи в дипломната книга и печат от ...
Национално състезание по финанси и счетоводство - 9 декември 2017 г. 5.12.2017 г. ... състезание по финанси и счетоводство ще се проведе на 9 декември 2017 г. в Тестовия център на УНСС от 9 ч. на два етапа както следва:  - за участниците от Националната търговско-банкова гимназия-София и Националната финансово-стопанска гимназия-София ...
Национален конкурс по счетоводство - 2 декември 2017 г. 25.10.2017 г. ... конкурс по счетоводство ще се проведе на 2 декември 2017 г. в Голяма конферентна зала на УНСС от 9 ч. Национален конкурс по ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Счетоводство" 19.10.2017 г. ... на бакалаврите от специалност "Счетоводство" - випуск 2017 г,  завършили през юли т.г. ЗАБЕЛЕЖКА : От 4 декември до 6 декември (от  9.00 до 15.00 ч.) и на 7 декември  (от 9.00 до 12.00 ч.)  дипломантите да отидат в отдел ...
Дипломите ОКС "Магистър" са готови. Получаване от Отдел "Студенти -Магистър" 19.10.2017 г. ... за завършилите ОКС "Магистър" спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" са готови. Може да ги получите от Отдел ...
Семинар „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance” 17.10.2017 г. ... студенти от направление „Финанси, счетоводство и контрол“ и специалностите „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Finance and Accounting taught in English” да придобият ICAEW Certificate in Finance, Accounting and ...
Семинар „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance” 16.10.2017 г. ... студенти от направление „Финанси, счетоводство и контрол“ и специалностите „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Finance and Accounting taught in English” да придобият ICAEW Certificate in Finance, Accounting and ...
ПОЛУЧАВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ КНИЖКИ ОКС "МАГИСТЪР" 12.10.2017 г. ... .30 Ч.     СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“ СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 1 Г. И 1.5 Г.   И СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:   „ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ“ „СЧЕТОВОДСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - редовно обучение 9.2.2018 г. ... от 9.00 ч. в зала 1039-а , за спец."Счетоводство" със срок на обучение 1 г. и 1.5 г. с научен ръководител: проф.д-р Стоян Стоянов. На 12.03.2018 г. (понеделник) от 9.00 ч. в зала 1039, за спец. "Счетоводство" със спец. "Счетоводство и бизнес анализ" и спец. "Счетоводство" със ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 28.9.2017 г. ... “Финанси, счетоводство и контрол”: Финансово-счетоводен факултет: Поток 100         -    зала 2007      -  проф. д-р Снежана Башева Поток ...
Критерии за оценка на есе на английски език 16.9.2017 г. ... Taught in English“ (Финанси и счетоводство  с преподаване на английски език – 2 сем. и 3 сем.) Критерии за оценка на есе на английски език (250-300 думи) Критерий 1: Компетентности за изграждане на есе Релевантност и адекватност на съдържанието ...
Държавен изпит на специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 24.7.2017 г. ... изпит на специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение ще се проведе на 03.10.2017 г.  от 11.00 ч. Всички студенти трябва да  подадат   молби в отдел "Студенти" гише № 14 в периода 25 - 29 ...
Защита на магистърски тези на завършилите спец. "Счетоводство със специализация "Стандартизация на счетоводството в публичния сектор" 12.7.2017 г. ... "Магистър" редовно обучение специалност "Счетоводство" със специализация "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" с научен ръководител: проф.д-р Даниела ...
Защити на магистърски тези спец. "Счетоводство" със срок на обучение 1.5 12.7.2017 г. ... "Магистър" редовно обучение, специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1.5 г. с научни ръководители: проф.д-р Снежана Башева проф.д-р Даниела Фесчиян проф.д-р Стоян ...
Защита на магистърски тези ОКС "Магистър" редовно обучение ще се проведе на 23 и 24 октомври 2017 г. 11.7.2017 г. ... „Счетоводство“ със срок на обучение – 1 г. 23.10. 2017 г. 9 .00 1039-а Специалност „Счетоводство“ със специализация „Финансова отчетност“ 23.10. 2017 г. 9 ...
Държавен изпит на спец. "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение 11.7.2017 г. ... изпит на специалност "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение ще се проведе на 03.10.2017 г. от 9.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Всички студенти трябва да бъдат пред Тествия център в 8.30 ч. за проверка на документите ...
Дни на отворените врати 24.4.2017 г. ... ОКС "Бакалавър" - 4  курс. Катедра "Счетоводство и анализ" ще проведе Дни на отворените врати за студентите от ОКС "Бакалавър" на 16 май т.г. от 9,00 до 16,00 ч. в зала 1039А ...
Дни на отворените врати 24.4.2017 г. ... ОКС "Бакалавър" - 2  курс. Катедра "Счетоводство и анализ" ще проведе Дни на отворените врати за студентите от ОКС "Бакалавър" на 9 май т.г. от 9,00 до 16,00 ч. в зала 1039А ...
Ден на отворените врати за 4 курс 18.4.2017 г. ... проведе сраща с ръководството на катедра "Счетоводство и анализ" със студентите от 4 курс  специалност "Счетоводство" ОКС ...
Ден на отворените врати за 2 курс 18.4.2017 г. ... ръководството от Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" и студентите от 2 курс ОКС ...
Покана - Национален конкурс за студенти „Млад одитор“ – 2017 г. 29.3.2017 г. ... се в специалностите  финанси, счетоводство и контрол от всички висши учебни заведения в България и чужбина, независимо от образователно-квалификационната степен и формата, в която се обучават. Конкурсът се провежда на български език. Повече информация за ...
Шесто издание на Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор” 4.4.2017 г. ... към всички студенти, обучаващи се в област счетоводство, финанси и контрол, от всички университети и колежи в Р. България и чужбина, независимо от степента и формата си на обучение ...
Защитите на магистърските тези за завършилите ОКС "Магистър" редовно обучение спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност"; "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" 23.3.2017 г. ... "Магистър" редовно обучение, специалност "Счетоводство" 1 г. и 1.5 г. и всички специализации : "Финансова отчетност"; "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор"; "Счетоводство и бизнес анализ" Всички защити ще се проведат от 9.00 ч. в зали 1039-А и 1039 Допълнително ще ...
Държавен изпит за завършилите ОКС "Бакалавър" редовно обучение-специалност "Счетоводство" 15.6.2017 г. ... проведе държавният изпит за специалност "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" редовно обучение. Всички студенти следва да се яват не по-късно от 8.30 ч. Изпитът ще се проведе в "Тестови център" на УНСС ...
На вниманието на всички настоящи студенти от спец. "Счетоводство" - Четвърти курс "ОКС" Бакалавър" 24.2.2017 г. ... НАСТОЯЩИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“ И СПЕЦИАЛНОСТ "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" IV КУРС ОКС „БАКАЛАВЪР“ УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЯВИТЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ СЕСИИ ПОД ФОРМАТА НА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ИЗПИТ ...
Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС за зимен семестър на уч. 2020/2021 г. 15.9.2020 г. ... катедрите - "Финанси", "Счетоводство и анализ" и "Финансов контрол" копия на документите, удостоверяващи постиженията през предходния семестър. Срок - 05.10.2020  г. Право на стипендия за значими постижения /заемане на призови места или отличени на регионални ...
За специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 9.2.2017 г. ... изпит на специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" ще се проведе на 06.03.2017 г. от 14.00 ч в зала ...
Избираеми дисциплини за втори /летен/ семестър - ОКС "Магистър" 19.1.2017 г. ... таблото пред кабинет 1040 - катедра "Счетоводство и анализ" са изложени избираемите дисциплини за втори /летен/ семестър на учебната 2016/2017 г. за спец. "Счетоводство" - ОКС "Магистър" редовно обучение  със срок на обучение 1 г. /два семестъра/ и  1.5 г. /три ...
Държавен изпит за завършилите ОКС "Бакалавър" специалност "Счетоводство" редовно обучение и спец. "Счетоводство и контрол" дистанционно обучение 4.1.2017 г. ... със следните специалности: - специалност "Счетоводство" - редовна форма на  обучение ; - специалност "Счетоводство и контрол" - дистанционна форма на обучение; ще се проведе на 20 февруари 2017 г. от 8.30 ч. в зала ...
Връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 10.12.2016 г. ... на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС ще се състои на 15 декември 2016 г. от 14 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
курс по Счетоводство, финанси и контрол 10.11.2016 г. ... по финанси и счетоводство при ИСК при УНСС уведомява всички заинтересувани, че на 28.11.2016 г. стартира курсът по Счетоводство, финанси и контрол. Моля побързайте със записването! За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова, 105 каб., тел.02 862 77 13, ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 7.11.2016 г. ... на специалност  "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език". ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите да отидат в отдел „Студенти“ гише № 14  за  подписване в  дипломната книга и представяне на печат от библиотеката, че не дължат книги до 20.12 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Счетоводство" 28.10.2016 г. ... „бакалавър“ на специалност "Счетоводство". ЗАБЕЛЕЖКА: На 12 декември от 9.00 ч. до 14.00 ч. дипломантите да отидат в отдел „Студенти“ гише № 14 – г-жа Колева  за  подписване в дипломната книга и представяне на печат от библиотеката, че ...
Национално състезание по финанси и счетоводство - 10 декември 2016 г. 25.10.2016 г. ... състезание по финанси и счетоводство ще се проведе на 10 декември 2016 г. в Тестовия център на УНСС от 12 ч. Национално състезание по финанси и ...
Национален конкурс по счетоводство - 3 декември 2016 г. 27.10.2016 г. ... етап на Националния конкурс по счетоводство за допуснатите ученици до заключителен етап ще се проведе на 3 декември 2016 година от 12 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС! Национален конкурс по ...
Семинар-дискусия на тема "Бъдещите професионалисти и бъдещият професионализъм" 18.10.2016 г. ... акредитирана магистърска програма по счетоводство, финанси и финансов контрол между УНСС, ИДЕС и ICAEW. Към момента, участие в събитието са потвърдили посланикът на Великобритания – Н.Пр. Ема Хопкинс, представители на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, ...
Допълнителен прием за бакалаври в РЦДО-Хасково 14.9.2016 г. ... обучение Икономика 4 5 Счетоводство и контрол 3 5 Бизнес ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... "Финанси, счетоводство и контрол" 40 Дистанционно обучение: Поднаправление"Икономика, общество и човешки ресурси" - София 10 Поднаправление "Икономика и инфраструктура" - ...
Защита на магистърски тези на 24.10.2016 г. от 12.00 ч. за всички от спец."Счетоводство" 1 г. и 1.5 г. вкл. и всички специализации 17.10.2016 г. ... СЕ ЗА ВСИЧКИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 1 Г. И 1.5 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВСИЧКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ "Финансова отчетност"; "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес ...
Кръгла маса на тема "Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър" 16.5.2016 г. ... факултет катедра "Счетоводство и анализ" П О К А Н А  за КРЪГЛА МАСА на тема   ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО”, ОКС ...
Студентска кръгла маса "Новият закон за счетоводство - съдържателни аспекти и проблемни тези" 4.4.2016 г. ... маса на тема "Новият закон за счетоводство - съдържателни аспекти и проблемни тези" 11 април, 9,30 ч., малка конферентна зала   Презентация на студенти от поток 199, специалност "Счетоводство", с научен ръководител проф. д-р Снежана ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - редовно обучение,спец.Счетоводство със спец. Финансова отчетност 11.3.2016 г. ... НА ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“- 1 Г.; 1.5 Г. И „СЧЕТОВОДСТВО“ СЪС СЛЕДНИТЕ: СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: „ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ“; „СЧЕТОВОДСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“; „СЧЕТОВОДСТВО И БИЗНЕС ...