Резултати от търсене за проф. д.ик.н. Михаил Динев

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Проф. д.ик.н. Михаил Динев
Проф. д.ик.н. Михаил Динев

Страници

2 results found
История 25.2.2021 г. ... Стоянов (мандат 1995 - 1999) Проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров (мандат  1999 - 2001) Доц. д-р Григорий Цветанов Вазов (мандат 2001 - 2007) Проф. д-р Огнян Георгиев Симеонов (мандат 2007 - 2011) Проф. д-р Снежана Александрова Башева (мандат 2011 - ...
История 18.5.2021 г. ... проф. д.ик.н. Михаил Динев Зам.-ректори: проф. Иван Грозев проф. Сава Савов проф. Иван Душанов 1990-1993 Ректор: проф. д.ик.н. Лалю Радулов Зам.-ректори: проф. Нигрета Величкова доц. Екатерина Величкова доц. Асен Друмев ...

Новини

24 results found
Юбилейни плакети „100 години УНСС“ за изтъкнати представители на академичната ни общност в навечерието на Деня на народните будители 30.10.2020 г. ... на нашия университет (на снимките долу). Проф. д.ик.н. Михаил Динев Проф. д.ик.н. Велчо Стоянов Проф. д.ик.н. Васил ...
ИВОБ дари книги на университетската библиотека 8.3.2018 г. ... на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д.ик.н. Михаил Динев, ректор на УНСС от 1989 г. до 1990 г. и дългогодишен ръководител на катедра „Финансов контрол“, Денислав Соколов, член на УС на ИВОБ и директор на дирекция „Вътрешен одит” в Държавен фонд ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 1.3.2018 г. ... бяха и бившите ректори проф. д.ик.н. Данаил Данаилов и проф. д.ик.н. Михаил Динев (отдясно на ляво) Ректорът благодари на преподавателите, служителите и студентите за добрата комуникация, която е гаранция за добри резултати. С идването на новата година трябва отново да се захващаме за работа, защото ...
XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ 29.11.2017 г. ... . д-р Манол Рибов. Организаторите на първото издание - проф. д.ик.н. Михаил Динев, проф. д-р Стефан Христов и проф. д-р Септемврина Костова, са отново тук, посочи проф. Рибов и конкретизира, че броят на докладите е 36. Тематиката, насочена към новите технологични трансформации, бележи начало, което може да ...
XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ 28.11.2017 г. ... . д-р Манол Рибов. Организаторите на първото издание - проф. д.ик.н. Михаил Динев, проф. д-р Стефан Христов и проф. д-р Септемврина Костова, са отново тук, посочи проф. Рибов и конкретизира, че броят на докладите е 36. Тематиката, насочена към новите технологични трансформации, бележи начало, което може да ...
Дипломираха се абсолвентите от Финансово-счетоводния факултет 23.11.2017 г. ... ръководител на катедра „Финансов контрол”, проф. д.ик.н. Михаил Динев, ректор на УНСС от 1989 до 1990 г., основател и дългогодишен ръководител на катедрата, доц. д-р Даниела Петрова, зам.-ръководител на катедрата, доц. д-р Емил Асенов. Абсолвенти Особено приятно е да ...
Юбилейна научно-практическа конференция "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят" 17.11.2017 г. ... , доайените на финансово-счетоводната наука и практика проф. д.ик.н. Михаил Динев и проф. д.ик.н. Иван Душанов, доц. д-р Пламен Орешарски, декани, ръководители на катедри от УНСС, Икономическия университет – Варна, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, експерти,  студенти ...
Дванадесета международна научна конференция на младите учени 11.11.2016 г. ... бизнес е наука“ бе темата на доклада на проф. д.ик.н. Михаил Динев от катедра „Финансов контрол“. Изказвания направиха гл. ас. д-р Радостин Радев, изпълнителен директор на ВУЗФ и Димитър Вучев, главен редактор на Bloomberg TV Bulgaria, който говори за „Икономическите ефекти за ...
Наши студенти с призови места от Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор - 2016" 10.6.2016 г. ... на комисията по оценяване проф. д-р Огнян Симеонов и проф. д.ик.н. Михаил Динев. На събитието присъства и проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС ...
Кръгла маса на тема ”Предизвикателства пред одита в публичния сектор” 31.3.2016 г. ... Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д.ик.н. Михаил Динев, Свилена Симеонова, началник на Дирекция „Вътрешен контрол“ при Министерството на финансите, Цветан Цветков, председател на Сметната палата на Р България, Емил Евлогиев, зам.-председател на УС на ИДЕС, Георги ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени 15.12.2015 г. ... на конференцията бе чествана 80-годишнината на проф. д.ик.н. Михаил Динев. Този специален форум е отново със силна изява, резултат от мотивацията на младите ни колеги, изтъкна проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и председател на Програмния комитет на конференцията. Тя ...
Тържествено бе чествана 80-годишнината на проф. д.ик.н. Михаил Динев 15.12.2015 г. ... на младите учени бе чествана 80-годишнината на проф. д.ик.н. Михаил Динев, известен наш икономист, дългогодишен преподавател в университета, ректор на УНСС (1989-1990 г.), първи председател на Сметната палата (избран от Великото народно събрание през 1990 г.), председател на УС на Института на ...
Академични чествания за 95-годишнината на УНСС 20.5.2015 г. ... десетилетия – проф. д.ик.н. Иван Илиев, проф. д.ик.н. Михаил Динев, проф. д.ик.н. Камен Миркович и проф. д.ик.н. Лалю Радулов. Благодаря им за техния труд и усилия, за това, че водеха успешно колегията към това, което днес наричаме водещ университет в бизнеса и администрацията, каза проф. ...
УНСС ще си сътрудничи с Института на вътрешните одитори в България 17.10.2013 г. ... факултет, и проф. д.ик.н. Михаил Динев. Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и Йордан Карабинов подписват рамковия договор Споразумението разкрива големи възможности, защото приближава обучението до реалния бизнес, ...
Нови магистърски програми на катедра „Финансов контрол“ 8.7.2013 г. ... на Сметната палата, проф. д.ик.н. Михаил Динев и др. Двете магистратури „Финансов контрол и финансово право“ и „Одитинг“ ще заменят съществуващата досега магистратура „Финансов контрол“, посочи проф. д-р Огнян ...
Абсолвентски бал на петия випуск на „Финансов контрол“ 18.6.2012 г. ... , както сега!“ С тези думи проф. д.ик.н. Михаил Динев, доайен на катедрата „Финансов контрол”, откри тържеството. Проф. Динев и проф. Симеонов (вдясно), както и повечето преподаватели от катедрата уважиха бала на завършващите ...
На кръгла маса бяха обсъдени перспективите в развитието на счетоводството и анализа 15.5.2012 г. ... Кисимов, зам.-ректор на УНСС, проф. д.ик.н. Михаил Динев, проф.д.ик.в. Иван Душанов, проф. д-р Стоян Стоянов, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) ...
Роберт де Конинг бе удостоен с Почетния знак на ректора на УНСС 20.11.2012 г. ... слово произнесе проф. д.ик.н. Михаил Динев. В публичната си лекция Робърт де Конинг открои най-съществените страни от концепцията за финансово управление и контрол, критериите за успешна работа при одита, системата за вътрешен одит и др. Той ...
Експерти дискутираха по актуалните проблеми на счетоводната професия 26.4.2012 г. ... проф. д.ик.в. Иван Душанов, проф. д.ик.н. Михаил Динев, проф. д-р Стоян Стоянов-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“,  както и деканът на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева. Два основни доклада очертаха дискусионните ...
Експерти дискутираха по актуалните проблеми на счетоводната професия 1.11.2012 г. ... проф. д.ик.в. Иван Душанов, проф. д.ик.н. Михаил Динев, проф. д-р Стоян Стоянов, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“,  както и деканът на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева. Два основни доклада очертаха ...
Проф. Стати Статев е новият ректор на УНСС 29.3.2012 г. ... омбудсман на университета проф. д.ик.н. Михаил Динев и избра за нов обществен защитник проф. д-р Благой Колев. За председател на Общото събрание на УНСС бе избран проф. д-р Стоян Стоянов, за заместник-председател - проф. д-р Лалко Дулевски. Доц. д-р ...

Предстоящо

1 results found
Премиера на книгата „Теоретични основи на счетоводството“ 6.2.2012 г. ... библиотека ще бъде представена книгата на проф. д.ик.н. Михаил Динев и д-р Катя Златарева „Теоретични основи на счетоводството“ ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене