Резултати от търсене за проф. д-р Снежана Башева

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

18 results found
Програмен съвет 30.8.2019 г. ... Стоянов – почетен председател, УНСС; Проф. д-р Снежана Башева – председател, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” и декан на Финансово-счетоводния факултет, УНСС; Проф. д-р Даниела Фесчиян – член, заместник-ръководител на катедра „Счетоводство ...
Програмен съвет 13.2.2020 г. ... , заслужил професор на УНСС; Проф. д-р Снежана Башева – председател, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” и декан на Финансово-счетоводния факултет, УНСС; Проф. д-р Даниела Фесчиян – член, заместник-ръководител на катедра „Счетоводство ...
За конференцията 30.10.2019 г. ... участие в конференцията.      Проф. д-р Снежана Башева Ръководител катедра „Счетоводство и анализ” Председател на Програмния комитет на конференцията Доц. д-р Николай Орешаров Председател на Организационния комитет на ...
Рамкови споразумения 22.7.2020 г. ... надзор над регистрираните одитори   Проф. д-р Снежана Башева Камара на независимите оценители в България Доц. д-р Олег Димов Българска банка за развитие Проф. д-р Огнян Симеонов Фонд за гарантиране влоговете в банките Проф. д-р Емилия ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... . д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет в УНСС, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС, д.е.с., регистриран одитор Изпълнителен секретар: Христо Славов, управител на Обединена редакция за книги ...
Акценти 1.6.2021 г. ... .05.2021 г.  проф. д-р Снежана Башева и  проф. д-р Румяна Пожаревска   посетиха I.U.T- Montpellier, France  по програмата Еразъм. Университетът е част от структурата на  University of Montpellier, университет с ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 24.10.2017 г. ... съвет: УНСС Председател: проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет в УНСС, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС, д.е.с., регистриран одитор Изпълнителен секретар: Христо Славов, управител на Обединена редакция за книги и ...
Програмен комитет 13.2.2021 г. ... Изпълнителен директор на VUZF Lab, София, България Проф. д-р Снежана Башева - Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС, София, България Проф. д-р Румяна Пожаревска - Председател на Общото събрание на ФСФ Доц. д-р Пресияна Ненкова – Ръководител на катедра ...
Програмен съвет 26.7.2019 г. ... . д-р Снежана Башева – Председател на Програмния комитет, Декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС, София, България Проф. д-р Румяна Пожаревска – Зам.-председател на Организационния комитет и Зам.-декан на ...
Програмен комитет 20.6.2017 г. ... . д-р Снежана Башева – Декан на Финансово-счетоводния факултет и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” Проф. д-р Стоян Стоянов – Заслужил професор на УНСС Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет Проф. д-р Огнян ...
Новини 22.5.2017 г. ... - проф. д.ик.н. Стати Статев, и до Декана на ФСФ - проф. д-р Снежана Башева, за положените усилия по акредитирането на модулите от първото сертификационно ниво на ICAEW ACA qualification. В писмото се казва, че пова постижение "дава възможност на нас, завършилите възпитаници на УНСС, както и на ...
Акценти 26.5.2021 г. ... на програмния комитет: Проф. д-р Снежана Башева   Председател на организационния комитет Доц. д-р Силвия Трифонова   19-21.12. 2016  Във връзка с разработването и въвеждането на „Съвместната акредитирана магистърска ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 3.12.2016 г. ... . д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет в УНСС, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС, д.е.с., регистриран одитор Изпълнителен секретар: Христо Славов, управител на Обединена редакция за ...
Програмен съвет 13.7.2016 г. ... . д-р Снежана Башева – Председател на Програмния комитет, Декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС Проф. д-р Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 5.11.2015 г. ... проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет в УНСС, д.е.с., регистриран одитор Изпълнителен секретар: Христо Славов, управител на Обединена редакция за книги и периодика ...
Програмен комитет 17.7.2015 г. ... . д-р Снежана Башева – Председател на Програмния комитет и Декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС Проф. Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия Проф. Марио Печарич - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... зала 2005    -  проф. д-р Снежана Башева Поток 198         -     зала 2007     -  проф. д-р Маргарита Александрова Поток ...
Дарители 21.9.2021 г. ... . д-р Слави Славов проф. д-р Снежана Башева проф. д-р Соня Докова проф. д-р Станислав Иванов проф. д-р Стефан Петров Карастоянов проф. д-р Стефан Христов проф. д-р Стефка Наумова проф. д-р Стоян Димитров Стоянов проф. д-р Стоян Дурин проф. ...

Новини

161 results found
20 септември - откриване на академичната учебна 2021/2022 година 17.9.2021 г. ... -  зала 102К -  проф. д-р Снежана Башева Специалност „Финансов контрол” - зала 3048 - доц. д-р Даниела Въткова-Милушева   ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА   Специалности „Международни икономически отношения” и ...
В периода 25-28.05.2021 г. проф. д-р Снежана Башева и проф. д-р Румяна Пожаревска посетиха I.U.T- Montpellier , France по програмата Еразъм. 1.6.2021 г. ... периода  25-28.05.2021 г.  проф. д-р Снежана Башева и  проф. д-р Румяна Пожаревска   посетиха I.U.T- Montpellier , France  по програмата Еразъм. Университетът е част от структурата ...
Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители 26.4.2021 г. ... ,) председателят на ИДЕС Бойко Костов, проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ Проф. Димитров подчерта, че за УНСС е чест да си сътрудничи с такъв престижен и отговорен партньор като ИДЕС. Ректорът припомни, че Институтът на ...
Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители 24.4.2021 г. ... ,) председателят на ИДЕС Бойко Костов, проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ Проф. Димитров подчерта, че за УНСС е чест да си сътрудничи с такъв престижен и отговорен партньор като ИДЕС. Ректорът припомни, че Институтът на ...
УНСС и Прокуратурата на Република България сключиха меморандум за сътрудничество 21.4.2021 г. ... . На срещата присъства и проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра  ”Счетоводство и анализ” и координатор по споразумението. Документът предвижда Прокуратурата на Република България (ПРБ) и УНСС да си сътрудничат за подобряване на ...
УНСС и Прокуратурата на Република България сключиха меморандум за сътрудничество 21.4.2021 г. ... . На срещата присъства и проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра  ”Счетоводство и анализ” и координатор по споразумението. Документът предвижда Прокуратурата на Република България (ПРБ) и УНСС да си сътрудничат за подобряване на ...
На 6.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха майсторски клас пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 16 „Лизинг – Основни ефекти“ 23.4.2021 г. ... и гостите  бяха приветствани от проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и доц. д-р Мария Маркова - координатор по меморандума. В началото на лекцията студентите бяха запознати с възможностите за кариерно развитие в компанията. ...
На 14.12.2020 г., в Голяма конферентна зала и онлайн се проведе кръгла маса на тема: Изследване възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство и контрол", ОКС "Бакалавър", дистанционна форма на обучение 18.12.2020 г. ... , доц. д-р Теодора Рупска, проф. д-р Снежана Башева – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, доц. д-р Даниела Петрова Въткова-Милушева – ръководител на катедра „Финансов контрол“,доц. д-р Росен Петков – ...
УНСС проведе първото си онлайн Общо събрание 16.12.2020 г. ... . д-р Росен Кирилов Проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", даде висока оценка за работата на ректорското ръководство в условията на пандемия, намалена субсидия и нови регулации. Тя посочи, че ръководството е успяло да ...
Цикъл лекции на експерти от големи одиторски компании пред магистрите от специалност „Счетоводство“ 8.10.2020 г. ... Георги Стоянов, проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и д-р Кирил Башикаров (от ляво надясно) Темата на следващите дискусии ще бъде фокусирана върху счетоводното и данъчното третиране на ...
ИДЕС ще проведе в УНСС електронни изпити за дипломирани експерт-счетоводители 20.7.2020 г. ... и студентски политики, проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“,  и проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедрата. Координатор по договора от страна на УНСС е проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и АДВИБ 13.7.2020 г. ... Трифонова, зам.-декан на ФСФ, проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедрата, и г-жа Анелия Петкова – Тумбива, член на УС на АДВИБ (на снимката горе) ...
Accounting Career Speed Dating за студенти и докторанти на УНСС 9.9.2020 г. ... . д-р Даниела Фесчиян, проф. д-р Снежана Башева, г-жа Джоана Шуховска, доц. д-р Силвия Трифонова и доц. д-р Михаил Мусов (от ляво надясно) Събитието бе открито от проф. д-р Снежана Башева – ръководител на катедра „Счетоводство и ...
Юбилейна международна научна конференция, посветена на 100-годишнината на катедра „Счетоводство и анализ" 21.2.2020 г. ... и значим.“ С тези думи проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, се обърна към участниците и гостите на конференцията. „Избрахме днешната дата, защото общият сбор от цифрите е осем, което символизира ...
Катедра "Счетоводство и анализ" участва в Международна оценителска конференция 13.2.2020 г. ... за финансовата сфера". Проф. д-р Снежана Башева, д.е.с., ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, Майкъл Райнберг - PhD, REV, CRE, FRICS и гл.ас д-р Калина Кавалджиева (от ляво, ...
Бъдещето на одиторската професия: KPMG споделя със студентите на УНСС 7.12.2019 г. ... УНСС. Гостът беше представен от проф. д-р Снежана Башева – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, която подчерта, че сътрудничеството с големи компании и работодатели е от изключителна важност за успешното професионално и личностно ...
Бъдещето на одиторската професия: KPMG споделя със студентите на УНСС 6.12.2019 г. ... УНСС. Гостът беше представен от проф. д-р Снежана Башева – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, която подчерта, че сътрудничеството с големи компании и работодатели е от изключителна важност за успешното професионално и личностно ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ 5.12.2019 г. ... и ние вярваме във вас, каза проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ". Проф. д-р Снежана Башева Вие избрахте и успешно приключихте обучението си в една от най-престижните специалности в нашия университет. Тя ще ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Счетоводство“ 5.12.2019 г. ... във вас.“ С тези думи проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ откри церемонията. Проф. д-р Снежана Башева „Да получиш диплома по специалност „Счетоводство“ в УНСС е не само ...
Петнадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: Кръгова икономика и корпоративна социална отговорност“ 26.11.2019 г. ... и разработки. С тези думи проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет, откри форума. Проф. д-р Снежана Башева При основаването на конференцията си пожелахме форумът да се превърне в традиция и сега това е факт. Надявам ...
Договор за сътрудничество между УНСС и КПМГ България 13.1.2020 г. ... проекти.  Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на ФСФ и доц. д-р Михаил Мусов, научен секретар на ...
УНСС със световен рекорд по посещаемост на “Without Question” 15.11.2019 г. ... . Събитието откри проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Тя благодари на студентите за огромния интерес и заяви, че партньорството с международни професионални ...
Господин Mark Proterough от ICAEW бе на официално посещение в УНСС 2.10.2019 г. ... факултет (ФСФ) – проф. д-р Снежана Башева, зам.-декана по качеството и международното сътрудничество на ФСФ – проф. д-р Румяна Пожаревска и главния секретар по международното сътрудничество на УНСС – доц. д-р Михаил Мусов. По време на срещите ...
Тържествено откриване на новата учебна година 2019/2020 1.10.2019 г. ... “Счетоводство и анализ” проф. д-р Снежана Башева откри новата академична година. На тържественото откриване поздрав към новоприетите студенти отправиха проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-ръководител на катедрата и зам.-председател на Асоциацията на ...
Преподаватели от ФСФ взеха участие в Кръгла маса на тема "Ефективност на публичните разходи", организирана от Фискалния съвет на България 27.6.2019 г. ... в Кръглата маса взеха участие: проф. д-р Снежана Башева - декан на ФСФ, проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", проф. д-р Румен Брусарски, доц. д-р Петър Чобанов и доц.д-р Теодора Рупска. Проф. д-р Румен Брусарски представи ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 17.6.2019 г. ... „Счетоводство и анализ“ проф. д-р Снежана Башева беше прочетен от проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на факултета. В него беше отбелязано, че ръководството на факултета изразява най-топлите си чувства към участниците в конференцията и поздравява ...
Наши професори с публикация в най-престижното и най-старото италианско списание в областта на счетоводството и бизнес икономиката 14.6.2019 г. ... двама преподаватели от УНСС – проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на ФСФ. От 1901 г., когато излиза първият ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 12.6.2019 г. ... „Счетоводство и анализ“ проф. д-р Снежана Башева беше прочетен от проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на факултета. В него беше отбелязано, че ръководството на факултета изразява най-топлите си чувства към участниците в конференцията и поздравява ...
Наш професор участва във форум на CIMA 3.6.2019 г. ... . д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, участва във форума „Constitution of Science in Poland and Reinventing Finance in a Digital World“, който се проведе във Варшава, ...
Майсторски клас на професор от Тракийския университет в Одрин 23.5.2019 г. ... , която беше в УНСС по покана на проф. д-р Снежана Башева, декан на ФСФ, бяха продължени преговорите за съвместна магистърска програма в областта на счетоводството, финансите и финансовия контрол между УНСС и Тракийския университет в Одрин. В тях участваха и доц. д-р ...
ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС 15.3.2019 г. ... и PwC. Г-жа Джоана Шуховска, проф. д-р Снежана Башева и доц. д-р Михаил Мусов (от ляво надясно) Събитието бе открито от проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет. Тя припомни, че в резултат на дългогодишното успешно партньорство между двете ...
Деканът на Финансово-счетоводен факултет бе поканена и взе участие в организирана от ВУЗФ кръгла маса на тема “Нова икономическа криза в България – кога и защо?” 26.2.2019 г. ... деканът на Финансово-счетоводния факултет на УНСС - проф. д-р Снежана Башева  взе участие в кръгла маса на тема "Нова икономическа криза в България - кога и защо?", която се проведе на 26 февруари т.г. Форумът бе открит от Марияна Николова, вицепремиер по икономическата и демографската ...
Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет бе удостоена с Юбилеен медал 30.1.2019 г. ... повод на честването на 70-годишния юбилей на катедра "Индустриален бизнес", на проф.д-р Снежана Башева - декан на Финансово-счетоводен факултет бе връчен Юбилеен медал за подкрепата в утвърждаването на катедра "Индустриален бизнес" като значимо образователно звено в УНСС ...
АИУБ обедини средните училища, УНСС и бизнеса в търсенето и подкрепата на таланти 21.12.2018 г. ... . Доц. д-р Миланка Славова Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, приветства състезателите от името на деканското ръководство и изрази убеденост, че състезателите са бъдещите първокурсници във ...
С Националното състезание по финанси и счетоводство АИУБ постави ново начало в търсенето на таланти като обедини средните училища, университета и бизнеса 21.12.2018 г. ... . Миланка Славова поздравява участниците в състезанието Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" приветства състезателите от името на деканското ръководство на ФСФ. Проф. Башева изрази надежда, че състезателите ще се присъединят към ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Счетоводство“ 7.12.2018 г. ... Алма матер ще бъдат винаги широко отворени за вас, заяви проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Проф. д-р Снежана Башева Днес завършвате първия етап от личностното си усъвършенстване в една достойна ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци 4.12.2018 г. ... конферентна зала. Участниците в конкурса с проф. д-р Снежана Башева, проф. д-р Даниела Фесчиян и доц. д-р Атанаска Филипова Националният конкурс се организира съвместно от УНСС, Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), Обединената редакция за книги и периодика ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 3.12.2018 г. ... в Националния конкурс по счетоводство с проф. д-р Снежана Башева, проф. д-р Даниела Фесчиян и дац. д-р Атанаска Филипова Националният конкурс се организира съвместно от УНСС, АИУБ, Обединена редакция за книги и периодика "Мисъл" и ИДЕС. До заключителния етап бяха допуснати 46 средношколци ...
Четиринадесета международна конференция на младите учени 27.11.2018 г. ... на публикуваните статии.   По време на форума Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС,  връчи сертификатите на участниците в конференцията и сподели, че настоящата конференция отново демонстрира високата квалификация и професионализма на младите учени. Проф. ...
Проведена среща с ръководството на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС с декана и зам.-декана на Икономическия университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие на 10 октомври 2018 г. 12.10.2018 г. ... на Договор за сътрудничество на ректорско ниво. Деканът проф. д-р Снежана Башева – декан на ФСФ на УНСС и гл. ас. д-р Катерина Войческа, катедра „Финанси“ на УНСС – координатор за сътрудничество между двата факултета обсъдиха с гостите основните направления за бъдещото развитие на ...
Преподаватели от ФСФ участваха в международна конференция „Behavioural Accounting, Auditing, Finance“ 9.10.2018 г. ... и Уелс и Асоциацията на експерт-счетоводителите (АССА). Проф. д-р Снежана Башева, декан на ФСФ, взе участие като гост-лектор по покана на Prof. Dr. Kiymet Cailyrt, декан на факултет „Икономика и администрация“ (със специалности „Икономика“, „Управление“, „Финанси“ ...
Преподаватели от Финансово-счетоводния факултет на УНСС участваха в международна конференция на тема „Behavioural Accounting, Auditing, Finance“ 8.10.2018 г. ... на експерт-счетоводителите (АССА). Проф. д-р Снежана Башева, декан на ФСФ, взе участие като гост лектор, по покана на Prof. Dr. Kiymet Cailyrt, декан на Факултет „Икономика и Администрация“, със специалности Икономика, Управление, Финанси и Счетоводство”. Проф ...
Проф. Иван Душанов – методолог на Сметната палата, пазител на законността, учител и законотворец 6.10.2018 г. ... на Катедра "Счетоводство и анализ" проф. д-р Снежана Башева характеризира проф. Душанов като енциколопедична, всеобхватна и богата личност, фундамент на счетоводното знание. Признание за него е голямата статуетка на УНСС „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор ...
Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС 20.9.2018 г. ... , Николай Бакърджиев, помощник-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“, доц. д-р Таня Атанасова-Дренска, преподавател в катедра „Финансов контрол“ (на ...
С конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ беше отбелязана 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев 18.5.2018 г. ... наука, заяви при откриването на форума проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител катедра „Счетоводство и анализ”. Нашата цел днес е не да постигнем тази всеобхватност, а преди всичко да си спомним за него като преподавател, учен и ...
С конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ беше отбелязана 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев 17.5.2018 г. ... наука, заяви при откриването на форума проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител катедра „Счетоводство и анализ”. Нашата цел днес е не да постигнем тази всеобхватност, а преди всичко да си спомним за него като преподавател, учен и ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и МДВ 17.5.2018 г. ... присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, преподаватели в катедрите „Счетоводство и анализ“, „Финанси“ и „Финансов контрол“ Координатори по изпълнението от страна на УНСС е гл. ...
Подписан бе Меморандум за сътрудничество между УНСС и MDV 16.5.2018 г. ... придобият успешно тази квалификация.  Проф. д-р Снежана Башева, Декан на Финансово-счетоводен факултет на ...
Проф. д-р Сн.Башева присъства на форума „Girls in ICT Day 2018” 2.5.2018 г. ... Day 2018”         Проф. д-р Снежана Башева запозна г-жа Мария Габриел - еврокомисар по дигиталната икономика и общество с резултатите от първата международна научно-практическа конференция на тема "Дигитални измами и киберсигурност", организирана от ...
Договор за сътрудничество между УНСС и „Крестън БулМар“ ООД 30.4.2018 г. ... присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Снежана Башева и доц. д-р Олег Димов, зам.-декан на ФСФ Оперативен координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС е доц. д-р Олег Димов, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, а от страна на „Крестън ...
Деканът на ФСФ взе участие в Шести национален семинар "Европейските граждани и интелектуалната собственост - възприятие, осъзнатост, поведение" 25.4.2018 г. ... . д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС бе поканена и взе участие в Шестия национален семинар "Европейските граждани и интелектуалната собственост - възприятие, осъзнатост, поведение". Тя връчи поздравителен адрес от името на академичната общност на ...
Студентите от Финансово-счетоводния факултет се срещнаха с бъдещи работодатели 24.4.2018 г. ... на  съвременния свят. Това заяви проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет,  при откриването на срещата на студентите от факултета с ръководството на  одиторската  компания ЕY. На срещата, която се осъществява в изпълнение на меморандума, ...
Публична лекция на Майкъл Пепърс на тема "Професията вътрешен одитор - въздействие в световен мащаб и възможности за висше образование" 18.4.2018 г. ... на катедра „Финансов контрол“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет (от ляво надясно) Проф. Огнян Симеонов запозна присъстващите с 25-годишната кариера на гост-лектора - изпълнителен директор по вътрешен одит във важни институции в сферата ...
Огромен интерес на студентите към False Assurance 27.3.2018 г. ... лидерство и др. Гостите бяха приветствани от проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, и Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет. Проф. ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Ърнст и Янг България ЕООД 9.3.2018 г. ... на меморандума от страна на УНСС е проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, а от страна на Ърнст и Янг България – Надя Михова, мениджър Човешки ресурси. Проф. Снежана Башева и ...
ИВОБ дари книги на университетската библиотека 8.3.2018 г. ... на катедра „Финансов контрол“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д.ик.н. Михаил Динев, ректор на УНСС от 1989 г. до 1990 г. и дългогодишен ръководител на катедра „Финансов ...
Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и ЦУТФ 12.3.2018 г. ... присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, зам.-деканите на ФСФ – проф. д-р Румяна Пожаревска и доц. д-р Олег Димов, гл. ас. д-р Христо Маврудиев, ...
Майсторски клас по счетоводство 22.1.2018 г. ... Башева  (от ляво надясно) Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“,  посочи, че в изпълнение на меморандума досега са реализирани редица форуми, в т.ч. дискусии по проекта ...
И катедра „Финанси” връчи дипломи на своите бакалаври 19.12.2017 г. ... дипломите На церемонията присъстваха проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Маргарита Александрова, зам.-декан на факултета, доц. д-р Гергана Борисова, зам.-ръководител на катедра ...
Випуск 2017 на специалност „Счетоводство“ също се дипломира 11.12.2017 г. ... и дистнационно обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Стоян Стоянов, директор на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет, ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2017 г. ... на състезанието участниците бяха приветствани от проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ".   Проф. Фесчиян поздравява участниците в конкурса Състезаваха се 42 ученици от 14 професионални гимназии - членове на ...
Дипломираха се абсолвентите от Финансово-счетоводния факултет 23.11.2017 г. ... писмо от декана на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева. Пламена Бодурова благодари на преподавателите от името на колегите си  В зала „Тържествена” своите дипломи получиха бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол”, ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“ 17.11.2017 г. ... през годините прерасна в международен, посочи проф. д-р Снежана Башева, декан на факултета, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и председател на Програмния комитет на конференцията. Проф. Башева благодари на ректорското ръководство на УНСС, на чуждестранните партньори на ...
Юбилейна научно-практическа конференция "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят" 17.11.2017 г. ... на УНСС, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на факултета и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Маргарита Александрова, зам.-декан по учебната работа, модератор на форума, Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководител на ...
Нови перспективи за сътрудничеството на Финансово-счетоводния факултет с АССА 26.10.2017 г. ... Щепан. Деканът на факултета проф. д-р Снежана Башева и  гл.ас. Тома Дончев, координатор на меморандума  с АССА, обсъдиха с гостите  основните направления за бъдещото развитие на сътрудничеството  между двете институции  и  стартирането ...
Мастър клас "Forensic Accounting" с професор от Университета Юнион в Джаксън, САЩ 5.6.2017 г. ... USA. Събитието бе организирано със съдействието на проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество, и гл.ас. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ" ...
Започна курсът "Forensic Accounting" с лектор Prof. David Austill, Union University, Jackson, Tennessee, USA 22.5.2017 г. ... на УНСС. Курсът е организиран със съдействието на проф. д-р Снежана Башева - декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС; доц. д-р Паскал Желев - главен секретар по международното сътрудничество и гл.ас. д-р Михаил Мусов - научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ". Лекциите продължават ...
Деканът на Финансово-счетоводен факултет, проф.д-р Сн. Башева присъства на церемонията "Застраховател на годината 2016" 19.5.2017 г. ... , деканът на Финансово-счетоводен факултет на УНСС,проф. д-р Снежана Башева  присъства церемонията "Застраховател на годината 2016", която се състоя на 18 май т.г ...
Първа международна научно-практическа конференция на тема „Дигитални измами и киберсигурност“ 18.5.2017 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Цветан Цветков, председател на Сметната палата, Владимир Икономов, председател на УС на АСЕРИ-България, Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните ...
Благодарствено писмо по повод акредитацията на ФСФ от ICAEW 2.5.2017 г. ... - проф. д.ик.н. Стати Статев, и до Декана на ФСФ - проф. д-р Снежана Башева, за положените усилия по акредитирането на модулите от първото сертификационно ниво на ICAEW ACA qualification. В писмото се казва, че пова постижение "дава възможност на нас, завършилите възпитаници на УНСС, както и на ...
Наши преподаватели в ръководството на ИДЕС 25.4.2017 г. ... ИДЕС. Проф. д-р Стоян Стоянов Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, бе избрана в Съвета по контрол върху качеството на одиторските услуги. Проф. д-р Снежана Башева Доц ...
Шеста студентска кръгла маса на тема „Концептуална структура – същност и перспективи на развитие“ 3.4.2017 г. ... , в бъдещата ви реализация на специалисти, посочи проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, при откриването на студентската кръгла маса на тема „Концептуална структура – същност и перспективи на ...
Студенти от Финансово-счетоводния факултет участваха в кариерния форум „Професии на бъдещето“ 2017 3.4.2017 г. ... декана на Финансово-счетоводния факултет на УНСС проф. д-р Снежана Башева, в чийто поздравителен адрес бе изказана благодарност към организаторите за всеотдайните усилия в ползотворното начинание и пожелания за успешна среща на бизнеса и образованието. Изключително полезни за студентите бяха ...
Преподаватели и студенти посетиха „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 28.3.2017 г. ... и координатор по споразумението от страна на УНСС, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет,  преподаватели и студенти от УНСС бяха на срещата в „Съдърланд“.  Димитър Гълъбов по време на ...
Нашият университет е сред най-успешните партньори на ICAEW 28.3.2017 г. ... на УНСС. Проектът бе иницииран от декана факултета проф. д-р Снежана Башева и ръководен от доц. д-р Румяна Пожаревска. Голям принос за неговата реализация имаха: доц. д-р Силвия Трифонова, гл.ас. д-р Христо Маврудиев, гл.ас. д-р Тома Дончев, докторант Николай Кацарски и ст.пр. Калина Братанова. В ...
Преподаватели и студенти посетиха „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 27.3.2017 г. ... и координатор по споразумението от страна на УНСС, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет,  преподаватели и студенти от УНСС бяха на срещата в „Съдърланд“.  Димитър Гълъбов по време на ...
Ново признание за академичния състав на ФСФ. На 09.02.2017 г. беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2017 година 20.2.2017 г. ... на факултета в лицето на неговия декан проф. д-р Снежана Башева, инициира през 2013 г. университетски проект съвместно с Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за постигане на международно признат профил на образованието в УНСС в областта на ...
Дипломираха се бакалаврите от Випуск 2016 на специалност „Счетоводство“ 13.12.2016 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедрата, гл.ас. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедрата, ...
Проф.д-р Сн.Башева - декан на ФСФ получи покана за участие в Публична лекция на Вл.Каролев на тема "Плоски данъци или плоски идеи" 5.12.2016 г. ... Финансово-счетоводния факултет на УНСС, проф. д-р Снежана Башева ще вземе участие в Публичната лекция на Владимир Каролев на тема "Плоски данъци или плоски идеи", организирана от УНСС и Софийската търговско-промишлена камара. Лекцията ще бъде открита от Ректора на УНСС, проф ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 20.2.2019 г. ... на инфраструктурата“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет,  доц. д.ю.н.  Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, и др. Благодарствено писмо до ректора за „изключителен принос в развитието на ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 9.12.2016 г. ... на инфраструктурата“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет,  доц. д.ю.н.  Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, и др. Благодарствено писмо до ректора за „изключителен принос в развитието на ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 24.11.2016 г. ... на инфраструктурата“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет,  доц. д.ю.н.  Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, и др. Благодарствено писмо до ректора за „изключителен принос в развитието на ...
УНСС ще си партнира с Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами 24.11.2016 г. ... . Ректорът изрази благодарност на проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, за нейната активна дейност в установяването на партньорски отношения с много институции. По този начин нашите студентите имат възможност да стажуват и да трупат практически ...
Дванадесета международна научна конференция на младите учени 11.11.2016 г. ... .н. Стати Статев, ректор на УНСС,  проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и председател на Програмния комитет на форума, доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ, доц. д-р Силвия Трифонова, ...
Съвместната акредитирана програма в медиите 20.12.2018 г. ... на Финансово-счетоводния факултет - проф. д-р Снежана Башева, която акцентира върху добавената стойност на проекта за студентите, за професията, за бизнеса и за обществото като цяло. Общите цели на акредитираната програма и очакваните ползи от нея бяха представени в детайли ...
УНСС, ICAEW и ИДЕС обявиха съвместна акредитирана програма 15.11.2016 г. ... на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева  открои добавената стойност на проекта за студентите, за професията, за бизнеса и за обществото, като цяло. Общите цели на акредитираната програма бяха представени в детайли от д-р Мартин Мануци – ...
Публична лекция на тема „Бъдещето на счетоводната професия“ 28.6.2016 г. ... . д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), гл. ас. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и ...
Наши студенти с призови места от Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор - 2016" 10.6.2016 г. ... . Михаил Динев. На събитието присъства и проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС ...
Публична лекция и дискусия на тема "Новият Закон за счетоводството - нормативна рамка и предизвикателства" 19.5.2016 г. ... одитор. На събитието присъстваха проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния  факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ", проф. д-р Стоян Стоянов, директор на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет ...
Поредно високо международно признание за Финансово-счетоводния факултет 19.5.2016 г. ... на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) проф. д-р Снежана Башева връчи на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев официалната документация на акредитацията за самостоятелната квалификация по „финанси, счетоводство и бизнес” - ICAEW CFAB qualification (на снимката долу). ...
Ново признание на академичния състав на ФСФ. Преди броени дни беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2016 година 18.5.2016 г. ... на факултета в лицето на неговия декан проф. д-р Снежана Башева, инициира през 2013 г. университетски проект съвместно с Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за постигане на международно признат профил на образованието в УНСС в областта на финансите, ...
Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и Инвестор.БГ АД 11.5.2016 г. ... факултет на УНСС и лично на проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, и доц. д-р Силвия Трифонова, катедра "Финанси", на 9 май бе сключен Рамков договор за сътрудничество между УНСС и Инвестор.БГ АД. Документът бе подписан от ректора на ...
Публична лекция на тема "Възможности за инвестиции в България" 12.5.2016 г. ... зала На събитието присъстваха проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, доц. д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси“, а в публичната лекция се включиха и Любомир Дацов, бивш ...
Студентска кръгла маса на тема „Новият закон за счетоводството – съдържателни аспекти и проблемни тези“ 11.4.2016 г. ... ви реализация на специалисти, посочи проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, при откриването на студентска кръгла маса. Форумът на тема „Новият закон за счетоводството – съдържателни ...
Кръгла маса на тема ”Предизвикателства пред одита в публичния сектор” 31.3.2016 г. ... в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д.ик.н. Михаил Динев, Свилена Симеонова, началник на Дирекция „Вътрешен контрол“ при Министерството на финансите, Цветан Цветков, председател на Сметната палата ...
Кръгла маса „Предизвикателства пред одиторската професия – нормативна база“ 11.2.2016 г. ... между УНСС и КПНРО. На форума присъстваха проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Ваня Донева, председател на КПНРО, проф. д-р Огнян Симеонов, член на КПНРО, Виктор Трифонов, главен секретар на КПНРО, Бойко Костов, председател на УС на Института на ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... на икономическите училища в България, проф. д-р Снежана Башева - декан на Финансово-счетоводен факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", заслужилият проф. д-р Стоян Стоянов - най-дългогодишният ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", проф. д-р Даниела ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени 15.12.2015 г. ... , проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, доц. д-р Григорий Вазов, президент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), проф. д-р Желико Гарача, декан на Факултета по икономика на Университета в Сплит, Хърватия ...
Тържествено бе чествана 80-годишнината на проф. д.ик.н. Михаил Динев 15.12.2015 г. ... .  д-р Веселка Павлова, зам.-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, доц. д-р Григорий Вазов, президент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), проф. д-р Желико Гарача, декан на Факултета по икономика на Университета в Сплит, Хърватия ...
На добър час на абсолвентите от специалност „Финансов контрол” 30.11.2015 г. ... контрол”. На събитието присъстваха проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, доц. д-р Даниела Въткова-Милушева и други преподаватели от катедрата.  В аула "Максима" За вас и близките ви този ден е празник, каза доц. Въткова. Бих ...
Бакалаврите от специалност „Финанси” получиха своите дипломи 20.11.2015 г. ... , дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, доц. д-р Стоян Александров, ръководител на катедра „Финанси”, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение и зам.-декан на факултета ...
Бакалаврите от „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ получиха дипломи 3.11.2015 г. ... Павлова, зам.-ректор на университета, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Маргарита Александрова-Борисова, директор на Центъра за дистанционно обучение и зам.-декан на факултета.  Проф. Александрова открива тържествената ...
Среща на студентите от Финансово-счетоводния факултет с ръководството на ИДЕС 30.10.2015 г. ... , проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Бойко Костов, председател на УС на ИДЕС, членовете на УС на ИДЕС Велин Филипов, Мариан Николов, Росица Тричкова, преподаватели от УНСС и ВУЗФ и др. Модератор бе Максим Бехар, ...
Договор за сътрудничество между УНСС и КНОБ 29.10.2015 г. ... присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Олга Петрова, член на УС на КНОБ, доц. д-р Олег Димов, зам.-декан по научноизследователската дейност на Финансово-счетоводния факултет. По време на ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Счетоводство“ 2.10.2015 г. ... Павлова, зам.-ректор на университета, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д.и.н. Иван Душанов, доайен на катедрата и председател на Съюза на счетоводителите в България, проф. д-р ...
Публична лекция на Н.Пр. д-р Меглена Плугчиева, посланик на Република България в Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн 15.5.2015 г. ... . Деканът на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева откри срещата в голямата конферентна зала, представи гост-лектора и открои темата като интересна и познавателна. Проф. д-р Снежана Башева, Н.Пр. д-р Меглена Плугчиева и доц. д-р Силвия Трифонова, председател ...
Ректорът връчи свидетелства за академична длъжност на трима преподаватели от Финансово-счетоводния факултет 12.3.2015 г. ... , дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Стоян Стоянов, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, Бойко Костов, председател на УС на ИДЕС, преподаватели, докторанти, студенти ...
Ректорът връчи сертификати на победителите от второто Национално състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... търговско-банкова гимназия (НТБГ), проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Ангел Крайчев от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), преподаватели и родители на отличените ученици. Във второто национално състезание, организирано от УНСС ...
Второ национално състезание по финанси и счетоводство в УНСС 15.12.2014 г. ... успех на участниците от името на проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет. Искрено се надявам, че всички вие ще бъдете част от нашата академична общност, каза доц. Пожаревска. В Тестовия център Емилия Иванова, директор на ...
Кръгла маса "Европейското законодателство за независим финансов одит" 10.12.2014 г. ... Статев, ректор на УНСС,  проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Бойко Костов, председател на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители ...
Десетата юбилейна международна научна конференция на младите учени 13.11.2014 г. ... д-р Веселка Павлова, зам.-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и председател на Програмния комитет на конференцията, доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ и съпредседател на програмния комитет, проф. Джанфранко Каподалио от ...
Лекция на ICAEW и бизнес игра със студенти 11.11.2014 г. ... Робъртсън и Джъстин Уест, вдясно: проф. д-р Снежана Башева и доц. д-р Силвия Трифонова От името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев приветствие към участниците поднесе проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и ...
На добър час на бакалаврите от специалност „Счетоводство"! 30.10.2014 г. ... факултет, напомни проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет. Сега завършвате елитната специалност „Счетоводство“ и сте бъдещето на страната ни, изтъкна тя. Положеният труд получи своя еквивалент – диплом по специалността, ...
Рамков договор между УНСС и Камарата на независимите оценители в България 13.11.2014 г. ... ректорското ръководство, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, ас. д-р Калина Кавалджиева, доц. д-р Иван Митев, член на УС на КНОБ ...
Рамков договор между УНСС и Камарата на независимите оценители в България 18.9.2014 г. ... ректорското ръководство, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, ас. д-р Калина Кавалджиева, доц. д-р Иван Митев, член на УС на КНОБ.  Проф. д.ик.н. Стати Статев и Татяна Илиева след подписването на ...
3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии в икономиката и образованието" 27.10.2015 г. ... и администрация“, проф. д-р Снежана Башева – декан на ФСФ, проф. д-р Христина Балабанова – декан на ЮФ и Проф. д-р Антоанета Василева – декан на ф-т МИП. Специално да поздравят членовете на Факултета бяха дошли проф. д-р Виолета ...
Най-младият факултет отбеляза пет години от своето създаване с международна научна конференция 10.12.2013 г. ... и администрация“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Христина Балабанова, декан на Юридическия факултет, и Проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика“. С ...
УНСС бе домакин на националния конкурс по счетоводство за средношколци 9.12.2013 г. ... на Програмния съвет на конкурса е проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС. Средношколците в зала 2023 на университета Националният конкурс по счетоводство за средношколци се организира за първи път през 1999 г ...
Девета международна научна конференция на младите учени 6.11.2013 г. ... при откриването на конференцията проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и председател на програмния комитет на конференцията.  Тя посочи различията с провежданите досега издания и изтъкна голямото участие на студенти и докторанти, както ...
Двоен юбилей на Общоикономическия факултет и на катедра "Икономикс" 31.10.2013 г. ... – Благоевград, както и от проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, и проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика“. Работата на конференцията бе организирана в секции по тематичните направления ...
ИДЕС гостува на УНСС 25.10.2013 г. ... . На събитието присъстваха проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Емил Евлогиев, зам.-председател на ИДЕС, проф. Бисер Славков, член на УС на ИДЕС и преподавател в катедра „Финансов контрол“, Росица Тричкова, член на ИДЕС и на ...
УНСС сключи рамков договор с Института на дипломираните експерт-счетоводители 24.10.2013 г. ... ректорското ръководство, проф. д-р Снежана Башева,  декан на Финансово-счетоводния факултет, и гл. ас. д-р Катя Златарева, преподавател в катедра „Финансов контрол“. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и  Бойко Костов след ...
Тържествено честване на 85-годишнината на проф. д.ик.н. Иван Душанов 17.10.2013 г. ... на проф. Душанов отправи проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет. Поздравителен адрес връчи на юбиляря и проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и ръководител на катедра „Финансов контрол“. С приветствие се обърна и доц. д-р ...
УНСС ще си сътрудничи с Института на вътрешните одитори в България 17.10.2013 г. ... членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, и проф. д.ик.н. Михаил Динев. Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и Йордан Карабинов подписват рамковия договор Споразумението разкрива големи ...
УНСС ще си сътрудничи с Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 10.10.2013 г. ... от страна на УНСС ще бъде проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, а от страна на КПНРО - Виктор Трифонов, главен секретар на Комисията. Документът има за основна цел да представи нашия университет чрез  своите специалисти, а от ...
Среща на студенти с изпълнителния директор на БАИ Борислав Стефанов 8.4.2013 г. ... на университета бе открита от проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, организатор на събитието. Борислав Стефанов и проф. Снежана Башева В кратко експозе лекторът представи ръководената от него агенция, основната ...
Академични лекции на трима преподаватели от Финансово-счетоводния факултет 28.3.2013 г. ... при откриването на събитието деканът на факултета проф. д-р Снежана Башева. Тя поздрави тримата преподаватели и за приноса им в утвърждаването и израстването на факултета. Проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета, връчи свидетелствата за академична длъжност на проф. д-р Маргарита ...
Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ 1.11.2012 г. ... , Молдова и др. Пленарното заседание бе открито от проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, и ръководено от проф. д-р Маргарита Александрова, зам.-декан на факултета. Националният химн оповести началото на тържественото заседание Приветствие от името на ...
Факултет "Финансово-счетоводен" за поредна година информира студентите си 16.5.2012 г. ... май. Срещата беше открита от декана на Факултета проф. д-р Снежана Башева. Тя представи образователната и научната дейност на факултета, като подчерта, че няма друг български факултет, който да е издал повече научни трудове в последните няколко години. Преподаватели запознаха студентите със ...
На кръгла маса бяха обсъдени перспективите в развитието на счетоводството и анализа 15.5.2012 г. ... свидетелството на проф. Миланова.  Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, определи кръглата маса като особено важен форум, защото „откроява плодовете на дългогодишното изследователско търсене на трима преподаватели от катедра „Счетоводство и анализ“. Лекция ...
Експерти дискутираха по актуалните проблеми на счетоводната професия 26.4.2012 г. ... както и деканът на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева. Два основни доклада очертаха дискусионните проблеми на кръглата маса и конкретизираха посоките на дебата. „Предложенията на Европейската комисия, приети на 30 ноември 2011 г. за изменение на правната рамка в областта на ...
Експерти дискутираха по актуалните проблеми на счетоводната професия 1.11.2012 г. ... и деканът на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева. Два основни доклада очертаха дискусионните проблеми на кръглата маса и конкретизираха посоките на дебата. „Предложенията на Европейската комисия, приети на 30 ноември 2011 г. за изменение на правната рамка в областта на ...

Предстоящо

17 results found
Откриване на новата академична учебна година 20.9.2021 г. ... език” -  зала 102К -  проф. д-р Снежана Башева Специалност „Финансов контрол” - зала 3048 - доц. д-р Даниела Въткова-Милушева   ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА   Специалности „Международни икономически отношения” и ...
На вниманието на членовете на Академичния съвет 21.4.2021 г. ... 16.00 часа Състав на комисията: председател: проф. д-р Снежана Башева зам.-председател: проф. д-р Диана Копева членове: доц. д-р Пресияна Ненкова гл.ас. д-р Янко Христозов Илиян Чабуклийски 23 април (петък) от 10.00 до 16.00 часа Състав на комисията: председател: проф. д-р Снежана ...
На вниманието на членовете на Академичния съвет 11.6.2020 г. ... до 16.00 часа Състав на комисията: председател: проф. д-р Снежана Башева зам.-председател: проф. д.н. Пенчо Пенчев доц. д-р Нончо Димитров ст. преп. д-р Иван Стоилов Анета Христова                                 ...
Тържествено откриване на новата учебна година 30.9.2019 г. ... факултет: Поток 106 - зала 2007 - проф. д-р Снежана Башева Поток 107 - зала 2009 - проф. д-р Маргарита Александрова Поток 108 - зала  П035 - доц. д-р Олег Димов Поток 927 - дистанционно - зала 2009 – проф. д-р Маргарита Александрова   Поднаправление “Икономика ...
Деканът на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Снежана Башева бе поканена и ще участва в честване на Деня на икономиста и награждаване на победителите в 15 национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ-2019 6.6.2019 г. ... О К А Н А   По случай 150 годишнината на БАН и 70-та годишнина на Института за икономически изследвания на БАН   Съюзът на икономистите в България съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи в България Ви канят най-учтиво за честване на Деня на икономиста и награждаване на ...
Деканът на ФСФ, проф.д-р Сн. Башева е поканена и ще участва в Кръгла маса на тема "Ефективност на публичните разходи" 13.5.2019 г. ... . д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, получи покана от председателя на Фискалния съвет на Р България и ще вземе участие в Кръгла маса на тема "Ефективност на публичните разходи" ...
Двадесети национален конкурс по счетоводство за средношколци 14.11.2018 г. ... . Председател на Програмния съвет на конкурса е проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет при УНСС. Оперативната комисия на конкурса е с  отговорник гл. ас. д-р Борислав Боянов и доц. д-р Атанаска Филипова - Сланчева, д.е.с. регистриран одитор - член на комисията. В ...
ХX Национален конкурс по счетоводство за средношколци 5.11.2018 г. ... . Председател на Програмния съвет на конкурса е проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет при УНСС. Оперативната комисия на конкурса е с  отговорник гл. ас. д-р Борислав Боянов и доц. д-р Атанаска Филипова - Сланчева, д.е.с. регистриран одитор - член на комисията. В ...
Проф. д-р Снежана Башева е поканена и ще участва в международна конференция "Фискална политика и икониомически растеж" 9.10.2018 г. ... на факултет "Финансово-счетоводен" на УНСС е получила покана от Председателя на Фискалния съвет на България за участие в международна конференция "Фискална политика и икономически растеж" ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 1.10.2018 г. ... факултет: Поток 103 - зала 2007 - проф. д-р Снежана Башева Поток 104 - зала 2009 - проф. д-р Маргарита Александрова Поток 105 - зала П035 - доц. д-р Олег Димов Поток 926 - дистанционно - зала 2009 - проф. д-р Маргарита Александрова   Поднаправление “Икономика ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 28.9.2017 г. ...     -  проф. д-р Снежана Башева Поток 101         -    зала 2009      -  проф. д-р Маргарита Александрова Поток ...
Участие на студенти в кариерен форум "Професии на бъдещето" 15.3.2017 г. ... Финансово-счетоводния факултет на УНСС - проф. д-р Снежана Башева, получи покана за участие при откриването на „Професиите на бъдещето“ 2017. През тази година форумът е посветен на финансово-счетоводната сфера. Той се организира от Junior Achievement България и ...
Участие на студенти в кариерен форум "Професии на бъдещето" 15.3.2017 г. ... Финансово-счетоводния факултет на УНСС - проф. д-р Снежана Башева, получи покана за участие при откриването на „Професиите на бъдещето“ 2017. През тази година форумът е посветен на финансово-счетоводната сфера. Той се организира от Junior Achievement България и ...
Студентска кръгла маса "Новият закон за счетоводство - съдържателни аспекти и проблемни тези" 4.4.2016 г. ... "Счетоводство", с научен ръководител проф. д-р Снежана ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... 2007    -  проф. д-р Снежана Башева Поток 110         -     зала 2009     -  проф. д-р Маргарита Александрова   Поднаправление “Икономика с чуждоезиково ...
Важно! Тържественото пленарно заседание на ФСФ по случай 60 г. от неговото основаване гледайте онлайн на: <a href='http://video.unwe.bg'>video.unwe.bg</a><br><br>Юбилейна международна научна конференция на Финансово-счетоводния факултет 26.10.2012 г. ... уважение: проф. д-р Снежана Башева декан и председател на програмния съвет на конференцията   доц. д-р Румяна Пожаревска зам.-декан по международно сътрудничество и председател на организационния комитет на ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене