Резултати от търсене за проф. д-р Маргарита Атанасова

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

9 results found
Конференция Return Migration 4.3.2020 г. ... , зам.-ректор по учебната дейност на УНСС и проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет. Проф. д-р Маргарита Атанасова, доц. д-р Мария Бакалова и проф. д-р Мирослава Раковска, (от ляво надясно), откриват форума Паоло Руспини, изследовател в Университета на Женева, ...
Международни проекти 2013 г. 11.11.2013 г. ... LiTE Изгубени в прехода в Европа проф. д-р Маргарита Атанасова Катедра: Човешки ресурси и социална защита 01.10.2011 30.11.2013 8. RE: 540097-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-EQR Проект “iPro / ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г. 5.12.2012 г. ... LiTE Изгубени в прехода в Европа проф. д-р Маргарита Атанасова Катедра: Човешки ресурси 01.10.2011 30.11.2013 11. VS/2011/0445 EUROMOD update2: Инструмент за микросимулация доц.д-р Венелин Бошнаков Катедра: Статистика 17.05.2012   3. ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2011 г. 5.12.2012 г. ... LiTE Изгубени в прехода в Европа проф. д-р Маргарита Атанасова (Център за изследователски и образователни проекти) 01.10.11 30.11 ...
Проекти 16.5.2017 г. ... в прехода в Европа проф. д-р Маргарита Атанасова 01.10.201130.11 ...
Консултационни часове на преподавателите 28.9.2020 г. ... 8.00-10.00ч. - онлайн проф. д-р Маргарита Атанасова вторник 15.30-17.30 – кабинет 2028 понеделник 8.00-10.00ч. - онлайн проф. д.н. Марин Паунов понеделник 17.30-18.30ч. - кабинет 2050 четвъртък 15.45-17.45ч. - онлайн проф. ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 20.4.2021 г. ... на човешките ресурси проф. д-р Маргарита Атанасова 27.02.2021г. 27.03.2021г. 9.00-15.45ч. 9.00-15.45ч. 3. Управление на възнагражденията проф. д-р Любомир Стефанов 28.02.2021г. 28.03.2021г. 9.00-15.45ч. 9.00-15.45ч ...
Международни проекти 15.5.2017 г. ... LiTE Изгубени в прехода в Европа проф. д-р Маргарита Атанасова Катедра: Човешки ресурси 01.10.2011 30.11.2013 2013 г. №  по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ ...
Дарители 18.8.2021 г. ... . д-р Кръстьо Петков проф. д-р Любомир Минчев Стефанов проф. д-р Маргарита Атанасова проф. д-р Маргарита Харизанова проф. д-р Мария Славова-Ночева проф. д-р Милети Младенов проф. д-р Младен Велев проф. д-р Надежда Ал. Николова проф. д-р Надя Георгиева Бояджиева проф. д-р Нансен Бехар проф. д-р Никола ...

Новини

37 results found
#СедмицаНаУНСС. Ден трети 20.5.2021 г. ... , техните катедри и специалностите, които предлагат. Проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет „Учебните програми на Общоикономически факултет са насочени към развитие на търсените към момента и в следващото десетилетие умения, като аналитично мислене, решаване на проблеми, ...
Първа среща със студентите в дуалната бакалавърска специалност „Икономикс“ между УНСС и Tianjin Foreign Studies University 30.11.2020 г. ... Раковска и деканът на Общоикономическия факултет  проф. д-р Маргарита Атанасова. От страна на TFSU участниците бяха поздравени от ректора  Prof. Chen Fachun. Ректорът проф. Димитър Димитров приветства с видео обръщение 102-мата студенти, записани в дуалната програма тази ...
Юбилейни плакети „100 години УНСС“ за изтъкнати представители на академичната ни общност в навечерието на Деня на народните будители 30.10.2020 г. ... за доброто име на УНСС (на снимките долу). Проф. д-р Маргарита Атанасова и проф. д-р Веселка Павлова Проф. д-р Атанас Казаков Проф. д-р Боян Дуранкев Проф. д-р Любомир Стефанов Проф. д-р Петко Тодоров От името на ректора Ралица Цанова от дирекция ...
Международна научна конференция „Завръщащите се мигранти: европейски и български перспективи“ 2.3.2020 г. ... Раковска, зам.-ректор по учебната дейност на УНСС и проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет. /Проф. д-р Маргарита Атанасова, доц. д-р Мария Бакалова и проф. д-р Мирослава Раковска  (от ляво надясно), откриват форума/ Бяха представени 13 доклада разпределени в пет ...
Международна научна конференция „Завръщащите се мигранти: европейски и български перспективи“ 2.3.2020 г. ... Раковска, зам.-ректор по учебната дейност, и проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет. Проф. д-р Мирослава Раковска, доц. д-р Мария Бакалова и проф. д-р Маргарита Атанасова (отдясно на ляво) Представени бяха 13 доклада, разпределени в пет ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 20.12.2019 г. ... и с неговата всеотдайност“, изтъкна проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет. Проф. д-р Маргарита Атанасова Проф. д.н. Добринка Пейчева от катедра „Социология“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ (на ...
Проф. д-р Димитър Димитров е новият ректор на УНСС 23.12.2019 г. ... Дулевски, председател на Общото събрание, и проф. д-р Маргарита Атанасова, досегашен зам.-председател на Общото събрание (отдясно на ляво) „Искам да изкажа своите лични благодарности към проф. Статев за страхотната съвместна работа, която имахме през последните 10 месеца ...
Дипломите си получиха бакалаврите от специалност „Застраховане и социално дело“ 12.12.2019 г. ... . Галина Димитрова Проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет, също приветства абсолвентите: „Вие сте героите на днешното събитие, защото само след минути ще държите в ръцете си дипломата, която съдържа успешния резултат от вашия ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“ 11.12.2019 г. ... заслужават и техните родители“, каза проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет. Тя пожела хубави дни и успехи на дипломантите: „Сигурна съм, че ви предстоят много предизвикателства, не само в професионалната кариера, но и в сложните трансформационни ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“ 11.12.2019 г. ... заслужават и техните родители“, каза проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет. Тя пожела хубави дни и успехи на дипломантите: „Сигурна съм, че ви предстоят много предизвикателства, не само в професионалната кариера, но и в сложните трансформационни ...
Дипломираха се магистрите от специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд" 11.12.2019 г. ... . Галина Димитрова Проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет, също поздрави присъстващите. „Трябва да сте горди с постигнатото. В днешно време е трудно да съчетаваш и работа, и учение. Мисля, че инвестициите, които сте направили в ...
Дипломираха се магистрите от специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд 10.12.2019 г. ... . Галина Димитрова Проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет, също поздрави присъстващите. „Трябва да сте горди с постигнатото. В днешно време е трудно да съчетаваш и работа, и учение. Мисля, че инвестициите, които сте направили в ...
Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” 30.10.2019 г. ... . д.ик.н. Данаил Данаилов Проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет, поздрави ИСК за постигнатите успехите през изминалите 50 години, като изтъкна неговият висок принос към развитието на интелектуалния потенциал в страната. Проф. д-р ...
Кръгла маса „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“ 10.10.2019 г. ... по такава консолидираща тема“, изтъкна проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет. Проф. Маргарита Атанасова „Глобалните цели за устойчиво развитие са един устав за развитие на човечеството, който е уникален с това, че за пръв път в ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 17.6.2019 г. ... прочете неговият декан проф. д-р Маргарита Атанасова. В него се посочва, че международната научна конференция има ценен принос за изследователския диалог и дискусиите в научното поле на статистиката и информатиката като мощен фактор за трансформация на ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 12.6.2019 г. ... прочете неговият декан проф. д-р Маргарита Атанасова. В него се посочва, че международната научна конференция има ценен принос за изследователския диалог и дискусиите в научното поле на статистиката и информатиката като мощен фактор за трансформация на ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 13.5.2019 г. ... в различни ситуации, подчерта проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет. Вашата генерация е с перспектива за следващите 40-50 години. Няма значение на кой континент ще се намирате, няма значение в каква среда ще се развивате, ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 9.5.2019 г. ... в различни ситуации, подчерта проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет. Проф. д-р Маргарита Атанасова Вашата генерация е с перспектива за следващите 40-50 години. Няма значение на кой континент ще се намирате, няма ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... ,председател на Контролния съвет, проф. д-р Маргарита Атанасова,зам.-председател на ОС, проф. д-р Лалко Дулевски,председател на ОС, проф. д-р Тодор Калоянов, зам.-председател на ОС,Кристиян Маджуров, председат на Студентския съвет (от ляво надясно) Отчетът на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 18.12.2018 г. ... много високи цели, заяви проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет. Проф. д-р Маргарита Атанасова Нашата професионална област се развива твърде динамично и от нас се изисква непрекъснато да научаваме нещо ново, за ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 17.12.2018 г. ... . ас. д-р Тодорка Кинева Проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет, се обърна първо към родителите на дипломантите, като изтъкна, че успехът е общ и е чакан дълго време. Това за вас е победа, обърна се тя и към абсолвентите, и добави, ...
Бакалаврите от катедра „Политическа икономия“ се дипломираха 14.12.2018 г. ... в успешни лидери, посочи проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет. Проф. д-р Маргарита Атанасова Днес получавате дипломи от един от най-престижните и най-желаните университети в България. Бъдете достойни негови ...
Научно-практическа конференция „Социални иновации и научно-приложни аспекти на социалната икономика“ 12.12.2018 г. ... изнесоха проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет и преподавател в катедра „Човешки ресурси и социална защита“ (горе на снимката вляво), проф. д-р Любомир Стефанов от същата катедра, доц. Мария Вълкова от ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... и статистика“ Проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет Проф. Статев и проф. Костов разрязаха юбилейната торта „70 години катедра ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“ 19.11.2018 г. ... Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор, проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет (от ляво надясно) Доц. д-р Вера Пиримова Трябва да сме горди, че партньорството между УНСС и СУ се разви много бързо и създаде благотворна среда за ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 19.10.2018 г. ... и почетен професор на УНСС, проф. д-р Маргарита Атанасова – декан на ОИФ (от ляво надясно) Доц. д-р Лилия Йотова поздрави с добре дошли бившите декани на ОИФ, както и представителите на академичната общност, уважали тържеството ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... период и избра нов декан – проф. д-р Маргарита Атанасова. Новият декан проф. д-р Маргарита Атанасова поздравява доскорошния декан доц. д-р Лилия Йотова Общото събрание осъществи частични избори за попълване състава на Факултетния съвет. Новите членове на ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 1.3.2018 г. ... омбудсман, почетен професор на УНСС, проф. д-р Маргарита Атанасова, зам.-председател на Общото събрание, проф. д-р Тодор Калоянов, зам.-председател на Общото събрание, проф. д-р Виолета Цакова, председател на Контролния съвет, Кристиян Маджуров, председател на Студентския ...
Семинар „Права, възможности и предизвикателства, свързани със свободното движение на работници в ЕС и координация на социалното осигуряване“ 3.5.2017 г. ... експерт, Мария Касърова от НСИ, проф. д-р Маргарита Атанасова от УНСС. Това е трети пореден семинар в България, като за пръв път на него ще се обсъжда и темата за здравното осигуряване, конкретизира проф. Владимирова. Проф. Владимирова (в средата) открива ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... Благой Колев, академичен омбудсман, проф. д-р Маргарита Атанасова, зам.-председател на Общото събрание, проф. д-р Виолета Цакова, председател на Контролния съвет, Денис Димитров, председател на Студентския съвет. Работата на Общото събрание бе ръководена от неговия ...
Първият випуск магистри от специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“ се дипломира 24.6.2016 г. ... , както и преподавателите от катедрата проф. д-р Маргарита Атанасова, доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар, доц. д-р Евгени Евгениев, доц. д-р Йордан Близнаков, доц. д-р Георги Евгениев, бившият социален министър доц. д-р Емилия Масларова и др. Проф. Дулевски ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... Благой Колев, академичен омбудсман, проф. д-р Маргарита Атанасова, зам.-председател на Общото събрание, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор, проф. д-р Виолета Цакова, председател на Контролния съвет, проф. д-р Лалко Дулевски, зам ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 19.11.2014 г. ... , на доц. д.р Йордан Близнаков, на проф. д-р Маргарита Атанасова. Юбилейното отличие получи и ръководителят на катедрата проф. Дулевски. Почетни дипломи за оказване на подкрепа и принос за развитието на катедрата бяха връчени на доц. д-р Лилия Йотова, декан на ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 19.12.2013 г. ... Благой Колев, академичен омбудсман, проф. д-р Маргарита Атанасова, зам.-председател на Общото събрание, проф. д-р Стоян Стоянов, председател на Общото събрание, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор, проф. д-р Лалко Дулевски, зам.-председател на Общото събрание, проф. д-р ...
Нобеловият лауреат проф. Пол Кругман беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.11.2013 г. ... УНСС, проф. д-р Благой Колев, омбудсман на университета, проф. д-р Маргарита Атанасова, зам.-председател на Общото събрание на УНСС, проф. д-р Виолета Цакова, председател на Контролния съвет на УНСС, Антоан Шотаров, председател на Студентския съвет, академичното ръководство, преподаватели, студенти. „Позволете ми ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 18.5.2013 г. ... на доц. д.р Йордан Близнаков, на проф. д-р Маргарита Атанасова. Юбилейното отличие получи и ръководителят на катедрата проф. Дулевски. Плакет за доц. Георги Евгениев (вляво) Почетни дипломи за оказване на подкрепа и принос за развитието на катедрата бяха ...
Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство 20.12.2012 г. ... събрание на УНСС бе избрана проф. д-р Маргарита Атанасова. Доц.д-р Марчо Марков бе избран за член на Академичния съвет от квотата на хабилитираните преподаватели ...

Предстоящо

5 results found
На вниманието на членовете на Академичния съвет 7.7.2021 г. ... на комисията: председател: проф. д-р Маргарита Атанасова зам.-председател: проф. д-р Надя Миронова членове: доц. д-р Андрей Нончев доц. д-р Нончо Димитров Анета Христова   9 юли (петък) от 10.00 до 16.00 часа Състав на комисията: председател: проф. ...
Тържествено откриване на новата учебна година 30.9.2019 г. ... 140  - зала 2005 - проф. д-р Маргарита Атанасова Поток 141 - зала 2006 - доц. д-р Галина Димитрова Поток 142 - зала П034 - доц. д.н. Пенчо Пенчев Поток  913 - дистанционно  - зала 2005 - проф. д-р Маргарита Атанасова Поднаправление ...
Научна конференция на тема: "Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България" 16.5.2013 г. ... Васил Проданов Проф. д-р Лалко Дулевски Проф. д-р Маргарита Атанасова Проф. д-р Любомир Стефанов Проф. д-р Светла Тошкова Проф. д-р Атанас Казаков Проф. д-р Трайчо Спасов Доц. д-р Марчо Марков Доц. д-р Андрей Нончев   ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ   Доц. д-р Пенчо Д. ...
Юбилейна научна конференция "Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства" 18.3.2013 г. ... Павлов проф. д.ик.н. Христо Драганов проф. д-р Маргарита Атанасова проф. д-р Марин Паунов доц. Георги Евгениев доц. д-р Йордан Близнаков доц. д-р Мариана Керемидчиева доц. д-р Никола Чолаков доц. д-р Христо Малешков доц. д-р Ирена Мишева доц. д-р Евгени Евгениев доц. ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене