Резултати от търсене за доц. д-р Марчо Марков

Новини

47 results found
Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” 30.10.2019 г. ... - доц. д-р Божана Неделчева и доц. д-р Марчо Марков. Ректорът изрази своята убеденост, че ИСК ще продължи да създава кадри за държавния и частния сектор. Проф. Статев връчи възпоменателен медал „Стефан Бобчев - основател и първи ректор на ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... години от нейното създаване“ и доц. д-р Марчо Марков, ръководител на катедрата (2012 – 2014). С почетни плакети бяха наградени и проф. д.ик.н. Лалю Радулов, ръководител на катедрата (1976 - 1980) и ректор на УНСС (1990 - 1993), проф. д.ик.н. Камен Миркович, ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... години от нейното създаване“ и доц. д-р Марчо Марков, ръководител на катедрата (2012 – 2014). Доц. д-р Марчо Марков (вдясно) С почетни плакети бяха наградени и проф. д.ик.н. Лалю Радулов, ръководител на катедрата (1976 - 1980) и ректор на ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 19.10.2018 г. ... Статев, декан на ОИФ от 1999 г. до 2003 г. Доц. д-р Марчо Марков, декан на ОИФ от 2003 г. до 2009 г. Досегашният декан доц. Лилия Йотова и новият декан проф. Маргарита Атанасова (отдясно на ляво) Проф. Борислав Борисов, почетен ректор и ...
Дискусионен форум по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната” 9.11.2017 г. ... , Надежда Димитрова от Българската стопанска камара, доц. д-р Марчо Марков от ИСК, Ваня Новакова от Европейския център за качество ООД, студенти и гости. Доц. Стойчев (вдясно) приветства участниците във форума ИСК работи отдавна по проекта, а главен фактор за постигнатото досега е ...
Заключителна конференция по международния проект „Ретур“ 16.6.2016 г. ... , модератор на форума. Той изтъкна приноса в работата на доц. д-р Марчо Марков, ст.преп. д-р Антония Пенчева, ст. преп. Олга Лазова, ст. преп. Анна Москова, ст.преп. Марияна Мирчева, и др. Проекта „Руски език в сферата на туризма“ очерта ст. преп. д-р Антония Пенчева, която направи обзор на ресурсите ...
Годишна научна сесия 3.12.2015 г. ... на икономика, основана на знанието“ (ръководител доц. д-р Марчо Марков), „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ (ръководител доц. д-р ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... политика, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор, доц. д-р Марчо Марков, ръководител на проекта,  доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, декани на факултети и ръководители на катедри, преподаватели, експерти от партньорски организации, студенти от професионално направление ...
Конференция по проект за актуализиране на учебните планове и бакалавърските програми в професионално направление „Икономика“ 19.6.2014 г. ... форума. Проектът бе представен от неговия ръководител доц. д-р Марчо Марков. Той изтъкна, че  основната цел е постигането на по-тясно обвързване между висшето икономическо образование и социалната поръчка на бизнеса за нови професионалисти, притежаващи знания, умения и компетенции - в съответствие със ...
Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 30.1.2014 г. ... и други организации. Отляво надясно: доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор и ръководител на проекта, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор и главен координатор на проекта, проф. ...
Университетска годишна научна сесия 12.12.2013 г. ... , проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Марчо Марков Проф. Гоев изтъкна важността на научната сесия и посочи, че университетските учени имат всички основания да са удовлетворени от постиженията си. Заместник-ректорът конкретизира и проблемите, свързани с намалената целева ...
Първа национална научна конференция по политическа икономия 22.11.2013 г. ... проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Веселка Павлова и доц. д-р Марчо Марков, деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова, представители на академичната общност от университети в страната и БАН, студенти. Гордост за нас е, че това е единствена по рода си катедра и специалност в българските ...
Девета международна научна конференция на младите учени 6.11.2013 г. ... . "Счетоводство плюс данъци, социални отношения". Доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор на УНСС (вляво), и Виктор Трифонов, главен секретар на КПНРО Встъпителен пленарен доклад изнесе проф. д.ик.н. Иван Душанов, „доктор хонорис науза“ на СА „Д.А. Ценов – Свищов. Той говори по темата ...
Двоен юбилей на Общоикономическия факултет и на катедра "Икономикс" 31.10.2013 г. ... . д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор и ръководител на катедра "Икономикс" Доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, определи конференцията като значима научна проява. С поглед във времето той открои ...
Заедно по-информирани от днес 25.10.2013 г. ... на кариерата на УНСС. Гост-лекторите на събитието доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение, доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация (ИСК), и доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата към УНСС (МЦРК) ...
Юбилейна научна конференция „Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев“ 17.10.2013 г. ... , проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Габриела Белова Ректорът открои, че за Юридическия факултет последните години са време на академичен градеж и академични успехи, постигнати с всеотдайността, професионализма и амбицията на ...
Подписано бе споразумение между УНСС и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 3.10.2013 г. ... от страна на УНСС бе определен доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор на университета, а от страна на ГДИН – комисар Валентина Караганова ...
Открита бе новата учебна година и в РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... проф. д-р Веселка Павлова и доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Даниела Фесчиян, научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", доц. д-р Надя Миронова, научен секретар на катедра ...
Открита бе новата учебна година и в РЦДО-Хасково 8.10.2013 г. ... проф. д-р Веселка Павлова и доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Даниела Фесчиян, научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", доц. д-р Надя Миронова, научен секретар на катедра ...
Кръгла маса дискутира проблемите на устойчивото потребление в България 17.9.2013 г. ... , проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Марчо Марков, представители на други университети, институции, бизнеса, неправителствени организации. От името ректора и академичното ръководство на университета проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по ...
Стартира проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" 26.7.2013 г. ... екип се ръководи от доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение, с административен координатор доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет ...
Усъвършенстване на учебните планове в професионално направление "Икономика" 16.7.2013 г. ... екип се ръководи от доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение, с административен координатор доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет ...
Официално връчване на дипломите на завършилите курса „Глобален мениджмънт и лидерство” 7.6.2013 г. ... курсистите (в средата), доц. д-р Марчо Марков (вляво) и Н.Пр. Такаши Коидзуми, посланик на Япония в България (вдясно). Проф. Статев припомни, че нашият университет от създаването си преди 93 години досега винаги е подготвял националния елит. „Доц. ...
Купата на ректора бе връчена за 17-и път на турнира по тенис 30.5.2013 г. ... , гл. ас. Марко Димитров, доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Живко Драганов и проф. д-р Георги Янков. Другите двама финалисти, с които шампионите се съревноваваха на кортовете, са доц. д-р Александър Вълков от катедра „Публична администрация“ ...
Курс в ИСК постави началото на първото полиграфско училище в Европа 28.5.2013 г. ... , но и в Европа. Доц. д-р Марчо Марков (първият вляво) пожела "На добър час!". Завършилите могат да станат членове на Американската полиграфска асоциация (АПА), което ще им позволи да прилагат уменията си навсякъде по света ...
Откриване на курс обучение за работа с полиграф – „детектор на лъжата” в ИСК при УНСС 29.5.2013 г. ... Тодоров - управител на ASSESS и доц. д-р Марчо Марков – директор на ИСК при УНСС поздравиха участниците.          На откриването присъстваха: ген. Калин Георгиев – главен секретар на МВР, гости от посолствата на страните ...
Сътрудничество между висшето и средното образование 19.3.2013 г. ... контрол“ и доц. д-р Марчо Марков – заместник ректор по продължаващото обучение и ръководител на катедра „Икономикс“. Деканът на Общоикономически факултет – доц. д-р Лилия Йотова връчи една от наградите на победителите ...
Сътрудничество между висшето и средното образование 25.2.2014 г. ... и     доц. д-р Марчо Марков – заместник-ректор и ръководител катедра „Икономикс“. Комисията в същия състав участва и в оценяването на представянето на учебните формиравания на ХІV-тия панаир по проект ...
Авторски колектив от ИСК издаде монографията „Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България” 28.2.2013 г. ... при УНСС, с ръководител доц. д-р Марчо Марков, координатор  доц. д-р Елка Василева, членове  доц. д-р Даниела Иванова, доц. д-р Иван Стойчев, доц. д-р Живко Драганов, проф. д-р Маргарита Александрова, д-р Тодор Тодоров и д-р Ралица ...
В ИСК започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство" 6.2.2013 г. ... JICA. Директорът на ИСК доц. д-р Марчо Марков откри официално курса в присъствието на доц. д-р Иван Стойчев, доц. д-р Божана Неделчева, проф. д-р Антоанета Василева и Боян Жеков от JICA. От ляво на дясно: доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р ...
В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство" 5.2.2013 г. ... Доц. д-р Марчо Марков – директор на ИСК при УНСС откри официално курса в присъствието на доц. Иван Стойчев, доц. Божана Неделчева, проф. д-р Антоанета Василева и г-н Боян Жеков от JICA Alumni Association ...
ИСК при УНСС получи Национален приз „Човешки ресурси 2012” 21.1.2013 г. ... бе връчена на директора на ИСК доц. д-р Марчо Марков  в присъствието на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев и членовете на Дирекционния съвет на ИСК. Поредната награда е още едно доказателство за големия престиж, които има института сред нашата ...
Ректорът с национален приз „Човешки ресурси 2012“ 18.1.2013 г. ... Статев, проф. Ганчо Попов, доц. д-р Марчо Марков „Приемам, че това е високо признание не само за личния ми принос като изследовател в областта на икономиката и заслугите ми за развитието на човешкия капитал в България, но и за успехите на УНСС, на ...
ИСК при УНСС на финална конференция по проект ReSoLVE 14.12.2012 г. ... проф. д. ик. н. Стати Статев - ректор на УНСС, доц. д-р Марчо Марков – директор на ИСК при УНСС, г-н Деян Пушкаров - председател на Националната агенция за професионално образование и обучение, д-р Емилияна Димитрова, директор на Дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките” ...
Проект ReSolVE – "Регионални стратегии за учене, валидиране и образование“ 14.12.2012 г. ... реални резултати във всеки проект“, отбеляза доц. д-р Марчо Марков, директор на ИСК. От дясно на ляво: доц. д-р Марчо Марков и проф. д.ик.н. Стати Статев Основната цел на проекта, по думите на ръководителя на проекта г-н Людмил Ковачев, изпълнителен директор на ИПСМО, е ...
Дипломира се първият випуск дистанционни бакалаври в РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Марчо Марков, директор на Института за следдипломна ...
Дипломира се първият випуск дистанционни бакалаври в РЦДО-Хасково 10.12.2012 г. ... Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Марчо Марков, директор на Института за следдипломна ...
Курс по "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора" в ИСК при УНСС 22.11.2012 г. ... ВиК отрасъла.    Курсът беше открит от доц. д-р Марчо Марков, директор на ИСК и главен секретар по продължаващото обучение в УНСС, а първите лекции бяха изнесени от г-н Иван Иванов - консултант по ВиК ...
Начало на нов съвместен българо-японски проект "Глобален мениджмънт и лидерство" 3.12.2012 г. ... . На срещата българската страна беше представена от доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Иван Стойчев и проф. д-р Антоанета Василева от ИСК при УНСС и г-н Боян Жеков и г-жа Христина Христова от JICA Alumni Association. От страна на JICA присъства г-н Мураками Сатоши - подуправител на JICA за Европа ...
Крачка към професионалното и кариерното развитие 10.11.2012 г. ... успешно развитие присъстващите получиха от  доц. д-р Марчо Марков, директор на Института за следдипломна квалификация при УНСС (ИСК), и от доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата. Срещата бе организирана от Студентския съвет. Доц. ...
"Пътен лист" в професията за новото попълнение икономисти 1.11.2012 г. ... и то във водеща специалност“, акцентира доц. д-р Марчо Марков, ръководител на катедра „Икономикс“, на официалната церемония в зала „Тържествена“. Сигурно и ние, преподавателите, сме ви помогнали малко, но основната заслуга е ваша, каза доц. Марков на абсолвентите. „35 години ...
Завърши петия пореден курс по „Икономика и мениджмънт на ВиК сектора” в ИСК при УНСС 28.9.2012 г. ... Статев и директора на ИСК - отделение при УНСС доц. д-р Марчо Марков бяха връчени свидетелства  за професионална квалификация и сертификати на български и на английски език. Ректорът на УНСС изрази увереност, че успешното партньорство между двете институции ще бъде гарант за набирането на ...
ИСК даде сертификати на успешно завършили професионална квалификация 28.9.2012 г. ... сериозен ваш успех!”, приветства завършилите и доц. д-р Марчо Марков, директор на Института за следдипломна квалификация. Той напомни, че успешното партньорство с Ютилитис сървис вече има 5-годишна история, че обучението е силно прагматично, като в широк план се разглеждат не само теоретични, но ...
Заключителна конференция по проект “ValidAid” 14.12.2012 г. ... Директорът на ИСК при УНСС - доц. д-р Марчо Марков връчи сертификати на успешно преминалите процесите по валидиране български участници.         Сред присъстващите на конференцията бяха Ректора на УНСС проф. д-р на ик. н. Стати Статев, ...
УНСС участва в първия проект за валидиране на уменията и знанията в България 20.9.2012 г. ... на неформалното или самостоятелното обучение. Доц. д-р Марчо Марков, директор на Института за следдипломна квалификация, връчи сертификати на успешно завършилите представители на фирмите партньори – Банка ДСК, „Доверие Брико“ АД и „Български пощи“ ЕАД.  Доц. Марчо Марков връчва ...
Курс по "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора" в ИСК при УНСС 8.12.2011 г. ... и независими проектанти. Курсът беше открит от доц. д-р Марчо Марков, заместник-ректор по продължаващо обучение в УНСС и директор на ИСК, а първите лекции бяха изнесени от г-н Пламен Никифоров - консултант по ВИК ...
Информационна среща ориентира студентите в кариерното им развитие 8.12.2011 г. ... на пазара на труда, студентите получиха от доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение и директор на Института за следдипломна квалификация (ИСК). Той отбеляза, че България е водеща сред европейските страни по брой на знаещи чужди езици, но равнището на тези знания не е ...