Резултати от търсене за доц. д-р Марчо Марков

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Доц. д-р Марчо Марков
Доц. д-р Марчо Марков

Страници

11 results found
Нашата история 8.6.2021 г. ... . Божана Неделчева /1995-2005 г./, доц. д-р Марчо Марков /2005-2013/, доц. д-р Иван Стойчев /2013-2020/ и . проф.д.н. Живко Драганов /2020 – до сега/ През 2019 година Институтът за следдипломна квалификация при УНСС отбеляза петдесетгодишнината от началото на ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.7.2020 г. ... икономика, основана на знанието доц. д-р Марчо Марков Катедра: Икономикс 18.05.2013 18.03 ...
Курс в ИСК постави началото на първото полиграфско училище в Европа 28.5.2013 г. ... на курса: Тодор Тодоров, управител на ASSESS, и доц. д-р Марчо Марков, директор на ИСК при УНСС, поздравиха участниците. На откриването присъстваха ген. Калин Георгиев, главен секретар на МВР, гости от посолствата на страните, от които има курсисти,  представители на служби ...
Фотогалерия 5.10.2017 г. ... . д.ик.н. Стати Статев връчва на доц. д-р Марчо Марков Почетната грамота на ректора, с която се награждава катедра „Икономикс“ „за вярност в академичните традиции, значим принос в развитието на УНСС и във връзка с 65-годишнината от нейното създаване“ (2013 г ...
История 22.12.2018 г. ... проф. дпн Георги Янков; проф. д-р Атанас Казаков; доц. д-р Марчо Марков; проф. дсн Ивайло Кусев; доц. д-р Иван Чалъков; доц. д-р Стоян Влайков; проф. д-р Лучиян Милков; доц. д-р Люба Михалкова; гл.ас. д-р Валентин Вълов, ас. Анелия Стоичкова и др.  ...
Университетски проекти 15.5.2017 г. ... – политикономически анализ”   доц. д-р Марчо Марков /катедри: “Политическа икономия”, “Икономикс”, “Публична администрация и регионално развитие”/ 2011 2013 5 НИД НИ 1-19/2011 “Перспективи на макроикономическата ...
Национални проекти 15.5.2017 г. ... на знанието“ доц. д-р Марчо Марков /катедра „Икономикс“/ 18.05.2013 18.03.2015 2015 г. № по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на ...
История 25.1.2018 г. ... , проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Марчо Марков. За многостранната дейност и развитие на факултета огромно значение има подкрепата на ректорското ръководство на УНСС. В почти стогодишната история на университета от общо осемнадесет ректори единадесет са ...
Начало 30.1.2018 г. ... , проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Марчо Марков. За многостранната дейност и развитие на факултета огромно значение има подкрепата на ректорското ръководство на УНСС. В почти стогодишната история на университета от общо осемнадесет ректори единадесет са ...
Дарители 18.8.2021 г. ... . д-р Марко Тимчев доц. д-р Марчо Марков доц. д-р Марко Петков Димитров доц. д-р Мария Тодорова Марикина доц. д-р Матилда Александрова доц. д-р Мая Янкова Начкова доц. д-р Миланка Димитрова Славова доц. д-р Милчо Мирчев доц. д-р Митьо Димитров ...
История 18.5.2021 г. ... . д-р Веселка Павлова доц. д-р Добромир Тодоров доц. д-р Марчо Марков проф. д.ик.н. Валентин Кисимов Председател на Общото събрание:  проф. д-р Любен Караниколов проф. д-р Благой Колев Председател на Контролния съвет:  доц. д-р Божана Неделчева проф. д-р Христина Балабанова проф. д-р ...

Новини

47 results found
Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” 30.10.2019 г. ... директори - доц. д-р Божана Неделчева и доц. д-р Марчо Марков. Ректорът изрази своята убеденост, че ИСК ще продължи да създава кадри за държавния и частния сектор. Проф. Статев връчи възпоменателен медал „Стефан Бобчев - основател и първи ректор на УНСС“ на ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... 70 години от нейното създаване“ и доц. д-р Марчо Марков, ръководител на катедрата (2012 – 2014). С почетни плакети бяха наградени и проф. д.ик.н. Лалю Радулов, ръководител на катедрата (1976 - 1980) и ректор на УНСС (1990 - 1993), проф. д.ик.н. Камен Миркович, ръководител ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... 70 години от нейното създаване“ и доц. д-р Марчо Марков, ръководител на катедрата (2012 – 2014). Доц. д-р Марчо Марков (вдясно) С почетни плакети бяха наградени и проф. д.ик.н. Лалю Радулов, ръководител на катедрата (1976 - 1980) и ректор на УНСС ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 19.10.2018 г. ... 1999 г. до 2003 г. Доц. д-р Марчо Марков, декан на ОИФ от 2003 г. до 2009 г. Досегашният декан доц. Лилия Йотова и новият декан проф. Маргарита Атанасова (отдясно на ляво) Проф. Борислав Борисов, ...
Дискусионен форум по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната” 9.11.2017 г. ... от Българската стопанска камара, доц. д-р Марчо Марков от ИСК, Ваня Новакова от Европейския център за качество ООД, студенти и гости. Доц. Стойчев (вдясно) приветства участниците във форума ИСК работи отдавна по проекта, а главен фактор за ...
Заключителна конференция по международния проект „Ретур“ 16.6.2016 г. ... Той изтъкна приноса в работата на доц. д-р Марчо Марков, ст.преп. д-р Антония Пенчева, ст. преп. Олга Лазова, ст. преп. Анна Москова, ст.преп. Марияна Мирчева, и др. Проекта „Руски език в сферата на туризма“ очерта ст. преп. д-р Антония Пенчева, която ...
Годишна научна сесия 3.12.2015 г. ... на знанието“ (ръководител доц. д-р Марчо Марков), „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... д-р Веселка Павлова, зам.-ректор, доц. д-р Марчо Марков, ръководител на проекта,  доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, декани на факултети и ръководители на катедри, преподаватели, експерти от партньорски организации, студенти от ...
Конференция по проект за актуализиране на учебните планове и бакалавърските програми в професионално направление „Икономика“ 19.6.2014 г. ... представен от неговия ръководител доц. д-р Марчо Марков. Той изтъкна, че  основната цел е постигането на по-тясно обвързване между висшето икономическо образование и социалната поръчка на бизнеса за нови професионалисти, притежаващи знания, умения и компетенции - ...
Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 30.1.2014 г. ... . Отляво надясно: доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор и ръководител на проекта, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор и главен ...
Университетска годишна научна сесия 12.12.2013 г. ... Гоев, проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Марчо Марков Проф. Гоев изтъкна важността на научната сесия и посочи, че университетските учени имат всички основания да са удовлетворени от постиженията си. Заместник-ректорът конкретизира и проблемите, свързани с ...
Първа национална научна конференция по политическа икономия 22.11.2013 г. ... Гоев, проф. д-р Веселка Павлова и доц. д-р Марчо Марков, деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова, представители на академичната общност от университети в страната и БАН, студенти. Гордост за нас е, че това е единствена по рода си катедра и ...
Девета международна научна конференция на младите учени 6.11.2013 г. ... , социални отношения". Доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор на УНСС (вляво), и Виктор Трифонов, главен секретар на КПНРО Встъпителен пленарен доклад изнесе проф. д.ик.н. Иван Душанов, „доктор хонорис науза“ на СА „Д.А. Ценов – Свищов ...
Двоен юбилей на Общоикономическия факултет и на катедра "Икономикс" 31.10.2013 г. ... на Общоикономическия факултет, доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор и ръководител на катедра "Икономикс" Доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, определи конференцията като значима научна проява. С поглед във ...
Заедно по-информирани от днес 25.10.2013 г. ... . Гост-лекторите на събитието доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение, доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация (ИСК), и доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на ...
Юбилейна научна конференция „Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев“ 17.10.2013 г. ... Статев, проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Габриела Белова Ректорът открои, че за Юридическия факултет последните години са време на академичен градеж и академични успехи, постигнати с всеотдайността, професионализма и амбицията на ...
Подписано бе споразумение между УНСС и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 3.10.2013 г. ... от страна на УНСС бе определен доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор на университета, а от страна на ГДИН – комисар Валентина Караганова ...
Открита бе новата учебна година и в РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... проф. д-р Веселка Павлова и доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Даниела Фесчиян, научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", доц. д-р Надя Миронова, научен секретар на катедра „Управление“, ...
Открита бе новата учебна година и в РЦДО-Хасково 8.10.2013 г. ... проф. д-р Веселка Павлова и доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Даниела Фесчиян, научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", доц. д-р Надя Миронова, научен секретар на катедра „Управление“, ...
Кръгла маса дискутира проблемите на устойчивото потребление в България 17.9.2013 г. ... Гоев, проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Марчо Марков, представители на други университети, институции, бизнеса, неправителствени организации. От името ректора и академичното ръководство на университета проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската ...
Стартира проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" 26.7.2013 г. ... . Деветчленният екип се ръководи от доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение, с административен координатор доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет ...
Усъвършенстване на учебните планове в професионално направление "Икономика" 16.7.2013 г. ... . Деветчленният екип се ръководи от доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение, с административен координатор доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет ...
Официално връчване на дипломите на завършилите курса „Глобален мениджмънт и лидерство” 7.6.2013 г. ... поздравява курсистите (в средата), доц. д-р Марчо Марков (вляво) и Н.Пр. Такаши Коидзуми, посланик на Япония в България (вдясно). Проф. Статев припомни, че нашият университет от създаването си преди 93 години досега винаги е подготвял националния елит. „Доц. д-р ...
Купата на ректора бе връчена за 17-и път на турнира по тенис 30.5.2013 г. ... . Спас Ставрев, гл. ас. Марко Димитров, доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Живко Драганов и проф. д-р Георги Янков. Другите двама финалисти, с които шампионите се съревноваваха на кортовете, са доц. д-р Александър Вълков от катедра „Публична администрация“ и ст. ...
Курс в ИСК постави началото на първото полиграфско училище в Европа 28.5.2013 г. ... България, но и в Европа. Доц. д-р Марчо Марков (първият вляво) пожела "На добър час!". Завършилите могат да станат членове на Американската полиграфска асоциация (АПА), което ще им позволи да прилагат уменията си навсякъде по света. Българските ...
Откриване на курс обучение за работа с полиграф – „детектор на лъжата” в ИСК при УНСС 29.5.2013 г. ... Тодор Тодоров - управител на ASSESS и доц. д-р Марчо Марков – директор на ИСК при УНСС поздравиха участниците.          На откриването присъстваха: ген. Калин Георгиев – главен секретар на МВР, гости от посолствата на страните, от ...
Сътрудничество между висшето и средното образование 19.3.2013 г. ... „Финансов контрол“ и доц. д-р Марчо Марков – заместник ректор по продължаващото обучение и ръководител на катедра „Икономикс“. Деканът на Общоикономически факултет – доц. д-р Лилия Йотова връчи една от наградите на победителите по ...
Сътрудничество между висшето и средното образование 25.2.2014 г. ... , както  и     доц. д-р Марчо Марков – заместник-ректор и ръководител катедра „Икономикс“. Комисията в същия състав участва и в оценяването на представянето на учебните формиравания на ХІV-тия панаир по проект „Интегративно ...
Авторски колектив от ИСК издаде монографията „Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България” 28.2.2013 г. ... и ИСК при УНСС, с ръководител доц. д-р Марчо Марков, координатор  доц. д-р Елка Василева, членове  доц. д-р Даниела Иванова, доц. д-р Иван Стойчев, доц. д-р Живко Драганов, проф. д-р Маргарита Александрова, д-р Тодор Тодоров и д-р Ралица Пандурска, ...
В ИСК започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство" 6.2.2013 г. ... – JICA. Директорът на ИСК доц. д-р Марчо Марков откри официално курса в присъствието на доц. д-р Иван Стойчев, доц. д-р Божана Неделчева, проф. д-р Антоанета Василева и Боян Жеков от JICA. От ляво на дясно: доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Божана ...
В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство" 5.2.2013 г. ... Доц. д-р Марчо Марков – директор на ИСК при УНСС откри официално курса в присъствието на доц. Иван Стойчев, доц. Божана Неделчева, проф. д-р Антоанета Василева и г-н Боян Жеков от JICA Alumni Association ...
ИСК при УНСС получи Национален приз „Човешки ресурси 2012” 21.1.2013 г. ... бе връчена на директора на ИСК доц. д-р Марчо Марков  в присъствието на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев и членовете на Дирекционния съвет на ИСК. Поредната награда е още едно доказателство за големия престиж, които има института сред нашата общественост ...
Ректорът с национален приз „Човешки ресурси 2012“ 18.1.2013 г. ... .ик.н. Стати Статев, проф. Ганчо Попов, доц. д-р Марчо Марков „Приемам, че това е високо признание не само за личния ми принос като изследовател в областта на икономиката и заслугите ми за развитието на човешкия капитал в България, но и за успехите на УНСС, на който имам ...
ИСК при УНСС на финална конференция по проект ReSoLVE 14.12.2012 г. ... . ик. н. Стати Статев - ректор на УНСС, доц. д-р Марчо Марков – директор на ИСК при УНСС, г-н Деян Пушкаров - председател на Националната агенция за професионално образование и обучение, д-р Емилияна Димитрова, директор на Дирекция „Формиране, анализ и оценка на ...
Проект ReSolVE – "Регионални стратегии за учене, валидиране и образование“ 14.12.2012 г. ... във всеки проект“, отбеляза доц. д-р Марчо Марков, директор на ИСК. От дясно на ляво: доц. д-р Марчо Марков и проф. д.ик.н. Стати Статев Основната цел на проекта, по думите на ръководителя на проекта г-н Людмил Ковачев, изпълнителен директор на ...
Дипломира се първият випуск дистанционни бакалаври в РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... . д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Марчо Марков, директор на Института за следдипломна ...
Дипломира се първият випуск дистанционни бакалаври в РЦДО-Хасково 10.12.2012 г. ... . д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Марчо Марков, директор на Института за следдипломна ...
Курс по "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора" в ИСК при УНСС 22.11.2012 г. ... от ВиК отрасъла.    Курсът беше открит от доц. д-р Марчо Марков, директор на ИСК и главен секретар по продължаващото обучение в УНСС, а първите лекции бяха изнесени от г-н Иван Иванов - консултант по ВиК ...
Начало на нов съвместен българо-японски проект "Глобален мениджмънт и лидерство" 3.12.2012 г. ... Япония. На срещата българската страна беше представена от доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Иван Стойчев и проф. д-р Антоанета Василева от ИСК при УНСС и г-н Боян Жеков и г-жа Христина Христова от JICA Alumni Association. От страна на JICA присъства г-н Мураками Сатоши - подуправител на JICA за Европа и г-н ...
Крачка към професионалното и кариерното развитие 10.11.2012 г. ... успешно развитие присъстващите получиха от  доц. д-р Марчо Марков, директор на Института за следдипломна квалификация при УНСС (ИСК), и от доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата. Срещата бе организирана от Студентския съвет. Доц. ...
"Пътен лист" в професията за новото попълнение икономисти 1.11.2012 г. ... университет и то във водеща специалност“, акцентира доц. д-р Марчо Марков, ръководител на катедра „Икономикс“, на официалната церемония в зала „Тържествена“. Сигурно и ние, преподавателите, сме ви помогнали малко, но основната заслуга е ваша, каза доц. Марков на абсолвентите. „35 години ...
Завърши петия пореден курс по „Икономика и мениджмънт на ВиК сектора” в ИСК при УНСС 28.9.2012 г. ... н. Стати Статев и директора на ИСК - отделение при УНСС доц. д-р Марчо Марков бяха връчени свидетелства  за професионална квалификация и сертификати на български и на английски език. Ректорът на УНСС изрази увереност, че успешното партньорство между двете институции ще бъде гарант за набирането на слушатели ...
ИСК даде сертификати на успешно завършили професионална квалификация 28.9.2012 г. ... с този сериозен ваш успех!”, приветства завършилите и доц. д-р Марчо Марков, директор на Института за следдипломна квалификация. Той напомни, че успешното партньорство с Ютилитис сървис вече има 5-годишна история, че обучението е силно прагматично, като в широк план се разглеждат не само теоретични, но и много ...
Заключителна конференция по проект “ValidAid” 14.12.2012 г. ... Директорът на ИСК при УНСС - доц. д-р Марчо Марков връчи сертификати на успешно преминалите процесите по валидиране български участници.         Сред присъстващите на конференцията бяха Ректора на УНСС проф. д-р на ик. н. Стати Статев, главния ...
УНСС участва в първия проект за валидиране на уменията и знанията в България 20.9.2012 г. ... в процеса на неформалното или самостоятелното обучение. Доц. д-р Марчо Марков, директор на Института за следдипломна квалификация, връчи сертификати на успешно завършилите представители на фирмите партньори – Банка ДСК, „Доверие Брико“ АД и „Български пощи“ ЕАД.  Доц. Марчо Марков връчва ...
Курс по "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора" в ИСК при УНСС 8.12.2011 г. ... , както и независими проектанти. Курсът беше открит от доц. д-р Марчо Марков, заместник-ректор по продължаващо обучение в УНСС и директор на ИСК, а първите лекции бяха изнесени от г-н Пламен Никифоров - консултант по ВИК ...
Информационна среща ориентира студентите в кариерното им развитие 8.12.2011 г. ... на пазара на труда, студентите получиха от доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение и директор на Института за следдипломна квалификация (ИСК). Той отбеляза, че България е водеща сред европейските страни по брой на знаещи чужди езици, но равнището на тези знания не е добро. ...

Предстоящо

3 results found
Научна конференция на тема: "Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България" 16.5.2013 г. ... . д-р Атанас Казаков Проф. д-р Трайчо Спасов Доц. д-р Марчо Марков Доц. д-р Андрей Нончев   ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ   Доц. д-р Пенчо Д. Пенчев – председател Доц. д-р Мария Стоянова – зам.-председател Доц. д-р Галина Димитрова Доц. д-р Емилия Георгиева Доц. д-р Лиляна ...
Връчване на свидетелства и сетрификати на курс „Икономика и мениджмънт на ВиК сектора" 26.9.2012 г. ... Статев и директора на ИСК - отделение при УНСС доц. д-р Марчо Марков, ще се проведе официална церемония по връчване на свидетелства  и сертификати на завършилите курса по „Икономика и мениджмънт на ВиК сектора”, проведен съвместно с ЮТИЛИТИС СЪРВИСИС ЕООД ...
Връчване на свидетелства и сетрификати на курс „Икономика и мениджмънт на ВиК сектора" 25.9.2012 г. ... Статев и директора на ИСК - отделение при УНСС доц. д-р Марчо Марков ще се проведе официална церемония по връчване на свидетелства  и сертификати на завършилите курса по „Икономика и мениджмънт на ВиК сектора”, проведен съвместно с ЮТИЛИТИС СЪРВИСИС ЕООД ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене