Резултати от търсене за Стипендии

Страници

31 results found
Международен бизнес и управление с преподаване на английски език - дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ 2.8.2021 г. ... Еразъм+ на ЕС дава възможности за получаването на стипендии от българските студенти, които да подпомогнат обучението им по време на престоя им в Китай. Професионална реализация Магистрите, които се обучават в дуалната магистърска програма имат разнообразни възможности за реализация както в бизнеса, ...
Бизнес администрация 20.5.2021 г. ... нашите студенти имат възможност да получат стипендии, както традиционните на университета (за успех и социални), така и по линия на редица компании, с които имаме допълнителни развити взаимоотношения.    Същевременно при желание от страна на студентите им предлагаме възможност за ...
НАЧАЛНА СТРАНИЦА - ТЕКСТ ГОРЕ ЛЯВО 31.3.2021 г. ... своите студенти с бизнеса, като осигурява стотици стипендии и платени стажове. > Онлайн подаване на документи за кандидатстване; > Онлайн обучение в условия на епидемична обстановка. УНСС беше сред първите университети, който изгради изцяло онлайн работен процес за учебната ...
Актуално 15.2.2021 г. ... г. Стипендии от правителството на Република Корея за пълен курс на обучение на български граждани в корейски университети в образователно-квалификационна степен „магистър” или „доктор“  Краен срок: 19 март 2021 г. Информация за стипендиите: тук      ...
Добри практики в областта на ученето през целия живот 30.1.2019 г. ... центрове; Фонд за развитие на човешките ресурси и стипендии в Словения; Словенски институт за образование на възрастни. Проектът се финансира от Министерството на труда, семейството и социалните въпроси чрез ЕСФ. Партньорски процеси (сътрудничество, вземане на решения, мониторинг и / или ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... , образование за възрастни, квалификации и стипендии за обучение) координира този процес и организира тяхната класификация (за надница/заплата) и валидиране. Секторите участват както в подготовката на профилите на професионалните компетенции („Competent“), така и в подготовката ...
Акценти 1.6.2021 г. ... с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС вторник, 11 май 2021 8:32 Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) ще осигури 15 пълни стипендии за студенти на УНСС, покриващи цялото обучение по тригодишната престижна ...
Стоян Гигов, отдел "финансово-счетоводен", административна мобилност в Автономен университет, гр. Лисабон, Португалия 15.5.2018 г. ... гл. експерт, отдел Бюджет, стипендии и проекти, участник в мобилността ...
Финансови условия и документи 14.6.2017 г. ... за получаване на стипендии: -          Програма Еразъм – дават се 6 стипендии по 500 евро/ месец за периода на обучение в Нотингам през третия семестър. Стипендиите се получават от първите шест ...
Евростипендии 13.1.2021 г. ... и изследователската дейност стипендии за чуждестранни граждани, както и за завършили висше образование и учени, за академичната 2021/2022 година. Подробна информация (на немски и английски езици) за отделните стипендии, условията за отпускане на стипендиите ...
Стипендии 16.5.2017 г. ... ...
График и условия 17.9.2021 г. ... относно размера и броя на стипендиите за зимния семестър на учебната 2021 / 2022 година  Важни указания за стипендия за български студенти през зимния семестър на учебната 2021 / 2022 година  Правила за отпускане на стипендии в ...
Акценти 26.5.2021 г. ... практики, стажове и стипендии, сътрудничество в организирането на международни конференции с цел популяризиране на счетоводната и одиторската професия, организиране на магистърски програми". В документа е записано още, че двете страни ще си ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... в размер на 183 828 лв., в т.ч.: стипендии от МОН по международни спогодби и ЦЕЕПУС - 18 136 лв., трансфери от фонд “Научни изследвания” - 165 692 лв.             7. Получена е 100% от субсидията ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... . да получава държавни стипендии и кредити при условия и по ред, определени в нормативните актове; 11. да прекъсва обучението си и да го продължава при условията на  този правилник; 12. да се обучава срещу заплащане по допълнителни курсове и по ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 15.2.2021 г. ... както и увеличение на разходите за стипендии със 143 544 лв. 7. Съотношението между бюджетната субсидия и собствените приходи е 1:0,66 в полза на бюджетната субсидия.         8. Осъществените разходи са в размер на ...
Важно за студентите, които кандидатстват за европейски специални стипендии 15.5.2013 г. ... от студентите, кандидатствали за европейски специални стипендии. Това решение е съгласувано с Министерството на образованието, младежта и науката. Новата служебна бележка е качена в сайта на УНСС на 26 март в 9.48 часа. Приемът на документи е започнал на 1 април и всеки студент е имал възможност да я ...
Европейски стипендии 29.6.2015 г. ... стипендии по успех ще се изплатят на всички класирани студенти. Специалните стипендии са намалени до три броя на човек, поради недостиг на средства. Недостигът на средства е породен от класираните студенти с равен успех над определената квота. Плащането ще се извърши на трети юли 2015 ...
Обща информация 4.3.2013 г. ... общежития и столове Стипендии Здравно осигуряване Web Студент Библиотека Студентски съвет и други студентски организации Мобилност Междууниверситетски център за развитие на кариерата Институции Пътеводител на София и Студентски град ...
Стипендии 7.3.2019 г. ... Стипендии получават чуждестранните студенти, приети в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет (ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.) ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... на стипендия – https://student.unwe.bg От систипендии – подаване на декларация за отпускане на стипендия . Можете да попълните онлайн декларация за отпускане на стипендия като попълни попълните данните за дохода на студента и на членовете на семейството, да се посочи вида стипендия за който се ...
Контакти 16.9.2021 г. ... (02) 8195 343; (02) 8195 341; (02) 8195 379 Стипендии телефон: (02) 8195 325 Общежития телефон: (02) 816 5858; (02) 816 5862;(02) 816 5857; (02) 816 5853; (02) 816 5854 Европриложения към дипломи телефон: (02) 8195 522 Отдел "Чуждестранни студенти и европриложения към ...
МУ-ФС-10 11.12.2012 г. ... “Научни изследвания”, МОН Конкурс “Стипендии за млади учени, които подготвят докторантски труд в национална фирмена структура” Информация за допълнително финансиране - Обща стойност на проекта   220 000 лв. за четирите ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... на европейска стипендия. Общата сума на тези стипендии е над 200 лв. месечно. Съветваме ви да се обърнете за повече информация в сектор Стипендии на УНСС. Въпрос: Като магистър редовно обучение имам ли право на общежитие? Отговор: По принцип да, стига да отговаряте на останалите условия - за ...
Бюджет 17.8.2021 г. ... И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 5 037 199 1. Стипендии 3 260 999 2. Студентски столове и общежития 1 776 200 IV. СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 299 983   Бюджет за 2021 г. Бюджет за 2020 г. Бюджет за 2019 г.   Изпълнение на ПМС №136/29.06.2012 г ...
Евростипендии 22.11.2011 г. ... за стипендии по проект "Студентски стипендии и награди 2010-2012", съфинансиран от Европейския социален фонд, ще се приемат на хартиен носител от 13 до 30 юни в Центъра за прием на документи. Важно: В случай, че по обективни причини студентът е възпрепятстван лично да подаде ...