Резултати от търсене за Предприемачество

Университетски подсайтове

Институт по предприемачество
Институт по предприемачество към УНСС
Институт за развитие на предприемачеството
Институт за развитие на предприемачеството към УНСС

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

84 results found
#ИзбирамУНСС 31.5.2021 г. ... по Предприемачество Университетски спорт Предлагаме ви отлични условия и възможността да избирате между 12 вида спорт!    Успели наши възпитаници, партньори и приятели за УНСС Филм за 100-годишнината на УНСС на ...
#СедмицаНаУНСС #ИзбирамУНСС 2.6.2021 г. ... по Предприемачество Университетски спорт   21 май 101 години ...
Балообразуване 26.2.2021 г. ... икономика“ „Предприемачество“ * „Аграрен бизнес“ „Екоикономика“ „Мениджмънт на недвижимата собственост“ „Творчески индустрии и бизнес“* „Маркетинг“ „Стратегическо ...
Конспект за Националното състезание по икономика и управление 8.1.2021 г. ... предприятието, Димитър Дончев, Мартилен, 2015 г. 2. Предприемачество и мениджмънт с приложен диск, Кирил Тодоров, Мартилен, 2008 г. 3. Мениджмънт теория и практика, Матилда Александрова и Марияна Кузманова, Везни-4, 2018 г.       КОНСПЕКТ ПО ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление за 2020/2021 уч.г. 21.4.2021 г. ... , Мениджмънт, Обща теория на счетоводната отчетност, Предприемачество. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които 1 е верен. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ  Тестът включва: • въпроси по темите, включени в програмите по дисциплините Икономика, Маркетинг, Бизнес комуникации, Мениджмънт, Обща теория ...
Прием 16.6.2021 г. ... на интелектуалната собственост Предприемачество Управление на висшето образование Управление на средното образование Управление на човешките ресурси Учител /икономика/ Финансов мениджмънт Курсовете за специализации се организират целогодишно и се обявяват след прием на ...
Избираеми дисциплини за трети курс 9.9.2020 г. ... и социален анализ Методи за изследвания в бизнеса Предприемачество в публичния сектор Развиващи се региони и пазари Социално-осигурителни системи Управление на социалните дейности Водените от катедра "Управление" дисциплини през третата учебна година от обучението са: Антикризисно ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... "Предприемачество", специализация "Фамилно предприемачество" ОКС Магистър Магистратурата “Фамилно предприемачество“ е създадена: В отговор на нарастващата роля на фамилния бизнес (ФБ) в икономиката и обществото, с отчитането на специфичните особености и нужди на фамилния ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... "Предприемачество", специализация "Фамилно предприемачество" ОКС Магистър Магистратурата “Фамилно предприемачество“ е създадена: В отговор на нарастващата роля на фамилния бизнес (ФБ) в икономиката и обществото, с отчитането на специфичните особености и нужди на фамилния ...
Акредитация на докторски програми 23.7.2020 г. ... . 09.12.2020 г. Икономика и управление (предприемачество) 30.11.2016 г., шест години 30.11.2022 г. 30.11.2021 г. ПН 3.7 "Администрация и управление" Социално управление 03.09.2014 г., шест години 03.09.2020 г. 03.09.2019 г ...
Защитили докторанти 22.2.2019 г. ... Цветкова Въздействие на вътрешнофирменото предприемачество върху мотивацията доц. д-р Петър Владимиров Димитров 11.7.2016 Красимир Петров Николов Организационен механизъм за публично-частно партньорство доц. д-р Цветана Александрова Стоянова 20.6 ...
Национално състезание „Най-добра бизнес идея” 16.3.2021 г. ... , в партньорство с Импулсен център за обучение по предприемачество към Националната финансово-стопанска гимназия, София, и Институт по Предприемачество на УНСС. Насочено е към развитие на една от осемте ключови компетентности, откроени като приоритетни от Европейската комисия – предприемаческата ...
Иновационни предприятия 21.3.2019 г. ... на Генерална дирекция "Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП" на Европейската комисия. (2017 г.)     47. ПРОСФИТ ТЕХНОЛОДЖИС АД   48. АМБЪР ТЕХНОЛОДЖИ   49. БУЛБЕРА   50. АСАРЕЛ - МЕДЕТ      Други иновационни ...
Pan-European Seal студентска стажантска програма 4.2.2021 г. ... собственост Икономикс - Бизнес администрация/Предприемачество Информационни технологии - решения за обслужване на клиенти , анализ на данни, софтуерен инженер, бизнес анализ, сигурност на информационните технологии Политически науки и международни отношения Комуникации Управление на съоръженията - ...
Добри практики в областта на ученето през целия живот 30.1.2019 г. ... на направления на знанието Физически интернет в. Чрез предприемачество: Стимулиране на вътрешно предприемачество Експоненциална академия върни се в началото Австрия   Добра практика № 3 Име на партньорската инициатива Проект „Нови ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... (VDAB) Фламандската агенция за обучение по предприемачество (SYNTRA Flanders) а) Министерство на заетостта и социалната икономика и Европейския социален фонд (ЕСФ) Министерството на заетостта и социалната икономика (www.werk.be) отговаря за координирането и разработването на ...
Методически семинар 6.12.2018 г. ... , 2015 Тема на дисертация: Социално предприемачество при самоуправление на болестта в условията на икономическа криза в България (по емпирични изследвания на хронично болни от диабет тип 2) Научен ръководител: проф. д.с.н. Елка Николаева Тодорова Габриела Милчева ...
Обмен на опит 27.1.2019 г. ... по иновации и предприемачество, Фландрия; Агенция за развитие на Западна Фландрия; Авиационно обединение на Фландрия; Еър Карго Белгия; Обединение на техническите университети за икономическа реформа в Западна Фландрия ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... г. Икономика и управление (предприемачество)     15.02.2011 г.,шест години 15.02.2017 г. Внесен доклад-самооценка, очаква се посещение на ЕГ на НАОА ПН 3.7 "Администрация и ...
За конференцията 29.7.2019 г. ... , управление на проекти 4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб   Работни езици на конференцията Български Английски Руски     Място на провеждане на ...
За конференцията 6.1.2021 г. ... , управление на проекти 4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб   Работни езици на конференцията Български Английски Руски   Поради свързаните с COVID-19 ...
Институти 19.11.2020 г. ... и технологичен трансферИнститут по предприемачествоИнститут за следдипломна ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 3.11.2020 г. ... земя, труд, капитал, предприемачество. Производствена функция. Резултати от производството в краткосрочен период: общ, среден и пределен продукт. Закон за намаляване на физическия обем на пределния продукт. Пределна производителност. Пределна ...
Национален семинар по предприемачество - 4 и 5 февруари 2017 г. 23.10.2016 г. ... на националния семинар попредприемачество е обсъждане на предложения за усъвършенстване на учебни програми и изготвяне на учебни материали по "Предприемачество". Националният семинар по предприемачество ще започне на 4 февруари 2017 г. от 14 часа в Малка конферентна ...
За конференцията 13.7.2016 г. ... , управление на проекти 4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб     Работни езици на конференцията Български Английски Руски Място на провеждане на ...
Сборник "Икономическа социология 4.0" 4.3.2018 г. ... ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОТЕНЦИАЛИ И СТРАТИФИКАЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ Ас. д-р Димитър Благоев, СУ „Св. Климент Охридски“   ПРИСЪСТВИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ВЪВ ...
Сборник "Икономическа социология 4.0" 4.3.2018 г. ... ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОТЕНЦИАЛИ И СТРАТИФИКАЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ Ас. д-р Димитър Благоев, СУ „Св. Климент Охридски“   ПРИСЪСТВИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ВЪВ ...
Списъци избираеми дисциплини за ОКС „бакалавър“, 4 курс 12.11.2019 г. ...        група Б Предприемачество в транспорта Анализ на транспортния пазар          (избира се една от двете дисциплини)            група В География на транспорта Организация на транспортната ...
Конспект за ДИ за ОКС "бакалавър" 19.2.2016 г. ... термини INCOTERMS. 66. Развитие на предприемачеството в транспорта, основни функции на транспортния предприемач. 67. Организация на транспортната дейност в индустрията. Насоки за подобряване качеството на транспортното обслужване на индустрията. 68. Географски фактори за ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 20.2.2021 г. ... на различните видове транспорт. Предприемачество в транспортния бизнес. Финансов мениджмънт и оценка на бизнеса. Финансов анализ на транспортната фирма. Проблеми на международния транспорт и спедицията – по видове транспорт. Митническо обслужване на международния ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .52 Предприемачество специализация Фамилно предприемачество Х                     2.53 Статистика и ...
ПРОГРАМА 16.11.2015 г. ... ЮЗУ ДИГИТАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: СТРАТИФИКАЦИОННИ ПОТЕНЦИАЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ Ас. д-р Димитър Благоев, СУ „Св. Климент Охридски“ ГРЕШКАТА НА ЕДИН РОДИТЕЛ (CASE STUDY) Екатерина Драмчева, студент II курс ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 17.7.2015 г. ... земя, труд, капитал, предприемачество. Производствена функция. Резултати от производството в краткосрочен период: общ, среден и пределен продукт. Закон за намаляване на физическия обем на пределния продукт. Пределна производителност. Пределна ...
За конференцията 17.7.2015 г. ... . Мениджмънт, маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и в ЕС    Работни езици на конференцията Български, английски и ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... курс ЮЗУ ДИГИТАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: СТРАТИФИКАЦИОННИ ПОТЕНЦИАЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ Ас. д-р Димитър Благоев, СУ „Св. Климент Охридски“ ГРЕШКАТА НА ЕДИН РОДИТЕЛ (CASE STUDY) Екатерина Драмчева, студент II курс ...
Интелектуална собственост и бизнес 23.2.2018 г. ... преговори“ и „Бизнес предприемачество“.    В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: „Патентна политика и лицензионна търговия“, „Търговски марки“, „Авторско право и ...
Докторантурата 22.12.2018 г. ... Ракаджийска Социални иновации и предприемачество, титуляр доц. д-р Саша Тодорова Бюджет на времето, титуляр гл. ас. д-р Габриела Йорданова Оценки на социалното въздействие, титуляр доц. д-р Андрей Нончев Социология на миграциите, титуляр доц. д-р Андрей ...
Учебен план на магистратура по `Политическа икономия на креативната икономика`, приет от Факултетен съвет 10.2.2015 г. ... мениджмънт и иновационно предприемачество 45 45 0 45 3 изпит 7 М13854О0208 Психология на творчеството и евристика 45 45 0 45 3 изпит 8 М13854О0209 Креативна класа ...
В началото на пътя 16.1.2015 г. ... , Галина Бучкуджиева, спец. Предприемачество ф.н. 102120 : ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... . 09:00ч. 4044A Предприемачество Икономика и управление (Формиране на конкурентно предприемаческо поведение в глобална мултикултурна бизнес среда), (Иновативни подходи чрез откриване, създаване и използване на предприемачески възможности), ...
Проекти 9.6.2021 г. ... ЕСЕ  "Европейски ангажимент за предприемачество" "European commitment to entrepreneurship" (01.06.2009 - 31.12.2009)   2009 Българска стопанкска камара Oбществена поръчка за избор на подходяща оферта по Постановление 55 на МС с предмет "Разработване на ...
Многостранни проекти 15.12.2014 г. ... на проекта „Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони” Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe - FIERE Номер на проекта № 540477-LLP-1-2013-1-IE-Grundtvig-GMP № 540477-LLP-1-2013-1-IE-Grundtvig-GMP Срок на ...
Учебен план на магистратура по `Политическа икономия на креативната икономика`, приет от Факултетен съвет 12.6.2014 г. ... мениджмънт и иновационно предприемачество 45 45 0 45 3 изпит 7 М13854О0208 Психология на творчеството и евристика 45 45 0 45 3 изпит 8 М13854О0209 Креативна класа и ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на креативната икономика” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... и използване на ново знание, стимулиране на предприемачество и улесняване на промените във всички сфери. Както теоретичните така и приложните аспекти на промяната на това взаимодействие между държава, институции на знанието и пазар щ бъдат в центъра на магистърския курс. Замисълът е да ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... .02.2014г. 09:00ч. 4044-A Предприемачество Икономика и управление (Интернационализация на малките и средните предприятия), (Предприемачески мениджмънт) 05.02.2014г. 09:00ч. 2011 Стопанска логистика Икономика и управление (Стопанска ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... социология в периода 1920-1950 г. Предприемачество, „съзидателните деструктори” и иновации (Й. Шумпетер). Френска школа в икономическата социология. Неикономическата размяна като социален феномен (М. Мос). Критика на пазарното общество (К. Полани). 6. Икономика и ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... . Социални инвестиции на бизнеса. Социално предприемачество. 19. Социален капитал. Социални мрежи и неформални договори в икономиката. Социален капитал и мрежи. 20. Социологическа същност на труда. Разделение, специализация, кооперация на труда. Безработица – причини, форми, ...
Специалности 12.3.2021 г. ... психология Индустриален бизнес Бизнес икономика Предприемачество  Аграрен бизнес Екоикономика Мениджмънт на недвижимата собственост Творчески индустрии и бизнес Маркетинг Стратегическо планиране Икономика на транспорта и енергетиката Бизнес логистика Икономика на отбраната и сигурността ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 26.11.2020 г. ... икономика и политика”, Институт по предприемачество, сигнали, жалби и други въпроси от дейността на Контролния съвет; -          Антония Тодорова - работа със студентските организации в УНСС и други въпроси от дейността на Контролния съвет ...
Изпитни програми 16.11.2020 г. ... бизнес 33 Икономика и управление (Предприемачество) Институт по предприемачество 34 Икономика и управление (Стопанска логистика) Логистика и вериги на доставките 35 Икономика и управление (Туризъм) Икономика на ...
Докторски програми за учебната 2020/2021 г. 25.9.2020 г. ... (Индустрия) 1 - Институт по предприемачество Икономика и управление (Предприемачество) 2 1 Логистика и вериги на доставките Икономика и управление (Стопанска логистика) 2 2 Икономика на туризма Икономика и управление ...
Публикации 28.4.2020 г. ... дейност на екипа на Института по предприемачество се изразяват в серия от публикации, голяма част от които под формата на книги и учебници подпомагат обучението на студентите в УНСС.  Участието на членове на института в международни изследователски мрежи и проекти, както ...
Специалности 28.8.2012 г. ... предприемачество       Х         ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ Международни отношения:Международна публична ...
Специалности 28.8.2012 г. ... Бизнес икономика (Business Economics) Предприемачество  (Entrepreneurship) Аграрен бизнес  (Agrarian Business) Екоикономика  (Ecoeconomics) Икономика на недвижимата собственост (Real Estate Economics) Икономика на транспорта (Economics of Transport) Стопанска ...
Специалности 28.8.2012 г. ... Бизнес икономика (Business Economics) Предприемачество  (Entrepreneurship) Аграрен бизнес  (Agrarian Business) Екоикономика  (Ecoeconomics) Икономика на недвижимата собственост (Real Estate Economics) Икономика на транспорта (Economics of Transport) Стопанска ...
Електронни ресурси 17.12.2020 г. ... Бизнес,  Недвижими имоти, Предприемачество,  Счетоводство,  Човешки ресурси,   Бизнес  етика и пр. https://search.proquest.com/ebookcentral/fromDatabasesLayer Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 14.6.2021 г. ... технологичен трансфер и Института по предприемачество на УНСС           Контролният съвет на УНСС, на свои заседания от 22.03.2021 г. и 14.06.2021 г., прие доклади за законосъобразността на конституирането и избора на органи за управление на ...
Дейност 2.3.2012 г. ... изследвания, анализи, оценки на предприемачеството и дребния бизнес в национални, регионални и международни контексти (най-вече в ЕС) и да осигурява използването им в обучението на студентите, предприемачите и мениджърите. От създаването му до днес в института са ...
Център за професионално обучение 20.11.2020 г. ... Умение за учение Инициативност и ...
Трансфер на иновации 18.4.2012 г. ... ангажимент за предприемачество" "European commitment to entrepreneurship"  Номер на проекта № 2008-1-BE3-LEO05-00289 № 2008-1-BE3-LEO05-00289 Срок на проекта 01.06.2009 г. - 31.12.2009 г. /7 ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... конференция на тема: „Европейското предприемачество като двигател за следкризисното развитие – предизвикателства и възможности”, организирана от Института за развитие на предприемачеството при УНСС и катедра  „Предприемачество”, в партньорство с Българската асоциация за ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... .8.1.11. "Предприемачество"       3.8.1.12. "Аграрен бизнес"       3.8.1.13. "Екоикономика"       3.8.1.14. ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... "Физическо възпитание и спорт" Катедра "Предприемачество" Факултет "Управление и администрация" Катедра "Управление" Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" Катедра "Публична администрация" Катедра "Регионално развитие" Финансово-счетоводен факултет Катедра ...
Специалности 22.5.2019 г. ... на недвижимата собственост Предприемачество Образователно-квалификационна степен "Магистър" Интелектуална собственост и бизнес Интелектуална собственост и бизнес, със специализации: "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията", "Интелектуална собственост и ...
Контакти 6.5.2020 г. ... Коларов  директор, Институт по предприемачество E-mail: kkolarov@unwe.bg Телефон: (02) 8195 622 Кабинет: ...
История 25.10.2018 г. ... се две дисциплини – „Основи на предприемачеството“ – задължителна и „Управление на малките и средни фирми“ – избираема. Изпълняват се първите национални и международни проекти по предприемачество и се генерират собствени изследователски ...
История 3.9.2012 г. ... . · конкурентноспособност. · предприемачество. Катедра “Индустриален бизнес и предприемачество” има създадени и утвърдени традиции за сътрудничество между студентите и преподавателите, както по време, така и извън учебния процес. Към катедрата функционира приложна ...
История 28.4.2021 г. ... , управление на земеделските стопанства, предприемачество, устойчиво развитие, развитие на селските райони, икономика на околната среда и природните ресурси, екология, екологична политика, екотуризъм и др. В тези направления са и международните, националните и университетски проекти, ...
Партньори 1.10.2012 г. ... съвет за дребен бизнес и предприемачество (European Council for Small Business and Entrepreneurship) И Ем Еф Ди - мрежата за управленско развитие, Брюксел (EFMD - The Management Development ...
За института 6.5.2020 г. ... по предприемачество е създаден с решение на Академичен съвет № 4/3 – 05.11.2016 г. и Постановление № 54/23.03.2017 г. на Министерски съвет. Приемник е на стартиралия своята дейност през 1997 г. Институт за развитие на предприемачеството (ИРП), основан от проф. Кирил ...
Конференции и семинари 25.10.2018 г. ... по предприемачество продължава ролята на звената чийто приемник е - катедра "Предприемачество" и Института за развитие на предприемачеството, на активен партньор в организираната от Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) ...
Наука 25.10.2018 г. ... интензивна научна дейност в областта на предприемачеството и малките и средни фирми, както и в областта на корпоративно предприемачество и управление в големите фирми ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... "Предприемачество" ОКС Бакалавър Специалността: „Предприемачество” e създадена в отговор на настъпилите и настъпващи сериозни промени в икономическата и социалната среда на бизнеса в национален и международен контекст (включително присъединяването на страната в ...
Обучение 20.5.2021 г. ... организацията; за съвременното предприемачество, за прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.            Освен това, ...
Обучение 6.5.2020 г. ... по предприемачество организира и провежда обучението по специалност „Предприемачество“, бакалавърска степен, и специализациите в магистърската степен по "Бизнес предприемачество" и "Фамилно предприемачество". Специалността ...
Трансфер на иновации 18.6.2014 г. ... ангажимент за предприемачество" "European commitment to entrepreneurship"  Номер на проекта № 2008-1-BE3-LEO05-00289 № 2008-1-BE3-LEO05-00289 Срок на проекта 01.06.2009 г. - 31.12.2009 г. ...
В медиите 16.5.2017 г. ... по икономика и политики, по предприемачество и по творчески индустрии и бизнес. Почти във всяка от 33-те катедри имаме функциониращи научноизследователски центрове по съответните научни направления. Все повече студенти и докторанти участват в изследователската ...
История 10.4.2013 г. ... бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към факултета подготвят и докторанти по научните специалности “Икономика и управление” (по отрасли) и “Организация и управление на производството” (по отрасли и ...
За факултета 10.4.2013 г. ... бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към факултета подготвят и докторанти по научните специалности “Икономика и управление” (по отрасли) и “Организация и управление на производството” (по отрасли и ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... .8.2.4. „Предприемачество“       3.8.2.5. „Аграрен бизнес“       3.8.2.6. „Екоикономика“       3.8.2.7. „Мениджмънт на ...
График 17.12.2019 г. ... ч. 4044A Предприемачество Икономика и управление (Предприемачество) 03.02.2016 г. 09:00 ч. 1090 Логистика Икономика и управление (Стопанска логистика) 03.02.2016 г. 09:00 ч ...
Акредитирани докторски програми 15.6.2021 г. ... собственост) Икономика и управление (предприемачество) Икономика и управление (агробизнес) Икономика и управление (екоикономика) Икономика и управление (индустрия) Икономика и управление (транспорт) Икономика и управление ...
УНСС №1 18.3.2021 г. ... собственост и технологичен трансфер, Институт по предприемачество; Център за дис­танционно обучение, Регионален център за дистанционно обучение в Хасково, Меж­ду­­уни­вер­си­тет­ски цен­тър за развитие на кариерата и др. Преподавателите са близо 500, от които 300 ...

Новини

163 results found
Жени-предприемачи в партньорство с университета 11.6.2021 г. ... , целта на Сдружението е да насърчи женското предприемачество и да съдейства за утвърждаване на правата и интересите на жените в бизнеса, да помогне бизнес дамите от малкия и средния бизнес да завоюват своето заслужено място в обществото и да направи бизнеса им по-успешен. „Това, ...
Младежи от фондация „Арете“ посетиха УНСС 9.6.2021 г. ... направления, включително бизнес, администрация, предприемачество, икономика, право, журналистика и други. Тук сме като едно голямо семейство, където всичко се прави в името на студентите и нашите врати винаги са отворени за посещения от млади хора, готови да започнат своето висше образование при ...
Споразумение за стратегическо партньорство между УНСС и Фондация "Карол Знание" 2.6.2021 г. ... и технологичен трансфер, Институтът по предприемачество и Междууниверситетския център за развитие на кариерата ще осъществяват тясно сътрудничество с Фондацията.   Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер ще бъде представен в програмата "Предприемачи в ...
#СедмицаНаУНСС. Ден четвърти 21.5.2021 г. ... и технологичен трансфер и Института по предприемачество. Доц. д-р Мария Бакалова, декан на факултет „Международна икономика и политика“ „За Вас, като бъдещи потенциални студенти в УНСС, не е важно само какво ще учите, каква диплома ще получите и как ще се реализирате на ...
Стратегическо партньорство с Фондация Карол Знание 19.5.2021 г. ... . д-р Костадин Коларов, директор на Института по предприемачество, Ангел Стойков, председател на Студентски Съвет при УНСС и  Илиян Чабуклийски, секретар на Студентски съвет при УНСС. Основните цели, които страните си поставят с настоящото споразумение, са постигане на синергичен ефект между ...
Започва #СедмицаНаУНСС 17.5.2021 г. ... собственост и технологичен трансфер и Институт по предприемачество. Накрая ще бъдат представени и възможностите за университетски спорт. Модератор на срещите с осемте факултета и двата института, обучаващи студенти, е отново ас.  д-р Константин Бобчев. За празника в градината ...
УНСС спечели европейско финансиране за проект „Икономическо образование в България 2030“ 10.5.2021 г. ... с изпълнението на Европейската политика за предприемачество и иновации на студентите и преподавателите чрез създаване на отворени центрове за насърчаване на свободното споделяне на идеи и развитието на предприемачески умения. Проектът залага на включване на голяма част от преподавателите, ...
В УНСС се проведе първото Национално състезание по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България 24.4.2021 г. ... на счетоводството, бизнес комуникации, предприемачество, маркетинг, мениджъмнт. И тук комплиментът към вас е, че предпоставка да се явиш на национално състезание, което обхваща базови дисциплини, проектирани в хода на цялостното обучение, предполага не само кураж, не само ...
В УНСС се проведе първото Национално състезание по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България 24.4.2021 г. ... на счетоводството, бизнес комуникации, предприемачество, маркетинг, мениджъмнт. И тук комплиментът към Вас е, че предпоставка да се явиш на национално състезание, което обхваща базови дисциплини, проектирани в хода на цялостното обучение, предполага не само кураж, не само ...
Шеста международна научно-приложна конференция: Лидерство, иновации, мениджмънт и икономика (LIMEN 2020) 17.3.2021 г. ... области са лидери и лидерство; предприемачество; иновации; стратегическо управление; управление на човешките ресурси; управление на малките и средни предприятия и др. Конферецията завършва с издаване на монография по някоя от ежегодните теми, тематичен сборник, ...
Шестнадесетата международна научна конференция на младите учени обръща лице към предизвикателството COVID-19 12.2.2021 г. ... , управление на проекти Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб ...
Студенти от УНСС са част от университетската мрежа ENGAGE.EU 4.3.2021 г. ... Коларов, директор на Института по предприемачество в УНСС: „Сътрудничеството с тези водещи университети ще даде възможност на нашите студентите да намерят своите предприемачески възможности далеч извън границите на страната“. Европейските университети са ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и BESCO – Българската стартъп асоциация 19.12.2020 г. ... , колаборативни изследвания в сферата на предприемачество и високите технологии. Нашият университет ще предоставя информация на BESCO, след приключване на съответната учебна година, за броя завършващи УНСС студенти по професионални направления. От своя страна Българската стартъп ...
Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2018 г. е индексиран в CEEOL 5.1.2021 г. ... финансова рамка, миграция, социално предприемачество, корпоративна идентичност, аспекти на маркетинговата ефективност, мултикултурни проекти и управление на заинтересованите страни и др. Списък на 51-те доклади в сборника (29 от които са на наши колеги от катедрата, ...
DIGI WOMEN: инструменти за цифрово предприемачество и подкрепа за жени предприемачи 8.12.2020 г. ... да се проведе в Института по предприемачество на УНСС като координатор на проекта. За съжаление, антипандемичните мерки за борба с разпространението на Covid-19 не позволиха пътуване на представители на партньорите по проекта и началната среща се проведе ...
Стартира проект DIGI WOMEN 8.12.2020 г. ... в София, в Института по предприемачество на УНСС като координатор на проекта. За съжаление, антипандемичните мерки за борба с разпространението на Covid-19 не позволиха пътуване на представители на партньорите по проекта и началната среща трябваше да се ...
Конференция на млади предприемачи представи успехите на възпитаници на специалност „Предприемачество“ на УНСС 26.10.2020 г. ... на специалност „Предприемачество“, създали и развили собствени бизнеси, взеха участие в конференция „100 години УНСС – школа за предприемачи на новото столетие”, организирана от Института по предприемачество на УНСС на 23 ...
Конференция на млади предприемачи представи успехите на възпитаници на специалност „Предприемачество“ на УНСС 27.10.2020 г. ... на специалност „Предприемачество“, създали и развили собствени бизнеси, взеха участие в конференция „100 години УНСС – школа за предприемачи на новото столетие”, организирана от Института по предприемачество на УНСС на 23 ...
Наш студент е трикратен републикански шампион по тенис на маса 17.10.2020 г. ... в специалност „Предприемачество“, за трети път стана републикански шампион по тенис на маса във възрастова група до 21 г. На държавното първенство, което се проведе на 2 и 3 октомври във Варна, нашият възпитаник спечели четири златни ...
Участие в международна конференция 5.10.2020 г. ... от Института по предприемачество присъстваха на място, въпреки рисковете, свързани с разпространението на Ковид-19. Във форума също така участваха (част от тях онлайн) учени от редица страни, сред които от Бразилия, Германия, Гърция, Дания, ...
Уебинар в рамките на международното лятно училище „Гърция – Русия – България“ 27.7.2020 г. ... „Социалното предприемачество като основен инструмент на устойчивото развитие“ на гл. ас. д-р Иван Божикин от катедра „Икономикс“ на УНСС, „Финансови инструменти за постигане на устойчиво развитие” на ас. Галина ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и ОГФМСП 7.7.2020 г. ... насърчаване на студентското предприемачество чрез осигуряване на достъп на студентите от УНСС до акселератор за финансиране на иновативни и стартиращи компании, организиране на стажове, менторски програми и конкурси. „Подписването на меморандума е ...
Членове на Катедра „Информационни технологии и комуникации“ участват в международен проект „DIFME: Дигитална интернационализация и умения за финансова грамотност за микропредприемачи“ 27.10.2020 г. ... на основни концепции по предприемачество  чрез платформа за електронно обучение. Ще бъде създаден и МСП HUB, чрез който ще се предоставя полезна информация за микропредприемачите ...
УНСС и Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия ще си сътрудничат за практическата подготовка на студентите 19.6.2020 г. ... за насърчаване на студентското предприемачество чрез менторски програми, семинари  и конкурси. Постигнато беше съгласие  да се подпише официално споразумение между УНСС и ОГФМСП в тези области ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и София Тех Парк 12.3.2020 г. ... на Лаборатория по иновации и предприемачество; провеждане на кампания за стажуване на студенти на УНСС в СТП и фирмите на НТП; създаване на платформа за интеракция между фирми – клиенти и партньори на СТП от една страна и студенти от друга, които да работят ...
Скръбна вест 1.1.2020 г. ... Тодоров, директор на Института по предприемачество на УНСС. Проф. Кирил Тодоров бе не само ярък учен и преподавател, положил основите на системното обучение и образование по предприемачество в България още в далечната 1991 г., но и пример за академичен предприемач, ...
Дипломираха се абсолвентите от специалност “Предприемачество” 13.1.2020 г. ... бакалаврите от специалност „Предприемачество“ и магистрите от специалност „Предприемачество“ със специализация „Фамилно предприемачество“. Специален гост на церемонията беше проф. Кен О'Нийл, носител на почетното звание ...
Първа Международна научно-практическа конференция SOVA’19 14.10.2019 г. ... Тодоров, директор на Института по предприемачество, заслужил професор на УНСС. Проф. д-р Николай Щерев, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов (от ляво надясно) Цялата информация за събитието: тук Домакин на втората ...
Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием 20.8.2019 г. ... форма на обучение, е „Предприемачество“, със специализация „Бизнес предприемачество“. Бих искала да отбележа, че ние имаме дългогодишен опит и традиции в обучението по предприемачество още от 90-те години на миналия век, като основните ...
X-та международна конференция "Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще", 10 - 13 юни 2019 г., Варна 13.7.2019 г. ... Десетата юбилейна конференция по предприемачество на тема „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“, организирана от Института по предприемачество при УНСС и Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП), ...
Десета юбилейна конференция по предприемачество „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“ 26.6.2019 г. ... Десетата юбилейна конференция по предприемачество на тема „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“, организирана от Института по предприемачество при УНСС и Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП), ...
Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС 5.4.2019 г. ... средни предприятия и подкрепа на предприемачеството“, СОИС, д-р Петко Николов, председател на Патентното ведомство, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, проф. д-р Владя Борисова, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, ...
Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България 5.4.2019 г. ... средни предприятия и подкрепа на предприемачеството“, СОИС, д-р Петко Николов, председател на Патентното ведомство, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, проф. д-р Владя Борисова, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, ...
Деканът на ФСФ, проф.д-р Сн. Башева и зам.-деканът на ФСФ, проф.д-р Р. Пожаревска взеха участие в международна научна конференция "Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса", организирана от МВБУ. 22.3.2019 г. ... международна научна конференция на тема " Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса", организирана от Международното Висше Бизнес Училище ...
Катедра „Регионално развитие“ на втора международна конференция в Пирот 28.1.2019 г. ... Танаков и Мария Казакова; Ролята на социалното предприемачество за устойчиви региони – ас. д-р Веселина Любомирова; Интелигентна специализация на местно ниво – нови измерения за интегрирано градско развитие – докторант Десислава Боцева.  Поздравителен адрес и почетен медал с ...
28 преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 14.1.2019 г. ... , и доц. д-р Николай Ванков (Институт по предприемачество). Доц. д-р Мартин Осиковски Доц. д-р Боян Хаджиев Доц. д-р Елизабет Йонева Доц. д-р Йовка Банкова Доц. д-р Митко ...
Научно-практическа конференция „Социални иновации и научно-приложни аспекти на социалната икономика“ 12.12.2018 г. ... проведе в рамките на Регионалния форум за социално предприемачество. Партньори на събитието са УНСС, Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Националният съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК). Регионалният форум е инициатива в изпълнение на Националния план за действие ...
Студенти от УНСС представиха своите зелени бизнес идеи по програма „Greenhouse“ 6.12.2018 г. ... да се разбере и дали човек иска да се занимава с предприемачество или не. В зала „Научни съвети“ Бяха представени възможностите, които компанията предоставя на студентите - онлайн курсове, програмата за професионална мобилност, както и основните теми и дейности на ...
Четиринадесета международна конференция на младите учени 27.11.2018 г. ... , управление на проекти“; „Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб“. По време на форума се проведе и научен семинар на тема „Как се пише успешна научна публикация” от доц. д.н. ...
Четиринадесета международна научна конференция на младите учени 26.11.2018 г. ... , управление на проекти“; „Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб“. По време на ...
Информационна среща по проект „Насърчаване на предприемаческата инициатива“ 16.11.2018 г. ... фонд. Бенефициент е фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED), която организира специализирано обучение по предприемачество. Срещата бе инициирана от Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК), Студентския съвет и фондацията ...
Дипломи получиха и предприемачите 16.11.2018 г. ... .ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института по  предприемачество, основател и почетен ръководител на катедра „Предприемачество“, създател на специалността „Предприемачество“, заслужил професор на УНСС, както и вицепрезидент на Европейския съвет по малък бизнес и ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 21.10.2018 г. ... и инвестиционно развитие, за конкурентоспособност, предприемачество и др. Всички тези резултати се дължат на академичната отдаденост, на безспорната почтеност, на високия професионализъм, на неподправената обич към студентите на няколко поколения преподаватели, на тяхната вярност и уважение към УНСС. ...
Наши преподаватели участваха в световна конференция по предприемачество 19.10.2018 г. ... . д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института по предприемачество при УНСС и доц. д-р Костадин Коларов, научен секретар на института, участваха в световна конференция по предприемачество под надслов „Социална иновация и хуманно предприемачество: от политика към действие“. Форумът се проведе от 4 до ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 15.10.2018 г. ... и инвестиционно развитие, за конкурентоспособност, предприемачество и др. Всички тези резултати се дължат на академичната отдаденост, на безспорната почтеност, на високия професионализъм, на неподправената обич към студентите на няколко поколения преподаватели, на тяхната вярност и уважение към УНСС. Убеден ...
Наш преподавател е съавтор в колективна монография, издадена от IGI Global, Hershey, Pennsylvania 9.7.2018 г. ... . д-р Емил Папазов от катедра „Предприемачество“ е съавтор в излязлата наскоро в САЩ колективна монография под редакцията на проф. М. Вемич на тема „Стратегическа оптимизация на средни предприятия в глобалния пазар“ [Vemic, M. (Ed.). "Strategic Optimization of Medium-Sized Enterprises in ...
Девета международна конференция по предприемачество 4.7.2018 г. ... и женско предприемачество в предизвикателна международна (глобална) бизнес среда“ беше темата на Деветата международна конференция по предприемачество, която се проведе от 11 до 14 юни край Балчик. Проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института по предприемачество на УНСС, ...
IX-та международна конференция "Младежко и женско предприемачество в предизвикателна международна (глобална) бизнес среда", 11 - 14 юни 2018 г., Балчик 4.7.2019 г. ... край Балчик се проведе 9-та международна конференция по предприемачество. Темата на тазгодишната конференция бе „Младежко и женско предприемачество в предизвикателна международна (глобална) бизнес среда“. Водещи докладчици на конференцията бяха: проф.  Шайлендра Вякарнам, директор на Център ...
Трета международна конференция „Създаването на успешни международни бизнес модели за устойчиво развитие: напълно възможно“ 28.6.2018 г. ... за подпомагане на проекти с идеална цел, социално предприемачество, кръгова икономика и др. (на снимките долу) Първото издание на конференцията е в Тулуза (2016 г.), а второто – в Грац (2017 г.). Четвъртото издание на форума ще бъде в Берлин през 2019 г ...
Проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от университета в Гранада: Младите хора трябва да са гъвкави 5.6.2018 г. ... на тема „Икономическото развитие от гледна точка на предприемачеството. Испания\България - съпоставки и възможности“ по програма „Еразъм“. Модератор на събитието беше ръководителят на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова ...
Проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от университета в Гранада: Младите хора трябва да са гъвкави 15.6.2018 г. ... на тема „Икономическото развитие от гледна точка на предприемачеството. Испания\България - съпоставки и възможности“ по програма „Еразъм“. Модератор на събитието беше ръководителят на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова. Проф ...
Продължава партньорството между катедра „Индустриален бизнес“ и „София Тех Парк“ АД 8.5.2018 г. ... на нея г-жа Кирилка Ангелова представи новите програми по предприемачество и Start-up на организацията и разясни на студентите как могат да се включат в тях ...
Продължава партньорството между катедра „Индустриален бизнес“ и „София Тех Парк“ АД 4.5.2018 г. ... на нея г-жа Кирилка Ангелова представи новите програми по предприемачество и Start-up на организацията и разясни на студентите как могат да се включат в тях ...
Публична лекция на тема „Зелено предприемачество: за бизнеса, природата и пресечните им точки” 28.4.2018 г. ... тенисистки и успешен предприемач, на тема „Зелено предприемачество: за бизнеса, природата и пресечните им точки”. Илиян Чабуклийски, Магдалена Малеева и Мартин Петков (от ляво надясно) Модератори на събитието бяха Илиян Чабуклийски, зам.-председател на Еко клуб УНСС, и Мартин ...
Докторантка в УНСС представи своя роман 15.3.2018 г. ... в нашия университет, специалност „Креативно и арт предприемачество“, представи в малка конферентна зала своя роман „Хронографът на доктор Коен“. Романът е преведен и на езика на Сервантес и издаден и в Испания. Проф. Даниела Кох-Кожухарова и Десислава Томова (от ляво ...
Кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 26.2.2018 г. ... на факти, а и на търсене, интерпретация, творчество и предприемачество, посочи тя. Д-р Марияна Тодорова Резултати от университетски научен проект „Пазарни и непазарни алтернативи на публично финансираните услуги“ с фокус училищната система на образование представи доц. д-р ...
Кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 1.3.2018 г. ... , а и на търсене, интерпретация, творчество и предприемачество, посочи тя. Д-р Марияна Тодорова Резултати от университетски научен проект „Пазарни и непазарни алтернативи на публично финансираните услуги“ с фокус училищната система на образование представи доц. ...
„Уин Бет“ представи стажантската си програма в УНСС 15.2.2018 г. ... , и четвъртокурсничката от специалност „Предприемачество“ Иванина Джонгова, която отскоро е в екипа на фирмата.  Атанас Димитров, Маргарита Шулеска, Иванина Джонгова и Боряна Нейкова (от ляво надясно) В „Уин Бет“ от години работят ...
Дипломира се випускът на младите предприемачи 6.12.2017 г. ... на бакалаврите от специалност „Предприемачество“ и магистрите от специалност „Предприемачество“ със специализация „Фамилно предприемачество“. На събитието присъстваха и много гости от държавната администрация, бизнеса, академичните среди. ...
Кръгла маса на тема „Ролята на социалното предприемачество в подкрепа на местните общности“ в Европейския парламент 5.12.2017 г. ... маса на тема „Ролята на социалното предприемачество в подкрепа на местните общности“ в Европейския парламент. В кръглата маса участваха Н.Пр. М. Добрева, посланик на България в Белгия, П. Клайн, Генерална Дирекция GROW Unit, Предприемачество и социална икономика, на ...
Семинар „10 години специалност „Предприемачество“ – с поглед към бъдещето“ 5.12.2017 г. ... зала се проведе младежки семинар по предприемачество под надслов „10 години специалност „Предприемачество“ – с поглед  към бъдещето“, в който взеха участие представители на практиката, докторанти, преподаватели и студенти. В голямата ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на абсолвентите от специалност „Предприемачество“ 8.1.2018 г. ... път възпитаниците на специалност „Предприемачество“ получиха своите дипломи. Тържествената церемония за връчване на дипломите се състоя на 4 декември 2017 г. в зала „Тържествена“ на УНСС. Дипломирането на абсолвентите съвпадна с 10 години от създаването на ...
Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" 1.12.2017 г. ... . Работил е в Ирак и Кипър, изнася лекции по предприемачество в цял свят, обучава служители на големи компании. Проф. Валентин Гоев В презентацията си Бил Люис изтъкна, че предприемаческото мислене трябва да се развива още от ранна детска възраст, да се формира в процеса на ...
Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" 20.2.2019 г. ... . Работил е в Ирак и Кипър, изнася лекции по предприемачество в цял свят, обучава служители на големи компании. Проф. Валентин Гоев В презентацията си Бил Люис изтъкна, че предприемаческото мислене трябва да се развива още от ранна детска възраст, да се формира в процеса на израстване на ...
Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" 1.12.2017 г. ... . Работил е в Ирак и Кипър, изнася лекции по предприемачество в цял свят, обучава служители на големи компании. Проф. Валентин Гоев В презентацията си Бил Люис изтъкна, че предприемаческото мислене трябва да се развива още от ранна детска възраст, да се формира в процеса ...
Наши студенти участваха в кръгла маса в Европейския парламент 1.12.2017 г. ... маса на тема „Ролята на социалното предприемачество в подкрепа на местните общности“ в Европейския парламент. Нашите студенти по време на кръглата маса В кръглата маса участваха Н.Пр. М. Добрева, посланик на България в Белгия, П. Клайн, Генерална Дирекция ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“ 17.11.2017 г. ... , управление на проекти“ и „Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб“ ...
Осма международна конференция на тема „Международното предприемачество: тенденции, предизвикателства, постижения“ 27.6.2017 г. ... осми пореден път катедра „Предприемачество“ и Институтът за развитие на предприемачеството (ИРП) при УНСС, съвместно с Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) и Европейският съвет за малък бизнес и предприемачество (ECSB), организираха ...
VIII-ма международна конференция „Международното предприемачество: тенденции, предизвикателства, постижения“, 6 - 9 юни 2017 г., к.к. "Св. Св. Константин и Елена" 7.7.2018 г. ... осми пореден път катедра „Предприемачество“ и Институтът за развитие на предприемачеството (ИРП) при УНСС организираха съвместно с Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) и Европейският съвет за малък бизнес и ...
Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения" 15.6.2017 г. ... на изследователски теми по предприемачество и бизнес (160 астр. часа). Тестване на изследователски хипотези и експертизи върху качествата на изследователските трудове. Използват се съвременни технически средства за обучение. Сертифициране на резултатите от ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 27.4.2017 г. ... по макроикономика и основи на предприемачеството бяха проведени в университета. В обучението взеха участие учители от професионални гимназии и икономически училища, в които се изучават дисциплини, свързани с икономиката и предприемачеството. На откриването на ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 19.4.2017 г. ... по макроикономика и основи на предприемачеството бяха проведени в университета. В обучението взеха участие учители от професионални гимназии и икономически училища, в които се изучават дисциплини, свързани с икономиката и предприемачеството. На откриването на ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - випуск 2017 г. 10.5.2017 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 7 юли 2017 г. от 9.00 ч. в зала 4052. Моля, запознайте се с изложените по-долу въпросник за държавния изпит и правилата за провеждането му. Катедра ...
Предприемачество за студенти – отворен разговор с инвеститор, банкер и предприемач 29.3.2017 г. ... за студенти“ в отворен разговор с инвеститор, банкер и предприемач, бе темата на лекцията от Бизнес мастър клас на УниКредит Булбанк с лектор Филип Генов, старши мениджър „Специални проекти“ в банката. Бизнес мастър клас на ...
Правителството реши да бъдат открити три института в УНСС 23.3.2017 г. ... индустрии и бизнес и Институт по предприемачество. Това реши Министерският съвет на заседанието си на 22 март. Институтът по икономика и политики ще допринесе за оптимизиране на научноизследователската дейност в университета. В него ще се извършват както дългосрочни ...
Конференция на тема „Проблеми и решения на малките и средните предприятия“ 15.3.2017 г. ... на Института за развитие на предприемачеството и в.и.д. ръководител на катедра „Предприемачество“, зам.-министрите на икономиката Лъчезар Борисов и Любомир Ганчев, Георги Чернев, председател на СТПК, модератор на конференцията, Мариета Захариева, ...
Преподавател от катедрата е приет за научен сътрудник в Свободния Университет в Брюксел 5.3.2017 г. ... към научна група  за социално предприемачество към факултета “Economic and Social Sciences and Solvay Business School” на Свободния Университет в Брюксел. Ръководител на групата е проф. д-р Николай Денчев. В допълнение, Иван е сред първите двама ...
Среща на студенти, изучаващи "Арт и креативно предприемачество" с художника Ставри Калинов 23.12.2016 г. ... дисциплината „Арт и креативно предприемачество“ със съдействието на хоноруван преподавател Тодор Мадолев посетиха ателието на един от водещите български художници – Ставри Калинов. В творческата му лаборатория се състояха интересни дискусии за ролята на ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... творчески индустрии и бизнес и по предприемачество, открои бъдещи позиции проф. Статев. Той отбеляза също, че научноизследователските центрове към катедрите работят активно, нараства участието на студенти и докторанти в научни проекти и форуми. Проф. Статев се спря и на ...
Трета международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища” 28.11.2016 г. ... като ръководител на катедра „Предприемачество“ проф. Кирил Тодоров изтъкна, че в спорта има много предприемачески инициативи и мениджмънт. Ст.преп. д-р Спас Ставрев говори за научните изследвания в катедрата Основен доклад „Насоки на ...
Катедра "Предприемачество" изпрати своя шести випуск 21.11.2016 г. ... университета, където катедра „Предприемачество” изпрати своя шести випуск бакалаври, завършили специалност „Предприемачество”,  и магистри завършили програмата „Фамилно предприемачество”. На тържествената церемония присъстваха доц. ...
Дванадесета международна научна конференция на младите учени 11.11.2016 г. ... , управление на проекти и Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб. В конференцията с доклади участваха млади учени от УНСС, ВУЗФ, СУ „Св. Климент Охридски“, СА „Д. ...
„ДНЕС ЖИВЕЕМ В СВЕТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“: ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ И ДИСКУСИИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЯ НАРАСТВАТ 8.11.2016 г. ... , в отношението между труд, капитал, предприемачество, знание, в международните отношения, както и в отношенията с природата. Проф. Тошкова изтъкна, че основна характеристика на съвременната политическа икономия е, че няма едно единствено разбиране за нея, както при ...
Семинар за докторанти по програма Еразъм+ 20.10.2016 г. ... , докторант на катедра „Предприемачество“ на УНСС и Свободния университет в Брюксел, конкретизира проф. Гоев. Той напомни, че и двете докторантури са били с научен ръководител проф. Денчев, а предстои и още една защита под неговото научно ръководство ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“ 7.10.2016 г. ... , Международен бизнес, Иновации и предприемачество, Корпоративно управление, Качество и конкурентоспособност на образованието, Туризъм - състояние и перспективи, Правни аспекти на ЕС. По време на форума Работата на международната конференция продължи по ...
Информационен ден за представяне на националния конкурс по проект „Техностарт 2“ 28.9.2016 г. ... на икономиката и катедра „Предприемачество“ на университета и в нея участваха проф. дик.н. Кирил Тодоров, директор на Института за развитие на предприемачеството и ръководител на катедра „Предприемачество“, експертите от Министерството на икономиката ...
Наш преподавател участва във форум на Международното общество по бизнес и икономика 22.7.2016 г. ... кръгла маса на тема „Предприемачество и малък бизнес” с модератор  проф. д-р София Даску от Университета в Плимут (University of Plymouth), Великобритания, и пленарен лектор проф. д-р Едгар Сентено от Бизнес училище EGADE (EGADE Business School / ...
Успешно представяне на наш млад учен на годишната конференция на Академията по международен бизнес (AIB) 11.7.2016 г. ... по икономика към УНСС, катедра „Предприемачество“, и по приложни икономически науки към Свободния университет в Брюксел (СУБ), участва в 17-я уъркшоп на Списанието за изследвания на международния бизнес (JIBS), организиран в рамките на годишната конференция на ...
VII-ма международна конференция „Преподаване, изследване и практика на предприемачеството в глобална среда – изграждане на мостове“, 8 - 10 юни 2016 г., Поморие 7.7.2018 г. ... „Предприемачество“ и Институтът за развитие на предприемачеството (ИРП) при УНСС организираха съвместно с Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) и Европейският съвет за малък бизнес и предприемачество (ECSB) седмата поред ...
Международна конференция на тема "Преподаване, изследване и практика на предприемачеството в глобална среда - изграждане на мостове" 1.7.2016 г. ... „Предприемачество“ и Институтът за развитие на предприемачеството (ИРП) при УНСС организираха съвместно с Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) и Европейския съвет за малък бизнес и предприемачество (ECSB) седмата поред ...
Публична лекция на проф. Кен О`Нийл, доктор хонорис кауза на УНСС 20.4.2016 г. ... , директор на Института за развитие на предприемачеството и ръководител на катедра „Предприемачество“, Н.Пр. Темиртай Избастин, ръководител на Дипломатическата мисия на Република Казахстан в България, преподаватели, студенти.   Проф. Статев, проф. ...
Първи защити по съвместната докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел 18.4.2016 г. ... , редовен докторант към катедра „Предприемачество“ на УНСС и Свободния университет в Брюксел, успешно защити дисертационния си труд „Организационни и индивидуални фактори, влияещи върху модела на интернационализация на фамилните фирми“ по професионално ...
Научна конференция по предприемачество за студенти от УНСС и ученици от професионалните гимназии 18.4.2016 г. ... конференция по предприемачество за студенти от УНСС и ученици от професионалните гимназии се проведе в университета. Форумът на тема „Представяне и оценка на бизнес идеи за стартиращи и развитие на действащи предприятия“ бе организиран от катедра ...
Информационен семинар за мобилност и сътрудничество с чуждестранен университет 1.3.2016 г. ... и планиране, финанси, бизнес икономика, предприемачество и информационни технологии ...
Публична лекция „Път към виното“ 23.2.2016 г. ... страната с катедра и специалност „Предприемачество“. С примери от дългогодишното си познанство с Никола Зикатанов ректорът открои благородството като ключ към успеха на предприемача. Георги Чернев и Иво Топалов посочиха как се следва пътят към успеха, какви са ...
Публична лекция „Път към виното“ 16.2.2016 г. ... страната с катедра и специалност „Предприемачество“. С примери от дългогодишното си познанство с Никола Зикатанов ректорът открои благородството като ключ към успеха на предприемача. Георги Чернев и Иво Топалов посочиха как се следва пътят към успеха, какви са ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени 15.12.2015 г. ... контрол; Мениджмънт, маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и в ЕС. Основни пленарни доклади изнесоха проф. д.ик.н. Михаил Динев („Власт, управление и контролна среда“), проф. д.ик.н. Иван Душанов („Научният ...
Петият випуск предприемачи взе дипломи 15.12.2015 г. ... на петия випуск от специалност „Предприемачество”. Абсолвентите в зала "Тържествена" На събитието присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, ръководителят на катедра „Предприемачество” и ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на випуск 2015 - бакалаври и магистри 16.12.2015 г. ... , завършили специалност „Предприемачество“ в УНСС, както и магистри, завършили програмата „Фамилно предприемачество“, получиха своите дипломи на тържествена церемония, състояла се на 11 декември 2015 г. Официални гости на тържествената ...
Форум "Бъди смел! Създай свое предприятие!" 29.10.2015 г. ... в обучението на студенти по предприемачество в УНСС представи на конференция проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, ръководител на катедра „Предприемачество“. Форумът под надслов „Бъди смел! Създай свое предприятие!“ бе организиран от Френския ...
FIERE: Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони 20.11.2020 г. ... на иновативни семинари по предприемачество. Семинарите ще бъдат водени от обучители от екипите на партньорите по проекта и ще са организирани под формата на отделни модули и сесии, акцентиращи върху иновативното предприемачество и върху умения като: ...
Наш професор участва в среща „Европа – Азия: интензифициране на предприемаческото образование“ в Бруней 2.6.2015 г. ... ръководител на катедра „Предприемачество”, директор на Института за развитие на предприемачеството при УНСС, председател на УС на Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството и вицепрезидент на Европейския съвет по малък и ...
Дискусионен форум „Възможности за развитие на социално предприемачество през периода 2014-2020 г. – създаване на заетост за младите хора" 11.5.2015 г. ... за развитие на социално предприемачество през периода 2014-2020 г. – създаване на заетост за младите хора" се проведе в голямата конферентна зала на университета. На форума, организиран от Икономическия и социален съвет (ИСС) на Р България и ...
Конкурс на Съюза на икономистите в България 24.2.2015 г. ... бизнес инициативи, социално предприемачество и социални предприятия; Национални политики по Корпоративна социална отговорност; КСО – принос за смекчаване на социалните последици от икономическата криза; Взаимовръзки между КСО и конкурентоспособността на ...
Дейности и събития през 2014 година 22.3.2015 г. ... в Световната конференция по предприемачество на Международния съвет по малък бизнес (ICSB World Conferencne), 12-14 юни, Дъблин, Ирландия. Проф. Тодоров изнася доклад на тема „Предприемаческа импровизация в глобална, мултикултурна среда: балансиране ...
Възпитаниците на катедра „Предприемачество“ на прага на успешна кариера 22.12.2014 г. ... специалности в УНСС „Предприемачество” и магистрите от първия випуск „Фамилно предприемачество“ получиха дипломите си. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на четвъртия випуск бакалаври по предприемачество 10.12.2015 г. ... випуск на специалност „Предприемачество” и магистрите от първия випуск „Фамилно предприемачество“. Вдясно – Ректорът на УНСС проф. Стати Статев.   Абсолвенти на катедра „Предприемачество“   Проф. ...
Приключи анализа на нуждите от обучение по проект FIERE 30.4.2015 г. ... в сферата на иновативното предприемачество. Анкетите бяха проведени от отделните партньорски организации онлайн, по и-мейл и чрез директни срещи с интервюираните, като всеки от партньорите по проекта изготви доклад с оценка на резултатите от изследването. ...
Десетата юбилейна международна научна конференция на младите учени 13.11.2014 г. ... , маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и в ЕС“ ...
Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 24.10.2014 г. ... , „Транспортно предприемачество“, „Транспорт и туризъм“, „Транспорт и енергетика“. Заседанията се проведоха в голямата и малката конферентна зала на университета ...
Наши студенти станаха ментори на ученици 16.10.2014 г. ... време на учебно занятие по „Предприемачество и мениджмънт“ те показаха на практика как се работи в екип, как се търсят решения на проблемни ситуации и как се изграждат лидерски качества. Студенти, ученици и техните преподаватели доц.д-р Матилда ...
Публична лекция на Мади Шарма, известен международен предприемач 9.10.2014 г. ... студентите от специалност „Предприемачество“. Гост-лектор бе международният предприемач Мади Шарма. Срещата бе организирана от катедра „Предприемачество“ и Клубът на младия иновативен предприемач при УНСС. Проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, ръководител на катедра ...
Публична лекция на проф. Робърт Хисрич, световен авторитет в областта на предприемачеството 8.10.2014 г. ... и обучението по бизнес и предприемачество в университетите: Как да ги срещнем?" изнесе в университета проф. Робърт Хисрич, предприемач, директор на Центъра за глобално предприемачество „Уолкър“, Училище за глобален мениджмънт „Тъндърбърд“, САЩ, световен ...
Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз – седем години по-късно“ 3.10.2014 г. ... „Финанси“, „Индустриален бизнес“, „Предприемачество“, „Публично правни науки“ на УНСС.    В доклада си „Членството на България в Европейския съюз: седем години по-късно“ доц. д-р Светлана Александрова от катедра „МИО и бизнес“, директор на дирекция „Развитие ...
Шеста международна конференция „Предприемачески/управленски иновативни стратегии и поведение в глобална мултикултурна среда” 19.9.2014 г. ... международна конференция по предприемачество, организирана от Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП), катедра „Предприемачество“ и Института за развитие на предприемачеството (ИРП) при УНСС, в партньорство с Европейския ...
Научни форуми на катедра "Управление" 15.9.2014 г. ... , "Дисруптивни технологии и предприемачество, футурология, трансхуманизъм", "Финансов инженеринг", "Игрови подход в управлението". Участници в конференцията и кръглата ...
Научни форуми на катедра "Управление" 20.10.2014 г. ... , "Дисруптивни технологии и предприемачество, футурология, трансхуманизъм", "Финансов инженеринг", "Игрови подход в управлението". Участници в конференцията и кръглата ...
Водещо американско издателство отпечата книга под редакцията на проф. д.ик.н. Кирил Тодоров 18.9.2014 г. ... , ръководител на катедра „Предприемачество“ на УНСС, и проф. Дейвид Смолбоун от Университета на Кингстън (UK), експрезидент на Международния съвет по малък и среден бизнес (ICSB).  Значимият труд е публикуван от IGI Global Publishing, едно от водещите ...
Магистратура "Политическа икономия на креативната икономика" 25.6.2014 г. ... на ново знание, стимулиране на предприемачество и улесняване на промените във всички сфери. Както теоретичните, така и приложните аспекти на промяната на това взаимодействие между държава, институции на знанието и пазар ще бъдат в центъра на магистърския курс. ...
Проект FIERE - РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ 25.9.2019 г. ... „Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони” (Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe – FIERE). В консорциума по проекта участват седем партньора от България, Гърция, Ирландия, Исландия, Италия и Португалия и с ...
Ректорът връчи награди на победителите в конкурса за най-добър иновативен план за стартиране на нов бизнес 16.5.2014 г. ... , ръководителят на катедра „Предприемачество“ проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, Илонка Каратодорова, директор на дирекция в Банка ДСК, преподаватели и студенти. Конкурсът бе организиран от Клуба на младия иновативен предприемач (КМИП), катедра ...
Осмо издание на „Бизнесът в действие“ 31.3.2014 г. ... на Светлин Наков за „Предприемачество в софтуерната индустрия. Как да стана софтуерен инженер и да стартирам ИТ фирма?”, да разберат от Милена Стратиева  как се изгражда имидж, да проследят изказването на Бисер Манолов за „Тенденциите във ...
Публична лекция за етиката на предприемачеството 6.2.2014 г. ... лекция за етиката на предприемачеството изнесе пред студенти Любомир Леков, основател и председател на Съвета на директорите на интернет медийната компания Инвестор.БГ АД . Събитието бе организирано от Бизнес клуба на УНСС, 9 Academy и фондация “Лекови”. По ...
Първи съвместен семинар на УНСС, Конфиндустрия България и Болонския университет 4.2.2014 г. ... от Сдружението на италианското предприемачество у нас - Конфиндустрия България, която обединява 300 фирми-членове. Радвам се, че тази година в семинара, предназначен за италианската и българската предприемаческа общност, участват и два престижни университета – ...
Съвместна докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел 8.7.2014 г. ... и Йорданка Иванова от катедра „Предприемачество“ с научни ръководители проф. д.ик.н. Румен Гечев, доц. д-р Матилда Александрова и проф. д.ик.н. Кирил Тодоров. Ректорът с тримата докторанти За координатор по изпълнението на Споразумението от ...
Съвместна докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел 3.2.2014 г. ... и Йорданка Иванова от катедра „Предприемачество“ с научни ръководители проф. д.ик.н. Румен Гечев, доц. д-р Матилда Александрова и проф. д.ик.н. Кирил Тодоров. Ректорът с тримата докторанти За координатор по изпълнението на Споразумението от ...
Дарение на словашкия посланик 17.12.2013 г. ... от книгата „Предприятие и предприемачество” на известния проф. д-р. Щефан Кашай, член на Европейската академия на науките и изкуствата, учен, предприемач и педагог, председател на Надзорния съвет на IDC Холдинг. Ректорът на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Дипломира се и третият випуск предприемачи 14.12.2013 г. ... специалности в УНСС - „Предприемачество” - получи дипломите си. Церемонията по връчването им бе открита от проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, ръководител катедра „Предприемачество”. Абсолвентите в зала "Тържествена" Има ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на третия випуск бакалаври по предприемачество 17.12.2013 г. ... , завършили специалност „Предприемачество“ в УНСС, получиха своите дипломи на тържествена церемония, организирана на 12 декември 2013 г. Официални гости на тържествената церемония бяха зам. ректорът на УНСС проф. Веселка Павлова, главният изпълнителен ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на третия випуск бакалаври по предприемачество 13.12.2013 г. ... бакалаври, завършили специалност „Предприемачество“ в УНСС, получиха своите дипломи на тържествена церемония, организирана на 12 декември 2013 г. Официални гости на тържествената церемония бяха зам. ректорът на УНСС проф. Веселка Павлова, главният изпълнителен директор ...
В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство" 8.11.2013 г. ...   Стратегически мениджмънт и предприемачество       Бизнес мениджмънт в глобална среда       Управление на маркетинга       Мениджмънт на иновациите/Теория на базисните иновации       Потребителско ...
Девета международна научна конференция на младите учени 6.11.2013 г. ... и „Мениджмънт, маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и в ЕС“. ...
Студентски бизнес форум „Предприемачество в България" 28.10.2013 г. ... „Предприемачество в България“, по проект „Младежта към бизнеса” („Youth to Business”), се проведе в университета. Това  е най-голямото бизнес събитие в глобалната мрежа на студентската организация AIESEC International и се организира за втори път в България през тази година. В аула „Максима“ ...
Посещение на български машиностроители в Северна Ирландия 2.8.2013 г. ... асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП), и катедра "Предприемачество" при УНСС, осъществиха серия от срещи с ръководствата на водещи северноирландски производствени и изследователски фирми, организирани с подкрепата на Северноирландската търговска камара (СИТК) и ...
Студенти по бизнес администрация - финалисти на състезание за иновативни идеи 22.5.2013 г. ... на състезанието 3Сhallenge. 3Challenge е турнир по предприемачество, организиран от най-големия клуб по предприемачество в България – Start It Smart. Целта на състезанието е да покаже как за 6 месеца една идея може да бъде превърната в устойчиво работещ бизнес. Студентите от УНСС се представиха със ...
Студенти по бизнес администрация - финалисти на състезание за иновативни идеи 27.5.2013 г. ... на състезанието 3Сhallenge. 3Challenge е турнир по предприемачество, организиран от най-големия клуб по предприемачество в България – Start It Smart. Целта на състезанието е да покаже как за 6 месеца една идея може да бъде превърната в устойчиво работещ бизнес. Студентите от УНСС се представиха със ...
Публични лекции на двама испански професори от Университета в Гранада 25.4.2013 г. ... Хавиер Бланко Енкомиенда изнесе лекция на тема „Предприемачество и икономическо развитие”, богата на актуални данни за Испания, България, Европейския съюз, Организацията на икономическо сътрудничество и др. Изложението беше структурирано и детайлно разработено в три части: последствията от ...
Публични лекции на двама испански професори 20.9.2019 г. ... Хавиер Бланко Енкомиенда изнесе лекция на тема „Предприемачество и икономическо развитие”, богата на актуални данни за Испания, България, Европейския съюз, Организацията на икономическо сътрудничество и др. Изложението беше структурирано и детайлно разработено в три части: последствията от ...
Наши преподаватели участваха в международна научно-практическа конференция в Санкт Петербург 19.4.2013 г. ... Иванкина, ректорът на Висшата школа по приватизация и предприемачество проф. В. И. Кошкин, консултант по проекти на ООН и др. Приветствие към участниците поднесе ректорът на университета проф. Игор Максимцев. По време на конференцията. Вдясно: проф. Йовкова  Конференцията бе ...
Трифон Зарезан - между традициите и модерното предприемачество 22.2.2013 г. ... Тодоров и доц. д-р Костадин Коларов от катедра „Предприемачество“ взеха участие в традиционния празник на село Брестовица – Трифон Зарезан. Те бяха поканени от председателя на Регионалната лозаро-винарска камара „Тракия“ г-н Константин Маджаров, с когото имат установени ...
В ИСК започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство" 6.2.2013 г. ... на курса включва още: "Стратегическо управление и предприемачество", "Бизнес в глобална среда", "Потребителско поведение", "Интегрирани маркетингови комуникации", "Тотално управление на качеството", "Комуникативни умения и умения за водене на преговори", "Право на интелектуалната собственост", "Бизнес ...
В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство" 5.2.2013 г. ... (с проф. Масанори Намба) Стратегическо управление и предприемачество, Бизнес в глобална среда, Потребителско поведение, Интегрирани маркетингови комуникации, Тотално управление на качеството, Комуникативни умения и умения за водене на преговори, Право на интелектуалната собственост, Бизнес етика и фирмена ...
Процесът на унаследяване на бизнеса – актуален въпрос пред европейските фамилни предприятия 26.2.2013 г. ... 19 до 21 декември 2012 г. гост на катедра „Предприемачество“ при УНСС и Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) бе д-р Паоло Зарамела, старши консултант в „Студио Чентро Венето“ (СЧВ), Италия, водеща консултантска организация, призната от ЕС за ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на абсолвентите от специалност "Предприемачество" - випуск 2012 27.11.2012 г. ... бакалаври от випуск 2012 г. от специалност "Предприемачество". В церемонията освен ректора на УНСС - проф. Стати Статев, и заместник ректорите - проф. Веселка Павлова и проф. Валентин Кисимов, и ръководителя на катедра "Предприемачество" - проф. Кирил Тодоров, участваха и представители ...
Дипломира се и вторият випуск предприемачи 22.11.2012 г. ... и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, катедра „Предприемачество“ връчи дипломите на втория си випуск бакалаври. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха и известни предприемачи, много гости. Новият випуск предприемачи Чест и удоволствие е да съм сред вас, ...
Малък бизнес - голяма подкрепа 21.2.2013 г. ... и подкрепа за МСП“, Генерална дирекция „Предприемачество и индустрия“ на Европейската комисия   проф. Кирил Тодоров – участник в панелния дебат на конференцията. До него – г-жа Улрике Фирнис, Бизнес регион Гьотеборг, Швеция   Участниците в панелния ...
Обучение на предприемачи и мениджъри на МСП в машиностроенето 6.11.2012 г. ... Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП), Българска браншова камара - машиностроене (ББКМ) и Северноирландската търговска камара. От българска страна като експерти участваха преподаватели от катедра "Предприемачество" на УНСС - проф. Кирил Тодоров, доц. Костадин ...
Среща на северноирландски професори със студенти от специалност "Предприемачество" 6.11.2012 г. ... със студенти от трети и четвърти курс на специалност "Предприемачество". На срещата беше обменен опит за обучението по предприемачество в УНСС и Университета на Ълстър (Обединено кралство). Българските студенти задаваха въпроси и направиха коментари. Част от студентите взеха участие в семинара на проекта ...
Среща на първия випуск на специалност "Предприемачество" - една година след завършването 1.10.2012 г. ... среща на първите випускници на специалност "Предприемачество" с преподаватели от катедра "Предприемачество". На срещата бе обсъдена възможността за създаване на Алумни клуб (клуб на възпитаниците) на специалност "Предприемачество" ...
Основи за бъдещо сътрудничество 29.9.2012 г. ... "Предприемачество", съвместно с Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството инициира и организира посещението в България на ръководителя на град Городец (Нижгородска област, Русия) г-жа Татяна Лосева с цел установяване на контакти с български организации, ...
Посещение на преподаватели от катедра "Предприемачество" в Северна Ирландия 6.12.2012 г. ... потенциал и партньорството", преподаватели от катедра "Предприемачество" и експерти от Българска браншова камара "Машиностроене" осъществиха поредица от срещи с ръководители на организации, насърчаващи експортната дейност на северноирландския бизнес, фирми и други, подпомагащи развитието на експортния ...
Президентът Плевнелиев и ректорът проф. Статев участваха в конференция за икономическия растеж 1.11.2012 г. ... умения, конкурентоспособността и добрата среда за предприемачество и бизнес. Благодаря на УНСС за това, че произвеждат и мотивират кадрите на бъдещето за България. Тези, които ще работят за модерна, просперираща България.", написа президентът Плевнелиев в Златната книга на УНСС ...
Стартира проект за МСП от машиностроенето 28.9.2012 г. ... с представители на катедра "Предприемачество" и камарата на машиностроителите към БСК. Семинарът имаше за задача да представи проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Ръководителят на проекта проф. Кирил Тодоров представи партньорите по ...
Четвърта международна конференция „Европейското предприемачество в глобализиращата се икономика: подготовка на ново поколение предприемачи и бизнес лидери“, 3 – 6 юни 2012 г., Созопол 2.10.2012 г. ... „Предприемачество“ и Институтът за развитие на предприемачеството (ИРП) при УНСС организираха съвместно с Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) и Европейският съвет по дребен бизнес и предприемачество (ECSB) четвъртата поред международна ...
Юбилейна конференция отбелязва 20-годишнината от обучението по бизнес администрация 2.3.2012 г. ... на екипи, спечелените награди за предприемачество, маркетингова стратегия, инвестиционна готовност. От името на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър" поздравителен адрес по повод юбилея поднесе доц. д-р Никола Димитров, който определи катедрата като „водеща ...
Първият випуск на специалност „Предприемачество“ получи своите дипломи 29.9.2012 г. ... първия випуск “бакалаври’ по специалност „Предприемачество”. Усещането за празник се подсилваше от приповдигнатото настроение на облечените в тоги випускници и преподаватели, еднакво удовлетворени и радостни от постигнатото. Обстоен преглед на извървения през годините нелек път, от ...
Участие на представители на катедра „Предприемачество” в международния форум „Създавайки бъдещето“, организиран от Училището по мениджмънт в Блед, Словения 1.10.2012 г. ... включително изтъкнати имена в мениджмънта и предприемачеството като проф. Едгар Шайн, д-р Ицхак Адизес, проф. Манфред Кетс де Фриз, проф. Нанси Адлер, проф. Жан-Пиер Леман, д-р Херман Симон, както и много изтъкнати учени, президенти на компании, директори, членове на директорски и ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТБЕЛЯЗА 20-ГОДИШНИНАТА ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ 2.3.2016 г. ... на екипи, спечелените награди за предприемачество, маркетингова стратегия, инвестиционна готовност. От името на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър" поздравителен адрес по повод юбилея поднесе доц. д-р Никола Димитров, който определи катедрата като ...
Юбилейна конференция отбелязва 20-годишнината от обучението по бизнес администрация 8.12.2011 г. ... на екипи, спечелените награди за предприемачество, маркетингова стратегия, инвестиционна готовност. От името на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър" поздравителен адрес по повод юбилея поднесе доц. д-р Никола Димитров, който определи катедрата като „водеща ...
Посещение на американски студенти по международен бизнес от Държавния университет „Сагъно Вали“, Мичиган, САЩ 1.10.2012 г. ... на посещението: Обучение по глобално предприемачество и запознаване с опита в изследванията и обучението в Европа (на примера на България) Набиране на мултикултурни познания и опит Обучаващи институции: Катедра “Предприемачество”; Институт за развитие на предприемачеството ...

Предстоящо

134 results found
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - випуск 2021 г. 12.5.2021 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 1 юли 2021 г. от 10.00 ч. в зали 3074, 3075 и 4052. В срок до 25 юни 2021 г. (петък), всеки дипломант трябва задължително да се яви в канцеларията на бакалавърска степен, със следните ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - първа сесия 2021 г. 12.5.2021 г. ... , дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 7 юли 2021 г. от 10:00 ч. в зала 3071. В срок до 21 юни 2021 г. (понеделник), всеки дипломант трябва задължително да се яви в канцеларията на магистърска степен със ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - трета сесия 6.2.2021 г. ... , дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Третата сесия за защита на дипломни работи ще се проведе на 5 март 2021 г. от 10:30 ч. в зала 3071.   Институт по ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - трета сесия 6.2.2021 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Третата сесия на държавния изпит ще се проведе на 5 март 2021 г. от 10.00 ч. в зала 1082. Институт по ...
Покана за участие в тестовата фаза по проект „Дигитален хуманист“, финансиран по програма Еразъм + в областта на висшето образование, ключова компетентност 2 - стратегически партньорства Проект № 2018-1-IT02-KA203-048291 22.12.2020 г. ... и промоции в областта на културата, предприемачество в творческите индустрии. Учебната програма е достъпна на този линк. Студентите ще извършват работа на терен, както следва: Посещения на малки и средни предприятия (МСП), за да се разберат начините и средствата, от ...
Конференция „100 години УНСС – школа за предприемачи на новото столетие“ 10.10.2020 г. ... на УНСС, завършили специалност „Предприемачество“ и създали собствен бизнес, които ще споделят своя практически опит и ролята на обучението им по предприемачество за успеха на техните предприятия. Конференцията, също така, ще предостави възможност на студенти, ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност “Предприемачество” - випуск 2020 г. 2.11.2020 г. ... , абсолвенти на специалност „Предприемачество“,   Усложняването на обстановката, свързана с риска от Covid-19, доведе до издаването на заповед № РД-01-626/ 27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването на Република България, преустановяваща провеждането ...
Прием за учебната 2020/2021 г. 20.11.2020 г. ... на интелектуалната собственост Предприемачество Търговска медиация Управление на висшето образование Управление на средното образование Управление на човешките ресурси Учител /икономика/ Финансов ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър", втора сесия, 2020 г. 10.9.2020 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Втората сесия на държавния изпит ще се проведе на 15 септември 2020 г. от 10.00 ч.  Изпитът ще бъде проведен в зала 3060. Заявки за допускане до държавен изпит се подават в отдел "Студенти - Бакалавър" от 1 до 9 ...
Защити на дипломни работи (магистърски тези) - втора сесия, 2020 г. 10.9.2020 г. ... , дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Втората сесия за защити на дипломни работи ще се проведе на 15 септември 2020 г. от 10:30 ч.  Защитите на дипломни работи ще се проведат в зала 3071. Подаването на заявки за допускане до защита ще бъдат приемани ...
Годишна международна научна конференция на Kaтедра "МИО и бизнес" 19.8.2020 г. ... Иновации и предприемачество -          Корпоративно управление -          Качество и конкурентоспособност на образованието ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - трета сесия 15.5.2020 г. ... , дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Третата сесия за защита на дипломни работи ще се проведе онлайн на 3 юни 2020 г. от 16:00 ч. посредством платформата Microsoft Teams. За подробности относно начина на защита се свържете с нас по електронната поща ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - трета сесия 15.5.2020 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Третата сесия на държавния изпит ще се проведе в онлайн режим на 3 юни 2020 г. от 10.00 ч. посредстом платформата Microsoft Teams и приложението MS Forms. За запознаване с правилата, свържете се с нас по ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - випуск 2020 г. 30.6.2020 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 6 юли 2020 г. в онлайн режим от 10.00 ч. посредстом платформата Microsoft Teams и приложението MS Forms. С уважение, доц. д-р Костадин Коларов директор Институт по ...
100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕНИАЛНИЯ МИСЛИТЕЛ АКАДЕМИК ЕВГЕНИ МАТЕЕВ 1.4.2020 г. ... Форд и Ли Йакока, образци на частното предприемачество.      И, разбира се, огромен принос имат идеите на акад. Матеев за взаимодействието пазар – план. Той дефинира пазара като възможност купувачът да купи това, което иска, там, където го иска и когато ...
Отлагане на държавен изпит и защита на дипломни работи 15.3.2020 г. ... Костадин Коларов директор Институт по ...
АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРСТВО И ЛИЧНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 9.3.2020 г. ... на допълнително обучение по вътрешно предприемачество, лидерство, личностно развитие, конфликти, управление на времето, работа в стрес, емоционална интелигентност, презентационни умения и др.      Лектори ще бъдат професионални коучове от Хорайзънс България ...
АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРСТВО И ЛИЧНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 6.3.2020 г. ... на допълнително обучение по вътрешно предприемачество, лидерство, личностно развитие, конфликти, управление на времето, работа в стрес, емоционална интелигентност, презентационни умения и др.      Лектори ще бъдат професионални коучове от Хорайзънс България ...
Конференция „100 години УНСС – школа за предприемачи на новото столетие“ 16.10.2020 г. ... , организирана от Института по предприемачество 23 октомври 9.30 - 16.30 ч. Голяма конферентна ...
ПОКАНА за участие в тестовата фаза по проект „Дигитален хуманист“, Програма Еразъм+ 20.11.2020 г. ... и промоции в областта на културата, Предприемачество в творческите индустрии. Студентите ще извършват работа на терен, както следва: Посещения на малки и средни предприятия (МСП), за да се разберат начините и средствата, от които културните и креативни индустрии могат да се ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност “Предприемачество” 18.11.2019 г. ... на абсолвентите от специалност „Предприемачество“, ОКС „бакалавър“ и специалност „Предприемачество“ със специализация „Фамилно предприемачество“, ОКС „магистър“, ще се проведе на 20 ноември от 16.00 ч. в зала ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност “Предприемачество” 31.10.2019 г. ... от випуск 2019 г. на специалност „Предприемачество“. На тържеството ще присъстват представители на бизнеса, браншови камари, посланици, policy makers.   Очакваме Ви!   Поздрави,   проф. д.ик.н. Кирил Тодоров директор Институт по ...
Еко Клуб УНСС набира нови членове 30.10.2019 г. ... , замърсяване на околната среда, зелено предприемачество, кръгова икономика и др. Как да се включите? Желаещите да се включат в екипа на Еко Клуб УНСС трябва да попълнят електронния формуляр за членство в срок до 22.11.2019 г.: https://forms.gle/hCcngmasJBHrZfWY8 Какво ...
Тържествено откриване на новата учебна година 30.9.2019 г. ... творчески индустрии и бизнес , Институт по предприемачество: Поток 143  - зала 2030  - проф. д.ик.н. Пламен Мишев Поток 144  - зала 2015  - проф. д.ик.н. Кирил Тодоров Поток 145 - зала 3008 -  проф. д-р Владя Борисова   Поднаправление “Икономика ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - втора сесия, 2019 г. 30.9.2019 г. ... на магистърска програма "Предприемачество", Втората сесия за защита на дипломни работи ще се проведе на 1 октомври 2019 г. от 11:00 ч. в зала 3003.   Институт по ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър", втора сесия, 2019 г. 30.9.2019 г. ... , дипломанти на специалност "Предприемачество", Втората сесия на държавния изпит ще се проведе на 1 октомври 2019 г. от 10.00 ч. в зала 3002.   Институт по ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - първа сесия 2019 г. 27.5.2019 г. ... на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 9 юли 2019 г. от 11:00 ч. в зала 3071.   Институт по ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - випуск 2019 г. 27.5.2019 г. ... , дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 9 юли 2019 г. от 10.00 ч. в зали 3048 и 3049. Институт по ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - трета сесия 11.3.2019 г. ... , дипломанти на специалност "Предприемачество", Третата сесия на държавния изпит ще се проведе на 25 март 2019 г. от 9.00 ч. в зала 3071. Катедра ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - трета сесия 11.3.2019 г. ... на магистърска програма "Предприемачество", Третата сесия за защита на дипломни работи ще се проведе на 25 март 2019 г. от 10:00 ч. в зала 3073.   Катедра ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност „Предприемачество” 14.11.2018 г. ... от специалност „Предприемачество", ОКС „бакалавър“ и специалност „Предприемачество“ със специализация „Фамилно предприемачество“, ОКС „магистър“. ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите да се явят  в отдел ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност “Предприемачество” 26.10.2018 г. ... 2018 г. на специалност „Предприемачество“. На тържеството ще присъстват представители на бизнеса, браншови камари, посланици, policy makers.   Очакваме Ви!   Поздрави,   проф. д.ик.н. Кирил Тодоров директор Институт по ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - втора сесия 2018 г. 28.9.2018 г. ... на магистърска програма "Предприемачество", Втората сесия за защита на дипломни работи ще се проведе на 9 октомври 2018 г. от 10:00 ч. в зала 5022.   Катедра ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър", втора сесия, 2018 г. 28.9.2018 г. ... , дипломанти на специалност "Предприемачество", Втората сесия на държавния изпит ще се проведе на 9 октомври 2018 г. от 9.00 ч. в зала 3060. Катедра ...
Трета международна конференция на тема „Създаването на успешни международни бизнес модели за устойчиво развитие: напълно възможно“ 25.6.2018 г. ... проекти с идеална цел, социално предприемачество, кръгова икономика и др., които ще бъдат илюстрирани с казуси от различни части на света. За повече информация: www.nbmconference ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - първа сесия 2018 г. 6.5.2018 г. ... на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 10 юли 2018 г. от 10:00 ч. в зала 3071.   Катедра ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - випуск 2018 г. 6.5.2018 г. ... , дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 10 юли 2018 г. от 9.00 ч. в зали 4052 и 4053. Катедра ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - трета сесия 23.2.2018 г. ... на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 27 март 2018 г. от 10.00 ч. в зала 3071.   Катедра ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - трета сесия 23.2.2018 г. ... , дипломанти на специалност "Предприемачество", Третата сесия на държавния изпит ще се проведе на 27 март 2018 г. от 9.00 ч. в зала 3060. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит. Катедра ...
Курсови работи 2018 16.2.2018 г. ... от ІV курс на специалност "Предприемачество" По-долу е публикуван файл с тематичните направление за курсови работи, указания за тяхното изготвяне, както и образец на заявка за избор на тематично направление.  Моля, попълнете заявката и я изпратете до 23 ...
Представяне на романа на испански език „Хронографът на доктор Коен” на Десислава Томова, докторант в УНСС 20.2.2018 г. ... „Креативно и арт предприемачество”. Завършила e Бакалавърска програма по "Персонифицирана аудиовизуална журналистика" и Магистърска програма "Театрална режисура в европейски контекст" в НБУ. Работи като журналист, сценарист, артмениджър и ...
Представяне на роман на испански език „Хронографът на доктор Коен” в съпровод с класическа китара 15.2.2018 г. ... „Креативно и арт предприемачество”. Завършила e Бакалавърска програма по "Персонифицирана аудиовизуална журналистика" и Магистърска програма "Театрална режисура в европейски контекст" в НБУ. Работи като журналист, сценарист, артмениджър и ...
10 години специалност „Предприемачество“ – с поглед към бъдещето 2.12.2017 г. ... ръководител на катедра „Предприемачество“, създател на специалност „Предприемачество“ 14.15 – 14.30 г-н Цън Цон, собственик на „Тераленд Груп“ Проблемите на младите предприемачи в България 14.30 ...
Семинар на катедра "Предприемачество" 1.12.2017 г. ... конферентна зала катедра „Предприемачество“ ще проведе семинар по предприемачество. С презентации ще участват предприемачи, докторанти и студенти ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност “Предприемачество” 17.11.2017 г. ... и магистри, от специалност "Предприемачество", Катедра "Предприемачество" Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 4 декември 2017 г. от 16:30 часа в зала “Тържествена” на УНСС ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност “Предприемачество” 7.11.2017 г. ... на абсолвентите от специалност "Предприемачество", ОКС „бакалавър“ и специалност „Предприемачество“ със специализация „Фамилно предприемачество“, ОКС „магистър“, ще се състои на 4 декември (понеделник) от 16.30 ч. в ...
Извънреден изпит по "Основи на предприемачеството" 28.9.2017 г. ... по дисциплината "Основи на предприемачеството" ще се проведе на 10 октомври 2017 г. от 9:00 ч. в зала 3071. Катедра ...
Дванадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно" 18.9.2017 г. ... Иновации и предприемачество -          Корпоративно управление -          Качество и конкурентоспособност на образованието ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър", втора сесия, 2017 г. 26.8.2017 г. ... , дипломанти на специалност "Предприемачество", Втората сесия на държавния изпит ще се проведе на 27 септември 2017 г. от 9.00 ч. в зала 3074. Катедра ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - втора сесия, 2017 г. 29.8.2017 г. ... на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 27 септември 2017 г. от 10.00 ч. в зала 3071. Срокове: 1. Предаване на завършените дипломни работи (подписани от научния ръководител) - до 20 септември 2017 г. ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени 15.11.2017 г. ... Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб Работни езици на конференцията Български Английски Руски Място на провеждане на ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - първа сесия 16.5.2017 г. ... на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 7 юли 2017 г. от 10:00 ч. в зала 3071. Сроковете, свързани със защитата са: Предаване на готовите дипломни работи (подписани от научния ръководител) – до 30 ...
Кандидатстване по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 15.5.2017 г. ... на изследователски теми по предприемачество и бизнес (160 астр. часа). Тестване на изследователски хипотези и експертизи върху качествата на изследователските трудове. Използват се съвременни технически средства за обучение. Сертифициране на резултатите от ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - випуск 2017 г. 10.5.2017 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 7 юли 2017 г. от 9.00 ч. в зала 4052. Моля, запознайте се с изложените по-долу въпросник за държавния изпит и правилата за провеждането му. Катедра ...
Лекция на тема "Предприемачество за студенти" от Бизнес мастър клас на УниКредит Булбанк 23.3.2017 г. ... мастър клас Лекция на тема Предприемачество за студенти - отворен разговор с инвеститор, банкер и предприемач лекторФилип Генов 29 март, 11.00 ч., голяма конферентна зала Бизнес мастър клас на УниКредит Булбанк е в подкрепа на образованието и бъдещите млади професионалисти в сферата ...
Учебна практика 2017 11.2.2017 г. ... на студентите от ІV курс на специалност "Предприемачество" По-долу е публикуван файл с методически указания за провеждане на учебна практика, както и образец на заявка за избор на предприятие за провеждане на практиката. Моля, попълнете заявката и я изпратете до 24 февруари 2017 г ...
Курсови работи 2017 11.2.2017 г. ... на студентите от ІV курс на специалност "Предприемачество" По-долу е публикуван файл с тематичните направление за курсови работи, указания за тяхното изготвяне, както и образец на заявка за избор на тематично направление.  Моля, попълнете заявката и я изпратете до 24 февруари 2017 г ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - трета сесия 2.2.2017 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Третата сесия на държавния изпит ще се проведе на 17 март 2017 г. от 10.00 ч. в зала 3071. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит. Катедра ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - трета сесия 2.2.2017 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 17 март 2017 г. от 16.00 ч. в зала 3071.   Катедра ...
Еко клуб УНСС набира членове 27.1.2017 г. ... развитие, замърсяване на околната среда, зелено предприемачество, кръгова икономика и др. Чрез организиране на дискусии, събития и доброволчески инициативи, клубът надгражда и развива познанията и уменията на студентите и им помага да натрупат ценен опит, приложим и при бъдещата им професионална ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност “Предприемачество” 15.11.2016 г. ... на дипломите на студентите от специалност "Предприемачество" ще се проведе на 18 ноември (петък) от 16.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Тържествено връчване на дипломи на абсолвентите от специалност "Предприемачество" 8.10.2016 г. ... абсолвенти, бакалаври и магистри, от специалност "Предприемачество", Катедра "Предприемачество" Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 18 ноември 2016 г. от 16.00 часа в зала “Тържествена” на УНСС ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - втора сесия 25.10.2016 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 26 октомври 2016 г. от 10.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително.   Катедра ...
Информационен ден за представяне на националния конкурс по проект "Техностарт 2" 16.9.2016 г. ... на икономиката и катедра „Предприемачество“ при УНСС организират информационен ден за представяне на националния конкурс по проект „Техностарт 2“ В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ за стартирането на собствен, иновативно ориентиран ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно" 6.10.2016 г. ... Иновации и предприемачество -          Корпоративно управление -          Качество и конкурентоспособност на образованието ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 2.9.2016 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Втората сесия на държавния изпит ще се проведе на 19 септември 2016 г. от 10.00 ч. в зала 3071. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит. Катедра ...
Международна конференция на тема "Преподаване, изследване и практика на предприемачеството в глобална среда - изграждане на мостове" 3.6.2016 г. ... „Предприемачество“ и Институтът за развитие на предприемачеството (ИРП) при УНСС организират съвместно с Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) и Европейския съвет по дребен бизнес и предприемачество (ECSB) седмата поред международна конференция ...
Седма международна конференция "Преподаване, изследване и практика на предприемачеството в глобална среда - изграждане на мостове", 8 - 10 юни 2016 г., гр. Поморие 31.5.2016 г. ... „Предприемачество“ и Институтът за развитие на предприемачеството (ИРП) при УНСС организират съвместно с Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) и Европейският съвет по дребен бизнес и предприемачество (ECSB) седмата поред международна ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 17.5.2016 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 8 юли 2016 г. от 13.00 ч. в зала 3071.   Катедра ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 17.5.2016 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 7 юли 2016 г. от 13.00 ч. в зала 3074. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит.   Катедра ...
Научен форум "Бизнесът в 21 век" 10.5.2016 г. ... имоти; Бизнесът с интелектуална собственост; Предприемачество и бизнес; Други Официално откриване: 10:00 часа Официален език: български Важни срокове: 3 май –        подаване на заявка за участие (изпращане на заглавие и абстракт на български ...
Научна конференция на тема „Представяне и оценка на бизнес идеи за стартиращи и развитие на действащи предприятия“ 8.4.2016 г. ... „Предприемачество“ организира научна конференция на тема „Представяне и оценка на бизнес идеи за стартиращи и развитие на действащи предприятия“ 18 април (понеделник), 9,30 ч., голяма конферентна зала В конференцията ще участват студенти от УНСС и ...
Научна конференция по предприемачество за студенти и ученици от професионалните гимназии 16.3.2016 г. ... 25 години от въвеждането на системно обучение по предприемачество в УНСС и България и десет години от създаването на катедра „Предприемачество“. Предназначението на конференцията е да се представят: работещи идеи за стартиране на нов бизнес; идеи за развитие на съществуващ бизнес ...
Учебна практика 2016 19.2.2016 г. ... на студентите от ІV курс на специалност "Предприемачество" По-долу е публикуван файл с методически указания за провеждане на учебна практика, както и образец на заявка за избор на предприятие за провеждане на практиката. Моля, попълнете заявката и я изпратете до 2 март 2016 г ...
Курсови работи 2016 19.2.2016 г. ... на студентите от ІV курс на специалност "Предприемачество" По-долу е публикуван файл с тематичните направление за курсови работи, указания за тяхното изготвяне, както и образец на заявка за избор на тематично направление.  Моля, попълнете заявката и я изпратете до 2 март 2016 г ...
Обучителен студентски семинар на тема: "Дигитална икономика и иновации" 15.2.2016 г. ... като успешна дигитална икономика? Дигитално предприемачество и иновации в България - това са само част от темите и въпросите, които ще бъдат дискутирани по време на тринадесетото издание от серията обучителни студентски семинари на Институт за икономическа политика – Paving Youths’ ...
Пета международна конференция на тема: „Лидерство чрез партньорство“ PILC 2016 4.2.2016 г. ... теми, свързани с международни отношения, предприемачество, медии и женско предприемачество, но през призмата на партньорството. За повече информация: http://www.par-conference.com/en/index ...
Трета сесия на държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 29.1.2016 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Третата сесия на държавния изпит ще се проведе на 25 март 2016 г. от 10.00 ч. в зала 3071. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит.   Катедра ...
Трета сесия за защита на дипломни работи (магистърски тези), специалност "Предприемачество", специализация "Фамилно предприемачество" 29.1.2016 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Третата сесия за защитата на дипломните работи ще се проведе на 25 март 2016 г. от 16.00 ч. в зала 3071.   Катедра ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност "Предприемачество" 9.12.2015 г. ... студенти от випуск 2015 на специалност „Предприемачество“ ще се проведе на 11 декември от 16:00 ч. в зала „Тържествена“ на УНСС. ЗАБЕЛЕЖКА:  Дипломантите да се явят  в отдел „Студенти“, гише № 9, за подписване на дипломите, на 11.12.2015 г. от 9 ...
Тържествено връчване на дипломи на абсолвентите от специалност "Предприемачество" 17.11.2015 г. ... абсолвенти от специалност "Предприемачество", Катедра "Предприемачество" Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 11 декември 2015 г. от 16.00 часа в зала “Тържествена” на УНСС ...
Обучителен студентски семинар "Предприемачеството: бизнес и/ или кауза?" 19.10.2015 г. ... семинари Paving Youth’s Way  на тема: Предприемачеството: бизнес и/или кауза? 13 – 15 ноември 2015 г.   хотел „Дружба“, Банкя Как се развива предприемаческата среда в България? Какви са истините и митовете за предприемачеството? Какво ...
Конференция по предприемачество 9.10.2015 г. ... смел! Създай свое предприятие!Как да стимулираме предприемачеството сред младите хора? Конференция, организирана от Френския институт в сътрудничество сФренско-българската търговска и индустриална камара13 октомври 2015 – ФИБ9.00 - 13.00 ч. Вход свободен. Осигурен е симултанен превод на ...
Втора сесия за защита на дипломни работи (магистърски тези) - 2015 29.9.2015 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Втората сесия за защитата на дипломните работи ще се проведе на 23 октомври 2015 г. от 12.00 ч. в зала 3071 на УНСС.   Катедра ...
Втора сесия на държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 2015 29.9.2015 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Втората сесия на държавния изпит ще се проведе на 23 октомври 2015 г. от 9.00 ч. в зала 3071 на УНСС. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит.   Катедра ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени "Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации" 14.12.2015 г. ... и вътрешен контрол 3. Мениджмънт, маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и в ЕС Работни езици на конференцията: български, английски и руски Важни дати: 15 септември 2015 г. - Краен срок за подаване на онлайн заявка за участие в конференцията на ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 8.6.2015 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 8 юли 2015 г. от 13.30 ч. в зала 2013. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит.   Катедра ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 8.6.2015 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 10 юли 2015 г. от 13.30 ч. в 2013   Катедра ...
ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР по ПРОЕКТ FIERE 19.5.2015 г. ... СЕМИНАР по Проект "Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони" (FIERE), изпълняван по програма "Учене през целия живот", подпрограма "ГРЮНДВИГ" на Европейския съюз П О К А Н А Уважаеми дами и господа, Имаме удоволствието да Ви поканим за ...
Докторантски семинар 15.5.2015 г. ... си труд на 16.03.2015 г. на тема "Социално предприемачество при самоуправление на болестта в условията на икономическа криза в България (по емпирични изследвания на хронично болни от диабет тип 2)". По традиция тя ще участва в докторантския семинар на Лабораторията за социологически ...
Дискусионен форум "Възможности за развитие на социално предприемачество през периода 2014-2020 г.: Създаване на заетост за младите хора" 4.5.2015 г. ... ФОРУМ „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 г.: СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“ Организатори: Икономическият и социален съвет и УНСС 11 май 2015 г. , голяма конферентна зала на УНСС    ПРОГРАМА   10.30 – 11 ...
Първата тренировъчна фирма на УНСС ще вземе участие в международен панаир 21.4.2015 г. ... от България в издания, свързани с обучението по предприемачество и насърчаване и развитие на дух на креативност, иновации и предприемаческо мислене. На ТФ ФЕСТ 2015 ще участват 104 тренировъчни фирми. Първата тренировъчна фирма на УНСС „ФСФ“ ООД ще бъде на щанд 45, секция В Учебна фирма „ФСФ“ ООД е ...
Публична защита за придобиване на ОНС "Доктор" на Велина Балканска 6.3.2015 г. ... ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД  „Социално предприемачество при самоуправление на болестта в условията на икономическа криза” (по резултати от емпирични изследвания на хронично болни от диабет тип 2 в България) Автор: Велина Костадинова Балканска Научен ръководител: проф. дсн Елка ...
Учебна практика 2015 16.2.2015 г. ... на студентите от ІV курс на специалност "Предприемачество" По-долу е публикуван файл с методически указания за провеждане на учебна практика, както и образец на заявка за избор на предприятие за провеждане на практиката. Моля, попълнете заявката и я изпратете до 27 февруари 2015 г ...
Курсови работи 2015 16.2.2015 г. ... на студентите от ІV курс на специалност "Предприемачество" По-долу е публикуван файл с тематичните направление за курсови работи, указания за тяхното изготвяне, както и образец на заявка за избор на тематично направление.  Моля, попълнете заявката и я изпратете до 27 февруари 2015 г ...
Второ издание на академия "Иновация в действие" 26.1.2015 г. ... атрактивни награди, свързани с обучение по иновации и предприемачество. Първа награда ще предложи едноседмична лятна програма в Solvay University в Брюксел, а втора -  магистратура „Иновации, предприемачество и финанси”, разработена съвместно от ВУЗФ и Института за предприемачи на „Сиско“. Третата ...
Трета сесия за защита на дипломни работи (магистърски тези), специалност "Предприемачество", специализация "Фамилно предприемачество" 27.3.2015 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Третата сесия за защитата на дипломните работи ще се проведе на 31 март 2015 г. от 16.00 ч. Мястото на защита ще бъде съобщено допълнително.   Катедра ...
Трета сесия на държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 19.2.2015 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Третата сесия на държавния изпит ще се проведе на 25 февруари 2015 г. от 9.00 ч. Мястото на провеждане ще се обяви допълнително. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит.   Катедра ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Предприемачество" и магистрите от "Фамилно предприемачество" 15.12.2014 г. ... връчени дипломите на четвъртия випуск на специалност „Предприемачество“ – бакалаври, и на първия випуск „Фамилно предприемачество“ – магистри ...
Тържествено връчване на дипломи на абсолвентите от специалност "Предприемачество" 1.12.2014 г. ... абсолвенти от специалност "Предприемачество", Катедра "Предприемачество" Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 18 декември 2014 г. от 15.00 часа в зала “Тържествена” на УНСС ...
Лекция на проф. Робърт Хисрич на тема: "Глобалният предприемач и обучението по бизнес и предприемачество в университетите: Как да ги срещнем?" 1.10.2014 г. ... "Предприемачество" и Клубът на младия иновативен предприемач при УНСС организират лекция-среща на тема: "Глобалният предприемач и обучението по бизнес и предприемачество в университетите: Как да ги срещнем?" 7 октомври, 17.00 часа, голяма конферентна зала Лектор: проф. ...
Лекция на Мади Шарма, международен предприемач, на тема: „Как да развием потенциала на младите хора в университетите и ги подготвим и мотивираме за успешен бизнес и кариера в международна, мултикултурна среда“ 1.10.2014 г. ... „Предприемачество“ и Клубът на младия иновативен предприемач при УНСС организират лекция-среща на тема: „Как да развием потенциала на младите хора в университетите и ги подготвим и мотивираме за успешен бизнес и кариера в международна, мултикултурна среда“ 9 октомври, 10.00 часа, зала ...
Лекция-среща на тема "Глобалният предприемач и обучението по бизнес и предприемачество в университетите: Как да ги срещнем?" 25.9.2014 г. ... "Предприемачество" и Клубът на младия иновативен предприемач при УНСС организират лекция-среща на тема: "Глобалният предприемач и обучението по бизнес и предприемачество в университетите: Как да ги срещнем?" на 7-ми октомври от 17.00 часа в голяма конферентна зала на УНСС. Лектор: ...
Лекция-среща на тема "Как да развием потенциала на младите хора в университетите и ги подготвим и мотивираме за успешен бизнес и кариера в международна, мултикултурна среда" 25.9.2014 г. ... "Предприемачество" и Клубът на младия иновативен предприемач при УНСС организират лекция-среща на тема: "Как да развием потенциала на младите хора в университетите и ги подготвим и мотивираме за успешен бизнес и кариера в международна, мултикултурна среда" на 9-ти октомври от 10.00 ...
Втора сесия за защита на дипломни работи (магистърски тези) 25.9.2014 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Втората сесия за защитата на дипломните работи ще се проведе на 10 октомври 2014 г. от 9.00 ч. в зала 215 на ИСК при УНСС.   Катедра ...
Втора сесия на държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 1.9.2014 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Втората сесия на държавния изпит ще се проведе на 17 септември 2014 г. от 9.00 ч. в зала ИСК 210. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит.   Катедра ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 3.7.2014 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 8 юли 2014 г. от 9.00 ч. в зала 3006 на УНСС.   Катедра ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 1.6.2014 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 11 юли 2014 г. от 9.00 ч. в зала 3006 на УНСС. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит.   Катедра ...
Научно-практическа конференция "Транспортът в променящия се свят - предизвикателства и решения" 21.10.2014 г. ... и околна среда Транспорт и енергетика Транспортно предприемачество ...
Конкурс за най-добър иновативен бизнес план за стартиране на нов бизнес 4.4.2014 г. ... на младия иновативен предприемач (КМИП), катедра „Предприемачество“ при УНСС, и Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) с финансовата подкрепа на Банка ДСК обявяват КОНКУРС за най-добър иновативен бизнес план за стартиране на нов бизнес Право на участие ...
Конкурс за най-добър иновативен бизнес план за стартиране на нов бизнес 4.4.2014 г. ... на младия иновативен предприемач (КМИП), Катедра „Предприемачество“ при УНСС, и Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) с финансовата подкрепа на Банка ДСК обявяват КОНКУРС за най-добър иновативен бизнес план за стартиране на нов бизнес Право на участие ...
Държавен изпит 12.2.2014 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 25 февруари 2014 г. от 9.00 ч. в зала 2028А на УНСС. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит.   Катедра ...
Учебна практика 11.2.2014 г. ... на студентите от ІV курс на специалност "Предприемачество" По-долу е публикуван файл с методически указания за провеждане на учебна практика, както и образец на заявка за избор на предприятие за провеждане на практиката. Моля, попълнете заявката и я изпратете до 28 февруари 2014 г ...
Курсови работи 11.2.2014 г. ... на студентите от ІV курс на специалност "Предприемачество" По-долу е публикуван файл с тематичните направление за курсови работи, указания за тяхното изготвяне, както и образец на заявка за избор на тематично направление.  Моля, попълнете заявката и я изпратете до 24 февруари 2014 г ...
Тържествено връчване на дипломи на абсолвентите от специалност "Предприемачество" 10.12.2013 г. ... абсолвенти от специалност "Предприемачество", Катедра "Предприемачество" Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 12 декември 2013 г. от 16.00 часа в зала "Тържествена" ...
Тържествено връчване на дипломи на абсолвентите от специалност "Предприемачество" 9.12.2013 г. ... абсолвенти от специалност "Предприемачество", Катедра "Предприемачество" Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 12 декември 2013 г. от 16.00 часа в зала ...
Bulgaria Youth to Business Forum 2013 на тема: "Предприемачество в България" 28.10.2013 г. ... Youth to Business Forum 2013 тема:  „Предприемачество в България” 26 октомври, аула "Максима" 23 Октомври – Панаир на компаниите-участници във фоайето на УНСС Youth to Business Forum е най-голямото бизнес събитие в глобалната мрежа на AIESEC International и ще ...
Осми обучителен семинар "Предприемачество в България - добри практики и перспективи" 11.10.2013 г. ... серията Paving Youths’ Way на тема: "Предприемачество в България – добри практики и перспективи"  8-10 ноември, хотел "Дружба", Банкя Семинарът ще постави фокус върху възможностите за започване на собствен бизнес в България, перспективите за развитие на ...
Курс по глобален мениджмънт и лидерство 7.10.2013 г. ... в Япония: - Стратегическо управление и предприемачество - доц. Иван Стойчев; - Бизнес в глобална среда - проф. Антоанета Василева; - Потребителско поведение - доц. Миланка Славова; - Интегрирани маркетингови комуникации - Георги Неделчев; - Тотално управление на качеството - доц. ...
Фамилно предприемачество - нови хоризонти пред следващото поколение 9.8.2013 г. ... асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството и катедра "Предприемачество" на УНСС организира интерактивен семинар с международно участие на тема   ФАМИЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Новите хоризонти пред следващото поколение четвъртък, 05 септември 2013, ...
Лекции на двама испански професори 18.4.2013 г. ... Хавиер Бланко Енкомиенда, на тема „Предприемачество и икономически растеж“, и проф. д-р Хуан Мигел Алкантара Пилар на тема “Интеркултурната комуникация“. Двамата професори ще говорят на испански или английски език според предпочитанията на аудиторията. Лекциите ще бъдат ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество" 21.6.2013 г. ... са изложени въпросникът за държавния изпит, както и правилата за провеждането му ...
Kурс "Глобален мениджмънт и лидерство" в ИСК при УНСС 16.1.2013 г. ... области: Стратегически мениджмънт и предприемачество Бизнес мениджмънт в глобалната среда Управление на маркетинга Мениджмънт на иновациите/ Теория на базисните иновации Потребителско поведение Интегрирани маркетингови комуникации Тотално управление на качеството Умения за ...
мио 19.10.2020 г. ... области: Стратегически мениджмънт и предприемачество Маркетинг мениджмънт Бизнес в глобална среда Индустрия 4.0 и Общество 5.0 Потребителско поведение Интегрирани маркетингови комуникации Тотално управление на качеството Управление на риска Комуникативни умения за водене на ...
Презентация по програма "Младите лидери на България" - компонент „Лятна предприемаческа програма” 10.12.2012 г. ... . 5-седмичното интензивно обучение по предприемачество, бизнес и развитие на лидерски умения ще се проведе през лятото на 2013 г. Участниците ще имат възможността да се обучават във водещи американски бизнес университети и да общуват с местни предприемачи, бизнес лидери, ...
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от специалност "Предприемачество" 6.11.2012 г. ... "Предприемачество" ще връчи дипломите на абсолвентите си на официална церемонията, която ще се състои на 21 ноември от 16.00 ч. в зала “Тържествена” на университета ...
Тържествено връчване на дипломи на абсолвентите от специалност "Предприемачество" 6.11.2012 г. ... абсолвенти от специалност "Предприемачество", катедра "Предприемачество" Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 21 ноември 2012 г. от 16.00 часа в зала “Тържествена” на УНСС ...
Глобален конкурс за най-добър бизнес план, организиран от град Ню Йорк - NYC Next Idea 2.10.2012 г. ... има предложение към Института за развитие на предприемачеството да организира участието на български студенти. В тази връзка, тези наши студенти, които имат желание и възможности да участват в конкурса могат да се обърнат за повече информация и съдействие към катедра ...
Тържествено връчване на дипломи на първия випуск бакалаври от специалност “Предприемачество” 8.12.2011 г. ... дипломите на студентите от специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър", дипломирали се през юли 2011 г ...

Фотогалерия

1 results found
Семинар по международен проект 5.4.2012 г. ... проект "Европейски ангажимент за предприемачество", 02.07.2010г ...

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене