Резултати от търсене за Общо събрание

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

14 results found
Акценти 26.5.2021 г. ... конферентна зала на УНСС се проведе Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет на УНСС. При процедури на тайно гласуване бяха избрани: Декан - проф. д-р Румен Брусарски Зам.-декани - доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, доц. д-р Силвия Трифонова-Праматарова и доц.д-р Емил ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... провеждането на всяко следващо заседание на Общо събрание, с оглед недопускане на вече констатирани слабости.            2.Извършени са проверки и са изготвени становища със заключения за законосъобразност на изпълнението на бюджета на УНСС и ...
Препоръки (Архив) 5.4.2018 г. ... I.Общо събрание на УНСС             1. Контролният съвет за пореден път прави препоръка за прецизност при оформянето на титула на списъците на членовете на Общото събрание от квотата на ...
Доклади (Архив) 7.2.2017 г. ... на свиканото и проведено на 16.02.2012 г. Общо събрание на факултет „Приложна информатика и статистика”; законосъобразност на избора на Декан; законосъобразност на избора за частично попълване състава на Факултетния съвет.              ...
Общо събрание - 2015 г. 5.11.2015 г. ... решение на Академичния съвет № 4/08.07.2015 г. на 16 декември 2015 г. се свиква Общоро събрание на УНСС.   Дневен ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... на свиканото и проведено на 16.02.2012 г. Общо събрание на факултет „Приложна информатика и статистика”; законосъобразност на избора на Декан; законосъобразност на избора за частично попълване състава на Факултетния съвет.              Контролният ...
Документи архив 7.4.2015 г. ... - Председател и Зам.-председател на Общо събрание на факултет;             - членове на Факултетен съвет - хабилитирани преподаватели, нехабилитирани преподаватели, студенти и докторанти ...
<span style="display:none">Отчети</span> 9.12.2020 г. ... председатели и на заместник председател на Общо събрание на факултет; избори за попълване състави на факултетни съвети и др.             Резултатите от извършените проверки са докладвани пред Академичния съвет, а докладите за ...
<span style="display:none">ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 14.6.2021 г. ...      I. Общо събрание на УНСС       1. Като се използва опита от първото проведено в електронна среда заседание на Общото събрание на УНСС, следва да се извърши критичен анализ и да се направят допълнения в приложения ...
ДОКУМЕНТИ 14.6.2021 г. ... състав на новоформирано Общо събрание, съответно актуализирането им за действащо Общо събрание, при необходимост (чл. 31, ал. 3 и чл. 35, ал. 1, т. 11 от ПДУНСС). Забележки по т. 3: - база за определянето, съответно за промяната на числения и структурния ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... и проведено на 16.02.2012 г. Общо събрание на факултет Приложна информатика и статистика;             - законосъобразност на избора на ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 14.6.2021 г. ... съвет са: Новоконституираното Общо събрание на УНСС е законосъобразно, може да заседава и да взема решения. Изборът на Ректор на УНСС е законосъобразен. Изборът на Председател и на Заместник-председатели на Общото събрание е законосъобразен. Изборът на ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... в България, 20.04. 2010 г.; Общо събрание на Централно- и Източноевропейската организация на агенцията за осигуряване на качество на висшето образование (CEEN), 28.05.2010 г.; Международен симпозиум на тема: “Обучението по интелектуална собственост в страните в ...
История 9.4.2015 г. ... 11.11.2008 г. след провеждането на Общо събрание и избиране на неговите органи - Декан, Председател и Зам. Председател на ОС, избрани са структурата и състава на Факултетния съвет. До тази дата, катедрите му са част от факултет „Управление и информатика”, създаден на ...

Новини

26 results found
Наш преподавател в Управителния съвет на Българската фасилити мениджмънт асоциация 4.6.2021 г. ... 3 юни 2021 г. годишно отчетно-изборно Общо събрание. В състава на Управителния съвет на асоциацията за втори пореден път беше избран доц. д-р Драгомир Стефанов, гл. секретар на УНСС по социално-битови въпроси на учащите и чуждестранни студенти и преподавател в ...
Доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите: АЛИАНС ENGAGE.EU - забележителен пример за синергия на европейското образование 26.4.2021 г. ... , факултетни и катедрени съвети, общо събрание, научни журита, събития, срещи, подписване на документи за сътрудничество и много др.  VIVAT! Кои са най-важните решения, които стоят пред ръководството през тази година?  Най-важните решения не следва да стоят ...
УНСС проведе първото си онлайн Общо събрание 16.12.2020 г. ... УНСС проведе първото по рода си онлайн Общо събрание. Повече от 340 делегати участваха и гласуваха в платформата ZOOM. Членовете на ОС приеха предложените от неговия председател проф. д-р Лалко Дулевски промени в Правилника за дейността на УНСС, както и Правила за ...
Доц. Бошнаков е новият декан на нашия факултет 25.11.2020 г. ... конферентни зали на УНСС се проведе Общо събрание на факултет „Приложна информатика и статистика“, съблюдавайки всички противоепидемични мерки. След проведените гласувания се получиха следните резултати: Доц. д-р Венелин Бошнаков беше избран за декан на ...
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО, ПРИЕТ ОТ ОС НА ФСФ 23.11.2020 г. ... г. в платформата MSTeams бе проведено Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет. Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС прие с висока оценка Отчета на деканското ръководство за периода м.ноември 2019 година - м.ноември 2020 година ...
Ректорът проф. Димитров: Подписахме споразумение между най-големия университет и най-голямата работодателска организация 23.10.2020 г. ... ден - деня на годишното Общо събрание на КРИБ и в годината на 100-годишния юбилей на Университета за национално и световно стопанство. Искам още веднъж да ви поздравя с този значим юбилей и във ваше лице да поздравя всички преподаватели, студенти и ...
Професор от УНСС преизбран за вицепрезидент на HELICAS 25.2.2020 г. ... HELICAS от четвъртото общо събрание на Групата, което се проведе на 31 януари т.г. в Солун. (Проф. Статев е вицепрезидент на HELICAS от нейното създаване.) Новият президент е Симон Бенсасон, кмет на Неаполис и председател на Общинския съвет на ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ 25.11.2019 г. ... ноември 2019 година, 14,00 ч., Голяма конферентна зала на ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОИФ 23.10.2019 г. ... В  И  К  В  А  М   О Б Щ О  С Ъ Б Р А Н И Е   на Общоикономически факултет  на 06 ноември /сряда/ 2019 година  от 10.00 часа в Голяма конферентна зала при следния дневен ред:  1 ...
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА 1.12.2020 г. ... провеждане на Общо събрание УНСС 16.12.2020 Общоикономически факултет 17.11.2020 Финансово-счетоводен факултет 23.11.2020 Факултет „Управление и администрация“ 17.11 ...
доц. Найденов взе участие в годишното Общо събрание на СИБ 14.4.2019 г. ... взе участие в годишното Общо събрание на Съюза на икономистите в България. Дневният ред на Общото събрание включваше: Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на СИБ  през 2018г.  Обсъждане и приемане на Финансовия отчет на СИБ за ...
Ректорът връчи свидетелствата на доц. Мургова и доц. Атанасов 19.12.2018 г. ... г. по време на годишното Общо събрание на УНСС, Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев официално връчи свидетелствата за академична длъжност "доцент" на колегите доц. д-р Мариана Мургова и доц. д-р Атанас Атанасов. Катедрата ги поздравява и им пожелава ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет 21.1.2019 г. ... зала на УНСС се проведе Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет. ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ФСФ - М.ДЕКЕМВРИ 2017 - М.ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ОТЧЕТ НА ЗАМ.-ДЕКАНА ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ОТЧЕТ НА ЗАМ.-ДЕКАНА ПО ...
Общо събрание на факултета 27.11.2018 г. ... се състоя годишното Общо събрание на факултет "Приложна информатика и статистика". На събранието беше обсъден отчета на деканското ръковоство и бяха проведени частични избори за попълване състава на Факултетния съвет и Общото събрание на ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... конферентна зала се проведе Общо събрание на Общоикономическия факултет за отчитане дейността на факултета през периода 2017-септември 2018 г., избор на нов декан и попълване състава на Факултетния съвет с нови членове. Доц. д-р Лилия Йотова, декан на ...
Ректорът на УНСС беше избран за вицепрезидент на Европейската група за териториално сътрудничество 3.7.2017 г. ... Общо събрание на Европейската група за териториално сътрудничество (H.E.L.I.A.S), в което участваха представители на организациите, членуващи в нея, се проведе на 29 юни т.г. в Университета Аристотел – Солун, по покана на кмета на града Янис ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... съвет и др. За пръв път на Общо събрание официално бяха връчени свидетелства и плакети на удостоените със званието „почетен професор на УНСС“ и „заслужил професор на УНСС“, както и свидетелствата на преподаватели, придобили през ...
ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА - М.НОЕМВРИ 2015-М.НОМЕМВРИ 2016 29.11.2016 г. ...  се проведе отчетно Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет на УНСС ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет - 21 ноември 2016 година 29.11.2016 г. ... 2016 г. ще се проведе Общо събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС. Начало: 16,00 ч., Голяма конферентна зала на УНСС Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет в заседанието си от 16 ноември 2015 г. избра следните постоянни ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ 17.11.2014 г. ... ноември 2014 година ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФСФ ПРИЛОЖЕНИЯ: Отчет на декана на ФСФ за периода - м.ноември 2013 г. - м.ноември 2014 г. Отчет на зам.-декана по учебната работа на ФСФ за периода - м.ноември 2013 г. - м.ноември 2014 г. Отчет на зам.-декана по ...
3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии в икономиката и образованието" 27.10.2015 г. ... .2008 г. след провеждането на Общо събрание и избиране на неговите органи. А от 2012/2013 за него се обособява самостоятелно поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия”. По повод петата годишнина от създаването на Факултет ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет 10.7.2013 г. ... на Общото събрание на Финансово-счетоводен факултет 19 декември 2012 г. от 17,00 часа в зала ...
Проф. Стати Статев е избран за заместник-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България 19.11.2012 г. ... се в голямата конферентна зала на университета Общо събрание на сдружението, за негов председател бе избран проф. Ваньо Митев, ректор на Медицинския университет в София - с 32 гласа от 48, в конкуренция с още двама кандидати за поста: проф. Стоян Денчев, ректор на Университета по ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет-29.11.2011 1.3.2012 г. ... Решения на Общото събрание на ФСФ ОС на ФСФ избра за декан на Финансово-счетоводен факултет            проф.д-р Снежана Александрова Башева ОС на ФСФ избра членове на Факултетния ...
Проф. Стати Статев бе избран за член на УС на Съвета на ректорите на висшите училища в България 15.3.2012 г. ... се в голямата конферентна зала на университета Общо събрание на сдружението, за негов председател бе избран проф. Ваньо Митев, ректор на Медицинския университет в София - с 32 гласа от 48, в конкуренция с още двама кандидати за поста: проф. Стоян Денчев, ректор на Университета по ...

Предстоящо

57 results found
Общо събрание на Бизнес факултет 30.11.2020 г. ... 01.12.2020 г. от 10 ч. до 16 ч. ще се проведе извънпленарно гласуване в залата с главните книги за: 1. Попълване състава на ФС на Бизнес факултет2. Попълване състава на ОС на УНСС - квота на нехабилитирани преподаватели (9 ...
Общо събрание на Бизнес факултет 17.11.2020 г. ... 25.11.2020 г.  от 12.00 часа дистанционно (онлайн) в платформата MS Teams ще се проведе заседание на Общото събрание на Бизнес факултет при следния ДНЕВЕН РЕД:   1. Утвърждаване на работни комисии. 2. Отчет на деканското ръководство на Бизнес факултета за периода м. ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 17.11.2020 г. ... на ФС на ЮФ    СВИКВАМ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА УНСС на 26.11.2020 год.(четвъртък) от 15:00 ч. в платформата Microsoft Teams Събранието ще се проведе при следния дневен ред:   Отчет на деканското ръководство на ЮФ за периода ноември 2019 ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ 17.11.2020 г. ... 2020 г. взе решение за провеждане на Общо събрание.      Проф. д-р Румяна Пожаревска - председател на ОС на ФСФ, на основание чл. 26, ал. 6 от ЗВО, свиква ОС на ФСФ на 23 ноември 2020 г. от 14,30 ч. в аула "Максима" на УНСС.      Поканата ...
Провеждане на Общо събрание 24.11.2020 г. ... О К А Н А   за Общо събрание на факултет “Икономика на инфраструктурата”   УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, На основание чл. 32, ал. 1 т. 1 от Правилника за дейността на УНСС, свиквам Общо събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата“ ...
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИНОВАЦИИ 26.2.2020 г. ... които бяха допълнени и приети на неговото Общо събрание, проведено на 25.09.2019 г. Отличените на първо място проекти/фирми/старт ъпи в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои в зала А на сградата на БТПП, ул.”Искър” 9 през месец ...
Провеждане на Общо събрание 13.1.2020 г. ... Общо събрание на факултет “Икономика на инфраструктурата”                         УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,                 На основание чл. ...
Общо събрание на УНСС 13.12.2019 г. ... ДНЕВЕН РЕД 1. Отчет  на ректорското ръководство на УНСС за периода декември 2018 г. – декември 2019 г., и за мандата 2015 г. – 2019 г. 2. Отчет за дейността на Контролния съвет на УНСС за периода декември 2018 г. – декември 2019 г., и за мандата 2015 г ...
Общо събрание на Алумни клуб "Социология, икономика, психология в УНСС" 30.11.2019 г. ... сдружение, Ви каня да присъствате на Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 12.12.2019 г. – ден четвъртък, от 11.30 ч., на следния адрес: гр. София, ПК 1700, Студентски град, бул. „8-ми декември“, Университет за национално и световно стопанство, ...
Провеждане на Общо събрание 18.11.2019 г. ... О К А Н А   за Общо събрание на факултет “Икономика на инфраструктурата”   УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, На основание чл. 32, ал. 1 т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, свиквам Общо събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата“ на 25.11 ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 25.10.2019 г. ...                                                   & ...
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА 16.10.2019 г. ... и факултети Дата на провеждане на Общо събрание    УНСС   18.12.2019 Общоикономически факултет Бизнес факултет 06.11.2019 Факултет „Управление и администрация“ Финансово-счетоводен ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ 25.11.2019 г. ... факултет на УНСС се свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ, което ще се състои на 25 ноември 2019 г. от 14,00 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС. Проект за дневен ред на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  1. Отчет на деканското ръководство за периода 5 декември 2018 г. – 25 ноември 2019 г. ...
Провеждане на Общо събрание 28.10.2019 г. ... О К А Н А   За Общо събрание на факултет “Икономика на инфраструктурата”, което ще се проведе на 18.11.2019 г. /понеделник/ от 13.00 ч. в зала ТЪРЖЕСТВЕНА при следния   ДНЕВЕН РЕД: 1. Избор на комисии и работни групи. 2. Отчет на деканското ръководство за периода м. ...
Общо събрание на Алумни клуб "Социология, икономика, психология в УНСС" 29.11.2018 г. ... описаното сдружение, Ви каня да присъствате на Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 13.12.2018 г. – ден четвъртък, от 17.30 ч., на следния адрес: гр. София, ПК 1700, Студентски град, бул. „8-ми декември“, Университет за национално и световно стопанство, зала ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет 4.12.2018 г. ... конферентна зала на УНСС ще се проведе Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет. ПОКАНА ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ФСФ - М.ДЕКЕМВРИ 2017 - М.ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ОТЧЕТ НА ЗАМ.-ДЕКАНА ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО НА ...
Провеждане на Общо събрание 8.11.2018 г. ... 13.00 часа в зала "Тържествена" ще се проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" с                       Дневен ред: 1. Отчет на Деканското ръководство за периода м. ноември 2017 г. - м. ноември 2018 г. 2. ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ на Алумни клуба на завършилите Финансово-счетоводния факултет на УНСС 9.5.2018 г. ... СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АЛУМНИ КЛУБА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ФСФ НА УНСС     Управителният съвет на Алумни клуба на завършилите Финансово-счетоводния факултет на УНСС свиква Общо събрание на членовете на УС на Алумни клуба, което ще се проведе на 15 ...
БСА обявява конкурс за най-добра публикация на млад социолог 25.4.2018 г. ... на наградата ще стане на годишното Общо събрание на БСА, което ще се проведе на 11 декември 2018 година.   Награди: Лауреатите на конкурса получават диплом и парична награда в размер на:            Първа ...
Общо събрание на Алумни клуб "Социология, икономика и психология в УНСС" 22.11.2017 г. ... описаното сдружение, Ви каня да присъствате на Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 15.12.2017 г. – ден петък, от 17.30 ч., на следния адрес: гр. София, ПК 1700, Студентски град, бул. „8-ми декември“, Университет за национално и световно стопанство, зала 5020 ...
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА СОЦИОЛОГИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ 18.11.2017 г. ... ред: 1. Отчет на УС на БСА за работата през изминалата година 2. Избор на председател на БСА 3. Освобождаване на членове на УС на БСА и избор на ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ на факултет "Управление и администрация" 14.11.2017 г. ...  ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет на деканското ръководство на факултет "Управление и администрация" за периода м. ноември 2016 - м. ноември 2017. 2. Частичен избор на хабилитирани преподаватели за попълване квотата на хабилитираните преподаватели във Факултетния съвет. 3. Частичен избор ...
Провеждане на Общо събрание 7.11.2017 г. ... 15.30 ч. в зала "Научни съвети" ще се проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" с дневен ред: 1. Отчет на деканското ръководство за периода ноември 2016 г. - ноември 2017 г. 2. Текущи ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет - 20 ноември 2017 година 14.11.2017 г. ... 20 ноември 2017 г. ще се проведе Общо събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС при дневен ред: 1.      Отчет на деканското ръководство за периода – 21 ноември 2016 г. - 20 ноември 2017 г.  2.     Текущи ...
"Комуникационни предизвикателства пред българското председателство на Съвета на ЕС" 25.11.2016 г. ... тема по избор на студентите.) 14.00 - 17.00 Общо събрание на БДВО    Зала 17,  Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“ 10.00 – 13.00 Академичен омнибус на тема "Комуникационен Вавилон”, в памет на проф. д-р Тодор ...
Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" 18.11.2016 г. ... 22 ноември ще се проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" с дневен ред: 1. Отчет на деканското ръководство. 2. Текущи ...
Годишно отчетно общо събрание на Българската социологическа асоциация 16.11.2016 г. ... колеги, драги почитатели на социологията, Очакваме ви с идеи и предложения, а може да платите членския си внос ...
Общо събрание на Алумни клуб "Социология, Икономика и Психология в УНСС" 31.10.2016 г. ... описаното сдружение, Ви каня да присъствате на Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 17.11.2016 г. – ден четвъртък, от 11.30 до 13.00 часа, на следния адрес: гр. София, ПК 1700, Студентски град, бул. „8-ми декември“, Университет за национално и световно ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет 15.11.2016 г. ... 21 ноември 2016 г. ще се проведе Общо събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС= Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет в заседанието си от 16 ноември 2015 г. избра следните постоянни комисии: Мандатна комисия в следния състав: Председател: ...
Провеждане на Общо събрание 15.9.2016 г. ... часа в зала 2032 А НАУЧНИ СЪВЕТИ ще се проведе Общо събрание на Факултет "Икономика на инфраструктурата" ...
УНСС ще е домакин на общото събрание на ЕСН България 26.1.2016 г. ... УНСС ще бъде домакин на първото за 2016 г. общо събрание на ЕСН България - представител на най-голямата студентска неправителствена международна студентска организация в Европа - ESN (Erasmus Student Network). Нейната мисия е да представлява студентите, да промотира програмите за ...
Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" 3.12.2015 г. ... декември (петък) от 13.00 часа ще се проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" в зала НАУЧНИ СЪВЕТИ 2032 ...
Общо събрание на факултет „Приложна информатика и статистика“ 10.11.2015 г. ... Ви каня да присъствате на Общо събрание на факултет „Приложна информатика и статистика“, което ще се проведе на 26 ноември /четвъртък/ 2015 г. от 11.00 часа в зала „Тържествена“ - 2-ри етаж на УНСС, при следния     ДНЕВЕН ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 4.11.2015 г. ... 09 ноември 2015 г. ще се проведе Общо събрание на Общоикономически ...
Общо събрание на Юридическия факултет на УНСС 2.11.2015 г. ... основание чл.32,ал.1,т.1 ПДУНСС, Факултетният съвет да свиква  Общото събрание на Юридически факултет; На основание чл.32,ал.2 от ПДУНСС определя за дата на събранието—12/11/2015, за час—15:00, място—сградата на УНСС на ул. Осми декември, зала ...
ВАЖНО! 19.10.2015 г. ... от 12.30 ч. ще се проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет 6.11.2015 г. ... 12,30 ч. в зала 2006 ще се проведе Общо събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС ...
Заседание на Факултетния съвет 5.10.2015 г. ... .Решение за свикване на Общо събрание на ФСФ, определяне на численост и структура; 5.Текущи ПОДРОБЕН ДНЕВЕН РЕД: По точка първа: Обсъждане предложения на ръководството на катедра "Финансов контрол" относно избор на хонорувани преподавателите към катедрата и ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ 14.11.2014 г. ... конферентна зала ще се проведе Общо събрание на ФСФ ...
Общо събрание на Съюза на счетоводителите в България 11.5.2014 г. ... .00 часа в ИСК на УНСС ще се проведе Общо събрание на счетоводителите в ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет 17.10.2013 г. ... 15,30 ч. в зала 2032а ще се проведе Общо събрание на Финансово-счетоводен ...
Общо събрание на Юридическия факултет 7.11.2012 г. ... колеги, На 28.11.12, от 17:30, в "Учебна съдебна зала" по искане на Декана на Юридическия факултет се свиква Общото събрание на факултета. Председател на Общото събрание, доц. д-р Константин ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет 29.10.2012 г. ... ч. в зала 2032а  ще се проведе Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет на ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене