Резултати от търсене за История

Университетски подсайтове

Център за изследвания и обучение по парична история, теория и политика
Център за изследвания и обучение по парична история, теория и политика

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

247 results found
Обществена колекция „История на УНСС“ 28.2.2024 г. ...                                                                           ...
ДЗИ, съгласно условията на чл. 5, ал. 2 от Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ или „магистър“ след следно образование за специалност „Право“ 12.2.2024 г. ... език и литература, математика, история и цивилизации, география и икономика, информатика, информационни технологии или предприемачество; в) оценката от ДЗИ върху общообразователна подготовка по учебния предмет математика, изучаван в XI и в XII клас (за лицата, ...
Презентация по повод 40 години катедра Икономическа социологогия 10.1.2024 г. ... с широк поглед върху стопанската история на България, върху непосредствено протичащите процеси в нашето общество, както и върху науките, които го изучават. Признаваме, че без неговата помощ, без контактите които той осигурява с проф. Ж. Ошавков началото на ...
Кандидатури според предложенията, получени от звената на УНСС 15.12.2023 г. ... колекция „История на УНСС“ Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели Център за изследователски и образователни проекти при УНСС Университетски център ...
Указания за разработване на есе за Националното състезание по Политическа икономия 5.12.2023 г. ... са в програмите по учебните дисциплини: История, Философия, Икономика, Мениджмънт ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по Политическа икономия през 2023/2024 уч.г. 5.12.2023 г. ... обща подготовка и познания по дисциплини като История, Философия, Икономика, Мениджмънт; стремеж за анализ и разбиране за основните социално-икономически процеси в българското общество. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ И ЛИТЕРАТУРА: Интернет източници: https://www.youtube ...
Списание "BULGARIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS AND POLITICS" 18.11.2023 г. ... , режими и глобално управление;• Теория и история на международните отношения и на международната политическа икономия;• Световна икономика и международни икономически отношения;• Международен бизнес;• Въпроси на международната сигурност и конфликти;• Европейски ...
IV Университетска седмица на книгата - ПРОГРАМА 31.10.2023 г. ... електронната си книга „Европейско изкуство и история. Пътеводител в Античността“     14.00 ч. - зала „Тържествена“ Мария Кисимова–Моасе ще разкаже за моноспектакъла „Червена звезда, блок 28“     16.00 ч. - зала ...
История 10.10.2023 г. ...        Ректори и заместник-ректори на УНСС от началото до наши дни 1920-1940 Ректор (директор): проф. Стефан БобчевЗам.-ректор (поддиректор): проф. Петър Богаевски 1940-1948 Ректор (директор): проф. д-р Димитър Добрев 1948-1952 Ректор (декан, ...
УНСС №1 9.10.2023 г. ... възпитаници в държавния елит В своята 103-годишна история преподавателите и възпитаниците на УНСС са видни учени, държавни дейци, премиери, министри, депутати, политици, посланици, представители в държавното управление, стопанския и неправителствения сектор, представители на страната ни в авторитетни ...
Възпитанниците на катедрата за нас - Калоян Банков дипломиран магистър специалност Управление на ВД 26.9.2023 г. ... един работен ден за теб? Ще разкажа една интересна история, която се случи в началото на трети курс като бакалавър: В една от първите лекции гл. ас. Филева ни каза, че сме избрали правилната специалност след втори курс и трябва да знаем, че до завършването ни в четвърти курс ние вече ще сме си намерили ...
Жива памет - проф. д-р Никола Наумов 26.9.2023 г. ... на УНСС Проф. д-р Никола Наумов е зам.-ректор на УНСС в периода 1972-1975 г. Декан и зам.-декан  на Общоикономическия факултет, ръководител на катедра „Икономика и организация на труда“. Основава Лабораторията за демографски изследвания, която ...
Жива памет - проф. д-р Давид Давидов 18.9.2023 г. ... на УНСС  Проф. д-р Давид Давидов  е ректор на УНСС в периода 1972-1975 г. Ръководител на три катедри:  „Икономика на промишлеността“, „Теория на управлението и „Моделиране на стопански системи“ ...
Жива памет - академик проф. Жак Примо Натан. 18.9.2023 г. ... – 1974) История на УНСС Академик проф. Жак Натан Примо е ректор на УНСС в периода 1957-1962 г. Ръководител на катедра „Политическа икономия“, академик на БАН, виден общественик Академик проф. Жак Натан Примо е роден през 1902 г. в София. В Съветския ...
Жива памет - проф. д-р. Кирил Григоров 19.9.2023 г. ... на УНСС Проф. д-р. Кирил Григоров  е ректор на УНСС в периода 1966-1972 г. Първият декан на Общоикономическия факултет (1959-1960 г.) Проф. д-р Кирил Григоров е основател и ръководител на катедра „Стопанска история“ ...
Защита на основните права 30.1.2024 г. ... семестър: 1. Теория и история на защитата на основните права. 2. Правата на човека в условията на глобализация и технологично общество. 3. Универсална система за защита права на човека в рамките на ООН. 4. Защита правата на човека съгласно ...
Магистърска програма "Управление на търговски вериги" 2.5.2023 г. ... политика; Управление на персонала; История и теория на търговските вериги; Стратегии за управление на търговските вериги. Теоретичните познания и практическите умения, придобити в програмата, ще позволят на завършилите магистри да бъдат конкурентоспособни на българския ...
Проф. д.н. Пенчо Пенчев: „Пътеводител на историческия стопаджия“ е прочит на историята през очилата на икономическата теория 31.3.2023 г. ... тази книга? Провокира ме това, че според мен историята не е цялостен разказ, а се състои от много различни и трудни за ориентиране разкази. Имено, за да помогна за това ориентиране написах „Пътеводител на историческия стопаджия“. Препратката е точно към „Галактическия ...
Университетска седмица на книгата 2023 22.3.2023 г. ... .30 часа Представяне на книгата „История на българското предприемачество“ с автори гл. ас. д-р Силвия Георгиева, доц. д-р Соня Георгиева, проф. д.с.н. Цветан Давидков, проф. д.ик.н. Десислава Йорданова, доц. д-р Костадин Коларов, проф. д.н. Пенчо Пенчев, доц. д-р Ралица ...
Периодика 21.11.2023 г. ... . Мениджър Митническа хроника Ютилитис ИСТОРИЯ История   CEEOL ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА National Geographic България Библиотека   CEEOL Образование и специализация в чужбина Педагогика   CEEOL Обучение по природни науки и върхови ...
Политическата икономия - икономическата наука с човешко лице 15.2.2023 г. ... бизнеса, но със знания в областта на стопанската история, икономическата философия, бизнес етиката. По тази причина подобни учебни дисциплини, които са широко застъпени в Учебния план на специалност Политическа икономия. В УНСС се предлагаме на студентите по Политическа икономия обучение съобразено ...
ЗАЩО ИЗБИРАМ СПЕЦИАЛНОСТ "ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ"? 15.2.2023 г. ... теории“, „Стопанска история“ и „Философия и етика“, катедра „Политическа икономия“ на УНСС е единствена у нас. Тя налага иновационен, нестандартен и интердисциплинарен подход, осигуряващ широк набор от необходими за съвременния свят ...
2 6.2.2023 г. ... ПАМЕТ УНСС има славна история и жива памет за своите създатели и личности, които с делото си са спомогнали Университетът да пребъде в своето столетие. „Важно за нашите студенти е да знаят кои са хората, които ги правят горди да учат в най-добрия бизнес университет в ...
Жива памет - проф. д-р Тилчо Иванов 6.2.2023 г. ... проф. Стефан Бобчев, История на УНСС,  както и плакет от името на катедрата. Той изказва своята признателност за развитието на катедрата и му пожела здраве, лично щастие и успехи. Да засвидетелстват признателността си към юбиляра в аула ...
Жива памет - проф. д-р Георги Янков 16.1.2023 г. ... , специалност „История“ (1971). Придобива научна степен „доктор“ през 1977 г. Специализира в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ (1979–1980;1982), Западноберлинския свободен университет ...
Жива памет - доц. д-р Марчо Марков 16.1.2023 г. ... институционалната икономика, история на развитието на институционалната теория, методиката на преподаването на икономическата теория. Лекционни му курсове включват микроикономика и макроикономика, институционална икономика и основи на икономическата теория ...
Съвместни програми 20.1.2023 г. ... икономика, стопанска история, икономически теории, счетоводство, финанси, планиране и прогнозиране, икономика на труда, фирмено управление и маркетинг;  Ориентират се в правните аспекти и правните проблеми на регулиране на бизнеса на ...
Налична литература за стартъп екосистемата 6.4.2022 г. ... . Стъпвайки на конкретната история на два стартъпа (daskl.eu и myeducationclub.com), книгата проследява подробно, и с много практически примери, живота на стартиращия бизнес - от идеята, през разработването, до изхода на проекта. Изпълнена с множество ...
Успешни стартъпи в България 15.4.2022 г. ... индустрия в доклад на NASA. Историята може да се проследи до 2015 г., когато Райчев инкорпорира идеята си да предоставя на компаниите лесен достъп до космоса. Colibra Colibra ( Колибра ) е сред най-новите бързо развиващи се “fintech” ...
Същност 6.4.2022 г. ... е млада компания с кратка история на основната й дейност, чиято цел е разработване на уникален за пазара продукт или услуга. Друга дефиниция, която може да се даде е, че  това е съвременна организация, група от креативни, действащи и енергични хора, които ...
Жива памет - проф. д-р Борислав Борисов 19.9.2023 г. ... на УНСС”. В кариерната му история са записани и длъжностите председател на Съвета на старейшините в УНСС (от 2012 г.), председател на Съвета на настоятелите на УНСС (2012 – 2020) и председател на Съвета по интелектуална собственост на УНСС (от 2017 г.) ...
Жива памет - проф. д-р Благой Колев 19.9.2023 г. ... „надежди”, в кратката история на катедрата, която написах преди време). Затова ще отговоря на въпросите кой е той и с какво ще го запомним.                       Кой е Благой Колев? - достоен ...
Публикации 5.2.2023 г. ... през последните години. История на българското предприемачество (2022 г.) https://www.sme.government.bg/uploads/2023/01/Bulg.Hist.Etrepr..pdf Бизнес предприемачество (издание 2015 г.) Второ редуцирано и актуализирано издание Бизнес ...
Научни публикации в периодика 28.10.2021 г. ... алтернативи", бр.4/2012 "История на патентите в България", сп. "Интелектуална собственост", бр.6/2003 г. "Академична автономия? Няма такова нещо!", в.Капитал, бр.37/15-21 септември 2001 г./Капитал-кариери/ "Пречки пред иновациите в малкия и средния ...
Жива памет - проф. д.ик.н. Камен Миркович 19.9.2023 г. ...             История на УНСС Проф. д.ик.н. Камен Миркович е ректор на УНСС в периода 1993-2003 г. Роден е през 1939 г. в София. През 1964 завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“. ...
Жива памет - проф. д.ик.н. Лалю Радулов 13.4.2023 г. ...               История на УНСС Проф. д.ик.н. Лалю Радулов е ректор на УНСС в периода 1990-1993 г. Проф. д.ик.н. Лалю Радулов получава плакет и сертификат за принос към развитието на Общоикономическия факултет по повод 60 годишнината от основаването на ...
Жива памет - проф. д.ик.н. Михаил Динев 19.9.2023 г. ...  История на УНСС Проф. д.ик.н. Михаил Динев е ректор на УНСС в периода 1989-1990 г. Роден е през 1935 г. в Ямбол. През 1954 г. завършва III ССУ, Ямбол и ВИИ „Карл Маркс“ през 1962, специалност „Счетоводна отчетност“ ...
Жива памет - проф. д.ик.н. Данаил Данаилов 13.1.2023 г. ...              История на УНСС Проф. д.ик.н. Данаил Данаилов е ректор на УНСС в периода 1980-1987 г. Роден е през 1935 г. Носител е на всички награди на УНСС, включително на почетния знак, както и наградата ...
Бакалавърски специалности 8.2.2024 г. ... 3 - "География на България"; модул 3 - "История на България".[1]   Срокове и график на кандидатстудентските изпити може да следите и на сайта на УНСС. Сайт на УНСС – прием Бакалаври: https://priem.unwe ...
Условия за допълнителен прием 17.9.2021 г. ... и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация; За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема ...
Допълнителен прием 10.9.2021 г. ... и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема ...
За нас 6.8.2021 г. ... проекти. Катедрата е с над 70 годишна история и безупречна репутация от създаването си до днешни дни. Центърът предоставя възможности за научно-изследователска работа с акцент върху икономическите аспекти в секторите енергетика и транспорт на млади учени, които се стремят да надградят ...
Допълнителен прием 12.8.2021 г. ... език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема ...
Стани един от нас 7.2.2022 г. ... се към „Алумни УНСС“ В 100-годишната история на нашия университет десетки хиляди студенти от различни страни са завършили бакалавърски, магистърски и докторски степени на образование.  Със създаването на „Алумни УНСС“ се цели обединяването на неговите възпитаници в ...
ГРАФИК за провеждане на редовните изпити (на хартиен носител) за учебната 2021/2022 г., м. юли 1.7.2021 г. ... и руски език) 3 юли (събота) 9.00 ч. История на България 4 юли (неделя) 9.00 ч. Математика 4 юли (неделя) 14.00 ч. География на България  5 юли (понеделник) 9.00 ч. Журналистика - събеседване 5 юли (понеделник) 14.00 ч ...
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ 12.6.2021 г. ... на България“; модул 3 – „История на България“. Продължителността на изпита е 3 астрономически часа.         Примерни кандидатстудентски изпити     ...
ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ 11.6.2021 г. ... език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема ...
ПРИЕМ 2021-2022 14.6.2021 г. ... език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация ИЛИ С КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ - ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ    Документи и такси за кандидатстване за редовни изпити и класирания Онлайн подаване на документи Балообразуване среден успех от дипломата за средно ...
Редовни изпити и класирания тест1 2.3.2021 г. ... и руски език) 3 юли (събота) 9.00 ч. История на България 4 юли (неделя) 9.00 ч. Математика 4 юли (неделя) 14.00 ч. География на България  5 юли (понеделник) 9.00 ч. Журналистика - събеседване 5 юли (понеделник) 14.00 ч ...
20 години специалност "Публична администрация" 28.1.2021 г. ... . Проф. Статев припомни и епизоди от двадесетгодишната история, създаването на дисциплината „Икономика на публичния сектор“, която се изучава и днес. Ректорът бе категоричен, че водещата сега специалност „Публична администрация“, която  създава държавния елит и кадрите на местното ...
История 28.1.2021 г. ... (обща и по отрасли), управление, социология, политология, история, право, психология и др. Това намира отражение в историята на обособяването и развитието на катедра „Публична администрация“ в УНСС. УНСС е сред първите български университети, които предлагат обучение за администриране и управление ...
Нашата история 17.4.2023 г. ... от тях са преподаватели от УНСС. В петдесетгодишната история на ИСК негови ръководители последователно са били такива изтъкнати преподаватели от УНСС като: проф. д.ик. н. инж. Димитър Димитров /1969-1979 г./, проф. д.ик.н. Крум Александров /1979-1980 г. /, проф. д.ик.н. Тома Барбов /1980-1987 г./, проф. д.ик.н ...
Краткосрочни курсове 16.6.2021 г. ... за работа в Европейския съюз" Курс: "Контролинг - история, същност и функции. Практически аспекти на контролинга"; Курс: "Вътрешен контрол в търговски дружества, държавни и общински предприятия" Курс: "Авторски права в ...
Условия за кандидатстване за допълнителен прием 28.9.2020 г. ... език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема ...
ДЗИ (матура) или приемни изпити 29.1.2024 г. ... български език и литература, математика, история и цивилизации, география и икономика, информатика, информационни технологии или предприемачество; оценката от ДЗИ върху общообразователна подготовка по учебния предмет математика, изучаван в XI и в XII клас (за лицата, които не са ...
НАЧАЛНА СТРАНИЦА - ТЕКСТ ГОРЕ ЛЯВО 13.2.2024 г. ... и Югоизточна Европа. Със своята 100-годишна история, университетът гледа уверено в бъдещето и предлага съвременно обучение със средствата на новите технологии. Има много причини да бъдете част от академичната общност на УНСС, ето някои от тях: Защо УНСС? > Многообразие от утвърдени и ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните онлайн изпити 2.6.2020 г. ... език и литература, География на България и История на България и са платили такса за участие в изпитните сесии през март и април, ще бъдат пренасочени за предварителната онлайн изпитна сесия през юни. Кандидатите, които са заявили изпит по Математика и тест по чужд език (английски, френски ...
Финанси, счетоводство и контрол - I курс, 2 семестър 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 9:00-16:45 История на икономическите теории Л доц. д-р Румен Андреев 505 726 29.03.2020 г. 9:00-16:45 История на икономическите теории Л доц. д-р Румен Андреев 505 726 04.04.2020 г. 9:00-16:45 Микроикономика Л доц. д-р Лилия ...
ЕПИ хартиена сесия 16.4.2020 г. ... ч. Математика 24 март (неделя) 9 ч. История на България 24 март (неделя) 9 ч. Английски, немски, френски, испански и руски език 24 март (неделя) 14 ч. Втора предварителна хартиена сесия подаване на регистрационни карти: от 18 март до 4 април 2019 г ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс 25.9.2019 г. ... .10.2019 г. 9.00-16.45 Стопанска история Л гл.ас.д-р П.Стоянов 501 710 13.10.2019 г. 9.00-16.45 Стопанска история Л гл.ас.д-р П.Стоянов 501 710 19.10.2019 г. 9.00-16.45 Икономическа социология Л х.доц.д-р Ад.Миланова аула 710 20.10.2019 г. 9.00-16 ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс 13.11.2019 г. ... .10.2019  9.00-16.45 Стопанска история Л гл.ас.д-р П.Стоянов 501 726 13.10.2019  9.00-16.45 Стопанска история Л гл.ас.д-р П.Стоянов 501 726 19.10.2019  9.00-16.45 Основи на управлението Л доц.д-р Цв.Стоянова 501 726 20.10.2019  9 ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс 13.11.2019 г. ... .10.2019  9.00-16.45 Стопанска история Л гл.ас.д-р П.Стоянов 501 710 13.10.2019  9.00-16.45 Стопанска история Л гл.ас.д-р П.Стоянов 501 710 19.10.2019  9.00-16.45 Икономическа социология Л х.доц.д-р Ад.Миланова аула 710 20.10 ...
История 23.7.2019 г. ... учредена на 23 януари 1993 година.АДС е национално утвърден легитимен синдикат, регистриран във фирмено отделение при СГС под партиден № 788, том 12, разд. 5, стр. 118, с което придоби качество на юридическо лице с нестопанска цел ...
Счетоводство и контрол 1 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .Миланова 404 725 23.6.2019 13.00-15.00 История на икономическите теории проф.д-р С ...
Счетоводство и контрол 1 курс 1.5.2019 г. ... .Мархолева 401 725 2.6.2019 9.00-11.00 История на икономическите теории проф.д-р С.Тошкова 501 725 8.6.2019 9.00-12.00 Математика II част доц.д-р М.Микренска аула 725 9.6.2019 11.00-13.00 Икономическа социология х.доц.д-р Ад.Миланова 501 725 15.6.2019 12 ...
България 8.9.2020 г. ... генерира и през 2018 година рекордни за своята история приходи от авторски възнаграждения за музика. Те са в размер на 7,57 милиона лева и отбелязват положителен растеж, като спрямо 2012 г. те са нараснали с над 100%. Данните са оповестени в годишния отчет за 2018 г., публикуван на сайта ...
Бакалаври 17.8.2022 г. ... "География на България"; модул 3 - "История на България".[1]    Сайт на УНСС – прием Бакалаври: https://priem.unwe.bg/    За повече информация посетете сайта на Катедра ИСТТ ТУК ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс 13.3.2019 г. ... .03.2019  9.00-16.45 История на икономическите теории Л доц.д-р Р.Андреев 501 725 24.03.2019  9.00-16.45 История на икономическите теории Л доц.д-р Р.Андреев 501 725 30.03.2019  9.00-16.45 Икономическа социология Л х.доц.д-р ...
Модул 4: Институционализиране, поддържане, развитие и осигуряване на устойчивост на партньорството 30.1.2019 г. ... не се срещат (и евентуално имат история на проблемни взаимоотношения). Създаване на нови възможности за „експериментално учене“ (напр. размяна на длъжностните позиции, командироване, стажове, партньорски семинари). В някои ситуации може да е подходящо ...
Модул 3 - "История на България" 21.1.2020 г. ... ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ - модул 3 на ЕПИ ПЪРВИ РАЗДЕЛ: СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ   ТЕМА I ОБРАЗУВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО РАЗШИРЕНИЕ НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (681 - 852 г.) Славяни и прабългари до създаването на българската държава. Славяни - ...
Модул 3 - "Български език и литература" 10.2.2020 г. ... ІІІ. 3. СИМВОЛИЗЪМ. ИСТОРИЯ НА СИМВОЛИЗМА. ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ СИМВОЛИЗЪМ Автори: Пейо Яворов, Димитър Бояджиев, Николай Лилиев, Теодор Траянов, Димчо Дебелянов   ТЕМА ІV. ДИНАМИКАТА В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА МЕЖДУ ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс, зимна поправителна сесия 8.1.2019 г. ... .2.2019 12.00-12.45 Стопанска история гл.ас.д-р П.Стоянов 401 725 16.2.2019 14.00-16.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов аула 725 17.2.2019 11.00-13.00 Информатика проф.д.ик.н.Е ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс, зимна поправителна сесия 8.1.2019 г. ... .2.2019 11.15-12.00 Стопанска история гл.ас.д-р П.Стоянов 401 709 16.2.2019 14.00-16.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов аула 709 17.2.2019 9.00-11.00 История на икономическите теории доц.д-р Р ...
Зимна условна сесия 22.1.2019 г. ... Политическа икономия 1. Стопанска история ДО Хасково 1 9.2.2019 11.00-13.00 2005 /София/ Катедра Творчески индустрии и интелектуална собственост 1. Интелектуална собственост ДО Хасково 13 5.2.2019 10.30-12.30 П036 /София/ Катедра Физическо възпитание ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 1, зимна редовна сесия 12.12.2018 г. ... .1.2019 10.30-12.00 Стопанска история гл.ас.д-р П.Стоянов 401 725 19.1.2019 9.00-11.00 Основи на управлението гл.ас.д-р Ив.Илиев 501 725 19.1.2019 9.00-11.00 Основи на управлението доц.д-р Цв.Стоянова 501 725 26.1.2019 от 13.00 ч. Математика ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 1, зимна редовна сесия 25.1.2019 г. ... .1.2019 8.00-10.30 Стопанска история гл.ас.д-р П.Стоянов 401 709 20.1.2019 9.00-11.00 Икономическа социология х.доц.д-р Ад.Миланова 505 709 26.1.2019 9.00-12.00 Математика I-ва част доц.д-р М.Микренска 501 709 27.1.2019 9.00-12.00 Икономика ...
Финанси, счетоводство и контрол - Хасково, семестър 1 6.11.2018 г. ... .11.2018  09.00-16.45 Стопанска история Л гл.ас.д-р П.Стоянов 501 725 04.11.2018  09.00-16.45 Стопанска история Л гл.ас.д-р П.Стоянов 501 725 10.11.2018  09.00-16.45 Информатика Л проф.д.ик.н.Е.Денчев 406 it1 11.11.2018  09 ...
Икономика, общество и човешки ресурси - Хасково, семестър 1 6.11.2018 г. ... .11.2018  09.00-16.45 Стопанска история Л гл.ас.д-р П.Стоянов 501 709 04.11.2018  09.00-16.45 Стопанска история Л гл.ас.д-р П.Стоянов 501 709 10.11.2018  09.00-16.45 История на икономическите теории Л доц.д-р Р.Андреев 302 709 11.11 ...
Важно за кандидат-студентите!<br/> Прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 г. 2.9.2019 г. ... , математика, география и икономика, история и цивилизация и чужд  език (английски, френски, немски, испански или руски).   2.      Документи за кандидатстване: заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС); оригинална ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... Т.Тодоров 501 723 1.7.2018 18.30 История на икономическите теории доц.д-р Р.Андреев 501 723 1.7.2018 17.00-18.30 Основи на управлението доц.д-р Цв.Стоянова 404 723 1.7.2018 18.30-20.00 Стопанска история доц.д-р М ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .7.2018 18.30 ч. История на икономическите теории доц.д-р Р.Андреев 501 708 1.7.2018 18.30-20.00 Стопанска история доц.д-р М.Димитров 501 708 1.7.2018 9.00 ч. Основи на управлението гл.ас.д-р Л ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 2, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  11.00 ч. История на икономическите теории доц.д-р Р ...
Акценти 2.2.2024 г. ... представени за пръв път важни моменти от историята на Института на заклетите експерт-счетоводители в България. Откроена е ролята и научните приноси на проф. Димитър Добрев - втори, след проф. Ст. Бобчев, ректор на нашия университет. Връзка практика - обучение На 08.11.2022 г. в ...
Мобилност с цел преподаване в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва 4.5.2018 г. ... .smk.lt/en/). SMK е частен университет с над 20 годишна история. Университетът има над 2400 студенти, като от тях близо сто са чуждестранни. Обучението се осъществява в два кампуса – във Вилнюс и в Клайпеда.  Предлагат се пет бакалавърски програми на английски език (само в кампус Вилнюс)  и 12 ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс, 2 сем. 7.6.2018 г. ... Л.Йотова 401 723 03.06.2018  9.00-11.00 История на икономическите теории доц.д-р Р.Андреев 505 723 09.06.2018  11.00-13.00 Математика II част доц.д-р М.Микренска 501 723 10.06.2018  11.00-13.00 Икономика на труда доц.д-р Т.Тодоров 501 723 17.06.2018  9 ...
40 години катедра Икономическа социология 7.11.2018 г. ... 2-3 2015 г. част 1 Теория и история     Новата икономическа социология: теоретични достижения и съвременни предизвикателства     Андрей Нончев       Политико-икономическите симбиози – за една политикономия на българския ...
Учебници 23.1.2023 г. ... тук: Издателски комплекс на УНСС ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ, НАЙДЕНОВ, ГЕОРГИ, ИК-УНСС, 2017 Учебникът „Теория и история на цивилизациите“ е предназначен за студентите от специалност „Социология“ в ОКС „бакалавър“, а също и от специалностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ в ...
Често задавани въпроси 2.3.2023 г. ... предмети български език и литература, математика, история и цивилизации, география и икономика, информатика, информационни технологии или предприемачество; оценката от ДЗИ върху общообразователна подготовка по учебния предмет математика, изучаван в XI и в XII клас (за лицата, които не са изучавали ...
Счетоводство и контрол I курс, сем.2 13.4.2018 г. ... .03.2018  09.00-16.45 История на икономическите теории Л гл.ас.д-р Р.Андреев 303 723 01.04.2018  09.00-16.45 История на икономическите теории Л гл.ас.д-р Р.Андреев 303 723 14.04.2018  09.00-16.45 Икономическа социология Л х.доц.д-р ...
Българска периодика 15.2.2019 г. ... България МАШИНОСТРОЕНЕ, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Машиностроене и електротехника ОБРАЗОВАНИЕ, ...
Програма за Държавен изпит 6.2.2018 г. ... демокрацията (Ал. дьо Токвил). „Краят на историята“ (Ф. Фукояма) и кризата на либералната демокрация. Политическа система. Теоретичните модели на Д. Ийстън, Г. Алмънд, К. Дойч и др. Структура, функции и ефективност на политическата система. Стабилност и промяна на политическата ...
Таня Колева – Варшава, Полша - летен семестър 2016-2017 19.1.2018 г. ... се спрях на Варшава, столица на голяма и пълна с история страна. Всички бяха много позитивно настроени и дружелюбни. Всеки един от преподавателите беше готов да обясни по най-обикновен начин всяко свое изречение с цел информацията да е лесно разбираема от цялата аудитория. Колегите ми, които бяха ...
Сесия за Финанси, счетоводство и контрол, семестър 1, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... .2.2018 12.00-15.00 Стопанска история доц.д-р М.Димитров 505 723 17.2.2018 9.00-11.00 Основи на управлението доц.д-р Цв.Стоянова 406 723 17.2.2018 11.30-14.15 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401 723 18.2.2018 11.00-13 ...
Сесия за Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 1, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... .2.2018 12.00-15.00 Стопанска история доц.М.Димитров 505 708 17.2.2018 11.30-14.15 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401 708 17.2.2018 от 9.00 ч. Икономическа социология х.доц.Ст.Влайков 301 708 18.2.2018 9.00-11.00 История на ...
Модул 3 - Български език и литература и история на България 9.1.2018 г. ... Пелин   ТЕМА ІІІ. 3. СИМВОЛИЗЪМ. ИСТОРИЯ НА СИМВОЛИЗМА. ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ СИМВОЛИЗЪМ Автори: Пейо Яворов, Димитър Бояджиев, Николай Лилиев, Теодор Траянов, Димчо Дебелянов   ТЕМА ІV. ДИНАМИКАТА В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА МЕЖДУ ПЪРВАТА И ВТОРАТА ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 21.1.2019 г. ... ІІІ. 3. СИМВОЛИЗЪМ. ИСТОРИЯ НА СИМВОЛИЗМА. ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ СИМВОЛИЗЪМ Автори: Пейо Яворов, Димитър Бояджиев, Николай Лилиев, Теодор Траянов, Димчо Дебелянов   ТЕМА ІV. ДИНАМИКАТА В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА МЕЖДУ ПЪРВАТА ...
Батьов 24.12.2017 г. ... използване на машинотракторния парк; история на българската селскостопанска статистика. Основни публикации:1. Анализ на производителността на труда в селското стопанство. - София: ДУИ, 1970. - 43 с. (в съавторство).2. Икономически анализ на дейността на селскостопанските ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 1, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .1.2018 9.00-12.00 Стопанска история доц.д-р М.Димитров 501 723 27.1.2018 9.00-11.00 Основи на управлението доц.д-р Цв.Стоянова 505 723 28.1.2018 9.00-11.00 Информатика проф.д.ик.н.Е.Денчев 505 723 3.2.2018 11.00-13.00 Математика I-ва ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 1, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .1.2018 9.00-12.00 Стопанска история доц.М.Димитров 501 708 27.1.2018 9.00-11.00 История на икономическите теории гл.ас.д-р Р.Андреев 406 708 3.2.2018 9.00-11.00 Математика I-ва част доц.д-р М ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс 11.12.2017 г. ... .11.2017  09.00-16.45 Стопанска история Л доц.д-р М.Димитров 501 723 05.11.2017  09.00-16.45 Стопанска история Л доц.д-р М.Димитров 501 it2 11.11.2017  09.00-16.45 Информатика /от ф.ном. 17115101 до 17117344/ У хон.ас.Д ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс 11.12.2017 г. ... .10.2017  09.00-16.45 История на икономическите теории Л гл.ас.д-р Р.Андреев 406 708 29.10.2017  09.00-16.45 История на икономическите теории Л гл.ас.д-р Р.Андреев 406 708 04.11.2017  09.00-16.45 Стопанска история Л доц.д-р М ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... . 16.03.2020 г. ПН 2.2 "История и археология"           Стопанска история     15.04.2015 г.,шест години 15.04.2021 г. 15.04.2020 г ...
Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2023/2024 г. 28.9.2023 г. ... математика, география и икономика или история и цивилизация; За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... , математика, география и икономика, история и цивилизация и чужд език (английски, френски, немски, испански или руски); или -  да положат конкурсен изпит в УНСС в електронен и/или хартиен формат по определен график.   Документи за кандидатстване: - заявление до ...
Годишна поправителна сесия - Счетоводство и контрол I курс 30.6.2017 г. ... .Дановски 406 1.7.2017 12.00-13.30 История на икономическите теории гл.ас.М.Борисова 301 2.7.2017 10.30-12.00 Математика 2 част доц.М.Микренска 501 1.7.2017 16.30-18.00 Математика 1 част доц.М.Микренска 501 1.7.2017 10.30-12.00 Микроикономика гл.ас.И ...
Годишна поправителна сесия - Икономика I курс 30.6.2017 г. ... .Дановски 406 1.7.2017 12.00-13.30 История на икономическите теории гл.ас.М.Борисова 301 2.7.2017 10.30-12.00 Математика 2 част доц.М.Микренска 501 1.7.2017 16.30-18.00 Математика 1 част доц.М.Микренска 501 1.7.2017 10.30-12.00 Микроикономика гл.ас.И ...
Новини 22.5.2017 г. ... исторически план. Той цитира професора по история и счетоводство Якоб Сол, по думите на когото историята на публичните финанси и счетоводство могат да се разглеждат като начин за инвестиране във възхода и падението на нациите. Основните счетоводни инструменти  формират основата на ...
проф. д.и.н. Трендафил МИТЕВ 5.4.2017 г. ... През 1972 година завършва специалност История в Софийския университет. Негови са трудовете „Налагането на личния режим на княз Фердинанд и социалдемокрацията в България“ от 1981 година, „Генерал Георги Вазов: Военно-политическа биография“ и ...
д-р Александър ДИМИТРОВ 5.4.2017 г. ... форуми по Трудова и социална история (ITH, Austria) и Новое поколение (Россотрудничество, Москва). Родом от Пловдив. ...
гл. ас. д-р Николай КРЪСТЕВ 30.3.2017 г. ... на УНСС. Завършил е специалност „История” в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1999). Притежава магистърска степен по „История” и докторска степен по „Политология“, придобита със защитена дисертация  на тема: ...
проф. д-р Георги ЯНКОВ 30.3.2017 г. ... Георги Янков е завършил специалност „История“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (1971 г.). Академичната му кариера като университетски преподавател започва през 1977 г. във Висшия икономически институт – София (сега Университет за ...
доц. д-р Блага БЛАГОЕВА 30.3.2017 г. ... специалност философия, с втора специалност история. През 1994 г. защитава докторска дисертация ( PhD) в Московския държавен университет „М. Ломоносов“, Руска федерация на тема „Политическата култура в условията на демократизация“. Специализирала е политически ...
ОНС "Доктор" 9.1.2024 г. ... програма по дисциплината "Философия и история на счетоводството" Учебна програма по дисциплината "Счетоводна дейност на предприятието" Модел на индивидуален учебен план   ТЕМИ НА ДИСЕРТАЦИОННИ ТРУДОВЕ  ТЕМИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИТЕ ТРУДОВЕ на докторантите, обучаващи се ...
Поправителна зимна сесия, Счет. и контрол I курс 7.2.2017 г. ... .02.2017 г. от 15:00 ч. История на иконом.теории ас.М.Борисова 501 723 12.02.2017 г. 10-12 Математика I част доц.М.Микренска  406 723 12.02.2017 г. 13-15 Стопанска история доц.М ...
Поправителна зимна сесия, Икономика I курс 7.2.2017 г. ... .02.2017 г. от 15:00 ч. История на иконом.теории ас.М.Борисова 501 707 12.02.2017 г. 13-15 Стопанска история доц.М ...
ПРИЕМ 2024 4.1.2024 г. ... регламентите на състезанията. ИСТОРИЯ  АКАДЕМИЧЕН ...
Зимна сесия, специалност Счетоводство и контрол 1 курс 22.1.2017 г. ... .01.2017 10.30 - 11.30 ИСТОРИЯ HА ИК.ТЕОРИИ Ас. М. БОРИСОВА 501 723 28.01.2017 13 - 15 МАТЕМАТИКА I-ВА ЧАСТ Доц. М.МИКРЕНСКА 501 723 21.01.2017 13 - 15 Основи ...
Зимна сесия, специалност Икономика 1 курс 22.1.2017 г. ... .01.2017 9.30 - 10.30 ИСТОРИЯ HА ИК.ТЕОРИИ Ас. М. БОРИСОВА 501 707 28.01.2017 10 - 12 МАТЕМАТИКА I-ВА ЧАСТ Доц. М.МИКРЕНСКА 501 707 21.01.2017 11 - 13 Основи ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... , география и икономика, история и цивилизация и чужд език (английски, френски, немски, испански или руски). Документи за кандидатстване: - заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС); - оригинал на диплома за завършено средно ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... , география и икономика, история и цивилизация и чужд език (английски, френски, немски, испански или руски). Документи за кандидатстване: - заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС); - оригинал на диплома за завършено средно образование или ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... , география и икономика, история и цивилизация и чужд  език (английски, френски, немски, испански или руски).   2. Документи за кандидатстване: заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС); оригинална диплома за завършено средно ...
Сборник "Икономическа социология 4.0" 17.1.2024 г. ... социология: история, методология, предизвикателства   НАУЧНОТО ПОЛЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СОЦИОЛОГИЯ: ИДЕНТИЧНОСТ, ТРАНСФОРМАЦИИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Доц. д-р Андрей Нончев, УНСС   ЕДИН ВЕК ...
Сборник "Икономическа социология 4.0" 4.3.2018 г. ... социология: история, методология, предизвикателства   НАУЧНОТО ПОЛЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СОЦИОЛОГИЯ: ИДЕНТИЧНОСТ, ТРАНСФОРМАЦИИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Доц. д-р Андрей Нончев, УНСС   ЕДИН ВЕК ИКОНОМИЧЕСКО ВРЕМЕ ...
Въпросник за държавен изпит 6.4.2017 г. ... на демокрацията (Ал. дьо Токвил). „Краят на историята“ (Ф. Фукояма) и кризата на либералната демокрация. Политическа система. Теоретичните модели на Д. Ийстън, Г. Алмънд, К. Дойч и др. Структура, функции и ефективност на политическата система. Стабилност и промяна на политическата система ...
Управление на конфликти 6.8.2018 г. ... , управление на човешките ресурси, филология, история, философия, религия, национална сигурност, военно дело и др. То е приложимо в широк професионален спектър и на различни нива на социално взаимодействие, за всеки, който се занимава със създаване и оценка на (публични) политики, и управление на ...
Магистърска програма „Управление на търговски вериги” 2.5.2023 г. ... политика; Управление на персонала; История и теория на търговските вериги; Стратегии за управление на търговските вериги. Теоретичните познания и практическите умения, придобити в програмата, ще позволят на завършилите магистри да бъдат конкурентоспособни на българския пазар, ...
Втори курс 26.1.2024 г. ... и стопански институции през периода на Новата история" конспект "Правен режим на държавната служба" конспект "Правен режим на държавната служба" - проф. Хр. Балабанова конспект "Етически учения" конспект "Медийно право" конспект "Международна защита правата на човека" конспект "Общинско ...
Първи курс 11.10.2023 г. ... "История на държавата и правото" конспект "Българско обичайно право" конспект "История на българската държава и право" конспект "Общо учение за държавата" конспект "Обща теория на правото" конспект "Социология на правото" конспект "Философия на правото" конспект "Организация и функция ...
ПРОГРАМА 16.11.2015 г. ... 1а: Икономическа социология: история, методология, предизвикателства Модератор: проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС Голяма конферентна зала Панел 1б: Икономическа социология 4.0: новото поколение Модератор: доц. д-р Мария Стоянова, УНСС Малка конферентна ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 10.1.2024 г. ... на ЮЗУ Катедра „Философия, история и социология“  при Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов Клуб на социолога в УНСС         ПАНЕЛНИ СЕСИИ Заявилите интерес към конференцията колеги участваха в десет паралелни дискусионни ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 6.2.2024 г. ... учебни предмети български език и литература, математика, история и цивилизации, география и икономика, информатика, информационни технологии или предприемачество; оценката от ДЗИ върху общообразователна подготовка по учебния предмет математика, изучаван в XI и в XII клас (за лицата, които не са изучавали ...
Политическото прогнозиране в контекста на евроинтеграционния “кливидж” 4.3.2018 г. ... че извършеното от Рокан систематизиране на сравнителната история на противопоставянето и съюзяването на елита довежда до „едно от най-дискутираните емпирични открития при изследването на европейските политически партии през 60-те години, а именно твърдението, че като резултат от разширяването на правото на ...
История 6.11.2019 г. ... и по отрасли), управление, социология, политология, история, право, психология и др. Това намира отражение в историята на обособяването и развитието на катедра „Публична администрация“ в УНСС. УНСС е сред първите български университети, които предлагат обучение за администриране и ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... НАУКИ   Професионално направление 2.2. История и археология   Политическа икономия История на България (Стопанска история) 04.02.2015г. 09:30ч. 3042   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ   Професионално ...
Учебен план Социология "стар" 24.11.2014 г. ... на социологията 60 60 0 90 6 изпит 5 B00000C0105 Антролопогия 30 30 0 70 4 тек.оценка 6 B00000C0106 Социална ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... Народопсихология; Икономическа култура; История на социологията; Икономическа социология; Социална стратификация и мобилност; Методология и организация на емпирични изследвания; Теория и история на цивилизациите; Етносоциология; Английски език за журналисти и социолози; Физкултура и спорт. ...
Учебен план Социология "нов" 21.9.2017 г. ... SEMESTER 21 B13101C0423 История на социологията History of Sociology 60 60 0 65 5 изпит exam 22 B13101C0424 Икономическа социология Economic Sociology 60 60 0 60 4 изпит ...
Учебен план Икономическа социология "стар" 10.2.2016 г. ... на икономическите теории 60 45 15 90 6 изпит 4 B00000C0104 задължителен Стопанска ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... Маркетинг; Стопанска история; История на икономическите теории; Информатика; Статистика; Математика; Основи на правото; Основи на управлението; Прогнозиране и планиране; Интелектуална собственост; Икономика на предприятието; Корпоративни финанси; ...
Учебен план Икономическа социология и психология 2014-2015 "нов" 10.2.2016 г. ... на икономическите теории 60 30 30 90 6 изпит 4 B00000C0104 задължителен Стопанска ...
ВЪПРОСНИК по дисциплината "Икономическа култура" - 2017 г. по второ, преработено и допълнено издание 13.11.2018 г. ... типове в българската история. Второ издание. С. 2011 г. 11. Румен Аврамов. Комуналният капитализъм.Из българското стопанско минало. Том 1,2 и 3. С. 2007 г. 12. Д.Луджев. Град на две епохи /история на обществените групи в българските градове в средата на ...
История 29.9.2014 г. ... ...
Съвременните стопански предизвикателства имат своята социална профилактика - генериране, обновяване, изучаване и прилагане на политико-икономическото знание Проф. д.ик.н. Пано Лулански 1.4.2014 г. ... , политологията, философията, историята могат да обслужват решаването на наболелите проблеми на нашето съвремие само в единство. Безумие е да се твърди, че тези нови решения на сложното многообразие от явления, бурно възникнали в края на миналия и началото на ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... икономика, философия, социология, история, политология, политическа икономия, финанси, журналистика, филология. Сред докладчиците имаше член-кореспондент на БАН, 14 професори, 14 доценти, 8 главни асистенти, 10 асистенти, 1 докторант, 2-ма студенти. Към тази ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... за по-голяма прегледност.   *** 1. Малко предистория: защо избрах тази тема? Първият вариант на лекцията беше подготвен  през март, 2013 г. Тогава, по покана на „Клуб на социолога” към УНСС, трябваше да говоря на тема „Емоции на „тълпата” и патология на „елитите”. Внезапно заболяване ми ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... НАУКИ   Професионално направление 2.2. История и археология   Политическа икономия История на България (Стопанска история) 05.02.2014г. 09:30ч. 3042   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ   Професионално ...
Изпити бакалаври 29.6.2015 г. ... на 18.06.15 г. от 09.00 ч в зала 2019 Стопанска история- доц. Марко Димитров, гр. София на 20.06.2015 г. от 09.00 часа в зала 3050 Икономическа социология- доц. Кольо Рамчев, гр. София на 12.06.15 г. от 10.00 часа в зала 2101 Макроикономика- доц. Стела Ралева, гр. София на 25.06.15 г. от 10.00 часа ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... социология. Материалистическо обяснение на историята (К. Маркс). Обществено-икономически формации и социално-историческо развитие. Експлоатация, класова борба, революция. Капиталистическият начин на производство. 3. Социална икономия и икономическа социология (М. Вебер). Икономически институции, ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... в социологията. Материалистическо обяснение на историята. Обществено-икономически формации. Социално-класови структури, класова борба, революция. Марксовата теория за капитала и капиталистическия начин на производство. 5. Френската социологическа школа (Е. Дюркем). Специфичният предмет на ...
Ръководство за работа с e-Learning 14.3.2013 г. ... . Форуми 13. Възстановяване на забравена парола 14. История   1. За e-Le@rning e-Le@rning е уеб-базирана система, осигуряваща интегрирана среда за обучение на студентите от Центъра за дистанционно обучение (ЦДО) на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Като записан ...
Най-новите заглавия 5.12.2017 г. ...                     ...
OKS 28.2.2013 г. ... специалности в университета – „Икономическа социология“, „История на икономическите теории (Политическа икономия)“, „Интелектуална собственост“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера (социално-културни дейности)“. Катедра „Икономикс“ осъществява обучение по фундаментални и ...
Прием 31.3.2023 г. ... са балообразуващи (математика, литература, география, история) за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование. 5. документ за владеене на български език, издаден от ...
Изберете УНСС 6.3.2019 г. ... да имаш шанса да се докоснеш до древната история на България и да живееш в уникална мултикултурна среда. Признатото качество на обучението в областта на икономиката, администрацията и правото правят образованието в УНСС, предпочитано от чуждестранните студенти.       ...
СО ВОН-КНСБ при УНСС 5.2.2024 г. ... организация ВОН-КНСБ при УНСС има дългогодишна история. Във връзка с избора на ново ръководство, на основание Устава на ВОН-КНСБ и Протокол от 24.02.2016 г., Изпълнителният съвет на НБС ВОН удостовери принадлежността на синдикалната организация при УНСС към Националния браншов синдикат "Висше ...
Изпитни програми по специалности 25.10.2023 г. ... планиране 44 Стопанска история Политическа икономия 45 История на икономическите теории Политическа ...
Докторски програми за учебната 2023/2024 г. 28.9.2023 г. ... икономия Стопанска история 2 1 Политическа икономия История на икономическите теории 1 1  ОБЩ БРОЙ ДОКТОРАНТУРИ ЗА УНСС          -       ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... Информатика; Икономическа социология; Теория и история на цивилизациите; Основи на управлението; История на социологията; Статистика; Интелектуална собственост и авторско право; Икономика и публичен сектор; Социология на комуникациите; Методология и организация на емпирични изследвания; ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... (математика, литература, география, история) за направлението/специалността, за които кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование. 3. документ, издаден от ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... (математика, литература, география, история) за направлението/специалността, за които кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование. 3. документ, издаден от ...
За нас 10.11.2023 г. ... на библиотеката е поставено през 1923 г. като библиотека при Свободния университет за политически и стопански науки – предшественик на УНСС. През 1939 г. университета се обособява като Държавно висше училище за финансови и административни ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... икономикса, тя привлича също така и историята, социологията и антропологията, за да предаде и разбере социокултурния и историческия контекст, в който действат политическите науки и икономиксът... Политическата икономия не е нито свободна от ценности наука, нито обособена ...
История 2.3.2012 г. ... за развитие на предприемачеството е правоприемник на Центъра за развитие на предприемачеството при УНСС, основан в рамките на голям международен проект през 1997 г. Институтът е самофинансираща се  организация и е пионер от този тип в Източна Европа ...
История 16.2.2012 г. ... за създаване АС №9/08.04.2009 г. Приет правилник Приет от АС №9/08.04.2009 г. Статут Обслужващо звено, съгласно чл. 25, ал. 3 на ЗВО. Основно обслужващо звено на УНСС, съгласно чл. 16, ал. 1 от Правилника за дейността на ...
Преподаватели 15.2.2012 г. ... "Стопанска история" към Катедра "Политическа икономия" Секция "Социално-икономически теории" към Катедра "Политическа икономия" Секция "Фиолософия" към Катедра "Политическа ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... (математика, литература, география, история) за направлението (специалността), за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование. Документ, ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... (математика, литература, география, история) за направлението (специалността), за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование. Документ, ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... (математика, литература, география, история) за направлението (специалността), за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование. Документ, ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... (математика, литература, география, история) за направлението (специалността), за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование. Документ, ...
Какво е ЕПИ? 6.2.2012 г. ... на България"; модул 3 - "История на България". Кандидат-студентите решават тестове от двете части. Общата част е задължителна за всички, а специалната част е по избор. Това означава, че ако сте избрали да кандидатствате например с математика, вие ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... или Български език и литература, или История на  България,   или Икономика - среден успех от дипломата за средно образова- ние, умножен с коефициент 1 (едно) оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... (математика, литература, география, история) за направлението (специалността), за което кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование. Документ, издаден от ...
Какво е ЕлЕПИ? 6.2.2012 г. ... (математика, български език и литература, история на България, география на България, икономика), ЕГН и регистрационен номер (получен при подаване на документите в Центъра за прием). След като се регистрирате, се генерира вашият ЕлЕПИ - с уникален номер за всеки кандидат-студент ...
Кандидатстудентски курсове 20.11.2012 г. ... , 26, 27 януари и 2, 3 февруари 2013 г. - История на България    - 60 ч.    - 420 лв.    - от 25 до 30 декември 2012 г., 19, 20, 26, 27 януари и 2, 3 февруари 2013 г. - География на България    - 60 ч.    - ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... следва: 1. Български език и литература и история (8 единици) за специалностите от професионално направление: - "Право"; - "Политически науки". 2. Български език и литература (4 единици) за професионално направление "Обществени комуникации и информационни ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... математика; география и икономика; история и цивилизация. ІІ. Чужд език: английски, немски, френски, испански и руски. (5) При балообразуването с основен единен приемен изпит и конкурсен изпит по чужд език и/или държавни зрелостни изпити оценката се умножава със ...
Изпити 16.5.2012 г. ... "География на България", "История на България", "Български език и литература" и "Икономика". (3) Устните изпити се провеждат само през м. юли от комисии, съставени в деня на изпита. Чл. 61. До устен изпит по журналистика се допускат ...
График 28.9.2012 г. ... и руски) 10 юли (вторник) История на България 11 юли (сряда) Журналистика (писмен) 12 юли (четвъртък) Математика 13 юли (петък) География на България 14 юли (събота) Икономика 17 юли ...
История 1.2.2012 г. ... . Хронология на дейността на Центъра за статистически изследвания /ЦСИ/ към УНСС   ЦСИ е създаден от ръководството на УНСС чрез поредица Решения на РС и АС, както следва: Първо. С Решение на РС от 12.12.2001 г., т.14, се дава съгласие кабинет 2063 да се предостави, с цел ...
История 16.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
История 16.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
История 15.2.2012 г. ... теории; - Стопанска история; - ...
История 3.2.2012 г. ... е учредена катедра по “Политология и История”, с две секции. През 1992 г., във връзка с преминаването на УНСС от катедрена към департамента структура и обединяването на сродни катедри, е създаден департамент по “Социология и политически науки” с две секции – “Социология” и ...
История 28.9.2012 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик "Икономика на ...
История 26.1.2021 г. ... е създадена през 1966 г. под името “Стопанско управление и машинна обработка на информацията”. Това е най-старата катедра по стопанско управление в страната. През 1972 г. е преименувана на “Теория на управлението и моделиране на стопански ...
История 3.2.2012 г. ... .unwe.acad.bg [email protected] Като поделение на Университета за национално и световно стопанство катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” е наследник на традициите на създадения през 1920 г. Свободен университет за политически и социални науки ...
Още история 24.5.2023 г. ... изграждането на Висшия икономически институт “Карл Маркс” (ПМС № 1598) през 1951 г. е създадена специалност “Статистика”. През своят дълъг път специалността е била многократно усъвършенствана и обогатявана, както от гледна точка на ...
История 30.5.2023 г. ... “Математика” е създадена през 1963 г. Първоначално катедрата е имала петима преподаватели и ръководител на катедрата е бил проф. Здравко Сугарев. В годините последователно ръководители на катедрата са били доц. д-р Иван Киркоров (1976 - 1990 г ...
История 17.9.2016 г. ... нашата катедра са били преподаватели редица известни спортисти: Драган Господинов (волейбол и ОФП), Калина Василева (спортна и художествена гимнастика), Петко Лашев (плуване), Любен Дървов, змс Ангел Колев (лека атлетика), мс Димитър Самсаров (футбол), змс ...
История 31.3.2021 г. ... “Финансов контрол” е наследник на създадената през 1976 год. към Отделението за следдипломна квалификация на университета катедра “Общ и специализиран контрол”. От 1982 год. катедрата е в структурата на факултет “Икономическа ...
История 3.10.2017 г. ... Специалност “Стопанска логистика” е разкрита през 1991 г., с което УНСС става първото висше учебно заведение не само в България, но и в страните от Източна Европа, което предоставя специализирано обучение по логистика. Водещата ...
История 3.2.2012 г. ... "Публична администрация и регионално рзвитие" е създадена през 1997 г. В момента в нея се обучават 396 студенти. Завършилите тази специалност могат да намерят практическа реализация като могат професионално да се реализират във ...
История 26.8.2020 г. ... една от първите в следвоенната история на висшите учебни заведения в България, която още през 50-те години на миналия век сключва договор за международно сътрудничество с ВТУ “Фридрих Лист” в град Дрезден. В продължение на 35 години, до закриването на ...
История 3.2.2012 г. ... , Корпоративна сигурност, История на военната икономика, Устойчиво развитие, Чужди езици и др. Завършилите тази специалност намират реализация в: Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност; Министерството на отбраната и Българската армия ...
История 3.2.2012 г. ... "Икономика на туризма" е създадена през 1990 г. с водеща специалност "Туризъм". В момента в нея се обучават 752 студенти. Завършилите тази специалност могат да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, ...
История 20.11.2023 г. ... има над 70-годишна история, а специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е една от водещите специалности в УНСС. Специалността се ражда през 1952 г., когато е създаден и Висшият икономически институт „Карл ...
История 22.3.2016 г. ... история на катедрата      Катедра “Международни отношения” е създадена през 1976г. като специализирано звено, чиято основна задача е осигуряване на преподаването на специалните и професионалните учебни дисциплини ...
История 7.11.2012 г. ... „ЧЕПЛ” е една от най-големите и стари катедри в УНСС и води началото си от 1920 г., когато е основан предшественикът му - Свободният университет за политически и стопански науки - София. През 1922 г. западните езици са включени в учебните планове на ...
История 28.9.2012 г. ... ”Частноправни науки"е създадена през 1995 г. Обхваща научни дисциплини, изучавани от студентите специалност «Право» в ЮФ на УНСС.       Академичният състав на катедрата се състои от 9 хабилитирани и 4 нехабилитирани ...
История 17.9.2016 г. ... ”Публичноправни науки" е създадена през 1995 г. Обхваща научни дисциплини, изучавани от студентите специалност «Право» в ЮФ на УНСС. Към катедрата са включени и онези общотеоретични дисциплини, които дават фундамента на правните знания: Обща ...
История 25.10.2018 г. ... на института започва в далечната 1990 г., когато през месец декември се провежда международен семинар по предприемаческо обучение с участието на пет известни датски професори и консултанти. Март 1991 г. е началото на системното предприемаческо обучение в УНСС ...
История 30.1.2012 г. ... ...
История 26.7.2018 г. ... катедра На 13 юни 1966 г. със заповед № 2584 на Министъра на народната просвета в тогавашния Висш икономически институт беше създадена нова катедра с название “Стопанско управление и машинна обработка на икономическата информация” ...
История 10.12.2012 г. ... при разработването на дипломна работа (магистърска теза) Катедра „Икономикс” е създадена през 1948 г. Тя е най-голямата катедра, включена в състава на Общоикономически факултет. В преподавателския състав на катедрата има общо 29 ...
История 29.5.2017 г. ... 1953 година във ВИИ „Карл Маркс“ се създава специалност “Икономика на труда”.  Нов етап в обучението на специалисти с висше образование в областта на труда започва със създаването през 1973 г. на специалност и катедра „Икономика и ...
История 21.2.2018 г. ... ГОДИНИ КАТЕДРА „ИНТЕЛЕКТУАЛНА ...
История 10.1.2024 г. ... на УНСС, 2005, 134 -143; Пачев, Т. История на катедра „Икономическа социология и психология”. В: Евроинтеграцията – предизвикателства пред социолозите от Балканските страни, С., 2006, 14-18; Стоянова, М. Настоящето: профил на катедра "Икономическа ...
История 3.9.2012 г. ... богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в УНСС. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти -  са давали и дават своя принос в развитието на отрасловата икономическа наука, ...
История 28.4.2021 г. ... в Университет за национално и световно стопанство. История и традиции През последните четиридесет и пет години в състава на Университет за национално и световно стопанство в катедрата са осъществени значителен брой научни и приложни изследвания и са защитени повече от 200 докторски дисертации от граждани ...
История 2.3.2018 г. ... собственост” е създадена през 2007 г. Дейността й е насочена към един от най-динамично развиващите се пазари у нас – този на недвижими имоти. Поради широкия си обхват и спецификата си, пазарът на недвижими имоти отразява тенденциите в другите сектори на икономиката и, ...
За катедрата 21.11.2023 г. ... „МИО и бизнес“ има повече от 70-годишна история. Специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е все още една от най-престижните и желани специалности в УНСС. В катедрата работят висококвалифицирани и всеотдайни преподаватели с дългогодишен опит в областта на ...
За катедрата 20.5.2021 г. ... . Катедра Управление във ...
За катедрата 22.11.2017 г. ... бизнес” има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в УНСС. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти -  са давали и дават своя принос в развитието на отрасловата икономическа наука, обучението на ...
За катедрата 14.5.2021 г. ... е създаден Център за изследвания и обучение по парична история, теория и политика, преименуван по-късно на Център за икономически и парични изследвания. Неговата дейност е насочена към разширяване на знанията в областта на паричната теория и политика чрез разработване на нови иконометрични модели и изследвания ...
За катедрата 15.2.2023 г. ... в катедрата.: Социално-икономически теории, Стопанска история и Философия. Съвременната политическа икономия в широк план се ситуира в междудисциплинарното пространство  и взаимодействие на теория, история и философия на икономическата наука в посока на: анализ на обществено-икономическите условия ...
Монографии и учебници 6.2.2017 г. ... , С., 2011. Сотирова Ек., Св. Петков, Съвременна история на българското банкерство, С., Асоциация „Банка на годината“, 2011.   2010 г. Казаков Ат., Човешкият капитал, Стопанство С., 2010. Керчев Кр., Управление на иновациите, „Студио Пиксел“ ООД, 2010. Колектив, ...
Научни форуми 17.1.2024 г. ... – приемственост и традиции“ бе проследена историята на катедрата с нейните „основатели, приемници, генератори и надежди“. Доц.  Андрей Нончев връчи на проф. Благой Колев, почетен професор на УНСС, юбилейния плакет "40 години катедра Икономическа социология". Такова отличие бе ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 2.5.2023 г. ... , „Търговско знание“, „Търговска история“, „Българска и чужда търговска кореспонденция“ и честването на катедрата съвпада с годината, през която университетът отбелязва 160-годишнината от рождението на проф. Стефан Бобчев, основател и първи ректор на УНСС ...
Проекти 24.4.2017 г. ... на младите учени, която е с над десетгодишна история, и Международна научна конференция в гр. Равда, а през 2015 г. се провежда и първата годишна Международна научна конференция на Центъра за икономически и парични изследвания ...
Политическата икономия - икономическата наука с човешко лице 15.2.2023 г. ... или бизнеса, но със знания в областта на стопанската история, икономическата философия, бизнес етиката. По тази причина подобни учебни дисциплини, които са широко застъпени в Учебния план на специалност Политическа икономия. В УНСС се предлагаме на студентите по Политическа икономия обучение съобразено с ...
Наука 24.4.2017 г. ... е създаден Център за изследвания и обучение по парична история, теория и политика, преименуван по-късно на Център за икономически и парични изследвания. Неговата дейност е насочена към разширяване на знанията в областта на паричната теория и политика чрез разработване на нови иконометрични модели и изследвания ...
Специалности 11.7.2013 г. ... различни наименования има над 35-годишно история в УНСС. Подготовката на студентите е широкопрофилна и включва дисциплини, свързани със съвременните информационни технологии и информационни системи, както и дисциплини по математика, икономика, количествени методи в управлението и др ...
Специалности 24.4.2018 г. ... , "Структура и функции на съвременната държава", "История на българския политически живот", "Законодателен процес и парламентарно поведение", "Политическа култура", "Политически партии и партийни системи", "Политическо лидерство", "Политически преход и промяна" "Анализ на политическия риск" и др. В ...
Обучение 11.5.2023 г. ... Международни икономически отношения", "История на българския политически живот", "Структура и функции на съвременната държава", "Законодателен процес и парламентарно поведение", "Политическа култура", "Политически партии и партийни системи", "Социална палитика" , "Българско ...
За факултета 29.3.2017 г. ... най-нова история започва на 31 май 1995 г., когато с решение на Академичния съвет на УНСС е създаден факултет „Управление и информатика”. С постановление на Министерския съвет № 229 от 16 септември 2008 г. (ДВ, бр. 83/16.09.2008 г.) той е закрит и са открити два ...
История 18.4.2016 г. ... факултет е създаден с решение на АС от 20.03.1991 г., първоначално като Юридически департамент на основата на катедра “Правни науки”, която съществува в УНСС от 1920 г. С решение на АС от 31 май 1995 г. той се преобразува в Юридически факултет. Факултетът се ...
История 23.3.2021 г. ... факултет е продължител на факултетите "Търговски" и "Търговско-транспортен". От 1991 г. се обособява като факултет "Инфраструктура", по-късно променя наименованието си на "Инфраструктура и услуги" и на 31.05.1995 г. с решение на Академичния съвет е преименуван на факултет ...
История 11.4.2012 г. ... е приемник на основания през 1920 г. Свободен университет за политически и стопански науки с три отдела: Дипломатически-консулски, Административно-финансов и Търговско-стопански. В трите факултета широко се застъпва езиковото обучение. Наред със задължителните френски, английски и ...
История 25.2.2021 г. ... е през 1920 г. като Финансово-административен факултет – един от първите два факултета на тогавашния Свободен университет за политически и стопански науки. Двадесет години по-късно се обособява във финансов отдел (в Държавното висше училище за финансови и ...
Научни форуми 15.5.2017 г. ... за обучение и изследвания по парична история, теория и политика към УНСС/ 15-16.10.2015 Голяма и Малка конферентни зали   НИД НП-5/2015 Научна конференция: „Икономически предизвикателства: растеж, конкурентоспособност, ...
Научни конференции 15.5.2017 г. ... за обучение и изследвания по парична история, теория и политика към УНСС/ 15-16.10.2015 Голяма и Малка конферентни зали   НИД НП-5/2015 Научна конференция: „Икономически предизвикателства: растеж, конкурентоспособност, ...
История 25.1.2018 г. ... теории“, „Стопанска история“ и „Философия“, която поема отговорността за обучаването на студенти от новата и единствена в страната специалност „Политическа икономия“. Така, в началото на новото столетие, Общоикономическият факултет се ...
За факултета 12.5.2017 г. ... най-старите факултети в УНСС с 60 годишна история. В неговия състав са включени четири катедри: Икономикс, Човешки ресурси и социална защита, Икономическа социология, Политическа икономия. Академичният състав наброява 70 преподаватели – професори, доценти, главни асистенти и ...
Начало 30.1.2018 г. ... теории“, „Стопанска история“ и „Философия“, която поема отговорността за обучаването на студенти от новата и единствена в страната специалност „Политическа икономия“. Така, в началото на новото столетие, Общоикономическият факултет се ...
История 10.4.2013 г. ... факултетът е създаден през 1949 г. През 1991 г. е преструктуриран в департамент, а през 1995 г. е възстановена факултетната структура. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на ...
Партньори 2.3.2012 г. ... Развитие, разказа своята лична професионална история. Студентите имаха възможността да повдигнат всички въпроси, които ги вълнуват на прага на тяхната кариера и да получат отговор от вече реализирани професионалисти. Следваща инициатива в програмата за сътрудничество са стажантските ...
История 9.4.2015 г. ... "Прирожна информатика и статистика" е най-младият факултет в УНСС.  Създаден е с ПМС №229 от 16.09.2008 г. Факултетът е учреден в УНСС на 11.11.2008 г. след провеждането на Общо събрание и избиране на неговите органи - Декан, Председател и Зам. Председател ...
История на спорта в УНСС 26.9.2023 г. ... 27 ноември 1923 г. в УНСС е основан първият студентски спортен клуб в България, с който е поставено началото на организирания студентски спорт в нашата страна. В първите години спортният клуб развива три вида спорт – футбол, туризъм и танци. За негов първи председател е избран А. Пигулев ...
График 11.1.2023 г. ... НАУКИ   Професионално направление 2.2. История и археология   Политическа икономия История на България (Стопанска история) 03.02.2016 г. 09:30 ч. 3042   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ   Професионално ...
Акредитирани докторски програми 9.3.2023 г. ... история История на икономическите ...
УНСС №1 10.10.2023 г. ... в държавния елит В своята 103-годишна история преподавателите и възпитаниците на УНСС са видни учени, държавни дейци, премиери, министри, депутати, политици, посланици, представители в държавното управление, стопанския и неправителствения сектор, представители на страната ни в ...
История 10.10.2023 г. ... е създаден през 1920 г. от 11 видни професори, стопански дейци и общественици, историци, социолози и юристи като Свободен университет за политически и стопански науки (СУПСН) със заповед № 2155/05.07.1920 г. на министъра на народното просвещение. Основател и първи ректор е проф. ...

Новини

447 results found
УНСС отбелязва 3 март с ценна релефна карта на България от 1928 г. и изложби за Любен Каравелов и Георги С. Раковски 29.2.2024 г. ... на Третата българска държава е преломен момент в историята ни, едно дълго чакано и търпеливо подготвяно събитие“, каза д-р Руслан Иванов от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. „Епохата на Възраждането ражда плеяда възрожденци, самоотвержени просветители, ...
Бакалаврите от катедра „Чoвешки ресурси и социална защита“ получиха своите дипломи 27.2.2024 г. ... вие учихте в катедра с над 50-годишна история, а обучението по управлението на човешките ресурси е с над 70-годишни традиции. Катедрата се нарежда в топ 10 по интерес на кандидатстващите, а завършилите намират работа основно в изпълнителната власт, в Министерство на труда и ...
Меморандум за сътрудничество с ППМГ „Академик Иван Ценов“ и срещи с ученици от Враца 27.2.2024 г. ... гордеят с кабинетите си по география и история Учениците бяха поканени да посетят университета на 14 март в Деня на отворените врати, а също така и на предварителните изпити, които организира УНСС, включително и на този във формат ДЗИ по география и икономика на 14 април ...
УНСС почете паметта на Апостола на българската свобода Васил Левски в Цариброд 20.2.2024 г. ... пред един национален герой от нашата история, обединил българите приживе, продължаващ да прави това и днес. „Използвам случая да Ви благодаря за ползотворното сътрудничество с община Цариброд и Културно-информационния център в града и за подкрепата, която оказвате за ...
САИМО проведе дискусия на тема „Близкият изток: новите геополитически реалности“ 9.2.2024 г. ... в Близкия изток има дълга история и трябва задълбочено да се познава, затова съм радостен, че днес виждам такива видни експерти, които от години се занимават с тази тематика“, каза доц. Ивайло Иванов, председател на сдружение „Център за ...
Академията за иновации и развитие на висшето образование организира среща в УНСС с представители на висшите училища в България и на студентските съвети 5.2.2024 г. ... държави с над 13-вековна история с приноси към човешкия род, която не е променяла името и традициите си; фактът, че висшето образование в България е с над 150-годишно развитие и че в момента образованието е съвместимо с европейското. Той оцени високо ...
Катедра „Регионално развитие" връчи дипломите на юбилейния си випуск 2023 29.1.2024 г. ... на нашата вековна история, вие сте 103-тия випуск на университета. Не го забравяйте особено днес, когато получавате легитимация за един сериозен етап от вашето духовно и професионално развитие“. Доц. Николов поздрави родителите на ...
Как да сте успешни в създаването на нужните за бизнеса ви взаимоотношения 22.1.2024 г. ... споделяне на вашата лична история и идея, както и активно слушане на събеседника. Нищо не е толкова отблъскващо, колкото някой, който представя своя бранд и веднага преминава към следващия човек. За да пренесете това умение в дигитална среда, трябва да ...
Новите декани на факултетите в нашия университет 9.1.2024 г. ... четири катедри с десетилетна история. Това са катедрите „Икономикс“, „Човешки ресурси и социална защита“, „Икономическа социология“ и „Политическа икономия“. Според проф. д-р Петрунов е налице двойна ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 16.12.2023 г. ... , с повече от 20-годишна история – Националното състезание по финанси и счетоводство. Състезаваха се рекорден брой ученици – над 260 състезатели от 23 професионални гимназии, членове на АИУБ, от цялата страна. В продължение на 2,5 ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 17.1.2024 г. ... , с повече от 20-годишна история – Националното състезание по финанси и счетоводство. Състезаваха се рекорден брой ученици – над 260 състезатели от 23 професионални гимназии, членове на АИУБ, от цялата страна. В продължение на 2,5 ...
Индустиалната Метавселена 11.12.2023 г. ... с технологичната еволюция и история на градивните технологични eлeмeнти нa Индycтpиaлнaтa мeтaвceлeнa, нeйнитe пpилoжeния и eфe?титe, ?oитo щe имa въpxy бизнeca, и?oнoми?ата и eжeднeвиeтo на хората. Представени бяха визии, концепции и резултати от актуални ...
75 години катедра „Индустриален бизнес“ 7.12.2023 г. ... , в катедра с многогодишна история“. Проф. д-р Димитър Димитров поздрави катедра „Индустриален бизнес“ за нейните 75 години, изтъквайки голямата чест и гордост да бъде сред колегите от своята катедра, която е завършил със специалност ...
75 години катедра „Индустриален бизнес“ 7.12.2023 г. ... , в катедра с многогодишна история“. Проф. д-р Димитър Димитров поздрави катедра „Индустриален бизнес“ за нейните 75 години, изтъквайки голямата чест и гордост да бъде сред колегите от своята катедра, която е завършил със специалност ...
Ректорът участва в „Среща за Европейските университети“ 7.12.2023 г. ... накратко УНСС и неговата история и сподели опита на университета в областта на сътрудничеството и  изграждането на международна партньорска мрежа. Той коментира, че преди 5 години, при създаване на първите алианси, са одобрени 24 университета, в които не ...
Ректорът връчи на Димитър Радев почетното звание „Доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.12.2023 г. ... десетилетия. Той има дълга история, свързана с нашата институция. Бил е съветник на изпълнителния директор на МВФ в периода 2001 – 2003 г. и старши сътрудник на МВФ в периода 2003 – 2015 г. в департамента по фискални въпроси, където е изготвил редица ...
Двете годишнини - 65 от създаването на Общоикономическия факултет и 75 катедра „Икономикс“ - събраха политическия, икономическия и академичния елит на страната в УНСС 1.12.2023 г. ... и науката, той е неделима част от историята и настоящето на нашия университет“. Проф. д-р Атанас Казаков, дългогодишен декан на Общоикономическия факултет, проф. д-р  Георги Петрунов, декан на Общоикономическия факултет, проф. д-р Димитър ...
Председателят на Икономическия и социален съвет г-жа Зорница Русинова и нейни колеги представиха темата „Еврото, еврозоната и влиянието върху българската икономика“ по случай 20-годишнината на институцията 29.11.2023 г. ... години на 10 декември е започнала историята на ИСС с първата организирана сесия и първите взети становища. В срещата участва първят председател на Съвета проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Общото събрание на УНСС. Проф. д-р Матилда Александрова, ...
Бакалаврите от катедра „Чoвешки ресурси и социална защита“ получиха своите дипломи 1.12.2023 г. ... учихте в катедра с над 50-годишна история, а обучението по управлението на човешките ресурси е с над 70-годишни традиции. Катедрата се нарежда в топ 10 по интерес на кандидатстващите, а завършилите намират работа основно в изпълнителната власт, в Министерство на труда ...
Публична лекция за същността, историята и перспективите на политическата икономия представи пред студенти доц. Румен Андреев 29.11.2023 г. ... икономия – същност, история, перспективи“. Той посочи, че целта на лекцията е да представи по достъпен и възприемчив начин политическата икономия, като уточни, че икономическата наука започва именно с политическата икономия, чиято цел е да обяснява ...
Кръгла маса „Организиран студентски спорт в България – 100 години Студентски спортен клуб – УНСС“ 27.11.2023 г. ... в нашата страна. Тези години история са изпълнени с много постижения, които ни карат да се гордеем. Постижение е, че УНСС се утвърди като лидер в редица от спортните дисциплини. Голяма част от нашите колеги през годините са били в управленските структури на ...
ПЕТ СЪВЕТА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ СПИСАНИЯ ОТ ПРОФ. Д.Н. ПЕНЧО ПЕНЧЕВ, ПРЕПОДАВАТЕЛ В ОИФ И ГЛ. РЕДАКТОР НА СП. ECONOMIC ALTERNATIVES 24.11.2023 г. ... (напр. химия, политически науки, история, биология и т.н.)? Заплаща ли се публикацията? Публикуват ли се относително кратки статии (2-6 стр.)? Нов брой на списанието излиза ли всеки месец или 10-11 броя годишно? Всеки един от критериите сам по себе не е напълно ...
Microsoft стана стратегически партньор на УНСС след подписан меморандум 23.11.2023 г. ... в България и Югоизточна Европа с над 100-годишна история, поддържаме и развиваме висококвалифициран академичен състав от изтъкнати, национално и международно признати преподаватели и учени и имаме амбицията да сме лидер сред висшите училища в Югоизточна Европа, обучаващи студенти и провеждащи ...
Асоциацията на интериорните дизайнери в България проведе дискусия „Трансформация на обществени пространства" в обновената Библиотека на УНСС 24.11.2023 г. ... и изоставени сгради със забележителна архитектура и история, както и подпомагайки процесите по реновиране на обществени интериори ...
УНСС посрещна десетки ученици в Деня на отворените врати 24.11.2023 г. ... направиха и в музея, който разказва за 103-годишната история на Университета, както и пред паметника на Карл Маркс ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките" получиха дипломите си 17.11.2023 г. ... , която е перфектна комбинация между натрупаната история, много практики, теория, традиция и новото – иновациите и бързото развитие. За мен логистиката е комбинация от тези две неща и това, което искам да ви пожелая е да вземете максимума и от двете - и от традициите, и от новото, което идва и се ...
Предприемачи разказват своята история в Бизнес работилница 2023 16.11.2023 г. ... „Предприемачество“ и Студентски съвет организират Бизнес работилница 2023 (Workshop for Entrepreneurs) под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров. Събитието е на 20-21 ноември в Голямата конферентна зала. Този научен форум е място, на което млади изследователи, предприемачи, ...
Публична лекция на Никол Илиева, ръководител продажби в Порше София Запад, пред студенти от спец. Икономика на търговията 14.12.2023 г. ... бе изключително впечатляваща личност с невероятна история. Преди около 10 години Никол Илиева завършва Първа английска езикова гимназия в гр. София. След това продължава образованието си в УНСС, където изучава “Икономика с преподаване на английски език” . През този период тя разширява своите ...
Китайска делегация посети нашия университет 16.11.2023 г. ... с китайски университети, зад което стои дълга история и добро взаимодействие. Освен партньорството с университети от Китай, УНСС работи и по редица изследователски проекти, както и обмен на студенти. Поддържаме добри отношения и с Китайското посолство, посланикът на Китайската народна република в ...
Меморандум за сътрудничество подписаха УНСС и лидерът в изпълнението на инфраструктурни проекти „Телелинк Бизнес Сървисис“ 15.11.2023 г. ... (от ляво надясно) В своята 20-годишна история „Телелинк Бизнес Сървисис“ се утвърждава като лидер в изпълнението на инфраструктурни проекти и като синоним на качество и надеждност в предоставянето на професионални услуги, инфраструктурни проекти в сферата на ...
Българската изборна система, българите по високите върхове на света и българският корен - последен ден от Университетската седмица на книгата 11.11.2023 г. ... изборна система от Освобождението до днес. История, тенденции, модели на усъвършенстване“ с автор гл. ас. д-р Иван Винаров от катедра „Политология“. Модераторът на събитието проф. д-р Георги Янков, директор на Центъра за политологични изследвания към УНСС, подчерта, че за да се ...
Четвърти ден от Университетската седмица на книгата – разговори за България и международните отношения 15.11.2023 г. ... към аудиторията дали научихме собствените уроци в историята и дали можем да ги ползваме за едно по-адекватно бъдеще. Кузман Илиев поздрави УНСС, че има енергията да се грижи за студентите, да полива и тори тази почва, в която трябва да се хвърлят семената, които впоследствие ще избуят в прекрасни ...
Шест премиери на книги и автори на втория ден от Университетската седмица на книгата 9.11.2023 г. ... всеки има право на перфектно детство, всеки има лична история и, за да разберем кои сме ние, трябва да създадем смисъла. Независимо какво прави човек, много по-важно е как го прави и от кое място в себе си го прави. Независимо какво сте избрали да учите и какви искате да бъдете, присъствайте, бъдете будни, ...
Нашата катедра бе домакин на първи национален форум по медийна и информационна грамотност 8.11.2023 г. ... Антонова преподавател по история в Частно средно училище „Увекинд“, Христина Иванова, директор на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, Правец, Цветелина Вълчева, директор на 96-то иновативно СУ „Лев Н. Толстой“, София, ...
Кръгла маса обсъди модерни подходи за диференцирано данъчно облагане, за икономическа устойчивост и обществено здраве 8.11.2023 г. ... и публичните финанси с дълга история. Става дума за т.н. външни ефекти, в частност в случая външните разходи, концепция, лансирана в края на XIX век от Хенри Сиджуик и доразвита, съответно формализирана от кеймбриджкия професор Артър Пигу. Именно Артър Пигу ...
На тържествена церемония абсолвентите от катедра „Политология“ – бакалаври и магистри, получиха своите дипломи 6.11.2023 г. ... като припомни дългогодишната история на катедра „Политология“, нейното достойно място в националното академично пространство и изтъкна, че сред всички постигнати успехи, най-голямата гордост за всички преподаватели са техните многобройни ...
ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БРАТИСЛАВА ИЗНЕСЕ ЦИКЪЛ ОТ ЛЕКЦИИ ПРЕД СТУДЕНТИТЕ ОТ КАТЕДРА ,,МИО И БИЗНЕС“ 3.11.2023 г. ... (VOŠ). В своята история в университетът са се обучили повече от 112 000 възпитаници, а в момента в него учат 7000 студенти (https://www.euba.sk/) ...
Преподаватели от УНСС получиха свидетелства за академични длъжности „професор“ и „доцент“ и научна степен „доктор на науките“. 71 млади учени станаха „доктори“ 6.11.2023 г. ... , който има богата история, който е възпитал бъдещи министри, министър-председатели, ръководители на водещи международни институции, директори на големи фирми. Благодаря за отличието, благодаря на ректора и на всичките си колеги!“ Общо ...
Шестима творци на втория ден от Университетската седмица на книгата 2.11.2023 г. ... „Европейско изкуство и история. Пътеводител в Античността“. Мястото на срещата е зала „Тържествена“, а часът –12.00. „Тази книга е плод на едно старо намерение – да напиша учебник за студентите, на които ...
САИМО организира публична дискусия на тема „Дипломатическата кариера: от мечта до реалност“ 30.10.2023 г. ... тях има своята индивидуална история, но винаги дипломацията ги обединява в една обща цел – допринасяне за външната политика на България. Според нея опитът на поканените за участие говорители ще допринесе за ползотворните дискусии  по обявената ...
От 6 до 10 ноември ще се проведе IV издание на Университетска седмица на книгата 25.10.2023 г. ... . Книгата през археологията и историята разкрива нови факти за произхода на българите, подробно разглежда въпросите откъде се появяват те, какво е общото между древните и днешните българи. Доц. Тодор Чобанов е автор на 30 научни труда в областта на ...
С най-голям брой участници катедра „МИО и бизнес“ проведе XXII международна научна конференция „Членството на България в ЕС: 16 години по-късно“ 17.10.2023 г. ... страната в съвременната ни история. Едно от предизвикателствата, пред които сме изправени е, че в публичното пространство все още има хора, които правят разделението „нас” и „тях”, когато говорят за ЕС, имайки предвид ...
Проф. Димитров беше сред основните говорители в дискусия за взаимодействието между науката и бизнеса в отношенията между България и Китай 13.10.2023 г. ... това мое изказване стои дълга история на взаимодействие между УНСС и различни университети в Китай, включително изследователски проекти и обмен на студенти. Благодаря на посланика Н. Пр. Дун Сяодзюн за видео обръщението, отправено към студентите при откриването на учебната ни ...
Ректорът договори бизнес академия в строително-инвестиционния бранш с „МАЧ МОР“ 5.10.2023 г. ... и в Югоизточна Европа, с над 100-годишна история. Match More ще предостави на студентите достъп до практически казуси от бизнеса и ценен опит, който да им послужи за по-добра себереализация“, каза г-жа Цоконова. Меморандумът включва провеждане на публични лекции, организиране на ...
Курсистите, завършили следдипломна квалификация „Правно регулиране и митническия контрол“ получиха свидетелствата си 4.10.2023 г. ... УНСС с Агенция „Митници“ има дълга история. Тя води началото си от 1992 г., когато започнаха първите обучения на служители от Агенцията и продължава успешно и досега. Затова смело мога да твърдя, че в лицето на Агенция „Митници“ имаме много добър партньор. Радващо е, че ...
Студенти по регионално развитие на публична лекция с председателя на Националното събрание на Виетнам 2.10.2023 г. ... висше икономическо училище, което има вековна история, и да говоря откровено и искрено за ситуацията в света и региона днес, както и за традиционно доброто сътрудничество между нашите две държави, каза г-н Въонг Дин Хюе, който е и професор по икономика. Лекцията е част от официалното ...
Един от най-значимите съвременни автори на Латинска Америка ще гостува в УНСС 4.10.2023 г. ... и един от най-добрите на испански. За всяка история един свят." Хавиер Санчо Мас, Babelia „Смела книга, написана от болката на една унизена страна, от нейната осмивана мечта. Ярък портрет на една раздробена и опустошена страна, която се движи между езотерични призиви и подигравателни ...
Наш студент е републикански шампион по бокс 29.9.2023 г. ... , как избрахте бокса, каква е Вашата история? Не аз избрах бокса, по-скоро той избра мен. Аз спортувам активно от дете, през целия ми съзнателен живот. Бойните спортове винаги са ме привличали, като малък тренирах борба, но установих, че това не е моят спорт. Насочих се към бокса и ...
Ректорът се срещна с председателя на Националното събрание на Социалистическа република Виетнам Въонг Дин Хюе 26.9.2023 г. ... висше икономическо училище, което има вековна история, и да говоря откровено и искрено за ситуацията в света и региона днес, както и за традиционно доброто сътрудничество между нашите две държави“, каза г-н Въонг Дин Хюе, който е и професор по икономика. В своята лекция г-н Въонг Дин ...
Възпитанниците на катедрата за нас - Калоян Банков дипломиран магистър специалност Управление на ВД 27.9.2023 г. ... работен ден за теб? Ще разкажа една интересна история, която се случи в началото на трети курс като бакалавър: В една от първите лекции гл. ас. Филева ни каза, че сме избрали правилната специалност след втори курс и трябва да знаем, че до завършването ни в четвърти курс ние вече ще сме си ...
В ИИСТТ се проведе учебно-научен семинар за докторанти 21.9.2023 г. ... , че в защитените дисертации в 33-годишната история на катедрата е прилаган системен подход към интелектуалната собственост, с поставяне на фокус върху обектите на системата като икономически значим ресурс на бизнеса, като бизнес фактор за конкурентоспособност. Сред някои от дисертационните ...
Проф. д.ик.н. Михаил Динев с барелеф и зала на негово име. Кои са другите личностите, чиито имена носят аудитории в УНСС? 20.9.2023 г. ... и ръководител на катедра „Стопанска история“ и ръководител на катедра „Политическа икономия“. Заради приносите в икономическата теория е обявен за „Заслужил деятел на науката“ и награден с орден „Св. св. Кирил и Методий“, I степен ...
Видео приветствие на ректора проф. д-р Димитър Димитров по случай новата академична 2023/2024 година 18.9.2023 г. ... алма-матер, към нейната славна история, традиции и дух. УНСС е трамплин за таланти. Тук своите първи крачки в знанието са направили стотици именити наши сънародници, формирали елита на нацията, сред които са десет министър-председатели на България, както и ...
Финалистите на конкурса „Разкажи за София“ - с право да учат журналистика в УНСС 13.9.2023 г. ... личност, свързана със София, чиято история може да служи за пример и гордост. След като предадат своите есета, 30 от участниците в конкурса ще бъдат избрани от журито да продължат със следващите две конкурсни задачи. Най-добрите есета ще бъдат публикувани на сайта на ...
И общежитията на УНСС вече имат колцентър в помощ при настаняване и плащане на такси 15.9.2023 г. ... за настаняване вече са история. До момента сме настанили над 2400 студенти. УНСС има общо 12 блока и предлага близо 5000 места, а студентите, желаещи общежитие са към 6000. Само първокурсниците, заявили желание за общежитие тази година, са над 1400 души. За да ...
И на Европейското състезание по дебати победители са два български отбора 11.9.2023 г. ... първенство по дебати има дълга история. Всяка година то се организира в различни държави. Тази година за първи път се организира в България, което е доста престижно – една държава да бъде домакин на събитие от 500 души от толкова много университети. Чисто ...
ДАНИЕЛ БУДАКОВ: ПРЕКАРАХ СТРАХОТНА ГОДИНА В РИМ 25.8.2023 г. ... бе прекрасно. Градът, богат с история, култура и изкуство, ме вдъхновяваше всеки ден. Изучаването на древната и съвременна история на Рим ме накара да осъзная значението на международните отношения и взаимодействието между различните култури и нации. КАК ...
Фондация "Константин и Зиновия Кацарови" отправя покана за участие в конкурса за наградата "Професор Кацаров" за 2024 г. 5.7.2023 г. ... области: хуманитарни науки (право и история), точни науки и изкуства (включително литература). Процедурата за кандидатстване е публикувана на страницата на Фондация "Кацарови", както и на редица други уебсайтове, включително на българските академични среди, на Академията ...
Курсистите, завършили следдипломна квалификация „Право“ получиха свидетелствата си 4.7.2023 г. ... по „Право“ има дълга история. Тя води началото си от 1993 г. и през този период доста голям брой специалисти от различни области са получили знания, които им помагат в тяхната професионална реализация. Убеден съм, че наученото в рамките на този курс ще прилагате ...
Проф. д.н. Любомир Стойков представи новата си книга „Публична комуникация и медиаморфози“ 19.6.2023 г. ... политически знаменитости в човешката история – Уинстън Чърчил, Адолф Хитлер, Й. В. Сталин, Елизабет ІІ, Маргарет Тачър, Дж. Ф. Кенеди, Франсоа Митеран, Бил Клинтън, Франсоа Оланд, Ангела Меркел и др. За новата книга проф. д.н. Любомир Стойков ...
Повишен интерес към допълнителните матури в УНСС 17.6.2023 г. ... в нашия университет! УНСС има 103 годишна история и традиции в обучението, но е модерен университет, лидер в дигитализацията. Университетът предлага съвременни и иновативни специалности. Имате възможност да избирате от 53 специалности в различни области на икономиката, правото, ...
Проф. д.н. Любомир Стойков представи новата си книга „Публична комуникация и медиаморфози“ 16.6.2023 г. ... политически знаменитости в човешката история – Уинстън Чърчил, Адолф Хитлер, Й. В. Сталин, Елизабет ІІ, Маргарет Тачър, Дж. Ф. Кенеди, Франсоа Митеран, Бил Клинтън, Франсоа Оланд, Ангела Меркел и др. За новата книга проф. д.н. Любомир Стойков ...
Международната научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят" приветства нови съорганизатори 12.7.2023 г. ... Republic in Prague. Със своята богата история и силен ангажимент за високи постижения в образованието и научните изследвания, нашите партьнори предлагат уникална перспектива на конференцията. Като известна институция, посветена на напредъка в разбирането и практиката на ...
Първа копка за изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия 6.6.2023 г. ... груп“ има над 25 годишна история, основана през 1995 г. Предоставя висококачествено технологично оборудване с различни приложения в енергетиката, индустриалния сектор, водоснабдяване и третиране на води. Продуктовата гама обхваща промишлени продукти за водния сектор ...
ИСК връчи сертификати на първите курсисти, завършили следдипломна квалификация „Национално и европейско медицинско право“ 26.5.2023 г. ... над 50-годишна, а УНСС над 100-годишна история. Стремежът ни през тези години винаги е бил да предлагаме висококачествено образование и да имаме пряка връзка с практиката, поради тази причина и в квалификацията, която завършвате, включихме много външни специалисти. Сигурна ...
ИСК връчи сертификати на първите курсисти, завършили следдипломна квалификация „Национално и европейско медицинско право“ 25.5.2023 г. ... над 50-годишна, а УНСС над 100-годишна история. Стремежът ни през тези години винаги е бил да предлагаме висококачествено образование и да имаме пряка връзка с практиката, поради тази причина и в квалификацията, която завършвате, включихме много външни специалисти. Сигурна ...
Доц. Кристиан Таков: Не се задоволявай само да живееш в едно общество, а го създавай 12.5.2023 г. ... филм от най-новата история и в топ 10 на всички български филми за миналата година“, каза г-н Веселин Диманов, автор, сценарист и режисьор на филма, който е неговият дебют във филмовата индустрия. Той уточни, че продукцията е правена в ...
Среща с кандидат-студентите от 19. СУ „Елин Пелин“ 12.5.2023 г. ... на университета, неговата история и постижения, както и за специалностите и направленията, в които могат да кандидатстват. Те запознаха обучаемите с подробности относно условията и изискванията за кандидатстване в различните специалности и новите моменти в ...
Гост-лектор от Даугавпилския университет допринесе за обучението на студенти и докторанти по предприемачество 30.4.2023 г. ... със своята предприемаческа история САЩ. На специално организирана среща с докторанти на катедра „Предприемачество“ д-р Комарова изложи системно отговорите на основните въпроси относно същността, проекта и структурата на научното изследване. ...
УНСС и КРИБ със заключителна среща по проект „Икономическото образование в България 2030“ 30.6.2023 г. ... на УНСС, който е с 20-годишна история, с регистрирани 1786 работодатели и ежегодно има около 8000 обяви за работа и стажове, беше достойният водещ член на всички кариерни центрове от другите висши училища, които са включени в проекта. Това е и причината ...
УНСС и КРИБ със заключителна среща по проект „Икономическото образование в България 2030“ 3.5.2023 г. ... на УНСС, който е с 20-годишна история, с регистрирани 1786 работодатели и ежегодно има около 8000 обяви за работа и стажове, беше достойният водещ член на всички кариерни центрове от другите висши училища, които са включени в проекта. Това е и причината ...
Студентски научен форум „Съвременни аспекти в сигурността и отбраната“ се проведе в нашия университет 28.4.2023 г. ... в България, с над 30-годишна история и няма хора с по-добра подготовка в тази област от вас“. След като приветства участниците, ректорът предостави думата на Александра Емамзаде да поздрави присъстващите като „Ректор за един ...
Международен научен форум „Интелектуална собственост и бизнес - предизвикателства и решения“ 28.4.2023 г. ... .Катедрата в своята 30 годишна история е дипломирала повече от 2200 специалисти по интелектуална собственост и има 15 защитени докторски дисертации. От името на Европейската мрежа на преподавателите по интелектуална собственост (EIPTN ...
Студентски научен форум „Съвременни аспекти в сигурността и отбраната“ се проведе в нашия университет 28.4.2023 г. ... в България, с над 30-годишна история и няма хора с по-добра подготовка в тази област от вас“. След като приветства участниците, ректорът предостави думата на Александра Емамзаде да поздрави присъстващите като „Ректор за един ...
Международен научен форум "Интелектуална собственост и бизнес - предизвикателства и решения“ 28.4.2023 г. ... в своята 30 годишна история е дипломирала повече от 2200 специалисти по интелектуална собственост и има 15 защитени докторски дисертации.   От името на Европейската мрежа на преподавателите по интелектуална собственост (EIPTN - European ...
Международен научен форум "Интелектуална собственост и бизнес - предизвикателства и решения“ 28.4.2023 г. ... . Катедрата в своята 30 годишна история е дипломирала повече от 2200 специалисти по интелектуална собственост и има 15 защитени докторски дисертации.   От името на Европейската мрежа на преподавателите по интелектуална собственост (EIPTN - European ...
Международен научен форум "Интелектуална собственост и бизнес - предизвикателства и решения“ 18.6.2023 г. ... факултета на УНСС. Катедрата в своята 30 годишна история е дипломирала повече от 2200 специалисти по интелектуална собственост и има 15 защитени докторски дисертации.   От името на Европейската мрежа на преподавателите по интелектуална собственост (EIPTN - European Intellectual Property ...
Делегация от Нигерия посети УНСС 28.4.2023 г. ... палата на Нигерия е със 135 годишна история. Нигерия е най-силната и голяма икономика в Африка като населението на страната е над 200 млн. души. Икономиката на страната е изключително отворена и развиваща се. Посещението на делегацията в УНСС по предложение на председателя на БТПП, г-н ...
Поделение „Студентски столове и общежития“ отпразнува 25 години със семинар и почетна церемония 26.4.2023 г. ... дейност“ издаваше по 5000 уверения. Това вече е история. Плащанията станаха електронни, работите с ПОС терминали вече 2 години. Създали сме организация. Имате ресорни зам.-ректор и главен секретар, а  помощник-ректорът, дирекциите  „Управление на собствеността“  и  ...
Публична лекция за дипломатическите отношения между България и Испания изнесе Н. Пр. Алехандро Поланко Мата, посланик на Испания у нас 26.4.2023 г. ... Мата изнесе публична лекция на тема „История на дипломатическите отношения между България и Испания. Перспективи при испанското председателство на ЕС през второто полугодие на 2023 г.“ При откриването на лекцията: проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова, модератор на събитието и ...
С много овации наградиха победителите в Националния турнир по английска реч и дебати и играта „Какво знаеш за УНСС?“ 10.5.2023 г. ... харесали нашия университет. Макар и със 100-годишна история, ние сме модерен дигитален университет, който ще ви даде възможност да пътувате много и да учите в нашата партньорска мрежа от 9 големи икономически университета в Европа.“ Той благодари на изпълнителния директор на „BEST“ г-жа ...
„КАРГИЛ“ ПРЕДСТАВИХА СТАЖАНТСКАТА СИ ПРОГРАМА ПРЕД СТУДЕНТИТЕ ОТ „МИО“ 5.5.2023 г. ... „Финанси“, които разказаха за интересната история на компанията, нейната структура, както и представиха подробно нейните основни дейности и някои от спецификите на международния бизнес. Те разказаха за своето лично развитие в компанията и какви са предимствата да са част от нея. Много ...
450 ученици участват в Националния турнир по английска реч и дебати 2023, на който нашият университет е домакин и партньор 24.4.2023 г. ... етап. И нека си спомним думите на велики оратори в историята, чиито речи са вдъхновявали и преобразявали света. Много от вас идват от цяла България и дори от чужбина, за да бъдат с нас този уикенд, и ние ви ценим много.“  За мен е удоволствие да присъствам на този турнир и да видя ...
Историческата интерпретация и дигиталната трансформация акцент в Ден 5 на Седмицата на книгата 3.4.2023 г. ... преодоляването на грешните интерпретации в българската история. Всички процеси и събития, описани в нея са известни, новото се вижда в интерпретацията и в заключенията“, каза  доц. д-р Марко Димитров от катедра „Политическа икономия“, който представи книгата. Проф. д.н. ...
Деветото Общо събрание на ASECU се проведе в университета 2.4.2023 г. ... подчерта, че УНСС е бизнес университет със 103 годишна история, има богато портфолио от специалности и обучава 18 хиляди студенти във всички области на социално-икономическия живот. УНСС е водещ университет в множество проекти, насочени към модернизацията на българското висше образование и изграждане на мрежи ...
Ден 4. Виктория Бешлийска и Георги Милков специални гости на Седмица на книгата 30.3.2023 г. ... от ръчния багаж“, както и книгата „История на българското предприемачество“ с академичен авторски колектив. „Радвам се да бъда сред толкова одухотворени лица“, сподели Виктория Бешлийска при представянето на втората си книга „Сърце“ - роман, който носи магията ...
Ден 3. Седмицата на книгата представи 10 издания 3.4.2023 г. ... реалност, резервации онлайн, видео с вдъхновяваща история, изкуствен интелект  и други, които се използват в туризма. Авторът ни запознава с последната маркетингова концепция на Филип Котлър, бащата на съвременния маркетинг, Маркетинг 5.0., която засяга навлизането на дигиталните технологии в ...
Проведе се Ден на отворените врати 29.3.2023 г. ... подчерта, че УНСС има 103 годишна история, а практическото обучение заема водещо място в програмите. „Университетът поддържа тесни контакти с работодателите и развива дългосрочни партньорства с бизнеса за провеждане на стажантски и менторски програми като развива ...
Откри се третото издание на Университетска седмица на книгата 11.9.2023 г. ... , като университет със 103- годишна история, държим на паметта и историята и възможността повече хора да се докоснат до живота на една енциклопедична личност, която съчетава в себе си много таланти.“   Директорът на Междууниверситетския център за ...
27 март - официално откриване на Университетска седмица на книгата 24.3.2023 г. ... . Ще бъдат представени и книгата „История на българското предприемачество“ с автори гл. ас. д-р Силвия Георгиева, доц. д-р Соня Георгиева, проф. д.с.н. Цветан Давидков, проф. д.ик.н. Десислава Йорданова, доц. д-р Костадин Коларов, проф. д.н. Пенчо Пенчев, доц. д-р Ралица ...
Първи предварителен изпит на нашия университет във формат ДЗИ (матура) в гр. Гоце Делчев 24.3.2023 г. ... (АИУБ) – организация с над 10 годишна история.   На входа на НПГ „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев, преди началото на изпита Общо 65 зрелостници от гр. Гоце Делчев и региона се явиха в сградата на НПГ „Д. Талев“ и заеха ...
Информационен ден за кандидат-студенти в Монтана 23.3.2023 г. ... и световно стопанство има 103 годишна история, но е модерен университет, който гледа уверено към бъдещето“, каза проф. д-р Матилда Александрова и отбеляза, че специалностите в УНСС са атрактивни и иновативни и по данни на НОИ гарантират 97,5% кариерна реализация. Студентите ...
Катедра „Индустриален бизнес“ връчи дипломите на бакалаври и магистри 20.3.2023 г. ... Ректорът увери родители, че УНСС има успешна история в развитието на своите кадри, визирайки и многото примери за известни личности както на политическата сцена, така и в бизнеса.Той сподели, че е ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, но е завършил ...
Нови заглавия в Университетска библиотека 13.3.2023 г. ... години български съобщения 1879-2009 : история и съвременност  /  Състав. Богдан Иванов Стефанов; Бяла книга за езиковия спор между България и Република Северна Македония / Владо Тренески и др.; Наръчник за местна младежка ...
Ректорът се срещна с кмета на община Гоце Делчев и кметове от региона във връзка с кандидатстудентската кампания 28.2.2023 г. ... Сандански“. Със своята 101-годишна история, училището е почти връстник на университета. Финалист в конкурса „Училище на бъдещето“ и активен поддръжник за въвеждането на иновативни практики в образоването в образователния процес. В срещата участваха ...
ОТКРИТ УРОК НА ПРОФ. ПЕНЧО ПЕНЧЕВ ПРЕД УЧЕНИЦИ ОТ ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Казанлък 5.4.2023 г. ... . В изложението бяха съчетани стопанска история, икономика и литература. В последвалата дискусия с учениците бяха обсъдени съвременните измерения на проблемите, които разглежда Алеко Константинов, а също така възможностите за обучение ученици с интерес към хуманитарните науки в УНСС. ...
УНСС на призово място в Southwestern Advantage сред повече от 200 университета 28.2.2023 г. ... Advantage, която има над 150-годишна история, участват студенти от над 200 университета, които имат възможност да ръководят свой бизнес и да продават образователни продукти „от врата на врата“. Възнаграждението им е според осъществените продажби и постигнатите резултати. ...
Една година без проф. д-р Борислав Борисов. Времето няма никакво значение, той е сред нас! 27.2.2023 г. ... на Университета (2011). В кариерната му история са записани и длъжностите председател на Съвета на старейшините в УНСС (от 2012 г.), председател на Съвета на настоятелите на УНСС (2012 – 2020) и председател на Съвета по интелектуална собственост на УНСС (от 2017 г.). Името на проф. ...
Една година без проф. д-р Борислав Борисов 24.2.2023 г. ... на Университета (2011). В кариерната му история са записани и длъжностите председател на Съвета на старейшините в УНСС (от 2012 г.), председател на Съвета на настоятелите на УНСС (2012 – 2020) и председател на Съвета по интелектуална собственост на УНСС (от 2017 г.). Името на проф. ...
Научен форум „ЗАЩИТА НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – НАРУШЕНИЯ, МЯСТО И РОЛЯ НА ПРАВООХРАНИТЕЛНТА СИСТЕМА“ 18.6.2023 г. ... в БИЗНЕС С ИС -  катедра с 33 годишна история, а Институтът – тази година има свой юбилей на 20 години. Защото академичният и експертният състав на катедрата и ИИСТ са утвърдени професионалисти в специфични области на ИС, а хабилитираният състав на катедрата са икономиски и юристи. ...
За първи път в България изложбата „Оброчни кръстове – Дигитализация на културното наследство“ беше представена в УНСС 24.2.2023 г. ... , защото трябва да съхраняваме не само своята история, но и своята кръв, откъде произлизаме, накъде отиваме и да предаваме тази памет на поколенията“, каза още г-н Младенов. „Горд съм, че именно оттук, от моя университет започва пътят на изложбата в страната“, завърши кметът на ...
Георгиус Папандреу изрази задоволство от развитието на университета 20.2.2023 г. ... , независимо от това, че всяка държава има своята история и проблеми и да вземем бъдещето си в свои ръце, затова ви поздравявам, че вашият университет върви в тази посока“. Проф. Димитров отбеляза, че сътрудничеството в региона е едно от най-важните неща за постигане на единна ...
УНСС и Националната агенция за приходите подновиха споразумението си за сътрудничество 16.2.2023 г. ... партньорство има богата история и традиции в области, които са от взаимен интерес“, каза проф. д-р Димитър Димитров и допълни, че подновяването на споразумението за сътрудничество между НАП и УНСС е още едно доказателство за установените традиции в университета за ...
Изключителен интерес към Националното състезание по икономикс 11.2.2023 г. ... на АИУБ. „Асоциацията има 10-годишна история. От гледна точка на времевия отрязък в развитието на човечеството 10 години е един пренебрежимо малък период, но от гледна точка на развитието на икономическото образование и на връзката между средното и висшето икономическо образование този ...
Изключителен интерес към Националното състезание по икономикс 13.2.2023 г. ... на АИУБ. „Асоциацията има 10-годишна история. От гледна точка на времевия отрязък в развитието на човечеството 10 години е един пренебрежимо малък период, но от гледна точка на развитието на икономическото образование и на връзката между средното и висшето икономическо образование този ...
Излезе „История на българското предприемачество" 8.2.2023 г. ... на българското предприемачество“ е заглавието на новата книга, издадена по идея на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и преподавател в УНСС - д-р Бойко Таков. В историческото изследване участват автори от ...
Излезе „История на българското предприемачество" 9.2.2023 г. ... на българското предприемачество“ е заглавието на новата книга, издадена по идея на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и преподавател в УНСС - д-р Бойко Таков. В историческото изследване участват автори от ...
Нова книга - "История на българското предприемачество" 5.2.2023 г. ... удоволствието да Ви представим книгата "История на българското предприемачество", идеята за която  бе предложена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, д-р Бойко Таков, и бе приета за изпълнение от екип изследователи от ...
Нова книга - "История на българското предприемачество" 5.2.2023 г. ... да Ви представим книгата "История на българското предприемачество", идеята за която  бе предложена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, д-р Бойко Таков, и бе приета за изпълнение от екип ...
УНСС и Тракийският университет с 5 съвместни учебни програми 3.2.2023 г. ... на УНСС. „Има много история в този ден – 2 февруари 2023 г., в който освен споразумението между УНСС и Тракийския университет, се случиха още няколко изключително важни събития. Подписан е президентският указ, с който проф. Сашо Пенов продължава да е ...
170 години от рождението на проф. Стефан Бобчев - основател и първи ректор на УНСС 1.2.2023 г. ... по българско и славянско право и по история на каноничното право в Юридическия факултет на Софийския университет; Министър на народното просвещение в правителството на Иван Гешов в периода 1911-1912 г. и като такъв прокарва първия закон за Българската академия на ...
Адвокат Стоян Стойков, разрешил казуса с разменените бебета, преподава наказателно право в УНСС 17.1.2023 г. ... документиран случай в българската история и наистина беше един изключително труден казус от юридическа, психологическа, морална и емоционална гледна точка. Заслугата за разрешаването му не беше само моя, но и на адвоката на другото семейство, с когото се свързах. ...
Паолина Крушкина: ВПЕЧАТЛЕНА СЪМ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, КОИТО ВДЪХНОВЯВАТ И МОТИВИРАТ СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ РАЗВИВАТ 9.1.2023 г. ... . Тук са моите корени, тук е моята история, тук избрах да стартирам и развивам бизнеса си, тук избрах и да уча Дигитален маркетинг. Силно вярвам, че обучението, което предлага нашата страна не е на по- лошо ниво, от това, което се предлага в чужбина. В университета се ...
Още 7 личности със страница в рубриката „Жива памет“ 9.1.2023 г. ... подчерта, че в над 100-годишната история на УНСС именно такива личности са спомогнали за утвърждаването му като най-голям бизнес университет. „Това са хората, които са поставили основите на нашия университет, градят неговия имидж и са достоен пример за подражание ...
НЕЗИФЕ БОЗОВА: Дигитален маркетинг в УНСС е отличен избор 5.1.2023 г. ... катедрата, както и от дългогодишната ? история, която е удивителна и широко позната в университета. Ако трябва да посоча само три от многобройните предимства на катедрата, то те биха били: Първо, авторитетът, с който се слави катедра „МИО и бизнес” и който те сами ...
УНСС и Национална компания железопътна инфраструктура подновиха договора си за сътрудничество 19.12.2022 г. ... партньорство има история и традиции“, каза проф. д-р Димитър Димитров и подчерта, че с подписването на този договор за сътрудничество надграждаме вече постигнатите безспорни резултати в обучението на кадри за системата на железопътния транспорт. ...
Почетна стена на председателите на Студентски съвет и грамоти за отличниците 15.12.2022 г. ... съвет, на която да покажем своята история с всички председатели на тази организация, която вече 30 години успява да отстоява и гарантира правата на студентите, обучаващи се в УНСС“. Ангел Стойков допълни, че не случайно Студентският съвет е определян като ...
Талантите, с които се гордеем 12.12.2022 г. ... на НСОМ за първи път в многогодишната история на състезанието. Ректорът проф. Димитър Димитров и доц. Мая Микренска Ректорът проф. Димитър Димитров награждава Петър Кюмюрджиев и Мириам Риме Отборът по финанси, в който влизат студенти ...
УНСС откри Кандидатстудентската кампания 2023/2024 с Национално състезание по финанси и счетоводство 10.12.2022 г. ... . Състезанието има повече от 20-годишна история в УНСС. Над 200 средношколци от 17 училищата, членове на Асоциацията в цялата страна, се конкурираха за лидерска позиция в престижното състезание, което осигурява на лауреатите студентско място в УНСС. На откриването ...
УНСС откри Кандидатстудентската кампания 2023/2024 с Националното състезание по финанси и счетоводство 10.12.2022 г. ... . Състезанието има повече от 20-годишна история в УНСС. Над 200 средношколци от 17 училищата, членове на Асоциацията в цялата страна, се конкурираха за лидерска позиция в престижното състезание, което осигурява на лауреатите студентско място в УНСС. На откриването ...
Първокурсничка от „Предприемачество“ с награда в конкурса „Huawei Seeds For The Future“ 7.12.2022 г. ... от устойчивост и бизнес лидерство през история на Силициевата долина на Китай до киберзащита и аерокосмическа индустрия. Социалната мрежа от възпитаници на Seeds пък се грижи за професионален и стойностен обмен на съдържание и ексклузивни дейности за възпитаниците ...
Първокурсничка от „Предприемачество“ с награда в конкурса „Huawei Seeds For The Future“ 7.12.2022 г. ... от устойчивост и бизнес лидерство през история на Силициевата долина на Китай до киберзащита и аерокосмическа индустрия. Социалната мрежа от възпитаници на Seeds пък се грижи за професионален и стойностен обмен на съдържание и ексклузивни дейности за възпитаниците ...
Ръководителят на фирма „Дилон“ ЕООД изнесе лекция с дискусия пред студенти от специалност „Бизнес икономика“ 29.11.2022 г. ... „Дилон“ ЕООД, нейната идея и история на създаване, структурата на управление и организация и основни доставчици и контрагенти, с които работи. Също така разказа за финансовото развитие на фирмата, с какъв капитал е започнала и как се е превърнала в печеливш бизнес. Г-н ...
Катедра „Индустриален бизнес“ връчи дипломите на бакалаври и магистри 28.11.2022 г. ... увери родители, че УНСС има успешна история в развитието на своите кадри, визирайки и многото примери за известни личности както на политическата сцена, така и в бизнеса.Той сподели, че е ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, но е завършил ...
УНСС ще си сътрудничи с „ЕСРИ България“ 19.11.2022 г. ... ГИС в часовете по География и икономика, История и цивилизация, Биология, Информационни технологии и много други. Използването на ЕСРИ ГИС софтуер значително улеснява учебния процес като прави предметите по-привлекателни и интерактивни, а материалът по-лесен за разбиране и усвояване ...
Българката, която изкачи Еверест – Силвия Аздреева, гостува в нашия университет 16.11.2022 г. ... е най-правилният път за нашите студенти. История за силата на една жена“, каза г-н Стойков. Заместник-ректорът на УНСС проф. д-р Цветана Стоянова отбеляза, че благодарение на Студентския съвет, студентите на УНСС имат възможност да се срещнат с едни от ...
Д-р Янко Янакиев дискутира със студентите по „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика“ енергийния преход и Индустрия 5.0 15.11.2022 г. ... утвърдените през 80-те години история на катедрата традиции, като отстояват високи професионални стандарти, зачитат и уважават успехите на своите възпитаници, подготвят бъдещото поколение български специалисти, които следва да се изправят пред предизвикателствата ...
Ден 5: Седмицата на книгата приключи с представяне на „Царството на славяните“ - основен източник за написване на „История славянобългарска“ 11.11.2022 г. ... години от написването на „История славянобългарска“ и 60 години от канонизирането му за светец, в УНСС беше представена книгата на бенедиктинския монах Мавро Орбини „Царството на славяните“. Книгата, писана през 1601 година, е основен ...
Катедра „Регионално развитие" връчи дипломите на абсолвентите си 11.11.2022 г. ... на славната ни над 100-годишна история. Не го забравяйте особено днес, когато получавате легитимация за един сериозен етап от вашето духовно и професионално развитие. Ръководителят на катедра „Регионално развитие" благодари за доверието и подкрепата като ...
Ден 4: Четирима студенти с награди от Storytel за премиерата на книгата „Мамник“ на Васил Попов 11.11.2022 г. ... в нея смело се смесва митология, история и трилър елементи. И всичко това гарнирано с местен диалект. Издателите признават, че „Мамник“, която е озвучена в аудиоварианта си от актьора Владо Пенев, много бързо става една от най-слушаните книги в ...
Още две книги със свои премиери на Университетската седмица на книгата 9.11.2022 г. ... е няколко литературни конкурси. Историята „Мамник“, с която e спечелил конкурса Storytel Studio, също черпи идеята си от българските народни песни и легенди. А „Мамник“ е едно от най-слушаните и препоръчвани заглавия в Storytel ...
Бакалаври, магистри и доктори от катедра „Политология“ получиха дипломите си 8.11.2022 г. ... , че в своята 102-годишна история нашият университет е бил Университет за политически и стопански науки.  „УНСС е конгломерат от различни специалности и в това многообразие се крие нашата сила. Ние сме сигурни, че сме ви дали правилното направление ...
Ден 1: Университетската седмица на книгата започна с 6 премиери 7.11.2022 г. ... студенти. Ако няма стопанска история, няма да има никаква история“, каза при представянето ректорът проф. д-р Димитър Димитров“. Катедра „Медии и обществени комуникации“ представи четири книги. Модератор на събитието беше известният ...
Президентът Георги Първанов изнесе публична лекция и постави началото на цикъла „Срещи с историята“ 4.11.2022 г. ... на цикъла „Срещи с историята“ - новата инициатива на катедра „Политическа икономия“ на УНСС. Целта на поредицата е студентите от специалност „Политическа икономия“ и всички заинтересовани да се срещнат с водещи личности ...
Президентът Георги Първанов изнесе публична лекция и постави началото на цикъла „Срещи с историята“ 6.4.2023 г. ... на цикъла „Срещи с историята“ - новата инициатива на катедра „Политическа икономия“ на УНСС. Целта на поредицата е студентите от специалност „Политическа икономия“ и всички заинтересовани да се срещнат с водещи личности ...
Приложението Storytel с 50% отстъпка за студенти на Университетската седмица на книгата и представяне на живо на най-слушаният аудиосериал в България – „Мамник“ 4.11.2022 г. ... си „Вълчи разкази“. Историята „Мамник“, с която e спечелил конкурса Storytel Studio, също черпи идеята си от българските народни песни и легенди. А „Мамник“ е едно от най-слушаните и препоръчвани заглавия в Storytel. Книгата на ...
Среща на студенти от Юридическия факултет на УНСС с морски посланик на добра воля на Международната морска организация 2.11.2022 г. ... , че нашата съвременна морска история започва няколко години след Освобождението, когато са основани Военно-морските сили, морско училище и параходно дружество. След близо 100 години развитие, според доклад на ООН, България е класирана между първите 50 морски ...
Министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров предложи работа на отличничка от катедра „Човешки ресурси и социална защита" 2.11.2022 г. ... и квалификация. Помнете, че УНСС има 100-годишна история и вие сте част от нея. С УНСС е свързан елитът на нашата нация“, отбеляза в своето изказване доц. д-р Валери Иванов Апостолов, ръководител на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита“. На ...
Шестият международен конгрес на RAMICS се проведе в УНСС 31.10.2022 г. ... моя доклад е малко по-различна, тя е за паричната история на Балканите и нейната зависимост в дългосрочен план, но тя може да се свърже с това, което вие разглеждате като тема, тъй като знам, че вие работите с пари на микрообщности на по-малки платежни общности“. Форумът продължи с ...
Министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров предложи работа на отличничка от катедра „Човешки ресурси и социална защита" 27.10.2022 г. ... и квалификация. Помнете, че УНСС има 100-годишна история и вие сте част от нея. С УНСС е свързан елитът на нашата нация“, отбеляза в своето изказване доц. д-р Валери Иванов Апостолов, ръководител на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита“. На ...
Създадена е Мрежа “Творчески индустрии” 28.10.2022 г. ... трансфер" на УНСС като звена с повече от 30-годишна история, над 2000 дипломанти и над 60 научни форума на международно и национално ниво, имат за една от своите цели разпространението на знанията за интелектуалната собственост, формиране и поддържане на конкурентоспособна икономика и развитието на ...
Създадена е мрежа „Творчески индустрии” 27.10.2022 г. ... трансфер" като звена на УНСС с повече от 30-годишна история, над 2000 дипломанти и над 60 научни форума на международно и национално ниво, имат за една от своите цели разпространението на знанията за интелектуалната собственост, формиране и поддържане на конкурентоспособна икономика и развитието на ...
Спектакълът „Духът прави силата“ изправи на крака публиката в аула „Максима“ 13.12.2022 г. ... ключа на познанието. В своята повече от 100-годишна история, това, което поддържа нашата академична общност е именно този дух – духът на свобода и съзидание!“. С тези думи проф. Димитър Димитров даде началото на представлението и пожела успех на участниците ...
Публична лекция на президента Георги Първанов 20.10.2022 г. ... ще бъде първата лекция от цикъла „Срещи с историята“ - новата инициатива на катедра „Политическа икономия“ на УНСС. Целта е студентите от специалност „Политическа икономия“ и всички заинтересовани студенти и преподаватели да се срещнат с водещи личности от ...
ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ 19.10.2022 г. ... публични лекции „Срещи с историята“ е нова инициатива на катедра „Политическа икономия“ на УНСС. Целта е студентите от специалност „Политическа икономия“ и всички заинтересовани студенти и преподаватели да се срещнат с водещи личности от най-новата история на ...
Изкуството в нас – едно от лицата на катедра Публична администрация 31.3.2023 г. ... спектакъл. „В своята повече от 100-годишна история, това, което поддържа нашата академична общност е именно този дух – духът на свобода и съзидание!“. С тези думи ректорът даде началото на представлението и пожела успех на участниците. Бяха представени авторска поезия и музикални ...
XXI-ият випуск на катедра „Публична администрация“ получи дипломите си на тържествена церемония 19.10.2022 г. ... . Тези 21 випуска са достойна част от най-новата история на нашия университет, чиято мисия е чрез образование и наука да създаваме националните лидери на България. Отвъд етикета бих добавил: бъдете компетентни, успешни и добри хора“, каза доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра ...
XXI-ият випуск на катедра „Публична администрация“ получи дипломите си на тържествена церемония 19.10.2022 г. ... . Тези 21 випуска са достойна част от най-новата история на нашия университет, чиято мисия е чрез образование и наука да създаваме националните лидери на България. Отвъд етикета бих добавил: бъдете компетентни, успешни и добри хора“, каза доц. д-р Александър Вълков, ръководител на ...
Договор за сътрудничество с DISCORDIA в помощ на студентите от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ 13.10.2022 г. ... позиции на европейския пазар. Компанията е с 30 годишна история, с офиси в България, Украйна и Румъния и оперира със 60 държави от цял свят. Основната дейност на компанията е международен транспорт чрез собствени превозни средства (автопаркът и наброява 1300 камиона вече) и посреднически услуги чрез автомобилна, ...
20 компютърни конфигурации получи УНСС от Sutherland Global Services 12.10.2022 г. ... процеси с над 60 офиса в 20 страни и над 35 годишна история. От откриването си през 2008 г. в България, компанията нарасна до повече от 2300 служители в страната, които предоставят обслужване на клиенти от 5 различни индустрии на 19 езика в офисите в трите града - София, Варна и Бургас и в режим работа от ...
Международна конференция по Стопанска история 10.10.2022 г. ... Карлово се проведе Международна конференция по Стопанска история. Нейни съорганизатори бяха Центърът за стопанско-исторически изследвания, чиито съучредител е секция „Стопанска история“ към катедра „Политическа икономия“ при УНСС, Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и ...
Доайенът на специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ проф. д-р Тилчо Иванов на 80 години 20.12.2022 г. ... на първооснователя на университета проф. Стефан Бобчев, История на УНСС,  както и плакет от името на катедрата. Той изказва своята признателност за развитието на катедрата и му пожела здраве, лично щастие и успехи ...
Създаване на Академия по електронно управление обсъдиха министър Георги Тодоров и ректорът проф. д-р Димитър Димитров 4.10.2022 г. ... „130 години български съобщения – 1879-2009 История и съвременност“ от Константин ...
Доц. д-р Мая Микренска: Математиката е езикът, на който говорят всички науки 28.9.2022 г. ... , УНСС беше домакин на НСОМ за първи път в многогодишната история на състезанието. Имахме силната амбиция обаче да се справим с това предизвикателство и да организираме провеждането на  олимпиадата на подобаващо за нашия университет ниво. Организационният комитет срещна пълната подкрепа от страна на ректора ...
Първа среща между първокурсници - бъдещи успешни предприемачи и техните преподаватели 8.10.2022 г. ... . Екипът на катедрата представи нейната история, постижения, спецификите на обучението и възможностите за реализация, след завършване на образованието в УНСС. Част от първокурсниците разказаха за своите предприемачески опити, амбиции и стремеж да се обучават в желаната от тях специалност ...
Ректорът проф. Димитър Димитров откри Осмата международна научна конференция по икономически и парични проблеми 20.9.2022 г. ... политическа икономика, икономическата и монетарна история, както и историята на икономическата мисъл, мениджмънта и маркетинга. Партньори на събитието са катедра „Финанси“ към УНСС, Съюзът на българските икономисти, катедра „Финанси“ и „Счетоводство“ към ...
Делегация от студенти на УНСС взе участие в 20-то издание на Летен университет 15.9.2022 г. ... , като обхвана една от най-паметните дати в българската история – 6-ти септемрви. Студентите от УНСС се включиха активно в надпреварата за отличия в 10 вида спорт: футбол, плажен волейбол, баскетбол, плажен тенис, стрийт фитнес, плуване, водна топка, плажна лекоатлетическа щафета, дърпане на ...
Наш преподавател е новият председател на Националния статистически институт 23.7.2022 г. ... по случай 140 години българска статистика и с книга за историята на българското изобразително изкуство. Цветарски определи НСИ като институцията, която пише цифровата история на една държава и напомни, че без история никой няма бъдеще ...
Проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предварително инкубиране“ /CO-WORKING/, Програма ИНТЕРРЕГ Гърция – България 2014 – 2020г. 15.7.2022 г. ... работно пространство в ЦДО-Хасково. КРАТКА ИСТОРИЯ НА ПРОЕКТА Идеята за проектното предложение CO-WORKING е породена в резултат на многогодишно сътрудничество между партньорите, участващи в проекта. Сътрудничеството им е започнало с реализацията на други проекти, по Програмата за териториално ...
В университета беше отбелязана 300 годишнината от рождението на Паисий Хилендарски 20.6.2022 г. ... и пръв идеолог на българското национално Възраждане с История Славянобългарска“, отбеляза той. Акад. Величков отбеляза, че 300 годишнината от рождението на Паисий е включена в списъка на бележити годишнини на ЮНЕСКО за периода 2022-2023 г. Тази година стават и 60 години откакто Паисий е канонизиран за ...
Студенти премериха знания по счетоводство, финанси и мениджмънт в Business Case Challenge 19.5.2022 г. ... в Coca Cola HBC. „Днес числата трябва да разказват история“, допълни още той. Участниците в състезанието благодариха за спечеления опит, споделиха, че казусите са били много интересни. И че по един или друг начин са се сблъсквали по време на обучението си с практиката в работна среда, ...
Ректорът връчи на доц. д-р Кристалина Георгиева почетното звание „Доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.12.2023 г. ... ще успеем да развием повече хора, които да имат подобна история, с която всички ние да се гордеем“, каза премиерът Кирил Петков и подчерта: „често казваме че е добре българите да ходят да се обучават в чужбина, но е важно да се връщат обратно. Има и друг модел, този на доц. Кристалина Георгиева, тя ...
Ректорът връчи на доц. д-р Кристалина Георгиева почетното звание „Доктор хонорис кауза на УНСС“ 1.6.2022 г. ... да развием повече хора, които да имат подобна история, с която всички ние да се гордеем“, каза премиерът Кирил Петков и подчерта: „често казваме че е добре българите да ходят да се обучават в чужбина, но е важно да се връщат обратно. Има и друг модел, този на доц. Кристалина ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ проведе първото издание на „Форум по бизнес журналистика“ 16.5.2022 г. ... . „Бизнесът иска да разкаже своята история и започва да се конкурира с медиите“. Той даде пример с любимия си футболен отбор в Бремен, Германия, който е „узурпирал“ всички медийни канали – има уеб страница, Facebook и Instagram. „Дали ще е ...
Официално беше открита Националната универсиада София 2022 26.9.2023 г. ... катедри, които направиха възможно да имаме история, да осъществим тези осем универсиади и да усетим вълнението, което изпитват студентите, докосвайки се до такива големи спортни събития“ и допълни „за мен е голяма чест да поздравя и тези, които спорта не им е приоритет, не им е ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ проведе първото издание на „Форум по бизнес журналистика“ 13.5.2022 г. ... . „Бизнесът иска да разкаже своята история и започва да се конкурира с медиите“. Той даде пример с любимия си футболен отбор в Бремен, Германия, който е „узурпирал“ всички медийни канали – има уеб страница, Facebook и Instagram. „Дали ще е ...
Наши преподаватели създадоха подкаст за стопанска история 10.5.2022 г. ...   Д-р Георги Минев Стопанската история е като огледало на автомобил за обратно виждане - важно е да поглеждаш към него, за да не катастрофираш. Водени от този мотив, Money.bg създаде първият подкаст за стопанска история на български език „Пари през вековете“. В ...
Проведе се Научен форум на тема „Интелектуална собственост и бизнес“ 4.5.2022 г. ... собственост е с близо 20 годишна история – тогава 2003 г.  наречен Център по интелектуална собственост, разпознаваем в национален и международен план, организирал над 80 форума – международни и национални семинари и кръгли маси, публични лекции на експерти от ...
Проведе се Научен форум на тема „Интелектуална собственост и бизнес“ 18.6.2023 г. ... собственост е с близо 20 годишна история – тогава 2003 г.  наречен Център по интелектуална собственост, разпознаваем в национален и международен план, организирал над 80 форума – международни и национални семинари и кръгли маси, публични лекции на експерти от ...
Официално беше открита „Университетската седмица на книгата“ 3.5.2022 г. ... известен препис на Паисиевата „История славянобългарска" „За мен е чест да предам поздравите на кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова по повод откриването на това прекрасно събитие“, каза г-жа Биляна Генова и подчерта, че се надява събитието да стане ...
Научен форум „Интелектуална собственост и бизнес“ отбеляза Световния ден на интелектуалната собственост 3.5.2022 г. ... по интелектуална собственост е с близо 20 годишна история. „В днешния празничен ден е важно да отбележим, че първото академично звено в България, създадено от проф. Борслав Борисов – светла му памет, през 1991 г. вече е с утвърдено име, с национална и международна известност. Ние, екипът ...
Партньорска среща по проект „Икономическото образование в България 2030“ 23.8.2023 г. ... Цолов, преподавател в катедра „Мениджмънт и история на спорта“, присъстваха и представители на експертния състав по проекта от двата университета.  Предмет на разговорите беше новата съвместна магистърска програма „Спортен бизнес“, която се разработва по ...
Напусна ни почетният ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов 14.3.2022 г. ... професор на УНСС”. В кариерната му история са записани и длъжностите председател на Съвета на старейшините в УНСС (от 2012 г.), председател на Съвета на настоятелите на УНСС (2012 – 2020) и председател на Съвета по интелектуална собственост на УНСС (от 2017 г.) ...
УНСС на първо място в „Southwestern Advantage” сред повече от 200 университета 9.2.2022 г. ... Advantage”, която има над 160-годишна история, участват студенти от над 200 университета, които имат възможност да ръководят свой бизнес и да продават образователни продукти „от врата на врата“. Възнаграждението им е според осъществените продажби и постигнатите резултати. ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС: Малко е изненадващо изведнъж да започне такава реформа 4.2.2022 г. ... става въпрос за сериозни институции с многогодишна история и традиции. Тези стъпки би трябвало да се направят по прозрачен, открит и принципен начин. Добре е да се покажат основите за подобна реформа и да се изведат ясно ползите от едно подобно сливане. Как то би се отразило на УНСС? В първите ...
УНСС подписа споразумение със Синдиката на българските учители 21.12.2021 г. ... учителите и образованието са институции с древна история и всичко започва от тях. „Вървейки по тази линия осъзнаваме, че няма основание за разделяне на начално, основно, средно и висше образование. Образованието е едно и ние сме тук, защото споделяме това общо разбиране“, изтъкна ректорът ...
Директорът на Междууниверситетския кариерен център приветства стажантите на БТА 20.12.2021 г. ... електронна медия у нас, с над 123-годишна история. Г-н Атанас Димитров и генералният директор на БТА г-н Кирил Вълчев В тази връзка г-н Атанас Димитров припомни парламентарното изказване на създателя на УНСС проф. Стефан Бобчев в подкрепа на създаването на телеграфната ...
Четирима председатели на Общото събрание в рубриката „Жива памет“ 12.1.2022 г. ... устройства чрез QR код. В над 100-годишната си история университетът смело е вървял по пътя на своето утвърждаване като най-голям бизнес университет, това е било възможно благодарение на работата и усилията на много светли личности. С рубриката ще показваме безспорните имена по този път, отбеляза ...
Договор за сътрудничество подписаха катедра "Международни отношения" на УНСС и БТПП 14.12.2021 г. ... организация в страната, с над 125-годишна история и първата катедра по международни отношения в България, която през 2021 г. отбелязва 45 години от своето създаване, в лицето на своите ръководители създадоха нов мост между образованието и бизнеса, поставяйки във фокуса на внимание младите хора ...
Договор за сътрудничество 14.12.2021 г. ... организация в страната, с над 125 годишна история и първата катедра по международни отношения в България, която през 2021г. отбелязва 45 години от своето създаване, в лицето на своите ръководители създадоха нов мост между образованието и бизнеса, поставяйки във фокуса на внимание младите хора ...
Двама наши професори поканени за гост-редактори в авторитетно международно списание по история на икономическата мисъл 23.11.2021 г. ... на специален брой на Европейското списание за история на икономическата мисъл (The European Journal of the History of Economic Thought). През последните две десетилетия то се наложи като най-авторитетният международен форум за дискусии и приноси в областта на историята на икономическата мисъл. В ...
УНСС и БСК подновиха споразумението си за сътрудничество 18.11.2021 г. ... подписването „Нашето партньорство има история и традиции“, каза проф. Димитров и подчерта, че университетът обучава студенти във всички области на социално-икономическия живот и затова връзката с бизнеса е изключително важна. „Целта на такива партньорства е да отговорим на ...
Катедра „Икономикс“ представи годишната си конференция: „Икономически предизвикателства: криза, възстановяване, устойчивост“ 17.11.2021 г. ... , което приляга на университет със 100-годишна история. Интересен, плодотворен дебат, идеи и търсене на решения, пожела на конференцията доц. Александър Вълков Гости на събитието бяха и доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно ...
Меморандум за сътрудничество с Областна администрация – Хасково 12.11.2021 г. ... между двете институции има дългогодишна история, която обхваща работа по кандидатстудентски кампании в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково, осигуряване на стажове за студенти, съвместна работа по проекти. Меморандумът конкретизира ангажиментите на двете ...
Студентският съвет отбеляза с тържествена церемония своята 30-годишнина 5.11.2021 г. ... официална церемония. Събитието проследи историята на Съвета от създаването му до днес. Сред гостите присъстваха г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, проф ...
С юбилейна конференция продължават тържествата, посветени на 30-годишнината от създаването на Юридическия факултет на УНСС 5.11.2021 г. ... факултет на УНСС в академичната история на България. Цитирайки проф. Стефан Бобчев: „Силни са, могъщи са онези народи, които  разполагат с повече знание“, допълни, че следвайки неговите думи в юридическия факултет са подготвени хиляди студенти, които чрез ...
С юбилейна конференция продължават тържествата, посветени на 30-годишнината от създаването на Юридическия факултет на УНСС 5.11.2021 г. ... факултет на УНСС в академичната история на България. Цитирайки проф. Стефан Бобчев: „Силни са, могъщи са онези народи, които  разполагат с повече знание“, допълни, че следвайки неговите думи в юридическия факултет са подготвени хиляди студенти, които чрез ...
Приветствие на ректора на УНСС по случай Деня на будителите 1.11.2021 г. ... в съвремието. Многогодишната ни история е запазила в паметта си имената на много наши сънародници, които с гордост определяме като будители на нацията! Към този списък всеки от нас прибавя и хората, които са го научили да чете и да пише, да знае историята си и да съхранява ...
Още четирима ректори на УНСС влизат в рубриката „Жива памет“ в Деня на будителите 15.11.2021 г. ... памет“. УНСС има славна история и живата памет за своите създатели и личности, които с делото си са помогнали да пребъде в своето столетие. „Важно за нашите студенти е да знаят кои са хората, които ги правят горди да учат в най-добрия бизнес университет в ...
Вицепремиерът Атанас Пеканов представи възможностите на образователния обмен по програма „Фулбрайт“ 29.10.2021 г. ... по света. Освен, че има 75-годишна история и е много добре администрирана, програмата се отличава с конкурентния принцип, по който се подбират кандидатите с ясни критерии, затова участието по програма „Фулбрайт“ е знак за високо качество“ ...
Онлайн лекция на г-н Масахико Уотани, президент и гл. изп. директор на Shiseido Co., Ltd. 27.10.2021 г. ... си на нея. Той си послужи с интересна история, в която подчерта, че голямото откритие на японската козметика е българското масло от роза, както и че красотата е част от световната икономика. Проф. Димитър Димитров и г-н Бойко Василев „За мен е ...
УНСС и Московският технически университет по комуникации и информатика откриват съвместна магистърска програма 18.10.2021 г. ... е първият меморандум в най-новата ни история за дуална магистърска програма на руски език с университет от Руската федерация“, заяви ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров. Практически от началото на следващата година магистрите на факултет „Цифрова икономика и ...
XX международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: четиринадесет години по-късно“ 20.10.2021 г. ... нас. Катедрата е с голяма история. През нея са преминали поколения, които се надграждат и имат приемственост“, подчерта тя. Доц. Бакалова: „Не трябва да забравяме важната роля на такъв тип форуми, които се възпроизвеждат във ...
Първата публикация на проф. Стефан Бобчев в изложба за създателя на университета 19.10.2021 г. ... и интереси. Най-новата ни история рядко може да посочи по-голямо трудолюбие, продуктивност и преданост в служба на народа“. Да представят експозицията бяха директорът на библиотеката на УНСС г–н Петър Петров, г-н Атанас Димитров, ...
Форумът на Европейското дружество за история на икономическата мисъл обсъди и икономическата регулация в тридневната конференция 11.10.2021 г. ... и недоразвитие в историята на икономическата мисъл“ (Development and Underdevelopment in the History of Economic Thought), организирана от Европейското дружество за история на икономическата мисъл (ESHET) и проведена в УНСС. В последния си ...
Проф. д.ик.н. Николай Неновски: Годишната конференция на ESHET е първата такава инициатива на Балканите 22.11.2021 г. ... на Европейското дружество за история на икономическата мисъл (ESHET). Проф. Неновски международна конференция с такъв мащаб в областта на икономическата мисъл не се е провеждала от десетилетия в УНСС, какви са основните акценти в ...
24-та международна конференция „Развитие и недоразвитие в историята на икономическата мисъл“ 9.10.2021 г. ... на Европейското дружество за история на икономическата мисъл (ESHET). 24-тата конференция на тема „Развитие и недоразвитие в историята на икономическата мисъл“ (Development and Underdevelopment in the History of Economic Thought) се провежда от 8 ...
Студентският съвет отбеляза с тържествена церемония своята 30-годишнина 8.10.2021 г. ... церемония. Събитието проследи историята на Съвета от създаването му до днес. Сред гостите присъстваха г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република ...
Юбилейна конференция по логистика и управление на веригата на доставките 20.12.2021 г. ... студентите с вдъхновяващата история на контраадмирал и програмист Грейс Хопър. Г-н Димитров им пожела да бъдат търсещи и любопитни като тази вдъхновяваща жена. Г-н Емил Димитров: „Учете, мечтайте, откривайте и работете здраво ...
Юбилейна конференция по логистика и управление на веригата на доставките 8.10.2021 г. ... студентите с вдъхновяващата история на контраадмирал и програмист Грейс Хопър. Г-н Димитров им пожела да бъдат търсещи и любопитни като тази вдъхновяваща жена. Г-н Емил Димитров: „Учете, мечтайте, откривайте и работете здраво ...
Проф. д.н. Пенчо Пенчев: УНСС е домакин на най-големия международен форум за история на икономическата мисъл за последното десетилетие 6.10.2021 г. ... на Европейското дружество за история на икономическата мисъл (ESHET) и затова колко е важно научните издания да са индексирани в световните бази данни с научна информация. Проф. Пенчев, УНСС е домакин на годишната конференция на Европейското ...
Проф. Иванка Съйкова и доц. Тодор Къналиев с юбилейни плакети за изключителен принос към столетието на УНСС 5.10.2021 г. ... принос към забележителната история и успешното настояще на УНСС. Двамата получиха плакети, поздравителни адреси, подаръци и цветя от Националния статистически институт и катедрата. Ректорът се обърна към юбилярите с думите: „За мен е чест и ...
Ангел Стойков, председател на Студентския съвет: Организацията за мен е кауза и отговорност 1.10.2021 г. ... да бъда част от нейната история и да работя в полза на студентите, избрали нашия университет. Няма да бъде преувеличено, ако Студентският съвет бъде определен като кауза. Това е една ковачница, която успява да ни научи на много и да доразвие нашите ...
Доц. д-р Ивайло Беев: Бягането е безпощаден учител 27.9.2021 г. ... – със своята собствена история.  Доц. д-р Ивайло Беев А каква е Вашата собствена история? Решението дойде спонтанно, не веднага. Просто огромна част от времето на преподавателите в университета минава на бюрото, работейки над ...
УНСС откри новата академична 2021/2022 година 23.9.2022 г. ... и да бъдат част от вековната история на УНСС. Председателят на НПСС (Националното представителство на студентските съвети) Даниел Парушев отбеляза: „Респект за всичко това, което направи преподавателският състав, за по-малко от 48 часа всички вие се ...
Проф. Пенчо Пенчев за върховенството на закона и върховенството на властта 20.9.2021 г. ... Пенчев преди 2 седмици Култура и история, Общество Коментирай Убеждението, че различни икономически и социални проблеми се разрешават с приемането или усъвършенстването на специални закони, правилници и наредби е устойчив мит. Съществуването му се установява ...
Проф. Пенчо Пенчев с интересна статия за разделенията в следосвобожденска България 20.9.2021 г. ... Пенчев 15 юни 2021 Култура и история, Общество Коментирай …между тези на държавната трапеза и всички останали. Възстановяването на българската държавност през 1878 г. дава началото на дълбоко класово разделение в българската нация. Още от първите дни ...
УНСС с почетен знак на София 19.9.2021 г. ... . Със своята 100-годишна история е първото в Югоизточна Европа. В УНСС има 8 факултета, 500 преподаватели, от които 300 професори и доценти. Университетът е лидер в българската икономическа наука, а неговите преподаватели са авторитетни изследователи с ...
Кръгла маса „Устойчивото потребление на храни в България” 17.9.2021 г. ... припомни дългогодишната история на кръглата маса и обърна внимание, че настоящата темата не е избрана случайно. „Тя е в съответствие с целта на ЕС да превърне Европа в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. За постигане на тази ...
Международен форум „Културата и бизнесът - заедно в дигиталния свят“ 2.9.2021 г. ... на традициите, държим на нашата история, държим на съграденото през годините, но в същото време се развиваме и уверено гледаме напред“, отбеляза проф. Димитров. Той изтъкна, че форумът дава ясен отговор, че правилната посока е дигитализацията във всички сфери ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започна приема на магистри 16.8.2021 г. ... университет със 100-годишна история и има традиция в подготовката на магистри. Учебните програми непрекъснато се актуализират в съответствие с изискванията на бизнеса и пазара на труда, затова и интересът към традиционните ни магистратури е траен. Такива са ...
Кръгла маса на тема „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“ 2.7.2021 г. ... университет, със 100-годишната си история и с дейността на  ИИСТТ, успешно можем да развиваме това направление, така че то да стане двигател за икономическия растеж на България. Въпросите на интелектуалната собственост са важна тема от гледна точка на икономиката ...
УНСС в топ 3 на най-желаните университети в България 1.7.2021 г. ... юли има два изпита – по история на България от 09.00 ч. и по математика от 14.00 ч. На следващия ден, 5 юли, също ще има два изпита – по география на България от 09.00 ч. и събеседване по журналистика от 14.00 ч. График за изпити Срокове ...
Кръгла маса „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“ 30.6.2021 г. ... университет, със 100-годишната си история и с дейността на  ИИСТТ, успешно можем да развиваме това направление, така че то да стане двигател за икономическия растеж на България. Въпросите на интелектуалната собственост са важна тема от гледна точка на икономиката ...
УНСС и в. „Стандарт“ дадоха старт на проекта „Чудесата на България – дигитални маршрути“ 20.12.2021 г. ... да спре да бъде модерно да пазим и да зачитаме нашата история. Бъдете отговорни и бъдете изключително активни в подобни инициативи и проекти, защото България има нужда от нас. Радостен съм, че именно УНСС е част от подобен проект и има възможност да работи за българския туризъм. Вярвам, че това ще подтикне ...
УНСС и в. „Стандарт“ дадоха старт на проекта „Чудесата на България – дигитални маршрути“ 29.6.2021 г. ... да спре да бъде модерно да пазим и да зачитаме нашата история. Бъдете отговорни и бъдете изключително активни в подобни инициативи и проекти, защото България има нужда от нас. Радостен съм, че именно УНСС е част от подобен проект и има възможност да работи за българския туризъм. Вярвам, че това ще подтикне ...
Информация за стипендии на Фондация "Атанас Буров" 23.6.2021 г. ... да обяви за първи път в своята дългогодишна история конкурс за три стипендии за подпомагане явяването на изпит за първо ниво на професионалната акредитация Chartered Financial Analyst (CFA). Средствата са изцяло набрани от целеви дарения на настоятели, приятели, възпитаници и стипендианти на ...
Приемът в УНСС продължава 24.6.2021 г. ... модул, който може да бъде по български, математика, история или география.        Информация за документи и такси можете да намерите тук.               Опознайте виртуално университета, запознайте се с ръководството на ...
ИСК връчи сертификати на 20 служители на Агенция „Митници“ за успешно завършване на следдипломна квалификация 21.6.2021 г. ... , който е познат в цяла България, с половинвековна история. В наше лице вие можете да откриете квалифицирани преподаватели, добра материална база и качество на обучението, утвърдило се през годините. Уважаеми специализанти, поздравявам ви за това, че сте изявили желание за повишаване на вашите ...
ИСК даде сертификати на успешно завършили следдипломна квалификация служители на Агенция „Митници“ 21.6.2021 г. ... , който е познат в цяла България, с половинвековна история. В наше лице вие можете да откриете квалифицирани преподаватели, добра материална база и качество на обучението, утвърдило се през годините. Уважаеми специализанти, поздравявам ви за това, че сте изявили желание за повишаване на вашите знания, ...
Започна приемът в УНСС 14.6.2021 г. ... модул, който може да бъде по български, математика, история или география. За първи път приемът на студенти в УНСС ще бъде по специалности, а не по поднаправления в рамките на професионалните направления, както беше до сега. През академичната 2021/2022 най-големият бизнес университет в България предлага ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври 11.6.2021 г. ... по български, математика, история или география. Ако по време на редовната сесия отново се приложат засилени мерки поради епидемиологичните условия, сме готови да приемаме и само с матура.      Учебна зала в УНСС Как ще ...
ИИСТТ с основна роля в решаването на казуса „Празник на Розата“ 31.5.2021 г. ... и милосърдието, чиято история бележи над 118 годишна традиция.      Към днешна дата, след възникнал спор относно правата върху марката „Празник на Розата“ и редица производства пред Патентно ведомство на Р България и ...
В периода 25-28.05.2021 г. проф. д-р Снежана Башева и проф. д-р Румяна Пожаревска посетиха I.U.T- Montpellier , France по програмата Еразъм. 1.6.2021 г. ... с осем вековна годишна история. В хода на обсъжданията колегите от I.U.T- Montpellier изразиха своето огромно желание да  разширят връзките си с  УНСС, както по линията на обмен на студенти по програмата Еразъм, така и ...
Тържествено обръщение на ректора по случай 101 години от създаването на нашия университет 21.5.2021 г. ... традициите, държим на нашата история, държим на съграденото през годините, но в същото време се развиваме и уверено гледаме напред. Пандемията даде мощен тласък на дигитализацията. Буквално за два дни минахме към онлайн обучение и успешно успяхме да се ...
Тържествено представяне на Юбилеен алманах по случай празника на УНСС 26.5.2021 г. ... изминалата 101-ва година от историята на университета. „Минахме през този много труден период на пандемията, който ни принуди да покажем и своите възможности. Дигитализирахме се точно за два дни, което се дължи, разбира се, на дългогодишно инвестиране ...
Десета юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 20.12.2021 г. ... . Доц. Терезова представи историята на факултета в кратка презентация, която можете да проследите тук. Доц. д-р Терезова обърна внимание, че участниците са насочили усилията си към разглеждането на актуални и значими проблеми, както за ...
Десета юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 21.4.2021 г. ... . Доц. Терезова представи историята на факултета в кратка презентация, която можете да проследите тук. Доц. д-р Терезова обърна внимание, че участниците са насочили усилията си към разглеждането на актуални и значими проблеми, както за ...
Преподавател от УНСС проведе уебинар пред Международната асоциация на преподавателите по английски като чужд език 15.4.2021 г. ... и с над 100-годишна история висше икономическо учебно заведение в България повече от 25 години. За  уебинара, преминал с голям интерес, Калина Братанова получи и официален сертификат от IATEFL, който по нейните думи, е заслужено признание за ...
С тържествена церемония ръководството на университета засвидетелства уважението си към председателите на Общото събрание 25.3.2021 г. ... за цялата институция, цялата история и традиция на университета. В УНСС всички хора са качествени, всеки един може да допринася за развитието на университета. Нека всички да сме живи и здрави в тези времена и университетът ще преуспее“, заяви проф. д-р ...
Курсовете на Института за следдипломна квалификация – с преференциална цена за преподаватели, служители и обучаващи се 1.9.2021 г. ... клас „Контролинг - история, същност и функции. Практически аспекти на контролинга“; Мастер клас „Практически аспекти на предварителният контрол за законосъобразност“; Планиране на дейността по вътрешен одит; Подготвителен курс ...
14-та конференция за опазване на културното наследство, гр. Коня и Конгрес за история и фолклор в гр. Айдън, Турция 17.3.2021 г. ... в гр. Коня и Конгрес за история и фолклор в гр. Айдън, Турция по същото време. Организатори са Selcuk Univeristy и Adan Menderes University. Катедрата за първи път участва в техни научни събития. Въпреки тoва вече трета година работи по теми, свързани с ...
30 години от създаването на катедра "Логистика и вериги на доставките" 2.3.2021 г. ... моменти от 30-годишната ни история ...
Дигиталната кандидатстудентска кампания 2021 на УНСС започна от Казанлък 5.2.2021 г. ... Югоизточна Европа, което със своята стогодишна история се старае да съчетава традицията с иновациите. Той каза, че в университета може да се усети академична атмосфера и дух, които са много важни за духовното израстване на учещите в УНСС. Той разказа и за отличните възможности за международен ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри кандидатстудентската кампания в УНСС 2.2.2021 г. ... . Вие избирате институция със 100-годишна история, дала на България  9 министър-председатели. С гордост мога да кажа, че УНСС подготвя елита на нацията. Университетът предлага модерно образование в 43 бакалавърски специалности търсени от бизнеса. При нас ще откриете съвременни учебни ...
Годишна научна сесия на УНСС 2020 18.12.2020 г. ... „Общоикономическият факултет на УНСС: история и съвременност“ с ръководител проф. д.н. Пенчо Пенчев. Работата на годишната научна сесия се проведе изцяло в електронна среда и завърши с обща дискусия ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 3.12.2020 г. ... . Ковачева можете да видите тук: Вълнуваща история за едни от своите студенти сподели и почетният ректор на УНСС проф. Борисов. Той отбеляза особеното съвпадение на момента на актуалното дипломиране и 100-годишнината на УНСС. „Вие, образно казано, сте нашият 100-годишен випуск“ ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 4.12.2020 г. ... да видите тук:     Вълнуваща история за едни от своите студенти сподели и почетният ректор на УНСС проф. Борисов. Той отбеляза особеното съвпадение на момента на актуалното дипломиране и 100-годишнината на УНСС. „Вие, образно казано, сте нашият 100-годишен випуск“ ...
Катедра „ЧЕПЛ” проведе в хибриден формат, с помощта на платформата MS Teams, юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100г чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 12.4.2021 г. ... обучение в УНСС - история и съвременност” Специални гости на конференцията бяха доц. д-р Марк Кржановски от Университета Брюнел в Лондон, главен редактор на специализираното академично списание на IATEFL – издание на  Международната ...
Ректорът връчи почетни грамоти на победителите в юбилейния конкурс „100 години УНСС“ 12.11.2020 г. ... привързаност и уважение към забележителната история и успешното настояще на УНСС, но свидетелства за творческата атмосфера и таланта на нашите преподаватели, студенти и възпитаници. С тези думи ректорът проф. д-р Димитър Димитров се обърна към победителите в конкурса. На церемонията по този ...
Катедра „ЧЕПЛ“ проведе в хибриден формат юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 4.11.2020 г. ... обучение в УНСС - история и съвременност” Специални гости на конференцията бяха доц. д-р Марк Кржановски от Университета Брюнел в Лондон, главен редактор на специализираното академично списание на IATEFL – издание на  Международната асоциация ...
Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" 20.12.2021 г. ... и ще останете верни на забележителната вековна история на УНСС, посочи той и пожела ползотворна работа на конференцията. Проф. Димитров връчи на проф. Николова статуетка на проф. Бобчев и реплика на Златната книга на нашия университет (на снимките долу). Всички ...
Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" 30.10.2020 г. ... и ще останете верни на забележителната вековна история на УНСС, посочи той и пожела ползотворна работа на конференцията. Проф. Димитров връчи на проф. Николова статуетка на проф. Бобчев и реплика на Златната книга на нашия университет (на снимките долу). Всички официални ...
In Memoriam 27.10.2020 г. ... на катедрата. В 45 годишната история на нашата катедра, името на чл.кор. проф. Стоян Михайлов е записано като един от нейните основатели. Проф. Михайлов, заедно с първия директор на Института по социология - проф. д-р Живко Ошавков и първия ръководител на катедра ...
Конференция на млади предприемачи представи успехите на възпитаници на специалност „Предприемачество“ на УНСС 26.10.2020 г. ... си през тази година книгата “История на българското предприемачество”, в разработването на която участват членове на Института по предприемачество, да бъде завършена и ползвана и като учебник. „Днес повече от всякога предприемачеството се нуждае от ...
Международна научно-практическа конференция „Съвременни тенденции в изучаването на руския език, култура и история“ 12.10.2020 г. ... на руския език, култура и история“, организирана съвместно с Дружеството на русистите в България. В нея участваха специалисти по руски език, литература, превод, междукултурна комуникация, методика на обучението и история от България, Русия, Сърбия, Полша, ...
Тържествено беше открита юбилейната стотна учебна година 15.9.2020 г. ... университет. Уважавайте славната ни история и достойното ни настояще, обърна се ректорът към първокурсниците. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров По време на тържеството в аула „Максима“ Проф. Димитър Димитров, г-н ...
Магистри 2020: инвестиция, която се изплаща 14.8.2020 г. ... е институция със 100-годишна история, в която опитът и традицията се преплитат с модерното и новаторското в обучението и научните изследвания. А с присъединяването си към магистърските програми на нашата катедра, вие правите инвестиция в бъдещето ви. Можем да се ...
Остават броени дни до крайния срок за кандидатстване в УНСС! 26.6.2020 г. ... и руски), на 4 юли – по история на България и по математика, а на 5 юли – по география на България и по журналистика (събеседване). С оценка от матурата През тази година кандидатстването в УНСС е с оценка от матура или с успешно положен ...
Успешен финал на онлайн предварителните приемни изпити 24.6.2020 г. ... изпити (по география на България, история на България и български език и литература), на които се явиха близо 1300 кандидат-студенти. Провеждането на онлайн приемните изпити беше сериозно предизвикателство и трудно изпитание, защото беше за първи път, и ...
Представяне на социално-икономически анализ на развитието на селските райони и напредък по дебата за ОСП 2021 - 2027 26.1.2020 г. ... Златна книга. Златна книга на историята на университет, обучил поколения българи, управлявали и управляващи държавата, финансови институции, малки и големи бизнес компании. Университет, обучил и поколения чужди граждани, израснали после като управленци в техните ...
Дипломиране на бакалаври, магистри и докторанти от катедрата 29.4.2020 г. ... е надграждане на 99-годишната славна история на УНСС. Не го забравяйте, особено днес, когато получавате легитимация за един сериозен етап от вашето духовно и професионално развитие. пожела на дипломантите ръководителят на катедрата доц. д-р Георги Николов и благодари на ...
Посланикът на Малта проф. Лино Бианко с лекция пред студенти от катедра "Регионално развитие" 6.1.2020 г. ... е преподавател и изследовател по история и философия на архитектурата. Завършил е и докторантура в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София с дисертация на тема  “Архитектура и политика: Сегашно състояние и бъдещо развитие на политиката за ...
Представители на УНСС на посещение в КИЦ - Цариброд 31.12.2019 г. ... , че нашият университет има 100-годишна история и дълбоки традиции в образователния и научноизследователския процес. За нас е чест да поддържаме сътрудничество с КИЦ - Цариброд, който наскоро чества своята 20-годишнина, и е реалният посредник между нас и нашите сънародници в ...
Публична лекция на проф. Масаюки Сусаи от Университета в Нагасаки 10.12.2019 г. ... Университета в Нагасаки, неговата история, структура, факултети и образователни програми, сътрудничеството с голям брой американски и европейски университети. В презентацията си той разгледа в детайли монетарната политика на Япония през последните десет години, като се базира ...
Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си 29.11.2019 г. ... , докато пишат следващите глави от своята история. Доц. д-р Пламен Орешарски, министър-председател на България (2013 – 2014), министър на финансите (2005 – 2009), преподавател в катедрата, също поздрави завършващите: „Днес приключвате етапа на ...
И бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си 13.1.2020 г. ... , докато пишат следващите глави от своята история. Доц. д-р Пламен Орешарски, министър-председател на България (2013 – 2014), министър на финансите (2005 – 2009), преподавател в катедрата, също поздрави завършващите: „Днес приключвате етапа на ...
Представители на катедрата на първа международна конференция „Градове и периферни райони“ в Краков 16.3.2021 г. ... са също близки по структура и история. Участието в тази конференция е продължение на вече изградени отношения с Краковския университет, с който УНСС има договор за сътрудничество по програма Еразъм. Целта на конференцията е да започне дебата за влиянието на въпроси като ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие“ получиха дипломите си 20.11.2019 г. ... , е надграждане на 99-годишната славна история на УНСС. Не го забравяйте, особено днес, когато получавате легитимация за един сериозен етап от вашето духовно и професионално развитие“. С тези думи доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ получиха дипломите си 19.11.2019 г. ... бакалаври и сте достойна част от нашата история, чиято мисия е чрез образование и наука да създава националните лидери на България. Аз ще добавя компетентни, успешни и добри хора. С тези думи доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра "Публична администрация", откри ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ 6.11.2019 г. ... и сигурността има вече над 35-годишна история и поздрави няколкото възпитаници от първия випуск по военна икономика, които присъстваха на церемонията. Проф. д-р Тилчо Иванов Церемонията продължи с връчване на дипломите ...
Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” 30.10.2019 г. ... духа на времето. Изключително богатата история на ИСК е поредното свидетелство, че УНСС винаги е бил способен да създава висококвалифицирани кадри в крак с времето и променящите се изисквания на икономическата среда, посочи проф. Статев. Той изказа дълбока благодарност за ...
Пета годишна международна научна конференция „Европа след европейските избори: парични и икономически перспективи“ 18.10.2019 г. ... , „Икономическа и парична история и история на икономическата мисъл“, „Икономика на околната среда, социална и солидарна икономика“, „Мениджмънт и маркетинг“. По време на ...
Първа Международна научно-практическа конференция SOVA’19 14.10.2019 г. ... . Той се спря на дългогодишната история, на перспективите за развитие на партньорството между двата университета и на доброто сътрудничество с посолството на Словашката република. Проф. Стати Статев, Н. Пр. Мануел Корчек и проф. Фердинанд Даньо ...
Международна конференция „140 години от установяването на дипломатически отношения между Русия и България“ 17.6.2019 г. ... той. Посланик Атанас Кръстин се спря на историята на българо-руските отношения и посочи, че сме длъжни правилно да анализираме историята, да я помним и да не подменяме фактите с митологеми. Той цитира президента Румен Радев, че „от България Русия е получила своята писменост. ...
Студенти от „Икономика на отбраната и сигурността“ посетиха водещи фирми на отбранителната индустрия 19.4.2019 г. ... Пенкова. Г-н Сизов представи историята на „Арсенал“ АД и продуктите, които се произвеждат в него. Гостите посетиха музея на предприятието, където се запознаха със 140-годишната му история, и разгледаха шоурума, в който са изложени всички продукти, ...
Френски правни дни 5.4.2019 г. ... на форума: теория и история на правото, публично и частно право, проблеми на правораздаването. Във встъпителните си думи тя посочи символиката на българското и френското знаме, която отразява голямата идея на този международен научен проект – да ...
УНСС и наши студенти с награди на Southwestern Advantage 20.3.2019 г. ... , която има близо 160-годишна история, участват над 2000 студенти от близо 200 университета, които имат възможност да ръководят свой бизнес и да продават образователни продукти от врата на врата. Колкото повече продажби реализират, толкова повече точки получава ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 17.12.2018 г. ... , който има почти вековна история, факултет на 60 години, катедра на 40 години, специалност на 28 години. Тази истина е впечатляваща и предизвиква уважение и гордост. Днешният ден е доказателство, че имаме настояще и гледаме в бъдещето, обърна се към ...
Обръщение на проф. д-р Мария Стоянова към абсолвентите от випуск 2017-2018 г. 18.12.2018 г. ... университет с почти вековна история; факултет на 60 години; катедра на 40 години; специалност „Икономическа социология и психология” на 28 години и специалност „Социология” на 20 години. Тази истина е впечатляваща и предизвиква уважение ...
СЕМИНАР по Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 20.11.2020 г. ... за запознаване с португалската история, култура и национална кухня. Докладите и презентациите на участниците в семинара ще бъдат издадени в специално издание и ще бъдат използвани за да бъде направена актуализация и обновяване на програмите на ИСК по ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ 7.12.2018 г. ... е достойна част от най-новата история на нашия университет, чиято мисия е чрез образование и наука да създава националните лидери на България, посочи доц. Вълков. Доц. Александър Вълков Днес вие не просто взимате атестат за професионална ...
Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти? 3.12.2018 г. ... 26-годишната си история компанията е реализирала редица високотехнологични нововъведения в управлението на транспорта, част от които са Microsoft Dynamics NAV,  NaviTrans, DynaFleet, Map&Guide, Transics.  Компанията, която има ...
Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти? 30.11.2018 г. ... 26-годишната си история компанията е реализирала редица високотехнологични нововъведения в управлението на транспорта, част от които са Microsoft Dynamics NAV,  NaviTrans, DynaFleet, Map&Guide, Transics.  Компанията, която има ...
Рекорден брой фирми на Дните на кариерата 2018 30.11.2018 г. ... да припомня, че УНСС има дълга история в тази свързаност с бизнеса – мисията вече век е да подготвяме висококултурни и трезви граждани, бодри общественици, вещи специалисти за българския стопански, обществен и политически живот, заяви той ...
Семинар „Възможности за бизнес на младите хора по линия на ОСП“ 28.11.2018 г. ... цялата си 56-годишна история ОСП успяваше да се приспособи и така да запази значението си и да има водеща роля в прехода към по-устойчиво селско стопанство на ЕС, отбеляза г-жа Таня Георгиева. Повече от 50% от населението на ЕС живее в селски райони и ...
Студенти се обучаваха как да бъдат добри презентатори 14.11.2018 г. ... – разказ на лична история, хумор или дори признание, каза лекторът. В Голямата конферентна зала Обучението се проведе под формата на диалог между студентите и лектора. След това студентите се разделиха на отбори и организираха ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“ 7.12.2018 г. ... е достойна част от най-новата история на нашия университет, чиято мисия е да създава националните лидери на България, обърна се към дипломантите доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Той изтъкна, ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“ 14.11.2018 г. ... е достойна част от най-новата история на нашия университет, чиято мисия е да създава националните лидери на България, обърна се към дипломантите доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Той изтъкна, ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 7.11.2018 г. ... между двете катедри имат дълга история и дават ползотворни резултати в научното израстване, обмена на знание и обогатяването на изследователската работа в нашите научни направления, отбеляза в приветствието си проф. Димитров. Нашите студенти трябва да бъдат сред ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 11.1.2022 г. ... между двете катедри имат дълга история и дават ползотворни резултати в научното израстване, обмена на знание и обогатяването на изследователската работа в нашите научни направления, подчерта проф. Димитров. Той оцени високо добрата практика за партньорство между ...
Публична лекция на проф. Марио Лозано 17.10.2018 г. ... , централна фигура в италианската история на правото през ХХ в.“ По време на събитието беше представена книгата на проф. Лозано - „Големите юридически системи. Въведение в европейското и извъневропейското право“, преведена от Поля Тарколева и с ...
Четвърта международна научна конференция по икономически и парични проблеми 15.10.2018 г. ... на паричната теория, политика и история от Русия, Франция, Италия, Македония, Мароко, Ливан. Конференцията беше открита от директора на центъра проф. д.ик.н. Николай Неновски, който напомни нейната основна идея: да предоставя възможност на млади и утвърдени научни ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 8.10.2018 г. ... между двете катедри имат дълга история и дават ползотворни резултати в научното израстване, обмена на знание и обогатяването на изследователската работа в нашите научни направления, подчерта проф. Димитров. Той оцени високо добрата практика за партньорство между ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... в Университет с 98-годишна история във Факултет, който тази година навършва 60 г. и в Катедра на 44 г., които имат утвърдени традиции в образователната и научно-изследователската дейност. В структурата на този факултет влизат 4 катедри – Икономическа ...
Тържествено беше открита 98-ата академична учебна година 2.10.2018 г. ... Университет с близо един век славна история и богати академични традиции, лидер в българското висше образование и неделима част от европейското образователно пространство. С тези думи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев приветства близо четирите хиляди ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 10.6.2018 г. ... контакти и богата алумни история. Инж. Байлова представя създадената училищна общност Представените доклади предизвикаха множество дискусии сред участниците в Националното съвещание. Д-р Дечко Пейчинов - директор на Професионална гимназия по транспорт и ...
Научна конференция „България: 140 г. модерна българска държавност“ 1.6.2018 г. ... 28-годишната си история катедра „Политология“ създава традиция в организирането и провеждането на университетски, национални и международни форуми. Преди 10 г. катедрата отбеляза 130-годишнината от освобождението на България и възстановяването на българската ...
Кръгла маса „Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма“ 23.5.2018 г. ... влияе върху хода на политическата история на 20 век. Новите реалности в Източна Европа наложиха политическия плурализъм и снеха догматично разбирания ореол на марксизма като истина от последна инстанция. Така ние имаме възможност да потърсим ценностните елементи в ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... на този празничен ден, както и израз на почит към историята, завоюваните успехи и традициите на катедрата. От социология се нуждаем всички, защото е науката, която обяснява случващите се реалности в обществото не повърхностно, а многопластово и многоаспектно. За да получиш висше социологическо образование ...
Иновативно обучение на наши студенти в Софийската опера и балет 11.4.2018 г. ... ложа и гримьорните на операта, запознаха се с нейната история и се срещнаха с Христина Станева, зам.-директор по административните въпроси, която им разказа за маркетинга и рекламата на постановките (на снимката долу). Студентите участваха в курс по иновативно обучение, по време на който дадоха ...
Иновативно обучение на наши студенти в Софийската опера и балет 20.3.2018 г. ... ложа и гримьорните на операта, запознаха се с нейната история и се срещнаха с Христина Станева, зам.-директор по административните въпроси, която им разказа за маркетинга и рекламата на постановките (на снимката долу). Студентите участваха в курс по иновативно обучение, по време на който дадоха ...
Преподавател от УНСС с награда на Центъра за стопанско-исторически изследвания 15.3.2018 г. ... членове са преподавателите от секция „Стопанска история“ при катедра „Политическа икономия“. Членовете на Общото събрание на ЦСИИ Веднъж на две години членовете на ЦСИИ чрез гласуване определят изследването с най-голям принос към развитието на стопанската история в ...
Кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 11.1.2022 г. ... каквито ги познаваме от големия разказ на европейската история. Това би създало риск и за самия пазар на труда в бъдеще – предвид автоматизацията на процесите, изчезването на определени професии и възникването на нови. По време на кръглата маса в малката конферентна зала се проведе изложение на тема ...
Кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 1.3.2018 г. ... каквито ги познаваме от големия разказ на европейската история. Това би създало риск и за самия пазар на труда в бъдеще – предвид автоматизацията на процесите, изчезването на определени професии и възникването на нови. По време на кръглата маса в малката конферентна зала се проведе изложение на тема ...
Социолозите от УНСС се дипломираха 4.2.2018 г. ... катедра е с 40-годишна история и опит в обучението на студенти по социология в УНСС. Това е паметен ден за вас, в който всеки ще получи своята диплома, постигната с усилия, амбиция и упоритост. Тя ви свързва в голямото академично семейство на нашия университет – ...
Социолозите от УНСС се дипломираха 1.3.2018 г. ... (от ляво надясно) Нашата катедра е с 40-годишна история и опит в обучението на студенти по социология в УНСС. Това е паметен ден за вас, в който всеки ще получи своята диплома, постигната с усилия, амбиция и упоритост. Тя ви свързва в голямото академично семейство на нашия университет – ...
Победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство получиха сертификати на тържествена церемония 15.12.2017 г. ... с успехите на университета, спря се на 97-годишната му история и посочи, че десет от 17-те министри в кабинета са възпитаници и преподаватели от УНСС. Във ваше лице вече имаме 320 студенти, които ще се присъединят към 22 000-членното студентско академично семейство, изтъкна ректорът и пожела след три ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... стана първият докторант с увреждания в 96 годишната история на университета, зачислена в катедра „Икономическа социология” на ОИФ, с научен ръководител доц. д-р М.Стоянова. През 2013 г. в катедра „Публична администрация и регионално развитие” е зачислен вторият докторант Минко Савов ...
Дипломира се випуск 2017 на катедра „Индустриален бизнес“ 1.12.2017 г. ... икономика“, която  има 70-годишна история, е водеща е не само в УНСС, но и в страната. От трите химна, с които започна церемонията, най-хубав е студентският Gaudeamus igitur, защото в него се пее да бъдем весели, докато сме млади. Бъдете млади и успешни, не забравяйте, че сте възпитаници ...
XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ 11.1.2022 г. ... съвети“ Симпозиумът има дълга история, а след петгодишна пауза и домакинство на други университети, отново се провежда в УНСС, отбеляза при откриването проф. д-р Манол Рибов. Организаторите на първото издание - проф. д.ик.н. Михаил Динев, проф. д-р Стефан Христов и проф. д-р ...
XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ 28.11.2017 г. ... съвети“ Симпозиумът има дълга история, а след петгодишна пауза и домакинство на други университети, отново се провежда в УНСС, отбеляза при откриването проф. д-р Манол Рибов. Организаторите на първото издание - проф. д.ик.н. Михаил Динев, проф. д-р Стефан Христов и проф. д-р ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Регионално развитие" 29.11.2017 г. ... вие надграждате славата на 97-годишната история на университета. Гордейте се с престижните си дипломи и не забравяйте, че сте част от нашето голямо семейство. Запазете емоционалното си богатство и не остарявайте духом, приветства випускниците доц. д-р Георги Николов, в. и. д. ...
Преподаватели от УНСС с пленарен доклад на авторитетна международна конференция в Италия 27.11.2017 г. ... XV конференция на Италианската асоциация за история на икономическата мисъл (AISPE). Докладът им засегна основните характеристики на икономическото мислене на Балканите и предизвика интереса на широк кръг от международните участници в авторитетния академичен форум. Докладът ще влезе в ...
Научна конференция на тема „Историята и философията на политическата икономия“ 23.11.2017 г. ... по политическа икономия на тема „Историята и философията на политическата икономия“ (200 години от издаването на труда на Д. Рикардо  „Принципи на политическата икономия и данъчното облагане“) събра в голямата конферентна зала учени от катедра ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 11.1.2022 г. ... и практики, утвърдени от дълголетната история на българската академична общност. Вашата научна и преподавателска дейност спомогна за успешното академично развитие на катедра „Медии и обществени комуникации“, отбеляза доц. д-р Тодорка Тончева, ръководител на катедра ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... и практики, утвърдени от дълголетната история на българската академична общност. Вашата научна и преподавателска дейност спомогна за успешното академично развитие на катедра „Медии и обществени комуникации“, отбеляза доц. д-р Тодорка Тончева, ръководител на катедра ...
Юбилейна научно-практическа конференция "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят" 17.11.2017 г. ... научните изследвания в близо 100-годишната история на нашия университет, акцентира проф. Статев. Като най-красноречив факт ректорът посочи, че в 16-те български правителства след 1989 г. 15 министри на финансите са възпитаници на УНСС. Ректорът приветства ...
Юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания" 7.11.2017 г. ... , сравнителната политология и политическата история. Линк към събитието ...
Представяне на книгата "Хроники за Химко - съзидание, развитие, ликвидация" 7.11.2017 г. ... . И има място както в стопанската ни история, така и в осмислянето на реалностите от последните няколко десетилетия, заяви проф. Статев. От първата до последната си страница „Хроники за Химко“ сочи, че няма място за отстъпление, изтъкна и проф. Митко Георгиев. Той се ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 3.11.2017 г. ... колегите си: „Сътворете една прекрасна история“. Минка Георгиева говори от името на магистрите, завършили „Бизнес журналистика“. Няма по-хубаво място от нашата катедра, където човек може да получи журналистическо образование, заяви тя. Бакалаврите от специалностите ...
Представен бе юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС 31.10.2017 г. ... , сравнителната политология и политическата история. В голямата конферентна зала Проф. Георги Янков   На събитието в голямата конферентна зала присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на университета, проф. д.ист.н. Трендафил Митев, доц. ...
20 години специалност „Публична администрация“ и Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“ 27.10.2017 г. ... припомни и епизоди от двадесетгодишната история, създаването на дисциплината „Икономика на публичния сектор“, която се изучава и днес. Ректорът бе категоричен, че водещата сега специалност „Публична администрация“, която  създава държавния елит и кадрите ...
Вицепрезидентът Илияна Йотова в УНСС: Европа не може да върви напред, ако държавите й са разединени 26.10.2017 г. ... за пръв път в нашата най-нова политическа история след присъединяването ни към ЕС през 2007 г. Десет години по-късно вече сме със самочувствието на равноправен член в системата на Евросъюза, изтъкна Йотова. В зала „Тържествена“ Вицепрезидентът ...
Трета годишна международна конференция по монетарни и икономически проблеми 16.10.2017 г. ... приветства участниците във форума Историята на валутния борд у нас, същността и резултатите от функционирането му представи ас. Димитър Чобанов от катедра „Финанси“. Той се спря на процесите, последиците и някои грешки при провеждането на икономическата политика, ...
Кръгла маса на тема „Европа на две скорости“ 25.5.2017 г. ... се заменя с парадирането за вековната история на държавата ни. Евродепутатът изясни и едно противоречие – между пропагандирания български евроскептицизъм и факта, че България е на първо място в ЕС по доверие в европейските институции. Статистиката сочи, че тя е ...
Среща-дискусия на тема „Глобалисти срещу националисти: успехи, граници и предизвикателства пред ЕС след Брекзит“ 9.5.2017 г. ... д-р Диего Лучи, преподавател по  философия и история в Американския университет в България, който говори на тема „Британската интелектуална култура и Европа: защо Брекзит е трагедия за ЕС“, и Андрей Ковачев, член на Европейския парламент и президент на Съюза на европейските ...
Чуждестранните студенти по програма Еразъм+ посетиха наши забележителности 3.5.2017 г. ... бога“. В Етрополе, град с над 2500-годишна история, студентите разгледаха историческия музей, часовниковата кула, построена през 1710 г., и Арнаудовата къща от епохата на Възраждането. Пред историческия музей в Етрополе Студентите разгледаха и Етрополския манастир и ...
Семинар „Развитие на идеите и институциите на социалния кредит в България и Европа от 19 век до Втората световна война“ 3.5.2017 г. ... открои някои практически аспекти от стопанската история, като проследи развитието на кредитните инструменти, отношението към лихвата и религиозните забрани, финансовите институции по време на Османската империя и др.   По време на семинара Д-р Цветелина Маринова говори ...
Публична лекция на Н.Пр. Микола Балтажи, посланик на Украйна в България 7.4.2017 г. ... УНСС след много години, проследи най-новата история на страната си, като се спря на нарастващото напрежение в Украйна, историческото значение и уроците, окупацията и анексията на Крим, позициите на  Европейския съюз и САЩ, Минските споразумения и санкциите срещу Русия, конфликта в Донбас ...
Публична лекция на Н.Пр. Манал Ел Шинауи, посланик на Арабска Република Египет в Република България 4.4.2017 г. ... – страната с най-дълга, над 5000-годишна история, първата държава в Африка, използвала дипломацията в международните отношения с другите държави от региона и света. Тя говори за споразуменията на Египет с Европейския съюз, баланса и различията във външната политика на страната като член на ...
Урок по родолюбие в РЦДО-Хасково 17.2.2017 г. ... по родолюбие с екипа на сдружение "Българска история" бе организиран в РЦДО-Хасково в навечерието на важни за България исторически дати. Над 80 ученици от Хасково присъстваха на мероприятието, в което бяха представени интересни факти, както за Левски, така и за други личности и събития с ...
Годишно събрание на Центъра за стопанско-исторически изследвания 16.2.2017 г. ... са преподавателите от секция „Стопанска история“ при катедра „Политическа икономия“ на УНСС доц. д-р Лиляна Велева, доц. д-р Пенчо Пенчев, доц. д-р Евгени Костов, доц. д-р Марко Димитров, д-р Петър Стоянов и докторант Росица Златинска. Членове на Центъра, който беше ...
В аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от катедра „Икономикс“ 9.12.2016 г. ... общност в страната. Тя има 68-годишна история, през която е създавала и създава голяма част от икономическия елит на нацията, посочи доц. Ралева и конкретизира, че сред възпитаниците на катедрата са трима премиери, български еврокомисар, министри, членове на ръководството на БНБ, ректори ...
Публична лекция на Н.Пр. Алберто Труеба, посланик на Аржентина у нас 7.12.2016 г. ... (след Бразилия) е страна с богата култура и история, изтъкна посланикът. Той коментира също състоянието на икономиката, природните ресурси, енергетиката, транспорта, образованието и др. Студентите в залата Гласът на Аржентина се чува в световен мащаб, ние се гордеем със ...
Четвъртият випуск на специалността „Политическа икономия“ се дипломира 30.11.2016 г. ... си, нека вашето поколение влезе в учебника по история, а името ви остане записано със златни букви, придаде образен и въобушевен привкус на пожеланията си доц. Димитров. „Дерзайте, скъпи колеги! И на добър час!“  Доц. Лилия Йотова и доц. Евгени Костов Доц. ...
Китайска делегация от Министерството на науката и технологиите на посещение в УНСС 24.11.2016 г. ... на английски език, които вече имат над 10-годишна история, както и няколкото магистърски програми на английски език, включително съвместната програма с Университета Нотингам Трент. Проф. Гоев представи дейността на УНСС в областта на научноизследователската дейност. Той изтъкна, че в УНСС ...
Информационен ден на програма „Еразъм за млади предприемачи“ 18.11.2016 г. ... Асоциация и направи кратка презентация за нейната история и дейност. Профиров запозна студентите и с това как да се възползват от програмата и кои стъпки да следват, за да се включат в нея и да станат млади предприемачи. Особеното тук е, че освен задължителната регистрация в уеб сайта на програмата ...
Втора международна конференция на Научноизследователския център по парични и икономически изследвания 17.10.2016 г. ... монетарни режими, Икономическа и социална история, Технологични и геополитически проблеми. В конферентната зала Най-добрите доклади от форума ще бъдат публикувани в отделно издание на списание Economic Alternatives на УНСС, а останалите - в сборник с доклади от ...
Договор за сътрудничество между УНСС и КРИБ 14.10.2016 г. ... него партньорството между УНСС и КРИБ има своята история и традиции, отбеляза Кирил Домусчиев. Целта е българската икономика да получава добри специалисти, млади хора, които да се реализират в България - със солидно образование, точно профилирано и насочено към нуждите на нашата и европейската ...
Преподаватели от УНСС участваха в първата у нас научна конференция по стопанска история 10.10.2016 г. ... научна конференция в областта на стопанската история. Темата на форума, организиран от  Центъра за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ), учредители на който преди една година станаха преподавателите от секция „Стопанска история“ към катедра „Политическа ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и КРИБ 7.10.2016 г. ... него партньорството между УНСС и КРИБ има своята история и традиции, отбеляза Кирил Домусчиев. Целта е българската икономика да получава добри специалисти, млади хора, които да се реализират в България - със солидно образование, точно профилирано и насочено към нуждите на нашата и европейската ...
Преподаватели от УНСС участваха в създаване на изследователска мрежа по Сравнителна история на икономическата мисъл 19.9.2016 г. ... на проучванията по Сравнителна история на икономическата мисъл. Те си поставиха за цел да се избегне изключителното фокусиране върху Западна Европа при научните изследвания. Участници в конференцията Решено бе да се създаде Център за сравнителна ...
Нови възможности за сътрудничество между УНСС и Одеската юридическа академия 14.9.2016 г. ... и първи ректор на УНСС“ и историята на нашия университет Проф. Статев информира госта за увеличения академичен капацитет на нашия Юридически факултет – от 260 на 330 студенти, както и за акредитираните неотдавна три докторантски програми. По време на ...
Публична лекция на тема „Бъдещето на счетоводната професия“ 28.6.2016 г. ... план. Той цитира професора по история и счетоводство Якоб Сол, по думите на когото историята на публичните финанси и счетоводство могат да се разглеждат като начин за инвестиране във възхода и падението на нациите. Основните счетоводни инструменти  формират ...
Първият випуск магистри от специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“ се дипломира 24.6.2016 г. ... национални ценности, българската история и достойнство. Проф. Дулевски връчва дипломата на отличничката на випуска Министър Русинова и малка "асистентка" връчват диплома Първият випуск магистри от специалност ...
Публична лекция на тема „САЩ - ЕС: икономическо сътрудничество“ 3.6.2016 г. ... министри на външните работи в новата история на страната изрази адмирациите си Майкъл Копловски. В кратката си лекция той представи петте големи области на сътрудничество между САЩ и Европейския съюз: търговия, енергетика, дигитализация, икономически растеж и санкциите ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 30.5.2016 г. ... в този град със седемхилядолетна история да има академично средище на Университета за национално и световно стопанство, което да дава висше образование с високо качество на младите хора от Хасковския и съседните региони“, посочи проф. Статев. „В неговото ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 19.5.2016 г. ... в този град със седемхилядолетна история да има академично средище на Университета за национално и световно стопанство, което да дава висше образование с високо качество на младите хора от Хасковския и съседните региони“, посочи проф. Статев. „В неговото ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Софийската стокова борса 19.5.2016 г. ... действащ борсов пазар в най-новата история на нашата страна. В нейния градеж са заложени принципите на равнопоставеност, конкурентност и прозрачност в търговията със стоки, използван е опитът на най-добрите образци в световната борсова практика, което я утвърди като желан, ...
Представяне на книгата „Епоха на растежа. Лекции по неокономика“ на руския икономист Олег Григориев 19.5.2016 г. ... изследване на световната икономическа история. Границите на развитие, доброто познаване на стопанската история в последно време изигра основна роля в икономиката, посочи той. Изследването на проблемите, грешките и решенията помагат да се приемат ефективни мерки. Участници в ...
Първият докторант с увреждания в 96-годишната история на УНСС стана доктор по социология 11.5.2016 г. ... Василева Дацин защити дисертационен труд на тема „Социологически измерения на кризата в българските предприятия”.  Тя е възпитаник на катедра „Икономическа социология” при Общоикономическия факултет в професионално направление ...
Представяне на книгата „Епоха на растежа. Лекции по неокономика“ на руския икономист Олег Григориев 11.5.2016 г. ... изследване на световната икономическа история. Границите на развитие, доброто познаване на стопанската история в последно време изигра основна роля в икономиката, посочи той. Изследването на проблемите, грешките и решенията помагат да се приемат ефективни мерки ...
Публична лекция на тема "Възможности за инвестиции в България" 12.5.2016 г. ... уважение към всички вас, които творите историята на тази виртуална, икономическа и академична агора”, каза доц. Трифонова. Георги Бисерински благодари на факултета, проф. Башева и доц. Трифонова за сътрудничеството. „Решихме да празнуваме по този нетрадиционен ...
Първа докторска дисертация по „Стопанска история“ в България 22.4.2016 г. ... по специалността „Стопанска история“ се проведе в университета. Тя е на дисертанта от УНСС доц. Пенчо Пенчев, преподавател в катедра „Политическа икономия“, секция „Стопанска история“. Защитата стана възможна след акредитацията на ...
Тържествено събрание на Юридическия факултет по случай неговата 25-годишнина 18.4.2016 г. ... Юридическият факултет в академичната история на България. Вашият факултет е единственият у нас, който подготвя юристи в областта на микро- и макроикономиката. Смятам, че юридическите и икономическите познания на възпитаниците ви ще им дадат не само по-богат кръгозор, но и ...
Чуждестранните студенти посетиха Копривщица 5.4.2016 г. ... с важни моменти от драматичната история на България от края на XIX и началото на XX век – борбите на българите за национална и църковна независимост, организирането и избухването на Априлското въстание, Руско-турската война (1877 г.-1878 г) и др. Из ...
Национална конференция „Медиите и бежанците“ 31.3.2016 г. ... преди 96 г. студентите изучават „история и теория на журнализма“. „И това е съвсем естествено, защото нашият основател и първи ректор проф. Стефан Бобчев е свързан с българската журналистика и е един от признатите колоси, за когото журналистиката е призвание и ...
Национална конференция „Медиите и бежанците“ 31.3.2016 г. ... преди 96 г. студентите изучават „история и теория на журнализма“. „И това е съвсем естествено, защото нашият основател и първи ректор проф. Стефан Бобчев е свързан с българската журналистика и е един от признатите колоси, за когото журналистиката е призвание и ...
Обсъдени бяха възможностите за академично партньорство с шанхайски университет 5.2.2016 г. ... . Университетът е със 119-годишна история и е едно от най-авторитетните китайски висши училища. Повече от 16-те хиляди студенти се обучават в 29 факултета. Преподавателите са 2823, от които 862 са професори, 23 са членове на Китайската академия на науките, а 24 - членове ...
Социолозите получиха дипломите си 16.12.2015 г. ... , един факултет с повече от 57-годишна история, една катедра, която преди няколко дни чества своя 40-годишен юбилей и която в рамките на нашия университет е основател на академичната социология”, каза доц. Стоянова. Допълни още, че това са институциите, които са им дали ...
Банков празник в НТБГ 5.12.2015 г. ... представена презентация за 22 годишната история на обучението по банково дело в гимназията, както и  изложба от акции и облигации на български банки от края на XIX и началото на XX век от ученика Димитър Димитров от 10 ж клас. Откриване на деня на банкера Поздрав от проф ...
Проф. Ханс Анкум е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ 27.11.2015 г. ... заслужил професор по римско право и правна история на Университета в Амстердам, редовен член на Кралската холандска академия на науките и изкуствата, доктор хонорис кауза на университети във Франция, Белгия, Германия, Чехия, Сърбия, Испания, носител на най-високото холандско отличие ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 30.11.2015 г. ... възпитаници на университета с 96-годишна история, който за всички тези години е доказан лидер в създаването на националния елит, посочи ректорът. Той изтъкна, че шестима премиери, шестима външни министри и 14 министри на финансите от правителствата през последните 25 години са ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 26.11.2015 г. ... възпитаници на университета с 96-годишна история, който за всички тези години е доказан лидер в създаването на националния елит, посочи ректорът. Той изтъкна, че шестима премиери, шестима външни министри и 14 министри на финансите от правителствата през последните 25 години са ...
Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“ 26.11.2015 г. ... и традиции“ бе проследена историята на катедрата с нейните „основатели, приемници, генератори и надежди“. Доц.  Андрей Нончев връчи на проф. Благой Колев, почетен професор на УНСС, юбилейния плакет "40 години катедра Икономическа социология". Такова ...
Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“ 20.11.2015 г. ... и традиции“ бе проследена историята на катедрата с нейните „основатели, приемници, генератори и надежди“. Доц.  Андрей Нончев връчи на проф. Благой Колев, почетен професор на УНСС, юбилейния плакет "40 години катедра Икономическа социология". Такова ...
Публична лекция за президентските избори в САЩ и бъдещето на американската политика 28.10.2015 г. ... конферентна зала Познаването на историята на една страна е изключително важно и е ключ към разбирането на нейната политика в настоящето, посочи Ривера. Той се спря с примери на изминали президентски кампании в САЩ, съпостави основните кандидати на републиканците и демократите ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 28.10.2015 г. ... всичките 18 ректори в близо 100-годишната история на университета, повече от половината са от катедра „Икономикс”. Последните четирима ректори също са представители на катедрата, конкретизира той. Това е и първото стъпало на вашето духовно усъвършенстване, което е ...
Първа международна научна конференция „Паричните политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в Балканския регион“ 16.10.2015 г. ... за изследвания и обучение по парична история, теория и политика към УНСС и се финансира по проект с договор НИД-12/2015. На откриването на конференцията присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д.ик.н. Николай Неновски, директор на Центъра за изследвания и ...
Тържествено беше открита 95-ата академична учебна година 24.9.2015 г. ... , които са 95-ият випуск в славната ни история, посочи ректорът и подчерта, че за поредна година университетът се радва на доверието и желанието на младите хора да го изберат за свое висше училище. Той открои причините: УНСС е университет на успеха, който ревностно пази и развива ...
Отборът на УНСС с наградата Baxter на Международното състезание по право Jessup 12.8.2015 г. ... Международния съд към ООН, има 56-годишна история, а участници в него са отборите на повече от 550 правни факултета от над 80 страни. През 2014 г. отборът на УНСС грабна отличието Dillard за комбинирани писмени защити на ищец и ответник. Тази година той е класиран на трето място, като ...
УНСС бе домакин на грандиозно снукър шоу, ректорът откри световната проява 22.7.2015 г. ... ми за този удар има много дълга история“, каза той. Ректорът на УНСС разбива топките на световните шампиони Проф. Статев приветства участниците Стюарт Бингъм - световният шампион по снукър за 2015 г ...
Академична лекция „Революцията на цените и нейното влияние върху световното стопанство през XVI и XVII век” 1.7.2015 г. ... последователно се спря на стопанската история на „дългия XVI век“, икономическите процеси на стария континент, главния икономически феномен на епохата, четирите революции на цените и др. Той изложи теориите на изследователи като  Дейвид Фишер и Ърл Хамилтън, ...
Ректорът се срещна с председателя на Международната банка за икономическо сътрудничество 1.7.2015 г. ... висше училище в страната с 95-годишна история. Проф. Статев открои международното сътрудничество на УНСС с над 100 университета в света, фондации и сдружения, международни организации. По време на срещата бяха разисквани конкретните възможности за взаимодействие между УНСС и МБИС ...
Тържествено бе открит музеят на УНСС 25.5.2015 г. ... като ректор на УНСС. Възстановяването на историята на нашето висше училище е важна и необходима, защото няма бъдеще без минало, напомни проф. Статев. Проф. Борислав Борисов (в средата), проф. Стати Статев (вляво) и акад. Стефан Воденичаров при откриването на ...
УНСС поздравява Медицинския университет - Пловдив 27.5.2015 г. ... академична възраст, еманация на славна история и традиции, на много амбиции, усилия и отдаденост на Вашите предшественици и на Вас, техните достойни последователи, на изграждането на безценен национален образователен и научен капитал, на висок професионализъм, богата ерудиция и ...
Академични чествания за 95-годишнината на УНСС 20.5.2015 г. ... университета: „През своята 95 годишна история Университетът за национално и световно стопанство се утвърди като основното висше училище, което изгражда солидно подготвени кадри за българската стопанска и финансова система на страната. За мен е чест да Ви поздравя за годишнината от ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев връчи Почетния знак на ректора на чл.-кор. проф. Иван Илиев за неговата 90-годишнина 28.1.2015 г. ... е неделима част от славната история на нашия университет. Символичен е фактът, че празнуваме Вашия юбилей в годината, в която УНСС ще отбележи своя 95-и рожден ден“, посочи проф. Статев.  Ректорът приветства юбиляря. Вдясно от него: доц. д-р ...
Възпитаниците на катедра „Предприемачество“ на прага на успешна кариера 22.12.2014 г. ... много причини: заради богатата история и сериозните постижения на катедра „Предприемачество“, каза ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Той също се върна назад в годините, за да изтъкне, че днес предприемачеството се гради отново и успехът е ...
Интелектуална игра за първокурсниците организира катедра "Политология" 16.12.2014 г. ... се организира по дисциплината „История на политическите идеи“ – I част. Проф. Георги Янков разяснява смисъла на интелектуалната игра Умът трябва да се тренира, а този вид интелектуална игра е един от способите за това, каза пред студентите проф ...
С решение на Академичния съвет на УНСС е създаден Център за изследвания и обучение по парична история, теория и политика при УНСС 12.12.2014 г. ... и обучение по парична история, теория и политика при УнСС. Проф.д.ик.н. Николай Неновски е избран за директор на Центъра ...
Церемония по връчване на дипломите на 21-я випуск на специалност „Стопанска логистика“ 11.12.2014 г. ... на славната ни близо 95-годишна история, изтъкна проф. Статев. Не забравяйте това днес, когато получавате легитимация в един сериозен етап от вашето духовно развитие, посочи той. Ректорът връчи дипломи и грамоти на отличниците Нашата ...
Дипломантите от "Регионално развитие" на старта на професионалния си път 3.12.2014 г. ... училище с почти 95-годишна история, призова проф. Докова младите хора. Тя им напомни, че целият житейски път е път към професионално и духовно усъвършенстване. „Уважаеми колеги, парите са при вас, просто трябва да ги вземете с вашите знания и труд“ ...
Двоен празник за катедра „Икономика на туризма“: юбилей на проф. Манол Рибов и изпращане на абсолвентите 1.12.2014 г. ... проф. Рибов като „живата история на факултета“ и му пожела още дълги години на физическа и творческа активност. Приветствие от  името на катедра „Икономика на търговията“ прочете доц. д-р Иванка Николова. Със „скъпи учителю“ се обърна към доайена и ...
Дипломи и за възпитаниците на катедра „Национална и регионална сигурност“ 26.11.2014 г. ... университета с близо 95-годишна история, акредитиран като номер 1 във висшето образование на страната, с най-висока реализация на студентите по специалността – 92-97 на сто, по данни на НСИ.  И не забравяйте, че целият житейски път е път към духовно ...
Среща с посланика на Република Корея 26.11.2014 г. ... , очерта паралелите с българската история и стопански живот, говори за сродната геополитическа съдба на двете държави, предопределена от географското им местоположение. Н.Пр. Шин Менг-хо по време на презентацията Посланикът разгледа и по-важните ...
Публична лекция на Абрахам Х. Фоксман, национален директор на Лигата против поругаването 21.11.2014 г. ... на „Евреите и парите: историята на един стереотип“ (Palgrave Macmillan, 2010 г.), „Най-смъртоносните лъжи: израелското лоби и митът за еврейския контрол“ (Palgrave Macmillan, 2007 г.) и „Никога отново? Заплахата на новия ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 19.11.2014 г. ... свързани със  славната история на нашето висше училище и бележат десетилетия академичен градеж, всеотдайни усилия на поколения преподаватели, обучение на хиляди студенти, сериозни успехи в научноизследователската работа, блестяща реализация на ...
Среща със Светослав Иванов и Александра Щерева (bTV) 10.11.2014 г. ... , когато “има интересна история, представена разбираемо и правдиво”. Независимо от впечатляващия за възрастта си опит, който са натрупали, Александра Щерева сподели, че те продължават да се учат да правят журналистика, а Светослав Иванов допълни: ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ 7.11.2014 г. ... и статистика“ има богата история и винаги е бил отворен към израстването на своите възпитаници. Като значимо събитие определи конференцията и проф. Камелия Стефанова. Проф. Веселка Павлова приветства участниците във форума Много нови ...
Катедра "Индустриален бизнес" изпрати и випуск 2014 от "Икономика на индустрията" 3.11.2014 г. ... специалности в УНСС с най-дълга история, посочи проф. Илиев. Сега тя става все по-атрактивна и привлекателна. Вие също давате своя принос в лидерските позиции на нашия университет и какво по-голямо признание да сме еталон във висшето образование ...
Ректорът се срещна с представители на Висшето училище по икономика 24.10.2014 г. ... по икономическа методология и история в руския университет, д.ик.н. Татяна Четвернина, директор на Института за управление на социалните процеси и директор за развитие на международното сътрудничеството, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС по ...
УНСС ще си сътрудничи с гръцки университети 14.10.2014 г. ... на Мрежата за монетарна история на Югоизточна Европа „Изследване на Югоизточна Европа в историческа и сравнителна перспектива“, организирана с подкрепата на УНСС, Българската народна банка и Българската банка за развитие. В срещата участва и ...
Девета конференция на Мрежата за монетарна история на Югоизточна Европа „Изследване на Югоизточна Европа в историческа и сравнителна перспектива“ 10.10.2014 г. ... на Мрежата за монетарна история на Югоизточна Европа „Изследване на Югоизточна Европа в историческа и сравнителна перспектива“ събра учени и експерти в голямата конферентна зала на университета. Двудневният форум е организиран с подкрепата на ...
Дипломира се шестият випуск от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 29.9.2014 г. ... . УНСС и Университетът Нотингам Трент имат славна история и традиции и са изключително уважавани образователни институции. Носете ги винаги в сърцето си, защото имате всички основания да се гордеете, че сте техни възпитаници, каза проф. Статев. Трябва да продължим традициите, доказвайки че както винаги ...
Магистърска програма „Политическа икономия на гражданското общество” 25.6.2014 г. ... план  магистрите ще изучат основите, историята и развитието на гражданското общество. В приложен план обучаващите ще могат: да откриват (легитимират) институции на гражданското общество; да организират, управляват и финансират тяхната дейност; да осъществяват надежден маркетиг и публични ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев връчи наградите на победителите в турнира по тенис на корт за Купата на ректора на УНСС 22.5.2014 г. ... истински университет”, а в УНСС спортът има добра история. Той връчи и специалната награда на клуба за “феър-плей” на гл. ас. д-р Марко Димитров. Обща снимка с победителите и финалистите. Отляво надясно: проф. Димитър Димитров, Спас Ставрев, проф. Стати Статев, доц. Димитър Ненков, проф. ...
Кръгла маса на тема "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 19.5.2014 г. ... си води, да съчетае своите природни красоти, богата история и бързо развиващите се и генериращи най-голям туристически интерес СПА и уелнес услуги. Зам.-ректорът на УНСС проф. д-р Валентин Гоев приветства участниците във форума от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Той припомни ...
За погрешното обобщение във философията - академична лекция на д. ф. н. Венцислав Кулов 1.4.2014 г. ... от 1883 г. „Що е философия? (За понятието и историята на философията)” той заявява, че дефинирането на понятието за философия по начин, който удовлетворява всички съществуващи словоупотреби, е безнадеждна задача. (Виндельбанд 1995: 22) Могат да се посочат някои банални признаци, които ...
Среща с Дан Мур, президент на „Southwestern Advantage" 28.3.2014 г. ... „Southwestern Advantage” има близо 160 годишна история. Работи с млади студенти, които продават книги и софтуер чрез т.нар. метод от врата на врата. В летните програми на Southwestern всяка година участват между 2500 и 3000 студенти от цял свят. Те са независими търговци, а не наемни работници и ...
Публична лекция на тема: „Образованието на жените в Саудитска Арабия: история и развитие” 27.3.2014 г. ... „Образованието на жените в Саудитска Арабия: история и развитие” събра преподаватели и студенти в голямата конферентна зала. Срещата бе осъществена със съдействието на проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика”, и доц. д-р Иван Стойчев, ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 28.2.2014 г. ... по-голяма прегледност.   *** 1. Малко предистория: защо избрах тази тема? Първият вариант на лекцията беше подготвен  през март, 2013 г. Тогава, по покана на „Клуб на социолога” към УНСС, трябваше да говоря на тема „Емоции на „тълпата” и патология на ...
Обучение на американски студенти в нашия университет 4.11.2013 г. ... Христов. Той изтъкна, че катедрата има 25-годишна история, че броят на обучаваните студенти е около 1300 души годишно. Нека тези седем дни в университета и страната ни останат незабравими за вас, пожела той на американските студенти. Благодаря за партньорството и за тази важна среща, каза проф. Алън ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... , много доктори по икономика, философия, социология, история, политология, политическа икономия, финанси, журналистика, филология. Сред докладчиците имаше член-кореспондент на БАН, 14 професори, 14 доценти, 8 главни асистенти, 10 асистенти, 1 докторант, 2-ма студенти. Към тази ерудирана аудитория трябва ...
Годишна студентска научна сесия 30.10.2013 г. ... вярност към академичните традиции и към славната ни история, каза при откриването на сесията Проф. д.ик.н. Стати Статев. Той припомни, че през 1874 г. 21-годишният  студент в Цариград Стефан Бобчев пише в знаменитата си статия „За нашите млади“: „Младежо, ти, който усещаш в гърдите ...
Тържествено честване на 10-годишнината от създаването на Института по интелектуална собственост и лидерство 25.10.2013 г. ... в богато илюстрирана презентация 10-годишната история на института. Той се върна към откриването му на 13 октомври 2003 г. от президента Георги Първанов, генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) д-р Камил Идрис, министъра на образованието доц. д-р Игор ...
Посланикът на мира Юджи Мията се срещна със студенти 14.10.2013 г. ... Юджи Мията разказа своята вълнуваща история пред студентите от университета на среща, организирана от Клуба на социолога. 31-годишният японец не е непознат на българската публика. През есента на 2011 г. той пристигна в България, след като беше изминал пеш 9000 км от Китай до Лондон, ...
Научна конференция по повод 160-та годишнина на проф. Стефан Бобчев 20.5.2013 г. ... памет на нашия университет и неговата богата история, но и за страната ни. Проф. Бобчев е виден възрожденски деец, изключителен родолюбец, един от строителите на съвременна България, учен, преподавател, книжовник, общественик, държавник, дипломат, историограф, литератор, редактор на десетки ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 18.5.2013 г. ... дни, които са иманентно свързани със  славната история на нашето висше училище и бележат десетилетия академичен градеж, всеотдайни усилия на поколения преподаватели, обучение на хиляди студенти, сериозни успехи в научноизследователската работа, блестяща реализация на възпитаници, голяма част от ...
Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет 29.4.2013 г. ... английския университет Нотингам Трент вече има 7-годишна история. Той поздрави катедрата от името на ректорското и академичното ръководство с постигнатия успех и изрази надежда, че „след две година с проф. Тадаръков да връчим първите дипломи на нашите възпитаници, които достойно ще ни представят в новата ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 29.4.2013 г. ... Асрак С презентацията си на тема: „Аржентина - история и съвременност, икономика и външна политика. Двустранни отношения с България“ посланикът запозна аудиторията с географията и икономиката на Аржентина, засегна основни аспекти на нейната външна политика, коментира актуални международни проблеми ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 19.3.2018 г. ... , „Търговско знание“, „Търговска история“, „Българска и чужда търговска кореспонденция“ и честването на катедрата съвпада с годината, през която университетът отбелязва 160-годишнината от рождението на проф. Стефан Бобчев, основател и първи ректор на УНСС ...
Мениджър на годината 2011 разкри как се успява по време на криза 18.4.2013 г. ... него компания, която е утвърден лидер с над 50-годишна история в дизайна, конструирането и изработването на транспортни и потребителски опаковки от вълнообразен картон. Той се спря на развитието на пазара у нас през последните години, коментира трите възможни стратегии по време на криза, характеристиките на ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... , „Търговско знание“, „Търговска история“, „Българска и чужда търговска кореспонденция“ и честването на катедрата съвпада с годината, през която университетът отбелязва 160-годишнината от рождението на проф. Стефан Бобчев, основател и първи ректор на УНСС. Проф. ...
Ден на чуждестранните студенти в университета 21.3.2013 г. ... също, че нашата страна притежава богата природа, история и култура. Опознайте ги, за да ги обикнете, както и УНСС“, призова студентите доц. Пиримова. Приветствие от името на Студентския съвет отправи и неговият председател Антоан Шотаров. Чуждестранните студенти в зала "Научни ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 15.3.2013 г. ... Асрак С презентацията си на тема: „Аржентина - история и съвременност, икономика и външна политика. Двустранни отношения с България“ посланикът запозна аудиторията с географията и икономиката на Аржентина, засегна основни аспекти на нейната външна политика, коментира актуални международни ...
Представена бе книгата „Николай Хайтов и спорът за гроба на Васил Левски” 20.2.2013 г. ... Левски доц. д-р Ивайло Христов, преподавател по ”История на журналистиката” и „Народопсихология” в университета,  представи пред академичната общност своята нова книга „Николай Хайтов и спорът за гроба на Васил Левски”. Срещата бе организирана от катедра „Медии ...
Среща на Ректорското ръководство със Студентския съвет 14.2.2013 г. ... заместник-ректорите. Това е 43-тата сесия в 22-годишната история на нашия Студентски съвет, който е първият в България, отбеляза при откриването на форума неговият председател Калоян Димитров. Той определи като предизвикателство членството в Студентския съвет на най-престижния университет в страната, акцентира ...
Уникално дарение от наследници на проф. Стефан Бобчев 14.12.2012 г. ... знания). В книжовната памет на УНСС вече е и „История на българския народ“ на проф. Бобчев, издадена в Пловдив през 1897 г. и носеща специален етикет върху гърба на корицата с надпис „Библиотека на С.С.Бобчев“. С такива етикети са и няколко книги на български и чуждестранни автори от ...
Дипломите на МИО като "скок от висока орбита" 7.4.2014 г. ... комплимента никога не са излишни, за 60-годишната история на специалност МИО винаги се е говорило с много суперлативи. Престижа и авторитета на  специалността утвърждават именно успехите на дипломиралите се. Сред абсолвентите е и Велина Сашева, дългогогодишен главен редактор на „Вестник на ...
Римското право събра учени от пет страни в РЦДО – Хасково 30.9.2015 г. ... център за дистанционно обучение на УНСС тук има дълга история", отбеляза при откриването на форума Ирена Узунова, областен управител на Хасково. Участниците в семинара    Провеждането на семинара е стъпка в утвърждаването на УНСС като лидер сред висшите училища в Югоизточна Европа, ...
Римското право събра учени от пет страни в РЦДО – Хасково 10.11.2012 г. ... център за дистанционно обучение на УНСС тук има дълга история", отбеляза при откриването на форума Ирена Узунова, областен управител на Хасково. Участниците в семинара Провеждането на семинара е стъпка в утвърждаването на УНСС като лидер сред висшите училища в Югоизточна Европа, обучаващи ...
ИСК даде сертификати на успешно завършили професионална квалификация 28.9.2012 г. ... който е познат в цяла България, с почти половинвековна история. И много преди всички други имаме доказани традиции и професионалисти”, посочи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев при връчването на свидетелствата и сертификатите на завършилите курса по „Икономика и мениджмънт на ВиК сектора“ ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година 1.11.2012 г. ... да живее и да се развива през неговата над 90-годишна история? Кое е това в корените, което кара дървото да расте непрекъснато и да се превръща във вековен дъб, с нови и нови филизи? За мен отговорът е следният:  Това, което е заложено във фундамента на университета!“, посочи проф. Борисов. Той акцентира ...
Изявление на УНСС 26.6.2012 г. ... няма причина да се срамува нито от своята 92-годишна история, нито от настоящето си. За дискотека „Ориент 33“ На наемателя е връчено предизвестие преди три месеца. По закон той трябва да преустанови дейността на дискотеката на 3 юли т.г. След тази дата академичното ръководство ще реши какво да бъде новото ...
Спас Ставрев и Марко Димитров спечелиха Купата на ректора по тенис 23.6.2014 г. ... и гл. ас. д-р Марко Димитров от секция “Стопанска история” към катедра “Политическа икономия” спечелиха Купата на ректора по тенис. Това бе шестнадесетото издание на традиционния турнир. Организаторите са катедрата “Физическо възпитание и спорт” и АСК “Свети Георги ...
Спас Ставрев и Марко Димитров спечелиха Купата на ректора по тенис 10.10.2012 г. ... и гл. ас. д-р Марко Димитров от секция “Стопанска история” към катедра “Политическа икономия” спечелиха Купата на ректора по тенис. Това бе шестнадесетото издание на традиционния турнир. Организаторите са катедрата “Физическо възпитание и спорт” и АСК “Свети Георги Победоносец”. Тази година в турнира ...
Двоен празник чества катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 3.4.2012 г. ... си слово се спря на детайли от дългогодишната история на университетското звено. Той говори за академичността и професионализма на такива видни учени като акад. Евгений Матеев, наричан патриарха на българската икономическа наука, както и на чл. кор. проф. д.ик.н. Иван Илиев, бивш ректор на УНСС и ...
Любен Дилов-син събра пълна аудитория за книгата си "Седем часа разлика" 16.3.2012 г. ... . Книгата „Седем часа разлика" е история, вдъхновена от истински личности и събития, които се случват в момента или предстои да се случат. Често седем часа разделят вчера от днес, предопределението - от възможността сам да променяш съдбата си. Миналото ще застигне всеки, ...
Отборът на УНСС с национален приз в най-голямото международно състезание по право, ще представя България в САЩ 22.6.2012 г. ... Международния съд към ООН, има 53-годишна история, а участници в него са отборите на повече от 500 правни факултета от над 80 страни. В националните кръгове, организирани от „Сдружение за международни състезания по право", тази година участваха отборите на пет университета - УНСС, ...
Филм-импресия „Проект България“ показаха трима студенти по журналистика 12.12.2011 г. ... не е филм протест, а по-скоро събирателна история на седем милиона истории, които искат да бъдат чути и осмислени от зрителя-слушател. Момчетата са заснели филма си с бюджет от... 2,50 лв. за символичните 9 месеца, при доста по-късите периоди от седмица за написване на сценария, ...
Kандидатстудентски курсове по ЕПИ (единен приемен изпит) 29.11.2011 г. ... Математика - 60 ч. - 420 лв. - История на България - 60 ч. - 420 лв. - География на България - 60 ч. - 420 лв. - Български език и литература - 60 ч. - 420 лв. Курсовете ще се провеждат от 8.00 до 17.00 часа в сградата на Института за следдипломна ...

Предстоящо

64 results found
Доц. д.н. Георги Чанков ще представи електронната си книга „Европейско изкуство и история. Пътеводител в Античността“, част от Университетската седмица на книгата 6.11.2023 г. ... електронната си книга „Европейско изкуство и история. Пътеводител в Античността“. „Тази книга е плод на едно старо намерение – да напиша учебник за студентите, на които разяснявам европейското изкуство. Но слонът се оказа твърде голям, за да го приключа на една ...
Доц. д-р Катя Михайлова - автор на първия български учебник „Научна етика“ - гост на Университетската седмица на книгата 25.10.2023 г. ... не са от днес, а имат много по-дълга история; много други преди нас са страдали от тях, предизвиквали са ги, наблюдавали са ги отстрани, т.е. вече има натрупан практически или още емпиричен опит; емпиричният опит е осмислен, разбран, систематизиран и теоретизиран, т.е. имаме ...
Гл. ас. д-р Иван Винаров ще представи своята монография „Българската изборна система от Освобождението до днес. История, тенденции, модели за усъвършенстване“, част от Университетската седмица на книгата 2.11.2023 г. ... система от Освобождението до днес. История, тенденции, модели за усъвършенстване“. Събитието е част от Университетската седмица на книгата. Д-р Иван Винаров придобива бакалавърска, а след това и магистърска степен по политология в УНСС и ...
Доц. д-р Тодор Чобанов ще представи своето новото изследване „Произходът на прабългарите. Дебатът през XXI век“, част от Университетската седмица на книгата 20.10.2023 г. ... по рода си опит да се проследи цялата история на дискусията – от дълбока древност до наши дни, като отсява достоверното от въображаемото, фактите от заблудите, чистата наука от идеологическите внушения на едно или друго време. Доц. д-р Тодор Чобанов е ...
IV Университетска седмица на книгата 11.11.2023 г. ... си книга „Европейско изкуство и история. Пътеводител в Античността“          13.00 ч. - зала „Тържествена“ Теодора Стефанова, известна и като гадателката на Силвио Берлускони, ще представи книгата си „Осмото чувство: ...
Национален образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“ 20.9.2023 г. ... могат да създадат карта, дигитална история под формата на сторимап или друг ГИС проект на интересна за тях тема – образование, история и култура, опазване на природата и други, по избор на всеки участник. Достъп до ArcGIS Online и неговите приложения за уеб и мобилни ...
Фондация „Константин и Зиновия Кацарови" отправя покана за участие в конкурса за наградата „Професор Кацаров" за 2024 г. 8.9.2023 г. ... три области: хуманитарни науки (право и история), точни науки и изкуства (включително литература). Процедурата за кандидатстване е публикувана на страницата на фондация „Константин и Зиновия Кацарови“, както и на редица други уебсайтове, включително тези на българските ...
Дни на отворените врати на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ 19.4.2023 г. ... , а в годините на своята над 30 годишна история в работата й са участвали над 60 представители на академичните среди. В катедрата са дипломирани над 2 200 студенти и 15 докторанти в актуални направления на управлението на интелектуалната собственост като значим бизнес ресурс в ...
Публична лекция на Н. Пр. Алехандро Поланко Мата, посланик на Испания в България, на тема „История на дипломатическите отношения между България и Испания. Перспективи пред испанското председателство на ЕС през второто полугодие на 2023“ 4.4.2023 г. ... изнесе публична лекция на тема „История на дипломатическите отношения между България и Испания. Перспективи при испанското председателство на ЕС през второто полугодие на 2023 г.“ Ще бъде осигурен консекутивен превод от испански език. Модератор на конференцията ще ...
Трета национална докторантска конференция по социология 19.5.2023 г. ... . д-р Валентина Георгиева,  Катедра История и теория на културата, СУ „Св. Климент Охридски“ 14:30-15:00 Как конспиративната политическа идеология интерпретира пандемията от коронавирус? Случаят на ПП „Народна партия Истината и само истината“ ...
Университетска седмица на книгата 2023 31.3.2023 г. ... на книгата „История на българското предприемачество“ с автори гл. ас. д-р Силвия Георгиева, доц. д-р Соня Георгиева, проф. д.с.н. Цветан Давидков, проф. д.ик.н. Десислава Йорданова, доц. д-р Костадин Коларов, проф. д.н. Пенчо Пенчев, ...
Изложба „Оброчни кръстове – дигитализация на културното наследство“ 17.2.2023 г. ... . България е страна с вековна история и много легенди. Има едно място тук, което събира в едно древния култ към природата, християнските обичаи и почитта към семейството и близките. Искаме да ви разкажем за Костинброд и уникалните за региона и страната – ...
Представяне на книгата „Царството на славяните” на бенедиктинския монах Мавро Орбини 9.11.2022 г. ... при написването на „История славянобългарска”. Над 400 години книгата присъства в забранителния списък на Римокатолическата църква. Шанс историята на Орбини да бъде издадена дава папа Йоан Павел ІІ, който е поляк по рождение. „Царството ...
Международна парламентарна стипендия (IPS) на Германския Бундестаг 14.7.2022 г. ... политика, общество и история. Срок за кандидатстване: 31 юли 2022 година Допълнителна информация и документите за кандидатстване на немски език ще намерите тук. За въпроси относно IPS може да се обръщате към Посолството на Германия в ...
Стипендии за явяване на изпит за първо ниво на CFA (Chartered Financial Analyst) и FRM (Financial Risk Manager) 15.6.2022 г. ... път в своята дългогодишна история конкурс за три стипендии за подпомагане явяването на изпит за първо ниво на професионалната акредитация Chartered Financial Analyst (CFA) и две за Financial Risk Manager (FRM). Средствата са изцяло набрани от целеви ...
Научна конференция „Трансформацията на Европа – стратегическият компас на света“ 18.4.2022 г. ... модул: Политики, история и дипломация Битката за европейската история Политическите цели в пост-пандемичната и украинската кризи Дипломацията – инструмент на войната?                   ...
Научната конференция „ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ЕВРОПА – СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ КОМПАС НА СВЕТА“ 14.4.2022 г. ... модул: Политики, история и дипломация Битката за европейската история Политическите цели в пост-пандемичната и украинската кризи Дипломацията – инструмент на войната?   Организационен комитет: проф. д.н. Нина Дюлгерова - СУБ ...
Стипендии за обучение по докторантски програми към Европейския университетски институт 3.12.2021 г. ... изследвания в четири области: История и цивилизация Икономически науки Юридически науки Политически и социални науки. България е член на ЕУИ от 2016 г. като ежегодно се осигурява стипендия за един докторант в някоя от изброените области.  Националните ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА БАКАЛАВРИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТДЕЛНИ НЕЗАЕТИ МЕСТА ОТ 26 ЮЛИ ДО 28 ЮЛИ 26.7.2021 г. ... , география и икономика или история и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за ...
Международна научна конференция „Раждането на империя. Русия между Изтока и Запада“ 16.4.2021 г. ... с Института за световна история към Руската академия на науките (ИВИ-РАН) организират Международна научна конференция „Раждането на империя. Русия между Изтока и Запада“, посветена на 300-годишнина от подписването на Нищадския договор ...
МАСТЕР КЛАС КОНТРОЛИНГ – ИСТОРИЯ, СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КОНТРОЛИНГА. 27.1.2021 г. ... КЛАС КОНТРОЛИНГ – ИСТОРИЯ, СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КОНТРОЛИНГА. Начало: 19 март 2021 г. КОНТРОЛИНГ – ИСТОРИЯ, СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КОНТРОЛИНГА е специализиран курс, предназначен за работещи в сферата на ...
Покана за участие в тестовата фаза по проект „Дигитален хуманист“, финансиран по програма Еразъм + в областта на висшето образование, ключова компетентност 2 - стратегически партньорства Проект № 2018-1-IT02-KA203-048291 22.12.2020 г. ... наследство, изкуства, археология, история, философия, икономика и др.) във всеки европейски университет. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ: Кандидатурите ще се оценяват, както следва: предимство ще получат студентите, които се обучават в хуманитарни специалности ...
Обучение на докторанти по програми на Европейския университетски институт 21.1.2021 г. ... в следните 4 области: 1. История и цивилизация:  https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/DoctoralProgramme 2. Икономически науки:  https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/DoctoralProgramme 3. Юридически науки: ...
Пробен достъп до две дигитални колекции на Taylor&Francis: Cold War Eastern Europe и Secret Files from World Wars to Cold War 5.11.2020 г. ... на разузнаването, външната политика, военната история и международни отношения. Включени са и поредица от есета, написани от редакционния съвет от академични експерти, които контекстуализират материала и подчертават ключови теми. Линкове за достъп: Cold War Eastern Europe Secret Files from ...
На 21 май ще отбележим онлайн 100-годишнината на УНСС 21.5.2020 г. ... се пазят автентични документи за неговата славна история през последния един век. Бъдете здрави! Очакваме Ви в ...
100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕНИАЛНИЯ МИСЛИТЕЛ АКАДЕМИК ЕВГЕНИ МАТЕЕВ 1.4.2020 г. ... на Евгени Матеев. Най-напред, в многогодишната история на Духовната семинария акад. Евгени Матеев е бил единственият семинарист, завършил с пълно отличие обучението в семинарията. Тези двама съученици споделиха още своето огромно изумление, както и изумлението на цялата група семинаристи при едно ...
24-та конференция на Европейското дружество за история на икономическата мисъл 5.3.2020 г. ... конференция на Европейското дружество за история на икономическата мисъл, организирана от катедра „Политическа икономия“ 28 - 30 май ...
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИНОВАЦИИ 26.2.2020 г. ... успех за фирма, която е с по-малко от две годишна история.   Конкурсът  се организира съвместно с EEN при БТПП, Българската академия на науките и със съдействието на Българската банка за развитие.   Кандидатстването стартира официално от 11 ноември 2019 г. Бихме искали да Ви поканим ...
ПОКАНА за участие в тестовата фаза по проект „Дигитален хуманист“, Програма Еразъм+ 20.11.2020 г. ... (езици, културно наследство, изкуства, археология, история, философия, икономика и др.) във всеки европейски университет. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ: Кандидатурите ще се оценяват, както следва: предимство ще получат студентите, които се обучават в хуманитарни специалности (езици, културно ...
Кандидатстване за докторантски програми на Европейския университетски институт за академичната 2020/2021 година 10.1.2020 г. ... и научни изследвания в следните 4 области: История и цивилизация Икономически науки Юридически науки Политически и социални науки. През 2016 г. Министерството на образованието и науката стана пълноправен член на Европейския университетски институт. Кандидатстването ще се извършва онлайн в ...
Публична лекция на д-р Анета де ла Мар Икономова, преподавател в университета Екстернадо де Коломбия в Богота, на тема „Кризата във Венецуела. Латинска Америка и международната обстановка“ 9.4.2019 г. ... по социални науки – департамент „История“. Анета е завършила специалност „История“ в Софийския университет през 1990.  През 1996 прави магистратура по испаноамериканска литература в Института Каро и Куерво в Богота, Колумбия. Има докторат по модерна история в НБУ ...
Публична лекция на проф. Марио Лозано 8.10.2018 г. ... Бобио, централна фигура в италианската история на правото през ХХ в.“ Той е преподавател в Университета на Източен Пиемонт, в Докрантското училище за право и институции към университета в Торино, както и в Миланския университет Бикока. Удостояван е многократно с титлата почетен доктор: ...
Публична лекция на проф. Марио Лозано „Норберто Бобио, централна фигура в италианската история на правото през ХХ век“ 8.10.2018 г. ... Бобио, централна фигура в италианската история на правото през ХХ в.“ Проф. Лозано е почетен доктор на Университета на Хановер, Университета на републиката, Монтевидео, Уругвай; Университета „Карлос III“ в Мадрид и на бразилския Федерален университет на Пернамбуко. Носител ...
Представяне на романа на испански език „Хронографът на доктор Коен” на Десислава Томова, докторант в УНСС 20.2.2018 г. ... за любовта във всичките й проявления. В представената история се съчетават визуалната поетика и дрезгавия хумор с носталгията по една уязвена идентичност... за авторката: Десислава Томова е докторант с испански език на УНСС в специалност „Креативно и арт предприемачество”. Завършила e ...
Представяне на роман на испански език „Хронографът на доктор Коен” в съпровод с класическа китара 15.2.2018 г. ... за любовта във всичките й проявления. В представената история се съчетават визуалната поетика и дрезгавия хумор с носталгията по една уязвена идентичност.           за авторката: Десислава Томова е докторант с испански език на УНСС в специалност „Креативно и арт ...
БАКАЛАВЪРСКИ ПРИЕМ 2018: "Медии и журналистика", "Медия икономика" 9.5.2018 г. ... български език и литература; или история). Не забравяйте, че имате възможнст за предварително явяване на електронен или харитен Единен приемен изпит съобразно графика тук. Контакти с нас и въпроси: [email protected]; Facebook. Повече информация за изпитите на нашия сайт - тук ...
Стипендия на МОН за докторант в Европейския университетски институт 15.11.2017 г. ... и научни изследвания по история и цивилизация, икономически, юридически, политически и правни науки ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... , география и икономика, история и цивилизация и чужд език (английски, френски, немски, испански или руски). Документи за кандидатстване: - заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС); - оригинал на диплома за завършено средно ...
Национална конференция "Медиите и бежанците" 1.3.2016 г. ... "Бежанците. История, развитие и съвременни особености" - проф. д.ик.н. Владимир Чуков, ВСУ, Русенски университет "Ангел Кънчев", СУ "Св. Климент Охридски"; 11.00 - 11.30       ...
Официална среща с Декана на факултета по правни и икономичски науки на Mohammed V University, Rabat, Morocco. 27.1.2016 г. ... и обучение по парична история, теория и политика ще се проведе официална среща с Декана на факултета по правни и икономичски науки на Mohammed V University, Rabat, Morocco ...
Трета международна научна конференция SGEM за обществени науки и изкуства 27.1.2016 г. ... , антропология, археология, история, философия, история на изкуствата, съвременни изкуства, сценични и визуални изкуства, архитектура и дизайн. Публикуваните статии се представят за оценяване и индексиране от Web of Knowledge, Web of Science, Thomson ...
Церемония по удостояването на проф. Ханс Анкум с титлата "Доктор хонорис кауза на УНСС" 24.11.2015 г. ... сесии на Дружеството за история на правата на античността, Фернан де Вишер, в продължение на няколко десетилетия. Той е сред най-изтъкнатите световни специалисти в областта на римското право и историята на правните системи през Античността. Проф. Анкум ...
Младежки икономически форум 2015 30.11.2015 г. ... като за първи път в неговата история  единият от тях ще бъде изцяло за публични лекции, а другите два - за обучения с предварително записване. В публичните лекции-дискусии водеща роля ще имат известни и успели личности, ...
Трета виртуална мултидисциплинарна конференция QUAESTI 2015 26.10.2015 г. ... и други социални науки; история, археология, езици, литература, философия, религия и хуманитарни науки; икономика и бизнес икономика, банково дело, финансови теории, управление и маркетинг; право, публичноправни науки; математика, физика, химия, ...
Първа международна научна конференция "Парични политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в балканския регион" 10.7.2015 г. ... И ОБУЧЕНИЕ ПО ПАРИЧНА ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПОЛИТИКА 15-16 октомври, 9.00 ч., голяма конферентна зала Конференцията се организира от Центъра за изследвания и обучение по парична история, теория и политика към УНСС и се финансира по проект с ...
Академична лекция на доц. д-р Марко Димитров, катедра "Политическа икономия" 10.6.2015 г. ... „Стопанска история“) на тема: „Революцията на цените и нейното влияние върху световното стопанство през XVI и  XVII век“ 30 юни (вторник), 16,30 ч., зала „Научни ...
Викторина по дисциплината "История на политическите идеи" 25.11.2014 г. ... игра) по дисциплината „История на полититическите идеи“ – І част 15 декември, 14.15 ч., зала ...
Youth to Business - образователният мост между студентите и бизнес света 24.11.2014 г. ... членове и над 60-годишна история, е основен организатор на събитието. Youth to Business е нова платформа в България. Стремим се да разчупим клишетата за българския бизнес и да създадем реална представа за него. Целта ни е да изградим мост между ...
Кандидатстудентски курсове по ЕПИ (единен приемен изпит) по програмите на УНСС за учебната 2015/2016 г. 10.11.2014 г. ... 25 до 30 ХІІ.2014 г. История на България          - 60 ч.  - 420 лв. - 15, 16, 22, 23, 29 и 30.ХІ.2014 г. и от 25 до 30 ХІІ.2014 г.  География ...
Кандидатстудентски курсове по ЕПИ (единен приемен изпит) по програмите на УНСС за учебната 2015/2016 г. 28.10.2014 г. ... 25 до 30 ХІІ.2014 г. История на България          - 60 ч.  - 420 лв. - 15, 16, 22, 23, 29 и 30.ХІ.2014 г. и от 25 до 30 ХІІ.2014 г.  География ...
Национално състезание по родолюбие 27.10.2014 г. ... национална гордост – от история и география до култура, наука и изкуство. Тестовите въпроси са общо 20, всеки от които с по пет възможни отговора, като има и такива с повече от един верен отговор. Крайният резултат се изчислява според броя верни ...
Ноемврийски катедрен съвет 29.10.2014 г. ... . Обсъждане на учебник по История на цивилизациите. Обсъждане на учебник по Социология на личността на доц. Кольо Рамчев. Обсъждане и приемане на самооценки за качеството на обучението Обсъждане и приемане на програма за празник на специалността Разни ...
Среща-дискусия на тема: "Образът на Русия в България и на България в Русия" 10.4.2014 г. ... "Проблемът за фалшифицирането на историята", "Нуждата от единен европейски учебник по история", "Източно партньорство и развитие на младежките политики". 11 април (петък), 12,30 ч., зала "Научни съвети"   Ще бъде осигурен превод от ...
Девета международна конференция на Мрежата за монетарна история на Югоизточна Европа 8.10.2014 г. ... конференция на Мрежата за монетарна история на Югоизточна Европа 9-10 октомври 2014 г., голяма и малка конферентна зала Конференцията ще се излъчва онлайн. Покана за ...
Международна научна конференция "Социални науки & изкуства" 9.1.2014 г. ... , финанси и право Антропология, архитектура, история и философия International Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES and ARTS SGEM 2014 Phone: +35929753982 Fax: +35928741088 E-mail: [email protected] We’re on the Web! www.sgemsocial.org ...
Кандидатстудентски курсове по ЕПИ 20.2.2014 г. ... лв.    - от 16 до 21 юни 2014 г. - История на България       – 60 ч.  -  420 лв.   - от 16 до 21 юни 2014 г. - География България       – 60 ч.  -  420 лв.    - от 16 до 21 юни 2014 г. - Бълг. език и ...
Първа национална конференция по политическа икономия на тема: "Политическа икономия и икономическа теория" 19.11.2013 г. ... на нова парадигма и методология (в контекста на историята) Васил Проданов, доктор на философските науки, чл.-кор. на БАН, професор в катедра „Политическа икономия”, ОИФ, УНСС Кризата на икономическата теория и възраждането на политическата икономия Методи Кънев, доктор на икономическите ...
Честване на 55 годишнината на Общоикономически факултет. 16.5.2013 г. ... икономическата наука, социологията, стопанската история и политическата икономия и решенията, които те могат да предложат за алтернативите пред България ...
Лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 8.3.2013 г. ... на Р Аржентина у нас на тема: „Аржентина - история и съвременност, икономика и външна политика.  Двустранни отношения с България“ 13 март (сряда), 12.00 ч., голяма конферентна зала  Н. Пр. Гийермо Салвадор Асрак е роден на 21 декември 1951 г. в Буенос Айрес. Бакалавър по ...
Конкурси за професори и доценти 2.5.2012 г. ... , научна специалност Икономика и управление (история на военната икономика и европейска архитектура на сигурност) – един; професионално направление 3.6 Право, научна специалност Трудово право и обществено осигуряване – един; професионално направление 3.6 Право, научна специалност Гражданско ...
Краен срок за подаване на регистрационни карти за участие във втора предварителна кандидатстудентска изпитна сесия 23.3.2012 г. ... - Математика от 9.00 часа 18 март (неделя) - История на България от 14.00 часа Втора предварителна сесия График на изпитите 1 април (неделя) - Български език и литература от 9.00 часа 1 април (неделя) - География на България от 14.00 часа 8 април (неделя) - Математика от 9.00 часа 8 ...
Краен срок за подаване на регистрационни карти за участие в първа предварителна кандидатстудентска изпитна сесия 9.2.2012 г. ... - Математика от 9.00 часа 18 март (неделя) - История на България от 14.00 часа Втора предварителна сесия График на изпитите 1 април (неделя) - Български език и литература от 9.00 часа 1 април (неделя) - География на България от 14.00 часа 8 април (неделя) - Математика от 9.00 часа 8 ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене