Резултати от търсене за Изпитна сесия

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

70 results found
Допълнителен прием 23.7.2021 г. ... от редовната изпитна сесия. Кандидат-студентите, които са завършили средно образование и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация, и ...
Документи и такси за кандидатстване 8.7.2021 г. ... . Таксите за всяка отделна изпитна сесия са: · за един изпит - 50 лв.; · за всеки следващ изпит (от една изпитна сесия) - 20 лв.; · при кандидатстване само по документи се заплаща такса за участие в кандидатстудентски конкурс - 50 лв. ...
ПРИЕМ 2021-2022 14.6.2021 г. ... и участие в редовната изпитна сесия: от 14 юни до 29 юни 2021 г. Къде да кандидатствам? Опознайте виртуално университета, запознайте се с ръководството на Университета, с деканите, с ръководителите на катедри и с преподавателите, за да ...
Редовни изпити и класирания тест1 2.3.2021 г. ... и участие в редовната изпитна сесия:  от 14 юни до 29 юни 2021 г. ГРАФИК за провеждане на редовните изпити за учебната 2021/2022 г., м. юли Изпит Дата Начален час Български език и литература 2 юли ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити 26.3.2021 г. ... изпит/и.   Таксите за изпитна сесия са: за един изпит – 50 лв. за всеки следващ изпит в изпитната сесия – 20 лв. Това означава, че ако кандидат-студентите се явяват например на изпит по География на България и на изпит по Български език и ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните онлайн изпити 2.6.2020 г. ... за участие в предварителната онлайн изпитна сесия: 1. Регистрационна карта 2. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България. Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с ...
Лятна условна сесия - Бакалаври 10.6.2020 г. ... , от сайта на УНСС (unwe.bg) избирате ИЗПИТНА СЕСИЯ (в горния десен ъгъл, от "светкавицата"). След това избирате Бакалаври, Хасково, Дистанционно....След това избирате направлението или специалността, която СТЕ В МОМЕНТА, а за семестър - СЕМЕСТЪРА ОТ КОЙТО Е УСЛОВНИЯ ВИ ИЗПИТ! ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителни изпити 6.3.2020 г. ... изпит. Таксите за всяка отделна изпитна сесия са: за един изпит – 50 лв.    за всеки следващ изпит (от една изпитна сесия) – 20 лв.  Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... . След приключване на последната изпитна сесия, студентите от специалността подават молба-образец за полагане на държавен изпит в отдел "Студенти" в определения за това срок. Държавният изпит се провежда от държавна изпитна комисия, в срокове, утвърдени и оповестени с ...
Документи за кандидатстване за редовна изпитна сесия и класиране 11.6.2020 г. ... в класиране.   Таксите за редовна изпитна сесия и класиране са: за един изпит – 50 лв. за всеки следващ изпит в изпитната сесия – 20 лв. класиране по документи с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит - матура – 50 лв. Това означава, че ако ...
Често задавани въпроси 23.4.2021 г. ... сесии, така и за участие в редовната изпитна сесия и класиране.   Лично ли се подават документите за кандидатстване? Отговор: Не само. Попълването и подаването на документите се извършват лично от кандидат-студента ИЛИ с нотариално заверено пълномощно на приносителя, ...
Предварителни изпити 5.5.2021 г. ... най-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена. С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането, само ако отговарят на условието за кандидатстване и подадат документи в определените срокове.   ГРАФИК за провеждане ...
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... най-малко 4 месеца преди първата изпитна сесия. Научните ръководителисе определят на КС въз основа на списъците на студентите, като научни ръководители могат да бъдат хабилитирани и нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен „доктор“. ...
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ В РЦДО -ХАСКОВО 7.5.2021 г. ... най-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена. С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането, само ако отговарят на условието за кандидатстване и подадат документи в определените срокове.   ГРАФИКза провеждане ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем. 28.10.2016 г. ... изпитна сесия Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова  23.10.2016 09.00 - 16.45 504 Управление на знанията Л доц. д-р Н.Миронова 30.10.2016 09.00 - 16 ...
Поправителна сесия 13.7.2016 г. ... ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на сделките по ...
РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 13.7.2016 г. ... ИЗПИТНА СЕСИЯ на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на сделките по търговско посредничество доц. д-р Янко ...
СК2 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 2 - ри семестър Количествени методи и модели И проф. Веселка Павлова 11.06.2016 09:00 - - 204 Дипломиране 2 - ри семестър Краен срок за предаване на ПД 10.06.2016 ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... месец след приключването на зимната поправителна изпитна сесия на  календарната година, следваща годината на семестриалното завършване; 4. заключителна поправителна, която се провежда едновременно с редовната дипломна сесия на следващия випуск. (3) Държавните изпити за специалност ...
Редовни изпити и класирания 7.5.2021 г. ... документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия:  от 14 юни до 29 юни 2021 г. В РЦДО ХАСКОВО се приемат документи и на кандидат-студентите за УНСС - София ГРАФИКза провеждане на редовните изпити за учебната 2021/2022 г., м. ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... сесия с новия график на годишната поправителна изпитна сесия (чл. 28, ал. 2, т. 1) В чл. 39, ал. 1 трябва да се направи промяна в мястото на текстовете „придобилите ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” със срок на обучение не по-малък от пет години” ...
ПФПБ - 4 сем. 11.6.2015 г. ... изпитна сесия 31.05.2015 г. Европейска интеграция 09:00 - И доц. Емилия Георгиева 301 13.06.2015 г. Маркетинг в публичния сектор 09:00 - И проф. Цветка ...
ПФ3 - 2 сем. 24.6.2015 г. ... . Александър Вълков 501 Редовна изпитна сесия 30.05.2015 г. Количествени методи и модели 09:00 - И проф. Веселка Павлова 303 07.06.2015 г. Анализ "Разходи-Ползи" 11:30 - И проф. Румен Брусарски 406 13.06.2015 г ...
ПФ4 - 4 сем., заедно с ПФ3 - 3 сем. 10.6.2016 г. ... изпитна сесия 4 - ти семестър Маркетинг в публичния сектор И проф. Цветка Стоенчева 04.06.2016 10:00 - - 304 Поправителна сесия 4 - ти семестър Бюджетно счетоводство ПИ проф. Даниела Фесчиян 04.06 ...
ПФ4 - 2 сем., заедно с ПФ3 - 1 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 2 - ри семестър Публични финанси И проф. Румен Брусарски 28.05.2016 11:00 - - 302 Фискална децентрализация И доц. Пресияна Ненкова 04.06.2016 11:00 - - 503 Държавна публична ...
ПФ4 - 1 сем. 15.1.2016 г. ... . Редовна изпитна сесия 16.01.2016 г. Математика 09:00 - И доц. Мая Микренска 505 17.01.2016 г. Основи на правото 09:00 - И проф. Христина Балабанова 406 30.01.2016 г. Статистика 09:00 - И проф. ...
СКПБ - 4 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 4 - ти семестър Магистърски спецсеминар И проф. Даниела Фесчиян 28.05.2016 09:30 - - 501 Финансиране на политически партии и И проф. Даниела Фесчиян 28.05.2016 ...
СКПБ - 2 сем. 12.6.2016 г. ... изпитна сесия 2 - ри семестър Спецкурс по счетоводство в И проф. Даниела Фесчиян 04.06.2016 09:00 - - 303 публичния сектор Анализ на финансовите отчети на И проф. Даниела Фесчиян 04.06.2016 ...
СК3 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 3 - ти семестър Количествени методи и модели И проф. Веселка Павлова 11.06.2016 09:00 - - 204 Поправителна сесия 3 - ти семестър Анализ на финансовите отчети на ПИ проф. Даниела ...
СК3 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... сектор Редовна изпитна сесия 2 - ри семестър Спецкурс по управленско счетоводство И проф. Стоян Стоянов 28.05.2016 10:00 - - 501 Спецкурс по финансово счетоводство И гл.ас. Мария Маркова 29.05.2016 ...
СК4 - 4 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 4 - ти семестър Количествени методи и модели И проф. Веселка Павлова 11.06.2016 09:00 - - 204 Поправителна сесия 4 - ти семестър Финансово-счетоводен мениджмънт ...
СК4 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... сектор Редовна изпитна сесия 3 - ти семестър Спецкурс по управленско счетоводство И проф. Стоян Стоянов 28.05.2016 10:00 - - 501 Спецкурс по финансово счетоводство И гл.ас. Мария Маркова 29.05.2016 ...
СК4 - 2 сем. 15.5.2016 г. ... изпитна сесия 2 - ри семестър Счетоводство на банките И проф. Даниела Фесчиян 03.04.2016 09:30 - - 303 Управленско счетоводство И проф. Стоян Стоянов 07.05.2016 ...
СK4 - 1 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 1 - ви семестър Основи на счетоводството И гл.ас. Мария Маркова 29.05.2016 12:00 - - 302 Макроикономика И проф.Ст.Статев;ас.Д.Дамянов 04.06.2016 ...
ЛЯТНА СЕСИЯ сесия 2020/2021 г.: 7.6.2021 г. ... , зали и др. Лятна РЕДОВНА изпитна сесия Икономика, общество и човешки ресурси спец. "Икономика" I курс II курс III курс IV курс Финанси, счетоводство и контрол спец. "Счетоводство и контрол"          ...
Учебен график 13.7.2021 г. ... поправителна и условна изпитна сесия 24.01.2022 30.01.2022 1 седмици Зимна поправителна сесия в РЦДО – Хасково 24.01.2022 06.02.2022 2 седмици Летен семестър 31.01.2022 14.05.2022 15 седмици Лятна сесия 16.05.2022 05.06.2022 3 ...
Таксите за всяка отделна изпитна сесия са: 21.3.2014 г. ... и литература в рамките на една и съща изпитна сесия, те заплащат за първия изпит 50 лв., а за втория изпит – 20 лв., защото двата изпита са в рамките на една и съща изпитна сесия. Ако кандидат-студентите се явяват на изпит/и в рамките на повече от една изпитна сесия, за ...
За да участвате в предварителните изпитни сесии, е необходимо да подадете: 19.1.2015 г. ...   Първа предварителна изпитна сесия - хартиен носител (ЕПИ),                                           Втора предварителна изпитна сесия - хартиен ...
Прием 12.9.2016 г. ... конкурсен изпит по време на редовната изпитна сесия не заплащат такса! От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават: инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 % - представят решение на ТЕЛК; военноинвалиди и военнопострадали - документ за ...
Учебен график - Пловдив 10.9.2013 г. ... седмици 3. Зимна условна изпитна сесия 03.02.2014 г. 09.02.2014 г. 1 седмици 4. Летен семестър 27.01.2014 г. 17.05.2014 г. 15 седмици 5. Лятна сесия 19.05.2014 г. 08.06.2014 г. 3 ...
Учебна практика 7.5.2020 г. ... на всеки негов стажант. По време на зимната изпитна сесия, след 7-ми семестър на IV-ти курс, се провежда изпит-защита на проведената учебна практика. Защитата включва: представяне на доклад за извършената дейност по време на стажа (по образец), служебна бележка - подписана и ...
РЦДО-Хасково 2.2.2018 г. ... разписание тук. Виж изпитна сесия тук ...
Обучение 1.7.2021 г. ... . В края на всеки семестър има редовна и условна изпитна сесия. Учебната година приключва с провеждане на годишна поправителна сесия.          Учебните занятия са лекции и упражнения. Лекциите се провеждат по потоци, а упражненията – по учебни групи. ...
Обучение 11.7.2019 г. ... края на всеки семестър има редовна и поправителна изпитна сесия. Учебната година приключва с провеждане на годишна поправителна сесия.          Учебните занятия са под формата на лекции.   График за учебния процес Разписание Изпитна сесия Държавни ...
Изпитна сесия - София 25.5.2021 г. ... за условната сесия се вижда от падащото меню "Вид сесия" като посочвате семестъра и направлението/специалността, в които сте записани в момента! Студентите се присъединяват към изпита от бутона "Онлайн занятие" ...
Документи и такси 9.4.2012 г. ... лв. в рамките на една и съща кандидатстудентска изпитна сесия. Ако например държите изпит по математика, ще платите 50 лв., въпреки че ще решавате тестове от модул 1, модул 2 и модул 3. Ако освен на математика ще се явите и на изпит по български език и литература - трябва да платите още 20 лв ...
Какво е ЕлЕПИ? 6.2.2012 г. ... оценка за даден изпит, независимо в коя изпитна сесия е получена и дали е от ЕПИ или ЕлЕПИ. Желаем ви ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... се взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.   Чл. 27. (1) С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането само ако отговарят на изискванията в настоящия правилник и подадат документи в определените срокове - ...
Изпитна сесия 14.1.2019 г. ... Годишна поправителната сесия се провежда: 1. За двусеместриалното обучение – след втория семестът; 2. За трисеместриалното обучение – след втория семестър (за изпитите от първи и втори семестър) и след третия семестър (за изпитите от трети семестър); 3. За четирисеместриалното ...
Изпитна сесия 13.11.2017 г. ... ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 20.4.2021 г. ... .2021г. 9.00-15.45ч. 9.00-15.45ч. ИЗПИТНА СЕСИЯ  специалност “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”  МАГИСТРИ втори семестър на уч. 2020/2021 г.  прием септември 2020 г ...
Стажантски програми 27.3.2012 г. ... стаж. По време на редовната изпитна сесия, след 7-ми      семестър на студентите от IV-ти      курс от специалността, се провежда защита на проведената учебна практика.      Защитата включва ...

Новини

12 results found
ВАЖНО! - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. октомври 2021г. 13.7.2021 г. ... . Защитата на дипломни работи през есенната държавна изпитна сесия  ще се проведе на 11.10.2021 г. от 9.00ч. за студентите от специалности “Бизнес логистика”, „Стопанска логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките с ...
Приемът в УНСС продължава 24.6.2021 г. ... на заявления за класиране и участие в редовната изпитна сесия става по три начина - електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС, в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково, както и Регионалните бюра по градове на центъра за ...
Започна приемът в УНСС 14.6.2021 г. ... да подават заявления за класиране и участие в редовната изпитна сесия до 29 юни по три начина - електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС, в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково, както и Регионалните бюра по градове на центъра за ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври 11.6.2021 г. ... приема на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия, какви са сроковете? Да, от 14 юни започваме прием за всичките 43 бакалавърски специалности, както и за магистърска степен „Право“. Кандидат-студентите могат да изберат да кандидатстват с матура или да се явят на изпит, ако ...
#unwemedia Tips&Tricks, еп. 2: онлайн изпити 17.5.2021 г. ... време за лятната онлайн изпитна сесия, а с това - и за втория епизод от рубриката на комуникационния ни екип - #unwemedia Tips&Tricks. Той е посветен на съветите за подготовка и работа по време на онлайн ...
Доц. д-р Спас Ставрев: Студентите на УНСС могат да практикуват 12 вида спорт в най-модерния университетски спортен център в България - „Бонсист“ 16.3.2021 г. ... , който организираме от 2010 година в периода на зимната изпитна сесия. Тазгодишните победители в XII турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС“ Филип Дандолов и Людмила Иванова позират с ректора проф. д-р Димитър ...
Доц. д-р Спас Ставрев: Студентите на УНСС могат да практикуват 12 вида спорт в най-модерния университетски спортен център в България - „Бонсист“ 29.3.2021 г. ... , който организираме от 2010 година в периода на зимната изпитна сесия. Тазгодишните победители в XII турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС“ Филип Дандолов и Людмила Иванова позират с ректора проф. д-р Димитър ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 13.7.2020 г. ... . Защитата на дипломни работи за есенната държавна изпитна сесия на студентите от специалности “Бизнес логистика”, „Стопанска логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език“, ...
Задължителна учебна практика за 3-ти курс 29.5.2020 г. ... , за да получите оценка за стажа по време на зимната изпитна сесия през следващата учебна година 2020/2021.   След като изкарате стажа и подготвите документите (с подписи и печат), моля сканирайте ги и ги изпратете на мейла на ръководителя на стажа най-късно до края на септември: anaydenov@unwe.bg ...
ВАЖНО!!! Извънредна изпитна сесия по "Статистика" и "Статистически изследвания" при доц- д-р Александър Найденов 3.10.2018 г. ... изпитна сесия по "Статистика" и "Статистически изследвания" при доц- д-р Александър Найденов ще се проведе на 09 октомври 2018 г. от 11:00 ч. в кабинет 2079 ...
Стаж на студенти от специалност „Статистика и иконометрия”, лято 2014 г. 9.6.2014 г. ... място за заверка и оценяване: • Изпитна сесия на зимен семестър на 2014/2015 г., УНСС-София, катедра „Статистика и иконометрия” Ръководител на стажа: гл.ас. д-р Александър Найденов За контакти: кабинет 2079, email: anaidenov@gmail.com, сайт: www ...
Пет най-високи отличия в церемонията „Студент на годината на УНСС 2012“ 4.5.2012 г. ... възпитаниците успех на предстоящата изпитна сесия.  Авторитетното жури Проф. Статев връчва наградата на Магдалена Стефанова Проф. Благой Колев стана носител на приза „Преподавател на годината на УНСС 2012“, който му бе връчен от председателя на ...

Предстоящо

35 results found
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. октомври 2021г. 13.7.2021 г. ... работи през есенната държавна изпитна сесия  ще се проведе на 11.10.2021 г. от 9.00ч. , за студентите от специалности “Бизнес логистика”, „Стопанска логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление ...
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ В ОКС "БАКАЛАВЪР" 2021/2022 16.6.2021 г. ... класиране и участие в редовната изпитна сесия:  от 14 юни до 29 юни 2021 г ...
Условна изпитна сесия 11.5.2021 г. ... провеждане на лятна условна изпитна сесия от преподаватели към катедра „Управление“ в периода от 07.06.2021г. до 13.06.2021г. вкл.   № Дисциплина Дата за условен изпит Начален ...
Изпитна сесия за специалност Управленско консултиране 11.5.2021 г. ... за редовна и поправителна изпитна сесия за специалност Управленско консултиране - първи летен семестър. Изпитите ще се проведат онлайн в MS Teams.   Дисциплина Преподавател Дата и час за лятна редовна сесия Дата и ...
Изпитна сесия за специалност БА-ВМ, 3 сем. 11.5.2021 г. ... за редовна и поправителна изпитна сесия за специалност Бизнес Администрация със специализация Висш мениджмънт 3 сем., - втори летен семестър. Изпитите ще се проведат онлайн в MS Teams.   Дисциплина Преподавател Дата и час за лятна ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - редовна сесия м. юни 2021г. 4.6.2021 г. ... работи за лятната държавна изпитна сесия на студентите от специалности “Бизнес логистика”, „Стопанска логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките с преподаване на ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, М. МАРТ 2021 за студентите от специалностите към катедра “Финансов контрол” – ОКС “Магистър” 29.1.2021 г. ... работи за Мартенската държавна изпитна сесия се предават в кабинет № 1034”А (Катедра „Финансов контрол“) на хартиен и електронен носител на 24 и 25.02. 2021 г между 10.00 и 12.00 часа. Хартиеният носител следва да е с подпис от научния ...
Условна изпитна сесия 16.12.2020 г. ... Р А Ф И К  за провеждане на условни изпити от преподаватели към катедра „Управление“   № Дисциплина Дата за условен изпит Начален час Преподавател   1 Основи на управлението 30.01.2021г. от 9.00 ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, М. ОКТОМВРИ 2020 - за студентите от специалностите към катедра “Финансов контрол” – ОКС “Магистър” 15.9.2020 г. ... работи за Октомврийската държавна изпитна сесия се предават в кабинет № 1034”А (Катедра „Финансов контрол“) на хартиен и електронен носител от 05 до 07.10. 2020 г между 10.00 и 12.00 часа. Хартиеният носител следва да е с подпис от научния ръководител на ...
Условни изпити на 14.09.2020 г. 11.9.2020 г. ... изпити от извънредната условна изпитна сесия ще се проведат на 14.09.2020 г. от 13,30 ч. в зала 2117 ...
Извънредна сесия 14 - 18.09.2020 г. 10.9.2020 г. ... да видите в сайта на УНСС - Бакалавър - Изпитна сесия - търсите по препадавател ...
Извънредна сесия в периода 14 - 18.09.2020 г. 10.9.2020 г. ... да видите в сайта на УНСС - Бакалавър - Изпитна сесия - търсите по препадавател ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 13.7.2020 г. ... на дипломни работи за есенната държавна изпитна сесия на студентите от специалности “Бизнес логистика”, „Стопанска логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките с преподаване на английски ...
ЛЯТНАТА УСЛОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 27.5.2020 г. ... УСЛОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ за ОКС „БАКАЛАВЪР“   ще се проведе на 17.06.2020г. /сряда/ от 9.00 часа, ОНЛАЙН от титулярите на дисциплините през текущата учебна година по следните ...
Защита на магистърски тези 6.7.2020 г. ... през редовната лятна изпитна сесия на учебната 2019/20 г. ще се проведе в онлайн формат. Информация за  защита на дипломни работи за студентите, завършващи ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“ и специалност ...
ЗИМНАТА УСЛОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 7.1.2020 г. ... УСЛОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ за ОКС „БАКАЛАВЪР“ ще се проведе на 04.02.2020г. /вторник/ от 10.00 часа, в зала 2009 по следните дисциплини:   Основи на управлението Основи на управлението на английски език Основи на управлението ДО ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия 4.10.2019 г. ... на дипломни работи за есенната държавна изпитна сесия на студентите от специалности “Бизнес логистика”, „Стопанска логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките с преподаване на английски ...
Прием на документи за кандидатстване в бакалавър 11.6.2019 г. ... от последната възможност - редовната изпитна сесия, която се провежда по съответния график в началото на м.юли (можете да намерите датите на изпитите в "Прием бакалаври"-> "Редовни изпити"). За участие в редовните кандидатстудентски изпити през м.юли документи се подават от 10 ...
ЗИМНА УСЛОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 19.12.2018 г. ... УСЛОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ОКС „БАКАЛАВЪР“ ще се проведе на 04.02.2019г. /понеделник/ от 11,00 часа, зала 2006 по следните дисциплини:     -         Основи на ...
BULATSA набира ръководители на полети 29.5.2018 г. ... по документи е постоянен, а следващата изпитна сесия ще бъде обявена през есента на 2018 година. В BULATSA вече се провеждат изпитите по английски език, които компанията осигурява безплатно за одобрените кандидати. Успешно преминалите изпита по английски език се явяват и на тест ...
Прием с изпит в РЦДО-Хасково 14.6.2017 г. ... изпит или за явяване на редовна изпитна сесия се подават в РЦДО-Хасково от 14 юни до 30 юни 2017 г. За информация: 038/ 623 354; 038/ 664 557 e-mail: priem.haskovo@unwe ...
Държавен изпит - Защита на дипломни работи - редовна изпитна сесия, юли 2017 15.5.2017 г. ... ВНИМАНИЕТО НА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА” – БАКАЛАВЪР,  “СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА” И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ - МАГИСТЪР   ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.07.2017 Г. ОТ 13 ...
Стаж на студенти от специалност „Статистика и иконометрия”, лято 2014 г. 9.6.2014 г. ... 1,5. Време и място за заверка и оценяване: • Изпитна сесия на зимен семестър на 2014/2015 г., УНСС-София, катедра „Статистика и иконометрия” Ръководител на стажа: гл.ас. д-р Александър Найденов За контакти: кабинет 2079, email: anaidenov@gmail.com, сайт: www.statistika ...
Важно! Онлайн анкети чрез системата Web-студент за качеството на преподаване в УНСС 25.1.2013 г. ... ще е отворена до приключването на редовната изпитна сесия. Благодарим за вашето съдействие и участие в ...
Краен срок за подаване на регистрационни карти за участие във втора предварителна кандидатстудентска изпитна сесия 23.3.2012 г. ... (на хартиен носител) Срокове за подаване на регистрационни карти за участие в предварителните кандидатстудентски изпитни сесии от 6 февруари до 7 март - за явяване на първа предварителна сесия от 6 февруари до 28 март - за явяване на втора предварителна сесия Първа предварителна сесия График на ...
Краен срок за подаване на регистрационни карти за участие в първа предварителна кандидатстудентска изпитна сесия 9.2.2012 г. ... (на хартиен носител) Срокове за подаване на регистрационни карти за участие в предварителните кандидатстудентски изпитни сесии от 6 февруари до 7 март - за явяване на първа предварителна сесия от 6 февруари до 28 март - за явяване на втора предварителна сесия Първа предварителна сесия График на ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене