Акредитация
Обновено: четвъртък, 23 март 2023 13:33

Програмна акредитация

Професионално направление

Дата на дадена акредитация** / Срок на валидност на акредитацията

Оценка

Капацитет по образователно-квалификационни степени

бакалавър

магистър

общо

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

28.10.2021 г.**

 9,06

320

80

400

3.3.

Политически науки

03.11.2022 г.**

9,14

850

90

940

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки 

23.12.2022 г.

9,42

480

100

580

 3.6.

Право

28.07.2022 г.

9,19

 

1 500

1 500

3.7.

Администрация и управление

27.05.2026 г.

9,86

3 000

1 400

4 400

3.8.

Икономика

22.03.2025 г.

9,90

13 000

6 500

19 50

* нова акредитация съгласно графика за програмна акредитация на професионално направление

**Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2 от ЗВО