Акредитация
Обновено: петък, 11 септември 2020 11:17

Програмна акредитация

Професионално направление

ОКС

Оценка

Капацитет

Акреди-тацията е дадена на:

Акреди-тацията е валидна до:

Внасяне на доклад-самооценка в НАОА до:

3.8. Икономика

бакалавър, магистър Оценка 9,90

19 500

13 000 ОКС  “Бакалавър”,
6 500 ОКС  “Магистър”
(редовна и
дистанционна форма)

22.03.2019 г.,
шест години

22.03.2025 г.

22.03.2024 г.

3.7. Администрация и управление

бакалавър, магистър Оценка 9,86

4 400

3 000 ОКС “Бакалавър”,
1 400 ОКС  “Магистър”
(редовна и
дистанционна форма)

27.05.2020 г.,
шест години

27.05.2026 г.

27.05.2025 г.

3.6. Право

магистър Оценка 9,19

1 500

28.07.2016 г.,
шест години

28.07.2022 г.

28.07.2021 г.

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

бакалавър, магистър Оценка 9,42

580

480 ОКС  “Бакалавър”,
100 ОКС  “Магистър”

23.12.2016 г.,
шест години

23.12.2022 г.

23.12.2021 г.

3.3. Политически науки

бакалавър, магистър Оценка 9,06

940

850 ОКС  “Бакалавър”,
90 ОКС  “Магистър”

03.11.2015 г.,
шест години

03.11.2021 г.

03.11.2020 г.

3.1. Социология, антропология и науки за културата

бакалавър, магистър Оценка 9,03

400

320 ОКС  “Бакалавър”,
80 ОКС  “Магистър”

16.03.2015 г.,
шест години

16.03.2021 г.

16.03.2020 г.