Нашият Университет
Обновено: петък, 12 април 2024 11:14

УНСС №1


 ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С УНСС

#ИзбирамУНСС #ТвоятУниверситет


Лидер във висшето образование

Университетът за национално и световно стопанство е най-старият, най-авторитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа. Академичното ръководство си поставя за водеща цел – Университетът, както винаги досега, да подготвя елита на страната ни, да бъде лидер в българското висше образование, неделима част от европейското образователно и изследователско пространство, и предпочитано място за младите хора, които искат да получат модерно образование, да предлага конкурентоспособни образователни услуги.

УНСС е лидер и в класацията на професионалните направления на висшите училища у нас, които дават на своите випускници шанс за най-добри доходи. По данни на Националния осигурителен институт 97,5 на сто от завършващите УНСС се реализират на пазара на труда. Голяма част от неговите випускници са на високи позиции в публичната администрация и бизнеса. Държавните и частните работодатели приемат дипломата на УНСС като гаранция за отлична подготовка и висок професионализъм на неговите възпитаници.


УНСС №1

УНСС получи  от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) най-високата оценка – 9.80 сред всички български университети. Оценката на НАОА е валидна до 14.12.2029 г. Институционалната акредитация заедно с рейтинга на висшите училища е най-важният атестат за качеството на образование в съответното висше училище. Това е оценка не само на обучителния процес, а на всичко, което самата институция предлага от момента на започване на обучението до дипломирането. Сертификатът за оценката бе връчен на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров от председателя на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. д-р Елиза Стефанова.

За поредна година Университетът за национално и световно стопанство получи „Академичен Оскар". Рейтинговата система на висшите училища определя УНСС за „Висше училище с най-висока институционална акредитация според НАОА и най-престижно висше училище в професионално направление „Икономика“ според работодателите и преподавателите във висшите училища“. Наградата бе връчена от финансовия директор на „Кауфланд България“ Иван Георгиев, които е и възпитаник на УНСС.

УНСС е първото българско висше училище, което е сертифицирано по ISO 27001:2022 за информационна сигурност. Този международен стандарт гарантира, че Университетът отговаря на всички законови изисквания по отношение на сигурността на информацията както и на добрите световни практики в тази област. Сертификатът бе връчен на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров от управителя на „Бюро Веритас България“ Станимир Смилков.


Наши възпитаници в държавния елит

В своята 103-годишна история преподавателите и възпитаниците на УНСС са видни учени, държавни дейци, премиери, министри, депутати, политици, посланици, представители в държавното управление, стопанския и неправителствения сектор, представители на страната ни в авторитетни престижни международни организации и финансови институции, кметове, общественици, бизнесмени, банкери и др. Сред тях е първият български еврокомисар след влизането в сила на Лисабонския договор, първият българин управляващ директор на Международния валутен фонд, първият българин генерален директор на Евростат.

През годините министър-председателите на България, които са получили образованието си в Университета, са 10, в т.ч. и първата жена премиер. Сред възпитаниците на УНСС са и 4 председатели на Народното събрание, 108 министри и 10 управители на БНБ. Техните имена са изписани на Стената на славата в сградата на Университета.


Традиция на над 100 години

УНСС е създаден през 1920 г. от 11 видни професори, стопански дейци и общественици, историци, социолози и юристи като Свободен университет за политически и стопански науки (СУПСН). Основател и първи ректор е проф. Стефан Бобчев – европейски възпитаник, патриот, министър на народното просвещение, дописен член на няколко чуждестранни академии на науките. През 1940 г. СУПСН е трансформиран в Държавно висше училище за финансови и административни науки, през 1952 г. – във Висш икономически институт „Карл Маркс“, а през 1995 г. – в Университет за национално и световно стопанство с решение на Народното събрание.

Академичният съвет на Свободния университет до 1928-1929 г.:

горе - от ляво надясно: проф. Д. Мишайков, проф. П. Стоянов, д-р Н. Иванов;

долу – от ляво надясно: проф. А. Иширков, проф. Т. Кулев, проф. С. Бобчев, проф. П. Богаевски


През 2020 г. стартира рубриката „Жива памет“, която има за цел в дигитална среда да запознае днешните млади хора със светлите умове, изградили авторитета на най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа. През 2023 г. Университетът отбелязва 170 години от рождението на своя патрон.


Мисия и визия

УНСС формира високообразовани личности, които водят обществото към по-съвършен, хуманен и устойчив свят. Той е отговорен да поддържа и развива високоерудиран академичен състав от изявени, национално и международно признати преподаватели и учени. Университетът е морално отговорен да се утвърждава и развива като безспорна, уважавана и ценна територия на националното и европейското образователно и изследователско пространство.


Новото столетие

В УНСС има осем факултета: Общоикономически, Финансово-счетоводен, Управление и администрация, Икономика на инфраструктурата, Международна икономика и политика, Приложна информатика и статистика, Бизнес факултет и Юридически факултет; 36 катедри; 4 института; 32 научноизследователски центъра и др.

Преподавателите са 871 души – редовни и хонорувани.

Университетът притежава система за управление на качеството на обучението, сертифицирана от NQA съгласно международния стандарт ISO 9001:2015.

УНСС има високи конкурентни позиции. В него се обучават близо 19 хиляди студенти в 53 бакалавърски и над 90 магистърски специалности, последните са обособени в 5 направления: Икономика; Администрация и управление; Политически науки; Социология, антропология и наука за културата, Обществени комуникации и информационни науки.


Сътрудничество

УНСС си сътрудничи с близо 180 университета и научноизследователски мрежи от цял свят, с които работи по съвместни магистърски програми и научноизследователски проекти, обмен на студенти и преподаватели и др.

Въведена е кредитна система, която осигурява възможност за мобилност на студентите както между отделните специалности, така и в други висши училища у нас и в чужбина.

Университетът е с една от най-високите годишни оценки съгласно заложените от Министерството на образованието и науката политики.

Предлагат се и съвместни магистърски програми с университети в страната – Стопанска академия „Димитър Ценов“, Свищов; Тракийски университет, Стара Загора, Национална спортна академия „Васил Левски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, предстоят споразумения и с други университети.


Гости и лектори

През годините гости на нашия университет са били президентът Румен Радев, министърът на енергетиката Росен Христов, бившият министър-председател на Гърция Георгиус Папандреу, американският дипломат Джонатан Баят, началникът на Административния отдел на Посолството на САЩ в България, посланикът на Република Южна Африка в България Н. Пр. г-н Табо Тахе, Шеймъс Боланд, президент на група ІІІ „Организации на гражданското общество“ в Европейския икономически и социален комитет и много други значими фигури в обществения живот.

Гост-лектори в УНСС винаги са били видни личности от управлението на държавата и бизнеса като вицепрезидентът Илияна Йотова, министърът на туризма д-р Илин Димитров, вицепремиерът и министър на икономиката (2001-2003 г.) Николай Василев, ръководителят на офиса на Европейската инвестиционна банка в България Теодор Радонов, ръководителят на представителството на Европейската комисия в Хърватия Огнян Златев, експерти от „Ай Би Ем България“, генералният директор на БТА Кирил Вълчев. Лекции пред студентите изнесоха и Техни Превъзходителства посланикът на кралство Испания у нас Алехандро Поланко Мата, посланикът на Република Аржентина в България  Алфредо Атанасоф, посланикът на Чешката република в България  Лукаш Кауцки и др.


Доктор хонорис кауза на УНСС

Носители на почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ са авторитетни личности от Европа и САЩ, сред които проф. Джоузеф Стиглиц и проф. Пол Кругман, носители на Нобелова награда по икономика, Франц Фишлер, еврокомисар по земеделието, проф. Вацлав Клаус, президент на Чешката република, проф. Данута Хюбнер, еврокомисар, проф. Франсис Гъри, генерален директор на Световната организация по интелектуална собственост, Жан-Клод Трише, управител на Европейската централна банка, проф. Талеб Рифай, генерален секретар на Световната организация по туризъм към ООН, Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, доц. д-р Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ, Валдис Домбровскис, изпълнителен зам.-председател на ЕК и др.


Културен център

УНСС се утвърждава и като културен център в Студентски град. Провеждат се редица събития като постановката на Камен Донев „За народното творчество“, хитовият български филм „В сърцето на машината“, документалният филм „Моралът е доброто“, концерта на Любо Киров, музикално-поетичният спектакъл „Духът прави силата“ и др. Традициия е провеждането и на Университетска седмица на книгата, организират се изложби, поетични рецитали и тържества по случай Баба Марта, Коледа и др.  


Общият ни дом

В сградата на УНСС има 120 аудитории, компютърни зали и кабинети, 367 учебни кабинета, аула „Максима“ и зала „Тържествена“, в които абсолвентите  получават своите дипломи, модерни конферентни и научни зали, първия в България университетски Център за целогодишен прием на документи, единственият по рода си в страната Тестови център за електронни кандидатстудентски, семестриални и държавни изпити с 1000 компютъра, Издателски комплекс, книжарница, банков клон и др.

От 2021 г. за учебна дейност се използва и модерен корпус, чиято сграда е ново поколение в строителството и се доближава до пасивните по енергийна ефективност.


Нашите студентски общежития

Университетът има 12 студентски блока за 5100 студенти, като блоковете постоянно се обновяват. Новият Център за видеонаблюдение гарантира сигурността на живеещите. Заплащането на наемите и консумативите става лесно и удобно чрез информационната система „Уеб студент“.

Четири от блоковете са в категорията „Семейни общежития“, а в два от тях  има специално оборудвани детски стаи.

Поделение „Студентски столове и общежития“ се гордее, че предлага уютни условия за живеене, почивка и възможност за продължаване на учебния процес извън аудиторията.


Библиотека на УНСС

Университетската библиотека разполага със 100 компютърни места с безплатен достъп до интернет и електронна библиотека. Мащабното реновиране превърна библиотеката в съвременен център за информация и знания и предоставяне на модерни услуги за студентите и преподавателите.


Университетът разполага и с привлекателни места за храна и отдих.


Зелен университет

УНСС е институция, ангажирана с устойчивото бъдеще. Изпълнени са редица проекти за енергоефективност в различни факултети, звена и общежития. Нашият университет е и координатор на Националната мрежа за решения за устойчиво развитие SDSN Bulgaria, създадена от ООН за насърчаване на изпълнението на Целите за устойчиво развитие на световната организация.


Енергийно независим университет

УНСС вече разполага с два фотоволтаични парка, изградени върху покрива и паркинга на университета, което го прави първият български енергийно независим университет със система „Умен дом“ за управление на тези ресурси.

Има и зарядни станции за електромобили.


Дигитализация и киберсигурност

УНСС е българският университет с най-висока степен на електронизация на учебната, научноизследователската и административната дейност. Учебният процес е подпомогнат от компютърни системи. Създадени са условия за иновативни научни изследвания.

Дигитализирани са всички процеси – от онлайн обявяването на приема до класирането и записването. Дигитализиран е и процесът за кандидатстване в студентските общежития. Студентите ползват 21 онлайн услуги и са първите в България, които получиха електронна студентска книжка, която вече е и в телефона. По желание тя може да бъде комбинирана с международна банкова карта и с картата за международно разпознаване като студент (ISIC). В УНСС има изградена компютърна система за обслужване на студентите и цифрова главна книга, като Университетът е първият, който издава и електронно уверение, включено в държавния регистър на електронните услуги.

На „щат“ е зачислен дигитален асистент от категорията социален робот и атракция, който подава информация и подпомага образователния процес.


Проекти

Университетът е в процес на реализация на проект с европейско финансиране за дигитализация на икономическото образование − „Икономическо образование в България 2030“, по процедура „Модернизация на висшите училища“  на ЕС.

УНСС участва в проекта „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ и има за цел изграждането на Научноизследователски център за компетентност по проблемите на дигитализацията на икономиката в среда на големи данни. Основните изчислителни ресурси ще бъдат разположени на територията на УНСС и ще осъществяват връзка със системите на партньорите-университети от страната и чужбина и БАН.


Международно сътрудничество

УНСС е част от глобалния проект на европейските икономически университети - ENGAGE.EU, по който се реализират съвместни програми за обучение и изследователски мрежи в партньорство с осем от водещите европейски висши училища в областта на икономиката и социалните науки. Това са University of Mannheim (Германия), LUISS University (Италия), NHH Norwegian School of Economics (Норвегия), Tilburg University (Нидерландия), University of Toulouse 1 Capitol (Франция), WU Vienna University of Economics and Business (Австрия), Universitat Ramon Llull (Испания) и Hanken School of Economics (Финландия). Създадената университетска мрежа ENGAGE.EU предлага различни възможности за научни прояви и проекти в обширната тема за социалните инициативи и решаването на различни актуални предизвикателства. В новата платформа, насочена към изследователите, са определени осем основни теми, по  които представители на деветте партньорски университета да си сътрудничат.


Двойни магистърски специалности

Университетът предлага обучение по нови двойни магистърски специалности, които дават възможност за получаване на дипломи от световно утвърдени университети, включително лидери в международното MBA обучение. Съвместните програми с Northern Illinois University (САЩ), шотландския Abertay University, Университета за международни науки (Италия) и с Шанхайския университет „Джао Тонг“ (Китай) дават възможност на магистрите да получат дипломи от двата университета. Обучението е присъствено и се провежда в УНСС от съвместни преподавателски екипи.

Подготвено е създаването на нова университетска мрежа под егидата на ЮНЕСКО с център УНСС.


Еразъм+

Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели подпомага, организира и координира участието на студентите в международния обмен по програма „Еразъм+“ на ЕС, като им предоставя възможност да се обучават един или два семестъра в университети от 30 европейски държави. Мобилността се осъществява на основата на сключени двустранни споразумения за обмен на студенти между УНСС и партньорските университети, които са приели университетската харта „Еразъм+“.


Кариерно развитие

В УНСС функционира първият и единствен в България Междууниверситетски център за развитие на кариерата с 20-годишнина история, който разполага с три звена - Кариера и професионално развитие, Университет – бизнес и Специализирано звено за практическо обучение. Центърът подпомага професионалното ориентиране, практическото обучение, кариерното развитие и реализацията на студентите.

В сайта на МЦРК чрез своята регистрация всеки студент би могъл да кандидатства по обявените стажантски и работни позиции, както и да получи информация за актуални конкурси, стипендии и събития. Кандидатстването може да се извършва директно от профила на студента в системата. Всяка година в УНСС се провеждат няколко търсени от бизнеса кариерни форума.


StartUpHub

Функционира и първият по рода си университетски център в подкрепа на студентското предприемачество – StartUpHub. Най-добрите проекти имат възможност да получат финансиране от „Фонда на фондовете“.


Алумни

През 2020 г. бе учреден Университетски център „Алумни УНСС“, призван да приобщава бивши и настоящи възпитаници на Университета чрез професионални, научни, културни, спортни и други инициативи. Алумни УНСС организира събитие „Made in УНСС“, в което участват авторитетни личности и утвърдени имена в бизнеса – възпитаници на УНСС.