Обновено: понеделник, 22 януари 2024 14:05

Партньори на УНСС в България

А1 България
Авиейшън Сървисиз България ООД
Агенция „Митници“ 
Агенция за устойчиво енергийно развитие 
Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)
Агенция по заетостта
Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”
Администрация на Министерски съвет
АИЕСЕК  - България
Ай Би Ем България ЕООД
Академия на МВР
Аксенчър България ЕООД
Амарант България ООД
Американски университет в България
Асоциация за одит и контрол на информационни системи
Асоциация на българските градове и региони
Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България 
Асоциация на индустриалния капитал в България
Асоциация за подпомагане на академичната общност  
Асоциация на полицейските началници
Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ) – България 
Атос Ай Ти Солушънс Енд Сървисис ЕООД
Банка ДСК ЕАД
БДЖ Пътнически превози ЕООД
БДЖ Товарни превози ЕООД
Биотехнологичен и Здравен Клъстер България
Българска стартъп асоциация - BESCO
Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) 
Българска академия на науките (БАН) 
Българска асоциация за европейски изследвания (БАЕИ)
Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ 
Българска асоциация мини футбол (БАМФ)
Българска асоциация по киберсигурност (БАКС)
Българска банка за развитие АД 
Българска национална телевизия (БНТ) 
Българска социологическа асоциация (БСА)
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК)
Българска телеграфна агенция
Българска търговско-промишлена палата 
Българска фасилити мениджмънт асоциация
Българска фондова борса АД (БФБ)
Български институт за стандартизация
Български пощи ЕАД
Български червен кръст (БЧК)
Българско национално радио (БНР)
Веди.БГ ЕООД
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Виваком
Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)
Висше училище по сигурност и икономика
Висше училище по телекомуникации и пощи (ВУТП)
Военна академия „Г. С. Раковски“
Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК)
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) - МВР
ГФК България, Институт за маркетингови проучвания ЕООД
Дамски клуб „Бизнес на високи токчета“
Делойт България ЕООД
Джи Пи Кариър Клъб ЕООД под бранда Career Transition Bulgaria
Дискордиа АД
ДСК – Транс Секюрити ЕАД
Държавна агенция „Електронно управление" (ДАЕУ) 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО)
Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ)
Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ 
Европейски потребителски център (ЕПЦ)
Електроенергиен Системен Оператор
Ен Ти Зет Транспорт ООД
ЕО Югоизточна Европа
Есри България ООД
ЗК УНИКА АД
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА)
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)
Икономически и социален съвет на Република България
Икономически университет – Варна
Институт за изследване на обществата и знанието при БАН
Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите (ИИКАВ) – БАН
Институт за икономически изследвания - БАН 
Институт за социални изследвания и развитие на културни структури (ИСИРКС)
Институт за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО)
Институт на вътрешните одитори в България 
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България
Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ (ИЕЕС) - БАН
Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с център по хидро- и аеродинамика - БАН
Институт по роботика „Св. ап. и ев. Матей“ при БАН
Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ 
Институт по публична администрация (ИПА)  
Институт по философия и социология (ИФС) - БАН
Интелектика ЕООД
Интелиджънт Системс България ЕООД 
Йетел
Камара на независимите оценители в България 
Камара на независимите оценители в България (КНОБ) - Регионална колегия София-град и София-област
Камара на професионалните оценители
Капелен България ЕООД
Кауфланд България ЕООД
КлаудКарт АД
Киндрил България
Клъстер Изкуствен Интелект България
Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за защита от дискриминация (КЗД) на Република България
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ)
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 
Комисия за регулиране на съобщенията
Комисия за защита на потребителите 
Контракс АД
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) 
КПМГ България
Крестън БулМар ООД
Културно-информационен център Цариброд (КИЦ Цариброд)
ЛИДЛ България ЕООД Енд Ко КД
Лозен Тех Парк ЕООД
Луксиммо ООД
Майкрософт България ЕООД
МАРЕ ООД
МДВ Профешънъл едюкейшън ЕООД (MDV)
МД Електроник ЕООД
Международен клуб София
Международна организация за реална алтернатива (МОРАЛ)
Министерство на вътрешните работи
Министерство на електронното управление
Министерство на енергетиката 
Министерство на отбраната
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
Министерство на туризма
Министерство на финансите
Национален военен университет „Васил Левски”
Национален статистически институт
Национален съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК)
Национална асоциация сигурност (НАС)
Национална агенция по приходите
Национална компания „Индустриални Зони“ ЕАД
Национална компания „Железопътна инфраструктура” 
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”
Национална служба за съвети в земеделието 
Национална спортна академия „Васил Левски“
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Национална търговско-банкова гимназия (НТБГ) 
Национално сдружение на общините в Република България
Национално студентско сдружение за образователен обмен АИЕСЕК България
Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ - Гоце Делчев
Нестле България 
Обединена българска банка АД
Областна администрация – Хасково
Община Белоградчик
Община Бургас
Община Елин Пелин 
Община Костинброд
Община Пловдив
Община Самоков
Община Тетевен
Община Ямбол
Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия
Омбудсман на Република България 
Патентно ведомство на Република България
Пейсейф България ЕООД
Прайсуотърхаускупър одит ООД / PwC
ПроКредит Банк България ЕАД
Прокуратура на Република България
Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, гр. София
Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“
Профилирана гимназия „Васил Левски”, гр. Ямбол
Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Казанлък
Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“
РЕГАЛИЯ СКУЛ ЕООД
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Сдружение „Български филмов институт"
Сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“
Сдружение „Конфиндустрия България“ 
Сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“
Сдружение „Пи Ем Ай - България Чаптър“
Сдружение „ПравоДаря"
Сдружение “Френско-българска търговска и индустриална камара” (ФБТИК)
Сдружение „Японско-българска бизнес асоциация“
Селскостопанската академия - София
Синдикат на българските учители
СиКуест Рисърч енд Консултинг ООД 
Софийска вода АД
Софийска математическа гимназия  „Паисий Хилендарски“
Софийска стокова борса 
Софийска търговско-промишлена камара 
Софияплан (ОП Софтпроект ОГП)
СОФИЯ ТЕХ ПАРК ЕАД 
2. Средно училище „Акад. Емилиян Станев”, гр. София
55. Средно училище  „Петко Каравелов“, гр. София
96.Средно училище „Лев Николаевич Толстой” - София
Средно училище „Васил Левски“, гр. Дулово
Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ - гр. Петрич
Столична община 
Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ)
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов 
СУ „Св. Климент Охридски" 
Съдърланд Глобъл Сървисиз ЕООД 
Съюз за стопанска инициатива
Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД
Технологика ЕАД
ТИ БИ АЙ Банк ЕАД
Тракийски университет - Стара Загора
Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)
УниКредит Булбанк
Фантастико
Фискален съвет на България
Фокус Медия ЕООД
Фондация „Академик Евгени Матеев“
Фондация DevHubOne и Сдружение Гейм Клъстър България
Фондация за реформа в местното самоуправление
Фонд за гарантиране на влоговете в банките 
Фондация Карол Знание
Фондация „Наука и Образование“
Фонд на фондовете - Фонд мениджър на финансови инструменти в България
Фронтпийк Трейдинг ООД
Химикотехнологичен и металургичен университет - София
Хуауей Технолоджис България ЕООД
Централен кооперативен съюз
Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа
Център за психологически изследвания
Център за учебно-тренировъчни фирми (ЦУТФ)
ЧЕЗ България ЕАД (Електрохолд България)
Ърнст и Янг България ЕООД