Обновено: четвъртък, 23 декември 2021 14:11

Партньори на УНСС в България

Агенция „Митници“ 
Агенция за устойчиво енергийно развитие 
Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) 
Агенция по заетостта  
Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”
Администрация на Министерски съвет 
АИЕСЕК  - България 
Ай Би Ем България ЕООД
Амарант България ООД
Американски университет в България 
Асоциация за одит и контрол на информационни системи
Асоциация на българските градове и региони 
Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България 
Асоциация на индустриалния капитал в България
Асоциация за подпомагане на академичната общност  
Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ) – България 
Атос Ай Ти Солушънс Енд Сървисис ЕООД
Банка ДСК ЕАД
БДЖ Пътнически превози ЕООД
БДЖ Товарни превози ЕООД
BESCO - Българската стартъп асоциация
Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) 
Българска академия на науките (БАН) 
Българска асоциация за европейски изследвания (БАЕИ)
Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ 
Българска банка за развитие АД 
Българска фасилити мениджмънт асоциация 
Българска национална телевизия (БНТ) 
Българска социологическа асоциация (БСА)
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК)
Българска телеграфна агенция
Българска търговско-промишлена палата 
Български институт за стандартизация 
Български червен кръст (БЧК)
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Виваком
Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) 
Висше училище по сигурност и икономика 
Висше училище по телекомуникации и пощи (ВУТП)
Военна академия „Г. С. Раковски“ 
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието 
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР (ГДПБЗН - МВР) 
ГФК България, Институт за маркетингови проучвания ЕООД 
Делойт България ЕООД
ДСК – Транс Секюрити ЕАД
Държавна агенция „Електронно управление" (ДАЕУ) 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ 
Европейски потребителски център (ЕПЦ)
Електроенергиен Системен Оператор
ЗК УНИКА АД
Икономически университет – Варна
Институт за икономически изследвания - БАН 
Институт за социални изследвания и развитие на културни структури (ИСИРКС)
Институт на вътрешните одитори в България 
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България
Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ (ИЕЕС) - БАН
Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с център по хидро- и аеродинамика - БАН 
Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ 
Институт по публична администрация (ИПА)  
Институт по философия и социология (ИФС) - БАН
Интелиджънт Системс България ЕООД 
Камара на независимите оценители в България 
Камара на независимите оценители в България (КНОБ) - Регионална колегия София-град и София-област 
Камара на професионалните оценители 
Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ)
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 
Комисия за регулиране на съобщенията
Комисия за защита на потребителите 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) 
КПМГ България
Крестън БулМар ООД 
МДВ Профешънал едюкейшън ЕООД (MDV) 
Международен клуб София
Международна организация за реална алтернатива (МОРАЛ)
Министерство на вътрешните работи 
Министерство на енергетиката 
Министерство на отбраната
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Министерство на туризма
Министерство на финансите
Национална асоциация сигурност (НАС)
Национална агенция по приходите
Национална компания „Индустриални Зони“ ЕАД
Национална компания „Железопътна инфраструктура” 
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”
Национална служба за съвети в земеделието 
Национална спортна академия „Васил Левски“
Национален статистически институт
Национална търговско-банкова гимназия (НТБГ) 
Национално сдружение на общините в Република България
Нестле България 
Община Бургас
Община Елин Пелин 
Община Самоков 
Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия
Омбудсман на Република България 
Патентно ведомство на Република България  
Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ 
Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“ 
Сдружение „Конфиндустрия България“ 
Сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“
СиКуест Рисърч енд Консултинг ООД 
Софийска стокова борса 
Софийска търговско-промишлена камара 
Софияплан (ОП Софтпроект ОГП)
СОФИЯ ТЕХ ПАРК ЕАД 
96.Средно училище „Лев Николаевич Толстой” - София 
Столична община 
Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ)
Стопанска академия „Д.А. Ценов“ - Свищов 
СУ "Св. Климент Охридски" 
Съдърланд Глобъл Сървисиз ЕООД 
Съюз за стопанска инициатива 
УниКредит Булбанк 
Фискален съвет на България
Фондация „Академик Евгени Матеев“ 
Фондация за реформа в местното самоуправление 
Фондация „Наука и Образование“
Фонд за гарантиране на влоговете в банките 
Централен кооперативен съюз
Център за психологически изследвания
Център за учебно-тренировъчни фирми (ЦУТФ)
ЧЕЗ България ЕАД 
Ърнст и Янг България ЕООД