Обновено: петък, 26 март 2021 14:45

Социална отговорност на УНСС

През 2016 г. УНСС се присъединява към глобалните инициативи за социална отговорност и устойчиво развитие и става член на Глобалния договор на ООН (ГД на ООН) като един от общо четирите български университети членове на организацията. В рамките на тази инициатива УНСС провежда редица дейности и разнообразни прояви в сферата на защита правата на човека, работната сила и околната среда, както и борбата с корупцията. Част от тези дейности са организирането на научни форуми и изследвания, в центъра на които е темата за социалната отговорност.

Съгласно договора за членство на УНСС в ГД на ООН за контактно лице е определена доц. д-р Ирена Славова. С Решение на Ректорския съвет №8/27.02.2019 г. броят на контактните лица на УНСС в ГД на ООН беше разширен с участието на проф. д-р Елка Василева, проф. д-р Даниела Иванова, проф. д-р Мирослава Пейчева.