Обновено: петък, 19 август 2022 11:52

Студентска организация за изследване на международните отношения

1700, София, Студентски град, ул. “Осми декември”, УНСС, ст. 3080

Студентската асоциация за изследване на международните отношения - САИМО е неправителствена организация, създадена през 1999г. в Университета за национално и световно стопанство, и е насочена към студенти от професионално направление „Политически науки“ и специалностите „Международни отношения“ и „Европеистика“.

Вярваме, че практиката в обучението на младите хора е също толкова важна, колкото и теорията. Мисията ни е да предоставяме поле за изява и развитие на студентите, вследствие на което да придобият по-голям опит и квалификация.

Какви са дейностите на САИМО?

  • Практическо обучение чрез организиране на кръгли маси, конференции, лекции по важни външнополитически въпроси; семинари; симулационни игри; участие в разработване и изпълнение на международни проекти и пр.
  • Изследвания и анализи на процеси и явления, свързани с политическите, икономическите, културните, научните, спортните и други отношения между субектите в международните отношения.
  • Организира и взема участие в различни национални и международни проекти
  • Установяване на контакти между студентите от различните курсове от нашата академична общност в УНСС и други организации в страната и чужбина.
  • Дава възможност на членовете на Асоциацията да вземат участие в различните университетски, национални, европейски и световни програми
  • Създава контакти с фирми от частния и държавния сектор в България, защото смята, че бизнесът и образованието трябва да вървят ръка за ръка

 

Как да се свържете с нас?

На нашата уеб-страница http://www.saimo-bg.org/ ще намерите цялата необходима информация за САИМО, а на електронния ни адрес [email protected] можете да ни пишете по всички интересуващи Ви въпроси.