Обновено: четвъртък, 02 февруари 2012 12:23

Организация на студентите от индустриалния бизнес

ОСИБ (www.osib.org) е неправителствена студентска организация, учредена през 1998 г. от студенти в специалност “Икономика и управление на индустрията” към Университета за национално и световно стопанство – гр. София.

Главна цел на организацията е подпомагане натрупването на практически знания и умения на студентите и младите хора и оказване на съдействие при професионалната им реализация.

За постигането на целите организацията осъществява научно-изследователска и практикоприложна дейност, оказва експертна консултантска помощ в бизнес проекти и различни области на младежките дейности, участва в младежки обмени и други програми на Европейския съюз, организира специализирани научни форуми, семинари и конференции по теми, засягащи младите хора, и подпомага развитието на неформалното образование.

За преодоляване на информационната изолация на студентите и младите хора организацията създава и поддържа контакти със сродни организации и университети от Европа и света. През ноември 2000 г. ОСИБ създаде “Младежки център за информация и анализи”, а през май 2003 г. отвори първия и единствен на територията на Студентския град “Младежки информационен център”, който е регионална инфо-точка на Европейската младежка информационна система “ЕВРОДЕСК”.

ОСИБ е инициатор и съорганизатор на Младежкия икономически форум, който се провежда ежегодно в УНСС (www.yeforum.org).

ОСИБ е отворена към участие във всякакви инициативи, насочени към подпомагане и развитие на младите хора, и е готова за ползотворни сътрудничества.

Контакт с нас: адрес: гр. София, Студентски град, ул. “8-ми декември”, бл. 23 А, ет.1, Младежки информационен център, тел./факс: (02) 8680097, e-mail: osib@abv.bg