Обновено: петък, 19 август 2022 11:55

Студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО"

СТУДЕНТСКО СДРУЖЕНИЕ „ЕГО ПОЛИТИКО”
1700 София, Ст. град ”Христо Ботев”, УНСС – каб. 3087

Студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО” е неправителствена организация, създадена от студенти по „ Политология” и „Политически науки” в УНСС през 2009 година.

За името и девиза:

ЕГО ПОЛИТИКО е игра на думи. Във философията на Аристотел „зоон политикон” е онова "животно", ангажиращо се с участието в управлението и общите дела. Така и ЕГО ПОЛИТИКО ецеленасоченият порив на гражданина да бъде част от политическата сцена. Аз-ът, осъзнал обществената си роля.

Съчетано с девизът Ego Politico pro bono publico, името изразява нашия стремеж за работа в полза на общественото благо.

Нашите основни цели са:

 • Да подпомагаме личното и професионално развитие на студентите от направление „Политически науки” и специалност „Политология”;
 • Да повишаваме качеството на образованието чрез въвеждането на нови методи на обучение;
 • Да насърчаваме активното гражданско общество и гражданска култура;
 • Да създаваме формални и неформални мрежи от контакти, приятелства и партньорства;
 • Да дадем трибуна, чрез която младите хора могат да споделят своето мнение на възможно най-високо ниво.
 • Да стимулираме международна дейност и контакти, специализации в чужбина, образователен обмен

Целите си постигаме чрез:

 • Проектна дейност, финансирана от собствена стопанска дейност, местни, национални и международни донори;
 • Организиране на семинари, научни кръгли маси, конференции, симулации и др.;
 • Срещи с политици, експерти, общественици;
 • Мотивиране на собствен студентски живот сред колегията;
 • Изразяване на становища по обществени събития, законопроекти и други събития, които ни интересуват;
 • Участие в международни проекти, по различни програми, в различни точки на света;

Традиционни наши партньори са:

 • Институции: Народно събрание на Р България, Министерство на образованието, младежта и науката, Столична община, Университета за национално и световно стопанство, Студентски съвет, катедра „Политология”, народни представители и членове на европейския парламент от целия политически спектър и др.;
 • Неправителствени организации и изследователски центрове: „Българско училище за политика, Асоциация „Прозрачност без граници”, Национално представителство на студентските съвети, Българо–американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт”, Център за развитие на човешките ресурси, Център за европейски и международни изследвания и др., Студентски клуб на политолога – СУ, САИМО и др.;
 • Бизнес организации: Издателска къща „Изток-Запад”, Издателска къща „Труд”, „Белведере дистрибуция” и др.
Знаем, че имаш какво да ни кажеш, ела при нас – развивай свободно
способностите си, развивай активно обществото си!

За повече информация: