Докторанти
Обновено: вторник, 16 март 2021 12:10

Индивидуален учебен план


МОДЕЛИ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Професионални направления:

3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

3.3. ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

3.5. ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

3.6. ПРАВО

3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

3.8. ИКОНОМИКА