Докторанти
Обновено: вторник, 14 септември 2021 14:28

Изпити


Докторантите, желаещи да се явят на изпит на конкретна дата е необходимо да подадат молба по образец в съответния факултет в който се обучават, адресирана до декана.


 Молба (модел) за докторанти


Икономикс

УЧЕБНА ПРОГРАМА                

                                                                                                        

Методология и методика на научните изследвания

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

09.10.2021 г. - 10.00 часа

04.12.2021 г. - 10.00 часа

                                                                                        

Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност

УЧЕБНА ПРОГРАМА

12.10.2021 г. - 13.00 часа - зала 2064
14.12.2021 г. - 13.00 часа - зала 2064