Докторанти
Обновено: петък, 22 март 2019 8:43

Банкова сметка на УНСС

 

IBAN сметка: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

BIC на БНБ: BNBGBGSD

Основание за плащане: Такса докторантура