Одити на Системата за управление на качеството
Обновено: сряда, 05 юли 2023 18:55

Вътрешни одити

 

Обобщена информация от вътрешните одити през периода 2015 - 2023 г.

 

 

Одит

Дата на

провеждане

Искане за коригиращо/превантивно действие

Зона за

подобрение

Одит № 22/ 19.05.2015

19.05.2015

-

1

Одит № 23/ 15.04.2016

15.04.2016

-

-

Одит № 24/ 30.11.2016

30.11.2016

-

-

Одит № 25/ 18.04.2017

18.04.2017

 

2

Одит № 26/ 23.04.2018

23.04.2018

-

-

Одит № 27/ 04.04.2019

04.04.2019

1

2

Одит № 28/ 08.06.2020

08.06.2020

-

-

Одит № 29/ 20.04.2021

20.04.2021

1

-

Одит № 30/ 09.05.2022

09.05.2022

-

2

Одит № 31/ 30.05.2023

30.05.2023

-

-

Общо

 

2

7