Управление на качеството
Обновено: понеделник, 15 май 2023 8:48

Органи за управление на качеството


Съвет по качеството

проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова - зам.-ректор по учебната дейност

 председател

проф. д-р Елка Василева

 зам.-председател

проф. д-р Даниела Иванова - главен секретар по учебните процеси и документация

 член

доц. д-р Александрина Мурджева - главен секретар по компютърни иновации

 член

проф. д-р Еленита Великова - главен секретар по науката

 член

доц. д-р Вълчин Даскалов - главен секретар по вътрешните актове на УНСС

 член

Албена Узунова - директор на дирекция „Наука“

 член

д-р Екатерина Деливерска - директор на дирекция „Учебна дейност“

 член

Ина Балабанова - директор на дирекция „Човешки ресурси“

 член

Мария Делчева - секретар

 

Комисия за осигуряване и оценяване на качеството (КООК)

С цел подпомагане на дейността на Съвета по качеството и разпределяне на ангажиментите по поддържане и усъвършенстване на СУК по вертикала е структурирана Комисия за осигуряване и оценяване на качеството (КООК) на ниво университет. Зам.-председателят на Съвета по качеството е председател на КООК. В комисията участват зам.-деканите по качеството и международното сътрудничество на всички факултети,  представители на студентите и на работодателските организации и синдикатите. Аналогично са структурирани факултетните КООК, в които също са включени представители на синдикатите, на студентите от обучаваните специалности във факултетите и на бизнеса.