Обновено: вторник, 31 август 2021 14:47

Класиране

 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2021/2022 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление


_____   

Съобщение на КСБВУ относно класирането на студентите,

кандидатствали за общежитие и допълнителен прием през учебната 2021/2022 г.

Обявено е класирането за студентско общежитие!

Всички класирани студенти могат да проверят в информационната система web-student съответния блок и стая, в който са класирани.

КСБВУ взе решение да класира:

1. Всички новоприети студенти в ОКС „бакалавър“ с успех над добър 4,34 (вкл.);

2. Всички студенти от II, III и IV курс в ОКС „бакалавър“ и V курс в ОКС „магистър“ с успех над добър 4,00(вкл.).

КСБВУ и П„ССО“ водят разговори за допълнителни места в блокове управлявани от други университети на територията на Студентски град. Всички некласирани на този етап студенти, поради нисък успех, могат да очакват допълнително класиране относно тяхното настаняване в студентско общежитие до 15.09.2021г.

При възникнали въпроси:

Имейл: ksbvu@unwe.bg

_________________________

Съобщение на КСБВУ относно класирането на студентите,

кандидатствали за общежитие и допълнително класиране за учебната 2021/2022 г.

Обявено е класирането за общежитие за учебната 2021/2022 г за студентите от II, III, IV курс в ОКС „бакалавър“, V курс в ОКС „магистър“ и докторанти. КСБВУ класира всички студенти в ОКС „бакалавър“, за учебната 2021/2022 г., които са подали заявления в срок и имат успех добър 4,00 включително, всички студенти в ОКС „магистър“ и всички докторанти. Студентите могат да проверят дали са класирани през информационната система web-student.

КСБВУ взе решение за допълнително класиране, като определя допълнителен срок от 02.08 до 13.08 (включително) за подаване на документи за кандидатстване за общежитие за всички студенти от II, III и IV курс в ОКС „бакалавър“ и V курс в ОКС „магистър“. Документи се подават през информационната система web-student.

Важно! Срокът за настаняване е от 01.09. до 28.09.2021  г. (в работните дни).

______________________________

Служебен имейл на сектор настаняване

______________________________

Служебен имейл на КСБВУ

E-mail e-mail: ksbvu@unwe.bg