Обновено: петък, 26 ноември 2021 13:18

График и условия


Комисията по социално-битови въпроси на учащите в УНСС ще направи допълнително класиране на всички студенти, които са некласирани, но подали своята молба в срок. Всички студенти, които са подали своите документи в срок и не са класирани до момента за общежитие поради нисък успех, ще бъдат класирани на 13.09.2021 г. За да бъдат настанени, студентите трябва да посетят сектор „Настаняване“ в блок 23, вход А до 24.09, където да им бъде издадена настанителна заповед. Всички студенти, пропуснали сроковете за подаване на заявления за класиране, ще имат възможност да го направят от 20.09 до 29.09.2021 г. в информационната система уеб-студент. При възникнали въпроси:

______________________________

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно подаване на заявления и документи за кандидатстване за общежитие през учебната 2021/2022 година

Заявления се подават през информационната система уеб-студент.

Студентите, които кандидатстват за общежитие по критерии различни от „Общо основание“ трябва да потвърдят своето желание в посочените срокове, като изпратят сканирани необходимите документи на имейл: sectornastaniavane@unwe.bg, а при невъзможност, необходимите документи за потвърждаване на критерии, могат да се представят на място в П‘ССО (блок 23, вх. А, ниско тяло) в посочения срок.

(Всеки изпратен имейл към sectornastaniavane@unwe.bg, трябва да бъде със заглавие/тема факултетния номер на кандидатстващия студент и да бъде от университетските пощи с разширение „@unwe.bg”).

______________________________

 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2021/2022 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление

______________________________

Служебен имейл на сектор настаняване

______________________________

Служебен имейл на КСБВУ

E-mail e-mail: ksbvu@unwe.bg

______________________________