Магистри

График на учебния процес

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2020/2021 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”
Дата на започване Дата на завършване Продължителност
Зимен семестър 14.09.2020 26.12.2020 15 седмици
Зимна сесия 14.01.2021 17.01.2021 2 седмици
Зимна редовна сесия за дистанционно обучение в София и РЦДО – Хасково 04.01.2021 17.01.2021 2 седмици
Поправителна зимна сесия 18.01.2021 24.01.2021 1 седмици
Годишна поправителна сесия 25.01.2021 31.01.2021 1 седмици
Летен семестър 01.02.2021 15.05.2021 15 седмици
Лятна сесия 17.05.2021 30.05.2021 2 седмици
Лятна редовна сесия за дистанционно обучение в София и РЦДО – Хасково 15.05.2021 30.05.2021 2 седмици
Поправителна лятна сесия 31.05.2021 06.06.2021 1 седмици
Годишна поправителна сесия 07.06.2021 13.06.2021 1 седмици
Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “магистър”:
Зимен семестър на учебната 2020/2021 01.09.2020 14.09.2020
Летен семестър на учебната 2020/2021 25.01.2021 19.02.2021
Защити на магистърски тези:
Първа сесия 6-и месец 2021 7-и месец 2021
Втора сесия 9-и месец 2021 10-и месец 2021
Трета сесия 2-и месец 2022 3-и месец 2022
Четвърта сесия 6-и месец 2022 7-и месец 2022

Празнични дни по Кодекса на труда за академичната 2020/2021 година

Университетски празници и ваканции за академичната 2020/2021 година

   * Зимна и годишна поправителни сесии - по график;

   * Лятна и годишна поправителни сесии - по график;