Почетни звания
Обновено: четвъртък, 10 август 2017 9:34

Заслужил професор

ПРОФ. Д.ИК.Н. БИСТРА БОЕВА

2013

ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЯНКОВ

2013

ПРОФ. Д.ИК.Н. ИВАН ГЕОРГИЕВ

2013

ПРОФ. Д.ИК.Н. ЙОСИФ ИЛИЕВ

2013

ПРОФ. Д.ИК.Н. ПАНО ЛУЛАНСКИ

2013

ПРОФ. Д-Р СТОЯН СТОЯНОВ

2013

ПРОФ. Д-Р ЗЛАТКА СУКАРЕВА

2014

ПРОФ. Д.ИК.Н. КИРИЛ ТОДОРОВ

2016