Почетни звания
Обновено: вторник, 01 август 2017 23:50

Почетен ректор

ПРОФ. СТЕФАН БОБЧЕВ

ОСНОВАТЕЛ И ПЪРВИ РЕКТОР НА УНСС

1939

ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ

РЕКТОР НА УНСС (2003-2011)

2012