Международни акредитации
Обновено: четвъртък, 11 май 2017 14:58

Външни одити на УНСС от агенции, признати на международно ниво – IAEA

 

След проучване и висока оценка на потенциала на УНСС през 2014 г. е подписано Споразумение между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (International Atomic Energy AgencyIAEA) за обучение в областта на ядрената сигурност.

В УНСС функционира международна магистърска програма “Ядрена сигурност” (International Master‘s Degree Programme in Nuclear Security), одобрена и подкрепяна от International Nuclear Security Education Network (INSEN), King’s College London, Middlebury Institute of International Studies, The James Martin Center for Nonproliferation Studies и др.