Новини от -и месец 10, 2021 година

Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

XX международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: четиринадесет години по-късно“

16.10.2021 г. 21:49:32 ч.

УНСС е сред седемте университета в първата платена стажантска програма на БТА

16.10.2021 г. 11:54:28 ч.

Планирани прекъсвания на електрозахранването в Студентски град

14.10.2021 г. 17:17:57 ч.

Заповед на ректора във връзка с противоепидемичните мерки

13.10.2021 г. 13:53:35 ч.

Меморандум за сътрудничество с община Белоградчик

12.10.2021 г. 20:04:00 ч.

9-ти блок на УНСС вече е с ремонтирани общи части

12.10.2021 г. 10:15:00 ч.

Първата публикация на проф. Стефан Бобчев в изложба за създателя на университета

11.10.2021 г. 17:48:48 ч.

Форумът на Европейското дружество за история на икономическата мисъл обсъди и икономическата регулация в тридневната конференция

11.10.2021 г. 17:45:00 ч.

Заключителна научна конференция с международно участие „Мултифункционални устойчиви селски райони чрез адаптиране на моделите и системите на земеделие“

11.10.2021 г. 16:39:14 ч.

Заключителна международна научна конференция за иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки

11.10.2021 г. 10:36:19 ч.