Новини, тагирани с: BG051РО001-3.1.07-0053

» Предстоящо, тагирани с: BG051РО001-3.1.07-0053

Наш преподавател участва в два престижни форума в САЩ

18.3.2015 г. 9:23:54

Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ

26.2.2015 г. 9:06:28

Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”

12.2.2015 г. 12:53:21

Представяне на проект BG051РО001-3.1.07-0053 в Академичната мрежа за качество 2014

17.11.2014 г. 14:23:29

Научни форуми на катедра "Управление"

11.9.2014 г. 9:41:27

Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса

9.6.2014 г. 14:38:59

Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работодателите

10.12.2013 г. 15:15:00

Дискусии по актуализацията на учебните програми в направление „Администрация и управление“

23.9.2013 г. 15:18:10

Актуализиране на бакалавърските програми в направление "Администрация и управление"

16.7.2013 г. 14:12:33