Новини от -и месец 11, 2020 година

Подреждане по: дата публикуване дата обновяване заглавие asc
Ernst & Young сподели със студентите на УНСС основните изисквания и организация на счетоводната отчетност на мултинационални компании

Ernst & Young сподели със студентите на УНСС основните изисквания и организация на счетоводната отчетност на мултинационални компании

26.11.2020 г. 15:19:24 ч.

KPMG споделя със студентите на УНСС:  Влиянието на COVID-19 върху бизнеса и икономиката

KPMG споделя със студентите на УНСС: Влиянието на COVID-19 върху бизнеса и икономиката

9.11.2020 г. 15:43:33 ч.

Заповед на ректора във връзка с противоепидемичните мерки

Заповед на ректора във връзка с противоепидемичните мерки

12.11.2020 г. 13:52:40 ч.

Заповед на ректора във връзка с противоепидемичните мерки

Заповед на ректора във връзка с противоепидемичните мерки

26.11.2020 г. 16:43:07 ч.

Институтът по икономика и политики на УНСС стана партньор на Института за приложна икономика и глобално здраве, ръководен от проф. Стив Ханке

Институтът по икономика и политики на УНСС стана партньор на Института за приложна икономика и глобално здраве, ръководен от проф. Стив Ханке

3.11.2020 г. 18:05:29 ч.

Институтът по творчески индустрии и бизнес става Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер

Институтът по творчески индустрии и бизнес става Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер

9.11.2020 г. 20:54:29 ч.

Катедра „Медии и обществени комуникации“ организира първата си онлайн церемония за дипломиране

Катедра „Медии и обществени комуникации“ организира първата си онлайн церемония за дипломиране

19.11.2020 г. 20:05:35 ч.

Катедра „ЧЕПЛ“ проведе в хибриден формат юбилейната си 	научно-практическа конференция под надслов „100 години 	чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето"

Катедра „ЧЕПЛ“ проведе в хибриден формат юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето"

3.11.2020 г. 16:38:15 ч.

Международна научна конференция „Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики“

Международна научна конференция „Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики“

23.11.2020 г. 12:54:42 ч.

Меморандум за сътрудничество между УНСС и АОКИС

Меморандум за сътрудничество между УНСС и АОКИС

18.11.2020 г. 19:38:20 ч.