Среща на Ректорското ръководство със Студентския съвет

четвъртък, 14 февруари 2013 14:59

Разглеждате снимки от Среща на Ректорското ръководство със Студентския съвет

Вижте пълен текст на Среща на Ректорското ръководство със Студентския съвет

Ректорското ръководство се срещна с членовете на Студентския съвет преди Учредителната сесия на студентската организация (мандат 2013-2014 г.). В голямата конферентна зала присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати  Статев, почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов и заместник-ректорите.

Ректорското ръководство се срещна с членовете на Студентския съвет преди Учредителната сесия на студентската организация (мандат 2013-2014 г.). В голямата конферентна зала присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов и заместник-ректорите.

Страница:

Галерия снимки от Среща на Ректорското ръководство със Студентския съвет ...