Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство

понеделник, 17 декември 2012 15:43

Разглеждате снимки от Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство

Вижте пълен текст на Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство

От ляво на дясно: Проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Стоян Стоянов, проф. д-р Лалко Дулевски, зам.-председател на Общото събрание, доц. д-р Виолета Цакова, проф. д-р Благой Колев, омбудсман на УНСС, Калоян Димитров, председател на Студентския съвет

От ляво на дясно: Проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Стоян Стоянов, проф. д-р Лалко Дулевски, зам.-председател на Общото събрание, доц. д-р Виолета Цакова, проф. д-р Благой Колев, омбудсман на УНСС, Калоян Димитров, председател на Студентския съвет

Страница:

Галерия снимки от Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство ...