Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт

понеделник, 27 май 2019 12:01

Разглеждате снимки от Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт

Вижте пълен текст на Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт

Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. Радка Андасарова от същата катедра участваха в Петата международна научна конференция по мениджмънт на 24 май в Истанбул.

Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. Радка Андасарова от същата катедра участваха в Петата международна научна конференция по мениджмънт на 24 май в Истанбул.

Страница:

Галерия снимки от Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт ...