Участие на наши преподаватели и служители в седмица по програма Еразъм в Кавала, Гърция

понеделник, 30 май 2016 9:52

Университетът в Кавала (EMTTEI), Гърция, организира седмица по програма Еразъм. В събитието участие взеха представители на Литва, Австрия, Германия, Румъния, България, Португалия.

От страна на УНСС участваха представителите на администрацията Лидия  Дончева, директор на дирекция „Финанси“, Антоанелла Христова, главен счетоводител, и Детелина Димитрова, началник сектор „БиМП“, както и трима преподаватели: проф. д-р Диана Копева, катедра „Икономика на природните ресурси“, доц. д-р Димитър Благоев и доц. д-р Николай Щерев от катедра „Индустриален бизнес“.

Проф. д-р Диана Копева по време на лекция на тема „Публично-частно партньорство“

Доц. д-р Димитър Благоев и доц. д-р Николай Щерев по време на лекция

Изнесени бяха лекции пред студентите и проведени срещи с административното и ректорското ръководство на университета.

По време на срещите в университета

Осъществени бяха контакти с колеги с чуждестранни университети и бе инициирано подписването на три нови междуинституционални споразумения по програма Еразъм. 

Галерия снимки от Участие на наши преподаватели и служители в седмица по програма Еразъм в Кавала, ...