Юбилейна научна конференция "Българската школа в изследванията на международните отношения и външната политика"

петък, 27 май 2016 15:33

Юбилейна научна конференция "Българската школа в изследванията на международните отношения и външната политика" организира по повод своята 40-годишнина катедра „Международни отношения“. Форумът, който бе осъществен със съдействието на студентските организации САИМО и ЕГО ПОЛИТИКО, събра в голямата конферентна зала представители на академичната общност на УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, НБУ, БАН и др.

На откриването на конференцията присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на катедра „Международни отношения“, проф. д-р Георги Генов, председател на организационния комитет на форума,  проф. д-р Динко Динков, едни от първите ръководители на катедрата проф. Нора Ананиева и проф. Еньо Савов, преподаватели, докторанти студенти.

Проф. Савов, проф. Гоев, доц. Георгиев, доц. Дамянов, проф. Ананиева, проф. Генов, проф. Динков (отляво надясно) 

От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев приветствие към катедрата отправи проф. д-р Валентин Гоев. Катедра „Международни отношения“ се утвърди като една от водещите в университета, а престижната специалност зае място сред най-предпочитаните, посочи зам.-ректорът. Малко катедри могат да се похвалят с такъв сериозен юбилей и той се чества по подобаващ начин с научната конференция "Българската школа в изследванията на международните отношения и външната политика", заяви той.

В голямата конферентна зала

Проф. Гоев изтъкна впечатляващото присъствие на много млади хора на форума. Той посочи, че по решение на академичното ръководство във всички бъдещи университетски научни прояви ще се организират секции с участие на студенти и докторанти. 

Със специалния статут „Почетен професор на катедра „Международни отношения“ бяха отличени проф. Нора Ананиева и проф. Еньо Савов. Сертификатоте им бяха връчени от проф. Гоев и проф. Генов (на снимките долу).

Преди четири десетилетия наистина се случи особено важно събитие: създадена бе първата в България катедра „Международни отношения“, посочи проф. Савов. Той коментира ентусиазма на първите преподаватели в нея, подготовката на качествени дипломатически кадри за страната, традициите в обучението. Учете се от вашите предшественици и дръжте високо флага на катедрата, призова той младите хора в залата.

Участници във форума

„Международни отношения“ е запазената марка на УНСС, оцени проф. Ананиева мястото на катедрата и специалността в българското висше образование.

Приветствия по повод 40-годишнината на катедрата поднесоха доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, доц.  д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“, доц. д-р Гергана Боянова, зам.-декан на Юридическия факултет, ст. преп. Калина Братанова, от името на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ и др.    

Приветствия по повод годишнината на катедрата

Годишнината на катедрата предстои да бъде чествана с още един академичен форум и тържествено юбилейно събрание, посочи доц. Андрей Георгиев.

По време на пленарното заседание

Модераторът доц. д-р Пламен Ралчев, зам.-ръководител на катедра „Международни отношения“, представи работата в пленарното заседание. Основните доклади на проф. д-р Георги Генов, проф. д.пол.н. Атанас Гочев и проф. д-р Динко Динков, са всъщност докладите на тримата професори с най-сериозен принос в утвърждаване на българската школа в изследването на международните отношения, посочи доц. Ралчев и благодари, че е бил техен студент.

Проф. Генов говори за „Интелектуалното наследство в българската политическа мисъл до началото на 70-те години и последвалото й развитие“. На тема „Науката и образованието по международни отношения – между елитността и реалността“ бе докладът на проф. Гочев. „Геополитическата динамика след Студената война: изпитания за външната политика на България“ коментира проф. Динков.

Проф. Генов и проф. Динков

Изказвания направиха студентите IV курс Георги Вълев и Боян Ставрев, предишни председатели на САИМО, както и третокурсничката Анина Йовкова, младежки делегат на България към ООН (на снимката долу).

В трите панела „Проблеми в изследванията на международните отношения и външната политика“, „Европейските приоритети“ и „Международните отношения през погледа на новите поколения“ бяха изнесени над 50 доклада, които ще бъдат публикувани в сборник.

Галерия снимки от Юбилейна научна конференция "Българската школа в изследванията на международните ...