Практическо обучение на студенти от специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост“

петък, 27 май 2016 8:52

През последния семестър четвъртокурсниците от специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост“ изучаваха дисциплината „Пропърти мениджмънт”. Наред с теорията, те имаха и редица практически занятия. 

Студентите с Н. Величков, управител и собственик на офис-сградата на бул "Никола Вапцаров", доц. Забунов и д-р Гилина

За изминалите четири месеца студентите се запознаха на място с особеностите на управлението и техническата поддръжка на сгради с различно предназначение. Обект на изучаване бяха офис-сграда, клас А на бул. „Никола Вапцаров” N 52А, Sofia Airport Center (SAC) – бизнес комплекс, предоставящ повече от 45 000 кв. м офис и складови площи и Военномедицинската академия.

С мениджъра "Управление на собствеността на SAC М. Маринкина и преподавателите
Пред сградата на ВМА

Специално внимание беше отделено и на сградите и сградните съоръжения на УНСС. При посещенията студентите и техните преподаватели доц. д-р Георги Забунов и гл. ас. д-р Надя Гилина обсъдиха с мениджърите и специалистите по поддръжка особеностите на управлението на обекти с различно предназначение, както и организацията на работата по поддръжка, ремонт и осигуряване на безопасността.

При вентилационната система на аула "Максима"

Галерия снимки от Практическо обучение на студенти от специалност „Мениджмънт на недвижимата собст ...