Представяне на книгата на проф. д.пол.н. Атанас Гочев „Анализ на политиките – модели и оценки на въздействието”

четвъртък, 26 май 2016 12:22

В университета бе представена книгата на проф. д.пол.н. Атанас Гочев „Анализ на политиките – модели и оценки на въздействието”. Събитието беше част от 40-годишнината на катедра „Международни отношения” и на него присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д-р Георги Генов от катедра „Международни отношения“, доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на катедра "Международни отношения", проф. Тодор Танев, бивш министър на образованието и науката, Красен Станчев от Института за пазарна икономика, декани, ръководители на катедри, преподаватели, студенти.

Проф. Статев, проф. Генов, проф. Гочев, доц. Дамянов (отляво надясно)

Значението на тази книга е огромно, тъй като оценките от този тип са добра международна практика за повишаване на качеството на политическото и всяко друго управление, оцени във встъпителните си думи научния труд проф. Георги Генов. „За съжаление у нас тази практика не е разпространена, затова анализът на проф. Гочев ще бъде първата лястовица в това отношение”, добави той.

В голямата конферентна зала

Мога с гордост да заявя, че хората, които сме се събрали днес, успяхме със своите усилия и любов да създадем най-сериозните дипломатически кадри в страната, изтъкна ректорът проф. Статев. „Уверявам ви, че тази книга е особено предизвикателство към цялата политическа класа”, заяви той.

Ректорът (вляво) изтъква значимостта на научния труд

В представянето на новия си научен труд проф. Гочев се спря на 10-годишната работа върху изследването.  „Всичко започна през 2005 г., когато бях поканен от Световната банка, по молба на Южния федерален окръг на Русия, да направя оценка за ефективността и ефикасността на публичните политики в някои от субектите на окръга“, конкретизира авторът. Характерно за тази книга е, че първоначалният й вариант бе направен като помагало, което да служи както на публичната администрация, така и на студентите от няколко дисциплини, посочи проф. Гочев. Той се спря на проблематиката, предварителните оценки, изследванията в разработките на проф. Тодор Танев и Института за пазарна икономика, посочи значимостта от обратната връзка със студентите и др.

Проф. Гочев представя книгата си

По думите на автора книгата си поставя за цел да отговори на три основни въпроса: как се използват публичните ресурси, какъв е начинът на бюджетиране и какви са ефективността и ефикасността от тези политики. Първата част на научния труд представя анализи при публичните политики и общите концептуални рамки, а втората откроява практическите приложения на моделите. „Безсмислено е да се пише нещо на твърде висок език, с насока към определени научни групи, по-важно е да се създаде материал, който да бъде полезен на практиката и към това съм се стремил”, посочи проф. Гочев.

Присъстващите на събитието

Този труд е базиран не само на теоретични познания, но и на огромен практически опит. Присъствието на толкова много студенти в залата недвусмислено утвърждава мястото на проф. Гочев в практиката му на преподавател, на изследовател на терен, посочи доц. Игор Дамянов.   

Красен Станчев (вляво) и проф. Тодор Танев

В изказванията на колеги на автора книгата бе оценена като „теоретично базирано практично-приложно изследване“, „с изключителна стойност за изясняването на основни понятия за публичните политики“, „събираща под общ знаменател политики, проблеми и перспективи“ и др. Студентите в залата също споделиха впечатления като едни от първите читатели на „Анализ на политиките – модели и оценки на въздействието”.

 

Галерия снимки от Представяне на книгата на проф. д.пол.н. Атанас Гочев „Анализ на политиките – мо ...