Договор за сътрудничество между УНСС и Международната банка за икономическо сътрудничество

четвъртък, 26 май 2016 10:41

Рамков договор за сътрудничество между нашия университет и Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) – Москва, подписаха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Ирина Головченко, председател на Управителния съвет на банката (на снимката долу). 

На подписването от страна на УНСС присъстваха членовете на Ректорския съвет, доц. Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество, ръководители на катедри, преподаватели, а от страна на банката: Росен Чобанов, представител на България, Наталия Маланичева, директор на управление „Работа с клиенти“, Дмитрий Гайсьонок, съветник в УС, и Ивайло Колев, началник на отдел „Финансови институции“ (на снимката долу). 

Росен Чобанов, Наталия Маланичева, Дмитрий Гайсьонок, Ивайло Колев и доц. д-р Паскал Желев (отдясно наляво)

Рамковият договор предвижда стажове в МБИС на студенти от УНСС, обмен на информация между двете институции, публикации за важни научни, учебни, бизнес и други съвместни прояви, участие на представители на банката в презентации, лекции, семинари, конференции и обучение в УНСС, а на наши преподаватели - в експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от МБИС.

Договорът дава широки възможности за пълноценно взаимноизгодно сътрудничество, подчерта ректорът проф. Статев и съобщи, че наши студенти ще заминат на стаж в МБИС още през следващата година.

В публичната си лекция на тема „Международната банка за икономическо сътрудничество и европейската икономика“ Ирина Головченко представи историята на МБИС и се спря на нейната дейност и международни контакти (на снимката горе).

МБИС е създадена и действа на основата на междуправителствено споразумение и е регистрирана в Секретариата на ООН през 1964 г. със седалище в Москва. Нейни членове са България, Виетнам, Монголия, Полша, Русия, Румъния, Словакия и Чехия.

Головченко и нейните колеги отговориха на въпроси, представиха стратегията на банката и запознаха присъстващите с нейната дейност и широкия спектър услуги, които тя предоставя на своите клиенти. 

В малката конферентна зала

Ректорът проф. Статев връчи на председателя на УС на МБИС Головченко възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ и сертификат в знак на благодарност за лекцията (на снимката долу).

Галерия снимки от Договор за сътрудничество между УНСС и Международната банка за икономическо сътр ...