Как се развива теорията на международната търговия

петък, 20 май 2016 14:36

Д-р Росана Питильо, преподавател по международна икономика във Втория университет на Неапол, Италия, изнесе публична лекция пред студентите от специалност „Стопанска логистика“ и студентите от направление „Икономика и управление с преподаване на английски език“ на тема „Как се развива теорията на международната търговия“.

Д-р Росана Питильо засегна основни моменти в развитието на теорията на международната търговия.

Лекцията на 17 май в зала Тържествена на УНСС беше организирана  от катедра „Логистика“ със съдействието на Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели.

Галерия снимки от Как се развива теорията на международната търговия ...