Наш преподавател участва в два престижни форума в САЩ

сряда, 18 март 2015 9:23

Доц. д-р Поля Кацамунска от катедра „Публична администрация“ участва в два престижни научни форума в САЩ.

В края на февруари в Маями, Флорида,  се проведе Second Democracy Conference на тема „Consolidating and Strengthening Democratic Institutions in a Time of Crisis and Conflict“. Международната конференция бе организирана от State of Florida и the Center for Democracy and Good Governance of Florida International University и в нея участваха над 50 представители на различни обществени среди - учени и политици от САЩ, Латинска Америка и Югоизточна Европа. 

Участници в международната конференция в Маями, Флорида

През март доц. Поля Кацамунска бе поканена да изнесе публична лекция пред студенти и преподаватели по публична администрация от School of International and Public Affairs на тема “Building Democratic Institutions in a Young Democracy: The Case of Bulgaria”.

Втората международна конференция бе организирана от American Society for Public Administration (ASPA) и се проведе от 7-и до 10-и март в Чикаго, Илинойс. В нея взеха участие над 1000 учени от всички по-големи американски университети, както и изявени авторитети от Европа и Азия. Темата на ASPA’s 76th Anniversary Conference бе “Building a Stronger and More Equitable Society: the Role of Public Administration”. 

Доц. Кацамунска и проф. Алън Розенбаум, президент на ASPA

Отделен панел на конференцията бе посветен на  стратегическите предизвикателства пред обучението по публична администрация в Европа и САЩ: Founders’ Forum – From Theory to Practice: Strategic Challenges for Public Administration Schools in Europe and the United States. Съгласно утвърдената програма на форума доц. Поля Кацамунска изнесе доклад на тема „Improving the Quality of Public Administration Programs: the Experience of an Bulgarian University“. Докладът акцентира на усилията на УНСС да модернизира и актуализира обучението по публична администрация и представи основните резултати от  наскоро приключилия проект BG051PO001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „Бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Участници в международната конференция в Чикаго, Илинойс

 

Галерия снимки от Наш преподавател участва в два престижни форума в САЩ ...