Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ

четвъртък, 26 февруари 2015 9:06

Рамково споразумение за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подписаха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на УС на АИКБ Васил Велев. На подписването присъства ректорското ръководство, доц. д-р Надя Миронова, научен секретар на катедра „Управление“, доц. д-р Цветана Стоянова от катедра „Управление“, д-р Теодор Дечев, директор „Индустриални политики“ в АИКБ. 

Проф. Стати Статев (вляво) и Васил Велев подписват споразумението

Споразумението за сътрудничество разкрива големи възможности, защото приближава обучението до реалния бизнес, изтъкна проф. Статев. Ректорът отбеляза конкретните сфери на взаимодействие между университета и АИКБ: студентски стажове, работещи екипи по национални и международни проекти, обединяване на научния потенциал с практиката и др. Той посочи също, че подписаният документ е логично следствие на завършилият неотдавна проект BG051PO001-3.3.07-0053 “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, чийто ръководител бе доц. д-р Цветана Стоянова.

Документът е подписан

Възможностите, които очертава сътрудничеството, са големи, посочи и председателят на УС  на асоциацията Васил Велев. Той изтъкна, че АИКБ е най-динамично развиващата се представителна национална организация на българския бизнес, в която членуват над 50 холдингови и инвестиционни дружества, 69 браншови камари, над 6600 индустриални предприятия, осигуряващи работа на над 342 000 души.

Подписаният документ за сътрудничество предвижда размяна на лектори, консултантско и експертно участие на представители от двете институции, съдействие за кариерно развитие на студентите от УНСС чрез стажове във фирмите-членки на АИКБ, обмен на информация и организиране на обучения и др.

Присъстващите на подписването

Оперативен координатор по изпълнението на споразумението от страна на УНСС е доц. д-р Цветана Стоянова, а от страна на АИКБ  - Теодор Дечев.

Галерия снимки от Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ ...