Публична лекция „Малките държави в международните отношения: възможности и предизвикателства“

вторник, 03 февруари 2015 16:25

Публична лекция на тема: „Малките държави в международните отношения: възможности и предизвикателства“ изнесе пред студенти от направление „Политически науки“ проф. Митчел Белфър, преподавател в университета „Метрополитън“ в Прага (MUP).

Лекторът изложи вижданията си за предизвикателствата на съвремието, които оцени не през призмата на глобализацията, а като резултат от неразрешените проблеми на XX век. Той направи исторически преглед на двете световни войни, разпадането на големите империи, конфликтите между балканските държави и акцентира върху факта, че тези събития карат хората да прогледнат и да търсят решения на проблемите. Историята трябва да се оценява с отговорност към бъдещето, да дава възможност на следващото поколение да си извади поуки и да избегне допусканите грешки, подчерта проф. Белфър. Той напомни, че и фашизмът е важен урок за осъзнаването на европейските ценности.

Проф. Митчел Белфър (в средата) по време на лекцията. Вляво: доц. д-р Елена Симеонова от катедра "Политология", вдясно: доц. д-р Пламен Ралчев от катедра "Международни отношения" 

Малките държави са изправени пред сериозно предизвикателство, посочи лекторът. Пред тях стои задачата да се измъкнат от интелектуалното и икономическото попечителство на великите сили. Засилването на политическата им тежест в международните отношения би създало условия за един по-безконфликтен и по-хармоничен свят.

В малката конферентна зала

Лекторът представи и възможностите за академичен обмен на студенти и преподаватели в университета "Метрополитън" в Прага.

Проф Митчел Белфър е гост-преподавател в УНСС по линия на програмата за академичен обмен „Еразъм+”. Той е ръководител на департамента по „Международни отношения и европеистика” и по време на престоя си в нашия университет ще води лекции пред студенти от специалностите „Международни отношения”, „Европеистика” и „Международни икономически отношения”.

Галерия снимки от Публична лекция „Малките държави в международните отношения: възможности и преди ...