Наши преподаватели участваха в пленарната сесия на ЕCOS

четвъртък, 29 януари 2015 13:05

Ръководителят на катедра „Регионално развитие“ проф. д-р Соня Докова и научният секретар на катедрата гл. ас. д-р Георги Николов участваха в пленарната сесия на Комисията по икономическа и социална политика (ECOS) към Комитета на регионите в Брюксел.

По време на пленарната сесия

Проф. Докова и д-р Николов участваха в разискванията по точка 6 от дневния ред на заседанието, свързана с инициатива по Трансатлантическото споразумение за партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ).

Другите обсъждани документи на сесията бяха „Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 г.“ и „Зелен план за действие за МСП и Инициатива за зелена заетост“.

Проф. Соня Докова и д-р Георги Николов

Нашите преподаватели бяха персонално поканени на 26-то заседание на ECOS.

 

Галерия снимки от Наши преподаватели участваха в пленарната сесия на ЕCOS  ...